Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Globální oteplování

Globální oteplování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Novotňák
Šetření:28. 02. 2010 - 15. 03. 2010
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum má sloužit ke zmapování postojů a vědomostí veřejnosti ohledně globálního oteplování. Výsledky budou mimo jiné použity v mojí závěrečné práci a budu rád, když vás jeho absolvování povede k zamyšlení nad touto problematikou.

Vyplnění zabere asi 5 minut.

Děkuji za váš čas

Odpovědi respondentů

1. Považujete změny klimatu za největší problém současného lidstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11672,05 %72,05 %  
ANO4527,95 %27,95 %  

Graf

2. Jaké má lidstvo podle vás jiný závažnější problém?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terorismus3329,73 %20,5 %  
hrozící nedostatek pitné vody 2926,13 %18,01 %  
hlad v2623,42 %16,15 %  
šíření nebezpečných nemocí2118,92 %13,04 %  
hlad v některých částech světa21,8 %1,24 %  

Graf

3. Zajímáte se o aktuální informace ohledně tohoto fenoménu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO9458,39 %58,39 %  
NE6741,61 %41,61 %  

Graf

4. Odkud čerpáte informace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4952,13 %30,43 %  
televize, rozhlas2324,47 %14,29 %  
knihy, časopisy1212,77 %7,45 %  
odborná literatura77,45 %4,35 %  
jiné33,19 %1,86 %  

Graf

5. Co má podle vás největší vliv na změny klimatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověkem vypouštěné tzv. skleníkové plyny8150,31 %50,31 %  
pozemské přírodní vlivy (oceány a atmosféra)3421,12 %21,12 %  
žádné významné změny neprobíhají2213,66 %13,66 %  
vzájemné pohyby a síly mezi Zemí a Sluncem1911,8 %11,8 %  
Slunce - výskyt a počet slunečních skvrn53,11 %3,11 %  

Graf

6. Který z tzv. skleníkových plynů je podle vašeho názoru nejvíce zastoupen v zemské atmosféře.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oxid uhličitý11571,43 %71,43 %  
vodní pára2314,29 %14,29 %  
jiný plyn106,21 %6,21 %  
oxid dusný84,97 %4,97 %  
metan53,11 %3,11 %  

Graf

7. Myslíte si, že snížením CO2 v atmosféře by se problém globálního oteplování podařilo vyřešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10363,98 %63,98 %  
ano5836,02 %36,02 %  

Graf

8. Víte co je podstatou sporu dvou názorových táborů, které jsou představovány na jedné straně například bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem a na druhé straně prezidentem ČR Václavem Klausem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9559,01 %59,01 %  
ne6640,99 %40,99 %  

Graf

9. Znáte publikaci nebo film Al Gora k tématu globálního oteplování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12376,4 %76,4 %  
ano3823,6 %23,6 %  

Graf

10. Znáte publikaci Václava Klause k tématu globálního oteplování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10162,73 %62,73 %  
ano6037,27 %37,27 %  

Graf

11. Uvítali byste více informací o názorech i těch lidí, kteří nevěří, že člověk je hlavním faktorem globálních změn klimatu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12175,16 %75,16 %  
ne4024,84 %24,84 %  

Graf

12. Myslíte si, že v rámci vzdělávacího procesu by se o této problematice měly uvádět všechny vědecké poznatky (i ty které nepodporují teorii o globálním oteplování způsobeného člověkem).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14690,68 %90,68 %  
ne159,32 %9,32 %  

Graf

13. Měla by společnost v tomto směru lidi více a kvalitněji informovat, vychovávat, působit na ně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12778,88 %78,88 %  
není třeba, je to záležitost pro odborníky2515,53 %15,53 %  
ne95,59 %5,59 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA9055,9 %55,9 %  
MUŽ7144,1 %44,1 %  

Graf

15. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 do 457647,2 %47,2 %  
od 16 do 255433,54 %33,54 %  
od 46 do 65169,94 %9,94 %  
do 15 let148,7 %8,7 %  
nad 6510,62 %0,62 %  

Graf

16. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita7345,34 %45,34 %  
vysoká škola5735,4 %35,4 %  
základní2515,53 %15,53 %  
vyučen63,73 %3,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zajímáte se o aktuální informace ohledně tohoto fenoménu?

  • odpověď ANO:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Odkud čerpáte informace?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi knihy, časopisy na otázku 4. Odkud čerpáte informace?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize, rozhlas na otázku 4. Odkud čerpáte informace?

16. Jaké máte vzdělání?

  • odpověď základní:
    • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15 let na otázku 15. Jaký je váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete změny klimatu za největší problém současného lidstva?

2. Jaké má lidstvo podle vás jiný závažnější problém?

3. Zajímáte se o aktuální informace ohledně tohoto fenoménu?

4. Odkud čerpáte informace?

5. Co má podle vás největší vliv na změny klimatu?

6. Který z tzv. skleníkových plynů je podle vašeho názoru nejvíce zastoupen v zemské atmosféře.

7. Myslíte si, že snížením CO2 v atmosféře by se problém globálního oteplování podařilo vyřešit?

8. Víte co je podstatou sporu dvou názorových táborů, které jsou představovány na jedné straně například bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem a na druhé straně prezidentem ČR Václavem Klausem.

9. Znáte publikaci nebo film Al Gora k tématu globálního oteplování?

10. Znáte publikaci Václava Klause k tématu globálního oteplování?

11. Uvítali byste více informací o názorech i těch lidí, kteří nevěří, že člověk je hlavním faktorem globálních změn klimatu.

12. Myslíte si, že v rámci vzdělávacího procesu by se o této problematice měly uvádět všechny vědecké poznatky (i ty které nepodporují teorii o globálním oteplování způsobeného člověkem).

13. Měla by společnost v tomto směru lidi více a kvalitněji informovat, vychovávat, působit na ně?

14. Jste muž nebo žena?

15. Jaký je váš věk?

16. Jaké máte vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete změny klimatu za největší problém současného lidstva?

2. Jaké má lidstvo podle vás jiný závažnější problém?

3. Zajímáte se o aktuální informace ohledně tohoto fenoménu?

4. Odkud čerpáte informace?

5. Co má podle vás největší vliv na změny klimatu?

6. Který z tzv. skleníkových plynů je podle vašeho názoru nejvíce zastoupen v zemské atmosféře.

7. Myslíte si, že snížením CO2 v atmosféře by se problém globálního oteplování podařilo vyřešit?

8. Víte co je podstatou sporu dvou názorových táborů, které jsou představovány na jedné straně například bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem a na druhé straně prezidentem ČR Václavem Klausem.

9. Znáte publikaci nebo film Al Gora k tématu globálního oteplování?

10. Znáte publikaci Václava Klause k tématu globálního oteplování?

11. Uvítali byste více informací o názorech i těch lidí, kteří nevěří, že člověk je hlavním faktorem globálních změn klimatu.

12. Myslíte si, že v rámci vzdělávacího procesu by se o této problematice měly uvádět všechny vědecké poznatky (i ty které nepodporují teorii o globálním oteplování způsobeného člověkem).

13. Měla by společnost v tomto směru lidi více a kvalitněji informovat, vychovávat, působit na ně?

14. Jste muž nebo žena?

15. Jaký je váš věk?

16. Jaké máte vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotňák, A.Globální oteplování (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://globalni-oteplovani2010.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.