Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Google ochrana soukromí

Google ochrana soukromí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Šafhauser
Šetření:08. 03. 2012 - 10. 03. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, týkajícího se Soukromí na Internetu. Výsledky dotazníků použiji pro své studijní účely!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Které z následujících několika příkladů, byste považovali za narušení Vašeho soukromí, kdybyste věděli, že je získala cizí osoba.

Odpovědi respondentů

1. Počet SMS na vašem mobilním zařízení, včetně všech telefonních čísel, které jste volali:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7686,36 %86,36 %  
ne1213,64 %13,64 %  

Graf

2. Vaši historii prohlížených stránek na Internetu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6675 %75 %  
ne2225 %25 %  

Graf

3. Pokud by cizí osoba znala místo, kde jste trávil/a dovolenou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5461,36 %61,36 %  
ano3438,64 %38,64 %  

Graf

4. Kolik a přesně typ videa, které jste navštívil/a na Internetu.:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6877,27 %77,27 %  
ne2022,73 %22,73 %  

Graf

5. Informace z vašeho kalendáře:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7787,5 %87,5 %  
ne1112,5 %12,5 %  

Graf

6. Typ Vašeho internetového prohlížeče:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7989,77 %89,77 %  
ano910,23 %10,23 %  

Graf

7. Jaká slova jste dnes vyhledával/a na Internetu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5967,05 %67,05 %  
ne2932,95 %32,95 %  

Graf

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu zprávy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5865,91 %65,91 %  
ne3034,09 %34,09 %  

Graf

9. Počet a typ aplikací, nainstalovaných na vašem mobilním telefonu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5461,36 %61,36 %  
ano3438,64 %38,64 %  

Graf

10. Četli jste někdy smluvní podmínky Googlu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6776,14 %76,14 %  
ano2123,86 %23,86 %  

Graf

11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google vyhledávač8497,67 %95,45 %  
Youtube7890,7 %88,64 %  
Google Mapy7283,72 %81,82 %  
Gmail5665,12 %63,64 %  
Google Chrome5058,14 %56,82 %  
Google Dokumenty2529,07 %28,41 %  
Mobilní telefon s Android OS2427,91 %27,27 %  
Google+2427,91 %27,27 %  
Google Kalendář1517,44 %17,05 %  
Google Latitude89,3 %9,09 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6068,18 %68,18 %  
žena2831,82 %31,82 %  

Graf

13. Jak vnímáte, že Google o vás shromažďuje tolik nformací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi to3742,05 %42,05 %  
Je mi to jedno2022,73 %22,73 %  
Nevadí mi to1618,18 %18,18 %  
Nevím1517,05 %17,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud by cizí osoba znala místo, kde jste trávil/a dovolenou:

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Informace z vašeho kalendáře:

11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

  • odpověď Gmail:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Google Dokumenty na otázku 11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Google+ na otázku 11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Počet SMS na vašem mobilním zařízení, včetně všech telefonních čísel, které jste volali:

2. Vaši historii prohlížených stránek na Internetu:

3. Pokud by cizí osoba znala místo, kde jste trávil/a dovolenou:

4. Kolik a přesně typ videa, které jste navštívil/a na Internetu.:

5. Informace z vašeho kalendáře:

6. Typ Vašeho internetového prohlížeče:

7. Jaká slova jste dnes vyhledával/a na Internetu:

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu zprávy)

9. Počet a typ aplikací, nainstalovaných na vašem mobilním telefonu:

10. Četli jste někdy smluvní podmínky Googlu?

11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

12. Pohlaví:

13. Jak vnímáte, že Google o vás shromažďuje tolik nformací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Počet SMS na vašem mobilním zařízení, včetně všech telefonních čísel, které jste volali:

2. Vaši historii prohlížených stránek na Internetu:

3. Pokud by cizí osoba znala místo, kde jste trávil/a dovolenou:

4. Kolik a přesně typ videa, které jste navštívil/a na Internetu.:

5. Informace z vašeho kalendáře:

6. Typ Vašeho internetového prohlížeče:

7. Jaká slova jste dnes vyhledával/a na Internetu:

8. Je podle vás narušování soukromí, když bude program analyzovat vaši poštu? (tzn. nebude si vědom obsahu zprávy)

9. Počet a typ aplikací, nainstalovaných na vašem mobilním telefonu:

10. Četli jste někdy smluvní podmínky Googlu?

11. Zaškrtněte všechny služby Google, které používáte:

12. Pohlaví:

13. Jak vnímáte, že Google o vás shromažďuje tolik nformací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šafhauser, R.Google ochrana soukromí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://google-ochrana-soukromi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.