Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Handicapovaní lidé ve školství

Handicapovaní lidé ve školství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Ouvínová
Šetření:28. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento průzkum bude sloužit jako podklad pro bakalářskou práci, která se zabývá analýzou vzdělání a práv handicapovaných spoluobčanů ve školství. Vyplnění dotazníku Vám nezabera více než 5 minut. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7673,08 %73,08 %  
muž2826,92 %26,92 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-49 let6663,46 %63,46 %  
do 20 let1918,27 %18,27 %  
50-64 let1817,31 %17,31 %  
65 a více10,96 %0,96 %  

Graf

3. Setkal(a) jste se při svém vzdělávání na ZŠ s handicapovaným spolužákem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6461,54 %61,54 %  
ano4038,46 %38,46 %  

Graf

4. Pokud jste studoval(a) střední školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7168,27 %68,27 %  
ano 3331,73 %31,73 %  

Graf

5. Pokud jste studoval(a) vysokou školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestudoval(a) jsem 4545 %43,27 %  
ne2929 %27,88 %  
ano2626 %25 %  

Graf

6. Myslíte si, že při vzdělávání handicapovaného spolužáka byly zohledněny jeho specifické potřeby?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 4453,66 %42,31 %  
částečně 2935,37 %27,88 %  
ne 910,98 %8,65 %  

Graf

7. Jsou, podle Vaší zkušenosti, školní instituce dostatečně vybaveny na studium handicapovaných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9086,54 %86,54 %  
ano1413,46 %13,46 %  

Graf

8. Co podle Vašeho názoru potřebuje handicapovaný spolužák k umožnění studia na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezbariérový přístup 8884,62 %84,62 %  
speciálně upravené prostory (WC, šířka chodby...)7168,27 %68,27 %  
pedagogického asistenta4543,27 %43,27 %  
individuální studijní plán 4543,27 %43,27 %  
Záleží na druhu handicapu32,88 %2,88 %  
pochopení ostatních21,92 %1,92 %  
záleží na postižení10,96 %0,96 %  
možnost využití speciálních pomůcek - vizuálních, 10,96 %0,96 %  
dle handicapu10,96 %0,96 %  
závisí na druhu handicapu10,96 %0,96 %  
vše dohromady10,96 %0,96 %  
IVP - dle stupně postižení10,96 %0,96 %  
především porozumění a vstřícnost ostatních. Tech10,96 %0,96 %  
nické vybavení je odvislé od druhu postižení.10,96 %0,96 %  
Hluchý nepotřebuje široká futra, vozíčkář ano.Asis10,96 %0,96 %  
tent je užitečný,mám-li problém otevřít aktovku,..10,96 %0,96 %  
tj.vše je individuální. Ale vše je o hlavně o lide10,96 %0,96 %  
ch !!!10,96 %0,96 %  
individuální přístup10,96 %0,96 %  
podle potřeby cokoliv.10,96 %0,96 %  
záleží na charakteru postižení10,96 %0,96 %  
speciální pomůcky10,96 %0,96 %  
to záleží případ od případu10,96 %0,96 %  
vždy záleží na druhu postižení či znevýhodnění10,96 %0,96 %  
vzhledem k handicapu mozna vsechny odpovedi10,96 %0,96 %  
vše zavisí na typu a stupni postižení10,96 %0,96 %  
zalezi na typu postizeni10,96 %0,96 %  

Graf

9. Může každý handicapovaný uplatnit své právo na vzdělání stanovené Listinou práv a svobod jako každý zdravý člověk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6562,5 %62,5 %  
nevím3028,85 %28,85 %  
ne98,65 %8,65 %  

Graf

10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mentální postižení-0.4331.342
tělestné postižení1.740.211
zrakové postižení (většinová ztráta zraku)0.5961.51
sluchové postižení (většinová ztráta sluchu)0.5581.439
hluchoněmí-0.0671.678
hluchoslepí-0.3751.811

Graf

11. Jste zastánci integrace zdravotně postižených dětí do běžných škol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8783,65 %83,65 %  
ne1716,35 %16,35 %  

Graf

12. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě bylo vzděláváno ve třídě s handicapovaným spolužákem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10399,04 %99,04 %  
ano10,96 %0,96 %  

Graf

13. Domníváte se, že v současné době mají učitelé v běžné škole dostatek informací a patřičnou kvalifikaci pro každodenní práci s handicapovanými dětmi?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6765,05 %64,42 %  
nevím3231,07 %30,77 %  
ano43,88 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud jste studoval(a) vysokou školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

 • odpověď nestudoval(a) jsem :
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?

10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?

 • odpověď hluchoněmí =-2:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové postižení (většinová ztráta zraku)=-2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď hluchoněmí =0:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoslepí =0 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď hluchoněmí =1:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoslepí =1 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď hluchoněmí =2:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoslepí =2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď hluchoslepí =-2:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoněmí =-2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zrakové postižení (většinová ztráta zraku)=-2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď sluchové postižení (většinová ztráta sluchu)=2:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoněmí =2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoslepí =2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
 • odpověď zrakové postižení (většinová ztráta zraku)=2:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoněmí =2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hluchoslepí =2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sluchové postižení (většinová ztráta sluchu)=2 na otázku 10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Setkal(a) jste se při svém vzdělávání na ZŠ s handicapovaným spolužákem?

4. Pokud jste studoval(a) střední školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

5. Pokud jste studoval(a) vysokou školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

6. Myslíte si, že při vzdělávání handicapovaného spolužáka byly zohledněny jeho specifické potřeby?

7. Jsou, podle Vaší zkušenosti, školní instituce dostatečně vybaveny na studium handicapovaných?

8. Co podle Vašeho názoru potřebuje handicapovaný spolužák k umožnění studia na škole?

9. Může každý handicapovaný uplatnit své právo na vzdělání stanovené Listinou práv a svobod jako každý zdravý člověk?

10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?

11. Jste zastánci integrace zdravotně postižených dětí do běžných škol?

12. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě bylo vzděláváno ve třídě s handicapovaným spolužákem?

13. Domníváte se, že v současné době mají učitelé v běžné škole dostatek informací a patřičnou kvalifikaci pro každodenní práci s handicapovanými dětmi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Setkal(a) jste se při svém vzdělávání na ZŠ s handicapovaným spolužákem?

4. Pokud jste studoval(a) střední školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

5. Pokud jste studoval(a) vysokou školu, setkal(a) jste se při svém vzdělávání na této škole s handicapovaným spolužákem?

6. Myslíte si, že při vzdělávání handicapovaného spolužáka byly zohledněny jeho specifické potřeby?

7. Jsou, podle Vaší zkušenosti, školní instituce dostatečně vybaveny na studium handicapovaných?

8. Co podle Vašeho názoru potřebuje handicapovaný spolužák k umožnění studia na škole?

9. Může každý handicapovaný uplatnit své právo na vzdělání stanovené Listinou práv a svobod jako každý zdravý člověk?

10. Souhlasíte s integrací handicapovaných dětí - studentů do běžných škol v případě tohoto postižení?

11. Jste zastánci integrace zdravotně postižených dětí do běžných škol?

12. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě bylo vzděláváno ve třídě s handicapovaným spolužákem?

13. Domníváte se, že v současné době mají učitelé v běžné škole dostatek informací a patřičnou kvalifikaci pro každodenní práci s handicapovanými dětmi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ouvínová, M.Handicapovaní lidé ve školství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://handicapovani-lide-ve-skolst.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.