Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Guerillová kampaň pro ZOO Mořský svět

Guerillová kampaň pro ZOO Mořský svět

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Vybulkova
Šetření:11. 01. 2012 - 01. 02. 2012
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského obor Sociální a mediální komunikace. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku pro získání údajů, které budou zpracovány v praktické části mé diplomové práce na téma guerillový marketing. 

Budu moc ráda, když věnujete mému dotazníku trochu svého času.

Děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o přírodu a živočišný svět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okrajově7471,15 %71,15 %  
Ano, aktivně vyhledávám informace2019,23 %19,23 %  
Ano, odborně54,81 %4,81 %  
Vůbec ne54,81 %4,81 %  

Graf

2. Zajímá vás mořský život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Okrajově8177,88 %77,88 %  
Ano, aktivně vyhledávám informace1615,38 %15,38 %  
Vůbec ne65,77 %5,77 %  
Ano, odborně10,96 %0,96 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete zoologické zahrady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maximálně 2 krát ročně6562,5 %62,5 %  
2 až 5 krát ročně2120,19 %20,19 %  
Zoologické zahrady nenavštěvuji1312,5 %12,5 %  
5 až 10 krát ročně 54,81 %4,81 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o ZOO Mořský svět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5350,96 %50,96 %  
ne5149,04 %49,04 %  

Graf

5. Navštívili jste někdy Mořský svět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7370,19 %70,19 %  
Ano3129,81 %29,81 %  

Graf

6. Byli jste s návštěvou spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2787,1 %25,96 %  
Ne412,9 %3,85 %  

Graf

7. Co byste navrhli ke zlepšení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlídky s průvodcem825,81 %7,69 %  
Více živočichů516,13 %4,81 %  
Více interakce s živočichy516,13 %4,81 %  
Cena412,9 %3,85 %  
Změna interiéru26,45 %1,92 %  
Změna exteriéru26,45 %1,92 %  
akvária jsou příliš vysoko pro děti13,23 %0,96 %  
nic13,23 %0,96 %  
Podrobnější popisky živočichů u akvárií13,23 %0,96 %  
Více akvárií13,23 %0,96 %  
Dostupnost, lepší navigace13,23 %0,96 %  

Graf

8. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8177,88 %77,88 %  
Muž2322,12 %22,12 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 39 let7875 %75 %  
40 - 59 let1514,42 %14,42 %  
60 a více98,65 %8,65 %  
15 - 19 let21,92 %1,92 %  

Graf

10. Sociální zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolák5754,81 %54,81 %  
Pracující3432,69 %32,69 %  
Důchodce76,73 %6,73 %  
Žák střední školy nebo odborného učiliště65,77 %5,77 %  

Graf

11. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3836,54 %36,54 %  
Jihomoravský2927,88 %27,88 %  
Středočeský1110,58 %10,58 %  
Moravskoslezský54,81 %4,81 %  
Jihočeský43,85 %3,85 %  
Zlínský43,85 %3,85 %  
Ústecký32,88 %2,88 %  
Vysočina32,88 %2,88 %  
Královehradecký21,92 %1,92 %  
Plzeňský21,92 %1,92 %  
Olomoucký10,96 %0,96 %  
Liberecký10,96 %0,96 %  
Pardubický10,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Navštívili jste někdy Mořský svět

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Byli jste s návštěvou spokojeni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o přírodu a živočišný svět?

2. Zajímá vás mořský život?

3. Jak často navštěvujete zoologické zahrady?

4. Slyšeli jste někdy o ZOO Mořský svět?

5. Navštívili jste někdy Mořský svět

6. Byli jste s návštěvou spokojeni?

8. Vaše pohlaví

9. Věk

10. Sociální zařazení

11. Místo bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o přírodu a živočišný svět?

2. Zajímá vás mořský život?

3. Jak často navštěvujete zoologické zahrady?

4. Slyšeli jste někdy o ZOO Mořský svět?

5. Navštívili jste někdy Mořský svět

6. Byli jste s návštěvou spokojeni?

8. Vaše pohlaví

9. Věk

10. Sociální zařazení

11. Místo bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vybulkova, L.Guerillová kampaň pro ZOO Mořský svět (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://guerillova-kampan-pro-zoo-mo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.