Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Genetické úpravy lidských embryí

Genetické úpravy lidských embryí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:A-mi Kim
Šetření:11. 10. 2023 - 25. 10. 2023
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Genetické úpravy lidských embryí se staly zásadním tématem vědeckého a společenského zájmu. Tato inovativní technologie nám umožňuje manipulovat s genetickým materiálem lidských embryí a mít potenciální dopady na budoucí generace. Cílem tohoto průzkumu je proto porozumět názorům a postojům veřejnosti k této inovativní technologii. Tento dotazník je anonymní a určen pro osoby ve věku 14 a více let, jeho výsledky budou součástí mé práce.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7057,85 %57,85 %  
Muž5142,15 %42,15 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dospělí / od 18 do 65 let8469,42 %69,42 %  
Adolescent / od 14 do 18 let1814,88 %14,88 %  
Adolescent 15 - 18 let1411,57 %11,57 %  
Dospělí 18 - 65 let32,48 %2,48 %  
Senior / nad 65 let21,65 %1,65 %  

Graf

3. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem předcházení vážných genetických chorob (např. Downův syndrom a Huntingtonova choroba)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4839,67 %39,67 %  
Spíše ano4133,88 %33,88 %  
Ne1814,88 %14,88 %  
Spíše ne1411,57 %11,57 %  

Graf

4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je spíše eticky přijatelná4940,5 %40,5 %  
Je eticky přijatelná4133,88 %33,88 %  
Je spíše eticky nepřijatelná1613,22 %13,22 %  
Není eticky přijatelná1512,4 %12,4 %  

Graf

5. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem vylepšení lidských vlastností (např. inteligence a vzhled)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6957,02 %57,02 %  
Spíše ne3226,45 %26,45 %  
Spíše ano129,92 %9,92 %  
Ano86,61 %6,61 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem vylepšení lidských vlastností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není eticky přijatelná6654,55 %54,55 %  
Je spíše eticky nepřijatelná3024,79 %24,79 %  
Je spíše eticky přijatelná1613,22 %13,22 %  
Je eticky přijatelná97,44 %7,44 %  

Graf

7. Myslíte si, že by měl být vytvořen zvláštní právní rámec pro genetickou úpravu lidských embryí za účelem prevence genetických chorob a vylepšení lidských vlastností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pro předcházení chorob a pro vylepšení by měly být stanoveny různé právní normy4738,84 %38,84 %  
Ano, ale pouze pro předcházení chorob4638,02 %38,02 %  
Ne, měla by existovat jednotná regulace pro oba účely2722,31 %22,31 %  
Ano, ale pouze pro vylepšení10,83 %0,83 %  

Graf

8. Zdůvodněte prosím stručně Vaše rozhodnutí pro otázku č. 7.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právni norma by měla regulovat pouze úpravu embryí pro zabránění genetickym poruchám tak aby nedocházelo k zneužívání genetických úprav pro zlepšeni vzhledu dítěte 12,33 %0,83 %  
Oba případy myslím vyžadují různé regulace a stát by měl být schopen kontrolovat, jak se v obou případech s genetickou úpravou zachází 12,33 %0,83 %  
Tohle téma je celé velmi ošemetné, protože genetické upravování lidem vkládá do rukou až velkou moc. Vzhledové úpravy jsou NO GO a mohly by mít za následek obrovskou manipulaci. Nevidím jediný důvod, proč by měly být povoleny. Ale genetické úpravy pro předcházení generických chorob by za velmi striktních regulaci mohly mít potenciál.12,33 %0,83 %  
A-mi notaak, prostě pro nemoci Jo a pro vzhled ne.12,33 %0,83 %  
Narodit se s chrobou muže být dědičně( narozený to nemůže nějak ovlivnit), proto za tímto účelem ano, ale pro vylepšení ne ( může dojít k zneužití). 12,33 %0,83 %  
Pro předcházení chorob mi to přijde správný a lidé pak budou moct žít normální život bez choroby 12,33 %0,83 %  
Je to dalsi zásah do přírody a přirozené selekce. Na druhou stranu chápu, že to může předejít postižení a nemocem. Celkově jsem spíše proti.12,33 %0,83 %  
Myslím, že je důležité předcházet chorobám ale nepotřebné vylepšovat charakter člověka12,33 %0,83 %  
Není potřeba upravovat genetické embrya lidí. Je důležité mit originální genetiků a nemíchat ji s dalšími typy gen. Silně věřím v myšlence mít originální geny.12,33 %0,83 %  
Je to natolik závažné téma, že by mělo být vše právně ošetřeno 12,33 %0,83 %  
ostatní odpovědi Když povolit, tak pouze předcházení chorob
geneticka uprava by mohla byt pouzita nejen zpusobem ktery by byl beneficni a proto by mela alespon prozatim byt prisne regulovana
Je zde nebezpeci zneuziti genetickych uprav, v pripade, ze by chybel pravni ramec.
Abychom ve výsledku nebyli "všichni stejní"
Jakákoliv manipulace lidských embryí není eticky přijatelná a proto by neměla být součástí výzkumu.
Myslím že do určitého míry ano. Samozřejmě když by se využívalo nadměrně tak by to mohla vést ke krutým následkům
Člověk by měl mít pokoru. Nejsme páni nade vším.
Neměla by samozřejmě existovat žádná regulace :D Už aby to bylo
Všechno potřebuje řád, obzvláště u věci jako tvorba života.
Krása není nutná
Nesouzhlasím s jakýmkoli vylepšováním živých organismů skrze genetickou manipulaci (jinou než běžné křížení nejlepších odrůd), ať už jde o rostliny, zvířata, nebo lidi. U lidí se navíc obávám vytvoření dystopické společnosti bohatých a vylepšených, žijících na úkor velké skupiny chudých, která si vylepšení nemůže dovolit. Pozn. U předcházení nemocí mi sice genetická manipulace nevadí, ale spíše tíhnu k výběru zdravého embrya. Pokud pár není schopen takové vyprodukovat, měl by uvažovat nad jinou formou rodičovství.
Právní norma by měla být jedna, ale vymezující podmínky léčebné úpravy a zakazující jiné úpravy.
Člověk nerozumí přírodě dokonale, proto není dobrý nápad zasahovat do jejích "rozhodnutí", která ovlivní lidstvo navěky (když geneticky upravíte jednoho člověka a on se s takto upravenou informací rozmnoží...). Stejně jako třeba Covid účinkoval na každého člověka jinak a v podstatě nevíme proč, tak nemůžeme odhadnout následky genetické modifikace po X iteracích.
Budeme pak lepší společnost
Genetickou úpravu embryí obecně považuji za nepřijatelnou - kvůli zneužitelnosti, neověřenosti sekundárních účinků zásahů ro embryí, možným machinacím apod. - právní rámec bych nastavila stejně - zákaz.
Celý tohle upravování je pitomost. Měla by se věnovat maximální pozornost prenatální diagnostice a genetické vzájemné vhodnosti páru, když už.
Pokud má existovat taková zásadní věc, musí být použita pouze k nezbytným věcem a ne k úpravě vzhledu nebo osobnosti
bbb
z hlediska vlastností člověka by měl být člověk sám zodpovědný
Uprava vylepseni by se zneuzívala
želvy ninja
Nejsem si jistá, jestli vytvořit zvláštní právní rámec, ale pokud ano tak určitě jen pro úpravu za účelem prevence genetických chorob
"Vylepšení" vlastností je subjektivní pojem a genetická modifikace za tímto účelem by mohla mít velmi negativní dopad na společnost a na to, jak se společnost chová k jedincům, kteří tyto preferované vlastnosti nemají (např. k lidem malého vzrůstu, tmavé pleti nebo k těm, kteří jsou méně analytičtí atd.). Tím by společnost přišla o rozmanitost (např. méně "inteligentní" lidé mohou být skvělí v péči o druhé nebo kreativní, což je pro společnost klíčové) a zároveň by se prohloubila propast mezi bohatými a chudými ("negativní" vlastnosti by byly marginalizovány a považovány za synonymum a možná i příčinu chudoby). Totéž si myslím o genetické modifikaci kvůli nemocem, ale zároveň mě do jisté míry přesvědčuje argument, že by mohla pomoci zlepšit kvalitu života mnoha trpících lidí; zároveň se jako společnost stále jen vyhýbáme odpovědnosti za to, abychom byli inkluzivní vůči různým potřebám lidí.
jaká regulace??
Tato problematika by se již měla řešit, každá věc, co je proveditelná a provádět se bude, musí být právně ošetřena. Předešlo by to spoustě problémům, které by tak vznikaly.
Zákon by neměl zaostávat za vědou. Měli by být stanivena pravidla pro případnou nápravu gen. poruch a pak by měl zákon výslovně zakazovat vše ostatní
Každý člověk je unikátní, kdyby měl každý možnost vylepšovat vlastnosti svých dětí, nevedlo by to k jisté uniformitě společnosti a ztrátě rozmanitosti?
Vxdgbngxnny
Nedá se to pohlídat. embryo, které má genetickou vadu je nekvalitní, vhodné je vybrat zdravé embryo.
Ne. Myslím si že každý má nějaký gen, který je darováno rodiči (matkou přírody), tedy měnit, vylepšovat a upravovat genetiků lidských embryí je etický nemožné a je důležité mít své geny takové jaké máme a dědit je přirozeně bez žádných umělých úprav. Děkuji
Mohl by to být lehce zneužitelný obor
mommy kim
Upravovat embrya, aby se rodili pouze krásní Kenové a dokonalé Barbie s povahovými vlastnostmi, které si určí jejich rodiče, je naprosté šílenství! Věřím, že toto nebude nikdy povoleno. I když zbohatlíci se na to již určitě třesou...
3376,74 %27,27 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem předcházení vážných genetických chorob (např. Downův syndrom a Huntingtonova choroba)?

 • odpověď Ne:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není eticky přijatelná na otázku 4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?

5. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem vylepšení lidských vlastností (např. inteligence a vzhled)?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není eticky přijatelná na otázku 4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není eticky přijatelná na otázku 6. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem vylepšení lidských vlastností?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem předcházení vážných genetických chorob (např. Downův syndrom a Huntingtonova choroba)?

6. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem vylepšení lidských vlastností?

 • odpověď Není eticky přijatelná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Není eticky přijatelná na otázku 4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem vylepšení lidských vlastností (např. inteligence a vzhled)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Vaše věková kategorie:

3. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem předcházení vážných genetických chorob (např. Downův syndrom a Huntingtonova choroba)?

4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?

5. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem vylepšení lidských vlastností (např. inteligence a vzhled)?

6. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem vylepšení lidských vlastností?

7. Myslíte si, že by měl být vytvořen zvláštní právní rámec pro genetickou úpravu lidských embryí za účelem prevence genetických chorob a vylepšení lidských vlastností?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Vaše věková kategorie:

3. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem předcházení vážných genetických chorob (např. Downův syndrom a Huntingtonova choroba)?

4. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem léčby genetických chorob?

5. Myslíte si, že by genetická úprava lidských embryí měla být povolena za účelem vylepšení lidských vlastností (např. inteligence a vzhled)?

6. Jaký je Váš názor na etiku genetické úpravy lidských embryí za účelem vylepšení lidských vlastností?

7. Myslíte si, že by měl být vytvořen zvláštní právní rámec pro genetickou úpravu lidských embryí za účelem prevence genetických chorob a vylepšení lidských vlastností?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kim, A.Genetické úpravy lidských embryí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://geneticke-upravy-lidskych-em.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.