Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globální komunikace

Globální komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Palinčák
Šetření:15. 08. 2011 - 25. 08. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Petr a chci vás požádat o vyplnění mého krátkého dotazníku. Data z něj použiji v chystané diplomové práci.

Vyplnění dotazníku (5 otátek) vám nezabere více než 1 minutu. Za každý vyplněný exemplář všem předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Na fungování podniku má největší vliv:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marketingová a obchodní strategie4559,21 %59,21 %  
ekonomický faktor globalizace1621,05 %21,05 %  
ekonomické faktory globalizace1114,47 %14,47 %  
sociální faktor globalizace33,95 %3,95 %  
sociální faktory globalizace11,32 %1,32 %  

Graf

2. Co si myslíte, že vám může nabídnout nadnárodní společnost oproti národní firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více profesních příležitostí s nižším rizikem5065,79 %65,79 %  
Mnoho profesních příležitostí s vysokým rizikem1519,74 %19,74 %  
Žádné podstatné změny neočekávám810,53 %10,53 %  
Málo profesních příležitostí s nízkým rizikem22,63 %2,63 %  
Méně profesních příležitostí s vyšším rizikem11,32 %1,32 %  

Graf

3. Který faktor je pro strategická rozhodnutí firmy podle vás nejdůležitější

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rostoucí míra konkurence5065,79 %65,79 %  
Technologické změny3647,37 %47,37 %  
Otevření trhu práce1722,37 %22,37 %  
Volný pohyb kapitálu1215,79 %15,79 %  
Fúze firem911,84 %11,84 %  
Náročné ekologické normy79,21 %9,21 %  
Sociální odpovědnost firem67,89 %7,89 %  

Graf

4. Myslíte si, že vaše firma má jasně formulovanou strategii/vizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, má ji a všichni jsme s ní seznámeni4660,53 %60,53 %  
Ano, má ji, ale myslím, že se na ni moc nedbá1519,74 %19,74 %  
Nedokážu posoudit911,84 %11,84 %  
Ne, nemá ji67,89 %7,89 %  

Graf

5. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-354356,58 %56,58 %  
36-451722,37 %22,37 %  
18-251621,05 %21,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na fungování podniku má největší vliv:

2. Co si myslíte, že vám může nabídnout nadnárodní společnost oproti národní firmě?

3. Který faktor je pro strategická rozhodnutí firmy podle vás nejdůležitější

4. Myslíte si, že vaše firma má jasně formulovanou strategii/vizi?

5. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na fungování podniku má největší vliv:

2. Co si myslíte, že vám může nabídnout nadnárodní společnost oproti národní firmě?

3. Který faktor je pro strategická rozhodnutí firmy podle vás nejdůležitější

4. Myslíte si, že vaše firma má jasně formulovanou strategii/vizi?

5. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palinčák, P.Globální komunikace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://globalni-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.