Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Generace na pracovišti

Generace na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Buřičová
Šetření:06. 04. 2013 - 13. 04. 2013
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

 

Děkuji Vám, že se chystáte vyplnit můj dotazník - týká se generací na pracovišti (co se může dít, pracují-li spolu lidé různých věků), může jej tedy vyplnit každý, kdo už někde pracoval, nebo právě někde pracuje - klidně i pouze brigádně.

Pevně věřím, že mi tento dotazník pomůže získat podklady k mojí diplomové práci.

Děkuji, pokud mi budetě věnovat 2 minutky a přeji Vám, ať se máte dobře!

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5861,7 %61,7 %  
muž3638,3 %38,3 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let4345,74 %45,74 %  
do 25 let2829,79 %29,79 %  
36-50 let2122,34 %22,34 %  
51-60 let11,06 %1,06 %  
nad 61 let11,06 %1,06 %  

Graf

3. Vaše vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4547,87 %47,87 %  
středoškolské (ukončené i jako učební obor)2425,53 %25,53 %  
středoškolské, ale studuji vysokou školu1920,21 %20,21 %  
vyšší odborná škola44,26 %4,26 %  
základní, ale nyní studuji střední školu22,13 %2,13 %  

Graf

4. V současné době jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6165,59 %64,89 %  
student i zaměstnanec2021,51 %21,28 %  
student1010,75 %10,64 %  
důchodce/na rodičovské dovolené pracující částečně22,15 %2,13 %  

Graf

5. Kolik pracovních pozic jste zatím během svého života vystřídal/vystřídala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 pracovních pozice u různých zaměstnavatelů3840,43 %40,43 %  
4-6 pracovních pozic u různých zaměstnavatelů2627,66 %27,66 %  
zatím dělám stále stejnou práci1617,02 %17,02 %  
1-3 pracovní pozice u stejného zaměstnavatele66,38 %6,38 %  
dělám stejnou práci, ale už u jiného zaměstnavatele44,26 %4,26 %  
vyzkoušel/vyzkoušela jsem více než 7 pracovních míst33,19 %3,19 %  
4-6 pracovních pozic u stejného zaměstnavatele11,06 %1,06 %  

Graf

6. Když jste byl/byla ve své úplně první práci, byli Vám kolegové nápomocní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8287,23 %87,23 %  
ne77,45 %7,45 %  
nevím55,32 %5,32 %  

Graf

7. Vzpomenete si, o koho se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věkově starší kolega7276,6 %76,6 %  
vedoucí pracovník1718,09 %18,09 %  
věkově mladší kolega55,32 %5,32 %  

Graf

8. Zaučoval/zaučovala jste někdy nové kolegy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - věkově mladšího kolegu5457,45 %57,45 %  
ano - věkově staršího kolegu2627,66 %27,66 %  
ne, nikoho1414,89 %14,89 %  

Graf

9. Cítil/cítila jste se někdy při své práci znevýhodněn kvůli svému věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5558,51 %58,51 %  
ano - byl/byla jsem mladší než ostatní3132,98 %32,98 %  
ano - byl/byla jsem starší než ostatní88,51 %8,51 %  

Graf

10. Stalo se Vám někdy při práci, že byl Váš věk výhodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5962,77 %62,77 %  
ano2021,28 %21,28 %  
ano, dokonce to byl jeden z důvodů, proč jsem konkrétní práci dostal/dostala1515,96 %15,96 %  

Graf

11. Získal/získala jste někdy v práci cenné rady od svých kolegů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - od starších kolegů4042,55 %42,55 %  
ano, ale nemohu takto říct3638,3 %38,3 %  
ano - od stejně starých kolegů88,51 %8,51 %  
ano - od mladších kolegů44,26 %4,26 %  
ne, nezískal/nezískala jsem od nich rady44,26 %4,26 %  
nevím22,13 %2,13 %  

Graf

12. Stalo se Vám někdy, že někdo z Vašich kolegů byl povýšen a působil u Vás v práci kratší dobu než jiní kolegové nebo Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - v současné práciotázka č. 13, ano - stalo se to v předešlé práci/minulých pracíchotázka č. 13, neotázka č. 13, nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4042,55 %42,55 %  
ano - v současné práci3132,98 %32,98 %  
nevím1212,77 %12,77 %  
ano - stalo se to v předešlé práci/minulých pracích1111,7 %11,7 %  

Graf

13. Pokud byl někdo z kolegů takto povýšen, věděl Váš nadřízený, že by o toto povýšení měli zájem i jiní pracovníci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5255,32 %55,32 %  
ano3436,17 %36,17 %  
ne88,51 %8,51 %  

Graf

14. Měl/měla jste někdy zájem o postup v rámci své práce, na vyšší pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, povýšili mne3740,22 %39,36 %  
ano, zájem byl, ale postup se nekonal3133,7 %32,98 %  
ne, toto mne nezajímalo2426,09 %25,53 %  

Graf

15. Pokud máte zájem ve své práci povýšit, Váš nadřízený by to měl vědět.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6468,09 %68,09 %  
spíše souhlasím2425,53 %25,53 %  
nevím55,32 %5,32 %  
spíše nesouhlasím11,06 %1,06 %  

Graf

16. Souhlasíte s modelem, že služebně starší pracovník, má být povýšen dříve než případně někdo jiný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3132,98 %32,98 %  
nesouhlasím2223,4 %23,4 %  
spíše souhlasím1718,09 %18,09 %  
nevím1617,02 %17,02 %  
souhlasím88,51 %8,51 %  

Graf

17. Cítil/cítila jste se během své práce vychováván/vychovávána věkově staršími kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5457,45 %57,45 %  
ne3031,91 %31,91 %  
nevím1010,64 %10,64 %  

Graf

18. Co by podle Vás mohlo spojit generace na pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- nástup nového šéfa z jiného území - pravidelné akce, které by nebyly pracovní - např. večeře v restauraci nebo návštěva nějakého kulturního zařízení

- společný pracovní cíl a zájem o kvalitní výsledek - každá generace má určitý přínos - schopnost nálezt tyto výhody

Dobrá pohoda

Dobré vedení, čas, krizová situace.

empatie

chovat se k sobě hezky - být na sebe hodní

ideálně stejné pracovní nasazení

když chtějí to samé (např. zvýšit plat nebo lepší pracovní dobu)

komunikace

komunikace,duvera,hlavne zadna zavist

lepší management

loajalita k firmě, "firemní duch"

Meetingy, akce, otevřenost, přátelská atmosféra, uvolněná pracovní atmosféra, podobně starý personál, ocenění snahy, nadstandartu

multikulturní mix. a tolerance

na svém pracovišti nemám pocit, že bychom byli generačně rozdělení

např. společně zajít na drink

někdy více komunikace. Někdy zase méně. Telefony zadarmo v ramci pracovist zpusobuji inklinaci k telefonnim rozhovorum o vsem, az k pomluvam. Snad z nudy, vím já? Ale vše se u náš šíří a převrací rychlostí blesku...

oboustranný zájem a vzájemná chuť komunikovat a naslouchat

podobné názory a nápady

posezení v restauraci

práce na společném úkolu - spolupráce, kde se jeden musí spolehnout na druhého

přístup většiny vedoucích ( ti si myslí, že nejlepší je tým jen z mladých lidí )

respekt z obou stran

řešit případná nedorozumění rovnou a nepomlouvat

Semknutí nad plněním společného cíle

slušné chování všech

služební cesty

společná politika

společné cíle

společné chvilky - zábava

Společné pauzy, nerozdílnost v pracovních úkolech

společné záměry

společný drink

společný zájem o prospěch firmy

společný zájem, cíl

team building

teambuilding

teambuilding vhodný

těžko říct

tolerance a pracovní úspěchy

více práce

Vzajemna komunikace mezi nimi a spolecne pracoviste ( pripadne namichane sluzby) a team building.

vzájemný respekt bez ohledu na věk a jakékoliv jiné faktory a přátelská, ale profesionální atmosféra

zájem klienta a firmy

zájem o dobře odvedenou práci

Zdravý úsudek.

19. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti? Ať už se jedná jen o zpozorování šikany, nebo o Vás jako oběť šikany.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- ano jako oběť pokusu o šikanu -ano jako pozorovatel

ano

ano

ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano - formou pomluv

ano v pritomne praci

ano zpozorovala

ano zpozorovaly jsme šikanu a promluvily s útočníkem

ano, šlo doslova o vydírání formou "když se ti to nelíbí tak za bránou stojí celá řada lidí, kterří chtějí tvoji pozici" nebo "už mě neserte a koukněte kopnout do vrtule" => už tam nejsem dal jsem výpověď

ano, zpozorování

asi ne

manžel - manager byl šikanován ředitelkou marketu Globus

možná zpozorovala, ale nejsem si jistá zda to je ono

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, nikdy

nejsem si toho vědoma

nepoznal jsem

nepoznala jsem

neviděl jsem

nevím o tom

nezažil jsem

Nikdy

spíše pomlouvání než šikana

zatím ne

zpozorovala, ale byla jsem pasivní

20. V čem dochází k nepochopení mezi kolegy, v různých generacích?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- despekt služebně starších kolegů vůči mladším generacím

časový harmonogram

díky komunikačním šumům, ale opět v tom hraje velkou roli kvalita managementu

forma odreagování špatná očekávání v míře znalosti oboru

chyba komunikace

chyba při komunikaci

chybí schopnost podívat se na věci z více a z různých možných pohledů => "my jsme to vžycky dělali takhle a bylo to dobře, tak proč to měnit"

jde vždy o vyzrálost jedinců. I zkušenější kolega nemusí mít vždy pravdu, zároveň nováček zná většinou svou práci jen teoreticky.

k nepochopení dochází i v téže generaci, zvlášť pokud spolu sdílejí kancelář víc než dvě ženy nebo pokud člověk natrefí na kolegu, se kterým si nesedne... ; nemám s nepochopením kvůli věku zkušnost, i když vedoucí je ve věku mého otce a kolegyně je starší o 11 let (s tou si rozumím skvěle, je to otázka typu osobnosti)

každý by se měl nad sebou zamyslet

max. v některých názorech a míře odpovědnosti

mladí jsou - většinou agresivní, aby si urychlili služební postup - velmi netrpěliví - chtějí mít vše hned za každou cenu

Mladší si myslí že logika v úspěšném postupu v práci hraje hlavní roli. (Není samozřejmostí že když se člověk snaží, je za to i patřičně oceněn. S věkem a délkou zaměstnání rostou zkušenosti a člověk, který udělal tuto negativní zkušenost svůj způsob práce přehodnotí.)

mladým chvíli trvá, než pochopí, že nejde o jejich ego, ale o výsledky

možná odlišný přístup k řešení problémů, snaha o invenci, vyšší spoléhání na počítačové znalosti

např. ohledně techniky - počítačů, že mladší s tím lépe umí a občas nemají takovou trpělivost

Nazory na soucasnou dobu- nutnost vzdelani, pistij k zivotnim hodnotam.

někteří mladí kolegové si nedají poradit,jsou velmi soutěživí a používají nekalé praktiky, někteří starší kolegové neberou mladší jako rovnocenné

nemusí to být v různých generacích, nevraživost a závist

netolerance

nic takového jsem nezažila

Občas v přístupu

odlišné představy o komunikaci, o tom, jak dělat věci...

politické názory, životní priority a všeobecný náhled na svět

předsudky, chybný první dojem

rozdílné životní návyky a priority - mladí lidé bez rodin určitě přistupují k práci jinak než starší lidé s rodinami a závazky

rozdílný životní styl

různé nároky na spolupráci

různé zájmy a hodnoty

Rychlost reakce, zpracování zadaného úkolu. Zaběhnuté postupy, nejvíce jsem se vždy trápil s větou takhle se to tu dělá vždycky.

rychlost, výkonnost, znalost moderních technologií X zkušenosti

starší generace není tak pružná a práci na PC nezvládá tak rychle jako mladší

starší si často myslí, že už snědli všechnu moudrost, přitom se neradi učí novým věcem. naopak mladší mají tendenci jít do všeho neuváženě.

špatná formulace myšlenky

špatná komunikace

špatně podaná informace

v cílech

v názoru na život

v pohledech na věc, mladí chtějí postupovat v rámci firmy nahoru nebo se chtějí vzdělávat, starší generaci se může cítít znevýhodněna či přímo ohrožena (např. jazyková nevybavenost)

V pohledu na svět, jiné priority

v záměrech

vekovy rozdil,zkusenosti,ktery mladi treba maji a ti starsi se museli naucit,tolerantnost

že každý má jiný záměr

že každý vidí jinak nějakou situaci nebo že když dva dělají totéž, není to totéž

životní názory

životní styl, uvažování

21. Co, podle Vás, obdivují starší kolegové na mladších a naopak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- starší na mladších: dynamičnost, pracovní nasazení, kreativnost - mladší na starších: profesionalitu, zkušenosti, rozvahu při rozhodování a řešení krizových situací

- starší obdivují schopnost pracovat s technikou - mladší obdivují znalosti, bez pomoci techniky

dravost, rychlost ucit se, vic casu obetovaneho praci, jazyky

energii, zkušenosti

flexibilitu, IT vybavenost

já obdivuji přehled u mladších kolegů a oni obdivují zkušenost a praxi

Jazykovou vybavenost, mrštnost, obratnost, technologii, komunikaci s klienty, všeobecný přehled aktuálního dění

mladší na starších zkušenosti starší na mladších energii

mladší se lépe přizpůsobí a starší nepřipustí, že i mladší mohou mít pravdu; a to dokonce i v případě, když je stárší nováčkem velký rozdíl je i v pojmu věkově starší a služebně starší - služebně starší (v mém případě) se snaží pomoct mladším i starším; mladí to nemusí brát vážně a starší se mohou sítit právě skoro dotčeni, když jim mladší věkově říka, co mají dělat...

moznosti volby

na mladších energii a na starších vytrvalost

nadšení a odhodlání

nasazení versus zážitky

netuším, mladší na starších by asi měli zkušenosti

nevím

nevím

obdivuji na mladších jejich iluze a na starších jsem vždy obdivovala moudrost a zkušenost

Odhodlanost a vitalitu.

rychlost myšlenek, rychlost práce, schopnost absorbovat nové informace které přicházejí doslova bleskově,

rychlost u mladých, zkušenosti u starších

starší - sílu, elán, energii, nápady, nebojí se nových věcí a pokroku, umí lépe pracovat s technikou mladší - zkušenosti, přehled, zažití

starší asi pracovní nasazení a flexibilitu .. mladší asi zkušenosti a znalosti..

starší mají spoustu zkušeností, mladší občas neví jak se co dělá a proto přijdou s nečekaným postupem

starší na mladších - flexibilitu, znalosti nových technologií, jistý způsob přístupu "když nevím co se může stát, tak to prostě udělám" mladší na starších - zkušenosti, "grif"

starší na mladších - rvavost mladší na starších - zkušenosti

starší na mladších asi víc energie a větší schopnost učit se nové věci a přizpůsobit se novým technologiím, mladší na starších praxi a zkušenosti

Starší obdivují elán a motivaci k provádění práce. Mladší obdivují klid při starších při řešení situací.

starší obdivují jazyky a mladší obdivují vychování

starší obdivují jazyky a mladší zkušenosti

starší obdivují jazyky a přehled o světě a mladší obdivují praxi a nenáročnost na život

starší obdivují na mladších vyšší pracovní tempo a znalosti angličtiny mladší by si měli vážit starších pro jejich životní zkušenosti a moudrost, rozvážnost

starší techniku a mladší zkušenost

To co nechápou je i to co obdivují. Mladý člověk, který není svázán zaběhnutým pracovním procesem je ve svém jednání progresivnější a hbitější, bohužel toto chování je náchylné k vysoké chybovosti. Starší zkušenější kolega má nadhled, protože nejspíše již někdy i chybu tohoto rázu řešil (třeba ve svém mládí :-) ) takže si dokáže lépe poradit.

vitalitu

vitalitu a odhodlání.

viz. výše

výdrž, energii. Naopak nic

vzdělání a jazykovou vybavenost a zkušenosti či zážitky ale to oboustranně

vzdělání a zážitky

zápal,energii,dravost,ideály,čerstvé informace ze školy

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Pokud byl někdo z kolegů takto povýšen, věděl Váš nadřízený, že by o toto povýšení měli zájem i jiní pracovníci?

  • odpověď nevím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Stalo se Vám někdy, že někdo z Vašich kolegů byl povýšen a působil u Vás v práci kratší dobu než jiní kolegové nebo Vy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. V současné době jste:

5. Kolik pracovních pozic jste zatím během svého života vystřídal/vystřídala?

6. Když jste byl/byla ve své úplně první práci, byli Vám kolegové nápomocní?

7. Vzpomenete si, o koho se jednalo?

8. Zaučoval/zaučovala jste někdy nové kolegy?

9. Cítil/cítila jste se někdy při své práci znevýhodněn kvůli svému věku?

10. Stalo se Vám někdy při práci, že byl Váš věk výhodou?

11. Získal/získala jste někdy v práci cenné rady od svých kolegů?

12. Stalo se Vám někdy, že někdo z Vašich kolegů byl povýšen a působil u Vás v práci kratší dobu než jiní kolegové nebo Vy?

13. Pokud byl někdo z kolegů takto povýšen, věděl Váš nadřízený, že by o toto povýšení měli zájem i jiní pracovníci?

14. Měl/měla jste někdy zájem o postup v rámci své práce, na vyšší pozici?

15. Pokud máte zájem ve své práci povýšit, Váš nadřízený by to měl vědět.

16. Souhlasíte s modelem, že služebně starší pracovník, má být povýšen dříve než případně někdo jiný?

17. Cítil/cítila jste se během své práce vychováván/vychovávána věkově staršími kolegy?

19. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti? Ať už se jedná jen o zpozorování šikany, nebo o Vás jako oběť šikany.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. V současné době jste:

5. Kolik pracovních pozic jste zatím během svého života vystřídal/vystřídala?

6. Když jste byl/byla ve své úplně první práci, byli Vám kolegové nápomocní?

7. Vzpomenete si, o koho se jednalo?

8. Zaučoval/zaučovala jste někdy nové kolegy?

9. Cítil/cítila jste se někdy při své práci znevýhodněn kvůli svému věku?

10. Stalo se Vám někdy při práci, že byl Váš věk výhodou?

11. Získal/získala jste někdy v práci cenné rady od svých kolegů?

12. Stalo se Vám někdy, že někdo z Vašich kolegů byl povýšen a působil u Vás v práci kratší dobu než jiní kolegové nebo Vy?

13. Pokud byl někdo z kolegů takto povýšen, věděl Váš nadřízený, že by o toto povýšení měli zájem i jiní pracovníci?

14. Měl/měla jste někdy zájem o postup v rámci své práce, na vyšší pozici?

15. Pokud máte zájem ve své práci povýšit, Váš nadřízený by to měl vědět.

16. Souhlasíte s modelem, že služebně starší pracovník, má být povýšen dříve než případně někdo jiný?

17. Cítil/cítila jste se během své práce vychováván/vychovávána věkově staršími kolegy?

19. Setkali jste se někdy s šikanou na pracovišti? Ať už se jedná jen o zpozorování šikany, nebo o Vás jako oběť šikany.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buřičová, T.Generace na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://generace-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.