Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geocaching - hledání pokladů

Geocaching - hledání pokladů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Přindišová
Šetření:18. 04. 2011 - 23. 04. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Získané informace použiji  ke zpracování své absolventské práce pod názvem Geocaching: internetová hra nebo nová forma cestovního ruchu.    

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že znáte dobře své okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4667,65 %67,65 %  
ano1217,65 %17,65 %  
spíše ne913,24 %13,24 %  
ne11,47 %1,47 %  

Graf

2. Navštěvovali byste častěji zajímavá místa ve vašem okolí, pokud byste měli o nich více dostupných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3957,35 %57,35 %  
ano2130,88 %30,88 %  
spíše ne68,82 %8,82 %  
ne22,94 %2,94 %  

Graf

3. Slyšeli jste někdy o Geocachingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5580,88 %80,88 %  
ne1319,12 %19,12 %  

Graf

4. Z jakého zdroje jste se o geocachingu dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé3869,09 %55,88 %  
internet1018,18 %14,71 %  
tisk35,45 %4,41 %  
televize23,64 %2,94 %  
jiný zdroj11,82 %1,47 %  
rádio11,82 %1,47 %  

Graf

5. Zúčastnili jste se aktivně geocachingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2850,91 %41,18 %  
ano 2749,09 %39,71 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste našli většinu cachí ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1244,44 %17,65 %  
ano725,93 %10,29 %  
spíše ne518,52 %7,35 %  
spíše ano311,11 %4,41 %  

Graf

7. Cestujete za hledáním cachí i mimo vaše blízké okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy1140,74 %16,18 %  
pravidelně933,33 %13,24 %  
nikdy414,81 %5,88 %  
nikdy jsem o tom nepřemýšlel(a)311,11 %4,41 %  

Graf

8. Za jakým účelem se účastníte geocachingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za účelem poznávání nových míst1140,74 %16,18 %  
jsem zapálen(a) pro hru geocachinh725,93 %10,29 %  
jiné518,52 %7,35 %  
za účelem hledání pokladů27,41 %2,94 %  
z nudy27,41 %2,94 %  

Graf

9. Uveďte pro koho, si myslíte, že je geocaching vhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny kategorie5479,41 %79,41 %  
rodiny s dětmi811,76 %11,76 %  
důchodci34,41 %4,41 %  
studenti34,41 %4,41 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měl být geocaching více medializován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2435,29 %35,29 %  
ano1927,94 %27,94 %  
ne1319,12 %19,12 %  
spíše ne1217,65 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zúčastnili jste se aktivně geocachingu?

  • odpověď ano :
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Myslíte si, že jste našli většinu cachí ve svém okolí?
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi málokdy na otázku 7. Cestujete za hledáním cachí i mimo vaše blízké okolí?
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi za účelem poznávání nových míst na otázku 8. Za jakým účelem se účastníte geocachingu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že znáte dobře své okolí?

2. Navštěvovali byste častěji zajímavá místa ve vašem okolí, pokud byste měli o nich více dostupných informací?

3. Slyšeli jste někdy o Geocachingu?

4. Z jakého zdroje jste se o geocachingu dozvěděli?

5. Zúčastnili jste se aktivně geocachingu?

6. Myslíte si, že jste našli většinu cachí ve svém okolí?

7. Cestujete za hledáním cachí i mimo vaše blízké okolí?

8. Za jakým účelem se účastníte geocachingu?

9. Uveďte pro koho, si myslíte, že je geocaching vhodný?

10. Myslíte si, že by měl být geocaching více medializován?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že znáte dobře své okolí?

2. Navštěvovali byste častěji zajímavá místa ve vašem okolí, pokud byste měli o nich více dostupných informací?

3. Slyšeli jste někdy o Geocachingu?

4. Z jakého zdroje jste se o geocachingu dozvěděli?

5. Zúčastnili jste se aktivně geocachingu?

6. Myslíte si, že jste našli většinu cachí ve svém okolí?

7. Cestujete za hledáním cachí i mimo vaše blízké okolí?

8. Za jakým účelem se účastníte geocachingu?

9. Uveďte pro koho, si myslíte, že je geocaching vhodný?

10. Myslíte si, že by měl být geocaching více medializován?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Přindišová, J.Geocaching - hledání pokladů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://geocaching-hledani-pokladu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.