Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Generační cestovní ruch

Generační cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Kaniová
Šetření:06. 03. 2016 - 15. 03. 2016
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou závěrečného ročníku VŠB – TU Ostrava Ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na analýzu spotřebitelského chování na trhu cestovního ruchu dle generací. Děkuji za Váš čas a ochotu.        

Bc. Vendula Káňová

 

Není – li uvedeno jinak, vyberte prosím vždy pouze jednu odpověď.

 

Cestovní ruch je zde zkoumán ve smyslu dovolené. Dovolenou se rozumí každá cesta s alespoň čtyřmi přenocováními za účelem trávení volného času a rekreace mimo tzv. obvyklé prostředí respondenta.

(CA – cestovní agentura, CK – cestovní kancelář, CR – cestovní ruch)

 

Odpovědi respondentů

1. Do jakého rozmezí spadá rok Vašeho narození?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do roku 1964 → konec dotazníku, 1965-1979otázka č. 2, 1980-1996otázka č. 2, 1997 a výše → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1980-19963073,17 %73,17 %  
1965-1979717,07 %17,07 %  
Do roku 196437,32 %7,32 %  
1997 a výše12,44 %2,44 %  

Graf

2. Jak často se účastníte cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [alespoň 3krát ročněotázka č. 3, 2krát ročněotázka č. 3, 1krát ročněotázka č. 3, méně častootázka č. 3, cestovního ruchu se neúčastním → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 3krát ročně1848,65 %43,9 %  
2krát ročně821,62 %19,51 %  
1krát ročně718,92 %17,07 %  
méně často38,11 %7,32 %  
cestovního ruchu se neúčastním12,7 %2,44 %  

Graf

3. Uveďte prosím motivy k účasti na cestovním ruchu: (vyberte min. 1, max. 3 nejčastější motivy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekreace a relaxace2569,44 %60,98 %  
kulturně-poznávací motiv2158,33 %51,22 %  
turistický motiv (hory)1850 %43,9 %  
návštěva rodiny či přátel925 %21,95 %  
sportovní motiv (lyže, kolo, atd.)822,22 %19,51 %  
profesní a obchodní motiv411,11 %9,76 %  
vzdělávací motiv411,11 %9,76 %  
zábava38,33 %7,32 %  
zdravotně orientovaný (lázeňský) motiv38,33 %7,32 %  
dobrodružný motiv38,33 %7,32 %  
adrenalinový motiv25,56 %4,88 %  

Graf

4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Billboardy, venkovní reklama1.50.917
Doporučení od známých, rodiny, přátel4.8892.877
Doporučení prodejců2.6941.879
Internet (web, vyhledávače)4.6392.62
Letáky ve schránce1.6391.008
CK/CA – výloha, aktuální nabídka2.52.083
Nabídkový katalog2.8062.657
Online (blogy, recenze, diskuze)4.4442.802
Předchozí (vlastní) zkušenost6.3892.015
Reklama v časopisech a novinách2.3611.842
Reklama v MHD2.0831.799
Reklama v rádiu21.722
Televizní reklama2.1112.043
Veletrhy2.3893.015

Graf

5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
animační programy2.1942.657
bezpečnost země5.7782.284
cena5.2783.09
délka pobytu5.4722.916
destinace6.1672.083
doprava5.5282.86
kulturní vyžití v destinaci4.8613.008
služby delegáta3.4444.858
pořadatel zájezdu (CK/CA)3.7224.145
slevy poskytované CK/CA3.7224.756
termín zájezdu5.2784.534
typ ubytovacího zařízení5.3892.793
způsob stravování5.0833.688

Graf

6. S kým trávíte nejčastěji svůj pobyt či dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S partnerem/partnerkou1233,33 %29,27 %  
S celou rodinou (manželé a děti)719,44 %17,07 %  
S přáteli719,44 %17,07 %  
S manželem/manželkou (bez dětí)38,33 %7,32 %  
S jinými příbuznými (sourozenci, atd.)38,33 %7,32 %  
Sám/sama25,56 %4,88 %  
jak který typ (např. česká voda vs. puťák v cizině)12,78 %2,44 %  
rodiče či přátelé12,78 %2,44 %  

Graf

7. Jakého typu cestovního ruchu se účastníte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuzemský (domácí)1644,44 %39,02 %  
zahraniční evropský1438,89 %34,15 %  
zahraniční mimoevropský616,67 %14,63 %  

Graf

8. Jaký je obvyklý účel Vaší dovolené? Vyberte prosím nejčastější účel - jednu odpověď (v případě rovnocenných účelů máte možnost zvolit více odpovědí).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
památky2363,89 %56,1 %  
moře2055,56 %48,78 %  
hory1747,22 %41,46 %  
města1336,11 %31,71 %  
obecně krajina12,78 %2,44 %  
voda, řeka, rybník12,78 %2,44 %  

Graf

9. V jakém období se nejčastěji účastníte cestovního ruchu? Vyberte prosím nejčastější období - jednu odpověď (v případě pravidelného cestování ve více obdobích máte možnost zvolit více odpovědí). Například pravidelně jezdíte v zimě i létě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V létě3083,33 %73,17 %  
Na podzim1438,89 %34,15 %  
Na jaře822,22 %19,51 %  
V zimě822,22 %19,51 %  

Graf

10. Kde produkty cestovního ruchu nakupujete nejčastěji (místo nákupu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cestu si zařizuji individuálně2466,67 %58,54 %  
Nakupuji u cestovní agentury616,67 %14,63 %  
Nakupuji u cestovní kanceláře513,89 %12,2 %  
většinou vlastní, někdy organizované klubem přátel kabrioletů nebo peugeotů12,78 %2,44 %  

Graf

11. Jakým způsobem nejčastěji provádíte nákup produktů cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On-line přes Internet2261,11 %53,66 %  
Osobně1336,11 %31,71 %  
Přes e-mail12,78 %2,44 %  

Graf

12. Jakou částku v průměru přibližně investujete na osobu za jednu dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5001-10 000 Kč1336,11 %31,71 %  
15 001-20 000 Kč719,44 %17,07 %  
10 001-15 000 Kč513,89 %12,2 %  
do 5000 Kč411,11 %9,76 %  
20 001-25 000 Kč411,11 %9,76 %  
nad 25 000 Kč38,33 %7,32 %  

Graf

13. Jak dlouho v průměru trvá Vaše dovolená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 týden (7-9 dnů)1644,44 %39,02 %  
delší než 1 týden (10-12 dní)822,22 %19,51 %  
méně než 1 týden (do 6 dní)719,44 %17,07 %  
2 týdny a více (13 dní a více)513,89 %12,2 %  

Graf

14. Vyjadřujete své pocity a zážitky po návratu z dovolené formou recenze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedna z možností2261,11 %53,66 %  
v případě spokojenosti i nespokojenosti napíši recenzi925 %21,95 %  
v případě nespokojenosti s dovolenou napíši recenzi38,33 %7,32 %  
v případě spokojenosti s dovolenou napíši recenzi25,56 %4,88 %  

Graf

15. Sdílíte své pocity a zážitky po návratu z dovolené s rodinou a přáteli ve formě referencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v případě spokojenosti i nespokojenosti sděluji své pocity a zážitky z dovolené rodině a přátelům2877,78 %68,29 %  
ani jedna z možností616,67 %14,63 %  
v případě spokojenosti sděluji své pocity a zážitky z dovolené rodině a přátelům25,56 %4,88 %  

Graf

16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cestuji pokaždé na jiné místo.4.9443.552
Nevadí mi sbalit se a okamžitě odcestovat.4.754.799
Kupuji zájezd výhradně prostřednictvím cestovní kanceláře či agentury.2.8613.897
Bezpečnostní situace v dané destinaci neovlivňuje mé plány vycestovat.2.4723.138
Při výběru dovolené mám vždy jasnou představu.4.4721.971
Před koupí dovolené si vyhledávám a studuji velké množství informací.4.6673.778
Na dovolenou jezdím vždy ve stejném termínu.2.1673.306
Na své dovolené chci mít vše dopředu zařízené (hotel, doprava, strava, transfery, atd.).4.4173.188

Graf

17. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2569,44 %60,98 %  
muž1130,56 %26,83 %  

Graf

18. Uveďte prosím Váš čistý měsíční příjem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 – 25 000 Kč925 %21,95 %  
10 001 – 15 000 Kč822,22 %19,51 %  
do 10 000 Kč719,44 %17,07 %  
nechci odpovídat513,89 %12,2 %  
nad 35 000 Kč411,11 %9,76 %  
25 001 Kč – 35 000 Kč38,33 %7,32 %  

Graf

19. Uveďte prosím Vaše pracovní zařazení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný2055,56 %48,78 %  
Student1130,56 %26,83 %  
Podnikatel38,33 %7,32 %  
Nezaměstnaný12,78 %2,44 %  
Mateřská dovolená12,78 %2,44 %  

Graf

20. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě2569,44 %60,98 %  
na vesnici1130,56 %26,83 %  

Graf

21. Jaký je Váš životní styl či způsob trávení volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četba1438,89 %34,15 %  
schůzky s parterem či přáteli1336,11 %31,71 %  
cestování1233,33 %29,27 %  
sport aktivně822,22 %19,51 %  
domácí práce či zahrádkaření719,44 %17,07 %  
návštěva kaváren a restaurací719,44 %17,07 %  
Internet a sociální sítě513,89 %12,2 %  
kutilství38,33 %7,32 %  
návštěva divadla či muzea38,33 %7,32 %  
chov a starost o zvířata38,33 %7,32 %  
výtvarná a umělecká činnost38,33 %7,32 %  
mimoškolní vzdělávání38,33 %7,32 %  
poslech hudby38,33 %7,32 %  
nicnedělání38,33 %7,32 %  
sport pasivně25,56 %4,88 %  
sledování TV25,56 %4,88 %  
návštěva kina12,78 %2,44 %  
hry na PC, Xbox, atd.12,78 %2,44 %  
návštěva obchodních center či nakupování12,78 %2,44 %  
návštěva diskoték a různých akcí12,78 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Uveďte prosím motivy k účasti na cestovním ruchu: (vyberte min. 1, max. 3 nejčastější motivy)

 • odpověď kulturně-poznávací motiv:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doporučení od známých, rodiny, přátel=5 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
 • odpověď rekreace a relaxace:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi schůzky s parterem či přáteli na otázku 21. Jaký je Váš životní styl či způsob trávení volného času?

4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)

 • odpověď Billboardy, venkovní reklama=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v časopisech a novinách=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v MHD=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
 • odpověď Letáky ve schránce=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v rádiu=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v MHD=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v časopisech a novinách=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
 • odpověď Reklama v MHD=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v časopisech a novinách=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
 • odpověď Reklama v rádiu=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v časopisech a novinách=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v MHD=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
 • odpověď Televizní reklama=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v časopisech a novinách=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v MHD=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)

5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

 • odpověď destinace=7:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při výběru dovolené mám vždy jasnou představu.=4 na otázku 16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)
 • odpověď doprava=7:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi způsob stravování=7 na otázku 5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost
 • odpověď typ ubytovacího zařízení=7:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi způsob stravování=7 na otázku 5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost
 • odpověď způsob stravování=7:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi typ ubytovacího zařízení=7 na otázku 5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

8. Jaký je obvyklý účel Vaší dovolené? Vyberte prosím nejčastější účel - jednu odpověď (v případě rovnocenných účelů máte možnost zvolit více odpovědí).

 • odpověď moře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevadí mi sbalit se a okamžitě odcestovat.=7 na otázku 16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)
 • odpověď památky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cestuji pokaždé na jiné místo.=7 na otázku 16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)

10. Kde produkty cestovního ruchu nakupujete nejčastěji (místo nákupu)?

 • odpověď Cestu si zařizuji individuálně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi CK/CA – výloha, aktuální nabídka=1 na otázku 4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 17. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

17. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

 • odpověď žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi bezpečnost země=7 na otázku 5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jakého rozmezí spadá rok Vašeho narození?

2. Jak často se účastníte cestovního ruchu?

3. Uveďte prosím motivy k účasti na cestovním ruchu: (vyberte min. 1, max. 3 nejčastější motivy)

4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)

5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

6. S kým trávíte nejčastěji svůj pobyt či dovolenou?

7. Jakého typu cestovního ruchu se účastníte nejčastěji?

8. Jaký je obvyklý účel Vaší dovolené? Vyberte prosím nejčastější účel - jednu odpověď (v případě rovnocenných účelů máte možnost zvolit více odpovědí).

9. V jakém období se nejčastěji účastníte cestovního ruchu? Vyberte prosím nejčastější období - jednu odpověď (v případě pravidelného cestování ve více obdobích máte možnost zvolit více odpovědí). Například pravidelně jezdíte v zimě i létě.

10. Kde produkty cestovního ruchu nakupujete nejčastěji (místo nákupu)?

11. Jakým způsobem nejčastěji provádíte nákup produktů cestovního ruchu?

12. Jakou částku v průměru přibližně investujete na osobu za jednu dovolenou?

13. Jak dlouho v průměru trvá Vaše dovolená?

14. Vyjadřujete své pocity a zážitky po návratu z dovolené formou recenze?

15. Sdílíte své pocity a zážitky po návratu z dovolené s rodinou a přáteli ve formě referencí?

16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)

17. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

19. Uveďte prosím Vaše pracovní zařazení.

20. Bydlíte:

21. Jaký je Váš životní styl či způsob trávení volného času?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jakého rozmezí spadá rok Vašeho narození?

2. Jak často se účastníte cestovního ruchu?

3. Uveďte prosím motivy k účasti na cestovním ruchu: (vyberte min. 1, max. 3 nejčastější motivy)

4. Jakou důležitost přikládáte následujícím informačním zdrojům při rozhodování o koupi dovolené? (1 = minimální – žádná důležitost, 7 = maximální důležitost)

5. Ohodnoťte prosím kritéria dle toho, jak jsou pro Vás při výběru dovolené důležitá. (1 = minimální - žádná důležitost, 7 = maximální důležitost

6. S kým trávíte nejčastěji svůj pobyt či dovolenou?

7. Jakého typu cestovního ruchu se účastníte nejčastěji?

8. Jaký je obvyklý účel Vaší dovolené? Vyberte prosím nejčastější účel - jednu odpověď (v případě rovnocenných účelů máte možnost zvolit více odpovědí).

9. V jakém období se nejčastěji účastníte cestovního ruchu? Vyberte prosím nejčastější období - jednu odpověď (v případě pravidelného cestování ve více obdobích máte možnost zvolit více odpovědí). Například pravidelně jezdíte v zimě i létě.

10. Kde produkty cestovního ruchu nakupujete nejčastěji (místo nákupu)?

11. Jakým způsobem nejčastěji provádíte nákup produktů cestovního ruchu?

12. Jakou částku v průměru přibližně investujete na osobu za jednu dovolenou?

13. Jak dlouho v průměru trvá Vaše dovolená?

14. Vyjadřujete své pocity a zážitky po návratu z dovolené formou recenze?

15. Sdílíte své pocity a zážitky po návratu z dovolené s rodinou a přáteli ve formě referencí?

16. Uveďte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením: (1=zcela nesouhlasím, 7=zcela souhlasím)

17. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

19. Uveďte prosím Vaše pracovní zařazení.

20. Bydlíte:

21. Jaký je Váš životní styl či způsob trávení volného času?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaniová, B.Generační cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://generacni-cestovni-ruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.