Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Harmonizace práce a rodiny

Harmonizace práce a rodiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Frostová
Šetření:06. 09. 2014 - 20. 09. 2014
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum je určen všem, kteří se někdy potýkali, potýkají nebo budou potýkat s problematikou jak skloubit rodinný život s pracovním.

Zjištěná data použiji jako podklad pro seminární práci na VŠ.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Čím je pro Vás práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práci považuji za součást běžného života5340,15 %40,15 %  
Práci beru jako zdroj příjmů pro zajištění sebe a své rodiny ve stáří4131,06 %31,06 %  
Práce mi poskytuje uspokojení, pomáhá mi realizovat mé sny2720,45 %20,45 %  
Práce je pro mne nutné zlo86,06 %6,06 %  
Práce je pro mne nejdůležitější32,27 %2,27 %  

Graf

2. Co pro Vás znamená rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina je pro mne nejdůležitější8060,61 %60,61 %  
Rodina je pro mne velkou inspirací při zvládání životních situací3123,48 %23,48 %  
Rodinu považuji za součást běžného života1612,12 %12,12 %  
Rodina mne do značné míry omezuje32,27 %2,27 %  
Rodina je pro mne přítěž21,52 %1,52 %  

Graf

3. Dokážete skloubit svou práci se svou rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práci i rodinu zvládám bez problémů5037,88 %37,88 %  
Někdy dávám přednost práci před rodinou2720,45 %20,45 %  
Rodinu upřednostňuji před prací2619,7 %19,7 %  
Někdy dávám přednost rodině před prací2619,7 %19,7 %  
Práce je pro mne vším a proto jí věnuji více času než rodině32,27 %2,27 %  

Graf

4. Přizpůsoboval(a) jste plánování rodiny práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3526,52 %26,52 %  
spíše nesouhlasím3224,24 %24,24 %  
nesouhlasím2921,97 %21,97 %  
souhlasím1813,64 %13,64 %  
nevím1813,64 %13,64 %  

Graf

5. Byl(a) byste ochoten/ochotna vzdát se své práce v případě, že by to Vaše rodina vyžadovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4030,3 %30,3 %  
spíše souhlasím3728,03 %28,03 %  
nevím2821,21 %21,21 %  
spíše nesouhlasím1813,64 %13,64 %  
nesouhlasím96,82 %6,82 %  

Graf

6. Kdo byl ve Vaší rodině na rodičovské dovolené (RD)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matka11284,85 %84,85 %  
Ani jeden86,06 %6,06 %  
Střídavě oba21,52 %1,52 %  
Ještě nemáme potomka10,76 %0,76 %  
Podle výdělku10,76 %0,76 %  
nemám pracovní poměr, své práce jsem během péče o dítě nepřerušila10,76 %0,76 %  
nemáme10,76 %0,76 %  
Otec10,76 %0,76 %  
rodičák sice pobírám já, ale celou dobu chodím na částečný úvazek do práce10,76 %0,76 %  
nemám děti10,76 %0,76 %  
špatně položená otázka; která RD - mých rodičů nebo moje?10,76 %0,76 %  
nemáme děti10,76 %0,76 %  
Chůva, rodina10,76 %0,76 %  

Graf

7. Délka RD:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky5340,15 %40,15 %  
2 roky2720,45 %20,45 %  
4 roky2317,42 %17,42 %  
064,55 %4,55 %  
nevím21,52 %1,52 %  
7 rokov10,76 %0,76 %  
od 9. měsíců dítěte jsem samostatně podnikala, ale mám nepravidelnou pracovní zátěž - zpočátku spíše občasnou 10,76 %0,76 %  
9. měsíců10,76 %0,76 %  
nastoupila jsem pouze na mateřskou dovolenou10,76 %0,76 %  
4,4,3 roky10,76 %0,76 %  
ne10,76 %0,76 %  
2x 3 roky (2 děti po sobě)10,76 %0,76 %  
3-4 roky - podle schopnosti dítěte nastoupit do MŠ10,76 %0,76 %  
nečerpala jsem RD, nemám prac. poměr10,76 %0,76 %  
na starší dítě 2 roky, na mladší neco mezi 2 a 3 lety10,76 %0,76 %  
10 let10,76 %0,76 %  
1 rok, pak jsem pracovala na poloviční úvazek10,76 %0,76 %  
1 rok10,76 %0,76 %  
7 let10,76 %0,76 %  
nemám děti10,76 %0,76 %  
viz předchozí otázka; která RD - mých rodičů nebo moje?10,76 %0,76 %  
nemáme děti10,76 %0,76 %  
1,5 roku10,76 %0,76 %  
6 let10,76 %0,76 %  
5 při 3 dětech za sebou10,76 %0,76 %  
půl roku10,76 %0,76 %  

Graf

8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ještě jsem nebyl(a) na RD3425,76 %25,76 %  
Ano, ale jen zřídka2821,21 %21,21 %  
Byl(a) jsem v soukromém kontaktu pouze s kolegy z práce2518,94 %18,94 %  
Nebyl(a) jsem v žádném kontaktu2115,91 %15,91 %  
Ano, pravidelně jsem se účastnil(a) školení, porad a firemních akcí1813,64 %13,64 %  
Se svým zaměstnavatelem jsem komunikoval(a) pouze elektronicky64,55 %4,55 %  

Graf

9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, věnoval(a) jsem se pouze rodině3528 %26,52 %  
Ještě jsem nebyl(a) na RD3124,8 %23,48 %  
Ano, v průběhu RD jsem si zvýšil(a) úroveň vzdělání2419,2 %18,18 %  
Občas jsem využil(a) sdělovacích prostředků pro získání informací ze svého oboru2016 %15,15 %  
Ano, navštěvoval(a) jsem jazykové a jiné kurzy u vzdělávacích agentur86,4 %6,06 %  
Ano, pravidelně jsem se účastnil(a) školení a kurzů pořádaných zaměstnavatelem75,6 %5,3 %  

Graf

10. Po návratu z RD jste nastoupil(a) :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na své původní místo4534,09 %34,09 %  
K novému zaměstnavateli2115,91 %15,91 %  
Ke stejnému zaměstnavateli na jiné místo1410,61 %10,61 %  
Na úřad práce129,09 %9,09 %  
Nebyla jsem na RD53,79 %3,79 %  
Jako OSVČ43,03 %3,03 %  
Ještě jsem nebyla na RD43,03 %3,03 %  
nebyl32,27 %2,27 %  
-32,27 %2,27 %  
nebyla na RD21,52 %1,52 %  
ke stejnému zaměstnavateli + OSVČ10,76 %0,76 %  
jeste jsem se nevratila, rd probiha10,76 %0,76 %  
nic z nabídky10,76 %0,76 %  
Jsem na RD10,76 %0,76 %  
ještě jsem na RD10,76 %0,76 %  
jsem stále na RD10,76 %0,76 %  
nebyla jsem nikdy na rd10,76 %0,76 %  
kurwa to jsou dotazníky, Ještě jsem nebyl(a) na RD10,76 %0,76 %  
během RD jsem nastoupila k novému zaměstnavateli10,76 %0,76 %  
práci jsem během péče o dítě nepřerušila, mám několik zaměstnavatelů a zároveň jsem se stala OSVČ10,76 %0,76 %  
010,76 %0,76 %  
nenastoupila10,76 %0,76 %  
nebyl jsem na RD, byla manželka10,76 %0,76 %  
RD stále trvá10,76 %0,76 %  
RD ještě ne10,76 %0,76 %  
nic10,76 %0,76 %  
nemám děti10,76 %0,76 %  
nebyl jsem na RD10,76 %0,76 %  
Ještě jsem nebyl(a) na RD10,76 %0,76 %  
Stále jsem na RD, předpokládám, že se vrátím na své původní místo10,76 %0,76 %  
RD nebyla10,76 %0,76 %  

Graf

11. O Vaše dítě se po ukončení RD staral:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mateřská škola, jesle9168,94 %68,94 %  
Rodinný příslušník3022,73 %22,73 %  
1511,36 %11,36 %  
Nebyla jsem na RD43,03 %3,03 %  
Ještě jsem nebyla na RD32,27 %2,27 %  
chůva21,52 %1,52 %  
nemám dítě21,52 %1,52 %  
nemám děti21,52 %1,52 %  
-21,52 %1,52 %  
nikdo10,76 %0,76 %  
škola10,76 %0,76 %  
placené hlídání10,76 %0,76 %  
manžel 10,76 %0,76 %  
rd probiha10,76 %0,76 %  
dtto10,76 %0,76 %  
doufám, že vyjde školka, jinak to budu já :-)10,76 %0,76 %  
ještě jsem na RD10,76 %0,76 %  
ne10,76 %0,76 %  
rd trvá10,76 %0,76 %  
010,76 %0,76 %  
detsky domov10,76 %0,76 %  
mateřské centrum10,76 %0,76 %  
ještě nenastalo10,76 %0,76 %  
RD stále trvá10,76 %0,76 %  
RD ještě ne10,76 %0,76 %  
nic10,76 %0,76 %  
nebyla na RD10,76 %0,76 %  
Firemní školka10,76 %0,76 %  
nebyl jsem na RD10,76 %0,76 %  
Ještě jsem nebyl(a) na RD10,76 %0,76 %  

Graf

12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez problémů4032 %30,3 %  
Ještě jsem nebyl(a) na RD3124,8 %23,48 %  
S mírnými obtížemi2318,4 %17,42 %  
Nějaký čas mi trvalo přizpůsobit se1814,4 %13,64 %  
RD stále trvá75,6 %5,3 %  
S většími obtížemi64,8 %4,55 %  

Graf

13. Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel skloubit pracovní a rodinný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5037,88 %37,88 %  
souhlasím3224,24 %24,24 %  
nevím2518,94 %18,94 %  
spíše nesouhlasím1712,88 %12,88 %  
nesouhlasím86,06 %6,06 %  

Graf

14. Jaké výhody Vám Váš zaměstnavatel poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní pracovní doba6549,24 %49,24 %  
Možnost práce z domova3325 %25 %  
Zkrácený úvazek3224,24 %24,24 %  
Možnost čerpání volna navíc2317,42 %17,42 %  
Firemní školka107,58 %7,58 %  
žádné75,3 %5,3 %  
nic53,79 %3,79 %  
žádné výhody neposkytuje10,76 %0,76 %  
6 týdnu dovolené10,76 %0,76 %  
Neumožňuje10,76 %0,76 %  
fixní (5 hod.) a volitelná prac. doba s dorovnáním v rámci měsíce10,76 %0,76 %  
zadny10,76 %0,76 %  
bohužel žádný10,76 %0,76 %  
vůbec nějakou práci10,76 %0,76 %  
nemám zaměstnavatele (chybí jako možnost)10,76 %0,76 %  
nehrozí vyhazov, když je dítě nemocné 10,76 %0,76 %  
jsem 10,76 %0,76 %  
ještě jsem na RD, tak těžko říct10,76 %0,76 %  
nevím, asi hovno10,76 %0,76 %  
nemám prac. poměr, pracuji úkolově z domova víceméně na volné noze (DPP, OSVČ)10,76 %0,76 %  
osvč10,76 %0,76 %  
-10,76 %0,76 %  
ale nejsou to výhody10,76 %0,76 %  
sick day10,76 %0,76 %  
nejsem zaměstnaná10,76 %0,76 %  
jsem OSVČ10,76 %0,76 %  
dobré vzathy v kolektivu, pohoda na pracovišti10,76 %0,76 %  
žádný10,76 %0,76 %  
Firemní benefity10,76 %0,76 %  
nic z toho10,76 %0,76 %  
OSVC10,76 %0,76 %  
stravenky10,76 %0,76 %  
nadstandardní výdělek10,76 %0,76 %  
už žádný10,76 %0,76 %  

Graf

15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Flexibilní pracovní doba6650 %50 %  
Možnost práce z domova2619,7 %19,7 %  
Zkrácený úvazek2015,15 %15,15 %  
Možnost čerpání volna navíc1914,39 %14,39 %  
žádné86,06 %6,06 %  
nic86,06 %6,06 %  
Firemní školka53,79 %3,79 %  
už žádnou, jsem jen OSVČ10,76 %0,76 %  
nic neposkytuje, nemám co využívat10,76 %0,76 %  
6 týdnu dovolené10,76 %0,76 %  
Neumožňuje10,76 %0,76 %  
viz výše10,76 %0,76 %  
zadnou10,76 %0,76 %  
žádné neposkytuje10,76 %0,76 %  
žádné výhody nemám10,76 %0,76 %  
brala bych flexibilní prac. dobu10,76 %0,76 %  
jsem na ÚP10,76 %0,76 %  
zatím žádnou10,76 %0,76 %  
žádné nejsou10,76 %0,76 %  
už nevyužívám, vydržela jsem v práci 2 roky nonstop práce ve večerce, víkendy, svátky od sedmi rána do desíti večera, bohužel trpěly mé tři děti, musela jsem dát výpověď10,76 %0,76 %  
nevím, asi hovno10,76 %0,76 %  
ještě jsem nebyla na RD10,76 %0,76 %  
-10,76 %0,76 %  
není co využívat10,76 %0,76 %  
sick day10,76 %0,76 %  
žádnou10,76 %0,76 %  
nejsem zaměstnaná10,76 %0,76 %  
jsem OSVČ10,76 %0,76 %  
žádný10,76 %0,76 %  
stravenky10,76 %0,76 %  
žádnou,zkrácený úvazek nećhci kvůli penězům10,76 %0,76 %  
nejsou výhody10,76 %0,76 %  
nic z toho10,76 %0,76 %  

Graf

16. Podle jakých kritérií jste si vybíral(a) práci po RD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nastupoval(a) jsem na původní místo5138,64 %38,64 %  
Pracovní doba1813,64 %13,64 %  
Místo výkonu práce1612,12 %12,12 %  
Mzda, plat86,06 %6,06 %  
nebyla jsem na RD64,55 %4,55 %  
Ještě jsem nebyla na RD43,03 %3,03 %  
nevim21,52 %1,52 %  
-21,52 %1,52 %  
Prace málo lepsi neco nez nic ještě vybirat si budu ne 10,76 %0,76 %  
Pracovní doba a místo výkonu práce10,76 %0,76 %  
vzala jsem to co bylo10,76 %0,76 %  
abych měl práci10,76 %0,76 %  
zatím ještě na RD10,76 %0,76 %  
jsemnaÚP10,76 %0,76 %  
ještě jsem na RD10,76 %0,76 %  
jakákoli dostupná práce, o matku není zájem10,76 %0,76 %  
Práce v oboru, který jsem na RD dostudovala10,76 %0,76 %  
Zaměstnanecké benefity10,76 %0,76 %  
náplň a rozsah práce, firma10,76 %0,76 %  
pracovala jsem stejně před porodem i během péče o dítě, nečerpala jsem RD10,76 %0,76 %  
010,76 %0,76 %  
--10,76 %0,76 %  
noch nicht10,76 %0,76 %  
manželka vybírala podle profese10,76 %0,76 %  
RD ještě ne10,76 %0,76 %  
zajímavá práce10,76 %0,76 %  
nebyla na RD10,76 %0,76 %  
nemám děti10,76 %0,76 %  
nebyl jsem na RD10,76 %0,76 %  
Ještě jsem nebyl(a) na RD10,76 %0,76 %  
využití mé kvalifikace10,76 %0,76 %  
neskutečně blbý dotazník!!!!10,76 %0,76 %  
RD nebyla10,76 %0,76 %  

Graf

17. Jak byste ohodnotil(a) podporu rodiny ze strany státu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný5239,39 %39,39 %  
dostatečný3828,79 %28,79 %  
dobrý3022,73 %22,73 %  
chvalitebný107,58 %7,58 %  
výborný21,52 %1,52 %  

Graf

18. V čem by se podle Vás měla podpora státu zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úprava zákoníku práce a zvýhodnění zaměstnaných rodičů7556,82 %56,82 %  
Zvýšení počtu předškolních zařízení6750,76 %50,76 %  
Vyšší daňové úlevy5944,7 %44,7 %  
Větší podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež4433,33 %33,33 %  
Rozšíření druhů přídavků a jejich navýšení4030,3 %30,3 %  
-21,52 %1,52 %  
zajištění dostatku volných míst ve státních MŠ10,76 %0,76 %  
dávat normálním lidem a ne nepřizpůsobivým10,76 %0,76 %  
nevím10,76 %0,76 %  
automatické umožnění částečného pracovního úvazku pro rodiče10,76 %0,76 %  
mělo by být v životopise přihlíženo k MD jako k výhodě, třeba jako dobré organizování času, plánování, spousta zkušeností s výchovou, i zkušenosti v oblasti vaření....ap. 10,76 %0,76 %  
to je příliš individuální, já nevím 10,76 %0,76 %  
podpora sdílených úvazků10,76 %0,76 %  
uznání rodiny za základní hospodářskou a daňovou jednotku10,76 %0,76 %  
zamestnanecke skolky, castecny uvazek otec i matka10,76 %0,76 %  
uzpůsobit provozní doby školen, družin apod. pracovním dobám - do čtyř hodin je to nedostatečné (viz úřední hodiny na úřadech)10,76 %0,76 %  
pracovní místa pro osoby pečující10,76 %0,76 %  
to není možné10,76 %0,76 %  
přestat diskriminovat Ti co pracují na úkor nepracujících menšin !10,76 %0,76 %  
dostatek MŠ10,76 %0,76 %  

Graf

19. V čem by se podle Vás měla zlepšit podpora ze strany Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost zkrácených úvazku a jejich lepší ohodnocení5944,7 %44,7 %  
Větší využití práce z domova5743,18 %43,18 %  
Rozšíření pružné pracovní doby5642,42 %42,42 %  
Firemní školky4534,09 %34,09 %  
nevím32,27 %2,27 %  
nic32,27 %2,27 %  
-21,52 %1,52 %  
žádný není 10,76 %0,76 %  
více dovolené10,76 %0,76 %  
nemám zaměstnavatele - opět10,76 %0,76 %  
slušné chování zaměstnavatele10,76 %0,76 %  
to je příliš individuální, já nevím 10,76 %0,76 %  
lepší ohodnocení10,76 %0,76 %  
podpora je dostatečná10,76 %0,76 %  
dost času by mi ušetřilo závodní stravování10,76 %0,76 %  
--10,76 %0,76 %  
4 letá RD10,76 %0,76 %  
nejsem zaměstnaná10,76 %0,76 %  
jsem OSVČ10,76 %0,76 %  
možnost zůstat s dítětem doma když je nemocné,zaměstnavatel vidí nerad i propustky natož vzít si paragraf10,76 %0,76 %  

Graf

20. Jaká je podle Vás sociální politika ČR oproti politikám EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé státy EU jsou v sociální oblasti daleko vyspělejší7959,85 %59,85 %  
ČR je na to oproti EU lépe1612,12 %12,12 %  
Celá EU je v sociální oblasti daleko vyspělejší1410,61 %10,61 %  
ČR i EU jsou na tom shodně129,09 %9,09 %  
Sociální systém ČR je velmi vyspělý118,33 %8,33 %  

Graf

21. Co by se podle Vás mělo v pracovněprávní oblasti zlepšit, aby byli lidé ochotní zakládat rodiny?

Prosím o krátké zamyšlení nad tím, proč porodnost v ČR neustále klesá

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim43,03 %3,03 %  
Nic mne nenapadá10,76 %0,76 %  
Časová flexibilita a možnost práce z domova10,76 %0,76 %  
Nízká finanční podpora v době MD a RD. Náročná administrativa - vyběhávání příspěvků, zařizování MD, RD. Nákladný život dětí (drahé sunary, plenky; později drahé školy, vzdělání)10,76 %0,76 %  
delsi doba materske10,76 %0,76 %  
jistota navratu do prace, firemni skolky10,76 %0,76 %  
vyššie platy10,76 %0,76 %  
současná situace v zemi je hrozná, obyčejný člověk je velmi nespokojený10,76 %0,76 %  
snadnější nástup do zaměstnání, snížení obavy z toho, že se s mateřstvím rodina propadne na sociální dno10,76 %0,76 %  
větší jistoty pro budoucí matky a podpora mladých rodin s dětmi10,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi více školek, menší nezaměstnanost a možnost zaučení na pracovišti (žena musí po škole rok hledat práci, další rok pracovat aby měla po mateřské nějakou šanci najít zaměstnání, a ejhle, třicítka je na krku...)
Co ? koukně te se na cigány příjdou zařvou a maj vše bílej dostane po hubě
aby se přestaly diskriminovat matky, které mají malé děti, které jsou často nemocné
Ubrat politikum a přidat obyčejným lidem plat
nedělat z lidí stádo robotů a brát je jako živé tvory ne jako číslo
Rozhodně by mělo být zajištěno to, aby v okamžiku skončení RD (alespoň od tří let dítěte), dostatek volných míst ve státních MŠ. Zaměstnavatelé by měli poskytnout místa na zkrácený pracovní poměr případně umožnit práci z domova (tam kde to lze).
Lepší podpora rodin s dětmi.
lepší ekonomická situace - nová pracovní místa
Je to tím, že mzdy jsou nepřiměřené vůči zdražování (potravin; nájmů ...). A také sociální sféra (přídavky; porodné ...) je určená jen někomu. Ti nahoře by se měli nad tím zamyslet. Přála bych jim ať si skusí žít z výplaty do výplaty.
Nic nepomůže....
Motivovat lidi k zakládání rodiny-výchova ve škole, ve sdělovacích prostředcích. dostupností vlastního bydlení, dotace školních zařízením, změna postoje firem k pracujícím matkám
být ochoten obětovat svůj čas někomu jinému a uvědomit si že se to bohatě vrátí
podpora pracujicich zen
těžko hodnotit
větší výplaty - z toho se pak dá našetřit na založení rodiny
Plošnější zavedení zkrácených úvazků a klouzavé pracovní doby. Také by bylo dobré ošetřít více dětské skupinu u zaměstnavatelů případně zmírnit podmínky pro zakládání dětských skupin
zvýšit minimální mzdu v přepočtu na 9 euro za hodinu jako jinde ve světě
Lepší sociální zázemí
vyšší mzda, kratší pracovní mzda
slabá motivace
školky; daňové zvýhodnění je v současnosti naprd; hlavně ne proboha přídavky, dotace apd
Chybí finanční prostředky
měly by být vyšší mzdy, v současné době jsou velmi nedůstojné
Lidé nejdříve dělají kariéru a rodinu odkládají. Někteří si zvyknou na "pohodlí" a rodinu už nechtějí. Zaměstnavatel by měl respektovat, že jsou děti nemocné a jeden z rodičů s nimi musí být doma. Lze řešit prací z domova.
legislativa téměř diskriminuje mladé potencionální rodiče ( málo školek, nejsou novomanželské půjčky, nejistota práce atd.)
Platové podmínky, a přizpůsobeni pracovních míst - možnosti pro samoživitelky rodiny atd..
vetsi podpora/ochrana zamestnancu s detmi. Pruzna pracovni doba, umozneni prace z domu apod.
vysoké daně,zvýhodnění romských občanů,zvyšování cen ve všech směrech,nezvyšování mzdy
Nedostatečné ohodnocení vysokoškoláků (většinou žen) na mateřské, nízké daňové odvody pracujících, nesnadný návrat do práce. Prvně budete mít děti, pak máte malé děti a pak jste stará.
...
větší podpora částečných úvazků pro matky a umožnění hlídání v místě zaměstnání po dobu, kdy pracují, lepší finanční podpora pro matky na RD, zvlášť pokud mají druhé/další dítě nebo vícerčata
?
Rozhodně více předškolních zařízení, firemní školky, zkrácené úvazky.
stabilita zaměstnání + příjmy-aby bylo možné uživit rodinu (bydlení...)
Snizeni dani
spis se lide ted vic soustredi na karieru. zijeme v materialisticke dobe
Zvýšení platu a možnost postupného návratu do zaměstnání
Finančně dostupné vzdělání, školení,řidičské zkoušky........ap. pro matky na MD, firemní školky, pro větší děti kroužky pro volný čas zdarma či finančně dostupné,aby se na matky po MD nahlíželo jako na hodnotné zaměstnance a né jako na nehmotná individua
zrušení SJM, až příliš levně se řekne ANO a příliš draze NE, => právníci by neměli být elita, protože jsou často jelita
959888595
zvyseni mezd
nic, podpora je dostatečná
naklady na zivot, pridavky na deti jen "chudym" rodinnam, nic moc danove zvyhodneni
spíš asi v jiných oblastech...
Když lidi mají existenční problémy bez dětí, těžko si je pořídí.
Finanční zvýhodnění rodin, jejichž oba rodiče pracují a hodlají se po RD do práce vrátit.
Nemyslím, že problém je v pracovněprávní oblasti. Za problém považuju společenský tlak na plnění "normy" zážitků, majetku, aktivit.
více volného času
méně angikoncepce
Podpora zaměstnaných rodičů
snížit daňovou zátěž
azylove domy pro matky
zaměstnavatelé by měli skutečně umožňovat využití flexibilní pracovní doby a zkrácených úvazků
motivace zaměstnavatelů
v tom to není
Problém, jestli se to tak dá nazvat, nebude ani tak v politice, jako spíše v dnešní době, která se mi zdá uspěchaná. Nejdříve se honíme, aby jsme měli školy, a to jak střední tak vysoké, pak práce a ejhle je mi 35 a děti nikde. Vyšší nástupní plat, školky
zručit soc. dávky těm, kteří mohou, avšak nechtějí pracovat a o to ponížit daně těm, kteří vychovávají budoucí daňové poplatníky
pracovněprávní oblast to ovlivňuje hlavně výší platů a jistotou/nejistotou trvání pracovního poměru
Myslím, že porodné a podpora státu.
více peněz
Celkový přístup společnosti
zkrácené úvazky, případně pružná pracovní doba
Lidé se obávaji "vypadnout" z práce, aby o ni nepřišli
podpora flexibilních a zkrácených úvazků
Širší možnosti zkrácených úvazků, aby byly výhodné jak pro zaměstnance, tak také pro zaměstnavatele. Nepružnost pracovního trhu vidím jako základní problém.
Příspěvky na další dítě
lidé nemají peníze
nic
zvýšení mezd
zkracene prac. uvazky, danove aj. zvyhodneni prac. rodicu, opatreni aby se vzdelani a pracujici lide nemuseli bat opustit karieru (vetsi podporu maji dnes ruzne "vyzirky"), napr. rodicovsky prispevek by take mohl byt odstupnovan podle "zasluh"
finanční podpora
danove vyhody, moznosti skolek blizko prace, castecne uvazky bez vetsiho financiho propadu
rozšíření práce na zkrácený úvazek
Velmi malá podpora státu, rodičovský příspěvek a příspěvek na dítě je opravdu velmi směšný.
Vysoká nezaměstnanost a sociální nejistota vedou k odkládání rodičovství na neurčito, rodičovství, zvláště pak u žen je zaměstnavatelem vnímáno často jako vyřazující postižení. Mladí lidé, bez praxe špatně nacházejí práci a nejsou zajištěni.
Podpora rodičů státem
Vyšší dávky
více předškolních zařízení
flexibilita
Stále zde existuje diskriminace matek s malými dětmi, možnost zkrácené pracovní doby - ze strany zaměstnavatelů nevstřícný přístup
podpořit zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, firemní školky, podpořit otce na rodičovské
podpora zaměstnanosti na RD a po RD (aby nebylo nutností vzdát se na několik let pracovní kariéry a příjmu), podpora zařízení pro děti do 3 let i běžných MŠ
Chybí finanční podpora maldých rodin např. porodné na druhé a další dítě (na 3. dítě by měla být nejvyšší, na 2. vyšší a na 1. nejméně...). Výhodné nonomanželské půjčky a odpočty na každé dítě.
finance
vyšší mzdy, levnější věci pro mimina (pleny, mléčná výživa apod)
Nejistota práce, vysoká nezaměstnanost.
finanční zvýhodnění zaměstnaných rodičů
Lide jsou materialisticti a sobecti.
Výše výdělků - odvíjí se od toho bydlení, počet zamýšlených dětí atd.
Dítě musí být ekonomicky únosné. Resp. dvě děti musí být ekonomicky únosné.
Nízké platy způsobují, že jsme v práci v podstatě nepřetržitě, mnoho lidí si z finančních důvodu rodinu nemůže dovolit (přivést dítě do nezajištěné/zadlužené rodiny je nezodpovědnost). Tzn. zvýšit platy.
nešiknovat matky s dětmi po návratu z RD
pracovní zákoník by měl víc zohledňovat zaměstnané rodiče (hlavně z hlediska nařízených přesčasů nebo pracovních víkendů)
matky po RD těžko hledají práci, mít dítě je finančně velmi náročné
zkrácené úvazky, firemní školky
možnost práce z domu,
Nestálost zaměstnání, malá podpora mladých, nevyřešená otázka vlastního bydlení a následná nutná zadluženost, nejistota.
to by bbylo na dlouho
at to zustane jak to je
nízké mzdy,nemá kdo hlídat protože babičky pracují,není kda bydlet....
---
Z příspěvků na RD se nedá normálně žít a jeslí a školek je málo. Soukromé jsou drahé, takže kdybych šla teď do práce, tak co vydělám padne za jesle. Takže určitě větší počet státních školek a jeslí.
v případě, že jste matka malých dětí, je téměř nemožné najít práci, zaměstnavatelé minimálně využívají matky na zkrácený úvazek a téměř vůbec sdílené pozice
V dnešní době je mnohem výhodnější nemít děti, a když tak maximálně jedno. Rodiny, pokud nepatří do skupiny sociálně slabých, nepřizpůsobivých, jsou velice znevýhodňovány.
pokud máte zájem, mám k tématu 2 podnětné myšlenky, které by Vám mohli pomoci více na blecha-petr@seznam.cz !
rodičovský příspěvek,nemožnost pomoci,hlídání od rodičů-pozdní odchod do důchodu
zvýšit porodné a přídavky na děti,dostupné bydlení pro mladé a prcovní místa
trend je nejprve kariera, pak mozna deti - nejedna se o pracovnepravni problem, ale o sobeckost
Jistota do budoucnocti
vse
mladé maminky už nejsou tak obětavé jako kdysi my
Finanční podpora státu
podpora rodin s dětmi
Legislativní podpora rodičů při návratu do zaměstnání po RD (zkácené úvazky, flexibilní pracovní doba, více míst v MŠ) a zároveň výhody pro zaměstnavatele, které v tomto ohledu vyjdou rodičům vstříc. To vše i za cenu časového či finančního zkrácení RD.
Malá podpora zkrácených úvazků a sdílených míst vede v kombinaci s nedostatečnýmn počtem míst ve školkách k situacio, kdy jsou maminky s dětmi v některých oblastech prakticky bez možnosti najít si práci. Zejména matky samoživitelky mají situaci velmi těžk
finanční náročnost
Vyšší platy a zvýšení uzpůsobení pracovní doby
Možnost pracovat na kratší úvazek, z domova, nebýt "postižen" za nemoc dítěte, Dítě je drahé, takže pokud si člověk - manželé pořídí dítě zjistí, že mzda (plat) je nízký nebo pracovní doba dlouhá, dojezdová vzdálenost velká při použití hromadné dopravy.
Rodiny dávají přednost dobrému postavení v práci, aby děti měli dobré zabezpečení.
11990,15 %90,15 % 

Graf

22. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10579,55 %79,55 %  
Muž2720,45 %20,45 %  

Graf

23. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-405743,18 %43,18 %  
18-303828,79 %28,79 %  
40-502418,18 %18,18 %  
50-60107,58 %7,58 %  
60+32,27 %2,27 %  

Graf

24. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/Vdaná6549,24 %49,24 %  
V partnerském vztahu2921,97 %21,97 %  
Svobodný(á)2418,18 %18,18 %  
Rozvedený/Rozvedená107,58 %7,58 %  
Vdovec/Vdova43,03 %3,03 %  

Graf

25. Počet dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedno5340,15 %40,15 %  
Dvě3325 %25 %  
03022,73 %22,73 %  
Tři1511,36 %11,36 %  
Čtyři+10,76 %0,76 %  

Graf

26. Zaměstnán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11184,09 %84,09 %  
ne2115,91 %15,91 %  

Graf

27. V kolika letech jste se stali poprvé rodiči

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02418,18 %18,18 %  
2896,82 %6,82 %  
3096,82 %6,82 %  
2686,06 %6,06 %  
3286,06 %6,06 %  
2386,06 %6,06 %  
2086,06 %6,06 %  
2786,06 %6,06 %  
2986,06 %6,06 %  
2564,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 31
22
33
24
21
34
18
37
35
41
658
17
19
00
90
99
3627,27 %27,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.42
Minimum:0
Maximum:35
Variační rozpětí:35
Rozptyl:110.93
Směrodatná odchylka:10.53
Medián:26
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

 • odpověď Ještě jsem nebyl(a) na RD:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?

9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?

 • odpověď Ještě jsem nebyl(a) na RD:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?

 • odpověď Ještě jsem nebyl(a) na RD:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ještě jsem nebyl(a) na RD na otázku 8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

14. Jaké výhody Vám Váš zaměstnavatel poskytuje?

 • odpověď Flexibilní pracovní doba:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilní pracovní doba na otázku 15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?
 • odpověď Možnost čerpání volna navíc:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost čerpání volna navíc na otázku 15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?
 • odpověď Možnost práce z domova:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost práce z domova na otázku 15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?
 • odpověď Zkrácený úvazek:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkrácený úvazek na otázku 15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?

15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?

 • odpověď Flexibilní pracovní doba:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilní pracovní doba na otázku 14. Jaké výhody Vám Váš zaměstnavatel poskytuje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čím je pro Vás práce?

2. Co pro Vás znamená rodina?

3. Dokážete skloubit svou práci se svou rodinou?

4. Přizpůsoboval(a) jste plánování rodiny práci?

5. Byl(a) byste ochoten/ochotna vzdát se své práce v případě, že by to Vaše rodina vyžadovala?

6. Kdo byl ve Vaší rodině na rodičovské dovolené (RD)?

7. Délka RD:

8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?

10. Po návratu z RD jste nastoupil(a) :

11. O Vaše dítě se po ukončení RD staral:

12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?

13. Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel skloubit pracovní a rodinný život?

14. Jaké výhody Vám Váš zaměstnavatel poskytuje?

15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?

16. Podle jakých kritérií jste si vybíral(a) práci po RD?

17. Jak byste ohodnotil(a) podporu rodiny ze strany státu?

18. V čem by se podle Vás měla podpora státu zlepšit?

19. V čem by se podle Vás měla zlepšit podpora ze strany Vašeho zaměstnavatele?

20. Jaká je podle Vás sociální politika ČR oproti politikám EU?

22. Vaše pohlaví

23. Váš věk

24. Rodinný stav

25. Počet dětí

26. Zaměstnán?

27. V kolika letech jste se stali poprvé rodiči

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čím je pro Vás práce?

2. Co pro Vás znamená rodina?

3. Dokážete skloubit svou práci se svou rodinou?

4. Přizpůsoboval(a) jste plánování rodiny práci?

5. Byl(a) byste ochoten/ochotna vzdát se své práce v případě, že by to Vaše rodina vyžadovala?

6. Kdo byl ve Vaší rodině na rodičovské dovolené (RD)?

7. Délka RD:

8. Byl(a) jste během RD v kontaktu se svým zaměstnavatelem?

9. Vzdělával(a) jste se v průběhu RD?

10. Po návratu z RD jste nastoupil(a) :

11. O Vaše dítě se po ukončení RD staral:

12. Jaký byl Váš návrat do pracovního procesu?

13. Umožňuje Vám Váš zaměstnavatel skloubit pracovní a rodinný život?

14. Jaké výhody Vám Váš zaměstnavatel poskytuje?

15. Jaké výhody z výše uvedených využíváte?

16. Podle jakých kritérií jste si vybíral(a) práci po RD?

17. Jak byste ohodnotil(a) podporu rodiny ze strany státu?

18. V čem by se podle Vás měla podpora státu zlepšit?

19. V čem by se podle Vás měla zlepšit podpora ze strany Vašeho zaměstnavatele?

20. Jaká je podle Vás sociální politika ČR oproti politikám EU?

22. Vaše pohlaví

23. Váš věk

24. Rodinný stav

25. Počet dětí

26. Zaměstnán?

27. V kolika letech jste se stali poprvé rodiči

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frostová, M.Harmonizace práce a rodiny (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://harmonizace-prace-a-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.