Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globalizace

Globalizace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jindřiška Kochová
Šetření:01. 04. 2009 - 08. 04. 2009
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milá respondentko, milý respondente,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé seminární práce na téma "Globalizace". Jeho výsledky mi pomohou osvětlit chápání tohoto pojmu mezi Vámi.

Za Váš čas a trpělivost předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o všeobecné dění světa

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně 1666,67 %66,67 %  
pasivně625 %25 %  
nezajímám se28,33 %8,33 %  

Graf

2. Zajímá Vás kulturní světové dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %66,67 %  
ne833,33 %33,33 %  

Graf

3. Zajímá Vás politické světové dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1979,17 %79,17 %  
ne520,83 %20,83 %  

Graf

4. Zajímá Vás ekonomické světové dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %75 %  
ne625 %25 %  

Graf

5. Z jakých zdrojů nejčastěni čerpáte informace? / alespoň 3 zdroje /

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2395,83 %95,83 %  
televize2291,67 %91,67 %  
noviny1666,67 %66,67 %  
rozhlas729,17 %29,17 %  
časopisy520,83 %20,83 %  
jiné ( z knihovny ap. ... )416,67 %16,67 %  

Graf

6. Co si představujete pod pojmem " Globalizace " / stručně /

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1729,17 %29,17 %  
0312,5 %12,5 %  
12328,33 %8,33 %  
628,33 %8,33 %  
8814,17 %4,17 %  
000000000000000014,17 %4,17 %  
514,17 %4,17 %  
6914,17 %4,17 %  
414,17 %4,17 %  
314,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 100000
10
7
42
416,67 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.41
Minimum:0
Maximum:123
Variační rozpětí:123
Rozptyl:1607.49
Směrodatná odchylka:40.09
Medián:3.5
Modus:1

Graf

7. Pociťujete, že se Vás globalizace nějakým způsobem dotýká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
nevím28,33 %8,33 %  
ne28,33 %8,33 %  

Graf

8. Myslíte si, že tento proces má důsledky :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní1041,67 %41,67 %  
positivní937,5 %37,5 %  
nevím520,83 %20,83 %  

Graf

9. Spojujete si globalizaci s nynější ekonomickou krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %66,67 %  
ne625 %25 %  
nevím28,33 %8,33 %  

Graf

10. Znáte některé nadnárodní společnosti, které v naší republice působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

11. Vyjmenujete alespoň tři z nich?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.14,17 %4,17 %  
Tesco, McDonalds, Ikea14,17 %4,17 %  
dhl, Mc Donald, KFC, MARKS and SPENCER, CandA...14,17 %4,17 %  
Hyundai, Citibank, PVC14,17 %4,17 %  
Coca Cola, Siemens, Leifheit, TPC, ...14,17 %4,17 %  
ING, BMW, Microsoft...14,17 %4,17 %  
Mc'Donalds, Kfc, Wolksvagen14,17 %4,17 %  
MBank, Unilever, Procter and Gamble14,17 %4,17 %  
automobilka TPCA, IKEA, SaraLee14,17 %4,17 %  
GE, 02TELEFONICA, KFC, ČEZ, MICROSOFT, 14,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi ibm, t mobile, tesco
neznám
ne ne ne
coca-cola, unilever, t-mobile
Coca cola, Fiat, Shell, Nestlé, McDonalds, Nokia
Mc Donald, DHL,KFC
MC Donald, KFC, SHeel
nevim
Generali, McDonald's, Vodafone
CEZ,Telefonica,Microsoft
Hyunday, Sony, LG...
nestlé, TPCA, McDonalds, Honda
Coca cola, TPCA, Citibank
Siemens, Tesco, VW(Škoda), Hitachi, Panasonic,...
1458,33 %58,33 % 

Graf

12. Pokud jste byl/a jejich zákazníkem, jaká byla Vaše spokojenost s jejich výrobky či službami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a1250 %50 %  
nevím1041,67 %41,67 %  
nespokojen/a28,33 %8,33 %  

Graf

13. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1460,87 %58,33 %  
muž939,13 %37,5 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1458,33 %58,33 %  
vysokoškolské625 %25 %  
základní28,33 %8,33 %  
vyučen/a v oboru28,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kochová, J.Globalizace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://globalizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.