Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace a Vy

Globalizace a Vy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kolářová
Šetření:09. 12. 2011 - 18. 12. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):13 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku na téma globalizace.

Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Máte představu, co znamená pojem globalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Spíše anootázka č. 2, Spíše neotázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3362,26 %62,26 %  
Spíše ano1630,19 %30,19 %  
Spíše ne47,55 %7,55 %  

Graf

2. Myslíte si, že globalizace má spíše pozitivní nebo negativní důsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze pozitivníotázka č. 3, Spíše pozitivníotázka č. 3, Spíše negativníotázka č. 4, Pouze negativníotázka č. 4, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1833,96 %33,96 %  
Spíše negativní1732,08 %32,08 %  
Spíše pozitivní1630,19 %30,19 %  
Pouze pozitivní23,77 %3,77 %  

Graf

3. Jaké podle Vás má pozitivní důsledky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

efektivní využití dostupných zdrojů, vyšší specializace, nízké ceny, přináší práci do nejchudších regiónů,...

Komunikace

komunikace

Lidé jsou obohaceni jinými způsoby života, názory, možnostmi

možnost dostat se rychle z jednoho místa na durhé, dostatek informací o věech věcech, co mě zajímají...

Setkávání se s jinými kulturami, propojování obchodu, nové věci z ciziny atd.

sjednocení

Větší provázanost (zejména ekonomická) mezi zeměmi. Lepší poznání jiných zemí. To může vést ke snížení potenciálních konfliktů.

zvyšuje kvalitu života všech zúčastněných

4. Jaké podle Vás má negativní důsledky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dříve mi přišlo, že má spíše pozitivní důsledky, ale postupem času jsem dospěla k názoru, že je tomu naopak - vadí mi, že se vlastně jednotlivé země stávají tak nějak stejné - ztrácejí se charakteristiky pro daný národ. Každá země je svým způsobem nějak zvláštní, něčím typická - produktem, národní kuchyní... Teď na každém rohu (ať jsem v kterékoliv zemi) narazím na McDonald, KFC apod... nebo např. v Praze si můžu ve stánku koupit i suvenýry, který nesouvisí s Českem (např. Matrjoška)

na lidi, ekonmiku.

Ničení přírody

růst kriminality a nelegálního obchodu

střet různých kultur

Šíření nemocí např. na letištích atd..

tak říkajíc amerikanizace,

unifikace, smývání rozdílů mezi kulturami

všichni všechno všude s každým

5. Víte, v jakých podmínkách musí pracovat zaměstnanci v rozvojových zemích? (Thajsko, Afrika,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Spíše neotázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2852,83 %52,83 %  
Ano1426,42 %26,42 %  
Spíše ne815,09 %15,09 %  
Ne35,66 %5,66 %  

Graf

6. Ovlivňuje Vás tato informace při nákupu zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2244 %41,51 %  
Ne1530 %28,3 %  
Spíše ano1224 %22,64 %  
Ano12 %1,89 %  

Graf

7. Víte, co na výrobku znamená označení „Fair Trade"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3566,04 %66,04 %  
Ne916,98 %16,98 %  
Spíše ne815,09 %15,09 %  
Spíše ano11,89 %1,89 %  

Graf

8. Kupujete tyto výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Spíše anootázka č. 10, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2147,73 %39,62 %  
Spíše ano1022,73 %18,87 %  
Ne920,45 %16,98 %  
Ano49,09 %7,55 %  

Graf

9. Proč nekupujete tyto výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší Cena933,33 %16,98 %  
Nedostupnost zboží829,63 %15,09 %  
obě možnosti13,7 %1,89 %  
Vůbec to nesleduji13,7 %1,89 %  
tato byrokracie škodí výrobci i spotřebiteli13,7 %1,89 %  
Neznám je13,7 %1,89 %  
dávám přednost svobodnému obchodu bez bariér13,7 %1,89 %  
nic13,7 %1,89 %  
zatím jsem se s nimi nasetkala13,7 %1,89 %  
nevím o nich13,7 %1,89 %  
Nezajímá mě, jestli je to fair trade13,7 %1,89 %  
nevím13,7 %1,89 %  

Graf

10. Myslíte si, že globalizace může ovlivňovat i Váš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 11, Spíše neotázka č. 12, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3158,49 %58,49 %  
Nevím1222,64 %22,64 %  
Spíše ano1018,87 %18,87 %  

Graf

11. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dostupnost zboží z dalekých konců světa, vyšší nezaměstnanost u nás atd.

efektivní využití dostupných zdrojů, vyšší specializace, nízké ceny,...

Globalizace nás ovlivňuje dnes a denně.

Lepší dostupnost produktů z celého světa, rozšiřování obzoru díky snadnému cestování a komunikaci po celém světě

Mám dostupnost k více výrobkům

masmédia (prezentované filmy, hudba, seriály). móda,....

mohu se stát obětí kriminálního činu

Musím se učit světové jazyky

Musím snášet náplavu z Asie a arabských zemí

Můžu cestovat, scházet se s lidmi jiné pleti atd..

ovlivní způsob myšlení

pozitivně, lepší dělba práce přispívá vyšší efektivitě a lepší alokaci zdrojů

poznávání jiných kultur

prudký rozvoj civilizační složky ovlivňuje každého

Světová propojenost ovlivňuje národy, tudíž nepřímo každého - dostupností výrobků, informací.

větší dostupnost zboží

viz. výše

12. Pokud ne, proč si to myslíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-352445,28 %45,28 %  
16-201935,85 %35,85 %  
36-50815,09 %15,09 %  
0-1511,89 %1,89 %  
51+11,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte představu, co znamená pojem globalizace?

2. Myslíte si, že globalizace má spíše pozitivní nebo negativní důsledky?

5. Víte, v jakých podmínkách musí pracovat zaměstnanci v rozvojových zemích? (Thajsko, Afrika,...)

6. Ovlivňuje Vás tato informace při nákupu zboží?

7. Víte, co na výrobku znamená označení „Fair Trade"?

8. Kupujete tyto výrobky?

10. Myslíte si, že globalizace může ovlivňovat i Váš život?

13. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte představu, co znamená pojem globalizace?

2. Myslíte si, že globalizace má spíše pozitivní nebo negativní důsledky?

5. Víte, v jakých podmínkách musí pracovat zaměstnanci v rozvojových zemích? (Thajsko, Afrika,...)

6. Ovlivňuje Vás tato informace při nákupu zboží?

7. Víte, co na výrobku znamená označení „Fair Trade"?

8. Kupujete tyto výrobky?

10. Myslíte si, že globalizace může ovlivňovat i Váš život?

13. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolářová, Z.Globalizace a Vy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://globalizace-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.