Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Handicapovaní mezi námi

Handicapovaní mezi námi

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Klímová
Šetření:23. 02. 2014 - 02. 03. 2014
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Adéla Klímová a jsem studentkou ZLY 3 SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku v rámci práce SOČ na téma Život s handicapem. Prosím Vás  o pravdivé odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6487,67 %87,67 %  
Muž912,33 %12,33 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221216,44 %16,44 %  
23912,33 %12,33 %  
21810,96 %10,96 %  
2479,59 %9,59 %  
2045,48 %5,48 %  
1834,11 %4,11 %  
2534,11 %4,11 %  
3434,11 %4,11 %  
2634,11 %4,11 %  
3122,74 %2,74 %  
ostatní odpovědi 48
30
29
47
dvacettři
16
39
46
68
28
15
53
19
16+90/365 roku
41
1926,03 %26,03 % 

Graf

3. Škola, kterou navštěvujete (nebo jste navštěvoval)-SŠ

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

CZU

Ekonomická

Gymnázium

gymnázium

Gymnázium

gymnázium

Gymnázium

gymnázium

Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium

gymnázium

Gymnázium

Gymnázium Koněvova, Brni

Gymnázium, Brno, Křenová 36

gympl

gympl klášterec

Integrovaná střední škola poštovní, Praha Hrdlořezy

Masarykova obchodní akademie v Rakovníku

Navštěvovala jsem všeobecné gymnázium, nyní VŠ Policejní akademie

oa

Obchodní akademie

Open Gate, Babice

osmileté gymnásium

Ostravská univerzita v Ostravě

PF

PF UJEP

Slovanské Gymnázium Olomouc

sociálně správní škola Drtinova

SOŠ - veřejná správa, Drtinova. Praha 5

SOŠ prof. Švejcara

SOŠ U Vinohradského hřbitova, Praha 3

SOU odevné

Soukromá podřipská střední odborná škola a odborné učiliště o.p.s.

Soukromé šestileté gymnázium, Ostrava

SPGŠ

ss gastronomie

SS v Pisku

SŠ a VOŠ cestovního ruchu a hotelnictví v Českých Budějovicích

SŠ Polygrafická

sš-oa

Střední oborné učiliště - s maturitou, nyní Voš

Střední pedagogická škola

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá

střední uměleckoprůmyslová škola Jablonec nad Nisou

střední zdravotnická

Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem

UHK

UK - ETF sociální a pastorační práce UHK - Pdf speciální pedagogika - výchovná práce ve speciálních zařízeních gymnázium

UK Hustská teologická fakulta

Univerzita J.E. Purkyně

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem

Unverzita Tomáše Bati

UPCE

UTB

UTB Zlín

UTB Zlín

Vítkovická SPŠ, Ostrava

VOŠ A SPŠ STRAKONICE

VOŠ zdravotní

VOŠZ

vs

VŠ zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety - Příbram

VŠE, FFUK

Všeobecné gymnázium

VŠFS

VŠO - cestovní ruch

Všp a.s.

VŠTE v Českých Budějovicích

vyšší odborná škola zdravotnická

Zsf JCU

4. Co je to handicap?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nevýhoda

Fyzické či mentální omezení/odchylka

Golfový baťoh na hole

Handicap je když člověk je nějakým způsobem ať už mentálně či fyzicky nemocný

Handicap znamená být znevýhodněn např. fyzicky při ztrátě končetiny

invalidita, tělesné poškození

Lidé, kteří jsou omezení. Chůze, špatně vidí či slyší

Něco, kvůli čemu není člověk schopen dělat některé věci

nějaká nedostatečnost

Nějaká nevýhoda oproti jiným.

Nějaké omezení, které ovlivňuje celkový život jedince

nějaké zdravotní postižení

nějaký druh znevýhodnění

Nejčastěji se používá asi "postižení"

nemožnost dělat všechno, nemožnost se pohybovat

nevýhoda

Nevýhoda, omezení

Odlišnost oproti tomu, co se považuje za normu, a co dotyčnému ztěžuje život.

Omezení

omezení

omezení

Omezení

omezení

omezení

omezení

omezeni

omezení (ať už zdravotní, mentální), které brání člověku zařadit se do společnosti

Omezení smyslové oblasti

oslabení člověka v určité oblasti, nevýhoda oproti ostatním

Pohybové či smyslové omezení

Porucha, zhoršená funkce

POSTIZENI

postizeni

postižení

postižení

postižení

postižení

postižení

postižení

Snížení schopnosti oproti "standardu"

tělesné či fyzické postižení,které nám zamezuje vykonávat úkony,které jsou pro zdravého člověka běžné

tělesné postižení

tělesné postižení, mentální postižení - vozíčkaři

trvalé vrozené postižení

Úmyslně přidaná zátěž, aby se vyrovnaly schopnosti koní a závody byly zajímavější. Nebo body, které dostane do začátku slabší hráč, např. v golfu, aby se výrobou nábytku jeho šance proti silnějšímu. Ale vy asi myslíte důsledky vrozených vad, nemocí či úrazů, které omezují přirozené schopnosti člověka. Všimněte si že je to přesně naopak než v golfu.

určité omezení

určité tělesné, nebo mentální postižení

vada

zdravotní omezení

zdravotní omezení

zdravotní postižení

zdravotní postižení

zdravotní postižení

zdravotní postižení, které omezuje člověka v žití života bez omezení/přizpůsobení

zdravotní postižení, nevýhoda

zdravotní postižení, znevýhodnění omezující v běžných činnostech

zdravotni znevyhodneni

zdravotní, fyzické znevýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

znevyhodneni

znevýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

znevyhodneni

zněvýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

znevýhodnění

Znevýhodnění - tělesné nebo duševní

znevýhodnění jedince ve společnosti v důsledku překážky ve funkčnosti nebo struktuře nějakého orgánu

znevýhodnění, invalidita, nesoběstačnost,

5. Jaké jsou druhy handicapů? (4 možnosti, ke každému z druhu handicapů napište minimálně 2 pomůcky, které používají a potřebují pro svůj život.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

--

.

.

...

berle,koleckove kreslo

co to je za blbej dotazník, nevím

f

Fyzické - vozíček, berle, hole, speciální lůžka, asistenční pes Smyslové - naslouchátko, slepecká hůl, asistenční pes Mentální - zdravotní asistent/ka, asistenční pes

fyzické a mentální tj. vozíčkáři, nedoslýchaví, slepí a dále autisté, mentálně postižení ....

fyzické a psychické ( vozík ,berle , asistent, pečovatel)

fyzické, mentální, sociální

fyzický psychický

fyzický - úprava prostředí, schodolez, vozík, hole, navlékač ponožek ..., duševní - pomůcky neznám speciální přístup , zrakový lupy slepecká hůl, sluchový svítící zvonek, naslouchadla

fyzický (vozík, hole) mentální

fyzický a psychický protézy, invalidní vozík, léky, rehabilitační pomůcky, terapie, asistenční služba

fyzický h. - invalidní vozík, psychický h. - canisterapie

invalidní vozík, berle

Mentální -osoba blízká, která by se o člověka postarala Fyzické - vozík, Zdravotní- pichtův psací stroj, naslouchadlo psychické - psychické

mentalni a fyzicky, dal to netridim

mentální a fyzický?

mentální poruchy, poruchy komunikace, chování, tělesného vývoje

Na kolečkách - caddyho, hole; Normální - caddyho, hole; Značkový - caddyho, hole, sprej na udržování povrchu; Začátečnický - sám sebe, hole, míčky

Nechápu otázku

Nemoct chodit - vozíček Neschopnost ovládat úplné své tělo- elektrický vozíček Neschopnost se pohybovat - pečovatel Slepota - pes ... ?

neslyšící-naslouchátko Zrakově postižení-brýle Ochrnutí-invalidní vozík zlomená noha-berle

netuším, nejsem odborník, jen člověk s handycapem ;-)

nevidomí - slepecká hůl, vodící pes, pichtův stroj, neslyšící - naslouchátko, kochleární implantát, tělesně postižení - invalidní vozík, schodolez, člověk s amputvanou končetinou - protézy, berle, hole, vozíky, ...

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

neznám všechny druhy handicapů

ocni vady - bryle, slepecka hul sluchove vady - kochlearni implantat, naslouchatko

ochrnutí- invalidní vozík, francouzské hole

paralýza - kolečkové křeslo, hole zrakové postižení - slepecká hůl, asistenční pes amputace - protéza, hole sluchové postižení - naslouchátko, má-li smysl

parézy a plegie

pohyb - berle, vozik sluch - naslouchatko zrak - bryle, prsty

pohybový, mentální, a nevím

poraněná páteř - vozík, speciální auto zhoršený zrak- hůl slepecká, pes ztráta končetin-protéza,nástavec zhoršený sluch-světelná zařízená reagující na zvuk,

poruchy chování, mentální porucha, pohybový handicap, porucha komunikace

poruchy chování, poruchy mentální, poruchy tělesného vývoje, poruchy komunikace

poruchy chování,proruchy mentální,tělesné a poruchy komunikace

slepec (hůlka, pes), vozíčkář (vozík, výtah)

slepost - slepecka hůl ; hluchost - znaková řeč a Braillovo písmo

slepota - pomocný pes, bílá hůl tělesné postižení - vozíček, berle hluchota/němost - znaková řeč další postižení mě nenapadá

Slepota - slepecká hůl, braylovo písmo amptace končetiny - berle, vozík hluchota - naslouchátka ochrnutí na dolní končetiny - vozík, bezbarierovy pristup

Slepota - slepecká hůl, pes Ochrnutí - vozík

Sluchové - naslouchatko, světelná sugnalitace, pohybové - vozík, hole, zrakové - brýle, vodící psi, rozumové - no to teda nevím.

sluchový - sluchadlo, telefonní zesilovač zrakový - slepecká hůl, pichtův stroj tělesný - upravené motorové vodilo, invalidní vozík psychický

sluchový handicap - naslouchátka, znaková řeč pohybový handicap - invalidní vozík, berle... zrakový handicap - bílá hůl, el. čtečky, Braylovo písmo, vodící pes mentální handicap - asistent,

sluchový handicp - naslouchátko, cochleární implantát, světelný zvonek - u dveří, telefon. zrakový handicap - brýle, bílá hůl, ruce chybění končetiny - horní - protéza, ochrnutí dolních končetin - vozík, pes,

Sluchový-naslouchátko. Zrakový-brýle pes, Telesný-vozík,hole,

smyslové - naslouchátko, brýle pohybové - chodítka, vozík mentální - medikace, odborná pomoc

smyslový handicap - bílá hůl, sluchadla pohybový handicap - invalidní vozík, berle

sociální znevýhodnění, psychické a tělesné

tělesné postižení -vozíčkáři, mentální postižení - daunův syndrom

tělesný - kompenzační pomůcky - chodítko, vozík, zvedák mentální - komunikační tabulka, obrázky vjemové - slepecká hůl, naslouchátko

Tělesný - ochromení horních končetin, ochruomení dolních k. (potřebují vozík)... Smyslový -slepci (pes, hůlka), hluchoněmý (př. naslouchátko pokud je to možné).

tělesný - vozíček, franc. hole sluchový - naslouchátko, znaková řeč zrakový - písmo, slepecká hůl mentální

tělesný - vozík, berle zrakový - pes, hůlka sluchový - znaková řeč mentální - těm není pomoci

tělesný (invalidní vozík, speciálně vytvarovaný příbor) psychický sociální

Vozičkáři - vozík, pomocníka, Slepci - hůl, pes, sluchátka,

zdravotní - invalidní vozík, hole mentální - častokrát pomoc druhé osoby zdravotní - hůl, psa

zrak - braillovo písmo, slepecká hůl; sluch - sluchátka, kochleární implantát; pohyb - berle, vozík; mentální handicap

zrak (hůl, vodící pes), sluh (řeč) (naslouchadla, znak.řeč), pohyb (vozík, asistenční pes),

Zrakové Sluchové Mentální Tělesné

zrakový - vodící pec, slepecká hůl, pohybový - vozíček, zdvižná plošina, sluchový - znaková řeč, odezírání

Ztráta zraku - Slepecká hůl, Brailovo písmo Omezení pohybu - vozík, berle Snížení mozkové aktivity - asistent, notebook Atrofie.... elktrický vozík, lůžko

6. Používá se slovo handicap i v jiném oboru než jen ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokud ano v jakém oboru)4561,64 %61,64 %  
Ne1520,55 %20,55 %  
golf22,74 %2,74 %  
sport22,74 %2,74 %  
součástí společnosti jsou tito lidé11,37 %1,37 %  
ve sportu (jezdectví, golf...)11,37 %1,37 %  
Speciální pedagogika11,37 %1,37 %  
Ano, ve sportu11,37 %1,37 %  
nevím11,37 %1,37 %  
Golf a vůbec všude, kde je nějaké znevýhodnění11,37 %1,37 %  
v chráněných dílnách...11,37 %1,37 %  
Ano, v golfu11,37 %1,37 %  
v golfu11,37 %1,37 %  

Graf

7. Způsobuje handicap nějaké závažné komplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (pokud ano, jaké komplikace)4663,01 %63,01 %  
Ne68,22 %8,22 %  
případ od případu11,37 %1,37 %  
Ano - nezaměstnanost 11,37 %1,37 %  
je to různé, těžko vyjmenovat11,37 %1,37 %  
omezezní v životě, záleží na typu handicappu11,37 %1,37 %  
segregace11,37 %1,37 %  
Omezuje člověka v běžných činnostech11,37 %1,37 %  
omezení pracovní rodinné sfery11,37 %1,37 %  
společenské, sociální, citové11,37 %1,37 %  
může znemožňovat samostatnost11,37 %1,37 %  
Omezení v životě11,37 %1,37 %  
nevím11,37 %1,37 %  
rizika úrazů,dalších onemocnění11,37 %1,37 %  
rozhodně ztěžuje životní situaci handicapovaného i jeho nejbližších11,37 %1,37 %  
záleží na vážnosti postižení, příjmutí postižení člověkem s handicapem, podpoře okolí11,37 %1,37 %  
pracovní uplatnění, studium-málo bezbariérových škol, MDH-cestování, úřady, 11,37 %1,37 %  
těžko se hledá práce11,37 %1,37 %  
jak kdy11,37 %1,37 %  
Jak který, to je hodně obecné slovo11,37 %1,37 %  
v závislosti na typu handicapu11,37 %1,37 %  
Když je moc těžký, křivý se z něj záda11,37 %1,37 %  
ano, snižuje kvalitu života, ale je to život11,37 %1,37 %  

Graf

8. Jsou začleňováni handicapovaí do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6487,67 %87,67 %  
ne912,33 %12,33 %  

Graf

9. V běžné škole není možné se důkladně věnovat žákům s handicapem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3547,95 %47,95 %  
nesouhlasím2534,25 %34,25 %  
nevím1317,81 %17,81 %  

Graf

10. Domníváte se, že handicapovaní mají stejnou možnost sportování a věnování se činnostem, které jsou pro sebrealizaci důležité, jako zdraví jedinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé činnosti dělat nemůžou4156,16 %56,16 %  
Nemají stejnou možnost1723,29 %23,29 %  
Mají stejnou možnost jako zdraví1520,55 %20,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk

3. Škola, kterou navštěvujete (nebo jste navštěvoval)-SŠ

4. Co je to handicap?

6. Používá se slovo handicap i v jiném oboru než jen ve zdravotnictví?

7. Způsobuje handicap nějaké závažné komplikace?

8. Jsou začleňováni handicapovaí do společnosti?

9. V běžné škole není možné se důkladně věnovat žákům s handicapem.

10. Domníváte se, že handicapovaní mají stejnou možnost sportování a věnování se činnostem, které jsou pro sebrealizaci důležité, jako zdraví jedinci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk

3. Škola, kterou navštěvujete (nebo jste navštěvoval)-SŠ

4. Co je to handicap?

6. Používá se slovo handicap i v jiném oboru než jen ve zdravotnictví?

7. Způsobuje handicap nějaké závažné komplikace?

8. Jsou začleňováni handicapovaí do společnosti?

9. V běžné škole není možné se důkladně věnovat žákům s handicapem.

10. Domníváte se, že handicapovaní mají stejnou možnost sportování a věnování se činnostem, které jsou pro sebrealizaci důležité, jako zdraví jedinci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klímová, A.Handicapovaní mezi námi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://handicapovani-mezi-nami.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.