Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Guatemala

Guatemala

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Topolová
Šetření:16. 02. 2012 - 17. 03. 2012
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

mé jméno je Eva Topolová, sestavila jsem dotazník s názvem Guatemala, pro vytvoření představy o podvědomí této zěmě české veřejnosti a o její zájem tuto zemi poznat. Zjištěná představa mi pomůže při psaní bakalářské práce, ale neni to oficiální dotazník pro mou BP, protože cíl práce je trochu jiný, každopádně poznatky z tohoto dotazníku budou pro mne velmi cenné. Děkuji za vyplnění :)

Odpovědi respondentů

1. Víte, kde se nachází země Guatemala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9058,44 %58,44 %  
Nejsem si jitý/á5233,77 %33,77 %  
Ne127,79 %7,79 %  

Graf

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Guatemala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tropická příroda (pralesy, sopky, jezera, fauna..)8353,9 %53,9 %  
Památky Mayské civilizace (např. pyramidové komplexy)3120,13 %20,13 %  
Indiánská kultura1610,39 %10,39 %  
Vůbec nic85,19 %5,19 %  
Rum Zacapa74,55 %4,55 %  
vše10,65 %0,65 %  
Jose :)10,65 %0,65 %  
asi všechny tři první body10,65 %0,65 %  
mix prvních 3 odpovědí10,65 %0,65 %  
nic10,65 %0,65 %  
pyramidy ale i drogy 10,65 %0,65 %  
chudá země10,65 %0,65 %  
vzdálená kultura, přírodní památky, exotická jídla10,65 %0,65 %  
káva, banány, občanská válka10,65 %0,65 %  

Graf

3. Navštívili byste rádi tuto zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11574,68 %74,68 %  
Nevím2918,83 %18,83 %  
Ne106,49 %6,49 %  

Graf

4. Jaký by byl Váš důvod cesty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávací zájezd6557,52 %42,21 %  
Pobyt v přímořském letovisku s pojený s fakultativními výlety2824,78 %18,18 %  
Relaxace v přímořském letovisku1311,5 %8,44 %  
návštěva rodiny10,88 %0,65 %  
poznávací zájezd a několik dní u obou moří10,88 %0,65 %  
individuální (poznávací) zájezd10,88 %0,65 %  
prujezd zemi10,88 %0,65 %  
Byznes10,88 %0,65 %  
všechny výše uvedené, ale nejvíce poznávání kultury10,88 %0,65 %  
navsteva casti rodiny :)10,88 %0,65 %  

Graf

5. Navštívili jste někdy tuto zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 15198,05 %98,05 %  
Ano 31,95 %1,95 %  

Graf

6. Jaký byl Váš důvod cesty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva rodiny133,33 %0,65 %  
Poznávací zájezd133,33 %0,65 %  
Pobyt v přímořském letovisku s fakultativními výlety133,33 %0,65 %  

Graf

7. Realizovali jste tuto cestu s českou cestovní kanceláří?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %1,3 %  
ano133,33 %0,65 %  

Graf

8. Byli jste spokojeni s její nabídkou a celým zájezdem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %0,65 %  
Ne150 %0,65 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25let11775,97 %75,97 %  
26 - 35let2918,83 %18,83 %  
36 - 50let42,6 %2,6 %  
více než 50let31,95 %1,95 %  
méně než 18let10,65 %0,65 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11876,62 %76,62 %  
Muž3623,38 %23,38 %  

Graf

11. Váš současný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11876,62 %76,62 %  
pracující3321,43 %21,43 %  
ani jedno21,3 %1,3 %  
na mateřské dovolené10,65 %0,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, kde se nachází země Guatemala?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Guatemala?

3. Navštívili byste rádi tuto zemi?

4. Jaký by byl Váš důvod cesty?

5. Navštívili jste někdy tuto zemi?

9. Jaký je váš věk?

10. Jste:

11. Váš současný stav:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, kde se nachází země Guatemala?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Guatemala?

3. Navštívili byste rádi tuto zemi?

4. Jaký by byl Váš důvod cesty?

5. Navštívili jste někdy tuto zemi?

9. Jaký je váš věk?

10. Jste:

11. Váš současný stav:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Topolová, E.Guatemala (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://guatemala.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.