Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geocaching - dotazník k BP

Geocaching - dotazník k BP

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kalábová
Šetření:31. 03. 2013 - 15. 04. 2013
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Zdravím, 

jsem studentkou třetího ročníku ekonomické fakulty v Chebu. Moje bakalářská práce se zabývá mimo jiné právě geocachingem.

 

Výsledky tohoto dotazovaní jsou anonymní a budou použity právě pro tuto bakalářskou práci.

 

Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas. Dotazník vám nezabere více než 5 minut Vašeho času.

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často se věnujete právě geocachingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často (2-6x měsíčně)2436,92 %36,92 %  
velmi často (cca jednou až dvakrát týdně)1726,15 %26,15 %  
občas (6-12x do roka)1320 %20 %  
zřídka (1-5x do roka)1116,92 %16,92 %  

Graf

2. Jakých stránek užíváte při hledání skrytých cache?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
geocaching.com5280 %80 %  
geocaching.cz812,31 %12,31 %  
co je to za blbost? Na Geocaching.cz žádné keše nejsou, jen na com. Ještě je openchaching.com, ale tam není u nás skoro nic.11,54 %1,54 %  
sexdoma.cz11,54 %1,54 %  
.11,54 %1,54 %  
finalky.cz11,54 %1,54 %  
prdel11,54 %1,54 %  

Graf

3. Nejčastěji hledáte cache:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v okolí svého bydliště (do 30 km)2030,77 %30,77 %  
v blízkém okolí svého bydliště (do 15 km)1624,62 %24,62 %  
neváhám hledat cache i mimo Karlovarský kraj1523,08 %23,08 %  
v okruhu zhruba 50 km od svého bydliště1015,38 %15,38 %  
všude v rámci Karlovarského kraje a jeho blízkého okolí34,62 %4,62 %  
vŠ¡ude v rámci Karlovarského kraje a jeho blízkého okolí11,54 %1,54 %  

Graf

4. Poznali jste díky geocachingu zajímavá místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, rozhodně4975,38 %75,38 %  
většinou ano913,85 %13,85 %  
vůbec ne46,15 %6,15 %  
spíše ano23,08 %3,08 %  
spíš ne11,54 %1,54 %  

Graf

5. Hledali jste/hledáte/máte v plánu hledat cache v Chebu i jeho okolí?

Pokud nejste z okolí Chebska, otázku prosím přeskočte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (ať už z jakéhokoliv důvodu)2760 %41,54 %  
ano, mám nalezených menšinu1124,44 %16,92 %  
ano, mám nalezených většinu36,67 %4,62 %  
ne, ale mám v plánu v Chebu začít24,44 %3,08 %  
ano, mám nalezených menŠ¡inu12,22 %1,54 %  
ano, všechny cache v Chebu jsem už našel/našla12,22 %1,54 %  

Graf

6. Zdají se Vám cache v Chebu a jeho okolí zajímavé?

Pokud nejste z okolí Chebska, otázku prosím přeskočte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne1335,14 %20 %  
spíše ano1027,03 %15,38 %  
většinou ano718,92 %10,77 %  
spíš ne513,51 %7,69 %  
větŠ¡inou ano12,7 %1,54 %  
ano, rozhodně12,7 %1,54 %  

Graf

7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?

1- ano rozhodně, 2-spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5- rozhodně ne

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zapůjčení navigace3.9691.691
zvýhodněné ceny v různých podnicích pro kačery (restaurace, muzea, infocentra apod.)2.4462.032
možnost „nonstop“ přístupu v daném městě k počítači a připojení ke svému „geoúčtu“2.9081.807
možnost pořádat ve městě setkání kačerů2.9081.899
pro začínající kačery možnost využít jakéhosi „školení“3.3691.956
specializovanému obchodu pro kačery2.5851.689

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Hledali jste/hledáte/máte v plánu hledat cache v Chebu i jeho okolí?

  • odpověď ne (ať už z jakéhokoliv důvodu):
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec ne na otázku 6. Zdají se Vám cache v Chebu a jeho okolí zajímavé?

7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?

  • odpověď zapůjčení navigace=5:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost pořádat ve městě setkání kačerů=5 na otázku 7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýhodněné ceny v různých podnicích pro kačery (restaurace, muzea, infocentra apod.)=5 na otázku 7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost „nonstop“ přístupu v daném městě k počítači a připojení ke svému „geoúčtu“=5 na otázku 7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se věnujete právě geocachingu?

2. Jakých stránek užíváte při hledání skrytých cache?

3. Nejčastěji hledáte cache:

4. Poznali jste díky geocachingu zajímavá místa?

5. Hledali jste/hledáte/máte v plánu hledat cache v Chebu i jeho okolí?

6. Zdají se Vám cache v Chebu a jeho okolí zajímavé?

7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se věnujete právě geocachingu?

2. Jakých stránek užíváte při hledání skrytých cache?

3. Nejčastěji hledáte cache:

4. Poznali jste díky geocachingu zajímavá místa?

5. Hledali jste/hledáte/máte v plánu hledat cache v Chebu i jeho okolí?

6. Zdají se Vám cache v Chebu a jeho okolí zajímavé?

7. Využili byste např. služeb určených výhradně pro kačery?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalábová, V.Geocaching - dotazník k BP (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://geocaching-dotaznik-k-bp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.