Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Gps a Geocaching

Gps a Geocaching

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kryštof Frank
Šetření:14. 03. 2015 - 25. 03. 2015
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti

Jsme studenti pražského gymnázia a žádáme Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku.Vaše odpovědi budou použity také ke zpracování naší školní.

Předem děkujeme za Váš čas. 

Odpovědi respondentů

1. Používáte GPS navigaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4673,02 %73,02 %  
Ne1726,98 %26,98 %  

Graf

2. Který typ GPS používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navigace v mobilním telefonu3472,34 %53,97 %  
Ruční GPS1634,04 %25,4 %  
Navigace do auta1429,79 %22,22 %  
Jiné12,13 %1,59 %  
K notebooku12,13 %1,59 %  

Graf

3. Kterou značku navigace používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2151,22 %33,33 %  
Garmin1536,59 %23,81 %  
TomTom49,76 %6,35 %  
Canmore12,44 %1,59 %  

Graf

4. Podle vašeho názoru, z jakou přesností dokáže měřit GPS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 metrů2641,27 %41,27 %  
do 5 metrů2539,68 %39,68 %  
do 15 metrů1219,05 %19,05 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se technologie GPS mohla ještě zlepšit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5180,95 %80,95 %  
nevím812,7 %12,7 %  
ne46,35 %6,35 %  

Graf

6. Kolik myslíte, že vládu USA stojí ročně systém GPS? (v milionech dolarů)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001015,87 %15,87 %  
10914,29 %14,29 %  
20046,35 %6,35 %  
70034,76 %4,76 %  
50034,76 %4,76 %  
3034,76 %4,76 %  
100023,17 %3,17 %  
523,17 %3,17 %  
25023,17 %3,17 %  
5023,17 %3,17 %  
ostatní odpovědi 20
5000000
200000
1
850
56
10000000
9
7841
3
111111111111111111111
800
688
90
100000
888888888888
487
20000
30000000000
12
35
4
2336,51 %36,51 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:269105.3
Minimum:4
Maximum:10000000
Variační rozpětí:9999996
Rozptyl:2159333240418.7
Směrodatná odchylka:1469466.99
Medián:100
Modus:100

Graf

7. Znáte pojem Geocaching?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5485,71 %85,71 %  
ne914,29 %14,29 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s Geocachingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5282,54 %82,54 %  
Ne1117,46 %17,46 %  

Graf

9. Kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V mém okolí se Geocaching provozuje3057,69 %47,62 %  
Znám Geochaching z doslechu1223,08 %19,05 %  
V mém okolí se Geosasching provozuje713,46 %11,11 %  
Jinde35,77 %4,76 %  

Graf

10. Zkoušeli jste někdy Geocaching?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3758,73 %58,73 %  
Ne1625,4 %25,4 %  
Ne, ale chtěl(a) bych1015,87 %15,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Zkoušeli jste někdy Geocaching?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ruční GPS na otázku 2. Který typ GPS používáte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Garmin na otázku 3. Kterou značku navigace používáte?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V mém okolí se Geocaching provozuje na otázku 9. Kde?
  • odpověď Ne:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Setkali jste se někdy s Geocachingem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte GPS navigaci?

2. Který typ GPS používáte?

3. Kterou značku navigace používáte?

4. Podle vašeho názoru, z jakou přesností dokáže měřit GPS?

5. Myslíte si, že by se technologie GPS mohla ještě zlepšit?

6. Kolik myslíte, že vládu USA stojí ročně systém GPS? (v milionech dolarů)

7. Znáte pojem Geocaching?

8. Setkali jste se někdy s Geocachingem?

9. Kde?

10. Zkoušeli jste někdy Geocaching?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte GPS navigaci?

2. Který typ GPS používáte?

3. Kterou značku navigace používáte?

4. Podle vašeho názoru, z jakou přesností dokáže měřit GPS?

5. Myslíte si, že by se technologie GPS mohla ještě zlepšit?

6. Kolik myslíte, že vládu USA stojí ročně systém GPS? (v milionech dolarů)

7. Znáte pojem Geocaching?

8. Setkali jste se někdy s Geocachingem?

9. Kde?

10. Zkoušeli jste někdy Geocaching?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frank, K.Gps a Geocaching (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://gps-a-geocashing.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.