Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geneticky modifikované organizmy v potravinových zdrojoch

Geneticky modifikované organizmy v potravinových zdrojoch

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Marenčáková
Šetření:19. 07. 2010 - 18. 08. 2010
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený účastník prieskumu názorov na GMO!
Dovoľujem si Vás zdvorilo požiadať o spoluprácu pri získavaní podkladov k diplomovej práci na tému Geneticky modifikované organizmy v potravinových zdrojoch. Vyplnením dotazníka, nám poskytnete informácie o názoroch obyvateľov na prijatie GMO a potravín vyrábaných z GMO v každodennom živote. Dotazník je anonymný.
Ďakujeme!

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2952,73 %53,7 %  
žena2647,27 %48,15 %  

Graf

2. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 394072,73 %74,07 %  
40 - 591120 %20,37 %  
do 18 rokov23,64 %3,7 %  
nad 6023,64 %3,7 %  

Graf

3. Vaše bydlisko

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mesto nad 100 000 obyvateľov2647,27 %48,15 %  
obec1629,09 %29,63 %  
mesto do 50 000 obyvateľov712,73 %12,96 %  
mesto od 50 000 do 100 000 obyvateľov610,91 %11,11 %  

Graf

4. Vaše vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3258,18 %59,26 %  
stredoškolské s maturitou1730,91 %31,48 %  
stredoškolské bez maturity47,27 %7,41 %  
základné23,64 %3,7 %  

Graf

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizmy, ktoré ovplyvnil človek modernými genetickými technológiami5498,18 %100 %  
organizmy vyskytujúce sa vo voľnej prírode bez zásahu človeka11,82 %1,85 %  

Graf

6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v odbornej literatúre, na prednáške4887,27 %88,89 %  
na internete4480 %81,48 %  
v televízii3767,27 %68,52 %  
v časopisoch3563,64 %64,81 %  
v rozhlase2749,09 %50 %  

Graf

7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie3156,36 %57,41 %  
neviem1323,64 %24,07 %  
áno1120 %20,37 %  

Graf

8. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno zaujímam sa, ale nevyhľadávam si informácie o GMO3156,36 %57,41 %  
áno zaujímam sa a vyhľadávam si informácie o GMO1323,64 %24,07 %  
nezaujíma ma téma GMO1120 %20,37 %  

Graf

9. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyskytujú vôbec v prírode3970,91 %72,22 %  
vyskytujú bežne v prírode1629,09 %29,63 %  

Graf

10. Pestujú sa geneticky modifikované organizmy na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem3258,18 %59,26 %  
áno2138,18 %38,89 %  
nie, týka sa to len zahraničia23,64 %3,7 %  

Graf

11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účinky nie sú zistené, sú predmetom výskumu2443,64 %44,44 %  
nemajú žiadne účinky na organizmus1018,18 %18,52 %  
neviem1018,18 %18,52 %  
môžu spôsobiť alergické reakcie916,36 %16,67 %  
môžu spôsobiť zmenu genetickej informácie23,64 %3,7 %  

Graf

12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie2850,91 %51,85 %  
neviem, nestretol/la som sa s tým1425,45 %25,93 %  
áno1323,64 %24,07 %  

Graf

13. Myslíte si, že GMO sa po spracovaní dostávajú do potravín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3970,91 %72,22 %  
neviem1323,64 %24,07 %  
nie35,45 %5,56 %  

Graf

14. Podľa Vás pri výrobe ktorých potravín sa najčastejšie používajú genetické modifikácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obilniny a výrobky z nich4276,36 %77,78 %  
zelenina a ovocie2952,73 %53,7 %  
mäsové výrobky916,36 %16,67 %  
mliečne výrobky610,91 %11,11 %  

Graf

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem posúdiť ich kvalitu2240 %40,74 %  
nie sú kvalitnejšie1629,09 %29,63 %  
áno, sú kvalitnejšie1120 %20,37 %  
kvalita je rovnocenná610,91 %11,11 %  

Graf

16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, ak by bol lacnejší ako tradičný1934,55 %35,19 %  
nie1934,55 %35,19 %  
neviem1221,82 %22,22 %  
áno, ale vadilo by mi to59,09 %9,26 %  

Graf

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, rozhodne2952,73 %53,7 %  
áno, ale váhal/a by som1527,27 %27,78 %  
nie1120 %20,37 %  

Graf

18. Čo si myslíte o používaní genetických technológií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite sú užitočné2647,27 %48,15 %  
neviem to posúdiť1629,09 %29,63 %  
sú skôr škodlivé814,55 %14,81 %  
malo by sa s tým prestať59,09 %9,26 %  

Graf

19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem3461,82 %62,96 %  
nie1221,82 %22,22 %  
áno916,36 %16,67 %  

Graf

20. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie2036,36 %37,04 %  
áno1832,73 %33,33 %  
neviem1730,91 %31,48 %  

Graf

21. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na životné prostredie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2036,36 %37,04 %  
nie1934,55 %35,19 %  
neviem1629,09 %29,63 %  

Graf

22. Aký je podľa vás prijateľnejší výraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
geneticky modifikovaný organizmus (GMO)3665,45 %66,67 %  
biotechnologicky upravené organizmy (biotech organizmy)1323,64 %24,07 %  
neviem to posúdiť610,91 %11,11 %  

Graf

23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem2341,82 %42,59 %  
nie1730,91 %31,48 %  
áno1527,27 %27,78 %  

Graf

24. Viete o nejakých geneticky upravených plodinách vo Vašom okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4581,82 %83,33 %  
áno1018,18 %18,52 %  

Graf

25. Ak áno, tak ktoré to sú

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kukuřice337,5 %5,56 %  
kukurica225 %3,7 %  
cigani a škodí112,5 %1,85 %  
v otázce 16 nemáte prostou volbu Ano (bez ceny)112,5 %1,85 %  
kapusta repkova pravá, kukurica siata, zemiaky112,5 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vaše vzdelanie

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, sú kvalitnejšie na otázku 15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať

 • odpověď v časopisoch:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rozhlase na otázku 6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať
 • odpověď v televízii:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rozhlase na otázku 6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať

7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

 • odpověď nie:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

10. Pestujú sa geneticky modifikované organizmy na Slovensku?

 • odpověď neviem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

 • odpověď nie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?

16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?

 • odpověď nie:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

 • odpověď áno, rozhodne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, sú kvalitnejšie na otázku 15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, ak by bol lacnejší ako tradičný na otázku 16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?

18. Čo si myslíte o používaní genetických technológií?

 • odpověď určite sú užitočné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemajú žiadne účinky na organizmus na otázku 11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 20. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, sú kvalitnejšie na otázku 15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

 • odpověď neviem:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem na otázku 7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem, nestretol/la som sa s tým na otázku 12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

20. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí?

 • odpověď áno:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?
 • odpověď nie:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemajú žiadne účinky na organizmus na otázku 11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno na otázku 7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno, sú kvalitnejšie na otázku 15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?

 • odpověď neviem:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem, nestretol/la som sa s tým na otázku 12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlavie

2. Váš vek

3. Vaše bydlisko

4. Vaše vzdelanie

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás

6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať

7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

8. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch?

9. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy

10. Pestujú sa geneticky modifikované organizmy na Slovensku?

11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

13. Myslíte si, že GMO sa po spracovaní dostávajú do potravín?

14. Podľa Vás pri výrobe ktorých potravín sa najčastejšie používajú genetické modifikácie?

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

18. Čo si myslíte o používaní genetických technológií?

19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

20. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí?

21. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na životné prostredie?

22. Aký je podľa vás prijateľnejší výraz?

23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?

24. Viete o nejakých geneticky upravených plodinách vo Vašom okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlavie

2. Váš vek

3. Vaše bydlisko

4. Vaše vzdelanie

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás

6. Domnievate sa, že o GMO majú informovať

7. Myslíte si, že médiá a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

8. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch?

9. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy

10. Pestujú sa geneticky modifikované organizmy na Slovensku?

11. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

12. Myslíte si, že na obaloch potravinových výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

13. Myslíte si, že GMO sa po spracovaní dostávajú do potravín?

14. Podľa Vás pri výrobe ktorých potravín sa najčastejšie používajú genetické modifikácie?

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

16. Kúpili by ste si výrobok vyrobený z GMO, ak by to bolo vyznačené na obale?

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

18. Čo si myslíte o používaní genetických technológií?

19. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

20. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí?

21. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na životné prostredie?

22. Aký je podľa vás prijateľnejší výraz?

23. Sú geneticky modifikované organizmy škodlivejšie ako klasické potraviny?

24. Viete o nejakých geneticky upravených plodinách vo Vašom okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marenčáková, J.Geneticky modifikované organizmy v potravinových zdrojoch (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://geneticky-modifikovane-organizmy-v-potravinovych-zdrojoch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.