Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Google.cz vs. Seznam.cz

Google.cz vs. Seznam.cz

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Bártl
Šetření:12. 04. 2012 - 21. 04. 2012
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):36 / 18.06
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro všechny zadavatele reklamy na internetu. 

Zadavetelé reklamy = majitelé společností / živnostníci, zaměstnanci marketingového oddělení nebo zaměstnanci, kteří mají povědomí o marketingovém plánu společnosti. 

Cíle průzkumu:

 1. Ověřit rostoucí vliv společnosti Google.cz na úkor společnosti Seznam.cz na českém trhu s internetovou reklamou.
 2. Prokázat každoroční nárůst rozpočtu firem na internetovou reklamu a zjistit příčiny nárůstu.  
 3. Detekovat jaké jsou nejoblíbenější formy reklamy na internetu v kontextu velikosti firmy. 

Výsledky uvedu v mé bakalářské práci: Analýza rostoucího podílu Google Czech republic na trhu s internetovou reklamou.

Po skončení šetření si bude možné výsledky veřejně prohlédnout. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše role ve společnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem majitel společnostiotázka č. 2, Jsem zaměstnanecotázka č. 2, Jsem živnostníkotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnanec5960,82 %60,82 %  
Jsem živnostník2121,65 %21,65 %  
Jsem majitel společnosti1717,53 %17,53 %  

Graf

2. Jak je tato společnost velká ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mikropodnik 0-9 zaměstnanců2127,63 %21,65 %  
Střední podnik 50-249 zaměstnanců2026,32 %20,62 %  
Malý podnik 10-49 zaměstnanců1925 %19,59 %  
Velký podnik 250 a více zaměstnanců1519,74 %15,46 %  
Nevím11,32 %1,03 %  

Graf

3. Uveďte prosím lokalitu této firmy / živnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj Praha4748,45 %48,45 %  
Středočeský kraj1111,34 %11,34 %  
Jihomoravský kraj99,28 %9,28 %  
Plzeňský kraj66,19 %6,19 %  
Jihočeský kraj66,19 %6,19 %  
Zlínský kraj44,12 %4,12 %  
Pardubický kraj33,09 %3,09 %  
Olomoucký kraj33,09 %3,09 %  
Karlovarský kraj22,06 %2,06 %  
Kraj Vysočina22,06 %2,06 %  
Moravskoslezský kraj22,06 %2,06 %  
Liberecký kraj22,06 %2,06 %  

Graf

4. Jaký je roční obrat této firmy /živnosti ?

Vyberte prosím z následujících rozmezí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 000 0003637,89 %37,11 %  
Nevím2021,05 %20,62 %  
1 250 000 000 a více1111,58 %11,34 %  
250 000 000 - 1 250 000 0001010,53 %10,31 %  
10 000 000 - 50 000 00099,47 %9,28 %  
50 000 000 - 250 000 00099,47 %9,28 %  

Graf

5. Využívá Vaše společnost / živnost k propagaci reklamu na internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7173,2 %73,2 %  
Ne2626,8 %26,8 %  

Graf

6. Jaký je přibližně měsíční rozpočet na internetovou reklamu ?

Vyberte prosím z následujících rozmezí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 0002942,65 %29,9 %  
Nevím1725 %17,53 %  
10 000 - 50 00001116,18 %11,34 %  
50 000 - 250 00045,88 %4,12 %  
1 000 000 - 5 000 00034,41 %3,09 %  
5 000 000 a více22,94 %2,06 %  
250 000 - 500 00022,94 %2,06 %  

Graf

7. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Razantně se zvyšujeotázka č. 8, Mírně se zvyšujeotázka č. 8, Zůstává stejnýotázka č. 10, Mírně se snižujeotázka č. 9, Razantně se snižujeotázka č. 9, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mírně se zvyšuje2738,03 %27,84 %  
Zůstává stejný1926,76 %19,59 %  
Nevím1825,35 %18,56 %  
Razantně se zvyšuje57,04 %5,15 %  
Mírně se snižuje11,41 %1,03 %  
Razantně se snižuje11,41 %1,03 %  

Graf

8. Jaké jsou hlavní důvody zvyšujícího se rozpočtu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je úspěšná - přináší zisk1959,38 %19,59 %  
Hodí se k oboru podnikání firmy / živnosti1237,5 %12,37 %  
Je pro nás stále důležitějším reklamním médiem1031,25 %10,31 %  
Inzerujeme stále stejně, ale zvyšují se ceny39,38 %3,09 %  
měřitelnost výsledků - lepší obhajoba před finančních oddělením13,13 %1,03 %  
Přináší nové zákazníky13,13 %1,03 %  
Oslovení zahraničních zákazníků13,13 %1,03 %  

Graf

9. Jaké jsou hlavní důvody snižujícího se rozpočtu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkové omezení rozpočtu na reklamu ve všech médiích 150 %1,03 %  
Neuspokojila očekávání150 %1,03 %  

Graf

10. Využíváte grafickou reklamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4664,79 %47,42 %  
Ne1825,35 %18,56 %  
Nevím79,86 %7,22 %  

Graf

11. Jaké typy grafické reklamy využíváte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bannerová reklama3780,43 %38,14 %  
Videoreklama2145,65 %21,65 %  
Invideo reklama510,87 %5,15 %  
slevové portály12,17 %1,03 %  
PPC12,17 %1,03 %  

Graf

12. Využíváte textovou reklamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14, Nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5374,65 %54,64 %  
Ne1521,13 %15,46 %  
Nevím34,23 %3,09 %  

Graf

13. Jaké typy textové reklamy využíváte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontextová53100 %54,64 %  
Nekontextová 713,21 %7,22 %  
placené výsledky pod vyhledáváním PPC11,89 %1,03 %  

Graf

14. Využíváte e-mailovou reklamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4056,34 %41,24 %  
Ano2636,62 %26,8 %  
Nevím57,04 %5,15 %  

Graf

15. Využíváte ještě jiné formy internetové reklamy, než ty, které byly uvedeny ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 4563,38 %46,39 %  
Nevím1622,54 %16,49 %  
Ano 1014,08 %10,31 %  

Graf

16. Napište prosím jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskuzní fórum produktu120 %1,03 %  
Inzertní noviny, odborné časopisy120 %1,03 %  
PPC120 %1,03 %  
Google maps120 %1,03 %  
3D120 %1,03 %  

Graf

17. Vyberte z těchto možností, kde tyto formy reklamy realizujete ?

 1. Jestliže reklamu realizujete na Googlu, Seznamu a jinde - zvolte prosím první možnost.
 2. Jestliže reklamu realizujete na Googlu a jinde - zvolte prosím druhou možnost.
 3. Jestliže reklamu realizujete na Seznamu a jinde - zvolte prosím třetí možnost.
 4. Čtvrtou možnost zvolte jen v případě, že reklamu realizujete pouze jinde, než na Googlu a Seznamu.    

Google = AdWords, YouTube, všechny internetové servery Googlu.

Seznam = Sklik, všechny internetové servery Seznamu.

 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Google i Seznamotázka č. 18, Pouze Googleotázka č. 22, Pouze Seznamotázka č. 26, Jen jindeotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google i Seznam 4360,56 %44,33 %  
Pouze Google1318,31 %13,4 %  
Pouze Seznam811,27 %8,25 %  
Jen jinde79,86 %7,22 %  

Graf

18. Začali jste inzerovat dříve na Googlu nebo na Seznamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na Seznamu1739,53 %17,53 %  
Na obou portálech ve stejnou dobu1227,91 %12,37 %  
Na Googlu1023,26 %10,31 %  
Nevím49,3 %4,12 %  

Graf

19. Jaký server se Vám zdá pro Vaši firmu / živnost vhodnější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google2660,47 %26,8 %  
Nevím1023,26 %10,31 %  
Seznam716,28 %7,22 %  

Graf

20. Na jakém serveru vynakládáte do reklamy více finančních prostředků ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google2353,49 %23,71 %  
Nevím1330,23 %13,4 %  
Seznam716,28 %7,22 %  

Graf

21. Jaký server má podle Vás lepší nabídku pro zadavatele reklamy ?

 Lepší nabídkou je myšleno:

 1. Možnosti, kam Vaší reklamu umístit
 2. Nástroje pro vytvoření, správu a vyhodnocení kampaně. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google2251,16 %22,68 %  
Nevím1330,23 %13,4 %  
Seznam818,6 %8,25 %  

Graf

22. Inzerovali jste dříve i na Seznamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 24, Nevímotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne969,23 %9,28 %  
Ano430,77 %4,12 %  

Graf

23. Proč jste tuto inzerci zastavili ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Drahá a neefektivní reklama

Z důvodu velkého přechodu uživatelů na Google

24. Jste spokojeni s nabídkou Googlu pro zadavatele reklamy ?

Spokojenost s nabídkou Googlu ohledně těchto náležitostí:

 1. Možnosti, kam Vaší reklamu umístit
 2. Nástroje pro vytvoření, správu a vyhodnocení kampaně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1292,31 %12,37 %  
Nevím17,69 %1,03 %  

Graf

25. Přemýšlíte o tom, začít inzerovat na Seznamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1076,92 %10,31 %  
Ano215,38 %2,06 %  
Nevím17,69 %1,03 %  

Graf

26. Inzerovali jste dříve i na Googlu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne675 %6,19 %  
Nevím225 %2,06 %  

Graf

27. Přemýšlíte o tom, začít na Googlu inzerovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím450 %4,12 %  
Ne337,5 %3,09 %  
Ano 112,5 %1,03 %  

Graf

28. Napište prosím kde tyto formy reklamy realizujete ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook150 %1,03 %  
booking.com150 %1,03 %  

Graf

29. Přemýšlíte o tom, inzerovat na Googlu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne571,43 %5,15 %  
Nevím228,57 %2,06 %  

Graf

30. Přemýšlíte o tom, inzerovat na Seznamu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne457,14 %4,12 %  
Nevím228,57 %2,06 %  
Ano114,29 %1,03 %  

Graf

31. Jaký vyhledávač používáte osobně nejvíce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google5273,24 %53,61 %  
Seznam1723,94 %17,53 %  
Jiný22,82 %2,06 %  

Graf

32. Zaznamenali jste nárůst uživatelů používající vyhledávač Google.cz ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4056,34 %41,24 %  
Nevím1723,94 %17,53 %  
Ne1419,72 %14,43 %  

Graf

33. Myslíte si, že Google bude brzy nejpoužívanější vyhledávač v ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano určitě3954,93 %40,21 %  
Ne, Seznam si svou pozici udrží2129,58 %21,65 %  
Nevím1115,49 %11,34 %  

Graf

34. Seřaďte prosím reklamní média podle důležitosti pro Vaší firmu/živnost:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Televize3.2392.548
Internet1.9011.948
Tisk2.7320.844
Rádio3.3380.787
Ostatní3.7891.8

Graf

35. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšuje se3259,26 %32,99 %  
Zůstává stejný2037,04 %20,62 %  
Snižuje se23,7 %2,06 %  

Graf

36. Jak je tato společnost velká ? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední a velký podnik 50 a více zaměstnanců3546,67 %36,08 %  
Mikropodnik 0-9 zaměstnanců2128 %21,65 %  
Malý podnik 10-49 zaměstnanců1925,33 %19,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše role ve společnosti ?

2. Jak je tato společnost velká ?

3. Uveďte prosím lokalitu této firmy / živnosti:

4. Jaký je roční obrat této firmy /živnosti ?

5. Využívá Vaše společnost / živnost k propagaci reklamu na internetu ?

6. Jaký je přibližně měsíční rozpočet na internetovou reklamu ?

7. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ?

8. Jaké jsou hlavní důvody zvyšujícího se rozpočtu ?

10. Využíváte grafickou reklamu ?

11. Jaké typy grafické reklamy využíváte ?

12. Využíváte textovou reklamu ?

13. Jaké typy textové reklamy využíváte ?

14. Využíváte e-mailovou reklamu ?

15. Využíváte ještě jiné formy internetové reklamy, než ty, které byly uvedeny ?

17. Vyberte z těchto možností, kde tyto formy reklamy realizujete ?

18. Začali jste inzerovat dříve na Googlu nebo na Seznamu ?

19. Jaký server se Vám zdá pro Vaši firmu / živnost vhodnější ?

20. Na jakém serveru vynakládáte do reklamy více finančních prostředků ?

21. Jaký server má podle Vás lepší nabídku pro zadavatele reklamy ?

24. Jste spokojeni s nabídkou Googlu pro zadavatele reklamy ?

25. Přemýšlíte o tom, začít inzerovat na Seznamu ?

31. Jaký vyhledávač používáte osobně nejvíce ?

32. Zaznamenali jste nárůst uživatelů používající vyhledávač Google.cz ?

33. Myslíte si, že Google bude brzy nejpoužívanější vyhledávač v ČR ?

34. Seřaďte prosím reklamní média podle důležitosti pro Vaší firmu/živnost:

35. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ? [odvozená]

36. Jak je tato společnost velká ? [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše role ve společnosti ?

2. Jak je tato společnost velká ?

3. Uveďte prosím lokalitu této firmy / živnosti:

4. Jaký je roční obrat této firmy /živnosti ?

5. Využívá Vaše společnost / živnost k propagaci reklamu na internetu ?

6. Jaký je přibližně měsíční rozpočet na internetovou reklamu ?

7. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ?

8. Jaké jsou hlavní důvody zvyšujícího se rozpočtu ?

10. Využíváte grafickou reklamu ?

11. Jaké typy grafické reklamy využíváte ?

12. Využíváte textovou reklamu ?

13. Jaké typy textové reklamy využíváte ?

14. Využíváte e-mailovou reklamu ?

15. Využíváte ještě jiné formy internetové reklamy, než ty, které byly uvedeny ?

17. Vyberte z těchto možností, kde tyto formy reklamy realizujete ?

18. Začali jste inzerovat dříve na Googlu nebo na Seznamu ?

19. Jaký server se Vám zdá pro Vaši firmu / živnost vhodnější ?

20. Na jakém serveru vynakládáte do reklamy více finančních prostředků ?

21. Jaký server má podle Vás lepší nabídku pro zadavatele reklamy ?

24. Jste spokojeni s nabídkou Googlu pro zadavatele reklamy ?

25. Přemýšlíte o tom, začít inzerovat na Seznamu ?

31. Jaký vyhledávač používáte osobně nejvíce ?

32. Zaznamenali jste nárůst uživatelů používající vyhledávač Google.cz ?

33. Myslíte si, že Google bude brzy nejpoužívanější vyhledávač v ČR ?

34. Seřaďte prosím reklamní média podle důležitosti pro Vaší firmu/živnost:

35. Zvyšuje se každoročně poměr rozpočtu Vaší firmy / živnosti na internetovou reklamu oproti ostatním médiím ? [odvozená]

36. Jak je tato společnost velká ? [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bártl, L.Google.cz vs. Seznam.cz (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://google-vs-seznam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.