Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace a její vliv na cestovní ruch

Globalizace a její vliv na cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Selix
Šetření:13. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste pojem Globalizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49100 %100 %  

Graf

2. Znáte některé druhy Globalizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3469,39 %69,39 %  
nevím918,37 %18,37 %  
ne612,24 %12,24 %  

Graf

3. Uveďtě pozitivní stránky globalizace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

větší výběr a dosažitelnost zahraničních výrobků a služeb

-

-

- poznávání kultur - zvýšení vzdělanosti - zvýšení konkurence - unifikace - šíření informací, znalostí, standardizace (šíření pozitivních stránek- např. lidská práva) -migrace obyvatelstva (vzdělávací programy)

človek může například snáze získat některé produkty, léky, hudbu atd...

dostanou se k nám věci i ze zahraničí - obchodní řetězce

dostupnost zboží

Efektivnější využití omezených prostředků

ekonomický růst rozvojových zemí nárůst mezinárodních obchodů

lepší dostupnost

lepší komunikace, větší povědomí o zásadních problémech

lepší přistup k informacím a produktům

mizí hranice, je možné spojit se s člověkem na druhé straně Země v kteroukoli hodinu

možnost poznávat nové země,

můžeme některé produkty získat všude na světě

nevim

nevím

nevím

nevim

nižší cena vyšší dostupnost vyšší kvalita

obchod, CR, spolupráce,

poznání kultur, rychlé informace

prolínání kultur, nové pokrmy...

propagace států-Austrálie

propojení států

roste konkurenceschopnost

rozšíření technologie

rozšiřování užitečných informací a celého vývoje lidstva, šíření technologie a vědy

rozvoj málo vyspělých zemí

snadnější cestování

Snadnější cestování, vyšší dostupnost některých služeb.

snažší komunikace po celém svěztě

stemování národů, kultur, vznik nových pohledů ideí na svět, mezilidské vztahy

Stírání hranic a rozdílů

urychlení spojení

urychlení vývoje technologií

uspokojení zákazníků

velka moznost destinací

větší výběr různých produktů a zboží

Více informací, rychlejší možnosti reagovat na události, větší dostupnost a rozmanitost zboží a služeb.

více informací, rychlejší přenos novinek, cestování, poznávání cizí kultury

více informací, více možností

vše je dostupnější, různí lidé mají možnost se setkat popř.komunikovat

vše je na dosah, jsme propojeni, nic není problém

zlepšení úrovně dopravy

změna

změnšování světa informovanost

zvyšování kvality produktů, konkurenceschopnost, vede k urychlení vývoje

zvyšování kvality produktů, nižší náklady..

4. Uveďte negativní stránky globalizace

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

přináší prospěch jedné části lidstva, zatímco jeho druhá část žije v absolutní bídě

-

- životní prostředí - unifikace -standardizace (šíření negativních stránek - např. konzum) - migrace obyvatelstva (přesun chudého obyvatelstva do tzv. vyspělých zemí) - vytváření fiktivního kapitálu - tlak na výrobní faktor práce

až moc rychlý technologický růst, lidé už jsou odkázaní na techniku a ne tolik na přírodu

Až na pár povykujících aktivistů žádné nejsou.

méně soukromí, mísení kultur

míchání ras, vše je propojené - krize ve světě nás ovlivní

monopoly zneužívání návyků zákazníků

Možnost lepší koordinace zločinců a teroristů.

ne

neschováme se, tlačí se na nás cizí kultury a potlačují naši

nevím

nevím

ničení kultur

propojenost trhů ( pokud vznikne krize v určitém státu lehce se promítne na ekonomice jiného státu)

přelévání negativ z ednoho státu na druhý

přistěhovalci

sociální a kulturní problémy, ztráta identity

unifikace kultur

úpadek drobných podnikatelů, nekalé soutěže

v rozvinutých průmyslových zemích rostou rozdíly v příjmech roste nebo neklesá nezaměstnanost v rozvinutých průmyslových zemích.

větší akční radius organizovaného zločinu, i nelegálních aktivit některých nadnárodních společností

všechno ostatní

vytváření jednotného trhu

země, státy a světadíly zrácejí na "originalitě"

znečíštěné ovzduší

znevistovani ŽP

Ztráta individualizmu

ztráta národní identity

ztráta soukromí, znečištění

ztráta tropickcýh lesů, tání ledovců

Ztráta vlastní kultury státu, přistěhovalci, velká propojenost států - možný kolaps

zvyšuje riziko podnikání

zvyšuje riziko podnikatelských aktivit, přináší prospěch jen jedné části lidstva, vysoké náklady na management

5. Ovlivňuje globalizace cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49100 %100 %  

Graf

6. Líbí se Vám, že např: KFC, McDonalds se vyskytují všude na světě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2653,06 %53,06 %  
ne1326,53 %26,53 %  
nevím1020,41 %20,41 %  

Graf

7. Připadají Vám všechny destinace podobné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3979,59 %79,59 %  
ano612,24 %12,24 %  
nevím48,16 %8,16 %  

Graf

8. Jeli byste pomáhat do země zničeté katastrofou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2755,1 %55,1 %  
ano2244,9 %44,9 %  

Graf

9. Má světová katastrofa dopad na ekonomiku našeho státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4489,8 %89,8 %  
nevím48,16 %8,16 %  
ne12,04 %2,04 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3775,51 %75,51 %  
Muž1224,49 %24,49 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 253979,59 %79,59 %  
26 - 35918,37 %18,37 %  
36 - 4512,04 %2,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Selix, P.Globalizace a její vliv na cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://globalizace-a-jeji-vliv-na-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.