Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Harmonizace rodinného a pracovního života

Harmonizace rodinného a pracovního života

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Košková
Šetření:01. 11. 2014 - 10. 11. 2014
Počet respondentů:1161
Počet otázek (max/průměr):35 / 27.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na sladění rodiny a práce. Výzkum je součástí diplomové práce na téma Harmonizace rodinného a pracovního života.

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu.

 

Markéta Košková, studentka Vysoké školy ekonomické v Praze

Odpovědi respondentů

1. Co Vás napadne, když se řekne "gender"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- nesmyslné utrácení peněz daňových poplatníků ! - zbytečný úřad při Úřadu vlády ...

?

???

.. bohužel, vůbec nic

... Že toto slovo nemám ráda (stejně jako všudypřítomný "workshop"). Mám raději označení "rovná příležitost oběma pohlavím".

"pohlaví", diskuse o vyrovnanosti práv a zastoupení a ohodnocení pohlaví v profesním i rodinném životě

"rovnost pohlaví", skleněný strop i prostě to, že ženský mají nějaký ty mateřský pudy

"rozdíly v pohlaví", a že se to teď moc řeší

"Rozdíly" mezi muži a ženami. Diskriminace na základě pohlaví.

(ne)rovnoprávnost pohlaví

(rovnost) pohlaví

= pohlaví, genderové problémy, feministická hnutí, homosexuální rodiny,...

0

1) pohlaví 2)šílené ženské, snažící se o rovnoprávnost, často až přes sílu

absolutní nesmysl moderní doby

Abstrakní myšlení v mužských a ženských pojmech

Ačkoliv se snažím hledat tohle slovíčko i v cizích jazycích, nenapadá mě jediný význam, který by dával s tímto tématem smysl :)

Aj

Anglický výraz pro pohlaví (tedy muž nebo žena)

asi nic

Asi nic,neznámé slovo.

asi rozdíl mezi ženami a muži

Aspekty, typy chování odlišující ženy od mužů.

atributy nebo vzorce chování běžně přisuzované některámu z pohlaví

Bandera

banderovci

blbost

buzerace

buzzword

cizí slovo

cizí slovo

co společnost očekává od konkrétního pohlaví

Co to je?

co to proboha je?! :D

Co to proboha je????

cokoli rozdílného v závislosti na pohlaví - například "mužská" a "ženská" práce

často mnoho povyku pro nic.

často skloňované téma, snadno zneužitelné, nicméně důležité

Četník. Ale asi chcete vidět v odpovědi něco o pohlaví.

člověk ,který jezdí za prací do zahraničí

Další synonymum pro pohlaví

Delani socialnich rozdilu mezi muzi a zenami

dělení dle pohlaví

Dělení rolí dle pohlaví

Dělení rolí dle pohlaví - mužské a ženské role ve společnosti, v rodině, dle typu vykonávané práce, rozlišování mužských a ženských ekvivalentů právě např. u názvů pracovních pozic atp.

dělení rolí mužů a žen, rozdíly mezi nimi, vztaky mezi muži a ženami

děti, potomci

diskriminace

diskriminace

Diskriminace naopak - přílišná emancipace.

Diskuze o rovnosti muže a ženy

divný obor na vysokých školách

doba, věk, čas

dogma

Druh

druhový aspekt - náležitosti mužství a ženství

ëmancipace

emancipace

emancipace pohlaví

emancipace žen

euro nesmysl

extrém

feminismus

feministka

feministky

Feministky

feministky

Feministky

Feministky bojující proti rozdílům

feministky, nesmyslné kvóty, snaha podceňovat ženy a následně je upřednostňovat bez ohledu na kvalitu člověka-jen kvůli pohlaví

filozofická fakulta, gender studies

gender

Gender chápu jako pojem vyjadřující kulturně vytvořenou/zažitou diferenci mezi muži a ženami.

Gender je sociální konstrukt. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy.

Gender je z lat. genus, generis a znamenalo i v angličtině původně rod, včetně gramatického rodu. Když se hledal protějšek k (biologickému) rozlišení pohlaví (angl. sex), dostalo slovo gender specifický význam kulturního odlišení mužů a žen a v tomto významu přešlo i do mnoha jiných jazyků.

gender studies

gender studies

gender studies - ztráta času

genderová politika

Genderová politika

genderová politika, šílenost a degradace rodiny

genderová rovnost

genderová studia, rovnost pohlaví, rozdíly mezi pohlavími

genderová studie

genderové členění - muži a ženy

genderově korektní

Genderové rozdíly (rozdíly mezi mužem a ženou)

genderteta

Gendrové rozdíly. Muži x ženy.

generace

Generace

generace

generace, věk, rozdíl, zajeté vzory chování

Genetická degenerace.

genetika, vzhled nebo výchova

Genger = pohlaví. Ale v současné době je slovo používáno v různých tvarech ve smyslu rozdílnému přístupu (společnosti, zaměstnavatele a pod.) k mužům a ženám.

google

hnus

Chování, sociální role považované za vhodné pro muže nebo pro ženy - jinak vadí mi, jak někteří Češi ničí naši krásnou češtinu. Snad s představou,že jsou in, pokud uživají co nejvíce anglických slovíček.

ideologie snažící se ve jménu "rovnosti" pohlaví ve společnosti vynutit stejnost pohlaví a v konečném cíli pak bezpohlavnost či pohlavní proměnlivost

Já na to byla lépe i bez tohohle slovíčka.

Jak "zrovnoprávnit" ženy

jak působí společnost na rozdíly v chování můžu a žen

Jeden psycholog, který tvrdí, že rozdíl mezi mužem a ženou je jen výsledkem výchovy a prostředí. Bedřich Engels, který tvrdil, že rodina je přežitá instituce, která je už jen prostředkem vykořisťování ženy. Platová diskriminace práce žen.

jedná se o kulturní rozdíly žena x muž, začalo se objevovat s nástupem feminismu, tzn celkově vnímáno jako vyčlenění ženy (v různých rovinách)

jestli není problém v omezené české společnosti, že vše co má cizokrajný název a původ, tak tvrdošíjně odmítá

Jiřina Šiklová

Jsem přímo alergický na cizí slova.Čeština je jazyk daleko krásnější.Jenom tupohlávci si myslí, že když v každé větě nepoužijí alespoň jedno cizí slovo,tak to není srozumitelné.Jakmile něko se mnou mluví takovým stylem,jemně jej upozorním na to,že u nás je úřední jazyk čeština a když to nechce respektovat,nechť se odstěhuje do země,jejímž jazykem chce komunikovat.Takže když někdo řekne ,,gender",tak se mi vybaví blbec,jenž se minimálně stydí za svůj rodný jazyk.A nadále se s ním potom bavím jako s blbcem.

juvenilní justice

Kamaradka, sociologie, feminismus,

kluk x holka

Konstrukt ženského a mužského "rodu", respektive jejich společenských rolí.

kultura vytvořených rozdílů mezi mužem a ženou

kultura, generační vývoj

kulturně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami

kulturně vytvořené rozdíly, mezi mužem a ženou, též pohlaví z anglického překladu

kulturně vytvořené rozdíly....

kulturně vytvořený rozdíl mezi mužem a ženou

Kulturně vytvořený rozdíl mezi muži a ženami.

Kulturní a společenské rozdíly mezi muži a ženami.

kulturní odlišení mužů a žen

kulturní odlišení mužů a žen

Kulturní pojetí "pohlaví", které slouží k analýze významu "ženskosti" a "mužskosti" ve společnosti.

kulturní rozdíl mezi mužem a ženou

kulturní rozdíl mezi mužem a ženou

Kulturní rozdíly mezi mužem a ženou

kulturní rozdíly mezi muži a ženami

kulturní rozdíly mezi muži a ženami

kulturní rozdíly mezi muži a ženami

Kulturní rozdíly mezi muži a ženami

Kulturní rozdíly mezi muži a ženami.

kulturní rozdíly mezi ženami a muži

kulturní rozlišení mužů a žen

Kvóty

male/female

mě teda nic neznám

Mezilidské

Michaela Marksová

mladý člověk v pubertě

moderní název pro sociologii pohlaví

módní pitomost

Módní slovo bez obsahu

módní slovo bez obsahu přibližně nahrazující slovo pohlaví

módní vlna

momentálně nic...

multikulti

musela jsem se podívat do slovníku, takžesamovolně nic

Muz x zens

Muz, zena a jejich ruzne postoje

muzi, zeny, pohlavi

muž

muž - žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena

muž a žena - jejich role, odlišnosti atd.

muž a žena - pohlaví

muž nebo žena

muž versus žena

muž x žena

muž x žena

muž/žena a nerovné nakládání s nimi

muži a ženy

muži versus ženy

muži vs. ženy

muži vs. ženy

muži x ženy

muži ženy ve společnosti

mužské a ženské role

mužské a ženské role v různých odvětvích

mužské a ženské rovnosti.

mužský a ženský přístup k žiotu

mužský nebo ženský, rozdíl pohlaví, genderová otázka např. v oblasti zaměstnání

nadávka

Nadvláda mužů a s tím spojená nutná sebeobrana žen

nafouknutá bublina :)

Napadá mě to, že od žen se předpokládá, že se nebudou věnovat kariéře, ale vychovávat děti, zatímco muž pracuje a finančně rodinu zabezpečuje.

napadne mě feminismus, ale co to přesně znamená nevím

Napadne mi predklad tohoto slova, teda - pohlavie

napadnou mě genderová studia a rozdíly mezi muži a ženami

naprosto nic

Naučená pravidla, která jsou zažitá a omezují člověka ve vnímání společností.

něco dělají jen muži a něco jen ženy

něco jako rozdělení muži x ženy

něco jako rozdíl mezi mužem a ženou.

Něco o rodině

něco o věku

něco spojeného s významem "pohlaví"

něco špatného nevím konkretně , ale asi nedobrý člověk

něco, u čeho si všímáme rozdílu na základě pohlaví

nečeské slovo

nefyzické označení pohlaví

nehezká bledá mladá žena s rezavými vlasy svázanými do uzlu, má zelenou sukni a hnědou blůzu

nějaké rozdíly mezi muži a ženami...

nějaké rozdíly mezi ženami a muži

nějaké slovo

nějaké zařízení do domácnosti

Ňejaký pokémon?

nějaký stroj....

nejprve nic, pak něco co souvisí s generacemi

nejspíš pohlaví a vše s ním spojené

někdo, kdo se zabývá společensky očekávanými rolemi "muž" a "žena"

Nemám ponětí, možná něco starého.

Nemám tušení

Nenapadlo mi nic, ale vím už, že je to rozdíl mezi muži a ženami

Nenapadne.

Nerovnoprávnost mužů a žen...

nerovnost

nerovnost mezi muži a ženami

nerozdelovani podle pohlavi na muz nebo zena

nesmyslný novotvar označující oblast řešenou "moderně" v nesouladu se zdravým rozumem

Nespravelnost v odměňování mužů a žen za stejnou práci.

Nestejné příležitosti se uplatnit pro muže a ženy ve prospěch mužů.

Netuším

netuším

Netuším :)

Netuším, co to slovo znamená.

netuším.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím co je gender, slyším poprvé

Nevím co to je

nevím co to je

nevím co to je

Nevím co to je

nevím co to je

nevím co to je

nevím co to znamená

Nevím co to znamená

Nevím co to znamená

nevím co to znamená

Nevím co to znamená.

nevim něco jako "tak by to mělo být"

nevím přesně

nevím, co slovo znamená

nevím, co tento výraz znamená

Nevím, co to znamená.

nevím, ještě jsem se s tím nesetala

nevím, musím si to ,,vygůglovat"

nevím, neznám toto slovo

Nevím, nic mě nenapadne.

nevim, nikdy jsem toto slovo neslysela

nevím, slyším prvně

Nevím, tento pojem neznám

Nevím, to slovo slyším poprvé

nevím, zaslechla jsem to, ale nevěnovala jsem tomu pozornost

nevím,co to je

Nevím.

nevyrovnanost

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám tento výraz

neznám tento výraz

neznám to slovo

neznám to slovo ;)

Neznám toto slovo.

Neznám význam slova.

neznám zní to jako genzer to jediné mě napadlo :-)

nic

nic

nic

Nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic - neznám toto slovo...

Nic - neznám význam slova

nic :-)

nic mě k tomuto slovu nenapadá

nic mne nenapada

nic moc

nic neznám

nic zvláštního

nic, čtu slovo poprvé

nic, nevím co to slovo znamená

nic, nevím o co jde

nic, nevím, co to je

nic, nevim,co to znamena

nic, neznám

nic, neznám

nic, neznám to slovo

nic, neznam, nepouzivam

nic, slyším to poprvé

Nic, to slovo neznám.

Nic, to slovo neznám.

Nic, toto slovo vidím poprvé.

Nic, zatím jsem to neslyšela.

nic,nevím

nic,nevím co to je...

Nic.

Nic.

Nic.

Nic.

Nic.

Nic.

Nic. Není to něco o "rovnosti pohlaví? Nešlo by mluvit (psát) česky?

Nic. Nevím, co to znamená.

nic...nevím co to znamená

Nic...neznám to slovo

nič

novota z Ameriky

nwm, nikdy jsem to neslyšel

obor na VŠ, genderové role, společnost, rozdíly mezi mužskou a ženskou rolí

obor, který studuje společenské rozdíly mezi mužem a ženou?

Očekávání něčeho automaticky od pohlaví.

Odlišení můžu a žen.

Odlišení ženského a mužského pohledu

odlišení, rozdíl

okrajová skupina

otázka -"Co to je?"

otázka rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti

Otázka rovnoprávnosti mužů a žen, jejich role a související stereotypy

otázka rovnosti a postavení žen a mužů

otázka zabývající se úlohou mužů a žen ve společnosti

Pitomé feministky ničící přirozený řád světa.

Podsouvání dětem stereotyp

pohlaí

Pohlaví

pohlaví moderní slovo

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

Pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

Pohlavi

Pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

pohlaví

Pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlavi

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

Pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví

pohlaví - míněno male-female :)

Pohlaví - muž a žena

pohlaví - muž/žena

pohlaví - ne biologicky, ale kulturně

Pohlaví - popř. rozdíly v pohlaví v práci

pohlaví - problémy ohledně toho

pohlaví - respektive rozdíly mezi mužem a ženou

pohlaví :) rovnoprávnost že je dobře, že se o tom mluví

pohlaví (muž/žena)

Pohlaví (muž/žena)

Pohlaví (žena, muž)

pohlaví + genderové stereotypy - tradičně mužské a ženské role

pohlaví a jeho vnímání

pohlaví a role s ním spojená

pohlaví a rozdíl mezi nimi

pohlaví a rozdíly mezi nimi

Pohlaví a upresnostnovani toho či onoho pri vyberu zaměstnanců

Pohlaví a věda

pohlaví a vše, co s tím souvisí, včetně nerovného přístupu, rozdílné výchově, možností...

pohlaví či typ (např. her)

pohlaví jedince

Pohlaví ne ve smyslu biologickém, ale ve smyslu rolí, které jsou příslušníkům obou pohlaví přisuzovány.

pohlaví v kulturním kontextu

pohlaví ve filosofickém slova smyslu

pohlaví ve smyslu rozdílů mezi muži a ženami

Pohlaví ve smyslu společenského zařazení

pohlaví-rozdíly

pohlavi, diskriminace

pohlaví, diskriminace, FSS

Pohlaví, feminismus

pohlaví, genderová studia

pohlaví, genderové role

pohlaví, hlavně ve spojitosti s Jiřinou Šiklovou a rozvnoprávnosti mužů a žen

Pohlaví, jeho odlišnosti.

Pohlaví, jeho rovnost

pohlaví, které není vnímáno biologicky, ale spíše kulturně a sociálně

pohlaví, nerovnost

pohlaví, pohlavní rozdíly v uplatnění, zapojení ve společnosti, předsudky u dětí a předkládání jim hraček

pohlaví, pohlavní specifika

pohlaví, problematika nerovnsoti pohlavi na pracovnim trhu, rozdilna ocekavani, co se tyka podilu na financim zajisteni domactnosti vs "prace v domacnosti"

Pohlaví, případně rovnoprávnost mužů a žen

pohlaví, rovnoprávnost

pohlaví, rovnoprávnost mužů a žen v pracovním procesu

pohlaví, rozdělí rolí

Pohlavi, rozdilnost, snaha o jeji zohledneni, snaha zamezit diskriminaci na zaklade pohlavi

pohlaví, rozdíly mezi nimi a genderové role

pohlaví, rozdíly mezi pohlavími, důraz na smazání rozdílů, rovnoprávnost

pohlaví, žádné negativní myšlenky to nevzbuzuje

pohlaví: muž x žena

Pohlaví.

Pohlaví.

Pohlaví.

pohlaví. A pak "role ve společnosti"

pohlaví. Čistý překlad

pohlavie

pohlavie, odbor na VŠ ktory sa zaobera študiom rozdielov medzi pohlaviami

pohlavní identita

Pohlavní role, rovnost

pohlavní rozdílnost

polaví

poměrně moderní slovo

popravdě netuším co to slovo znamená

porovnání žen a mužů

postavení mužů a žen ve společnosti

Postaveni zen a muzu

Postavení žen a mužů ve společnosti, rozdíly mezi pohlavím, feminismus

práce

práce typické pro muže či ženy

pracovní rozdíly mezi mužem a ženou

problematika genderových stereotypů

problematika která se dnes aktuálě řeší.

Problematika lidí různého pohlaví, zvláště žen

Problematika pohlaví

Problematika rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

problematika rovnosti pohlaví

problematika rozdílnosti pohlaví

Problematika rozdilu (ci spolecnych aspektu) mezi muzi a zenami

problematika stáří

Problematika upřednostňování mužů/žen na určitých pozicích

problémy žen na trhu práce

proste pohlavi

průměrný věk

předsudky, rozdíly

předsudky, upřednostňování mužského pohlaví, genderové role

Překlad slova, tedy "pohlaví"

příslušnost "k pohlaví"

pseudověda

Psychiatrická léčebna. Současná potřeba některých států vycházet vstříc některým z absurdních požadavků feministek jako například povinnost, aby oba z rodičů strávili stejný čas na mateřské dovolené (dospělí, zodpovědní lidé přece nejsou schopni vyřešit takové důležité rozhodnutí svobodně) nebo povinnost firem mít na vedoucích pozicích muže a ženy 50/50 (Neměl by snad tu práci zastávat ten, kdo si ji zaslouží nehledě na pohlaví? Pozitivní diskriminace je také diskriminace.), zajímavé je, že u popelářů nebo kopáčů "rovnoprávnost" nepožadují. Feminismus měl smysl, dokud tu skutečně existovalo nějaké utlačování, v dnešní době by mohl mít funkci leda dohlížecí, ale to, co se děje, je jako udržování při životě pacienta, jehož mozek už je dávno mrtvý.

puberťák

Původ

rádoby násilné odlišování pohlaví s jeho specifiky

Radši nic

rod

rod

rod

rod

rod

rod

Rod

rod

rod

rod

rod

Rod , rodové - rovné zastoupení žen a mužů

rod =o)

rod, druh, klan

rod, muž a žena, rozdělení rolí ve společnosti

rod, pohlaví

rod, pohlaví

Rod, rozdělení podle pohlaví ....

rod, rozdíl mezi ženou a mužem

Rod, to, co se pojí v sociálním kontextu s určitým pohlavím, stereotyp...

rod?

Rod. Narozdíl od pohlaví se nezaměřuje na biologické rozdíly mezi jedinci, ale na socioekonomické, psychologické, apod., zejména však jak se sám jedinec vnímá a jestli (ne)přijímá sociální roli, která je obvyklá a ustálená pro dané pohlaví.

rodina

Rodina

rodina

Rodinný klan

role muže a ženy v rodině

role muže a ženy v rodině a ve společnosti

role mužů a žen ve společnosti (rozdíly mezi nimi)

role pohlaví

Role pohlavi

role v rodině (muž/žena)

Role v rodině (partnerském vztahu) v závislosti na pohlaví

rovná pravidla + rovný přístup = společně ona a on

rovná příležitost

Rovné a nerovné chování vůči ženám a mužům.

rovné příležitosti

rovné příležitosti muže a ženy

Rovné příležitosti obou pohlaví, riziko diskriminace.

rovné příležitosti pro obě pohlaví

rovnocennost

rovnocenost

rovnocenost pohlaví, která je nesmyslně vyhrocená-z žen se dělají muži a naopak

rovnoprávnost

rovnoprávnost

rovnoprávnost mezi ženami a muži

rovnoprávnost mezi ženským a mužským pohlavím

rovnoprávnost můžu a žen

rovnoprávnost obou pohlaví

rovnoprávnost pohlaví

rovnoprávnost pohlaví

rovnoprávnost pohlaví

rovnoprávnost žen

rovnoprávnost žen

rovnoprávnost žen a mužů

rovnost

rovnost

Rovnost / nerovnost pohlaví.

rovnost mezi pohlavími

rovnost mezi ženami a muži ve všech oblastech

rovnost můžů a žen ve všech oblastech a sférách

Rovnost platů mezi muži a ženami

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví

rovnost pohlaví?

Rovnost pohlaví.

Rovnost pro ženy i muže v práci.

rovnost příležitostí

rovnost příležitostí

Rovnost příležitostí pro ženy i muže.

rovnost žen a mužů

rovnost žen a mužů

rovnost žen a mužů ve společnosti

Rovnost, kdy se "vyrovnává" nevyrovnatelné. Jako málo žen ve vedoucích funkcích apd.

Rozdělení lidí podle pohlaví, popř. rozdíly mezi nimi

rozdělení na muž/žena podle předsudků (žena má být doma s dětmi, muž má vydělávat peníze)

rozdělení na muže a ženy

rozdělení na ženské a mužské

rozdělení osob dle pohlaví

Rozdělení podle pohlaví

rozdělení podle pohlaví

rozdeleni podle pohlavi

rozdělení podle pohlaví

rozdělení podle pohlaví, rozdílně pracovní pozice, platové ohodnocení

Rozdělení pohlaví - muž, žena

Rozdělení prací, kariér, druhů chování atp. podle toho, jestli je to spíše "mužské" či "ženské".

rozdělení rolí

rozdělení rolí podle pohlaví muž/žena jak chápe společnost dané pohlaví jde i o určité stereotypy, jak společnost člověka přijímá

rozdělení rolí, kulturně-sociální rozdíly mezi pohlavími

rozdělování činností/skutečností podle pohlaví

Rozdělování podle pohlaví.

rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl

rozdíl muž a žena, trochu jiná výchova chlapce a dívky

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou

rozdíl mezi mužem a ženou daný působením kultur

rozdíl mezi mužem a ženou který není daný přírodou ale společností

Rozdíl mezi mužem a ženou-postavení nich

rozdíl mezi mužem a ženou.

Rozdíl mezi mužem a ženou.

rozdíl mezi mužem ženou z historicky kulturního pohledu

rozdíl mezi muži a ženami

rozdíl mezi muži a ženami

rozdíl mezi muži a ženami

rozdíl mezi muži a ženami

rozdíl mezi muži a ženami

Rozdíl mezi muži a ženami.

rozdíl mezi pohlavím

rozdíl mezi ženami a muži,postavení ve společnosti

Rozdíl mezi ženami a muži.

rozdíl mezi ženou a mužem

rozdíl mezi ženou a mužem

rozdíl mezi ženou a mužem

rozdíl muži x ženy

rozdíl pohlaví

rozdíl v přístupu podle pohlaví

rozdíl v rovnosti postavení (roli) mezi ženami a muži (stále diskutované téma)

Rozdíl v rozdílném sociálním přístupu k mužům a k ženám

rozdíl v uplatnění mužů a žen n atrhu práce genderová studie

rozdíl žena - muž

rozdíl,nevím

Rozdíl.

rozdílná role,chování a postoje můžu a žen ve společnosti

Rozdílné podmínky pro ženy a muže, různé přístupy k nim, různé možnosti

Rozdílné postavení muže a ženy ve společnosti. Celkově rozdílnost pohlaví.

rozdílné postavení mužů a žen

rozdílné vnímání ženy a muže společností

rozdilnost mezi moznostmi zen a muzu v zamestnani

rozdílnost mezi mužem a ženou

rozdílnost mezi ženami a muži

rozdílnost mužů a žen

rozdílnost na základě pohlaví

rozdílnost pohlaví

rozdílnost pohlaví

rozdílnost pohlaví, kvóty, gender studies

Rozdilnost socialnich naroku na zeny a muze

Rozdílnosti mezi muži a ženami

rozdílnosti mezi muži a ženami

rozdílnosti pohlaví, genderová politika, nestejné podmínky mužů a žen v práci

rozdílný přístup k mužům a ženám

Rozdily Pohlaví

rozdíly

rozdíly

rozdíly

rozdíly

rozdíly

rozdíly

Rozdíly mezi činnostmi mužu a žen, dělení na mužskou a zenskou práci

rozdíly mezi lidmi na základě pohlaví

rozdíly mezi mužem a ženou

rozdíly mezi mužem a ženou

Rozdíly mezi mužem a ženou v oblasti uplatnění v životě

rozdíly mezi mužem a ženou vytvořené kulturou, společností

rozdíly mezi mužem a ženou, na obou stranách limity

Rozdíly mezi mužem a ženou.. gender studie

rozdíly mezi muži a ženami

rozdíly mezi muži a ženami

Rozdíly mezi muži a ženami

rozdíly mezi muži a ženami

Rozdíly mezi muži a ženami

rozdíly mezi muži a ženami

Rozdíly mezi muži a ženami

Rozdíly mezi muži a ženami

Rozdíly mezi muži a ženami

rozdíly mezi muži a ženami (kulturní, sociální, uplatnění, rovnoprávnost)

rozdíly mezi muži a ženami a společností přidělené role

Rozdíly mezi muži a ženami ve společenském životě

rozdíly mezi muži a ženami, otázky rovné příležitosti pro obě pohlaví

Rozdíly mezi muži a ženami.

rozdíly mezi pohlavím

Rozdily mezi pohlavim

rozdíly mezi pohlavím a diskriminace s nimi spojené (na obě strany)

Rozdíly mezi pohlavím, tak, jak je bere společnost.

rozdily mezi pohlavimi

rozdíly mezi pohlavími

rozdíly mezi pohlavími

rozdíly mezi pohlavími

Rozdily mezi pohlavimi

rozdíly mezi pohlavími

Rozdíly mezi pohlavími dané kulturou.

rozdíly mezi pohlavími, diskriminace žen

Rozdíly mezi pohlavími.

Rozdíly mezi pohlavími.

rozdíly mezi ženami a muži

rozdíly mezi ženami a muži

rozdíly mezigenerační a rozdíly mezi mužem a ženou

Rozdíly ovlivněné pohlavím

Rozdíly pohlaví

Rozdíly v pohlaví

rozdínost a souboj pohlaví

rozeskupení lidí do určitých skupin

rozkaz

rozliseni pohlavi

rozlišení muže a ženy?

rozlišení pohlaví

rozlišení žen od mužů

Různé postavení mužů a žen - dominance mužů, útlum žen

různé stereotypy s pohlavím spojené

různost mezi pohlavími

řešení otázek rovnosti pohlaví

selekce pohlaví

sexismus, předsudky týkající se jednotlivých pohlaví

Skoro nic. ohání se s tím určitá skupina žen a chtějí stejné podmínky v zaměstnání.

skupina

skupina

skupiny lidí

skutečná rovnoprávnost mužů a žen

slepice

Slovo jsem předtím neslyšela

slovo neznám

slovo neznám

slyším to poprve

snaha o korektní vyváženost ve všech možných oblastech

snaha o zrovnoprávnění mužů a žen ve prospěch žen

snaha smazat rozlišení pohlaví

socialne podminene rozdily mezi pohlavimi

sociálně vytvořené rozdíly mezi muži a ženami

Sociální konstrukt kategorie pohlaví

sociální pihlaví

Sociální pohlaví a role s ním spojené

Sociální pohlaví, nerovnosti mezi muži a ženami.

sociální pohlaví, rozdíly mezi muži a ženami v sociálních rolích

sociální role

Sociální role a očekávání, jak je budeme naplňovat podle toho, jaké pohlaví máme.

sociální role odpovídající pohlaví

socialni rozdil mezi muzem a zenou

sociální rozdíl mezi mužem a ženou

sociální rozdíly mezi muži a ženami

sociální rozdíly mezi muži a ženami

sociální rozdíly mezi pohlavími

Sociální status pohlaví.

sociální věda

Sociokulturní rozdíly mezi muži a ženami.

sociologický termín odlišný od termínu "pohlaví"

sociologie

sociologie

související studia, špatné uplatnění, taky teorie rovnosti

Soužití

společenské postavení a pohled na rozdíly mezi muži a ženami, kluci nebrečí, holky nepracujou s počítačem :-)

společenské rozdíly mezi muži a ženami

společenský rozdíl mezi muži a ženami

společnost

společnost - rozčlenění na muže a ženy

Společnost Gender Studies

společností myšlené rozdíly role muže a role ženy

společností vytvořené rozdíly mezi mužskou a ženskou rolí

Spravedlivé ohodnocení žen za stejnou práci, kterou vykonávají jak ženy tak muží

starý

starý

Starý

starý

starý člověk

starý rodič

starý starobní

starý, rozdíly mezi generacemi

stáří

stáří

stáří

stáří

stáří

stáří

stáří,věk

Stáří.

Stereotypná predstava toho, čo by mali predstavitelia určitého pohlavia robiť, ako sa cítiť a správať

Stírání kariérních rozdílů mezi pohlavími

strom

střet pohlaví

studia, role,rozdíly mezi muži a ženami

studie kolem pohlaví (ve smyslu vztahů žen k mužským záležitostem a naopak)

studies

studium

Studium na vysoké škole, které se zabívá rozdíly mezi pohlavými a jejich uplatněním na trhu práce např.

studium rovnosti pohlaví

široká rodina

tak to vůbec nevim,něco s genetikou

technické zařízení budov

téma genderové otázky

téma pro diskuze, kterým se vyhýbám...

témata vztažená k odlišnosti kulturně vytvářených ženských a mužských rolí

tematika střetů pohlaví v oblastech, kde jsou značné rozdíly

temy okolo rodovej rovnosti, emancipacie zien, feminizmu

tento výraz neznám

teoretický obor zabývající se kulturním obrazem jednotlivých pohlaví na veřejnosti, ve školách, v médiích apod.

teorie

to jsem nikdy neslyšela.

To netušim!

to nevím

to nevím :-(

to slovo jsem uz slysela, ale vyznam ted nevim

to slovo neznám

to slovo sice znám, význam ale nikoli

to už jsem někde slyšela...

toto slovo mi nic neříká

Toto slovo neznám.

Toto slovo neznám.

transivita, pohlaví

trapárna

trend, styl, pohlaví, nějaké rozlišení

trochu podivná snaha o "zestejnění" mužského a ženského pohlaví

tunel na penize a liny hipici z neziskovek

typické rozdělení mužských a ženských rolí

tzv. nové slovo

učebnice "Úvod do sociologie" od Anthony Giddense

umělá civilizační starost, degenerace systému, past, sebezničení

Umělé vytváření problémů.

uměle vytvořené rozdíly mezi mužem a ženou

Uměle vytvořené rozdíly mezi muži a ženami.

uměle vytvořený konstrukt

uměle vytvořený moderní "problém"

Uměle vytvořený problém.

Uměle vyvolaný problém mezi pohlavími

určení

určení pohlavní role

Už jsem to slyšela, ale nevím

v tuto okamžiku nic, musela bych si slovo vygooglovat

Veda, socialni pruzkum, veci, co se nas kazdodenne tykaji. Je to o naserm zivote.

věk

věk

věk

věk, generace

Věkové rozdělení populace. Ale nevím.

velmi diskutované téma

volba povolání bez předsudků

vubec netuším

vůbec netuším

Vůbec nevím, co si pod tím představit.

vůbec nic

Vůbec nic

vůbec nic

vůbec nic

vubec nic, nesnasim pleteni anglickych slov do naseho jazyka

vůbec nic,to slovo slyším poprvé :-(

Vůbec nic.

výraz ze spol. věd - kult. rozdíl mezi ženami a muži

Výraz, který kulturně rozlišuje muže, ženy a dnes i homosexuály a transexuály.

vyspělost

vyváženost mezi mužem a ženou

Vztah mezi ženami a muži.

vztahy

Vztahy asi :)

vztahy mezi pohlavími

Wikipedie - musím si to najít

x

z angličtiny - rozdíl mezi ženami a muži

Záleží na kontextu. V řadě případů to zkrátka znamená sociální (dimenzi) pohlaví. Nic víc, nic míň. Je tomu tak kupř. v řadě sociologických textů. Často se taky tohoto pojmu užívá vlastně jako synonyma ke slovu pohlaví (což je sice nepřesné, ale jde-li nám o postihnutí toho, co se na pohlaví v biologickém smyslu nabaluje kulturního, sociálního..., pak tato nepřesnost nevadí - vlastně tento termín umožňuje odlišit, co je s pohlavím spojeno inherentně, a co je podmíněno jinými faktory). Jenže konkrétně v oblasti tzv. genderových studií může kategorie "gender" nabrat poněkud politizovanější (v širokém významu slova politika) podoby a být použita s normativními ambicemi (tj. k rozmělnění uvažování o pohlaví). V řadě politických textů (např. na úrovni EU) se s termínem operuje (snad záměrně) bez konkretizace, co je tím míněno. Tedy: Co mne napadne? Záleží na kontextu použití.

zase nějaké anglické slovo...

zda ječlověk muže nebo žena

Zena muz

zeny

zvláštní

Že toto slovo nemám ráda

žena

žena

žena

žena / muž, jazykový rod, role muže a ženy

žena a její znevýhodnění na trhu práce, znemožnění postupu vlivem společenských předsudků

žena a muž

žena a muž

žena, muž

Ženská otázka

ženská otázka, problematika emancipace žen

Ženská verze misogynie.

ženské

ženský

ženy versus muži

ženy versus muži

Ženy versus muži, feministky.... :)

ženy vs muži

ženy vs. muži

ženy, pohlaví, studie

život

2. Co podle Vás znamená být dobrým rodičem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Vychovat slušné a čistotné dítě

aktivním život, být trpělivý, mít nastavené mantinely

- být dětem dobrým příkladem raději než diktátorem nebo ignorantem jejich potřeb - dát jim dostatek prostoru pro seberealizaci a rozvoj - věnovt se jim, když to potřebují (u starších) - být dobrým psychologem (i kvůli sobě)

- věnovat dětem čas, připravit je pro praktický život, umožnit jim vzdělání, dávat jim lásku...

-být vzorem -dát dětem hranice -vložit do dětí morální zásady a správné normy chování ve společnosti

...

...

1. milovat, ctít a být věrný své manželce (svému manželi) na celý život - zajistit tak pro děti stálý a bezpečný základ po stránce emocionální, psychické i fyzické 2. dávat najevo svým dětem bezpodmínečnou lásku 3. vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a dobrému způsobu života s Bohem

Aby byli moje děti spokojené,noc je netrápilo a měli hezké dětství.

aby děti měli pocit bezpečí

aby dítě bylo spokojené

aby dítě mělo vše co potřebuje, bylo štastné, spokojené

aby ke mně mělo dítě určitou úctu a mohlo se na mě vždy ve všem spolehnout a kdykoliv se na mě obrátit

Aby se jednou mé dítě chovalo tak, jak má. Nekouřilo, nepilo, nefetovalo, nemělo pletky s policií, bylo slušné a dobře se vyučilo.

aby se za mě dítě nestydělo a aby bylo dobře vychované

Abych se nikdy nemusel stydět za své děti a ony se nemusely stydět za mě.

aktivně se věnovat dětem při společně tráveném čase, vypěstovat v dítěti pocit, že jsem tu vždy pro něj a že se na mě může vždy spolehnout, dávat mu najevo lásku při každé příležitosti, vést ho k lásce ke vzdělávání a zdravému životnímu stylu, k ohleduplnosti a empatii vlastním příkladem

ASETIVITA, kompromisy

Balance mezi rodinou a kariérou - být pro děti k dispozici vždy, když je třeba; rodina na prvním místě

bát přiměřeně přísný, chápat potřeby dítěte, umět pochválit, podporovat dítě v aktivitách a práních, nepovolovat vše

bezpodmínečná láska; být oporou;

bezpodmínečně dítě milovat, vychovat jej ve svobodného a moudrého člověka - nejlépe vlastním příkladem

brát děti jako rovnocenné partnery

brát děti jako rovnocenné partnery a pomáhat jim se vyvíjet

Brát děti vážně a jít jim příkladem v chování a morálních hodnotách

brát dítě jako partnera, ne jako něco míň a poslouchat, co říká, jaké má starosti a co ho trápí, co by chtěl a tak, nedávat najevo, že jeho starosti jsou nic a že vás s tím otravuje

Být 100% ve všech směrech.

být autoritou i kamarádem

byt detem i kamarad

Být dětem nablízku a ve všem je podporovat.

být dětem nablízku když mě potřebují, předávat ji zkušenosti, ale nechávat jim dostatek prostoru, být s nimi, když to žádají a potřebují. Dávat jim vzdělání a lásku, kterou nám pak oplácejí

být dětem nablízku vždy, když to potřebují, milovat je, učit je, rozvíjet je a zároveň se učit od nich

být dětem oporou, obklopit (ne zadusit) je láskou, věnovat jim čas, naučit je souvislostem v dění kolem nich, naučit je lásce ke čtení, hudbě, divadlu, sportu, úctě k lidem ... nepodporovat digitální demenci a konzumem zda je rodič dobrý, tím si nemůže být nikdy jist ... až život sám ukáže, k jakému pólu se přiblížil

Být dětem partnerem a autoritou. Podporovat je.

být dětem vzorem, dětem pomáhat a umožnit jim řádný vývoj a oporu, podmínky k rozvoji osobnosti

Být dětem zároveň vzorem, kamarádem a coachem

být dětmi milován i respektován

být dítěti dobrým příkladem, směřovat ho k samostatnosti a věnovat mu dostatek času a lásky

Být dítěti na blízku, když mě potřebuje, být mu oporou..

být dítěti oporou, pomoct mu, ale taky ho nechat jednat samostatně

být dítěti vzorem, přítelem a rádcem

být dobrý morální vzor, co žije co říká, co dítě vychovává a nepředhodí ho do všeobímající svobody, co často a otevřeně komunikuje s partnerkou a dětmi, jehož čas a přínos je nejprve pro rodinu, pak teprve do práce

být dobrý rodič

Být dobrý vzor, který dokáže své dítě zajistit jak materiálně, tak mu poskytnout i dostatečný duševní rozvoj.Takový rodič, který bere své dítě jako rovnocenného partnera...

Být dobrým člověkem, který věnuje efektivně dostatek času, aby vytvářel láskyplné prostředí pro děti.

být dobrým člověkem, upřednsptnit zájmy dítěte před svými

být dobrým průvodcem a oporou

být dobrým průvodcem v začátku života

být dobrým příkladem

Být dobrým příkladem svým dětem. Zakladtel dětských SOS vesniček říkával: "Děti vychováváte tehdy, když je nevychováváte! Když žijete život! Tím vychováváte děti! Ne "kázáním", příkazy, zákazy! Vychováváte je svým vlastním příkladem!

byt dobrym rodicem

být dobrým rodičem

být dobrým rodičem ve všech směrech - hlavně nevychovat rozmazleného fracka, který si ničeho neváží

Být dobrým rodičem znamená, že musíte být na jednu stranu pro srandu a na druhou stranu si musíte zachovat rodičovský respekt.

být dobrým tátou

Být dobrým vzorem a naslouchat.

Být dobrým vzorem a vychovat morální děti

být dobrým vzorem pro děti

být dobrým vzorem pro děti, mít harmonické vztahy v rodině nejen směrem k dětem, ale i k partnerovi

být dobrým vzorem pro dítě

být dobrým vzorem pro své děti v životě i profesi

Být dobrým vzorem pro své děti, přemýšlet nad výchovou.

být dobrým vzorem pro své dítě

být dobrým vzorem, autoritou, dokázat naučit dítě co je morální a etické a co už ne, podporovat v dítěti zdravou sebedůvěru a pomoci mu plnit jeho sny, milovat ho

Být dobrým vzorem; podporovat své dítě; respektovat, milovat, odpouštět

být důsledný k výchově dětí

Být důsledný, ale zároveň kamarádský

Být důsledný, otvírat dětem možnosti a nechat je vybrat, vést je k zodpovědnosti, respektovat je, mít s nimi partnerský vztah, ne autoritativní.

Být důsledný, spravedlivý, přísný, hodný, hravý, poučný....

Být ematický, dokázat dát dobrou výchovu, mít hodně lásky na rozdávání, mít zázemí jak bytové, tak finanční

Být i kamarádem. Někým za kým se nebudou bát přijít poradit, když budou mít jakoukoliv starost.

být k dispozici

Být k dispozici dětem, když mě potřebují, v klidu je vždy vyslechnout, být jim dobrým příkladem.

Být k dítěti otevřený, respektovat jej jako člověka, být dostupný, když to dítě potřebuje.

byt kladnym vzorem

být laskavý, milující, důsledný ale i tolerantní

Být milující, chápavý, nápomocný, někdy trochu líný, podporující, láskyplný, vše bez podmínek. Zároveň být schopný dětem ukázat dobro a zlo na světě, učit je nápodobou, učit je úctě a toleranci.

Být milujícím a pozorným rodičem.

být milujícím rodiček

být nejen autoritou ale i přítelem a naslouchat když to dítě potřebuje

byt nenehraditelny rodic

být ochoten dětem věnovat čas a energii

Být ochoten obětovat svůj život pro své dítě, a to nejen tak, že rodič za něj položí svůj život, ale i tak, že je ochoten se vzdát některých svých snů.

být oporou pro své dítě, zajistit mu pocit bezpečí a lásky, zároveň mu nechat dostatek volnosti na vlastní rozvoj

byt oporou svým detem, dat jim do života, co nejlepsiho mohu, vychovat je tak, aby rodice mohli byt hrdi na sve potomky a spolehnout se na jejich pomoc ve stari

Být pečlivý, důsledný, zodpovědný, spolehlivý, být kamarádem a být vzorem i jako člověk. Umět a chtít pečovat i na úkor vlastních zájmů.

Být pro děti dobrým příkladem. Například chovat se slušně, pomáhat atd.

Být pro děti oporou, vytvořit stabilní zázemí.

být pro děti tady a teď intenzivně když a dokud nás potřebují vytvořit jim podmínky a prostor pro vrůst do dospělosti, osamostatňování se v průběhu jejich života

být pro děti vzorem a vychovat z nich "dobré lidi"

být pro děti, ale nenechat se jimi ovládat a utlačovat ve svých potřebách

být pro dítě dobrým vzorem, mít ho na prvním místě a milovat ho za každých okolností

být především dobrým člověkem, zralým, který si neléčí své "neduhy" na dítěti, ale dává mu prostor růst.

být příkladem svým dětem

být příkladným rodičem

Být rodičem tím nejlepším podle vlastního svědomí.

být s dětmi

být s dětmi

byt s detmi a ucit je

být s dětmi kamarádka, ale přitom mít respekt

být s dětmi, naslouchat jim, povídat si s dětmi, starat se o jejich výživu, duševní a fyzický rozvoj, být dobrým příkladem pro děti

být s dětmi, věnovat se jim, ale také učit je samostatnosti

Být s dítětem na 100% !

být schopen se o dítě postarat po materiální i psychické stránce. Umět dítě rozvíjet, vychovat z něj slušného a pracovitého člověka, naučit ho úctě a podporovat ho v jeho životních rozhodnutích

být schopen zabezpečit dítě ekonomicky, dobře ho vychovat, dávat mu lásku

být schopný naslouchat svým dětem a předat jim zkušenosti do života

Být schopný vychovat děti k samostatnosti a odpovědnosti jako ekonomicky produktivní a sociálně prospěšné členy společnosti při udržení si psychického zdraví a spokojenosti obou stran

Být schopný vychovat slušného člověka. To se pozná ale s velkým odstupem času.

Být skutečným vychovatelem dítěte, ale s láskou

Být spokojený a mít spokojené dítě

být spokojený a mít spokojené dítě

být spokojený se svým životem, pak člověk předá dětem to nejlepší ze sebe

být spokojeným rodičem

Být spolehlivý, mít zodpovědnost a snažit se vytvářet rovnováhu mezi přísným rodičem a příliš hodným rodičem.

být spravedlivý a milující

být spravedlivý. Umět dítě ocenit a pochválit, umět dítě správným způsobem navést, pokud tápá, a stejně tak ho potrestat, pokud dělá něco nevhodného a moc dobře ví, že to dělat nesmí.

Být svému dítěti dobrým přítelem, kamarádem, dávat mu dobrý příklad a snažit se z něj vychovat slušného člověka.

Být svým dětem oporou a zároveň vzorem

být tady vždy pro potomnky,naslouchat a rozvíjet potencíál

být tím nejlepším rodičem jakým umím být

být tolerantní, zároveň přísný, dát dítěti jasné hranice, za které nesmí, řád, starat se o dítě, umět ho zabezpečit, povídat si s ním a nenechat ho růst jako "plevel"

Být trpělivý, ochotný ztratit skoro všechen volný čas a snažit se ukázat potomkům, že život je krásný, přívětivý, a že se se nemají čeho se bát.

být tu když mě dítě potřebuje a nechat ho jít když potřebuje odejít

byt tu pro děti

Byt tu pro deti kdykokoliv me "potrebuji". Zaroven je vest k samostatnemu zivotu s ohledem k veku.

být tu pro děti, kdykoli a v jakékoli míře mě potřebují, dát jim pevné hranice a vést je k tomu, aby se stali dobrými lidmi, samostatnými, čestnými

být tu pro děti, umět jim naslouchat

být tu pro dítě, kdykoli mě potřebuje, být mu oporou a zázemím

Být tu pro své děti, když mě potřebují, učit je novým věcem a rozvíjet je. Zajistit nejen biologické potřeby, ale i sociální a psychologické.

být tu pro své děti, starat se o ně, vychovávat je a trávit s nimi veškerý svůj čas

být upřímný, tolerantní, zajímat se o dítě a jeho zájmy, povídat si s ním.

být v klidu, vychovávat příkladem

být v pohodě

být ve výchově dětí laskavý, ale důsledný a vychovat děti k citu pro druhé

být ve výchově konzistentní a věnovat dětem tolik pozornosti, kolik potřebují

být vědomým rodičem

být vyrovnaná osobnost, pracovitý, zodpovědný člověk s dobrým svědomím. Nic víc to nechce.

být vyrovnaný, věnovat se rodině, vychovávat

Být vzorem pro své dítě, mít přirozený respekt a autoritu.

Být vzorem pro své dítě, vychovat ho podle svého nejlepšího svědomí a vědomí0

být vzorem pro své dítě, vychovat z něj slušného člověka

být vzorem svému dítěti a vychovat z něj slušného člověka, přestože to není dnes populární, ale spíše přítěží, být slušný

být vzorem, nasměrovat dítě správným směrem, naslouchat potřebám dětí

být vždy k dispozici

být zároveň přítelem

být zodpovědný po všech stránkách ve výchově dítěte

Být zodpovědný, milující, starostlivý, pracovitý a mít usměvavé a hodné děti.

Být zodpovědný, spravedlivý, nerozmazlovat děti, pomáhat blízkým lidem kolem sebe

být zodpovědný, tolerantní, nedat se manipulovat dítětem, nenechat se vytočit, být rozumný, být důsledný,...

být zodpovědným a dobrým příkladem pro své děti

bždy tu být pro své dítě a zároveň mu vštípit správné hodnoty

celá rodina má žít v klidu

Celoživotní úloha

co ja vim, nechci byt rodicem

Co nejvíce se věnovat svým dětem a jít jim co nejlepším příkladem. Trávit s nimi čas a poslouchat je.

dál dětem vnitřní jistotu o jejich hodnotě, pomáhat ji samostatně se ujmout života

Dát dětem bezpečí, lásku a výchovu v rodině, která funguje.

Dát dětem co potřebují pro svůj zatím nesamostatný život, umět se o ně postarat a když už rozum berou, tak být jejich rádcem, zpovědníkem a kamarádem.

Dát dětem lásku a postarat se jim o hezké dětství

Dát dětem lásku, čas, věnovat se jim ve chvílích práce i zábavy, dát jim jistotu, že vždycky odpovím na každou otázku a vždycky jim pomůžu vyřešit jakýkoli problém; zároveň ale je podle mě nutné naučit je, že nejsou středem světa a že také rodiče, stejně jako ostatní lidé, mají svoje plány, záliby, radosti a smutky, a že je třeba na to brát ohled, být taktní a podle možností i pomáhat.

dát dětem lásku, pravidla, pocit bezpečí a svobodu

Dát dětem maximum, co jen můžu

Dát dětem možnost dobrého vzdělání. Utvořit si vlastní názor. Trávit s nimi čas, věnovat se jim.

Dát dětem pocit lásky, bezpečí a jistoty. Vychovat je jako správného člověka a občana.

Dát dětem svoji lásku, svůj čas, nastavit hranice, uvést je do světa, aby se chovaly správně, zodpovědně a s ohledem na své okolí.

dat detem to nejlepsi, co muzu

dát dětem vše, co potřebují ke spokojenému životu

Dát dětem vše, co potřebují, předat jim správné hodnoty (ano, chápu subjektivitu pojmu) a zaroven si zachovat svou osobnost v co nejvetsi míře

dat dietatu svoj cas, ponukat mu podnety, podporovat rozvoj osobnosti

Dát dítěti dobré návyky a zázemí do budoucího života

Dát dítěti dobré zázemí, umožnit mu rozvoj

Dát dítěti domov, výchovu, lásku, zázemí takové, aby dokázalo být v životě úspěšné (ne ve smyslu kariéry, ale obecně životního přístupu, od pracovní morálky, ambicí, až po schopnost mít úspěšný vztah a dát totéž svým dětem)

Dát dítěti důvěru, svobodu, odpovědnost, vzor...

dát dítěti hlavně potřebnou lásku, pocit bezpečí, domov, jídlo a oděv

Dát dítěti lásku a pocit bezpečí, jít mu dobrým příkladem. Naučit ho být samostatné, zdravě sebevědomé, milovat a nerozlišovat lidi dle postavení, barvy pleti apod.

dát dítěti lásku, čas, trpělivost, jít dobrým příkladem

Dát dítěti lásku, jídlo, čas, pochopení, vědění, připravit dítě na život, dát mu kus sebe.

Dát dítěti lásku, podporu a snažit se z něj vychovat slušného člověka, který je schopen se začlenit do společnosti.

dat diteti lasku,zazemi,rodinu a byt i jeho pritelem

dát dítěti maximum, ale zároveň ho nerozmazlit, neskákat jak píská, ale dát mu jasné mantinely, věnovat se mu, podporovat ho, budovat v něm zdravé sebevědomí

Dat diteti nejmene to co potrebuje. Hlavne v oblasti lasky a citu

dát dítěti pocit bezpečí a jistoty, poskytnout vzor. Dát mu to nejcenější - být s ním když to potřebuje

dát dítěti to nejlepší co vůbec dokážu, docílit absolutní důvěry od dítěte a také toho aby vědělo jak ho miluji

dát dítěti vše co potřebuje

Dat diteti zazemi a podporit ho na ceste zivotem.

Dát dle svých schopností péči která je v zájmu dítěte, milovat bez podmínek, ale se zdravými hranicemi. Připravit děti na budoucí samostatný život. Snažit se vyvážit zájmy dětí a rodičů.

dát svým dětem čas

dát svým dětem dostatek svého času

dát vše co potřebuje, ale nestát se jejich otrokem

Dávat bezpodmínečnou lásku a pevné hranice.

Dávat dětem lásku a pocit bezpečí.

Dávat dětem lásku, být jim vzorem v dobrém chování, učit je lásce k přírodě, ke starším lidem

dávat dětem podněty k fyzickému i psychickému rozvoji

Dávat dětem ten nejlepší vzor v chování. Dát jim lásku a podporu. Rozumět jim a zajistit jim spokojené dětství plné pozornosti a radosti. Patří jsem alespoň základní finanční zajištění.

Dávat dítěti lásku, poskytnout mu zázemí, harmonii

Dávat dobrý příklad.

dávat najevo lásku, být dobrým příkladem a mít na dítě čas

dávat svému dítěti, v rámci mezí, max. aby se mohlo stát plnohodnotným členem společnosti

dávat svým potomkům dobrý příklad,trpělivost,umět jim naslouchat,poradit a nezapomenout na to jajý jsme byli v jejich věku

dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí

delat to, co si myslim, ze je pro me dite nejlepsi, a zaroven ho vest k samostatnosti a zdravemu sebeveomi

Dělat vše jak nejlépe umím. Důvěřovat sobě, že předám to nejlepší a důvěřovat dětem, že to zvládnou.

děti mě budou milovat

deti milovat, venovat se jim (a samozrejme je nakrmit, osatit), pomoci jim nalezt aktivity, co je budou bavit, zajistit jim pokud mozno uplnou rodinu

děti na prvním místě

děti se s důvěrou obracejí se svými radostmi i starostmi na své rodiče

Dítě milovat. Umět dítěti zabezpečit bezpečí, pocit milující rodiny (nejlépe nejen pocit), dobrou výchovu, zdravotní péči, školu, umožnost dítěti chodit do kroužků a provozovat koníčky.

dítě musí být šťastné a umět se o sebe postarat

dítě se svěřuje se svými starostmi i radostmi rodičům

dítěti se věnovat, poskytnout mu péči, lásku a vychovat ho k tomu, aby byl dobrým člověkem

dívat se na svou "úlohu" s pokorou, stále se vzdělávat, nebýt světem na míle od svého potomka, snaha o kompletní rodinu, není-li, nenahrazovat za každou cenu úlohu chybějícího partnera, podporovat ho ve vývoji, avšak umět mu dát meze, stát si za svým, a dodržovat své sliby. A i pro štěstí potomka, snažit se být sám šťastný, tj. mít i svůj život, zájmy, kamarády, atp.

dobre vychovat deti

dobré zázemí,zároveň pochopení

Dobrý a láskyplný vztah k rodině.

dobrý příklad

Dobry rodic pecuje o deti mimochodem, nedela z deti stredobod sveta.

Dobrý rodič je podle mého názoru dobrým vůdcem, mentorem, ale především posluchačem, který svým dětem předává své zkušenosti, znalosti a v neposlední řadě cit - lásku a činí tak přímo, sám, ne skrze chůvy a (drahé) dárky (tzn. že se svými dětmi také tráví čas a věnuje jim čas) a na druhé straně se nebojí učit se od svých dětí.

Dobrý rodič je podle mne ten, který svému dítěti určí hrancice, ale dokazuje mu svou lásku, podporu, stejně jako to, že se na něj za něco zlobí. Dítě však musí vědět, že ho rodič miluje jakékoli. Dobrý rodič vysvětluje, neodmítá, stará se s láskou, vyslechne, poradí. Prostě má o svoje dítě zájem, ale nechá mu prostor na jeho chyby, aby se něco naučilo i samo bez pomoci.

dobrý rodič je pro své děti příklad a vzor a vychovává ze svých dětí samostatné a charakterní občany společnosti

Dobrý rodič je schopen si udržet kladný vztah s dětmi i v jejich dospělosti...

Dobrý rodič je takový rodič, který bere své dítě takové jaké je a má ho rád se všemi jeho nedostatky. Rodič, který své dítě bezmezně miluje, ale nerozmazluje.

Dobrý rodič je takový, který se dětem věnuje. Nenechává je vysedávat u počítače, tabletu atd. Jímá mi hrůza, když vidím dítě, které neumí číst, ale ovládá tablet. Děti by si měli hrát venku s dětmi. Dobrý rodič umí pochválit, pohladit a vynadat. Ale zodpovědět tuto otázku v kostce by bylo vyloženě na několik stránek.

Dobrý rodič je ten, který vychová své dítě s láskou k ostatním a pokouší se udělat ze svého dítěte slušného člověka.

Dobrý rodič je ten, kterýmu to jeho dítě několikrát za život řekne.

Dobrý rodič miluje, ale přesto je přísný.

dobrý rodič své dítě vychovává, je mu oporou, bezmezně jej miluje a snaží se ze všech sil z dítěte vychovat moudrého, dobrého člověka

Dobrý rodič vychováva svoje deti a snaží sa ich naučiť slušnosti.

dobry rodič že nedulužite mi děti u sebe

dobrý rodič, který projevuje své city vůči dítěti a který si najde vždy čas v jakékoli životní situaci

Dobrým rodičem podle mě znamená vychovat spokojené a šťastné děti.

dobře a slušně vychovat potomka, sladění rodičovských a pracovních povinností

dobře a správně vychovat děti

dobře děti vychovat a mít s nimi dobrý vztah

dobře dítě vychovat

Dobře promyslet výchovu

dobře připravit své dítě a rozvíjet ho, ale ne proti jeho vůli, vždy mu dávat možnost

Dobře se o děti starat, dát jim lásku atd...

Dobře se postarat a vychovat, milovat

dobře se starat o děti,o domácnost

dobře se strata o deti a vychovat z nich dobre lidi

dobře vychovat a věnovat se dětem

Dobře vychovat děti

dobře vychovat děti

dobře vychovat děti

Dobře vychovat děti

Dobře vychovat děti

dobře vychovat děti, a věnovat se jim naplno

dobře vychovat děti, aby z nich byli slušní lidé

dobře vychovat děti, jít jim příkladem, věnovat se jim, zajistit jim bez problémů základní potřeby, komunikovat s nimi, naučit je zásadní věci pro život, dávat jim najevo lásku

dobře vychovat děti,být jim příkladem

Dobře vychovat děti.

dobře vychovat dítě a dobře s ním vycházet

Dobře vychovat dítě a zajistit mu adekvátní péči jak po fyzické, tak po psychické stránce.

dobře vychovat dítě, aby si dokázalo poradit v svém životě.

Dobře vychovat dítě.

Dobře vychovat své děti a dovést je k soběstačnosti.

dobře vychovat své děti, aby si šli za svými sny, dobře se učili, nechytli se špatné party

Dobře vychovat své děti.

dobře vychovat své dítě

Dobře vychovat vlastní či svěřené děti tak, aby měli co nejlepší vstup do života.

dobře vychovávat a zároveň naslouchat

Dobře vychovávat a zároveň nebuzerovat, mít důvěru.

dobře vychovávat děti

Dobře vychovávat děti, aby měly dobrý charakter, věnovat se dětem. Učit je spoustu věcem.

dokázat naučit, vychovat a hlavně vést, být vzorem

Dokázat předat základní morální hodnoty, které rodič uznává; zajistit finančně děti tak, aby nestrádali

Dokázat se postarat o rodinu a dát dětem pocit bezpečí a lásky

Dokázat vyvážit rozmazlování s diktaturou tak, aby si dítě v dospělosti řeklo: Chci být jako ona

dokázat vyvážit to, co chce společnost a co chci já jako rodič a připravit dítě na to, co ho čeká; zvládnout vychovat své dítě tak, aby byl slušný, uměl se zařadit do společnosti, dokázal vycházet s okolím a taky aby si užil dětství a nemusel být "předčasně dospělý" tak jak si to dnešní společnost žádá

dopřát dětem beztarostné roky života, postarat se o ně hmotně i psychicky

Dopřát svému dítěti takové podmínky, aby mohlo být šťastné, aby se naučilo základním hodnotám života a bylo aspoň trochu připraveno se postavit na vlastní nohy.

Dostatečně se dětem věnovat, podporovat je v jejich zájmech, neodstrkávat děti k televizi, ale komunikovat s nimi, pomáhat jim k jejich všeobecnému rozvoji

Dostatečně se dítěti věnovat, být mu přikladem

dostatek lásky, stanovení hranic a být jim dobrým vzorem

Dovést děti k soběstačnosti a předat jim informace o sobě, životních postojích a uplatnění ve společnosti.

Ekonomicky zajistit potřeby dítěte, věnovat se mu i po emoční stránce, udělat si na děti čas ve smyslu trávení společného času. Snažit se být dítětem oporou v případě problémů tak, aby se dítě nebálo svěřit se či radit s rodičem o nepříjemných věcech, které ho mohou potkat.

eliminace negativní genetické výbavy dětí

finančně zabezpečit rodinu,postarat se o potomky,...

finanční zajištění dítěte, dostatek zájmu a času

hlavné být svým dětem dobrým příkladem, naučit je vše co umím a znám a být jim nablízku, ikdyž to nepotřebují

Hlavně dítě chápat, umět se do něj vžít a podle toho jednat, příp.trestat (v rámci mezí). Jednat tak, aby bylo doopravdy šťastné ne jen podle mě.

Hlavně s dětmi komunikovat, vidět jako partnera, kterého je nutno brát vážně... věnovat jim dostatek času a předat jim své hodnoty a zkušenosti

HLAVNĚ SVÉ DÍTĚ MILOVAT,NASLOUCHAT,PORADIT A HLAVNĚ NECHAT HO ŽÍT

hm, na to není jednoznačná odpověď

chápat své děti, ale zároveň být důsledné ve výchově, děti musí mít mantinely. Žádná americká volná výchova

chápavým, tolerantním, předávájícím vědění, být dítěti nablízku, pomáhajícím, chválícím

chovat se tak, aby se dítě nemuselo stydět

chtít děti a mít na ně čas

i když rodič nejsem, pro mě to znamená podporu, lásku a bezpečí pro dítě v jakémkoliv věku jeho života a v jakékoli životní situaci.

jistota pro dítě,zázemí v případě problémů

jít dětem dobrým příkladem, mít děti rád, být jim dobrým průvodcem v dětství, tolerovat osobnost dítěte, učit dítě různé tradice atp, aby děti měli na co vzpomínat, trávit s nimi dostatek volného času, naslouchat dětem a být tu pro ně, říct jim i věci s kterými nesouhlasíte, aby dítě vědělo, co není vhodné...atd.

jít dětem příkladem

Jít dětem příkladem v životě, říkat jim pravdu, být jejich kamarád. Tak nějak to šlo samo a jsem nyní na ně pyšná, jsou dobří lidé.

Jít dětem příkladem, nevyvolávat zbytečné spory ať už s dětmi nebo se svým partnerem a řešit vše v klidu

jít dítěti příkladem a hodně se mu věnovat

Jít dítěti příkladem. Pomáhat mu rozvíjet se v co nejvíce oblastech, aby dítě brzy zjistilo, co ho doopravdy baví a co mu jde.

Jít příkladem

Jít příkladem

jít příkladem

jít příkladem

jít svému dítěti příkladem (tzn. vést příkladný život), učit ho, věnovat se mu, docílit toho, aby mi jednou v budoucnu řeklo, že mi děkuje za vše, co jsem ho naučila

Jít svým dětem příkladem a věnovat jim tolik času, kolik si ho jen zaslouží

kamarád s láskyplnou náručí

kamarádský vztah s dětmi, ale i jejich respekt vůči rodičům

Každý (až na úplné výjimky typu alkoholiků, rodičů týraných dětí atp.) je pro své dítě tím nejlepším rodičem.

Každý by měl žít tak, aby pokud možno měl čisté svědomí a pokud má děti, tak aby jim byl dobrým příkladem

každý možný volný čas strávit s dětmi

každý rodič si myslí, že je dobrý, to je relativní pojem a každý to vidí jinak. Já uplatňuji přísnost přiměřenou věku dítěte

Když jsou děti doma a šťastné

když mi děti vrací lásku

když se děti rádi vrací domu i když už jsou dospělé a mají své rodiny

když za mnou děti přijdou s jakýmkoliv problémem a nebojí se mi nic říct

klidný a trochu vzdělaný a sebekontrola

komunikovat s dítětem

komunikovat se svými dětmi, podporovat jejich osobnostní rozvoj pomocí poskytnutí prostoru, stanovit si prioroty ve výchově,které se němění

Kromě dávání pocitu, že je milován také umožnění potomkovi, aby se mohl přirozeně vyvíjet a rozvíjet svůj potenciál.

Láska

láska

láska, spravedlnost, pochopení

Metoda cukru a biče...?

milovat a respektovat dítě

Milovat a současně být důsledný

milovat a vychovávat své dítě, mít na něj dost času, ochraňovat jej

milovat děti věnovat jim kousek dne na hry umožnit jim rozvíjet se ve vlastních aktivitách kontrolovat domácí přípravu do školy trávit s nimi část prázdnin učit je dovednostem (což zabere více času, než když to člověk udělá sám) učit je odpovědnosti spoluvnímat

milovat děti i když nežijí podle našeho vzoru

Milovat děti správnou láskou, vychovat je dobře pro společnost.

Milovat je, poskytnout dětem možnost být dětmi, útěchu, přístav...

Milovat sve deti a bez vyjimky se postarat o jejich radnou vychovu (ani ne despoticky, ani prilis nerozmazlovat). Ucit je jak se branit zlu a zlym lidem, tak ale i pomahat a tolerovat. Ucit je milovat prirodu a chovat se slusne ke vsemu zivemu. Proste je dobre navest na spravnou zivotni cestu

milovat své děti a dát jim určitou svobodu v rozhodování

Milovat své děti a snaha udělat je šťastnými.

Milovat své děti a věnovat jim svůj čas.

milovat své děti a vytvořit jim kvalitní zázemí, aby z nich byli dobří lidé

MILOVAT SVÉ DĚTI tak, aby jim to nevadilo. :-)

Milovat své děti, být jim oporou, poskytovat jim bezpečí....a ukázat jim v životě různé směry cest kterými by se mohli jednou vydat....aby se posléze mohli sami rozhodnout....a být v životě šťastnými. Je pro mě důležité, aby znali svět v němž žijí, jak funguje společnost. A nebyli lhostejní k přírodě....To vše a asi mnoho dalších věcí....

milovat své děti, být schopen za ně položit svůj život, být přísný, ale spravedlivý

milovat své děti, jít jím dobrým příkladem a vychovávat je v souladu s obecnými morálními hodnotami, učit je samostatnosti a přesto klást důraz na důležitost rodinných vztahů

Milovat své děti, poskytnout jim možné vzdělání, naučit je k úctě k rodinným vztahům a zvyklostem, k úctě k lidem, poskytnout jim možnost se naučit běžným sportům, např.plavání, lyžování atd., aby se v kolektivu necítili špatně. Určitě je toho víc!!!

milovat své děti,komunikovat s nimi a být tu pro ně v dobrém i ve zlém

milovat své děti; živit je dostatečně; starat se, aby chodili do školy a dobře jedli; vysvětlit jim, co je dobré, co není, ...

milovat své dítě

milovat své dítě

milovat své dítě - děti .. dát jim pocit bezpečí, zázemí ..

milovat své dítě a konat pro jeho dobro

Milovat své dítě a naučit ho vše, co je ve schopnostech rodiče. Připravit ho pro život - vést k samostatnosti a čestnosti.

Milovat své dítě a to bez podmínek, ať je jakékoli, hodné či zlobivé, zdravé či nemocné, snažit se je vychovávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, mít na něj čas, hrát s s ním, zajímat se o jeho potřeby, pocity, a také dělat co možné, abychom je uživili a ošatili.

Milovat své dítě nadevše a jednat s ním tak, aby to vědělo

Milovat své dítě za všech okolností, ale nekoukat na něj v "růžových brýlích".

milovat své dítě, být mu nejlepším přítelem, ochraňovat ho

Milovat své dítě, což s sebou ruku v ruce nese i přísnost.

milovat své dítě, pomáhat mu, podporovat ho, vychovat ho jako slušného člověka, dbát na jeho vzdělání i osobní rozvoj

milovat své dítě, věnovat se mu, naslouchat a vysvětlovat, učit rozdílu mezi dobrým a špatným, nechávat prostor pro seberealizaci

milovat své dítě, vychovat z něj sebevědomou a šťastnou osobnost

milovat své dítě, vychovat z něj slušného člověka a mít na dítě čas a věnovat se dítěti

Milovat svoje děti, ale dávat jim přiměřený prostor pro vlastní seberealizaci.

Milovat svoje děti, dobře je vychovat je v pravdě a lásce a zabezpečit je a chránit

milovat svoje děti,být jin oporou

milovat svoje dítě, být rozumným rodičem - nerozmazlovat, určovat hranice, povzbuzovat a samozřejmě zajistit dítěti péči, kterou potřebuje

Milovat za jakékoliv situace a umět to dát najevo, ale umět být přísný a stanovit hranice, ať je jistota.

milovat, pečovat, vychovávat, chválit, radit, pomáhat atd. - dělat vše proto, aby člověk dítěti poskytl šťastné dětství a dobrý start do dospělosti..

Milovat, respektovat, předávat dobrý vzor, vymezit hranice a dodržovat určitou disciplínu ve vztazích.

milovat, vychovávat, hrát si, naslouchat,

Milovat, vychovávat, podporovat, dodržovat úmluvu o právech dítěte. Respektovat právo na vlastní existenci.

milující, obětavý, spravedlivý,vždy připraven pomoci

Milující, spravedlivý, pečující, vychovávající člověk.

milující,důsledný,spravedlivý

Mit cas na deti

Mít čas na děti apřiptom je zajistit i finančně.

mít čas na děti, pomoci, poradit s čímkoliv, vyslechnout je, brát je na výlety, za kulturou

mít čas na své děti mít rád své děti

mít čas na své děti, věnovat se jim, zároveň se o ně postarat i finančně

Mít čas vyslechnout děti, dávat jim pocítit lásku. Mají vědět, že se mohou vždy obrátit s každým problémem i "průšvihem" na své rodiče (bez ohledu na jejich věk).

mít děti až když je člověk připraven.

mít děti rád, vychovávat je v lásce, toleranci, ale vytyčit jim určité hranice, stát si za svým, rozvíjet jejich schopnosti a neustále jim dávat nové podněty, být jim oporou, nechat se je učit z vlastních chyb - snažit se nebýt úzkostný rodič, věnovat jim tolik času, aby věděly, že jsou na prvním místě, vychovat je v úctě k ostatním

mít děti, které jsou spokojené a které mají předpoklad být spokojené i potom, co se osamostatní.

mít děti, které jsou spokojené...později především samy se sebou

mít dítě na prvním místě, udělat si na něj dostatek času když dítě potřebuje, poskytovat mu milující rodinné zázemí

mít dobré vztahy a zajistit kvalitní život a studium

Mít dobré vztahy se svými dětmi, vychovat je ve slušné a spořádané lidi.

Mít dobré vztahy se svými dětmi.

Mít dobrý vztah ke svým dětem a zároveˇn je vychovat v soběstačné osobnosti.

mít dobrý vztah s dětmi a dát jim dobré základy do života (chování atd.)

Mít dobrý vztah s dítětem.

mít dost času na rodinu

mít dost času na své dítě a jeho potřeby

mít dostatek času a lásky pro své děti

mít dostatek času na děti a nezanedbávat je

Mít dostatek času na své děti, věnovat jim pozornost, upozadit kariéru!

mít dostatek času pro své děti a věnovat se jim

mít důvěru dětí

mít empatii, být důsledný, ale milující, jít vzorem, mít pro děti vždy čas

mít hodné děti

mít kvalitní čas na své děti a jejich potřeby

mít na děti čas

mít na děti čas a mít peníze

mít na děti čas a věnovat se jim

mít na děti dost času a umět s dětmi komunikovat

Mít na děti dostatek času, věnovat se jim, postarat se - aby měli co jíst, co na sebe. Prostě aby měli šťastné dětství

mít na děti vždycky čas

mít na dítě čas, poslouchat jej, nerozmazlit jej....

Mít na dítě čas, věnovat se mu, vědět, jak ho správně vychovat, být dobrým příkladem v partnerství

mít na dítě přiměřeně "volnou ruku", vychovat ho k samostatnosti, pracovitosti a chovat se v souladu s jeho nejlepším zájemem (ať už si to dítě v současné situaci zrovna uvědomuje nebo ne)

Mit na prvnim miste deti. Byt schopen se o ne postarat,milovat a byt jim tim nejlepsim pritelem

Mít na prvním místě potřeby dítěte - ne práci, ne vlastní záležitosti, ne přání šéfa ale opravdu se starat o psychické i fyzické potřeby dítěte (a kvůli tomu i změnit zaměstnání, pokud to situace vyžaduje). Toto dělat proto, že CHCI a ne proto, že MUSÍM.

mít na své děti dostatek času a chápat je

mít na to dostatek času

mít o dítě zájem, nastolit důvěru mezi nimi, věnovat se mu, tolerovat jeho chyby, ukazovat správné životní role

Mít odpovědnost,ale i radost a hlavně být dospělým..

Mít pěkný vztah s dětmi a slyšet od nich že jsou rádi že jsem jejich máma.

mít porozumění pro potřeby dítěte

Mít pro děti čas, být trpělivý a konzikventní

mít především čas věnovat se svému dítěti a dbát na jeho psychomotorický i lingvistický vývoj

Mít představu o tom, co je správné, vzdělávat se, věnovat se dítěti, být zodpovědný.

mít přirozenou autoritu, vést děti ke slušnému chování, k určitým životním hodnotám, k pracovitosti, ale přitom dítě zbytečně neomezovat, nechávat mu prostor pro jeho zábavu i názory,

mít rád

mít rád své děti, partnera a sebe

mít rád své děti, věnovat se jim, mít na ně čas atd...

mít rád své děti, věnovat se jim. vychovat je k samostatnosti...

Mít rád své dítě a (jsou-li k tomu podmínky) být s ním ve vztahu vzájemného obohacování; jako člověk s člověkem. Znamená to neustále budovat vztah založený na vzájemné důvěře, ale nezříkat se ani vyžadování určité míry poslušnosti (ale nepřehánět to). Taky to znamená být dítěti od začátku průvodcem v každodenním životě (a dokázat se ale i inspirovat jím samotným, a to od jeho nejútlejšího věku). Dále to znamená učit je úctě k jiným lidem. Co se týče obsahu společně tráveného času, nemyslím, že dobrý rodič by měl neustále dítěti zajišťovat a vymýšlet program (někdy zajisté ano, ale NĚKDY). Dobré je dítě přibírat ke svým aktivitám a nechat se jím přibírat k těm jeho. Dobrý rodič by měl taky dítě brát co nejvíce do přírody a dokázat mu zprostředkovat cestu k hodnotám, které sám uznává (bez velkého vnucování). No a postupně samozřejmě dítěti dopřávat i společnosti jiných osob; nemyslet si, že bez nás se dítě neobejde, nefixovat je na sebe jako nějaký svůj majetek či atribut. Zkrátka umožnit dítěti postupné osamostatňování, navazování jeho vlastních kamarádství, dokázat respektovat jeho rostoucí autonomii... To může být obtížné tváří v tvář nebezpečím života (tam dokážu potíže pochopit). Myslím, že nejtěžší na rodičovství je jednou se od dítěte zase osamostatnit. Dobrý rodič se umí osamostatnit :-). (Na štěstí mám na toto osamostatňování ještě nějaký rok čas.)

mít rád své dítě a dělat vše tak, aby mu to bylo k dobrému

mít ráda své děti

mít s dětmi vztah založený na vzájemné důvěře

Mit s ditetem harmonicky vztah zalozeny na vzajemne duvere a toleranci, byt pro potomka prikladem, vzorem, zaroven i kamaradem, vest ho k tomu, aby byl dobrym clovekem a zaroven mohl jit vlastni cestou, byt svobodnym, samostatnym jedincem

mít se svým dítětem takový vztah, ve kterém se dítě rádo svěřuje se svými problémy i radostmi; přátelský vztah se vzájemnou důvěrou, zároveň by ale dítě mělo vnímat rodiče jako autoritu (zkrátka nerozmazlovat moc)

Mít se svým dítětem vztah založený na absolutní upřímnosti, který funguje.

mít skvělý vztah dětmi, vychovat si důstojného následovníka (ne kopii), inteligentní bytost

Mít slušné děti co pozdraví když jdou po ulici, dobře se učili a věděli že to dělají pro sebe a ne pro mě(rodiče) aby se měli v životě stejně dobře jako já nebo ještě lépe

mít slušně vychované děti

mít spokojené a slušně vychované dítě

mít spokojené a šťastné děti

Mít spokojené a vyrovnané děti

mít spokojené děti

Mít spokojenou a harmonickou rodinu, všichni spolu komunikují, věnují sobě hodně času.

Mít své děti rád a dokázat je opečovat natolik, aby byly jednou schopny samostatného života.

mít své děti rád, věnovat se jim a dopřát jim správnou výchovu

Mít své dítě na prvím místě, plně se mu věnovat.

mít šťastné a spokojené děti

Mít šťastné a vyrovnané dítě.

Mít šťastné, slušně vychované dítě, kterému rodiče věnují dostatečnou pozornost a čas. Vzdělávají ho, berou ho na výlety a dovolenou, mají vřelý, otevřený vztah k dítěti, naopak dítěti důvěřují a dávají mu dostatečný prostor pro seberealizaci a vlastní názor.

Mít u dětí respekt, ale být pro ně zároveň i přítelem, aby neměli problém se vám s něčím svěřit a s něčím se na vás obrátit. Vše ovšem v určité zdravé míře.

mít vychované a slušné děti

Mít zodpovědnost nejen za sebe.

mnoho

musí trávit čas se svými dětmi, být jim příkladem, být k nim spravedlivý, také by měl své děti dostatečně podporovat v jejich rozvoji

Myslím, že nás neskutečně ovlivňuje chování našich rodičů, takže když vyrůstáme v neharmonické rodině odrazí se to i v našem rodičovství. Abych odpověděla, určitě důvěra, povzbuzování dítěte, láska a komunikace s dítětem.

mýt dobrý vztah se svými dětmi. Děti nás respektují, ale zároveň nás berou jako kamarády. Pokud mají problémy či potíže, nebojí se za námi přijít.

na to je mnoho odpovědí

Na to mi nestačí množství znaků. Ale ve zkratce to nejde snad popsat.

Najít si čas na své děti, věnovat se jim.

nalezeni spravneho pomeru mezi prisnosti, laskou, uctou, toleranci, volnosti, svobody...

naplno se věnovat dětem a přitom stíhat vše ostatní

naplno se věnovat svým dětem

naplno se věnovat svým dětem a podporovat je v jejich zájmech

Naslouchat dětem, dát jim oporu, ale i volnost.

naslouchat dítěti, být pro něj partner, na kterého se může vždy obrátit, ale zároveň autoritou, zajímat se o něj, vychovat z něj slušného, nezávislého a myslícího člověka

naslouchat dítěti, umět poradit, být trestající ale i chválící,...

Naslouchat svému dítěti, starat se o jeho dobrý fyzický a hlavně psychický vývoj, ale nezapomínat u toho na sebe a svého partnera, manžela. Dítě nemůže být šťastné pokud nejsou štastní jeho rodiče...

naslouchat svým dětem

naslouchat,respektovat,vychovávat a vychovat dítě ke slušnosti,zodpovědnosti,...

Natlouc jim do hlavy že bez práce nejsou koláče,zbytek se dostaví sám,není čas na pičoviny.

naučit děti samostatnosti a schopnosti přemýšlet

Naučit dítě překonávat každodenní překážeky

Naučit dítě slušnému chování

Naučit dítě správných hodnot, nerozvádět se atd.

naučit dítě tomu nejlepšímu a předat mu to nejlepší z nás

Naučit dítě vše potřebné k životu jako například učení, domácí práce, být samostatný.

naučit dítě životní hodnoty, které budou v souladu se společností, ale nebudou potlačovat sebevědomí jedince. Umět dítěti říct ne, ve správnou chvíli. Hlavně ho milovat. je to těžká otázka.

naučit svoje děti být dobrými lidmi, kteří mají rádi sami sebe i svoje rodiče a kterým se bude v životě dařit

Naučit svoje děti tzv. lovit ryby ne jim je dávat na talíři. Vychovat slušné, láskyplné osobnosti, které ví co od života chtějí a kam směřují.

Nebýt "diktátorem", přesto si dostatečně všímat a hlavně děti podporovat

Nedám dítěti to co vždy chce

nedosažitelný ideál

nechat děti vyvíjet a zajímavě je inspirovat

nechat dítě svobodně dýchat ale přitom být s ním

Nechat dítěti volnost, ale směřovat ho dobrým směrem.

nechovat se jako pitomec

Nejvetsi stesti v zivote

Nelhat a vyvarovat se chyb co dělali mí rodiče

nemít děti

nenechat děti aby z nich vyrostli povaleči, sígři a tak, zahrnovat je láskou ale i umět pokárat

není to o tom kolik času s dětmi strávím, ale jak je strávím, být hodně tolerantní, ale i dětem stanovit hranice

Neodkládat často dítě na hlídání, věnovat mu potřebný čas, starat se, aby dítě nechodilo v malém oblečení, dávat mu najevo lásku, ale nerozmazlovat ho!!

nepobláznit děti

Neprotiřečit si, dát dítěti svobodu názoru, ale neztrácet nervy a spravedlnost.

nerozkazovat,nepřikazovat,nedávat najevo přílišnou autoritu,spíše se snažit být chápajícím starším kamarádem,poskytovat rady

nesplnitelný ideál mnoha dětí, toužebné přání mnoha rodičů

nestydět se za své děti

neustále na sobě pracovat

nevím

nevím

Nevím, nemám děti

Nevím, rodičem nejsem. Dobrá výchova, zázemí, podpora.

Nevim.... Možná, když mě mají děti rády?

Nezakazovat svému dítěti to co má rád (chlastačky atd.)

nezanedbávat děti

nezanedbávat dítě, postarat se o něj, zaopatřit ho

nezhroutit se z toho všeho

nezklamat a vychovat ze svých dětí dobré lidi, kteří budou přínosem do společnosti

neztratit důvěru dětí mít na děti čas když ho potřebují být pro děti bezpečným přístavem dovést je až do dospělosti se vzděláním, principy slušného chování a se zdpovědností za svůj život

nežít ve špíně, být klidný i ve vypjatých situacích, mít šťastné dítě

nic

Nic, protože nechci děti.

Nikdy nikdo nebude dobrý rodič.

obětovat svůj čas,být zodpovědná,věnovat maximální úsilí i finanční prostředky pro dobrý budoucí rozvoj dítěte,mít pochopení a dostatek lásky

Obrovská zodpovědnost ale také obrovské štěstí a naplnění života

obrovskou odpovědnost ke svým dětem

odpovědnost

odpovědnost a důslednost ve výchově dětí

ohledplnost

ochránit děti, zabezpečit je materiálně i finančně, věnovat se jim, dát jim vzdělání a vychování

oplývat láskou, trpělivostí, shovívavostí a uplatňovat pevné zásady a pravidla

opora i autorita

oporou a "rozvíječem" vývoje dítěte

Opravdu se dětem věnovat.

Otevřít se, překonat předsudky, ujasnit si, co chci, dát dítěti prostor, ale zároveň usměrňovat, pomoci se mu rozvíjet. Ovládat se, nepřenášet na dítě svoje ambice ani komplexy a zátěž z minulosti.

péče láska výchova

péče o rodinu, zvládat všechny povinnosti, věnovat se rodině, ale zvládat ji i uživit

pečovat o děti

pečovat o děti

pečovat o děti a poskytovat jim co nejlepší prostředí pro jejich rozvoj

pečovat o dítě :)

pečovat o své potomky do dospělosti, později být pro ně rádcem v životních situacích

plně věnovat dostatek času dětem

plnně se věnovat svým dětem

pocit výstupem je dobrý syn nebo dcera

Pocit spokojenosti u deti

Podla mna to znamena, nielenze zabezpecit deti tak, aby im nic nechybalo po materialnej stranke(nechodili v spinavych otrhanych satach, neboli hladne...atd), ale rovnakou mierou sa im venovat aj po nematerialnej stranke - rozpravat sa s nimi, poznat ich kamaratov, ich zaluby a samozrejme rozsirovanie ich obzorov - branie na vylety, platenie roznych kruzkov...

podporovat a starat se o zdravý rozvoj dítěte

podporovat své děti

Podporovat svoje děti a být zde pro ně.

podporovat všestranný rozvoj svých dětí a vychovávat

Podpořit své děti (psychicky a hmotně) do doby, než se o sebe postarají samy. Děti mají mít jistotu v rodinném zázemí, aby i oni pak mohly být dobrými rodiči. Rodič, ať otec či matka mají své děti přirozeně milovat.

pohoda v rodině

Pokud neberu v potaz klišé odpovědi typu "mít děti zajištěné a rozdat se pro ně láskou", pro mě osobně je to pocit, že si rodičů vážím a snažím se dělat to, v čem mě podporovali, a z čeho bychom měli vzájemnou radost - oni měli vždy radost z toho, co mě činilo šťastnou. A co bych zmínila jako hlavní - i z ničeho se pro své děti vždy rozdělili.

Pokusit se vést své dítě tak aby dobře vedlo vnuky

pomáhat dětem ve škole a při různých problémech, vyslechnout dítě když má nějaký problém, být dítěti dobrým kamarádem, na kterého se může vždy spolehnout, zabezpečit děti ekonomicky, psychologicky a sociálně

Pomáhat dítěti ve správné výchově a podporovat ho v jeho aktivitách.

pomáhat si a všechno zvládat

porozumění a tolerance pro všechny členy

porozumět svému dítěti, nepoužívat hrubou sílu

Pořídit si dítě, protože ho chci, ne abych si udělala čárku, že splněno to, co se podle společnosti dělat má. Milovat ho nezištně bez nějakých sobeckých představ, že se on o mně na stáří postará. Jednat vždy v jeho zájmu a být na jeho straně. Zastat se ho, když o něco jde.

poskytnout bezpečné a příjemné zázemí , být oporou, naučit dítě jednat, vhodně připravit na celý život

poskytnout dětem dostatek lásky, porozumnění a bezpečí, pocit jistoty a povědomí, že doma vždy najdou zázemí a pomocnou ruku

poskytnout dětem ochranu, jistotu, porozumění a zázemí dát dětem určité mantinely

poskytnout dětem zázemí, lásku, vzdělání, možnost se všestranně rozvíjet

Poskytnout dítěti dobré zázemí pro jeho rozvoj pszchický,zdravotní i sociální,připravit ho na samostatný život ve společnosti.

Poskytnout dítěti dobrou výchovu a vzdělání, dostatečně se mu věnovat, milovat ho

poskytnout dítěti dostatečné zázemí citové i materiální, aby mohlo růst v a rozvíjet se v bezpečné a přátelské atmosféře a rozvíjet všechny svoje talenty

poskytnout dítěti ideální podmínky k jeho přirozenému rozvoji, inspirovat ho a nabízet mu možnosti

poskytnout dítěti vše co potřebuje

Poskytnout dítěti zázemí a příklad vlastního života, ale nechat ho žít jeho vlastní život.

poskytnout dítěti zázemí, podpořit jeho rozvoj, být dobrým příkladem

Poskytnout dobrou výchovu a dobré zázemí dětem

poskytnout vzdělání, jít příkladem, nekouřit, nerozmazlovat - naučit, že život nedá nic zadarmo, dokázat ocenit.. složitá otázka :)

Postarat se a zajistit o své dítě, naučit ho být správným člověkem.

Postarat se o děti do dospělosti a naučit je poprat se se životem.

postarat se o děti, dobře je vychovat a být s nimi kámoš :)

postarat se o dítě po všech stránkách

Postarat se o peníze pro rodinný rozpočet, pomoct dětem se školními úkoly a s dětmi se i pobavit o problémech a hrát si s nimi vždy, když to situace dovolí a obětovat jim každou volnou chvilku.

postarat se o rodinu

Postarat se o své děti

postarat se o to aby děti v ničem nestrádali a dokázali se začlenit do dnešní společnosti

Postarat se o tom, aby dítě bylo harmonicky rozvinuté, mělo kamarády, postarat se o dostatek podnětů

postarat se, aby si moje děti dokázaly v životě poradit.

používat při výchově zdravý selský rozum

povídat si s dítětem, rozvíjet jeho koníčky, provozovat společné aktivity, zajistit stabilní zázemí, ukázat dítěti, že chodit do práce a starat se je přirozené a běžná součást života...

Pro každého něco jiného :) Pro mě je dobrý rodič ten, který své dítě miluje takové jaké je,podporuje ho ve věcech, které jsou pro dítě důležité, jde mu příkladem a podniká s ním společné aktivity.. ale přestože jsem to sama doma neměla, neřekla bych, že rodiče byli špatní.. podle mého názoru nelze soudit a rozdělovat na "dobré" a "špatné" =)

projevovat o dítě zájem po celý život a umožnit mu důstojný život

provést dítě bezpečně dětstvím a učit ho samostatnosti

Předat dětem to nejlepší , co v sobě rodiče mají. Vytvořit dětem podnětné a láskyplné zázemí.

Předat dítěti své zkušenosti a motivovat ho k získávání dalších

předat dítěti ty nejlepší hodnoty (dle mého měřítka), vytvořit nejlepší podmínky pro správný vývoj (fyzický i duševní), jakých jsem schopen, být dobrým příkladem

Předat svým dětem zkušenosti a dovednosti potřebné k jejich co nejspokojenějšímu dalšímu životu. Zabezpečit je materiálně do té doby, dokud toho samy nebudou schopny. Být jim oporou pokud jí potřebují.

předávat lásku svým dětem a ukazovat směr života podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

především minimalizovat škody, kterých se na svých dětech dopouští, neboť "nejvíce se na dětech proviňují jejich vlastní rodiče", zní snad lidová moudrost

především mít důvěru svých dětí a být pro ně příkladem

především udělat si na děti čas, nabízet jim dobré životní vzory, v současnosti pěstovat umění udržet pozornost, převzít odpovědnost

přemýšlet o dítěti a jeho potřebách, nenechat se ovlivnit mediální masáží ani trendy, ale být svá a při rozhodování brát na zřetel i své mateřské instinkty.

Přijmout s láskou každé své dítě, postarat se o něj po stránce jeho potřeb biologických, citového naplnění, pomoci mu nalézt a rozvinout jeho schopnosti (a dosáhnout přiměřeného vzdělání), a především pomoci mu vybudovat dobrý charakter a najít smysl života. A ještě předtím, než se staneme rodiči, je nutné sobě vybrat dobrého partnera pro manželství (celoživotní) a svým dětem dobrého otce/matku!

příklad

příliš široká otázka.. starat se o dítě, podporovat ho, chránit ho

připravit dětem start do života tak, aby se sami dokázaly o sebe postarat a to v rodině s harmonickým vztahem

připravit děti aby zvládaly situace v životě a hned se nehroutily

připravit děti na samostatný život. vést je k morálnému a pracovitému životu. pokud se přitom zadaří, že budou šťastné a úspěšné, jen dobře.

připravit děti na to, aby byli schopni se o sebe sami bez problemu postarat a uctivali zakladni pravidla slusnosti

připravit děti po všech stránkách ,v rámci možnosti,do dalšího života,kdy si ony samy už budou svou cestu "lajnovat",jen s mírnou rodičovskou korekcí.

připravit dítě do života, přispět společnosti

Připravit dítě na nezávislou a šťastnou cestu svým životem.

Připravit dítě na samostatný život

Připravit dítě na samostatný život, dát mu to nejlepší pro jeho osobní rozvoj, pohodu, krásné dětství.

Připravit dítě na život dle svých vlastních filozofických, sociologických, morálních názorů, materiálního zabezpečení (je-li v souladu s přesvědčením rodiče) a zároveň dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V každém případě by rodič měl dítěti obstarat jeho psychickou pohodu a vyrovnanost.

připravit dítě pro život, dát mu dostatek lásky a podpory a dobré rodinné zázemí, tak aby se dítě mělo v rodině oporu a tím se vyhnulo rizikovému chování

připravovat své dítě na život psychickým i hmotným zabezpečením v dětství, předáváním zkušeností, projevováním zájmu o jeho život, podporováním ho v jeho koníčcích

přísný ale spravedlivý, hodný a kamarádský, kdo jde dětem příkladem a věnuje se jim

Přísný, ale spravedlivý

Přistupovat vědomě a s respektem k sobě i dítěti

radost rodiny na půl hodiny

radost z toho mít děti

respektovat dítě jako jedinečnou individualitu.

respektovat dite, dat mu do zivota nejaky system hodnot, podporovat ho

rezat ty fakany

rodič jako dobrý vychovatel, jako dobrý partner,rodič jako "milující",nikoliv však opičí láskou

Rodič, který má s dítětem krásný vztah. Dítě se může rodiči svěřit se všemi problémy, ale zároveň je pro něj přirozenou autoritou.

Rodiče jsou první a zásadní autoritou pro dítě. Proto je podle mě důležité žít tak, abych byla pro dítě tím nejlepším vzorem, podle kterého mé dítě přebíra model chování. Důležitá je laskavost, důslednost, vytvoření pocitu bezpečí a nastavení mantinelů.

rodičovská láska a finanční zabezpečení

Rovnováha mezi potřebami všech členů domácnosti.

rovnovaha mezi prisnosti a volnosti

Rozdělit lásku pro všechny děti stejným dílem, ale zároveň mít i čas na sebe. Nevěnovat dětem veškerou lásku, jsou to samostatné osobnosti, tak jim dát možnost rozvoje

rozhodně děti netýrat, dávat jim lásku a péči a dobře se o ně starat a zajímat

rozumět dítěti a vychovat ho tak, aby mohlo přežít v dospělém životě

rozumět si s dětmi a být jim kamarádem, rádcem i parťákem

Rozumět si s dětmi a dokázat je vychovat, aby se v budoucnu byli schopny sami o sebe postarat.

rozumně vychovávat, mít vědomosti o dětech, jejich potřebách, jejich psychologii

Rozvíjet v dítěti jeho vlohy a samostatnost

Řádně se postarat o děti po všech stránkách do doby dospělosti.

Řádně se starat o děti

řádně vychovat dobrého člověka, pracovitého, zodpovědného a samostatného

s láskou vést děti k samostatnosti, cílevědomosti

samozrejme obstarani zakladnich potreb ditete - pristresi, jidlo, laska a podpora, ale nejen to - treba schopnost vcitit se do ditete a videt svet jeho ocima, nebo schopnost mu doprat ziskani vlastnich zkusenosti, ktere bude pro zivot potrebovat

Schopnost zajistit dítě a umožnit mu se rozvíjet. Mít čas na hraní, povídání a naslouchání. Vychovat z dítěte slušného a nezakomplexovaného člověka.

skutečně dítě chtít, ne "z povinnosti", protože to tak "má být" - nebít sobec

skvělý

sladit výchovu dětí s prací,zábavou,partnerem a vychovávat potomky k lásce k lidem,vlasti,úctu ke stáří a zraví.

slušně a bezproblémově vychovaný potomek

slušně vychovat dítě

slušně vychovat své děti

snažit se co nejlépe vychovat své dítě, rozvíjet ho, věnovat se mu

snažit se chápat

snažit se porozumět svým dětem

Snažit se s dětma mluvit, vyslechnout a nacházet kompromisy

snažit se vychovat ze svého dítěte slušného člověka se zdravým sebevědomím

Splanit rodině, vše co potřebuje a chce

Splodit, vychovat, být hrdý

spokojené dítě

spokojené dítě

spokojené dítě

spokojené dítě a spokojení rodičové

spokojené manželství a dítě

spokojené, vychované, úspěšné děti

spokojený člověk milující své dítě

spousta trpělivosti

spousta věcí - věnovat se dětem, naslouchat jejich potřebám, dát jim dobrý vlastní příklad, ukázat jim, co sama umím, prostě připravit je do života

spousta věcí, výsledkem je dobře vychované dítě

Spousty věcí,knížky o mateřství a rodičovství,vědět,jak si poradím s drobnými úrazy,proč dítko zrovna bolí hlava,které hračky ho zajímají,kde sehnat knížku s obrázky.Prostě,fůra věcí.

Spravedlivost, byt prikladem, rozvijet deti a podporovat je

Spravedlivy, laskavy, milujici, diteti se dostatecne venujici avsak zaroven ponechavajici miru volnosti a svobody vhodne pro zdravy, nepatalogicky, na rodicich zdrave nezavisly rozvoj osobnosti ditete

správná výchova dětí

správná výchova, úcta

správně vychovat potomka - dost široký a pro mnohé značně relativní pojem

Správně vychovat své dítě.

Správně vychovávat, nerozmazlovat dítě

Správně zabezpečit svoji rodinu a vychovat potomky.

Stále to hledám(o:

Starat se a vychovávat dítě od narození, být mu kamarádem, autoritou a oporou po celý život, poskytnout mu opravdový DOMOV.

Starat se a vychovávat své děti dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Prokazovat jim lásku, podporovat je ať se z nich stanou silné a jedinečné osobnosti. Zajistit je po všech stránkách.

Starat se a zajímat o život svych dětí a mít rád své děti.

starat se dobre o hmotne a socialni, vztahove zajisteni deti a rodiny (preferuji kvalitni cas s detmi pred tim, aby meli pokazde nove obleceni ci hracky, jako dobre hmotne vnimam spise bydleni, stravu a obleceni v slusnem stavu, ne nutne nove nebo znackove)

starat se dobře o děti

starat se dobře o dítě ale netrestat ho a nic mu nezakazovat - vytvářet kompromisy

starat se hlavně o děti, být jim partnerem

starat se o děti

starat se o děti a chod domácnosti, zajišťovat pohodlné zázemí pro jejich duševní a fyzický rozvoj osobnosti

Starat se o děti po všech stránkách: materiální, emocionální, duchovní...

starat se o děti podle nejlepšího svědomí

Starat se o děti více, než o praci a vedlejší aktivity.

starat se o děti, dávat jim péči, lásku, vychovávat je dobrým mravům, zaopatřit je

starat se o děti, dobře je vychovávat, věnovat se jim, nezanedbávat je atd.

starat se o děti, rodinu, zajistit vzdělání, bydlení

starat se o dítě

Starat se o dítě a vychovat z něj slušnýho občana

starat se o dítě optimálně a umožnit mu plnohodnotný rozvoj, aby se osamostatnilo a našlo samo, co ho baví a jak chce žít

starat se o dítě, vzdělávat ho, podporovat ho

Starat se o dite,byt s nim doma co nejdele,mit k nemu kamaradsky vztah,ale i rodicovsky pristup,zahrnout ho laskou

starat se o fyzické i psychické zdraví a prospívání svého dítěte, poskytovat mu lásku a péči

starat se o rodinu

starat se o své děti

starat se o své děti, ale také jim dát možnost volby, dát jim určitou volnost. Přesto děti musí poslouchat své rodiče, ale rodiče by měli umět také naslouchat svým dětem

starat se o své děti, věnovat jim svůj čas

starat se o své děti,vědět kde jsou,co je trápí a jak se učí...

starat se o své dítě co nejlépě dle svých možností, slušně ho vychovat - ve vztahu k druhým lide, sobě samému i zvířatům

Starat se o svoje děti a naplno se jim věnovat. Vychovávat je a vést je správnou cestou.

Starat se o zájmy dítěte Být mu nablízku Trávit s ním čas Být při něm Věřit mu

starat se řádně o děti, učit je být kulturně vzdělaný

Starat se řádně o své děti, věnovat jim svou pozornost, hrát si s nimi, brát je na výlety, číst jim. Nikdy bych je neposadila k televizi, počítači nebo tabletu, abych měla chvíli čas pro sebe. Radši je pošlu s partnerem na procházku. Nebudu si je přece pořizovat pro to, abych se jich "zabavovala" tím, že je posadím k elektronice.

starat se své dítě tak, aby v žádném věku do dospělosti nemělo pocit, že mu rodič chybí, když ho potřebuje

starat se zodpovědně o rodinu.

Starat se, a hlavně věnovat se dětem

starat se, vychovávat

starost o děti

Starostlivost,spravedlnost. příkladnost,péče,ochota, milovat a mít rád

stastne deti, ktere jsou dobre vychovane, slusne a proste si uzivaji detstvi se vsim, harmonicky vztah, spokojenost vsech clenu rodiny

Stát za svými dětmi, podporovat je v jejich rozhodnutích (pokud nejsou vyloženě špatná), věnovat jim alespoň nějakou pozornost a vychovat z nich dobré lidi.

stav, kdy se děti těší jak si se svými rodiči popovídají

stíhat péči o své potomky, tak aby jim byl umožněn dobrý start do života

Stimulovat, pomáhat, trávit psolu čas, podporovat, ale též vymezovat hranice, být důsledný, vést k morálním hodnotám, být vzorem, nechat děti včas vylétnout z hnízda

strarat se o dítě, ale dát mu také volnost

své dítě milovat bez výhrad, podporovat, chápat, mít jeho důvěru a přesto si zachovat autoritu rodiče

Svědomitě se starat o své dítě tak, aby bylo zdravé, prospívalo, mělo zaopatřeno základní potřeby, jako je jídlo, pití, oblečení apod., zároveň také naplnění citových potřeb dítěte a potřebu sounáležitosti.

Svoje děti milovat a být dobrým člověkem.

Šťastné a slušně vychované dítě

šťastné děti

šťastné dítě

tak to tedy vskutku nevím

Ten, ktorý dieťa naučí slušnosti, tolerancií, zodpovednosti, venuje mu dostatok svojho času a má s ním množstvo zážitkov,je mu pozitívnym vzorom vo všetkých oblastiach (aspoň v tých dôležitých), je mu láskavou a stabilnou oporou vždy keď to dieťa potrebuje a hlavne, keď si dieťa v dospelosti môže povedať - áno, mal/a som pekné detstvo.

Těžká práce.

To by byla odpověď na celou knížku. ;-) Takové náznaky - věnovat se svým dětem, rozumět jejich potřebám a to jak těm, které si děti uvědomují, tak těm, které samy necítí. Tedy nerozmazlovat je, ale učit je žít, radovat se ze života, vidět jeho krásy, co nejlépe jich využít a nezneužít, případně šířit toto povědomí a tyto schopnosti mezi další lidi. Jednou větou: milovat své děti a naučit je žít. Samosebou ne na úkor ostatních, ale spíš naopak.

To by bylo nadlouho

to je snad samozřejmé???

To je těžké, dobrý rodič by se měl umět věnovat rodině, ale i svému okolí. Dobrý rodič neumí všechno perfektně a nemůže být perfektní. Důležité je umět si urovnat co je dobré pro všechny strany, tím myslím dítě a otce. Umět najít cestu jak ke svým koníčkům, ale také zapojit do toho všeho ostatní, uzpůsobit ten život pro rodinu.

to kdybych věděla...

to má být dotazník nebo slohovka?

to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat

To nejvíc, co lze.

to poznám až budu stará jak se o mě děti postarají

to samé co být dobrým člověkem

To se dá posoudit, až když děti vyrostou a zhodnotí, jakým jste byli rodičem. Hlavní je dát jim lásku a porozumění, jednat s nimi na rovinu, co chci po nich, to musím dělat sám (např. nelhat). Hodně zjednodušená odpověď :-)

to snad ani nejde každý dělá v životě chyby

To záleží na úhlu pohledu.Ze strany dítěte je dobrý rodič většinou ten,který mu vše dovolí,koupí a nemá na něho žádné požadavky a nestanovuje mu žádné povinnosti. Z pohledu rodiče pak to musí být schopnost vždy své potomky uživit,připravit co nej- lépe do života,ochránit je např.před agresí ostatních,naučit je každodením povinnostem,které by stejně v pozdějším věku musely vykonávat,naučit je úctě ke starším a zkušenějším,úctě k rodičům,ale i třeba ke zdravé ctižádosti již třeba tím, že se jim snaží vštípit nutnost a schopnost přijímat vzdělání a další informace nezbytné pro další život.Rodiče ale také musí umět děti odměnit,pochválit a i když třeba někdy zlobí,nikdy se nesnížit k hrubostem,nebo vulgaritě.

tolerance, empatie, získaný respekt dítěte, nebýt pro dítě hrozbou

tolerance, pochopení, důvěra, podpora

tolerance, trpělivost

Toleranci

toť velmi složitá otázka

totéž jako být lukostřelcem, co nejlépe zamířit a pustit

Toto je téma..asi bych ve zkratce a uvozovkách použila vyjádření- dát dětem lásku, hranice ale také křídla.

Trávit čas s dětmi - výlety, akce, hry ...

trávit kvalitní čas se svými dětmi, vychovávat je, být jim dobrým příkladem, milovat je bezmezně

trávit s dětmi čas a věnovat se jim

Trávit s dítětem dostatek času a starat se o něj.

Trávit s dítětem hodně času, na materiální stránce tolik nezáleží

Ucinit dite stastnym, zajistit mu dobre vychovani, vzdelani a moct mu doprat veci, ktere ptrebuje

Učinit dítě šťastným.

Učit děti limitům a podporovat je v sebepoznávání.

učit děti orientovat se v reálném světě a "vyzbrojit" je dovednostmi, vědomostmi a zásadami. vychovat sebevědomé jedince s vlastním názorem.

učit k úctě,děkování,zkrátka slušnému vychování

učit životu

udělat co děcku na očích vidím, zároveň si ale nenechat (s prominutím) "srát na hlavu" :-))

udělat pro děti vše ale hlavně se jim plnět věnovat a vychovávat

udělat si na ně čas a naslouchat

Ukázat dítěti co je dobré a co zlé, nechat mu prostor aby si to srovnalo v hlavičce. Milovat ho a podporovat ho.

umět být svému dítěti kamarádem, ale zároveň musí dítě mít v rodiči oporu, musí to být vztah vzájemného porozumění, lásky , tolerance ale i poslušnosti, respektu

Umět dát dětem lásku, klidné rodinné zázemí, dobré vychování, vzdělání a podporovat je v jejich zájmech.

umět dětem naslouchat a vést je správným směrem

umět děti pochválit i pokárat, mazlit se s dětmi, pomáhat jim, podporovat je, naslouchat jim, vychovat je tak, aby věci uměli objektivně zhodnotit, uměli zacházet s penězi a vycházet s lidmi a hlavně umět je vychovat tak aby žili slušný a spokojený život

umět děti zabezpečit materiálně, citově, vést je k zodpovědnosti k životu, dohlížet na jejich rozvíjení ve všech směrech, poskytnout mu co nejvyšší možné vzdělání, start se o jeho zdravý vývoj psychický, fyzický, sociologický aj., být pro něj autoritou i přítelem, vzbudit v něm pocit bezpečí a důvěry

umět dítě pochválit a ocenit, ale také potrestat a umožnit jim žít ten nejlepší život

Umět dítěti zabezpečit zázemí, být ochoten ho vyslechnout, poradit mu.

Umět dobře děti vychovat.

Umět dobře vychovat své děti.

Umět dobře vychovat své dítě. Nejen mu dát střechu nad hlavou a potravu, ale také lásku, potřebnou pozornost, podněty k rozvoji, v případě neposlušnosti mohou být i tresty, ale přiměřené.

umět naslouchat, umět poradit, podporovat děti ve všem, co dělají

umět potomka finančně zabezpečit, dobře ho vychovat a dát mu lásku

umět rozesmát dítě, mít spokojené dítě, být spokojený sám se sebou, s prací, životem

Umět rozumně rozdělit svůj čas mezi péči o děti, domácnost a práci.

umět rozvrhnout svůj čas a energii mezi dítě, vlastní zájmy a zaměstanání tak, aby rodič i dítě byli spokojení a nestrádající...

Umět se a zvládnout postarat jak po fyzické tak po psychické stránce o dítě a předat mu to nejlepší z nás. Vést ho, podporovat ho, ale i krotit ho, vštípit mu základy slušného chování, hygienické návyky, nevnucovat mu obecné předsudky a názory, diskutovat sním, všechno probírat nenásilně, ale důsledně a hlavně mít z toho všeho radost.

umět se dobře postarat

Umět se o své děti postarat za každé situace, být k nim zodpovědný, naučit je slušnému chování a hlavně dbát na jejich zájmy, jejich potřeby a plnit jejich přání (samozřejmě v rámci možností, ne nepř. kupovat drahé věci apod.).

umět se postarat o dítě, věnovat se jeho výchově, pečovat o něj

Umět se postarat o potomky jak po duševní, tak hmotné stránce.

Umět se postarat o rodinu a její spokojený život.

umět se posterat o děti nejen materiálně, ale i citově

umět si dítě vyslechnout, říci mu co si o tom myslím ale rozhodnutí nechat na něm, být tu vždy pro něj ať provede cokoliv

Umět si rozvrhnout čas na rodinu, práci a sebe.

Umět si udělat na děti čas, vést je životem, ukázat jim možnou cestu, ale nechat na nich, aby se samostatně rozhodovali, být jim rádcem a mentorem, ale nenutit je do ničeho, respektovat jejich rozhodnutí a jejich osobnost. Samozřejmě je velmi úzká hranice mezi tolerantním rodičem a rodičem nezodpovědným a příliš benevolentním. Být dobrým rodičem ale také znamená zajistit děti materiálně, udělat jim dobré sociální zázemí, žít slušný život a jít dětem příkladem.

Umět správně vést dítě, najít si na ně čas, umět zaujmout a porozumět.

umět své děti vychovat ve vší slušnosti a nezbláznit se z toho :-)

Umět vychovat děti, které jsou poslušné, ale zároveň nejsou ve stresu a rodiče výchovu zvládají s nadhledem(bez rozčilování). A rodiče by měli být vzorem dítěte, vzorem chování

umet vychovat deti, mit na to vsechbo penize, mit zazemi, zvladat vsechny povinnosti kolem deti a domacnosti a chodit do prace

umět vychovat dítě, starat se o něj

Umět vychovat s dítěte slušného člověka....

umět vychovat své děti a předat jim to, jak se prakticky vypořádat s životem

umět vychovat šťastné, spokojené, slušné dítě mít na dítě vždycky čas

Umět vyvážit to, aby děli měly stanoveny limity, co si smějí dovolit a zároveň jim dát dostatečnou volnost, aby se naučily být sami za sebe zodpovědné.

Umět z dítěte vychovat slušného člověka.

umet zabezpecit rodinu a postarat se o ni, podporovat dite, věnovat se mu. Dbat na jeho dobre navyky ale i přirozený vyvoj .

umět zabezpečit rodinu, zajímat se a starat se o děti

umět zajistit svým dětem především lásku, harmonii, podporu ve všech ohledech, důvěru i materiální zabezpečení, ale také dostatečnou důslednost při výchově, morální zodpovědnost a odpovědnost nejen za sebe, ale i své blízké. Nevychovat ze svého potomka sobce, ale samostatného a zodpovědného jedince.

Umět zkombinovat vydělávání peněz a výchovu dětí, umět naslouchat potřebám dítěte a neodkládat je na neurčito.

Umožnit dětem mít spokojené dětství, dát jim lásku, ale i hranice.

umožnit dětem, aby se všestranně dobře rozvíjely

Upřednostnit starost o děti před vlastní kariérou, věnovat dětem volný čas a umět je zabavit jinak než posazením před blikající obrazovku.

Usměrňovat, zabezpečovat, hladit

uspokojit základní potřeby dítěte a zajistit, aby bylo šťastné

uspokojovat přiměřené potřeby dítěte po celý jeho život. vytvářet harmonické rodinné prostředí pro jeho výchovu a vývoj.

Už téměř nic. Děti jsou dospělé a těším se být dědečkem, což zděšeně přijali obě děti.

užívat si děti, rodinu; mít na děti čas, cestovat s nimi etc.

v dnešní době vychovat děti, tak aby byly samostatné, nezávislé na rodičích

v praxi to je neexistující pojem

V zájmu rodiče by mělo být, aby bylo dítě šťastné, aby mu nic zásadního nechybělo a aby se cítilo milované. A taky aby z něj vyrostl slušný člověk, ale to už nemusí přímo souviset s tím, jací jsme rodiče.

Vědět, že děti jsou šťastné.

veliká zodpovědnost a rozhodnutí, ale na druhé straně neuvěřitelné štěstí

Veliká zodpovědnost dát lásku a naučit lásce k bližním.

veliká zodpovědnost, odmítání, tvrdost a dodržovat slovo

Velká práce

velká zodpovědnost

Velký závazek a mnoho starostí, ale samozřejmě také i radost.

venovať čas deťom

věnovat čas dítěti, poskytnout mu lásku, péči a vychovat ho podle nejlepšího svědomí

venovat detem cas a lasku, byt schopny kvuli detem neco obetovat

věnovat dětem čas a své dovednosti, vtisknout dítěti správné hodnoty a být mu oporou na cestě životem

Věnovat dětem čas, lásku a potřebnou péči.

věnovat dětem dostatek lásky, péče a času

věnovat dětem maximum svého času a smysluplně ho s nimi strávit, na druhou stranu jim nebránit v rozletu a vlastním růstu

věnovat dětem svůj čas, dát jim pevný bod v životě

Věnovat dětem svůj volný čas

věnovat dítěti čas

věnovat dítěti dost času

věnovat dítěti dostatek času, dát mu vše co potřebuje a ještě něco navíc - správné vychování, trávit s ním volný čas, pomoct najít mu nějaké aktivity, které ho budou bavit a kterým se může věnovat i do budoucna (sport, výtvarná/hudební činnost)..

Věnovat dítěti lásku, čas, trpělivost a být mu dobrým vzorem.

věnovat dítěti potřebný čas a péči, moci mu dopřát vše, co potřebuje, podporovat dítě v jeho koníčcích a rozhodnutí, respektovat dítě (ve chvíli, kdy je starší a chce si rozhodovat o svém životě samo)

Věnovat dítěti svůj čas - kvalitně.

věnovat dítěti tolik pozornosti, aby byl umožněn jeho rozvoj optimálním způsobem. Znát skutečné potřeby dítěte. Věnovat mu spíše čas než drahé věci, naučit dítě porozumět hodnotám.

věnovat dostatek času a pozornosti

Věnovat dostatek času dětem, porozumět jejich problémům. Děti by se neměly bát rodičům svěřit s problémy a rodič by měl být schopný dítěti pomoci, dát mu radu. Správná výchova.

věnovat se co nejvíce dětěm

věnovat se co nejvíce svým dětem, znát a plnit jejich potřeby, být jim co nejvíce nablízku

věnovat se děrem

věnovat se dětem

věnovat se dětem

věnovat se dětem

věnovat se dětem

věnovat se dětem

Věnovat se dětem

věnovat se dětem (čtení, výlety). Aktivně spolu trávit společný čas.

věnovat se dětem a brát je jako sobě rovné

věnovat se dětem a být jim příkladem

Věnovat se dětem a finančně a citově je zabezpečit

věnovat se dětem a jejich rozvoji

věnovat se dětem a naslouchat jim, trávit s nimi tolik času, kolik děti vyžadují

věnovat se dětem a uživit je

Věnovat se dětem a zvládnout je dobře vychovat

Venovat se detem dostatecne ale mebyt jejich otrokem

věnovat se dětem naplno, dbát na zdravou stravu, hrát si s nimi, povídat, naslouchat jejich trablům, učit je novým věcem, podporovat je v nějakém talentu, sportu, chodit s nimi do přírody atd.

věnovat se dětem nejvíc, jak je to možné a snažit se je dobře vychovat

Věnovat se dětem plánovat společný čas vyvíjet dobrý a důvěrný vztah

věnovat se dětem podle jejich potřeb a dle svého nejlepšího vědomí a sbědomí vyzařovat harmonii, jít příkladem zabezpečit po fyzické i psychické stránce kvalitní vývoj i zázemí

věnovat se dětem tak, aby si do života odnesly potřebné a aby z nich vyrostly slušní jedinci.

věnovat se dětem tak, aby z nich vyrostli slušní, soběstační a kulturní lidé

Věnovat se dětem v rozumné míře. Vést je k slušnému chování. Dát jim pocit bezpečí a důvěry. Být jim na blísku vždy, když to budou potřebovat.

Věnovat se dětem ve volném čase, zajímat se o jejich záliby a o školní výsledky. Znát jejich kamarády. Zaopatřit je každodenně (jídlo, čisté ošacení) Zabezpečit je finančně. Směřovat je někam a dát jim dobré morální zásady.

Věnovat se dětem, ale i manželovi, naslouchat, hájit si svá stanoviska a názory. Vytvářet rodinu pro každého jejího člena.

věnovat se dětem, ale zároveň být spokojený s vlastním životem, dobrá matka = spokojená matka

věnovat se dětem, být jim oporou

Věnovat se dětem, číst pohádky, chodit do přírody, divadélka, povídat si s dětmi, chválit.

Věnovat se dětem, dávat jim najevo svou lásku a zájem a podporovat je v tom, co je baví.

Věnovat se dětem, dávat pořád najevo, jak je máme rádi.

Věnovat se dětem, finančně je zajistit a vychovat z nich slušné lidi.

věnovat se dětem, jak jen to jde a dítě správně vychovat, ale jasnou definici pojem "dobrý" rodič nemá

věnovat se dětem, pečovat o ně, podnikat společné aktivity,podporovat je

Věnovat se dětem, starat se o ně a projevovat lásku.

věnovat se dětem, trávit s nimi čas

věnovat se dětem, učit je už od mala zručnosti, kreativitě atd.

věnovat se dětem, ukazovat jim co je správné a taky co není, učit je, dávat jim dobrý vzor atd.

věnovat se dětem, v rozumné míře jim poskytnout mimoškolní vzdělávání, trávit společně volný čas

věnovat se dětem, vést je ke správných hodnotám, vychovávat ke slušnosti, samostatnosti, být jim rádcem a průvodcem

věnovat se dětem, zabezpečit jim vzdělání (kroužky, podpora při studiu)

věnovat se dětem, zajistit je (materiálně, láskou)

Věnovat se dětem,rodině

Věnovat se dětem. Zajistit dětěm šťastné dětství

venovat se diteti

věnovat se dítěti

věnovat se dítěti

Věnovat se dítěti a snažit se jej připravit na budoucí život ve společnosti, ve které žijeme.

věnovat se dítěti a vštípit mu to nejlepší

věnovat se dítěti co nejvíce a být mu přítelem

věnovat se dítěti naplno

věnovat se dítěti naplno, být mu dobrým vzorem, zajistit mu hezké dětství

Věnovat se dítěti natolik, aby mělo dost zkušeností a vědomostí, ale dát mu zároveň tolik prostoru aby mohlo vyjadřovat své pocity a touhy

Věnovat se dítěti, být mu dobrým příkladem, být trpělivý, podporovat jej, nechat mu prostor, aby se mohlo samo rozvíjet, rozvíjet jeho osobnost a kreativitu...a hlavně ho milovat

věnovat se dítěti, dávat mu lásku, naslouchat mu, vybudovat si s ním přátelský vztah, ale zároveň být autoritou

Věnovat se dítěti, naslouchat mu, ale nastolit pevný řád a být autoritou a zároveň i kamarádem

Věnovat se dítěti, naučit ho chování, které považujeme za slušné, aby z něj vyrostl sebevědomý, ale hodný (ochotný, empatický...) člověk

věnovat se dítěti, respektovat jeho zájmy a být mu nápomocen při tom co chce dělat

věnovat se dítěti. učit ho.

věnovat se dostatečně svým dětem

Věnovat se dostatečně svým dětem a dokázat je zajistit.

Věnovat se dostatečně výchově dítěte. Zabezpečit a zajistit potřeby dítěte. Umožnit studia, výměnné pobyty, jazykové kurzy, cestování a bydlení u rodičů, jak dlouho bude třeba. Ne však napořád. Být motivací, příkladem, dozorem zároveň přítelem. Dovést dítě do dospělosti, tak abychom měli jako rodiče pocit uspokojení, že jsme dali našemu dítěti vše, co potřebuje. Cítit hrdost a zároveň sledovat životní úspěch dítěte. Přátelit se po celý život.

věnovat se hodně dětem

věnovat se ítěti, když je malé do 3 - 4 let být s ním doma

věnovat se jim a mít je rád

věnovat se jim s láskou, mít na ně čas a učit je co je dobré a co je špatné, jak se mají chovat k lidem, co je úcta, respekt, poctivost, zdravá ctižádost, svědomitost, odpovědnost za své činy

věnovat se maximálně dětem

věnovat se maximálně dětem, ale i sobě - celková rodinná harmonie

věnovat se naplno dětem,a udělat určitá hranice za které nesmí

Věnovat se našim dítkům,naslouchat...

věnovat se rodině, finančně ji zajistit, zajímat se o jejich zájmy dětí a podporovat je v nich, pomáhat jim se rozvíjet,...

věnovat se rodině,být v pohodě po boku těch nejbližších

věnovat se rodině.

Věnovat se svému dítěti

věnovat se svému dítěti

věnovat se svému dítěti

Věnovat se svému dítěti, zajímat se o něj, dávat mu najevo svoje city vůči němu, umět ho vyslechnout.

Věnovat se svým dětem

věnovat se svým dětem

věnovat se svým dětem a naslouchat jim

Věnovat se svým dětem a nikam je neodkládat.

Věnovat se svým dětem a správně je vychovávat.

věnovat se svým dětem a u mět jim naslouchat dávat jim najevo svou lásku a podporu zajistit jim zázemí

věnovat se svým dětem a zároveň je vychovávat

venovat se svym detem naplno, ale nerozmazlovat. hodne dulezita je komunikace, duvera, podpora.

Věnovat se svým dětem, ale i sobě, abychom nebyli vyčerpaní a věnovat se jim mohli. Dát jim pocit jistoty a bezpečí, naplňovat jejich potřeby.

věnovat se svým dětem, být jim dobrým příkladem, a vychovávat z nich slušné lidi, nechat je vyzkoušet co nejvíc věcí, ale nezahlcovat je množstvím kroužků za účelem získat pro sebe dost volného času

Věnovat se svým dětem, hrát si s nimi, poslouchat, co říkají. Podporovat je v jejich zájmech. Bavit se s nimi jako s rovnocennými.

Věnovat se svým dětem, jezdit na výlety, dělat společné aktivity, učit je nové věci. Než je posadit k televizi, radši jim přečíst před spaním pohádku. Nedávat jim vše, na co si ukážou, snažit se z nich vychovávat slušné lidi. Hlavně jim být příkladem. Mluvit s nimi o jejich pocitech a zájmech, naslouchat jim.

věnovat se svým dětem, když to potřebují, být na blízku, ale mít nadhled, nehrotit

Věnovat se svým dětem, mít na ně kdykoli čas.

Věnovat se svým dětem, projevovat jim lásku, podporovat je, byt s nimi v tezskych chvílich

věnovat se svým dětem, předat jim znalosti a vědomosti, zabezpečit je, poskytnout jim lásku a péči, vytvořit vlídný domov

věnovat se svým dětem, směřovat je k dobrému životním stylu, naučit je slušnému chování a poskytnout jim šťastné dětství

věnovat se svým dětem, trávit s nimi čas, dávat jim dobrý příklad

věnovat se svým dětem, vštípit jim zásady slušného chování a vychovat z nich slušné, pracovité, sebědomé, ale lidské bytosti

Věnovat se svým dětem.

Věnovat se svýmu dítěti a nesejmout ho hned, jak to jde. Vychovávat ho v tom nejlepším duchu a ukázat mu celej svět a možnosti v něm.

Věnovat se v dostatečné míře dětem, zajistit jim zázemí, vzdělání.

věnovat se výchově dětí

Věnovat se zodpovědně a přiměřeně svým dětem

věnovat svému dítě svůj čas, lásku, péči apod.

Věnovat svému dítěti čas, podporu a lásku, ale nechat mu i prostor pro vlastní rozvíjení.

věnovat svůj čas potomkům

věnovat svůj čas rodině,být vzorem a příkladem,milovat

Věnovat svým dětem čas, lásku, pozornost a zajistit jejich základní potřeby.

Věnovat svým dětem dostatek času

Věnovat svým dětem dostatek času a pozornosti

věnovat většinu času dětem, snaha o jejich krásné dětství bez nehezkých zážitků, výchova v slušného a šťastného člověka

věnovat zodpovědně čas na svému potomkovi; zabezpečit ho

vést děti k samostatnosti a sebereflexi, rozvíjet jejich schopnosti a poskytovat jim emocionální zázemí

vést děti k samostatnosti, zdravému seběvědomí, s určitou mírou je podporovat, milovat, vychovávat ke slušnosti a odpovědnosti za své činy

Vést děti ke kritickému a kreativnímu myšlení, věnovat se jim, vést je ke slušnému chování a spořádanému životu

vést děti tak, aby byli šťastnými dětmi a později šťastnými lidmi

Vést své děti k morálnímu jednání, k toleranci, zájmu o informace a obecně vzdělání, nebýt příliš protektivní ani citově chladný rodič, komunikovat

vést své dítě k samostatnosti, mít jasná pravidla, dodržovat je

vichovat dite

vnímat novou osobnost a snažit se ji provést od dětství do dospělosti, předávat zkušenosti a být ochráncem

Vnimat svet a radovat se ...byt dobrym clovekem a ucit to sve dite

Vse

Vsechno

vše

všechno

vštípit dítěti zásady slušného chování, hodnoty a morálku. Mít ho RÁD a stále mu to dávat najevo. (Ne rozmazlovat, ale aby dítě vědělo, že je chtěné, milované. Jen díky tomu bude schopné v dospělosti opětovat lásku a předávat ji dál.)

Vůbec nic.

Vyhovat dítě tak, abychom se za něj nemuseli stydět. Naučit ho slušnému chování a co nejvíce se mu věnovat.

Vycházet s dětmi

výchova v pravdě, dodržení slova, láska

vychování dětí v co největší míře šťastných, slušných, zodpovědných a připravených pro život

vychování spokojených, soběstačných členů společnosti

vychovat a vést děti ke slušnosti, podporovat je, vytvořit jim zdravé sebevědomí, být jim dobrým příkladem

vychovat děti dobrým mravům

vychovat děti i sebe ve prospěch v první řadě rodiny a posléze i okolí.....

vychovat děti jak nejlépe dovedu

vychovat děti k samostatnosti pro budoucnost v žívotě

Vychovat děti ke skromnosti, zodpovědnosti, pracovitosti a samostatnosti díky tomu, ze jim sami půjdeme příkladem. Zároveň je potřeba budovat s dětmi vztah a vzájemnou důvěru.

Vychovat děti ke slušnosti

vychovat děti ke slušnosti

Vychovat děti morálně a tak, aby se mohly bez problémů zapojit do naší společnosti.

Vychovat děti se správnými životními hodnotami

vychovat děti tak aby se o sebe dokázaly postarat (orientace ve světě (tím nemyslím politiku ale schopnost například jednat s bankami, vědět co říct u pracovního pohovoru, znát nějaké zásady bezpečného chování a předcházení zbytečným rizikům, pracovní uplatnění), dále aby přejaly jisté etické hodnoty a aby si sebou nesly minimum traumat/suševních problémů. aby měly rády sebe i ostatní. Také jim zajistit srovnatelný ekonomický standard jako budou mít jejich kamarádi a spolužáci.

vychovat děti tak, aby byly slušné, vzdělané a flexibilní k životu

vychovat děti tak, aby nedělaly ostudu, byly slušné a dokázaly se o sebe v životě postarat

vychovat děti tak, aby se o vás v případě vaší nemoci či nemohoucnosti postarali a brali to jako samozřejmost

Vychovat děti tak, aby se stali správným článkem společnosti a zařadili se do ni. Udat spravne vzory tak aby děti například nesesli na drogovou dráhu či se nestali zloději.

Vychovat děti tak, aby v dospělosti uspěly.

vychovat děti tak, aby z nich byli slušní lidé

vychovat děti tak, abych se nemusela stydět za to, že jsou to moje děti

Vychovat děti ve slušné, zodpovědné, pracovité a samostatné jedince. Dokázat se o děti postarat. Dopřát jim to, co potřebují (stravu, vzdělání, volnočasové aktivity atd.)

Vychovat děti vzdělané (dle možností a schopností), slušné a schopné se prosadit.

vychovat děti, aby byly platnými členy společnosti

Vychovat děti, které mají osobnost.

Vychovať deti, ktoré budú prínosom pre spoločnosť a zároveň budú potom dobrými rodičmi.

vychovat děti, tak aby se uplatnily ve společnosti

vychovat děti,aby se nechytli party,která dělá neplechu

vychovat děti,zabezpečit děti

vychovat dítě = malýho člověka, který se dokáže důstojně zapojit do společnosti a přežít

vychovat dítě k samostatnosti, rozvíjet jeho schopnosti a zájmy, nevnucovat svoje nesplněné sny

Vychovat dítě k tomu, být celým, spravedlivým a šťastným člověkem.

Vychovat dítě ke slušnosti, pokoře, atd.

Vychovat dítě tak abych se za něj nemusel stydět.

Vychovat dítě tak, aby bylo dobrým člověkem

Vychovat dítě tak, aby bylo spokojené, ale ne rozmazlené. Dobrý rodič by současně měl jít svému dítěti dobrým příkladem. Nemám ráda pojem "americká výchova" a ani tuto výchovu nezastávám.

vychovat dítě tak, aby mělo základy slušného chování, dokázalo obstát na trhu práce a uživit se. Pokud možno aby mohlo dělat to, co ho baví a zajímá.

vychovat dítě tak, aby se za něj rodiče nemusely stydět, nebot dítě je obrazem rodičů

vychovat dítě tak, abych se za to nemusela stydět, vypěstovat v něm rodinné cítění, slušné chování, pracovní návyky, pomoc v domácnosti, vytvořit mu podmínky pro studium, rodinné zázemí ......

Vychovat díte tak,aby melo nejake moralni mantinely.Nebylo hrozbou pro spolecnost.. Zajímat se o sve dite..

vychovat dítě tak,abych na něj byla pyšná

vychovat dítě v dobrých morálních zásadách a k tomu, aby se chovalo co nejlépe

vychovat dítě, tak aby se v životě neztratilo a umělo si poradit v různých situacích.

vychovat dobré a úspěšné potomky

vychovat dobré děti

Vychovat dobrého a šťastného človíčka

vychovat dobře děti

vychovat dobře děti

vychovat dobře své děti

Vychovat hodné a dobré lidi

vychovat plnohodnotného člověka se všemi dobrými vlastnostmi

Vychovat potomka, který bude dobrým člověkem

vychovat příkladně děti

vychovat přiměřeně sebevědomé dítě ke zodpovědnosti za svoje konání,ochotě pomoci potřebnému, ale přitom se nenechat zneužívat a k schopnosti kriticky nahlížet realitu kolem něj.

Vychovat s ditete "dobreho cloveka" (tzn. napr. zdraveho [se vztahem ke zdravi], vzdelaneho [nikoli nabiflovaneho], samostatneho [nezavisleho, necekajiciho na socialni davky], podnikaveho [s nepokrivenym vztahem k penezum a majetu]... stastneho :-) ) Ale je to strasne siroky pojem, to by yblo asi na samostatny vyzkum...

vychovat samostatně myslící děti schopné vlastního života v dnešním komplikovaném světě

vychovat samostatné, nerozmazlené, sebevědomé, cílevědomé, slušné a pokorné mladé lidi a včas je vypustit do světa

Vychovat schopné a samostatné děti

vychovat slusne a stastne dite

Vychovat slusne lidi majici hodnoty a zdrave sebevedomi

vychovat slušné a zdravě sebevědomé děti

vychovat slušné pokorné dítě, s kterým mám kamarádský vztah

vychovat slušně své dítě

Vychovat slušné, ohleduplné, asertivní, samostatné a aktivní dítě, vštípit mu morální hodnoty, ale zároveň ho rozvíjet podle jeho nadání a talentů, a aby mělo vlastní rozum.

vychovat slušného člověka

vychovat slušného člověka co bude pracovat, nežít na sociálních dávkách a umí se sám o sebe postarat.

Vychovat slušného človíčka. Vymýšlet různě zábavné aktivity, na které bude potomek i v dospělosti rád vzpomínat. A věnovat mu veškerou lásku a znalosti, které bude předávat svým dětem a vnoučatům.

Vychovat služného, sebevědomého,ohleduplného,milujícího člověka,který umí být v živote šťastný a ma úctu k věcem a všemu zivemu,neubližuje sobě ani nikomu v okolí. Ale tohle se dozvím,až za hodně let....byt dobrým rodicem je vychovávat dite dle svých možností s láskou a duverou a byt mu průvodcem a určovat mantinely.

vychovat spokojené a samostatné jedince, kteří obstojí v životě

vychovat spokojené děti

vychovat správně děti

vychovat správně děti do budoucna

Vychovat správně dítě - vložit mu správné morální zásady. Vytvořit mu harmonický domov a věnovat mu svoji lásku.

vychovat své děti jako zdravě sebevědomé, vyrovnané a spokojené osobnosti

vychovat své děti podle desatera a věnovat se jim a jejich problémům.

vychovat své děti tak abychom se za ně nemuseli stydět jak my, tak ony samy za sebe.

Vychovat své děti tak, aby z nich byli čestní a spravedliví lidé, a aby mezi rodiči a dětmi při té práci zůstala láska a pochopení. Aby děti věděly, že když mají problém, mohou vždy přijít domů-k mámě a tátovi; i když už jsou dávno dospělé. Vidět, že moje děti vychovávají má vnoučata ve stejných hodnotách, v jakých byly vychovány ony samy.

vychovat své dítě slušně

Vychovat své díte ve slušného pracovitého vzdělaného člověka.

Vychovat svého syna tak, aby z něj vyrostl slušný a uspěšný člověk.

Vychovat svoje děti tak, abych o nich v dospělosti mohla s čistým svědomím říct, že to jsou dobří lidé a taky, aby moje děti hodnotily svoje dětství jako šťastné.

Vychovat šťastné a slušné dítě.

vychovat šťastné, nesobecké a zodpovědné dítě

Vychovat šťastné, slušné dítě, které je prospěšné společnosti.

Vychovat šťastné, úspěšné a milující děti.

vychovat z dětí dobré a čestné lidi

vychovat z dětí dobrého, ohleduplného a poctivého člověka

vychovat z dětí pořádné lidi

vychovat z dětí slešné lidi

vychovat z deti slusne lidi, za ktere se nebudu muset stydet

vychovat z dětí slušné lidi

Vychovat z dětí slušné lidi.

vychovat z dítěte dobrého člověka

vychovat z dítěte dobrého člověka a dát mu dostatek lásky

vychovat z dítěte slušného člověka

Vychovat z dítěte slušného, zdravě sebevědomého a rozumného člověka, který v budoucnu bude sám dobrým rodičem.

vychovat z dítěte zdravě sebevědomou osobnost

Vychovat zdrave deti, ktere se umi chovat ve spolecnosti

vychovat zdravé, zdravě sebevědomé dítě, které bude schopné se samo o sebe postarat a věnovat se tomu, co jej baví

vychovat zdravého jedince

Vychovat zdravého jedince v harmonickém a láskyplném prostředí

Vychovat ze svých dětí slušné lidi

vychovat ze svých dětí slušné lidi

Vychovat ze svých dětí slušné, spořádané lidi s dobrými mravy; dát svým dětem pocit bezpečí, lásky a štěstí; být svým dětem vzorem.

vychovat zodpovědného a samostatného člověka

Vychovávat a pečovat o dítě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s ohledem nejen na jeho potřeby, ale i na potřeby celé rodině. Jen ve spokojené rodině může vyrůst spokojený, zdravě sebevědomý a pohodový jedinec.

vychovávat děti

Vychovávat děti podle nejlepšího vedomí a svědomí. Být jím dobrým kamarádem, oporou, vzorem.

Vychovávat děti s láskou, pílí, trpělivostí, jednat v zájmu jejich zdraví a to někdy i proti jejich vůli (místo bonbonu dostane jablko, nekouřit před nimi,...), věnovat jim dostatečný čas při společných sportovních, kulturních a turistických aktivitách, pomáhat při studiu, pokud možno sám vzdělávat (hlavně vštěpovat morální hodnoty, etiketu, místo úchylných nerealistických pohádek raději pustit dokument o zvířatech), apod.

Vychovávat děti tak, aby byli šťastné a vyrostli z nich slušní lidé.

Vychovávat děti tak, aby byly spokojené, ale užitečné pro společnost

vychovávat dítě a starat se o něj, věnovat mu čas

Vychovávat dítě podle všeobecných morálních hodnot. Věnovat se mu.

vychovávat dítě s respektem k němu, respektováním jeho potřeb, emocí, prožitků...

vychovávat dítě, nenechávat výchovu na učitelích, časopisech, televizi, kroužcích (ale zároveň toto začlenit do programu dítěte, ale s rozumem) - prostě se dítěti aktivně věnovat

vychovávat dítě, tak aby bylo slušným člověkem a být mu dobrým příkladem

Vychovávat dítě, tak jak si myslím, že je správné. Věnovat se mu tak jak potřebuje. Zdržovat se násilí a psychického nátlaku. Být hodný, ale zároveň pevně stanovit jisté hranice.

vychovávat dobré děti

Vychovávat dobře své děti, rozvíjet jejich talent a shopnosti, přirozeně a nenuceně je vést a směrovat správným směrem, podporovat je a snažit se jim být oporou. Také je učit novým věcem a vysvětlovat jim chod světa, poskytovat jim láskyplnou mateřskou/otcovskou péči a především milovat je a dávat jim to najevo.

vychovávat dobře svoje děti, aby z nich vyrostli správní lidé

Vychovávat své děti čestně, poctivě a správně, aby se za ně rodič nemusel stydět.

vychovávat své děti tak, abych jim šla příkladem aby byla celá rodina spokojená

vychovávat své dítě ke slušnosti, morálním hodnotám a zdravému sebevědomí; dát mu řád a zároveň jej činit šťastným

vychovávat štastné děti

vychovávat, ale zároveň dávat lásku dítěti

vychovávat, podporovat a motivovat své děti dle svých možností a podle svého nejlepšího svědomí

vytvářet pozitivní podmínky pro růst dítěte jeho život a vývoj. Podporovat ho, vychovávat. Občas ho i potrestat přiměřeně, usměrnit, nebo naopak pochválit. A tak dále.. :-) Prostě ho milovat.

Vytvářet pro děti a partnerku dobré podmínky pro společný život.

vytvářet prostředí, ve kterém se dítě bude cítit DOMA. = být pro dítě jistotou, která jej miluje bez podmínek a která jej nesoudí. Být s ním, respektovat je.

vytvářet zázemí celé rodině, být laskyvý, láskyplný, kamarád, ale důsledný a spravedlivý, přirozená autorita a úcta.

Vytvořit dětem dobré rodinné zázemí,připravit je do života

Vytvořit dětem podmínky pro šťastné dětství, později pro plnění jejich povinností a nakonec je i podporovat v dalším životě. Dále bezpodmínečně vyžadovat, aby svoje úkoly plnily, odpovídajícím způsobem je i trestat za věci, které nejsou správné, usměrňovat je v oblastech, se kterými dosud nemají zkušenosti a svoje zkušenosti jim nabízet i v dospělém věku.

Vytvořit podmínky pro správný vývoj dítěte, psychický a fyzický. To vše podpořené rodičovskou láskou, ta je klíčová a přijetím možných odlišností. Podpořit vývoj individuality, jeho toleranci k individualitě jiných a současně naučit dítě fungovat v kolektivu. Nabídnout zkusit si co nejvíc věcí. Mít velké srdce, ale i stát si za svým názorem. Je toho mnoho, co bych mohla ještě napsat.

vyváženost lásky, důslednosti, motivace a přirozené autority

vzájemná důvěra, používat selský rozum při výchově

vzdy venovat co nejvice casu detem, ten se penezi neda nikdy nahradit

vzor,příklad,láska

Vzpomenout na sebe

vždy vyslechnout dětské problémy a neodkládat na potom. Jinak asi klasika nerozmazlovat nastavit si pravidla.

x

ychovat děti tak, abych se za ně nemusel stydět

za všech okolností stát za svým potomkem, dělat mu zázemí

Zabezpecit zakladni potreby ditete a hlavne si s nim hrat

zabezpečení dětí být jim oporou

zabezpečit a vychovat své dítě tak, aby se za něj rodič nikdy nemusel stydět

zabezpečit děti a připravit je na vlastní život

Zabezpečit děti, vychovat je k samostatnému a plnohodnotnému životu. Dělat děti šťastné a veselé.

zabezpečit dítě a umožnit mu přirozený rozvoj, zahrnout ho láskou

Zabezpečit dítě jak v oblasti výchovy, bezpečí ale i z hlediska financí. Mít na své dítě čas. Neomezovat ho ale vést ho k pokoře, lásce a odpovědnosti. Ukázat mu tu skvělou ale i stinnou stránku života.

zabezpečit dítě; být mu láskyplnou oporou

Zabezpečit potomka po všech stránkách (materiálně, emočně, psychicky, emočně, zázemím)

zabezpečit potomka po všech stránkách, aby nestrádal duševně ani materiálně

zabezpečit rodinu a mít se rádi.

zabezpečit rodinu po finanční stránce, být dětem dobrým příkladem a kamarádem, vést děti k samostatnosti a povinnostem

Zabezpečit své dítě, nejen po finanční stránce .. dávat mu najevo - velmi mnoho lásky a v neposlední řadě - věnovat se mu.

zabezpečit svému dítěti od finanční jistoty, přes výchovu, spokojenost, a určitý standart

zabezpečit svou rodinu, být pro ně dobrým příkladem, mít šťastnou rodinu

zahrnout děti láskou a ukázat jim, jak funguje "dospělácký" svět, aby se o sebe uměly postarat, až dospějí

zajímat se o děti, umět jim naslouchat, z domu nebo bytu udelat domov kam se rádi vracejí, materiálně zabezpečit, zajímat se o rozvoj dětí, trávit s němi co možná nejvíce času

zajímat se o své dítě, mluvit s ním o všem

Zajímat se o své dítě, věřit mu a podporovat ho v dobrých věcech, vést ho ve výchově a vzdělání správným směrem.

zajisteni pocitu bezpeci a opory a laskyplneho prostredi

Zajisti děti nejen finančně ale věnovat se jim i volnočasově.

zajistit dětem bezpečné a přijímající prostředí

zajistit dětem klidné a bezpečné dětství

Zajistit dětem to, co potřebují k životu. Jídlo, byt, ošacení. Výchovu a správně je nasměrovat na jejich vlastní dráhu.

zajistit dětem vhodné podmínky k růstu a vývoji (materiální, emoční, sociální)

Zajistit děti nejen hmotně, ale dát jim i lásku, věnovat se jim, trávit s nimi hodně času.

Zajistit dite po materiální i citové strance.

Zajistit dítěti biologickou, socialně-ekonomickou, socializačně-výchovnou a emocionální funkci.

zajistit dítěti dobré prostředí, ve kterém bude žít; vychovat ho, tak aby vyrostlo v schopného a samostatného jedince; umět s ním komunikovat, dítě musí rodiči důvěřovat - získat si důvěru atd.

zajistit dítěti kvalitní a stabilní domov, věnovat se dítěti, být mu pomocníkem, rádcem a oporou

Zajistit dítěti pocit bezpečí a důvěry. Aby vědělo, že jsem tady pro něj a se vším mu pomohu.

zajistit dítěti štastné dětství a dát mu možnost se dále rozvíjet

zajistit dítěti štěstí, ale zároveň rozvíjet jeho samostatnost, aby si štěstí později bylo schopné obstarat samo

zajistit dítěti všechny potřeby, trávit s ním čas, věnovat se mu, být vzorem

zajistit chod rodiny

Zajistit rodinu nejen ekonomicky,ale i osobně.

Zajistit rodinu, věnovat se dětem, podílet se na harmonickém soužití a utvářet osobnosti.

zajistit spokojený život a vyrovnaný vývoj svého dítěte

Zajistit své dětí finančně. Dát mu domov, lásku a být mu oporou.

zajistit vše potřebné svému dítěti (po stránce hmotné i psychické)

Zajistit základní potřeby a poskytnout dobrou výchovu

Zajistit zázemí, lásku a výchovu dítěti, ale také pečovat a udržovat harmonizovaný vztah s protějškem, který děti dost ovlivňuje.

zajistit, aby byli děti dobře vychované

zajistit, aby se děti doma cítili v bezpečí a být jim vzorem

zajištění a pomoc při startu do vlastního života

zajištění rodiny

zajištění rodiny (finance), výchova dětí, samozřejmě "láska" - aktivně se věnovat dětem ve volném čase -výlety, hry, sport atd. Je moc těžké najít dost času na to stíhat vše vždy něco zanedbávám když to druhé dělám tak jak si představuji že bych měl

zajišťovat dítěti zázemí (nebo mu to alespoň dávat najevo), snažit se pochopit a respektovat jeho názory, živit jej, dítě postupně a jemně uvést a zasvětit do "života" ...

zajišťovat řádný vývoj a výchovu dítěte, být dítěti dobrým vzorem, nepůsobit dítěti útrapy, ale zároveň ho nerozmazlovat, být dítěti rádcem, pomocníkem a zároveň vedoucím

základ rodiny

základ všeho

záleží jak u koho...

Zaopatrit deti po financni, psychicke, fyzicke a socialni strance

zaplatit diteti dobrou skolu a motivovat otce, aby se k nemu choval slusne, pripadne zaplatil dobrou skolu

zcela se zajímat o život dítěte a ve všech ohledech,věnovat se mu a tím formovat jeho osobnost

Ze svého dítěte vychovám slušného člověka a budu mu věnovat dostatek času. Dítě vychovat tak, aby nebylo rozmazlené a zároven být na něj přiměřeně přísným a naučit ho slušnému chovánní a samostatnosti.

Zkušenost s mými třemi dětmi (32,27,21)mi říká, nechat žít, nastavit přesná pravidla a mantinely, respektovat schopnosti jednotlivců (každý jsme přece jedinečný) a hlavně být důslední, chceš-li aby Tě děti respektovali, respektuj Ty je. Co slíbíš, to splň. A co slíbí děti chtěj, aby opravdu splnily. V období puberty se staneš nepřítel číslo jedna, ale po pár letech je to paráda. Bylo by to na dlouhé povídání. A hlavně - až dostudují, ať jdou z domu. BEZ dotací ze strany rodičů. Moc se jim to nelíbí, ale po pár měsících děkují. Samozřejmě to trochu jistíme, víkendy jsou u nás - vyjde jim to levněji :-)))

Znamená to byť rodičom,ktorý má podmienky pre starostlivosť bvo všetkých ohľadoch,ale hlavne starať a vychovávať 24 hodín denne.

Znamená to milovat a jednat v zájmu dítěte, což si dnes spousta rodičů mylně vykládá jako podřídit se každému jeho rozmaru.

znát své dítě

zodpovědná výchova

Zodpovědná výchova dětí, obětování se, motivování dětí, zdravý vztah plný respektu s druhým rodičem i s dětmi v jejich dospívání, mít prostředky na zajištění dítěte

Zodpovednost

Zodpovědnost

zodpovědnost

Zodpovědnost a radost.

zodpovědnost na 1. místě

zodpovědnost, kamarádství, slušnost, aj.

zodpovědnost,nadhled

zplodit (porodit) děti, milovat je, zabezpečit je, vychovat je, převzít odpovědnost se vším všudy

Způsob jak připravit dítě k samostatnému životu

Zvládat vše na jedničku, mit dobře vycviceneho partnera i děti

zvladnout uspokojit potreby rodiny

že moje dítě ví, že u mě má jistotu, lásku, bezpečí

žít pro dítě, věnovat se mu, být mu vzorem (pozitivním), formovat jeho etické a morální cítění...

žít pro své děti

žít pro své děti, milovat je a vychovávat

3. Které domácí práce běžně děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úklid domácnosti109894,57 %94,57 %  
nákup potravin105490,78 %90,78 %  
vaření101287,17 %87,17 %  
praní93980,88 %80,88 %  
žehlení71961,93 %61,93 %  
drobné opravy v domácnosti55147,46 %47,46 %  
údržba domu / bytu53846,34 %46,34 %  
práce na zahradě52645,31 %45,31 %  
údržba auta31527,13 %27,13 %  
žádné60,52 %0,52 %  
péče o domácí mazlíčky40,34 %0,34 %  
péče o zvířata30,26 %0,26 %  
venčení psa20,17 %0,17 %  
péče o domácí zvířata20,17 %0,17 %  
péče o děti20,17 %0,17 %  
pečení20,17 %0,17 %  
šití20,17 %0,17 %  
další10,09 %0,09 %  
mytí nádobí10,09 %0,09 %  
naprosto vše nezbytné10,09 %0,09 %  
Jsem muž 10,09 %0,09 %  
a mnoho dalších10,09 %0,09 %  
rady a pomoc ve složitých situacích10,09 %0,09 %  
péče o dvě malé děti10,09 %0,09 %  
prace ohledne deti od pripravy do skoly, po tydenni uklid pokojicku10,09 %0,09 %  
kdysi chůva pro mladšího bratra10,09 %0,09 %  
starám se o ovce,králíky,slepice a pstruhy v rybníku10,09 %0,09 %  
šití, zašívání10,09 %0,09 %  
Dekorace interieru,odvoz trizeneho odpadu, 10,09 %0,09 %  
Všechno, co je doma potřeba10,09 %0,09 %  
Věšení prádla, občas vaření10,09 %0,09 %  
Prakticky všechny10,09 %0,09 %  
organizuji rod.oslavy,udžuji rodinu10,09 %0,09 %  
zašívání a šití oděvů, 10,09 %0,09 %  
+ velkou škálu věcí co potřebuje partnerka do práce10,09 %0,09 %  
péče o psa10,09 %0,09 %  
správa domácího IT, správa financí10,09 %0,09 %  
zametání společné chodby10,09 %0,09 %  
nakup drogerie, leku a dalsiho, siti10,09 %0,09 %  
péče o dva psy10,09 %0,09 %  
ne, že by mě to příliš bavilo, ale dělám co musím10,09 %0,09 %  
vše na co stačím10,09 %0,09 %  
péče o kočky10,09 %0,09 %  
mytí nádobí, vysávání10,09 %0,09 %  
placení složenek, zajištění chodu domácnosti; tj. rodin. režim. 10,09 %0,09 %  
všechny - matka samoživitelka10,09 %0,09 %  
prostě vše na co dosáhnu a co unesu...10,09 %0,09 %  
Vše, co se namane.10,09 %0,09 %  
od kazdeho neco, pravidelne a bezne ale krom klasickeho uklidu nic (napr. obcas varim, protoze ale ziju ve spolecne domacnosti s rodici a bratrem, vari bezne mamka)10,09 %0,09 %  
vynášení odpadu a to, co je právě potřeba10,09 %0,09 %  
starost o chod hospodarstvi ktere na cca 50ks zvirat10,09 %0,09 %  
mytí oken10,09 %0,09 %  
běžně nedělám nic10,09 %0,09 %  
vytírání, vysávání, výnos odpadků10,09 %0,09 %  
ty ostatní dělá manžel10,09 %0,09 %  
vaření - o víkendu, střídáme se s partnerem10,09 %0,09 %  
výchova a vzdělávání10,09 %0,09 %  
šití na stroji10,09 %0,09 %  
např,starost o zvířata10,09 %0,09 %  
hraní si s dítětem10,09 %0,09 %  
zalévání květin, utírání nádobí10,09 %0,09 %  
učení s detmi10,09 %0,09 %  
starost o domaci zvirata a dalsi cleny rodiny10,09 %0,09 %  
péče o dítě10,09 %0,09 %  
péče o zvíře (čtyřnohé)10,09 %0,09 %  
péče o psa, zařizování administrativy 10,09 %0,09 %  
péče o domácího mazlíčka10,09 %0,09 %  
starání se o králíka10,09 %0,09 %  
péče o květiny10,09 %0,09 %  
atd.10,09 %0,09 %  
péče o domácí zvířata (ryby, morče, pes....)10,09 %0,09 %  
jsem rovný10,09 %0,09 %  
hlídání dětí a jejich doprovod z a do školy10,09 %0,09 %  
dohled nad učením a volným časem10,09 %0,09 %  
udrzba a provoz domaci techniky, PC10,09 %0,09 %  
starost o zvířata10,09 %0,09 %  
starost a výchova dětí10,09 %0,09 %  
pomoc dětem při učení apod., krmení koček10,09 %0,09 %  
zašívání10,09 %0,09 %  
šití a zašívání, malování (stěn), opatrování zvířectva, 10,09 %0,09 %  
Starání se o dobytek10,09 %0,09 %  
finanční přehled, správa financí atd.10,09 %0,09 %  
siti10,09 %0,09 %  
chodim na gelove nehty a rasy10,09 %0,09 %  
krmení zvěře10,09 %0,09 %  
Výchova a hraní s dětmi10,09 %0,09 %  
Tunim si káru!10,09 %0,09 %  
starost o domaci zvirata10,09 %0,09 %  
rovnání hraček10,09 %0,09 %  
vedení rodinného rozpočtu; organizace výletů a oslav10,09 %0,09 %  
přivydělek prací z domu10,09 %0,09 %  
vše, co je potřeba10,09 %0,09 %  

Graf

4. Co je podle Vašeho názoru rovnocenné partnerství?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

oba jsou spokojeni,navzájem se neutlačují, o starosti, radosti, práce se dělí rovným dílem

´když se dokáží domluvit na rozumném kompromisu, výhodném pro obě strany

-umět si rozdělit role, být si oporou,

.

...

..kde jsou respektovány role obou partnerů, přičemž v případě potřeby jsou schopni partneři se navzájem zastoupit.

..když jsou oba partneři schopni vykonávat základní činnosti pro chod domácnosti nepostradatelné...

= soužití partnerů, kde oba mohou prosadit svůj názor na životně důležité hodnoty a pokud jej nemají, tak se v klidu domluví na kompromisu

50:50. Otevřená komunikace, ochota pomáhat jeden druhému.

50% on 50% ona

aby i muz delal domaci prace

aby jsme dokázali dělat kompromisy a shodly se na výchově dětí

aby muž a žena byli rovnocennými partnery a tak se k sobě chovali

Aby neměl ani jeden partner převahu, vše řešit kompromisem

Aby oba byli spokojení.

ani jeden ne nevyvyšuje. pomáhá druhému partnerovi.

Ani jeden není dominantní, kompromisy, oba se podílejí na rozhodování

ani jeden se nepovyšuje nad druhým

ani jeden ve vztahu toho druhého nepřevyšuje, nemá nad druhým moc. jsou to lidé, kteří spolu komunikují a řeší věci společně, po dohodě

ani jeden z partnerů nemá pocit, že ho ten druhý uzurpuje. Oba milují a váží si svého protějšku

ani jeden z partnerů není měněcenný

ani jeden z partnerů se necítí podřízeně

Asi aby oba měli stejné právo rozhodovat,oba si rozumí.

bez hádek,

bezproblémová komunikace

Bezproblémová komunikace a s tím související dělba povinností.

bezproblémová komunikace, podělení se o všední úkoly, společná výchova dětí, atd.

blbost ženská se stará o děti a domácnost chlap vydělává

Brát partnera jako sobě rovnému, neomezovat druhého v jeho koníčcích a potřebách a totéž očekávám i já.

Být rovnocenný znamená mít stejná práva. Znamená to také povinnosti, ne dělené matematicky napůl, ale rozložené tak, aby nikdo nebyl přetěžován na úkor druhého. Znamená to chovat se k druhému tak, jak chci, aby se on choval ke mně.

Co může dělat jeden může i druhý

Co můžeš ty, můžu i já.

Cokoliv společného bez rozdílu pohlaví nebo postavení.

časově rovnoměrné rozvržení domácích povinností

Člověk má žít tak, aby byl on i lidé v jeho okolí spokojení. Rovnocenné partnerství se nedá definovat. Každý partnerský pár tu rovnost vidí jinde.

dělám co je potřeba, vzájemně se doplňujeme

dělám co umím a zvládám a je jedno jestli jsem muž nebo žena

dělání kompromisů, konstruktivní domluva na úlohách

Dělat věci společně, rovnoměrně si rozdělit úkoly

Delat vse napul

dělba "moci", dělba práce, komunikace

dělba domácích prací dle možností a domluvy, vzájemná akceptace profese manželů

Dělba povinností mezi oba partnery

dělba práce

Dělba práce

dělba práce

dělba práce

dělba práce , rozhodování o chodu domácnosti, financování dle schopností stejným dílem

dělba práce i peněz

dělba práce v domácnosti

Dělba práce v domácnosti. Starat se o děti stejným dílem.

dělba práce, schopnost se dohodnout, kompromis, žádná nadřazenost a podřízenost jedinců

dělba všeho, od práce v domácnosti po náklady

dělba všech povinností doma

dělba základních aktivit v domácnosti a společná výchova dětí

Dělení se jak o radosti, tak i starosti .. související se společným soužitím - obou partnerů. Mít oba svoji práci a dělit se, o prac. povinnosti - spojené s chodem domácnosti. Anebo model žena v domácnosti, která obstarává většinu prací + pracující muž.

Dělení se o finance, starosti, radosti, snaha, ale i důslednost v plnění kompromisů, vzájemný podíl výchově dětí...

dělení se o vše

Děleni učtu a poviností

dělení všech aspektů života, realizace sama sebe bez omezování partnera, naslouchání a nalézání kompromisů z obou stran

děli se o práci a o starost, na všem se domluví

Dělit se nejen o radosti,ale kupř.pomoci ,kdy je dítko nemocné,přispívat stejnou finanční měrou na rodinné výdaje.Podřídit své osobní koníčky potřebám rodiny.Nevyvyšovat své postavení v rodině či důležitost svého pracovního místa.

dělit se o domácí práce bez rozdílu žena/muž...samozřejmě dle schopností, dělit se náklady na domácnost a rodinu, společně se rozhodovat o výdajích, investicích, dovolených atd.

dělit se o domácí práce, přispívat oba do rodinného rozpočtu, mít oba prostor věnovat se svým zájmům

dělit se o povinnosti podle svých schopnosti a nevymlouvat se

dělit se o vše, o povinnosti ale i radosti, vychovávat společně děti, opora při problémech

dělit se rovnoměrně jak o starosti tak o radosti

dle mě je to o tom, že ten kdo má zrovna čas udělá v partnerství to co je zrovna potřeba a hlavně se o všem mezi partnery hovoří a dělají se dohody, co jak komu vyhovuje

dobrá komunikace ve vztahu, kompromis

dobrá věc

dodrzet stanovene role

dohoda o společném životě

dohoda partnerů

Dohoda, popř. výměna rolí.

dohoda, tolerance, komunikace

dohodnout se ke vzájemné spokojenosti na tom, kdo co bude dělat pravidelně a sem tam udělat něco, co jinak má dělat ten druhý

dokázat se dohodnout na hlídání dětí, povolit si aktivity mimo domov, respektovat aktivity druhého, občas pomoct i tam, kde běžně ne- třeba vaření, nakupování...

dokázat se dohodnout; to jak je co rozděleno je už na tom konkrétním svazku; v okolí vidím, jak je to u každé dvojice jiné

dokázat se podělit o domácí práce, zastoupení ve výchově dítěte

domácí práce dělá ten, kdo je umí lépe a má čas

domácí práce si dělíme podle potřeby, máme společný účet, jednou má pravdu ten, jindy druhý, ..

domluva mezi partnery

domluvit se na všem

doplńování se

doplnovani se na vzajem

důležitá rozhodnutí dělají partneři společně, váží si jeden druhého a respektují se

důležiutá je komunikace...komunistická hesla jako rovnost do partnerství/manželství nepatří

důvěra

fifty-fifty

finanční nezávislost, rozdělení úkolů, nevyčítavost, oboustranná láska

Fungující manželství ke spokojenosti celé rodiny.

gay

Harmonické pluaritní soužití partnerů v demokratickém duchu

harmonický vztah s rozdělením povinností a prací pro oba stejně

Hlavne tolerance! Ferovy pristup obou stran, kdy jsou vychozi podminky stejne nebo jine, ale za predpokladu, ze s tim obe strany souhlasi (treba muz pracuje a nosi penize, ale zena je doma a stara se o chod domacnosti - nikdo nikomu nevycte, ze "dela" min). atd

Hlavou rodiny není jeden z partnerů, ale rovnocenně rozhodují

Hledání kompromisu, respekt, nepovyšování se nad druhého, komunikace

hloupí výraz nikdy to nejde ve všem 50 na 50 je to o tom jak se k tomu postaví pár (rodiče)

hloupost

Hranice je pohyblivá, podle toho, zda jsme na vesnici nebo ve městě. Na vesnici se žena stará o to, aby bylo uklizeno, uvařeno. Chlap zajišťuje topení a údržbu domu. Ve městě by chlap neměl co dělat tak se o práci dělí jednou uklízí jeden podruhé druhý.

I práce kolem dětí je práce a když stříkám dutiny na autě, tak se neválím pod autem.

ideální rozložení domácích prací

ideální stav - kdy se partneři neohlížejí na to, zda ta či ona práce je "ženská" nebo "mužská", ale mají chod domácnosti nastaven tak, že každý je schopen udělat všechno, hlavně tehdy, když ten druhý má málo času. Vše je na domluvě a toleranci

Idylické partnerství je založené na vzájemných kompromisech, které udělají obě strany. pokud je potřeba něco udělat nebo zařídit,aby to dělali spolu a tak jak se domluví.

já dělám to a ty ono

já pán - ty pán

jak si to kdo nastaví, tak to má

Jakmile ve vztahu není nadřazenoust jen z toho důvodu, že muž byl vždy od nepaměti hlavou rodiny. Vůbec ne, jde o rozdělení si rolí. Pokud si je v počátku rozdělíme špatně, pomalu ale jistě poznáme, že jsme na všechno samotné.

je dle mého vztah mezi mužem a ženou, kde ani jeden z nich nedominuje, oba dva si vycházejí vstříc..

Je otázka, jak který pár to má rozděleno: lze mít rovnocenný vztah na bázi mužské-ženské práce, i "švédský" model, kdy budeme náklady a síly na péči o domácnost dělit rovným dílem. Sama preferuji spíš ten tradičnější model.

je to o toleranci, umět se podržet, když je druhému zle, umět si pomoct, nedělit práce na mužské a ženské práce

Je to propaganda, aby my, zženštilí muži jsme neprotestovali proti zmužštelým ženám. Dokážu vařit, uklidit i postar se o děti, ale z rovnoceného parterství se vytrácí sexualiuta a vášeň. Vláda ale potřebuje, abychom byli pracovitými a neutránlími beránky co platí daně, ne?

Je to to když se na chodu domácnosti a výchově dětí podílejí oba partneři

Je to trochu o té demokracii.Můžeš ty,můžu i já.Chceš něco,prosím,ale chci i já. Mám přání,také si něco přej.Nejsem víc,než jsi ty a nejsi víc,než jsem já.

je to umět se domluvit na společných cílech, každé slovo partnera má stejnou váhu

Je to vztah ve kterem si muze kazdy dovolit byt sam sebou, projevit se, kdy se partneri neboji projevit svou slabost nebo silu a sdili spolecne dobre i zle, chapou potreby partnera jako projev zivota a moznost ucit se ho poznat a pochopit a ne jako utok na sebe sama. Rozviji haronii vztahu svym poctivym pristupem, kde pravdomluvnost a otevrenost v hlavnich rolich spolecne s laskou a objetim(jak se toto pise-ziju v cizine) vytvari pevne zazemi pro sba partnery

je to, když se neřeší, co je ženská a co mužská práce. Ale každý dělá to, na to má čas a co umí. Např. muž, kterého baví vařit, tak uvaří a žena zatím pustí pračku. Prádlo mlže manžel pověsit a žena může delat spoustu jiných věcí, které jsou potřeba nebo ji baví. Ne, že manžel příjde z práce, lehne si, žena vaří, pere, žehlí, uklízí.

je založeno na kompromisech, komunikaci. Každý se o dům stará stejnou mírou - ne že by oba dělali to samé (žena opravářství a muž praní a žehlení), ale měli by si umět úkoly rozdělit... ale muž by mohl občas pomoci třeba i s vařením

jeden dělá to a druhý tohle a dělí se o provoz domácnosti, firmy.... dle svých sil a možností....

jeden dela to, druhy ono a je to tak nejak v rovnovaze

Jeden dokáže pomoct druhému, svěřit se, snažit se pochopit, podílet se na péči o domácnost a o děti...

jeden druhému nich nepřikazuje, nezakazuje, na druhou stranu se se o důležitých rozhodnutích navzájem zmíní

Jeden není „šéf“ pro druhého, při společném bydlení rozdělené povinnosti

Jeden partner nebude utlačovat toho druhého (psychicky, fyzicky, ohledně zájmů, práce atd.). Nebude mu bránit v činnostech, které chce dělat. Jeden respektuje druhého a podporuje ho.

Jeden partner respektuje druhého (a naopak).

jeden se může na druhého spolehnout, pokud jeden nemůže, nahradí ho druhý, podílí se na veškerém chodu domácnosti

jednáme spolu na stejné úrovni

jednotný přístup k věcem, stejné názory

jednou nakoupí, uvaří, uklidí a něco opraví ten, podruhé onen

jednou ustoupí jeden, podruhé druhý...rovnocenné = tolerantní

jestliže je o společném žití rozhodováno společně - např. když jeden víc vydělává a míň se stará o děti a domácnost, tak ten druhý umí ocenit finanční pohodu a naopak ten vydělávající klid domácího zázemí

jistota, že nejsou vykořisťováni druhým partnerem

jsou ve všem nastejno,dělí se o peníze,nikdo nevládne a nerozkazuje tomu druhýmu

Jsou-li dva přátelé a jednají spolu jako člověk s člověkem. Férově, spravedlivě a respektují se.

k důležitým otázkám se vyjadřovat oba, finance a úspory - oba do toho mají co mluvit, výchova dítěte - oba, ale mít také své zájmy, ... žádný není dominantní ve vztahu a nežije na úkor druhého

kamarádství, sdílení povinností a úkolů

KAŽDÝ DĚLÁ CO UMÍ,TŘEBA ŽENA IMUŽOVU PRÁCI POKUD JI MUŽ NEOVLÁDÁ A NAOPAK

každý dělá něco,né všechno jen žena! :-(

Každý dělá to, co umí, co neumí ani jeden, o to se podělí. Hlavní je spolupráce, respekt, tolerance, poslouchat toho druhého, nebýt lhostejný jeden ke druhému

každý dělá to, co umí, nerozlišují se typicky "mužské a ženské" práce

Každý dělá to,co je potřeba bez rozdílu pohlaví.

každý dělá v domácnosti to, co mu jde, nepředhazují si výši výplaty a mají stejné názory na založení rodiny, chod domácnosti a jiné důležité věci

Každý do toho vztahu dává něco, co je přínosné. Říká se to hlavně v souvislosti s prací, že by měl muž pomáhat v domácnosti. Já si hlavně myslím, že by se lidi měli navzájem tolerovat, respektovat a nepovyšovat se jeden nad druhého. Pak to nemá cenu.

Každý chvilku taha pilku

každý chvilku tahá pilku

Každý chvilku tahá pilku. Oba dva partneři se podílejí stejným dílem na chodu domácnosti a na rozhodování o běhu domácnosti

každý má svou práci v domácnosti a navzájem si pomáhají ,žiji ve společné symbiozeProblémum šelit společně a rovněž jeden druhého podržet v těžších situacích,žít bez zbytečných vyčítek-s tolerancí.

Každý má právo na vyslechnutí jeho názoru a zvážení zda se podle něj budeme řídit

každý má svá práva a své povinnosti,parneři musí před dětmi vystupovat jednotně

Každý má své koníčky, společná kasa, spolupodílení se na všech aktivitách ( i uklízení).

Každý má své povinnosti ale i zájmy. Společné řešení všedních problémů a společná péče o domácnost a děti.

každý má svou úlohu v životě a domácnosti

Každý pár a´t si udělá taková pravidla, jaká oběma vyhovují. Když budu na mateřské přijde mi logické, že když nepracuji, naplno se starám o děti. Když děti nemáme a oba pracujeme 8 hodin tak se o práce doma nějak podělíme. když například partner bude v práci stejně 12 hodin denně, tak ho na nákupy a žehlit posílat nebudu :)

každý plní podle možnosti úkoly, které jsou potřeba pro zdárný chod rodiny

každý se podílí prací na domácnosti

každý se podílí na chodu domácnosti jak nejvíce může a oba mají stejná práva a povinnosti

každý se podílí na chodu rodiny rovným dílem, resp. dle svých možností a aktuální situace

každý se snaží přispět svým dílem tak, jak to nejlépe dovede, a nic si nevynucuje

každý se věnuje vztahu na plno

každý stejně pomáhá v domácnosti

Každý ve vztahu by měl mít stejná práva i povinnosti. Když může muž s muži do hospody, může i žena s kamarádkami. Žádné zákazy, umění najít kompromis a druhému vyjít vstříc. Dohodnout se.

Každý z partnerů má možnost rozhodovat a projevit svůj názor! Oba partneři by se měli dohodnout na jedné věci!

každý z partnerů má nárok živit rodinu či naopak zůstat na mateřské. Není pravidlo,že žena musí vařit a muž nikdy apod.

každý z partnerů má stejnou váhu slova, stejná práva. stejné povinnosti. Oba by k sobě měli mít úctu a podle toho se k druhému tak chovat.

Každý z partnerů má svá práva, nikdo není utiskován tím druhým a může se svobodně rozhodovat.

každý z partnerů má své vlastní povinnosti v domácnosti a rodině, ale vzájemně si s nimi v rámci možností pomáhají.

Každý z partnerů se trochu přizpůsobí potřebám toho druhého. Dělají si radost, starost a vše, co ke vztahu patří. Obvykle za to nic neočekávají, pouze podporu a lásku toho druhého.

každý z partnerů se určitým podílem podílí jak na chodu domácnosti,tak výchově potomka

každý zajistí "co chce" s tím, že bude vše zařízeno

kde jsou si partneři rovni ve všech ohledech

kde jsou si partneři rovni, komunikují spolu, o domácnost a péči o děti se snaží pečovat ve stejné míře jako partner

kde jsou si žena a muž ve všech sférách manželství a rodičovství rovni

kde muž a žena mají stejnou váhu slova a vzájemně se doplňují.

kde probíhá komunikace

kde se ani jeden necítí být lepší/horší

kde se dělíme jak o finanční zodpovědnost, tak o práce spojené s chodem domácnosti, tak o výchovu dětí

kde se nikdo na nikoho nepovyšuje, nezastrašuje, neubližuje...

Kde se oba partneri dohodnou na rolich ktere v partnerstvi zastavaji. Pokud se chteji dohodnout na tom aby jeden pracoval a druhy zustal v domacnosti je to v poradku kdyz s tim oba souhlasi. Pokud chteji oba pracovat a podilet se na chodu domacnosti taktez je to rovnocenne, zalezi na tom jak se partneri dohodnou.

kde se oba partneři dobře cítí a nemají pocit, že druhému "slouží" i když třeba dělají více

Kde se oba partneři podílejí na chodu domácnosti a kde jsou rozhodnutí společná.

Kde se partneři vzájemně respektují a oceňují a mají stejný přístup k financím a přibližně stejně volného času.

kde si ani jeden z partnerů nepřipadá méněcenný, nebo zneužívaný tím druhým

Kde si partneři navzájem uvědomují a uznávají právo druhého na vlastní práci, volný čas a odlišné zájmy a názory a zároveň kvalitně strávený společný čas a dokáží povinnosti a údržbu domácnosti rozdělit aniž by vznikl pocit křivdy.

Kdy 1 neni zavisly (at uz existencne ci emocionalne ci jakkoli jinak) na svem partnerovi. Kdy jeden je ochoten neco objetovat ve prospech toho druheho => jich obou

kdy dva maji stejně důležité pozice, ničí důvody a názory nejsou důležitější.

Kdy jeden z partnerů není utlačovaný. Není na něj navalena např. veškerá zodpovědnost, placení,...

Kdy jeden z partnerů nerozhoduje o neúměrně více věcech než druhý.

Kdy jsou partneři schopní se v případě potřeby zastat ve většině/všech oblastech svých úkolů. Když oba pracují na společném měrou, kdy jsou oba spokojení.

kdy jsou si dva lidé skutečnými partnery, tzn. nesoupeří spolu v rámci vztahu o nadvládu nad druhým z nich a spolupracují na dosažení svých cílů

Kdy kazdy dela co je treba v danou chvili udelat.

kdy každý z partnerů se podílí na chodu domácnosti a výchově dětí tak ideálně stejným dílem, v praxi tak, aby jeden z partnerů nebyl přetížen a druhý nedělal nic

Kdy matka i otec se starají o dítě nastejno. Kdy mají společný finance, společnou důvěru, společnou domácnost,...

kdy nejsou upřednostňovány záliby ani práce ani jednoho z partnerů

kdy nikdo z partnerů nerozlišuje ženské a mužské práce, každý dělá, co je zrovna potřeba.

kdy oba dělají od všeho něco

kdy oba dva mohou dělat v domácnosti stejné věci.

kdy oba partneři jsou schopni se domluvit, ani jeden není ve "výhodnějším" postavení, jsou ochotni se oba podílet rozumnou měrou na chodu domácnosti nebo výchově dětí

kdy oba z partnerů jsou na stejné pozici ve svém vztahu, dělají stejné věci v domácnosti, mají stejná pravidla i povinnosti

Kdy partneři spolu komunikují a na všech rozhodnutích se domlouvají, žádný nedělá nic sám, či za zády toho druhého.

Kdy se ani jeden nepovyšuje nad druhého a respektují se

kdy se jeden z partnerů nenadřazuje na toho druhého

Kdy se manželé navzájem respektují a dokáží oba udělat kompromis.

Kdy se nerozlišuje na ženské a mužské práce, nikdo se nepovyšuje, na všem se dokážou dohodnout.

Kdy se oba partneři dělí rovným dílem o chod domácnosti apdů

Kdy se oba partneři jsou schopni dohodnout a respektovat se navzájem

kdy si partner váží toho druhého, jedná s ním slušně, umí poradit, pomoci

Kdy spolu partneři komunikují na úrovni diskuse, ale v reálu je to utopie, protože vždy bude ve vztahu jeden dominantnější.

Kdyz i muž pomůže s pracemi spojenými s chodem domácnosti

Kdyz jsou oba partneři na stejné úrovni

Kdyz jsou si manzele partneri a oba rozhoduji

kdyz kazdy dela neco. pokud muz plne uzivi rodinu, prace o domacnost je na zene. pokud tomu tak neni, meli by se podilet oba. asi nemuzu po partnerovi chtit, aby pral, stejne jako ja nebudu neco delat se sroubovakem. ale vse je na dohode.

kdyz neni situace, ze zena chodi do prace na plny uvazek, uklizi doma, stara se o rodinny rozpocet a vychovava bez pomoci deti, aniz by na to mela domaci personal

kdyz oba partneri dělaji kompromisy

Kdyz partneri neresi, ktery z nich vydelava vic, kdyz muz se snazi pomahat zene s domacnosti a oba se snazi, aby byl ten druhy spokojeny.

Kdyz se muz a zena podileji na vychove deti i domacnosti stejnou merou

Kdyz se o vsechno partneri deli

Kdyz si navzajem partneri vypomahaji

Kdyz zpusob spolecneho zivota vyhovuje obema.

Když 2 dohromady dokážou víc než 2 samostatně

když ani jeden nemá ve vztahu navrch a nezneužívá druhého

když ani jeden nevnímá toho druhého jako dominantního

Když ani jeden z partnerů nedominuje, na všem se domluví pomocí kompromisu.

když čas strávený zábavou a povinnostmi je víceméně rovnoměrně rozložený mezi oba partnery

Když do něj oba vloží to nejlepší ze svých schopností a možností

Když dokáží vzájemně se zastat v každodenních povinnostech ... nákup, uvařit, vyzvednout děti z družiny, učit se s nimi a večer spokojeně uložit i s pohádkou do postele. Manželka může být i nemocná no né?

když dva táhnou za jeden provaz, mají společný cíl a pomáhají si

když dva žijí v harmonii a ani jeden toho druhého výrazně neutiskuje

Když chlap nejede heslo "Ženská by měla mít řetěz od ledničky ke sporáku, kterej se prodlouží jen, když přivezou uhlí"

Když je doma vše vyvážené, jak práce doma, na zahradě atd

když jeden druhého dokáže zastoupit

když jeden druhému může věřit a svěřit se se vším partnerovi

když jeden nemůže, udělá to ten druhý, případně rovná dělba domácích prací

Když jeden partner není podřízený druhému

Když jsou oba na počátku stejně schopní.

Když jsou oba parneři schopni se v domácnosti bez problému zastoupit. Nikdo z partnerů není dominantní a o problémech, bězných provozních věcech v domácnosti se bez problému domluví

Když jsou oba partneři ve stejném postavení - oba chodí do práce, oba se podílí na běhu domácnosti, na výchově dětí, na volném rodinném čase.

Když jsou oba spokojení.

když jsou oba ve vztahu spokojeni.

když jsou partneři na stejné úrovni, tzn. komunikace, pomoc v domácnosti, rozhodování apod.

když jsou poměry sil mezi ženou a mužem vyváženy

Když jsou rovnoměrně rozloženy práva a povinnosti, jak ve vztahu k domácnosti, taka to zejména k dětem

když jsou si oba partneři rovni

Když jsou si oba partneři rovni, nikdo není nadřazen. Rozhodují o věcech spolu, radí se před důležitým rozhodnutím a berou v potaz názor a přání druhého.

Když jsou si oba rovni a vzájemně se respektují

když jsou si partneři navzájem oporou, kamarády, mají se v úctě, nepovyšují se nebo neponižují vůči druhému, navzájem si podporují autoritu - když jeden řekne dítěti "ne", tak druhý neřekne "ano"

když jsou si partneři rovni

když jsou si partneři rovni a jeden druhému nic nezávidí

když jsou si partneři rovni a nevládne ani žena ani nejde o patriarchální systém

Když jsou si rovni a všichni dělají všechno a ne ze kdyz se žena stara o rodinu nebo min vydelava tak je podřadna a méněcenna

Když k sobě partneři chovají úctu a ten submisivnější necítí svou podřízenější roli jako újmu.

Když k sobě přistupují se stejným respektem a rozhodují se na základě konsenzu

když každej ví co má dělat, takže neexistuje

když každý dává a bere stejnou měrou (myšleno všeobecně, ve vešech oblastech)

Když každý dělá co umí a co dělá rád. Činosti které nikoho nebaví, jsou rovnoměrně rozděleny.

když každý dělá co umí a když je potřeba, druhý bez problému pomůže

když každý dělá to co může, nač stačí, funguje komunikace, vyrovnaný vztah, kdy občas táhne jeden a občas druhý, kdy se střídají role

Když každý dělá v manželství to, co umí lépe než ten druhý, přičemž se to ten druhý snaží také naučit

Když každý z partnerů do vztahu něco přináší. Ne jen, že jeden dáva a druhý jen bere.

když každý z partnerů je v nějakých ohledech dominantní, v jiných submisivni... navzájem se doplňují, respektují se a jsou schopni si vyjít vstříc

Když má každý z partnerů svou domácí roli a v případě potřeby ochotně pomůže drahé polovičce

když má slovo obou partnerů stejnou váhu

Když mají oba dva partneři stejnou měrou zajištěny práva i povinnosti v rodině. Když spolu vše projednají, domluví se a jednají spolu rovně. Když ani jeden není povýšen nad toho druhého v případě, že jemu je to nepříjemné apod.

Když mají oba dva stejné práva i povinnosti, respektují se a umí se domluvit na kompromisech

Když mají obá partneři příjmy a nikdo není na tom druhém závislý (především finančně)

když mají oba partneři stejné možnosti realizace, jeden druhého nepodceňuje, nemá na něj nízké, ale ani přehnané požadavky, každý má možnost na vyjádření vlastního názoru na chod domácnosti, výchovu dětí

Když mají oba rodiče možnost svobodně se vyjádřit, domluvit a společně schopni kompromisu.

když muž a žena mají stejná práva a povinnosti

když muž i žena mohou dělat stejné věci

Když muž i žena pracují, ale zároveň se oba starají o domácnost a o děti.

když muž pomáhá s domácností, alespoň v něčem co je "typicky" ženská práce a nestydí se za to - např. žehlí.

Když muž respektuje a miluje svojí ženu a navzájem. Podporují se navzájem jak v pracovní kariéře tak i v osobním životě.

Když muž si nehraje na muže z minulého století, je schopen se postarat o své děti i domácnost, dělat vše společně a každý z poloviny pečovat o domácnost

Když není jeden partner podřízený tomu druhému. Oba mají na vše stejné právo.

když oba cítí, že je vztah naplňuje. Když oba dávají a dostávají stejnou "porci" lásky.

když oba dělají svůj díl práce a vnímají to jako spravedlivé

když oba do vztahu přinášíme stejně

když oba dva přinášejí do domácnosti stejné hodnoty

když oba investují do vztahu stejně a mají v tom jasno

když oba mají stejná práva a povinnosti

Když oba mají takový vztah, že jsou ve své roli spokojeni.

když oba manželé/životní partněři umí: - pomoci tomu druhému bez sobectví - zastat druhého v jakékoliv pozici, činnosti - nalézt kompromisy v životních situacích - podpořit druhého v jeho aktivitách nebo pracovním životě

když oba mohou vyjádřit svůj názor a druhý o něm přemýšlí

když oba partenři májí stejné možnosti vyjádření svého názoru na společná témata

když oba partneři dělají v rámci možnosti vše co dokáží ,ne že žena bude lítat kolem bytu a muž sedět u tv a opačně, když např.muž vykonává nějakou opravu nebo malování , tak by mu žena měla být nápomocí

když oba partneři dělají vše

když oba partneři dokáží rovnocenně zastat roli toho druhého a umí se podělit jak o domácí práce a při péči o děti atp.

když oba partneři mají prostor na své zájmy a koníčky, jeden neomezuje druhého, vzájemně se respektují

když oba partneři mají stejnou váhu svých názorů a ani jeden není ve výhodě (např. finanční, fyzickým násilím, apod.)

když oba partneři mají svůj svět (koníčky, práce), ale také se podílejí nachodu domácnosti a čase stráveném s dětmi, ne nutně stejným dílem, ale tak, aby to všem vyhovovalo. To znamená, že v rodině nikdo nikoho neomezuje ani neřídí jeho život, nikdo neslouží zbytku rodiny

Když oba partneři mohou k věci projevit svůj názor,mají možnost diskutovat.

Když oba partneři souhlasí s fungujícím rozdělením práv a povinností.

když oba partneři vkládají a berou od vztahu stejně.

když oba pracují podobnou měrou - každý dělá to, co mu jde líp

když oba přispívají stejným dílem

když oba stejně dávají i získávají

Když oba z páru mohou dělat totéž (pracovat, bavit se,..) a zároveň mají oba povinnosti (rozděleny práce a kompetence).

Když oba zastávají tytéž činnosti (povinnosti i zábavu), když oba mají prostor projevit se a realizovat se.

Když obě strany do vztahu přispívají stejně, podílejí se na pracích společně, respektují se navzájem

když oběma partnerům rozdělení rolí vyhovuje

když oběma vyhovuje, jaké mají mezi sebou uspořádání, když jsou tak oba spokojeni

když partneři drží pospolu v každé situaci

když partneři fungují jako pár a každý má svoje povinnosti jak sám, tak společně

Když partneři o všem spolu mluví, na všem se spolu domlouvají, společně se starají o vydělávání peněz, společně vychovávají děti

Když partneři rozhodují důležité věci společně, záleží jim na názoru druhého, nedělají důležitá rozhodnutí za zády partnera. Také si musí dát VZÁJEMNOU svobodu, nepoužívat manipulaci, vydírání a podobné násilné metody vyjednávání. Musí se držet ve vzájemné úctě a respektu.

Když partneři spolu rozhodují o budoucnosti.

Když s partnerem děláme vše společně, od nákupu po výměnu pneu

když se ani jeden z partnerů nebojí a nevadí mu udělat práci druhého pohlaví

Když se druhý na výše uvedeném podílí a je ochoten střídat se i v péči o děti (při nemocech atp.). Bohužel pro mě sen.

když se dva domluví, případně ustoupí jeden, ale neustupuje pořád ten stejný

Když se dva dospělí dokáží domluvit a vzájemně si vycházet vstříct.

když se dva lidé dokáží dohodnout na tom, co bude každý z nich dělat, budou si případně navzájem s pracemi pomáhat a nebudou si navzájem vyčítat, že jeden dělá více toho a druhý ono

když se dva lidi respektují a cítí se spolu hezky

Když se dva partneři spolu dělí o všechny práce v domácnosti, pomáhají si, rozdělí si povinnosti.

Když se dva respektují a váží si toho druhého. Nic není problém a všem si pomáhají.

když se dva sladí natolik, že si rozumí bez vyřčených slov, že dokáží vyřešit a hlavně řešit problémy, že spolu komunikují a neřeší "hlouposti" typu kdo půjde s košem,jde ten kdo má čas.....

když se jeden nemusí podřizovat druhému, v ničem

Když se každý partner snaží udělat, co nejvíc, co může.

Když se mají dva lidé rádi a podporují se navzájem.

Když se muž i žena starají o vše a povinnosti si dělí mezi sebe. Polovinu týdne třeba vyzvedává děti manžel, druhou polovinu manželka. O víkendu vaří on, přes týden ona. Tak, jak to vyhovuje.

když se muž i žena střídají v domácnosti o své potomky, popřípadě muž uvaří

když se muž nebojí žehličky a žena šroubováku

Když se na právech a povinnostech schodnou oba partneři.

Když se na sebe partneři mohou navzájem spolehnout a mají přiměřeně rozdělené povinnosti.

Když se nemusíme dohadovat kdo co bude dělat

když se nic nerozděluje na "mužské" a "ženské" práce ale prostě chod o domácnost a starost o rodinu si rozdělí dle aktuální situace oba partneři

Když se o děti dokáže postarat i táta - více dní.

když se o vše podělí napůl, dneska ženská dělá chlapské práce, malování, tapetování, tluče hřebíky, tak proč by chlap neměl uvařit nebo uklidit?

když se oba cítí spokojeně a nikdo nemá pocit že je druhým ultačován

když se oba milují

když se oba partneři cítí rovnocenně, nevím jak na takovou otázku odpovědět...

když se oba partneři dělí o domácí práce

Když se oba partneři dělí rovným dílem o domácí práce a péči o děti

když se oba partneři podílejí na domácnosti tak, jak oba umějí

Když se oba partneři podílejí na chodu domácnosti a oba se stejně zapojují do výchovy dětí. Domácnost a děti přeci nejsou ženin koníček, který by si pořídila z rozmaru. Partneři si musí dopřát dostatek prostoru, nezakazovat si vzájemně žádné přátele nebo koníčky. Přes všechnu práci a povinnosti si ale musí najít i maximum času pro sebe. Když vedle sebe lidé 8 hodin spí v posteli, nepočítám to jako společně ztrávený čas.

když se oba partneři podílejí na převážné většině činností v poměru odpovídajícímu jejich možnostem a schopnostem, aniž by to tomu druhému vadilo a když je mezi nimi harmonie.

Když se oba partneři podílí na chodu domácnosti tak, jak nejlépe dovedou.

když se oba partneři podílí stejnou/přibližně stejnou mírou na zabezpečení chodu domácnosti a péči o děti (s přihlédnutím k pracovnímu vytížení každého z nich)

když se oba partneři přispůsobují stejně (často)

když se oba partneři rovnoměrně dělí o veškeré práce a povinnosti spojené s domácností a péčí o děti. I finance se dělí rovným dílem.

když se oba partneři starají o rodinu podle svých možností a vloh

Když se oba partneři umějí dohodnou

když se oba partneři vzájemně podporují, pomáhají si - ke spokojenosti obou

Když se oba podílí jak jim práce dovolí společně na vedení domácnosti. Když je druhý ochotný vyslechnout názor druhého a prodiskutovat ho a společně vyřešit. Když se navzájem neschazují, ale podporují třeba i v zájmech. A hlavně si musí navzájem věřit a nelhat si.

když se oba respektují a navzájem si pomahájí

Když se oba starají jak o chod domácnosti, případně se dokáží dohodnout, kdo má za co odpovědnost, přesto respektovat druhého, kdo co dělá. Dohodnout si role (mužské, ženské) tak, aby jim to vyhovovalo. Společné budování budoucnosti, snaha na obou stranách. Nemusí mít oba stejně "hodnotné výstupy", stačí, je-li alespoň snaha.

když se partner i partnerka podílí společnými silami a finančními prostředky a všech potřebných úkonech

Když se partner podílí na aktivitách stejnou měrou

Když se partneři dohodnou

když se partneři dohodnou na plnění nutných záležitostí, rozdělí si práci pokud možno férově

Když se partneři dohodnou na tom, kdo co bude dělat, kdo co financovat, nebo jak se prostě budou dělit o běžné činnosti.

Když se partneři dokáží domluvit = najít kompromis ke kritické věci / události, v některých ohledech i dělba práce (bez "tradičního" rozdělení rolí na mužské a ženské)

když se partneři dokáží domluvit, rozdělit si úkoly, vzájemně si pomoci

když se partneři dokáží na všem dohodnout

Když se partneři dokážou na všem domluvit tak, aby jim to vyhovovalo - domácí práce, finance, apod. Nejde podle mě o to, vše dělit přesně půl na půl, ale rozděli si mezi sebou odpovědnost tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Když se partneři doplňují, snaží se navzájem pomáhat v péči o děti a jsou ochotni přistoupit na kompromis a navzájem se podporují.

když se partneři k sobě chovají se vzájemnou úctou a respektem

Když se partněři na všem podílejí společně, každý v rámci svých možností a schopností.

když se partneři o domácnost a starost o děti dělí rovným dílem

když se partneři podílejí na chodu domácnosti více méně rovným dílem

když se partneři respektují a vycházejí si vstříc

Když se partneři rovnoměrně dělí o péči o děti i domácnost, navzájem si vycházejí vstříc.

Když se partneři umějí dohodnout a nesmí se druhý povyšovat nad druhým...Když slovo každého partnera má svoji hodnotu...

Když se partneři vzájemně respektují a jeden není v dominantní roli a nemá nad druhým moc. Partneři rozhodují o důležitých věcech spolu a slovo jednoho z nich nemá větší váhu než slovo druhého.

Když se partneři, každý svým způsobem, podílejí na hladkém chodu partnerství.

když se protejšky umí podělit o své radosti, strasti i domácí práce rovným dílem

Když se to nerozlišuje na hlavu rodiny... oba dva mají stejně silné postavení v rodině.

Když se vzájemně uznávají

Když si ani jeden z páru, nemá co vyčítat... ve zkratce.

Když si dva lidé vzájemně důvěřují a jeden druhého bere jako sobě rovného

když si jeden druhému pomáhá

Když si jsou oba partneři rovnoceni. Nikdo není alfa a nikdo není ten, kdo "má slovo".

Když si jsou partneři oporou a ne přítěží

Když si jsou žena a muž rovni.

Když si manželé váží jeden druhého, respektují se, pomáhají si.

Když si nikdo - navenek ani v duchu nemyslí, že je něco v nerovnováze a že on toho dělá nespravedlivě víc klidně může jeden dělat všechno, ale musí o tom oba vědět a souhlasit s tím

když si oba myslí, že je to rovnocenné partnerství, je to rovnocenné partnerství... partneři by se měli adekvátně podělit o domácí práce, výchovu dětí i vydělávání peněz

Když si oba partneři dokáží rozdělit povinosti a starosti a nesnaží se jeden toho druhého na úkor sebe ušetřit, nebo druhý na prvního vše navalit...

když si oba partneři vycházejí vstříc, i když má každý z nich rozdílný názor

když si oba partneři vzájemně vypomáhají

když si oba umí prosadit svou,oba ustoupit

když si partneři dělí povinnosti tak, aby byli oba spokojení - ideálně napůl

Když si partneři dokáží vyjít vstříc a dokáží se podělit o práci.

když si partneři naprosto ve všem důvěřují,pomáhají si navzájem,at ve zdraví,nemoci a yýchově potomků

Když si partneři navzájem pomáhají a vycházejí si vstříc.

Když si partneři navzájem pomáhají, mají rozdělené práce, které se doplňují. ("Já uvařím, ty meješ nádobí, zítra je to opačně.") A když každý z partnerů dělá to, co umí. (Velmi přehnaně: On vymění žárovku, ona ušije kalhot.)

když si partneři navzájem pomáhají, neupřednostňují v partnerství jedno pohlaví nad druhé

když si partneři po dohodě rozdělí povinnosti

když si partneři pomáhají

Když si partneři pomáhají a mají si spolu každý den co říct.

když si partneři pomáhají a zajímají se o to, co dělá druhý

když si partneři rozdělí role v rámci domácnosti a není vše jen na jednom z nich

když si partneři rozloží mezi sebou pracovní povinnosti

když si partneři sami sebe váží a mají stejnou pozici pro vyjednávání a řešení problémů, sdílí povinnosti i radosti stejnou měrou

když si partneři umí rozdělit práce a jsou s tímto rozdělením spokojeni a vše funguje jak má

když si partneři ve všem pomáhají a vzájemně se tolerují

když si partneři ve všem rozumí a navzájem si vyhoví, tolerují se a dokážou si odpustit

když si partneři vzájemně pomáhají

když si partneři vzájemně pomáhají a neleží tíha starostí o společné záležitosti jen na jednom z nich

když si rozdělíme své povinosti,nebo je děláme spolu,nerozdělujeme práci na ženskou a mužskou

když si ti dva mají co říct i po dvaceti letech

Když si vzájemně partneři pomáhají a rozhodují o všem společně ve shodě.

Když si vzájemně pomáháme

když si žena klidně sama opraví auto a muž vyžehlí košili

když ve vztahu funguje tolerance a možnost říct svůj názor, když se dělí povinnosti mezi oba partnery

když vše mohou víceméně dělat oba - doma

když žena neutlačuje muže a muž nebije ženu

Když žena vaří, abych se mohl pořádně nadlábnout po těžké každodenní práci na mojí káře!

Keď majú obaja partneri rovnaké postavenie vo vzťahu, to znamená že nerozhoduje o všetkom len jeden, nezarába všetky prostriedky len jeden atď, teda sú na približne rovnakom spoločenskom postavení, majú rovnakú dosiahnutú úroveň vzdelania (teda nie doktorand - absolvent ZŠ)

Kompletní dělba prace

kompromis

kompromis

kompromis

kompromis ke spokojenosti obou partnerů

Kompromis na obou stranách.

kompromis,pomoci kde je potřeba,společně trávený volný čas

kompromisy

kompromisy

kompromisy, komunikace

Kompromisy...

Komunikace, stejná práva.

komunikace, tolerance, spolupráce

kromě porodu a kojení neexistuje práce, která by byla předurčena jen 1 pohlaví

Láska a úcta mezi partnery. Pak se nějaká "rovnocennost" neřeší, není to potřeba.

Láska, úcta a kompromis z obou stran.

loajalita

má to více hledisek - sociální, ekonomické, v neposlední řadě inteligence ... no a pak se ti lidé musí vhájhemně respektovat a dohodnout se na tom, kdo co dělá a nedělá, ale aby to všem vyhovovalo.

mají své práva, ale i povinnosti

mas ruce a nohy a neco chces, tak si to udelej... nadelal jsi neporadek, tak si ho taky uklidis... mit vse rovnocenne ve vsech rovinach vztahu

mít možnost se věnovat svým koníčkům oba stejně,dělit se o výchovu dětí a starost o ,,chod" domácnosti

Mít stejná práva a povinnosti dle domluvy mezi sebou. Brát i dávat stejnou měrou :-). Ani jeden nesmí brát víc než dává.

Mít stejná práva i povinnosti.

mit stejne moznosti jako protejsek nesmi byt jeden z partneru vice omezovany

mít stejnou váhu názoru

mít vyjasněné a neměnné vzájemné vztahy

Moc široký pojem. Třeba nevyvyšovat se ani neponižovat...

Model, který nastavil Bůh - tedy muž je hlavou rodiny a zodpovídá za ni a žena je mu v té zodpovědnosti "pomocí jemu rovnou". Společně se dělí o radosti i starosti, které s sebou společný život přináší a ve všem si pomáhají, přičemž je určitý okruh činností, ve kterých se lépe realizuje žena a jiné, ve kterých zase lépe vyniká muž.

možnost spolehnout se, že to, co jde jednomu dobře, bez problému zvládne a to co jde hůře, zajistí druhý (samozřejmě po dohodě); ideálně shoda, sdílení bez připomínání...

možnost spolu mluvit a domluvit se...prakticky o všem a bez obav, že se to "otočí"

možnost věnovat se jak rodině, tak i kariéře

Muz nepovazuje zenu a jeji praci za jemu podrizenou. Zena neni sluzka. A muz samozrejme vyri, nakupuje nebo zehli apod. To je prave genderova otazka, konsdtrukce, kde nekdo vymyslel, ze zena je d priroda strvorena k peci o domacnost. Neni tomu tak.

muz=zena

muž a žena

muž a žena jsou si rovni, nikdo druhému nenakazuje co má dělat nijak se navzájem neomezují a co se týče domacích a jiných prací jsou rozděleny rovnoměrně. (předpokládám že v dnešní době je to naprosto normální věc, že chlap je schopen postarat se o děti i domácnost - pokud je partnerka pryč) a dělat také běžné "ženské práce"

Muž a žena se k sobě chovají stejně. Nikdo z nich není ani na vyšší ani na nižší pozici. Hlavní je slušnost a tolerance.

Muž by měl dělat i doma. Žena také chodí do práce. I výchova dětí je společná.

muž děláto a žena ono! určitě ženské nezdí......

muž i žena - oba dva pracují, starají se o děti, uklízí, nakupují, atd. - vše je rovným dílem rozděleno mezi ně.

Muž i žena mají stejná práva i povinnosti i když nejsou stejní - je to kompromis domluvit se co kdo bude dělat aby to klapalo ve společenství rodiny.

Muž i žena se proporcionálně podílejí na fungování domácnosti. Oba věnují dostatečný čas výchově svých dětí.

Muž i žena se starají o domácnost, děti, účty, apod. oba dva a pomáhají si.

Muž zvedne nohy, když žena luxuje. To byl vtip, prostě když se partneři dohodnou, co kdo kdy udělá a pak to dodrží.

na to nemám názor

na to nemám názor

na vše jsou společně

na všechno jsou dva, pro mě to tedy znamená nedělit domácí práce na výhradně mužské a ženské, děti si taky žena neudělala sama, společné náklady na bydlení ...

Na vykonávání činností se dohodneme. Oba rádi vaříme, muž nerad řeší prádlo, proto já vyřeším prádlo, on mi uvaří. Tzn, neexistují ženské a mužské práce. Doma práci dělá ten, kdo zrovna není v práci.

na základě dohody se rovnocenně podělit o povinnosti i výhody vztahu

Najít shodu ve společných věcech a akceptovat jedinečné požadavky partnera.

naplňuje oba partnery

např. manžel pere já žehlím, manžel vaří já umyji nádobí, ....

Např. pokud se činnosti nerozdělují podle genderu, ale podle toho, kdo je ochoten, co dělat... Pokud jeden na druhém "neparazituje"...

Navzájem se respektovat v rozdílných názorech, příp. hledat kompromisy.

navzájem si pomáhají a podporují se a práce nejsou rozdělené na ženské a mužské jeden druhému nenakazuje co by měl, ale druhý se snaží pomáhat vzájemně se respektují

navzájem si pomáhat, být spolu v dobrém i ve zlém....

Názory mají stejnou váhu.

Názory obou partnerů mají stejnou váhu a ani jeden z nich není "hlava rodiny".

Názory obou partnerů mají stejnou váhu, navzájem se respektují.

Nebojíme se zastoupit jeden druhého, pokud je ten druhý indisponován.

Něco co může fungovat jen v pracovní rovině, a to pouze jenom v některých pracovních sférách, a zároveň něco co je v klasickém vztahu dvou lidí bohužel stále nereálné...

nedbat na striktní rozdělení rolí,jednou pomůže s něčím žena a naopak jednou zase muž

nedělat rozdíl mezi mužem a ženou, oba dva jsou v partnerství stejně důležití

nedělit práce na ženské a mužské

nediskriminace toho druheho, souziti... jednou ty a jednou já.

nedokážu vysvětlit

Nedosažitelný ideál

neexistuje

neexistuje

Neexistuje

neexistuje

neexistuje

neexistuje

Neexistuje situace - mžena patří do kuchyně a k dětem a muýž je živitel

Neexistuje.

nehrát si na mužské a ženské práce,pomáhat si navzájem

Nejen dělba v domácích pracích, ale především dosažení harmonie ve vztahu - tedy veliká tolerance z obou stran - pak vznikne ona rovnocennost, protože každý si bude vážit druhého a věnuje mu tolik svobody, kolik je třeba.

Nejsem pro rozdělování na mužskou a ženskou práci,rovnocenný je pro mě stav,kdy si vzájemně pomůžeme a vše funguje bez pocitu,že tomu druhému "otročíme".

Nelze říci, co je to rovnocené partnerství. Rovnocenost nemusí ještě znamenat stejné rozdělení práv a povinností. Partneři by si sami měli svobodně učit, jak chtějí být rovnocení.

nemá nikdo navrch, navzájem se podporují a zájmy, práce, rodina, ...jsou stejně důležité

nemusí to být, že každý dělá stejné množství práce,úkonů. Hlavní je, aby se jeden necítil méněcenný

nemůže být rovnocenné

Nemyslím si, že něco takového existuje

nenadřazenost

není jasně určené, co kdo musí. Každý si zvolí to své, pokusí se to sladit, pomoct si

nepodvádění

neponižovat druhého, moci se na něj spolehnout, mít rozdělené domácí práce, peníze užívat společně

neponižovat partnera, stát při něm, podporovat druhého

neporoučet, neponižovat, nevyvyšovat se, neironizovat, nezesměšňovat....

Nerozdělování prací na mužské a ženské.

nerozlišuje se na to, že "toto dělají jen ženy" a "toto je práce pro muže"

Nesmysl. Rovnocenné parnerství neexituje.

nesmysl...v zivote jsou obdoby, byt i jen chvilky, kdy ma a musi mit na vrch muz a podruhe zase zena a tak to funguje stejne i u rodicovstvi...je to sinusoida ve ktere se clovek snazi nalezt prumer, ale vzhledem k promenlivosti toho nelze dosahnout...

Nevím

nevim

nevim

nevim

nevím

nevím

Nevím

neznám u nikoho .. neexistuje.

nic

Nic takového prakticky neexistuje

Nic, nic takového totiž neexistuje.

nikdo nemá výrazně dominantní postavení ve vztahu

Nikdo neni nadrazeny protoze je treba muz, ma vetsi plat, vyssi funkci, apod. Muz neodmita napr. Zehleni, zena nedela muzi posluhovacku. Presto se maji radi, podporuji, doplnuji.

nikdo není pod pantoflem, nikdo není závislý

nikdo nikoho k ničemu nenutí

Nikdo se před nikým neponižuje, názor obou má stejnou hodnotu

nikdo z partnerů se nechová nadřazeně, protože v žádném případě není

normalni stav

nulová dominance

o podstatných provozních věcech domácnosti rozhodujeme společně

o strasti i slasti se partneři dělí

O věcech v partnerství se rozhoduje společně

O vše se dělit a vše sdílet

o vše se v páru partneři děl rovným dílem

o všechna práva i povinnosti se dělit stejnou měrou

o všechny domácí práce, trable, starosti, radosti se podělíme

o všem spolu mluvit a naslouchat si navzájem

oba partneři se podílí na udržování bydlení, na přínosu peněz do rodiny

oba dělají co je třeba, nic není výhradně mužské a ženské

oba do vztahu přispívají maximálně dle svých možností, a to jak emocionálně, tak materiálně

oba dva mají stejná práva i povinnosti

oba dva partneři si dělají věci stejně, ani jeden z nich se nad tím druhým nepovyšuje a nedělá co tomu druhému vadí

oba dva se podílejí na chodu domácnosti, rodiny, mají stejné nebo podobné názory a zájmy

Oba dva se podílejí na vztahu, společné domácnosti a výchově stejnou měrou.

oba dva se podílet na povinnostech i radostech společného života (domácnost, děti, kariéra, odpočinek). neříkám, že stejnou měrou, ale každý "by měl přispět".

oba jsou schopní dělat všechno

oba jsou si rovni

oba jsou si rovni

Oba jsou ve vzajemne shode na tom, kdo venuje jaky dil pece a sveho casu jake aktivite, ani jeden se neciti vyuzivan na ukor druheho

oba mají možnost rozhodovat o provozu domácnosti, o plánech do budoucna, funguje diskuze na denní bázi, společné plánování, ani jeden se nepovyšuje nad druhého

oba mají právo na svůj názor, dokáží se domluvit, porozumět si, ani jeden z nich nemá hlavní slovo

oba mají rozdělené funkce v rodině a zastávají je stejně kvalitně

oba mají stejná práva a povinnoti

oba mají stejná práva nikdo není na vrchu oba zasahují do chodu domácnosti, výchovy dětí

Oba mají stejná práva, ale i povinnosti.

Oba mají stejné práva a povinnosti

Oba mají stejné práva a povinnosti vůdči rodině.

oba mají stejné právo a povinosti ve vztahu, např. domácnost, žijí v ní oba, tak by se o ní měli oba stejně starat - doby, kdy byl muž živitelem a žena se starala jen o domácnost už jsou pryč, proto nesnáším pojem "ženská práce", nic takového neexistuje, proč by chlap měl chodit do práce a pak nic a ženská by měla odvádět děti do školy/školky, jít do práce, po práci nakoupit, vyzvednout děti, doma uklidit, uvařit, vyprat, vyžehlit, udělat s dětmi úkoly, zatímco chlap leží u Tv nebo je v hospodě a pak si stěžuje, že ženská nemá chuť na sex... U nás to prostě funguje tak, že kdo je z práce dřív doma, ten udělá co je potřeba, prostě jednou vysaju já podruhé přítel, ani jeden z nás nemá řeči, že musí něco dělat, máme to tak nastavené, stejně tak s vařením a staráním o dítě... jen ho nepustím k pračce a věšení prádla :D pro to nemá cit, ale vše ostatní zvládne, být chlap přece není handicap :)

oba mají stejné právo prosadit své názory a plány, oba se podílejí na chodu domácnosti rovnoměrně, (neplatí že jen žena musí stát u plotny, nebo nádobí,...)

Oba mají ve vztahu stejná práva a povinnosti.

oba manželé mají stejná práva a stejné nároky

Oba musí mít v některých situacích hlavní slovo.

Oba parneři respektují náor toho druhého

oba partneri jsou si rovni v pravech a povinnostech (neznamena, ze povinnosti museji byt stejne), respektuji jeden druheho a vzajemne si pomahaji

Oba partneri obstaravaji domacnost, oba vari, oba nakupuji, oba se staraji o deti, vyzvrdavaji deti ze skoly/skolky, oba se venuji svym konickum treba i bez partnera

oba partneři by měli mít své povinnosti, které nepřevažují u jednoho jen kvůli pohlaví a měli by se zvládnout domluvit společně v důležitých rozhodnutích...

Oba partneři by měli stejnou měrou dávat i brát a vzájemně se doplňovat

oba partneři dělají, co je potřeba, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, pouze vyloženě mužské práce (opravy) a ženské (praní) zůstávají neměnné

oba partneři chodí do práce a mají vlastní finance, nerozdělují domácí práce na mužské a ženské

Oba partneři jsou si rovni po všech stránkách.

Oba partneři jsou si rovni, práce se nedělí na " ženské práce" a na " mužské práce". Tudíš muž může pomáhat s nádobím, luxováním či nákupy stejně tak, jako žena může pomoci umýt auto, vyměnit žárovku nebo betonovat. Nefunguje to tak, že muž chodí do práce a žena se stará o domácnost. Oba dělají dle svých sil a dohody tak, aby domácnost fungovala.

Oba partneři mají přispívat finančně, emočně i pracovně tak, jak jsou právě schopni, aby byli oba spokojeni, nebo aby nebyli v partnerství nešťastní.

oba partneři mají rovnocenné partnerství, vzájemně se doplňují

oba partneři mají stejná práva a povinnosti

oba partneři mají stejná práva a povinnosti

Oba partneři mají stejná práva i povinnosti, jejich názor má stejnou váhu.

Oba partneři mají stejná práva i povinnosti.

Oba partneři mají stejná práva.

oba partneři mají stejné možnosti svého uplatnění, společně se podílí na fungování a rozvoji vztahu, dělí se o povinnosti i výhody

Oba partneři mají stejné slovo při rozhodování ve vztahu, ať už se jedná o cokoliv

Oba partneři mají svá práva.

oba partneři mají ve svazku stejná práva a stejnou zátěž povinnostmi (to neznamená, že musejí dělat totožné činnosti napůl, ale že neexistuje významný nepoměr mezi zátěží obou partnerů), vzájemně respektují své potřeby a svá přání

Oba partneři mají ve vztahu stejná práva a povinnosti. Nikdo není nadřazený ani opačně.

Oba partneři o partnerství pečují ve stejné míře.

oba partneři rozhodují společně a slovo každého z nich má stejnou váhu

Oba partneři sdílí povinnosti i výhody spojené se společnou domácností stejnou měrou. Žádná partner se nepovyšuje nad druhého

oba partneři se navzájem respektují a berou v potaz svá přání a potřeby. Jeden druhého neponižuje, nezesměšňuje a ani v případě kdy je významný rozdíl např. ve výdělcích či vzdělání si to partneři nedávají "sežrat"

oba partneři se podílejí na chodu domácnosti (nemusí mít nutně rozdělené povinnosti rovnoměrně - ale podílejí se oba podle svých možností a schopností), mají společný finanční rozpočet i část pro svoji vlastní spotřebu, oba mohou mít koníčky a přátele, ani jeden se "neobětuje" chodu rodiny

Oba partneři se podílejí na prac. povinnostech doma a ani jeden není dominantní

oba partneři se podílejí stejně na povinnostech, pomáhají si a jsou si celkově rovni

oba partneři se podílejí zabezpečení rodiny a chodu domácnosti bez ohledu na to, kolik kdo vydělává, a to i v případě, že partnerka nepracuje

oba partneři se rovným dílem podílejí na chodu domácnosti

Oba partneři se stejnou měrou účastní prací zajišťujících chod domácnosti, samozřejmě s přihlédnutím na to, co jim jde lépe - čili, když já budu lépe vařit a partnerovi nebude vadit umývat nádobí, rozdělíme si role například takto. Samozřejmě ne se skálopevnou platností.

Oba partneři se tak nějak dělí o své povinnosti, ale i práva. Je to všechno otázka dohody a komunikace.

oba partneři si vzájemně vypomáhají a oběma to tak vyhovuje

oba partneři spolu vše řeší, jeden není nadřazen nad druhým, jsou si rovni i finančně

Oba partneři spolu vycházejí, dokáží se domluvit na základních věcech a každý jeden z nich přináší do vztahu něco, čím vyváží své nedostatky (např. muž vydělá více peněz a tráví více času v zaměstnání, zatímco žena více pečuje o děti a domácnost)

Oba partneři vkládají do vztahu vše podle svých možností a schopností,o těžké věci se vzájemně podělí a v těžkých chvílích se podporují.Dokážou se dohodnout na výchově dětí,pokud se jejich názory liší,vzájemně se respektují a snaží se do výchovy nevnášet neshody. Projevjí si lásku a říkají si to .Také svým dětem projevují dostatečnou lásku.

oba partneři vydělávají, starají se o děti, domácnost

Oba partneři vykonávají společně veškeré domácí práce nebo po vzájemné domluvě

Oba partneři zaujímají v rodině stejné místo.

oba patneři mají ve vztahu stejná práva a povinnosti

oba pracující (kromě mateřské), domácí práce podle náročnosti výchovy dětí a jednotlivých zaměstnání, vše záleží na domluvě a komunikaci

oba rodiče dělají vše pro to, aby ani jeden z nich neměl moc práce s domácností a každý z nich má právo rozhodovat

oba se cítí být součástí páru a vědí, že na problémy nejsou sami, že je druhý podpoří, pomůže.

Oba se podílejí na společných rozhodnutích, oba mají možnost nesouhlasit a přicházet s novými řešeními, nikdo nemá navrch, oba jsou stejně důležití.

oba se podílejí na výchově a na všem co se společnou domácností souvisí

oba se podílí na chodu domácnosti stejným dílem

Oba se podílí na chodu domácnosti, na výchově dětí, na přispívání do rodinného rozpočtu.

oba si rozdělí práce tak, aby jeden netáhl vše a druhý nic...

Oba tahají na jeden provaz, nehážou si klacky pod nohy, navzájem se respektují a podporují, pomáhají si, nejsou na sobě závislí.

oba v pohodě, žádný není utlačovaný

Oba zaujímají stejnou pozici, jeden druhého si váží, respektují se. Nikdo nikoho neosočuje, natož ještě aby mu/jí nějak psychicky a nebo fyzicky ubližoval/ubližovala. Ať už je to úklid domácnosti a nebo starání se o děti, vše patří pod oba. Nejsou rozdělené úlohy, že žena bude uklízet dům, starat se o děti a muž jen přijde s výplatou a naopak.

obaja partneri prispievajú k chodu domácnosti rovnakou mierou, nie podľa toho, čo by mali robiť, pretože sú muž alebo žena

Obě strany dělají totéž. Žádné výhody nebo znevýhodnění. Domluva, důvěra, kompromis.

obidvaja mozu povedat svoj nazor a pohlad na vec, snazia sa najst spolocne riesenia; obidvaja sa podielaju na chode domacnosti

oboustranna spokojenost, kdyz oba dostavaji stejne a muzou vyuzit svuj potencial nejlepe

oboustranně vyhovující dělba práce v rodině

Oboustranný respekt

odpověď je už v názvu - být si rovni ve všem

opravdu se lidstvo stále ptá tuto otázku?

Osobně preferuji a osvěčil se mi klasický model partnerství, kdy je možné posouvat " hranice"obojím směrem tak, jak to daným partnerům vyhovuje.

parťáci 50:50

Parterství bez rozdílů, nikdo by něměl být podceˇnován, ani přeceˇnován. Vše by se mělo dělit mezi oba partnery (př. práce v domácnosti).

partnaři sdílejí odpovědnosti za vše kolem nich stejným dílem

Partner udělá to, co nemohu nebo neumím já. Nerozlišuje mužské a ženské práce. Je schopný mě skoro ve všem zastoupit. Pomůže mi bez ptaní.

partneri maji k sobe uctu a respekt, nevzajem se neponizuji, maji ve vztahu a spolecne domacnosti stejna prava i povinnosti

Partneri maji spravedlive rozdelene prace, samozrejme s ohledem na mnozstvi volneho casu, maji take stejna prava

partneri sdileni spolecne jak naklady na provoz domacnosti, tak i starost o jeji chod (podileji se rovnocenne na uklidu atd)

Partneri si navzajem pomahaji se svymi ukoly, jejich slovo ma ve vztahu stejnou vahu

Partneri si navzajem pomáhaji, jsou si oporou, stojí jeden za druhým

partnerství

partnerství bez lží

partnerství dvou lidí, kteří nedělí role

Partnerství kdy oba dělají vše a nemusí si práci nijak konkrétně dělit. Každý dělá to co mu jde.

partnerství ke kterém panuje láska, nikdo se nad nikdo nepovyšuje ani se nikdo nesnižuje

partnerství nemůže být rovnocenné, pouze tolerantní

Partnerství postavené na vzájemné úctě, respektu s vědomím odlišnosti muže a ženy, která je vzájemně obohacující.

partnerství s tolerancí a kompromisy

partnerství se stejnými právy v oblasti seberealizace, vedení společného partnerského života, v kompromisech atd.

Partnerství v pravém slova smyslu - chlap mi musí být parťákem, stejně jako já jemu parťačkou. A je jedno, jestli jeden vydělává o 10 000 více nebo má 3 tituly a druhý žádné - pokud jim tyto rozdíly nedělají problémy a fungují jako dva články, zapadající do sebe, kde by byl problém..

Partnerství založené na vzájemném doplňování se. Ale ať už je uspořádání vztahu rovnostářské, nebo se striktně oddělenými rolemi, hlavní je, aby ani jeden z partnerů neměl snahu toho druhého vlastnit (nemyslím tím ale, že by někdo z nich mohl mít vedlejší sexuální poměry, to ne).

Partnerství založené na vzájemném respektu, toleranci a lásce.

Partnerství, kde jeden z partnerů není nadřazen ani podřazen druhému

partnerství, kde jsou si oba partneři ve všech podstatných ohledech rovni, jejich názor má naprosto stejnou váhu, mají rovnocenné povinnosti (tzn. stejné nebo stejnoměrně rozdělené tak, aby byly stejně náročné a měli stejně volného času) apod.

partnerství, kde má každý možnost rozhodovat

Partnerství, kde názor obou má stejnou váhu, kde se rovným dílem dělí o domácí práce, o péči o děti, kde se oba mohou věnovat kariéře i svým koníčkumů.

Partnerství, kde názory obou stran mají stejnou váhu.

Partnerství, kde se dva lidé doplňují a především vzájemně respektují. Rozdělení povinností dle možností každého z partnerů. Neznamená to dělat to samé a ve stejné míře spíše nastolit situaci, aby byla pro oba fér, i když to navenek tak vypadat nemusí....

partnerství, kde se oba domluví, na čem se budou každý z nich podílet partnerství, kde zůstává určitá část "svobody"

partnerství, kde se oba podílí na chodu domácnosti, na rozhodování o společném životě a budoucnosti. Nikdo nemá navrh na úkor toho druhého

Partnerství, kde se partneři navzájem respektují, snaží se do vztahu přinést maximum dobrého, snaží se vše vyřešit spolu a pokud možno nacházet společně kompromisy, když už se na něčem vyloženě neshodnou.

Partnerství, kde vše je otázkou domluvy a kompromis, kdy se dva doplňují ve svých silných a slabých stránkách a chování obou je hodnoceno stejným měřítkem

Partnerství, kdy se oba navzájem respektují a umí si naslouchat.

partnerství, kdy si oba partneři navzájem pomáhají, jak v domácnosti tak ve finanční sféře, nehledě na to jakého pohlaví jsou či kolik kdo vydělává

partnerství, které vyhovuje oběma partnerům

partnerství, které vychází z toho, že oba partneři si dobře rozumí, ale oba mají stejné požadavky na život a jsou vzájemně pro sebe stvořeni

partnerství, v němž jsou si partneři rovni - v něčem má navrch jeden, v něčem druhý, ale táhnou společně za jeden provaz

Partnerství, v němž se ani jeden z partnerů necítí zneužívaný/utlačovaný/nedoceněný. Vztah, v němž si lidé pomáhají, stojí při sobě.

partnerství, ve kterém ani jeden není např. v domácích pracích zatěžován, kdy ani jeden není ten hlavní, který by o všem rozhodoval atd.

partnerství, ve kterém je na prvním místě vzájemná úcta a láska. Jednotlivé role partnerů se pak lépe sladí.

partnerství, ve kterém jeden neznamená víc než druhý

partnerství, ve kterém jsou muž a žena na stejné úrovni, kdy oba dva dělají stejné činnosti a striktně se nerozhoduje, co dělá muž a co žena... žena není brána jako hospodyňka

Partnerství, ve kterém oba partneři navzájem respektují svoje potřeby a oba mají stejné slovo v rozhodování o důležitých věcech, ačkoliv některékompetence můžou mít rozdělené.

partnerství, ve kterém se jeden partner nepovyšuje nad druhého v jakémkoliv ohledu

Partnerství, ve kterém se oba manželé podílí na výchově společných dětí, přípravě i realizaci volnočasových aktivit i prací nutných k zajištění běžného chodu domácnosti.

partnerství, ve kterém se oba partneři dělí o své domácí povinnosti, ani jeden nediskriminuje toho druhého na základě jeho příjmu

Partnerství, ve kterém se partneři cítí být si rovni. To mohou posoudit jenom oni dva, nikdo jiný. V současné době už, podle mě, neplatí, že by muž měl jen pracovat a jen žena by se měla starat o domácnost. Pracují oba, o domácnost mají pečovat oba. To je také rovnocenné partnerství.

Partnerství, ve kterém spolu oba komunikují a na všem se domluví, názor každého z nich je brán v potaz a respektován.

partnersví, kde každý má stejná práva, jesho slovo má szejnou váhu jako slovo toho druhého, každý má své povinnosti - rozhodně neleží vše na jednom z partnerů

Partneři fungují v domácnosti bez ohledu na pohlaví, vzájemně si pomáhají, v případě potřeby a možnosti jeden zastane druhého.

partneři jsou schopni dělat kompromisy a důležitá rozhodnotí dělají spolu

partneři jsou schopni se plně zastoupit, pomoci si v době nemoci i v době, kdy je rodina v pohodě. Nechápu proč někteří lidé dělají rozdíly v domácí práci, bydlíme v jednom bytě, tak proč by jeden měl sloužit tomu druhému.

partneři jsou si rovni,

partneři jsou si rovni, jeden se nad druhého nepovyšuje, rozhodnutí dělají společně po diskuzi, mají rozděleny domácí práce rovnoměrně mezi sebe atd.

partneři jsou si rovni, povinnosti i prava ve vztahu jsou vyrovnana

partneři jsou si schopni vykomunikovat a rozdělit své role v domácnosti.

partneři jsou si ve vztahu rovni

Partneři mají stejná práva, stejné povinnosti.

Partneři mají stejný či podobný názor.

partneři mají vyvážený poměr práce a využití volného času

partneři mohou mluvit o čemkoli, dělí se o náklady na domácnost a o domácí práce

Partneři nejsou jeden na druhém příliš finančně závislí; rovnoměrné rozhodování mezi partnery

Partneři se dělí o domácí práce, podporují se v tom co dělají

Partneři se dohodnou jaké práce bude ten který z nich dělat a které budou dělat společně.

partneři se dokáží dohodnout, mají rozdělené práce v domácnosti, na všem se podílejí

Partneři se domluví na dělbě úkolů. pokud žena požaduje po muži vykonávat polovinu domácích prací, musí být zase připravena vykonávat polovinu mužských prací. Nebo muž vykonává tzv. mužské práce a žena tzv. ženské práce a v případě potřeby se partneři doplňují.

Partneři se jeden k druhému nechovají jako k méněcennému.

Partněři se na chodu domácnosti a výchově dětí podílejí rovnoměrně.

Partneři se nad sebou nepovyšují.

Partneři se navzájem respektují, jsou schopní se domluvit, dělat kompromisy a jeden druhého si váží.

Partneři se podpoří, podepřou, když je třeba; nikdo nemá více "práv" či povinností než ten druhý.

Partneři se respektují, pomáhá jí si, nečekají až druhý něco udělá když je to třeba udělá to hned.

partneři se respektují, vypomáhají si, neexistují u nich stereotypy typu "vařit a prát musí vždy žena"

partneři se rovným dílem podílejí na chodu domácnosti, výchově dětí apod.

partneři se společně domlouvají, pomáhají si a respektují se

Partneři se v pracích a výchově střídají a nejlépe doplňují.

Partneři si mají navzájem pomáhat a vycházet vstříc, snažit se pochopit toho druhého a mít stejné možnosti projevení názoru.

Partneři si navzájem pomáhají, žena není jen na úklid a vaření, ale tyto věci obstará i partner. Vždy se na věcech domluví bez výčitek

Partneři si navzájem pomáhají,ani jeden nemá ,,úlevy" a dělá co je právě potřeba. Májí stejný prostor na zábavu i práci. Ani jeden se nepovišuje

partneři si pomáhají a jeden druhého

partneři si pomáhají, respektují se, vychází si vstříc, jsou schopni kompromisů, aniž by se jeden druhém podřizoval příliš

Partneři si rovnoměrně rozdělují povinnosti podle svých možností a schopností

partneři si rozdělí úkoly rovnocenně

partneři si vycházejí vstříc a oba dělají co je zrovna potřeba

Partneři si vzájemně pomáhají s pracemi typickými pro jedno či druhé pohlaví, společně rozhodují.

Partneři, kteří se navzájem respektují, dokáží se rozdělit v péči o domácnost a na všem se dohodnout.

Partneři, kteří žijí spolu si dělí úkoly na půl. Ne že žena bude vařit a muž vymění žárovku

partneři(rodiče)se dělí o práce v domácnosti i při výchově dětí půl na půl

Péče o děti, vaření, finanční přínos do rodiny - vše řešit společně a komunikovat. Pokud nebude schopen jeden vypomůže druhý a nabídne pomoc aniž by se musel první partner vnucovat nebo připomínat.

Plínky přebalí prostě ten, kdo má ještě trochu síly. Neexistují dohady o tom, kdo víc vydělává a kdo víc pečuje o domácnost. O sporných otázkách probíhá klidný rozhovor s cílem najít oboustranně/všestranně přijatelné řešení. Není uplatňováno právo "neživíš, tak nepřepínej".

Plné lásky, úcty, důvěry a pochopení. Ani jeden partner si nevynucuje hlavní postavení v rodině. Partneři o všem rozhodují společně, zároveň si důvěřují tak, že může občas rozhodnout jeden za oba. Znají se, rozumějí si. Mají každý svůj život, ale i společný život. Oba mají výdělečnou činnost. O problémech mluví, snaží se je řešit. Mají podobné nebo stejné (nebo slučitelné) plány do budoucnosti a představu o výchově, financích atd. Sami o sobě jsou spolu spokojení a mohli by být i sami šťastní, ale společně jsou spolu šťastní ještě více, vztah je naplňuje, dává jim něco (oběma) a milují se.

Po inteligenční stránce a dosaženého vzdělání

podělení se o povinnosti v domácnosti, stejně se věnovat dětem, dohody o finančních transakcích

Podělit se doma o běžné domácí práce

podělit se o domácí práce,probírat spolu běžný chod rodiny,peníze dohromady,společné řešení problémů

podělit se o povinnosti

podělit se o práce v domácnosti

podělit se o práci, radosti i starosti

podělit se o radosti i starosti i práci, oba mají stejné právo na svou zábavu a ten druhý jim to nebere, prostě je jeden roven druhému

Podělit se o výchovu dětí a práci v domácnosti....

podělit se s partnerem o každodenní povinnosti

Podileni se na chodu domacnosti spolecne a pri stejnem pomeru sil

Podílení se na chodu domácnosti společně. Ať už v otázce finanční či pomoc v domácnosti.

Podílení se na rodinném životě tak, aby se nikdo necítil zneužíván. Společná rozhodování o problémech, které se rodiny týkají.

Podílení se na společném soužití stejnou měrou (stejné činnosti napůl i rozdělení dalších činností)

Podileni se na starostech i radostech

podílet se na celém dění, sdílet radosti i starosti

Podla mna je to rovnake delenie povinnosti v domacnosti, aby deti neziskali dojem, ze niektore prace su len pre zeny a chlap po praci nic robit nemusi, aj zeny pracuju a po prichode domov musia este varit, prat, zehlit, starat sa o deti, pomahat im s domacimi ulohami...atd...

POdle mě to znamená,že oba manželé jsou schopni tomu druhému pomoci v různých situacích při práci,i když tu určitou činnost nikdy nedělali,pokusit se tomu druhému pomoci.Pokd si o to řekne.

Podle mého názoru je partnerství rovnocenné, když se partneři oba starají o domácnost (oba uklízí, starají se o dům a zahradu...) a oba do domácnosti invstují přibližně stejnou část svého jmění.

Pokud 2 lidé mají ve vztahu stejnou váhu slova.

pokud jin a jang tvoří kruh, pokud si jin nehraje na jang a naopak, pokud jeden neutiskuje druhého a vychází si maximálně vstříc

pokud jsou oba dospělé sebevědomé osoby a každý dělá, co mu vyhovuje a zároveň umí společně komunikovat

pokud jsou oba partneři schopni respektovat osobnost toho druhého a umožňovat mu plnění jeho potřeb

Pokud jsou oba partneři schopni sladit soužití tak, aby to vyhovovalo oběma, aby neexistovaly práce vysloveně "ženské" nebo "chlapské".

pokud mají oba partneři stejný nebo podobný podíl na všech povinnostech (péče o dítě, starost o domácnost..)

pokud maji partneri rozdelene role tak, ze jsou s nimi oba spokojeni a respektuji se a jsou ochotni si pomoct, i kdyz bezne treba tuto cinnost nezastavaji

Pokud muž i žena v domácnosti přistupují ke všem povinnostem stejně a dokáží to, co umí partner. Žena umí vyměnit žárovku nebo vyměnit kolo u auta, muž zase umí uvařit nebo vyžehlit. Klidně mohou zůstat u svých tradičních rolí, hlavní je, aby jeden z nich nepřistupoval k povinnostem toho druhého jako k něčemu méněcennému.

Pokud muž pracuje více a žena méně (ideál!), žena dorovnává svůj "úvazek" starostí o rodinu a domácnost. Pokud pracují oba stejně, musí si povinnosti více rozdělit. Žena ty drobnější a ženské (vaření, žehlení, kontrola dětí), muž ty více mužské (vysávání, starost o auto, platby, spoluvýchova dětí apod.)

Pokud oba partneri investuji do vztahu stejne emoci, casu, penez

Pokud oba se o společné starají každý podle svých možností rovnocenně

Pokud oba vkládají do společného života stejnou měrou. Tj nejen finančně ale i časově. Pokud mají oba partneři sladěné představy o tom, jak bude jejich společný život probíhat a oba dělají rovnocenné ústupky

Pokud se ani jeden z partnerů nesnaží převyšovat toho druhé a mít navrch, snaha o kompromis

pokud se lidé dokáží dohodnout na vykonávání povinností a dokáží si i pomoci

Pokud se na vztahu podílí oba a vztah je kompromis a dohodou obou partnerů.

Pokud se oba podílejí na všem cca stejně a nikdo nemá výrazně "navrch" třeba v rozhodování.

Pokud se oba rodiče chovají tak, aby nediskriminovali pohlaví toho druhého

Pokud se partneři, v rámci možností, dělí o domácí práce i starost o děti. Partner neřeší, jestli je mytí nádobí nebo luxování "ženská" nebo "mužská" práce

Pokud se žena i muž podílí na chodu domácnosti, výchově dětí, apod. Myslím, že nejdůležitější je vzájemná shoda mezi partnery, dohoda, jakým způsobem se budou podílet na fungování jejich partnerství tak, aby jim oběma to vyhovovalo, a ne počítat umyté talíře, vyměněné zárovky apod (příklad: žena v domácnosti - podílí se více na výchově, úklidu...muž je zaměstnán - zabezpečuje rodinu finančně)

Pokud si jsou partneři schopni vyjít vstříc, podpořit se a jsou schopni kompromisu

pokud si oba pomáhají a děljí vše, co ten druhý, vždy v závislosti na časových možnostech... pokud má jeden partner více času, je jasné, že by měl dělat více, aby pak měli na sebe partneři čas

Pokud si s partneři věří a dělají kompromisy ve složitých situacích

pokud to jde muž i žena dělají vše bez ohledu na to jestli to je "mužská" nebo "ženská" práce

Pomáhání manželů si navzájem.

pomáhání v domácnosti a spoluúčast na výchově dětí

pomáhat si

pomáhat si a všechno zvládat

pomáhat si, když si přítel nevěděl rady se zapojením televize, tak se mě zeptá, jestli nevím jak na to (ne, že on je chlap a MUSÍ umět "chlapské práce"

pomáhat si, nepovyšovat se, respektovat se,..

pomáhat si,respektovat se

pomáhatsi navzájem a tolerance

pomoc jeden druhému, rozdělení rolí, tolerance

pomoci s tím co mohu udělat

porozumění a vzájemná pomoc

porozumění,souznění,sdílení s člověkem špatné i dobré a společná výchova dětí

povinnosti rovným dílem

povinnosti si rozdělí, netrvají pouze na "já jsem muž, já lovím a ty jsi žena, budeš doma a starat se o domácnost, rodinu"

Pratnerství, kde oba partneři mají stejné právo se vyjádřit, vetovat rozhodnutí či se o rozhodnutí zasadit. Stejnou možnost podílení se na výchově a financování svých dětí

práva a povinnosti partnerů jsou rozložena tak, aby nedocházelo ke strádání jednoho z nich čímž se předejte tomu:co může jeden nesmí druhý

práva i povinnosti napůl

Právo kompromisu , stejná váha názoru v rozhodování.

prima život

Pro každého stejným dílem.

Pro každého to může znamenat něco jiného. Pro mě asi tak, domluvit se na povinostech jak nám to nejlépe vyhovuje.

problémy se probírají otevřeně a závěr se přijímá tak, že s ním oba partneři souhlasí

Problémy se řeší formou diskuze, která by měla končit kompromisním řešením. Partneři se vzájemně uznávají.

prostě spokojené, ne že je žena pro manžela jen služkou

Prostě takové, kde si všichni vyjdou vstříc.

Přibližně stejné přispívání do rodinného rozpočtu, stejné zapojování do péči o dítě a domácích prací

přispění stejným podílem do rodiny i jinou formou

Respekt a tolerance

respekt a úcta k druhému partnerovi, vzájemná pomoc a pochopení, rozdělení rolí v rodině tak, aby to oběma partnerům vyhovovalo

respekt druhého ve všech ohledech. Jak v partnerském životě, tak i ve výchově dětí.

Respekt k druhému; stejná práva, oba mají nějaké povinnosti, názor jednoho má stejnou váhu jako názor druhého

respekt k partnerovi, uznání jeho předností při zachování jeho respektu ke kvalitám vlastním a pochopitelně i vzájemná rozumná tolerance nedostatků partnera

Respekt, tolerance, prostor pro každého z partnerů

respekt, úcta, každý se podílí na chodu rodiny, domácnosti

Respektování druhého partnera, jeho potřeb, přání aj.

respektování jeden druhého, vzájemná pomoc

respektování názoru druhého, tolerance a vzájemná úcta

Respektování se, žádný z partnerů nemá ve vztahu „převahu“.

respektování toho druhého a rozdělení povinností ke spokojenosti obou

respektovat druhého jako je. přijmout špatné i dobré stránky

Respektovat jeden druhého

respektovat jeden druhého, jeho individualitu, schopnost kompromisu, "dělba práce" v rodině

respektovat se, vyznávat stejné životní hodnoty, být si navzájem oporou v krizových situacích, mít společné plány a společně je realizovat, shodnout se v názoru na vztah k rodičům i výchovu dětí, na náplň společně tráveného času- víkendy, dovolené

respektující se (není to o tom, že jednou myju nádobí já, druhý den partner)

Role jsou spravedlive rozdeleny

rovná práva ve všem

rovnocené partnerství -ani jeden z partnerů se nepodřizuje či nenadřezuje nad druhým, na jednotlivých úkonec a akcích se dohodnou a vedou stejnou linii při výchově poomka

Rovnocenné partnerství je podle mě takové partnerství, ve kterém mají oba partneři stejnou "pravomoc" (jeden z partnerů není podřízen tomu druhému).

Rovnocenné partnerství je takové, kdy se oba partneři navzájem respektují, uznávají a mají stejná práva i povinnosti.

Rovnocenné partnerství je zřejmě způsob života, kdy si každý dělá svoje podle svých představ a možností bez ohledu na druhého partnera, na čemž nevidím nic pozitivního.

rovnocenné partnerství má svou váhu, nemělo by se však zapomínat na klasické rozdělení jako ženské a mužské domácí práce

Rovnocenné partnerství muže a ženy, kteří mají stejná práva a povinnosti zejména při výchově dětí.

Rovnocenné partnerství neexistuje. Mezi partnery jsou vždy rozdíly a v různých věcech má vždy jeden z partnerů převahu, trik je v nalezení společné cesty, tak aby se partneři naučili těchto svých rozdílů využívat ve společný prospěch a ne ve svůj soukromý prospěch.

Rovnocenné partnerství neznám. Vždy to jeden odedře. Je nutné, aby ho ten druhý maximálně podporoval a celá rodina pomáhala.

Rovnocenné partnerství podle mě ideál. Stejná "práva" ve vztahu jak pro muže tak ženu.

Rovnocenné partnerství spočívá v toleranci.

Rovnocenné partnerství znamená, že si vzájemně vážíme sami sebe navzájem, což znamená, že si vážíme i práce svého partnera.

rovnocenné partnerství..?? podle mého názoru je to o tom najít kompromis, na kterém se shodnou oba z partnerů..

rovnocenné partnesrtví v otázce svobody názorů a chování, stejné míře tolerance. Nemalým dílem i přijetelná dělba práce a odpovědnosti vůči rodině.Ovšem dle mých zkušeností, rovnocenné partnertsví je vzácnost.

rovnocenné podílení se na domácnosti - podle možností finančně nebo jako náhrada např. nějaká práce v domácnosti

Rovnocenné postavení v řešení problémů a v rozhodování. Pouze rovnocenný vztah přináší synergický efekt :)

rovnocenné rozdělení domácích činností, vzájemná podpora koníčků, rovnováha v seberealizaci

rovnocenné rozdělení rolí, domácích prací, povinností, oba partneři se podílejí stejným dílem, jeden neovládá druhého

rovnocenné rozdělenípovinností

Rovnocenné? Snad mít stejné závazky vůči vztahu? Nebo jinak, být ve vztahu naplno a odpovědně.

Rovnocennost v partnerství je individuální. Záleží na tom, jaké pohledy na vzájemné soužití mají ti dva konkrétní lidé. Škála je velmi široká. Partneři by se měli hlavně ctít, vážit si toho, co ten druhý do svazku přináší. Pak automaticky vzniká rovnocenné partnerství.

rovnoměrná dělba povinností

rovnoměrné a přirozené rozdělení rolí v rodině pro oba partnery

rovnoměrně rozdělená pracovní zátěž (v zaměstnání i doma), jednání s respektem vůči názoru toho druhého

rovnoměrné rozdělení domácích prací, péče o dítě

rovnoměrné rozdělení povinností tak, aby rodina fungovala bez zbytečných zádrhelů

rovnoměrné rozdělení rolí tak, aby jeden nedělala všechno druhý nic. Záleží pak na dohodě mezi partnery. Může to být i rozdělení prace v domácnosti vs. vydělávání peněz, nebo všechny činnosti rozdělené rovnoměrně mezi dva partnery.

Rovnoměrné rozložení aktivit týkajících se práce, dětí i péče o dům mezi partnery

rovnoměrné rozložení povinností i zábavy mezi oba dva partnery

Rovnoměrné vytížení - jak pracovní a volnočasové, tak názorové

Rovnost ne ekonomická atd, ale ve vzájemném přístupu k sobě

rovnost obou pohlaví

rozdělení dom. prací, rozdělení zodpovědnosti, finanční podílení se na chodu domácnosti (samozřejmě dle možností, vzdělání), důvěra

rozdělení domácích povinností

rozdělení domácích povinností, péči o děti a jiné povinnosti mezi oba partnery,

Rozdělení domácích prací mezi oba stejně, výchova dětí oběma rodiči, věnovat se dětem oba rodiče k

rozdělení domácích prací tak, aby domácí práce každého partnera byly obdobně četné a obdobně časově náročné a v případě, kdy to fyzické možnosti slabšího partnera dovolují, se v těchto pracích střídají; ani jeden přitom není finančně závislý na druhém, s výjimkou případů, kdy je jeden z nich na rodičovské dovolené

rozdělení domácích prací zhruba rovným dílem

rozdělení domácích prací, akceptování názorů, přirozená autorita obou

rozdělení domácích prací, respektovat se, ustupovat, když je k tomu důvod, nechat někdy něco na protějšku a nedokazovat si, že mi vše uděláme nejlíp

rozdělení funkci ne podle pohlaví, ale podle potřeb rodiny

rozdělení povinností

Rozdělení povinností a práv s partnerem ve všech dostupných oblastech

rozdělení povinností mezi partnery rovným dílem

Rozdělení povinností podle možností každého, domlouvání se na čemkoliv důležitějším

Rozdělení povinností v domacnosti na rovnoměrnou polovinu, poměrně stejnou částkou přispívat na chod domácnosti

Rozdělení povinností, zařizování věcí na půl, spolehlivost, zodpovědnost,sounáležitost, podpora a důvěra. Vše vzájemné a oboustranné.

rozdělení práce v domácnosti a práce při výchově dětí, ale vždy tak, aby byly respektovány schopnosti a dovednosti obou partnerů (a je jedno zda muž vaří a žena spravuje auto)

Rozdělení prací, financí, výchovných metod a volnočasových aktivit tak, že s tím oba souhlasí a vyhovuje jim to.

rozdělení rolí

rozdělení rolí

Rozdělení rolí spravedlivým dílem, popřípadě dohodnout se na kompromisu.

rozdělění si rolí v domácnosti, aby jeden člověk nedělal vše a naopak

rozdělení úkolů na půl, někdo udělá tohle druhý zas to.. a ne aby vše dělal jen jeden

Rozdělení uloh

Rozdělení úloh

rozdělení všech činností v partnerství podle schopností jedinců

Rozdělení všech činností v rámci rodiny mezi oba partnery a pokud jeden nemůže, druhý bez ho problému zastoupí

rozdělení všech povinností související s rodinou a manželstvím

rozdělit si domácí práci

rozdělit si práci a povinnosti v domácnosti tak, aby ani jeden nebyl přetížen

Rozdělit si práci.

Rozdělit si úkoly rovným dílem.

Rozhodně ne já vydělávám ty děláš zbytek. Takže například v sobotu vařím já v neděli ty. Ja vyperu ty vyluxuješ. A do rozpočtu přispějeme každý stejným dílem nebo poměrně k výdělku. Být rovnocenný znamená neprosazovat své ale vnímat druhého a jednat tak aby se necítíl méněcenně.

rozhodovat spolu o vecech, at to jsou drobnosti

Rozhodují ve věcech společně, najdou společná vhodná řešešní problémů, navzájem se podporují a ctí

Rozumná dohoda na fungování rodinného svazku

růže jen tu jen co jméno, jen pouhá jména držíme ve své moci; to jsou slova, jde o pocit jaký v partnerství máme a co nás naplnuje

sdílení dobrého i zlého,rovnoměrné rozdělení úkolů,schopnost komunikace i ve vypjatých situacích,opora,vcítění

Sdílení každodenních radostí a starostí.

sdílení stejných hodnot

Sesouhlasené rozdělení rolí, možnost říci cokoliv, ochota udělat cokoliv.

Shoda v kompromisech, stejná práva, stějný nárok na volný čas...

shodná nabídka i poptávka

schopnost podělit se o vše a pomoci si navzájem

Schopnost tolerance, kompromisu i schopnost ustoupit, je-li třeba, a to ve všech rovinách rodinného a partnerského života.

situace, kdy se lidé spolu chodící/žijící angažují jak ve vztahu, tak v chodu domácnosti alespoň tak, jak jim dovolují jejich prostředky, tedy přispívají oba stejným/podobným dílem - jak finančně, tak vlastní činností

situace, kdy si partneři dokáží rozložit povinnosti tak, aby si ani jeden nepřipadal "vykořisťovaný" nebo naopak nevyužitý

skutečně rovnocenné

slovo, názor, potřeba atp. jednoho partnera je stejně důležité jako druhého partnera

smysluplná dělba povinností, poskytnutí opory tomu druhému, tolerance,respekt k druhému

Snažit se pochopit názory svého partnera i když s nimi nesouhlasím třeba a naopak...Vyjít si vstříc.Tolerance, kompromisy oboustraně.

souhra

Souhra a soulad mezi partnery

soulad a tolerance

soulad ve všech aspektech (finance, sex, výchova dětí)

soužití dvou lidí, kteří se nerozdílně podílejí na chodu své domácnosti/vztahu apod.

soužití rovnocenných osob

sparavedlivá dělba povinností a starostí

Spíš by jsme uvedla, že takový muslimové rozhodně rovnocenné partnerství nemají.

Spokojenost obou partneru a rozdeleni praci

Spolecny ucet, na ktery zasilaji oba stejnou castku. Pak si nevycitaji vubec nic.

Společná dělba práce fifty fifty.

společná komunikace rodinných záležitostí (tzn. i finance, péče o dítě atd.), společné plánování, ale primárně souhlas obou partnerů se svoji rolí v rodině.

společné finance, společné soužití typu "na všem se dohodneme"

Společné rozhodování o chodu domácnosti, možnost vyjádření a odůvodnění vlastních názorů, podíl obou partnerů na výchově dětí ...

společné rozhodování, respekt k názorům druhého

společné rozhodování; společná domluva;

Společně se dělit o domácí práce. U nás to funguje tak, že já pověsím oblečnení a můž ho složí a uklidí. Já nesnáším luxování, tak vyluxuje muž a já vytřu. Muž obstarává údržbu bytu jako poličky atd. já se starám o auta. Prostě rozdělit si práci tak, abychom dělali to, co nás baví víc. Najít společný komprosim. Samozřejmé je, že žena zastane práce v domácnosti víc... Př. dám prádlo do pračky, buchtu do trouby a vařím polévku i hlavní jídlo. Cestou z práce zajedu nakoupit uzeniny a pečivo, nemůžu chtít po muži, aby na takové "prkotiny" myslel.

Společné starání se o děti, o domácnost, o nákupy a věci ohledně rodin i domácnosti, oba poskytují tomu druhému čas pro relaxaci.

spolupráce partnerů

spolupráce partnerů při starosti o chod domácnosti a výchovu dětí

Spolupráce, vzájemná pomoc a opora, společné sdílení života.

spolupracují, podílejí se na chodu domácnosti, podporují se

Spolurozhodování ve všech otázkách života.

spravedlivě rozdělené povinnosti, kompromisy

spravedlivé rozdělení činností mezi partnery a oboustranný respekt

Spravedlivé rozdělení povinností, sdílení problémů společně.

spravedlivé rozdělení prací v domácnosti a rodičovských povinností tak, aby byly obě strany spokojené a nebyly na jednoho partnera kladeny výrazně větší nároky, než na druhého

Starost o dítě, dělení domácích prací, tolerance....

stav ktery vyhovuje obema

stav, kdy ani jeden nemá navrch a vše dělají společně

Stav, kdy oba partneři ve vztahu stejně dávají i dostávají.

stav, kdy si dva naprosto důvěřují a snaší se pro sebe udělat maximum

Stejná "práva i výsady". Každý z partnerů má váhově stejný hlas, pokud se v něčem daný pár rozhoduje.

stejná časová i finanční investice věnovaná rodině

stejná dělba práce

stejná dělba práce a mnoho kompromisů

Stejná finanční situace, přibližně stejný věk a vzdělání. Ale nemusí to být zárukou, záleží i na povaze lidí.

stejná pozice v rodině pro matku i otce, ženu i muže :-)

stejná práva a povinnosti

Stejna prava a povinnosti obou partneru

Stejná práva a povinnosti partnerů

Stejná práva a povinnosti, oboustranně opětovaná láska (v případě takto myšleného vztahu).

Stejná práva a povinosti pro oba

stejná práva i povinnosti obou partnerů, vzájemná pomoc a podpora

stejná práva manželů/partnerů a uznávaní se navzájem, vzájemná pomoc rovnoměrně rozdělená, i co se týče pravomocí (nakládání s financemi, majetkem apod)

Stejná práva x Stejné povinnosti

stejná práva, ale i povinnosti

stejná pravidla v chodu domácnosti, starost o rodinu

stejná úroveň inteligence, vzdělání, minimální výskyt manipulace

stejné možnosti, tolerance, přístup a rovná práva

stejně rozdělené povinnosti a domácí práce

stejné rozdělení úkolů v rodině

stejně vše rozdělit

stejné zájmy a názory.

Stejný podíl práce v domácnosti, stejný přístup k financem, svobodná volba zálib a trávení volného času (s ohledem na partnera).

Střídání povinností dle času a možností

střídat se v domácích pracech a být si oporou

Styl výchovy dětí, kde nejsou tresty. Pouze o všem diskutujete a chováte se k dítěti jako k rovnému. Myslím že to nejde u malých dětí, ty prostě potřebují jasně daná pravidla a bez nějakého rychlého přiměřeného trestu nepochopí kde jsou meze. U starších je to myslím velmi dobrý výchovný nástroj.

svoboda každého z partnerů

svoboda, láska, respekt, tolerance

Svobodné a rovnocenné vyjádření názoru a tolerance

Takové partnerství, kde se mají oba rádi, pomáhají si, popř. se střídají v domácích pracích a ve všem, co je třeba pro rodinu udělat.

Takové partnerství, kdy si jeden druhého váží, společně rozhodují o důležutých věcech, dokáží se podržet v těžkých situacích, ale zároveň jeden druhému nechává vlastní prostor pro realizaci jeho zálib, snů, kariéry.

Takové partnerství, v němž se oba partněři navzájem plně respektují ve všech ohledech.

Takové partnerství, ve kterém se ani jedna ze zúčastněných stran necítí být do ničeho zásadního tlačena a nucena, kde se oba snaží na zásadních věcech dohodnout, místo soupeřit.

takove, kde jsou oba partneri ve vztahu spokojeni

Takové, kde jsou oba partneři spokojeni.

Takové, kde jsou oba schopní ustupovat a dohodnout se mezi sebou. Nakonec.

Takové, kde jsou partneři rovnoměrně zatížení podílením se na práci i práci v domácnosti a při tom oba berou v potaz názory druhého - rozhodnutí dělají společně. Tito partneři nemají problém automaticky vzít za své některé povinnosti druhého v případě potřeby (přesčas v práci, nemoc...)

Takové, kde každý má respekt a úctu k druhému a snaží se podle svých sil přispívat ke společnému "dílu" (domácnost, výchova dětí, práce...)

Takové, kde navzdory rozdílům v rolích, úkolech a postavení nelze říci, ze by jeden byl méně než ten druhý.

takové, kde nikdo nemá navrch, kde se lidi spolu dohodnou na fungování rodiny a každý se věnuje tomu, co umí nejlépe a co ho baví

Takové, kde oba partneři mají pocit, že jsou si rovni. Oba mají naplněné své potřeby.

Takové, kde se oba partneři podílejí na chodu domácnosti. Nemusí oba nutně vykovávat stejné činnosti, chlap se například stará o barák + auto a ženská vaří a pere. :D Ale časově/finančně oba přispívají +- stejně.

Takové, kde se partneři vzájemně respektují, mají k sobě úctu, mají vyvážené příležitosti (ne že jeden bude pořád doma a druhý pořád s přáteli), mají vyvážené povinnosti (každý dělá něco pro domácnost, případně si občas střídají role), mají možnost vyjadřovat rovnocenně názory, mají možnost mít přibližně stejně časově náročné koníčky, apod.

Takové, kde si partneři vzájemně důvěřují, milují se a ctí jeden druhého.

takové, kdy si oba partneři na začátku stanoví jasná pravidla. a ta potom dodržují (ať už ty lovíš mamuta, já se starám o jeskyni, nebo já vysávám lichý týden, ty sudý).

takové, při kterém se partneři respektují, uznávají a vycházejí si navzájem vstříc

Takové, v němž jsou oba partneři srovnatelně spokojení

takové, ve kterém se role partnerů doplňují tím způsobem, že jsou oba spokojení

Takový vztah, kde se oba lidi respektují, jsou schopni se na něčem domluvit a dělat kompromisy; partnerství, kde jeden nežije na úkor druhého a kde se oba dělí o ty příjemné i nepříjemné povinnosti - např. pokud oba partneři usilují o úspěch v práci a mají k tomu spoustu koníčků, musí se péče o dítě, domácnost či jiný majetek přerozdělit mezi oba partnery a aktivita ve volném čase se bude muset omezit rovnoměrně. (pozn. pokud samozřejmě jeden z partnerů CHCE být doma s dítětem a BAVÍ HO udržování domácnosti, výše uvedený příklad není vhodný)

tam kde si dva partneři navzájem nevyčítají, co který udělal v domácnosti "navíc" a když si umějí vyjít vstříc jak finančně tak s péči o domácnost

těžko říct

to , co v České republice neexistuje. Muži musí mít pořád navrch.

to je partnerství, kde vládne otevřenost a spolehlivost.

to je situace, kdy si partneři navzájem pomáhají a podporují se, a to i např. domácích pracech, které nepatří do jejich běžných povinností

To je velmi individuální, každý to chápe jinak. Myslím, že partneři mají společné zájmy a vzájemně se ctí.

To je vzťah, kde má každý rovnaké práva aj povinnosti.

to má být dotazník nebo slohovka?

To na čem se oba partneři dohodnou. 1 osoba = 1 hlas

To neexistuje :D

To partnerství, kde si jsou oba rovni a nikdo se nad nikým nepovyšuje.

to záleží na hodně věcech, ale ve své podstatě to znamená, že slovo každého partnera má stejnou váhu, dělí se o starosti i radosti, jsou si oporou v dobrém i zlém a mají k sobě vzájemnou úctu

to znamená že když se na něčem neschodnem tak si v klidu sednout a rozebrat pro a proti a pak se společně domluvit

to že neexistuje ženská a mužská práce

to že oba v domácnosti dokáží zastat většinu prací nebo s nima pomáhají, oba participují na chodu domácnosti

To že partneři žijí a dělají to co oni chtějí, co je jim příjemné a neřídí se zavedenými pravidly život

to že si navzájem pomáháme a nelišíme věci na ženské a mužské práce, máme pro sebe pochopení, atd

To, co mám doma se svým manželem. Nikdy neměl problém umýt nádobí, uvařit, uklidit, přebalit a vykoupat dítě... Naopak já s ním sekám dříví, zahradu...

to, kde jsou oba partneři spokojeni s množstvím vykonávané práce

To, kde se jeden na druhého může spolehnout.

to, kde si jsou dva lidé rovni, žádná slova:to je ženská práce, to dělat nebudu, nic ve smyslu:vařit nebudu, od toho jsem si tě vzal

to, když oba "přispívají" do partnerství (soužití, apod.) rovným dílem - ne nutně stejné věci, ale ani jeden z nich se "neveze"

to, ve kterem se partneri navzajem respektuji

To, že je pár k sobě upřímný, žijí ze společných peněz, o všem se spolu radí a mají stejné možnosti.

To, že oběma partnerům vyhovuje to, jak spolu žijí

tolerance

tolerance

Tolerance vuci partnerovi a podileni se (netreba pravidelne) na beznych povinnostech obou partneru.

Tolerance, kamarádství, věrnost, přátelství, láska

Tolerance, kompromisy

tolerance, nesobeckost, empatie ve vztahu

tolerance, rozdělení povinností,které funguje, účinná komunikace

Tolerance, spolehlivost, vzájemná důvěra.

Tolerovat mužské a ženské role, bez žádných posměšků. Oboustranná pomoc.

úcta, tolerance, schovívavost

udělat kompromis,vyslechnout si partnera,přijít na společnou řeč s partnerem

Umění dělat kompromisy a podporovat jeden druhého, nechat druhému dostatečnou volnost.

Umění kompromisu

umění kompromisu

Umění kompromisu nebo spravedlivá dohoda o rozhodování, oba mají právo i na čas pro sebe. Spravedlivé rozdělení úkolů, ale současně i ochotná vzájemná výpomoc.

umění shodnout se

umět dělat kompromis

umět naslouchat

umět přistoupit na kompromis, dohodu. Rozdělení prací a péče o děti, vše je o dohodě partnerů

umět si o všem promluvit, stanovit kdo je v čem lepší a rozvrhnout si povinnosti tak, aby všichni byli spokojeni, aby toho na jednoho nebylo víc než na druhého a zároveň se umět i zastoupit, když příjde nečekaná událost, která jednoho či druhého na chvíli vyřadí.

umět si určit kdo kdy dělá co, domluvit se na společném rešení, nebo teď ustoupím já příště ty

Umět si vyhovět a zastat partnera ve věcech, které jsou v našich silách.

utopie

utopie

utopie

uvědomění si, co je důležité a podle toho rozdělit, případně delegovat

uzká spolupráce se svým partnerem,tolerance a pochopení

uznání druhého partnera ve smyslu pracovním, sdílení jeho koníčků a zájmů, nepodceňování jeho činnosti, dělení povinností při zajištění chodu domácnosti...

už žana

v důležitých otázkách rozhodují oba

v manželství a rodičovství: když oběma zbývá zhruba stejně sil po splnění povinností a závazků

Ve kterém se partneři vzájemně doplňují a nerozdělují si činnosti na mužské a ženské.

Velmi těžká věc k realizaci, rozdělení povinností tak, aby hlavní cíl rodiny (partnerů) mohl být naplněn. Je to vnitřní rovnováha každé jednotlivé rodiny (partnerů).

věnování maxima času rodině a domácnosti

veškeré práce a povinnosti dělat společně

většina věcí na půl, každý má své zastoupení

vse napul

Vse se neprizpusobuje jednomu z partneru, oba ve vztahu jsou svobodnymi jedinci, kteri se toleruji a respektuji, maji spoustu spolecnych zajmu a starosti,zaroven ale i prostor sami pro sebe

vsechno delat spolecne

vsjo rovno

vše dělat společně, možnost muže být na MD nebo naopak možnost aby žena vydělávala, muž pomáhá s běžnými domácími pracemi, hraje si s dětmi, věnuje se jim, žena může jít s kamarádkou na kafe, cvičit a nikdo nikomu nic nezakazuje a na všem se v klidu a společně domluví, je to vzájemné pochopení a tolerance a hlavně nikoho neponižovat, neomezovat a nezakazovat jen proto že jsem muž nebo žena

vše je o dohodě a toleranci

vše se dělá společně, rozdělení úkolů mezi partnery

vše si spravedlivě rozdělíme, povinnosti i radosti

vše společně

všechno dělat společně, rovným dílem

všechno na polovinu

všechno o čem se lze s partnerem dohodnout

všichni si vyjít vztříc a být k sobě upřímný a navzájem se tolerovat

všichni zúčastnění mají "stejný počet bodů"

Vycházení si vstříc

vycházet si vstříc a tolerovat jeden druhého

vycházet si vstříct

vyrovnanost

Vyššie menované robia obaja a obaja podieľajú na výchove.

vyuziti silnych stranek partneru bez ohledu na pohlavi a spravedliva delba prace v tech oblastech, do kterych se ani jednomu nechce

vyvazenost souctu pracovnich a rodinnych povinnosti

vyvazeny podil obou partneru na chodu domacnosti

vyvážená starost o rodinu a práci, jeden víc pracuje, druhý se stará o děti

výváženost

vyváženost v činnostech pro rodinu a domácnost

Vyváženost ve starostech i v radostech.

vyváženost, harmonie ve vztahu

Vyvážený vztah, kde si jeden váží druhého, nepovyšuje se nad partnera. Co přijde, to se řeší společně, a když není šance si promluvit, tak respektovat rozhodnutí partnera.

vzájemná dohoda

Vzájemná dohoda

vzájemná domluva na většině věcech, které život přináší

vzájemná důvěra, úcta, rovnocenný podíl na výchově dětí

Vzajemna duvera,ucta,pochopení,láska a kompromisy.

vzájemná komunikace

vzájemná láska a úcta

vzájemná láska, úcta, respekt

Vzájemná podpora a respekt, zvlášť v případě nerovnych přijmu, jistá dávka reciprocity

vzájemná podpora partnerů,tolerance,důvěra

Vzájemná podpora, kompromis, tolerance, neupřednostňování potřeb jedince na úkor toho druhého.

vzajemna podpora, tolerance

vzájemná pomoc a opora, vzájemná pomoc

vzájemná pomoc a pochopení

vzájemná pomoc a tolerance

vzájemná pomoc o starání se o děti, vzájemná pomoc v domácnosti

Vzájemná pomoc, dobrovolná i vyžádaná, spolu vaříme, spolu uklízíme, nebo ty vysaješ auto já mezitím navařím..

Vzájemná pomoc, když ten druhý nemůže, nemá sílu, nezvládá, nebo je nemocný.

Vzájemná pomoc, žádná diskriminace v domácích pracích, stejné rozdělení volnočasových aktivit, stejný podíl na výchově dětí apod.

vzájemná souhra a respekt

vzájemná souhra a tolerance partnerů

vzájemná tolerance

vzájemná tolerance a pomoc . Snažit se být spolu v dobrém i zlém

vzájemná tolerance a stejná velikost hlasu v rozhodování

Vzájemná tolerance, pomoc partnerovi v jeho problémech a hlavně mít ksobě úctu

Vzájemná tolerance, respekt, vyhnutí se typickému "mužské a ženské činnosti" - s výjimkou opravy auta, žehlení..I když to je velice individuální. Navzájem si být oporou a dle aktuální situace se muž či žena chopí práce.

Vzájemná tolerance, respekt. Je to dost obecná otázka.

vzájemná úcta a respekt mezi partnery, bez ohledu na výši příjmu.

Vzájemná úcta a respekt, přijímání partnera s jeho odlišnostmi, netrvání na společenských stereotypech (striktní rozdělení rolí), vážení si práce toho druhého.

vzájemná úcta ve všem o co se ti dva dělé

vzájemná úcta, láska, respekt při rozdělení rolí

vzájemná úcta, svobodné rozdělení a plnění ženské a mužské role

vzajemna ucta,pomoc jeden druhemu

vzájemná výpomoc

vzájemná zastupitelnost partnerů v čemkoli je potřeba, spravedlivé dělení úloh ve společném soužití

Vzájemná zastupitelnost v rodině.

vzájemné doplňování

vzájemné porozumnění, rozdělení povinností i radostí

vzájemné preferování partnera přede vším ostatním, otevřenost, odevzdanost, vzájemná úcta, společné konto

vzájemně se podporují a pomohou jeden druhému, když je třeba. Jednou mi muž umyje nádobí, když jsem unavená a já mu zase pomohu umýt auto, když mám čas. V žádném případě to neznamená, že si budeme hlídat každý svých 50 procent zásluh a podílů na běhu domácnosti apod. Vzájemně se doplňovat a spolehnout se jeden na druhého.

vzájemně si vypomoci

vzájemné spolupráce , každý udělá co je zrovna potřeba.

vzájemný respekt

vzájemný respekt a dohoda na hlavních věcech ohledně rodinných zálěžitostí

vzájemný respekt a umění kompromisu

vzájemný respekt partnerů ve všech oblastech života

vzájemný respekt, dělení povinností a rolí po vzájemné dohodě

vzájemný respekt, kompromisy

vzájemný respekt, podpora, ani jeden druhého nepoučuje, pomáhají si

Vzájemný respekt, soužití, tolerance.

vztah kde jsou oba schopni rozumného kompromisu

Vztah kde pojem "tolerance" není cizí slovo. Je to podle mě vzah kde se nikdo nad nikoho nepovyšuje a oba mají stéjné možnosti i podobné povinnosti.

vztah kde si oba navzájem důvěřují a respektují se

Vztah kdy je vše na domluvě a nexistuje věta typu tohle bys měl/a dělat ty.

vztah mezi mužem a ženou, kde je vzájemná úcta a láska k druhému, tolerance a vzájemná svoboda ve vztahu (ne ve smyslu nevěr)

vztah založený na kompromisech, rovném postavení muže a ženy

Vztah založený na společném rozhodování a vzájemné zastupitelnosti

vztah, kde mají oba partneři srovnatelné povinnosti i práva a jsou schopni se shodnout na kompromisním řešení většiny situací, kterými jako pár procházejí

vztah, kde se neřeší, co je mužská/ženská práce - všichni děláme všechno :-)

Vztah, kde spolu oba partneři komunikují, navzájem se respektují, ač třeba jeden druhého pro něco obdivuje a v něčem mu nechává možnost rozhodovat, protože třeba uznává jeho lepší povědomí o dané problematice apod. Každý by měl sledovat prožívání toho druhého, měli by si v případě potřeby a podle svých možností pomáhat, sdílet spolu své starosti i radosti.

Vztah, kdy k sobě máme vzájemnou úctu, respektujeme názory a potřeby partnera a on naše, pomáháme si a o problémech otevřeně a včas mluvíme.

Vztah, kdy každý z partnerů respektuje toho druhého - jeho názory, potřeby.

Vztah, kdy každý z partnerů ví, kde je jeho místo a společně se pár doplňuje v silných a slabých stránkách vyrovnaně, bez poižování toho druhého.

Vztah, kdy oba partneři se dokáží domluvit, navzájem se respektují a jsou spokojeni s rozdělením úkolů a celkovou rovnocenností vztahu

Vztah, kdy se ani jeden nepovyšuje či neponižuje, důležitější rozhodnutí jsou dělána společně, jeden na druhého bere ohled.

vztah, kdy si partneri dokazi rozdelit povinnosti i volny cas tak, aby oba z nich byli co nejmene a co nejprijatelneji zatizeni

vztah, ve kterém - názory obou účastníků mají stejnou váhu - dělba povinností je vyrovnaná a na základě dohody, se kterou obě strany souhlasí - se nezohledňuje, kdo přináší jaký výdělek, pokud oba mají stejnou pracovní dobu

vztah, ve kterém jsou lidé schopni se domluvit na sdílení příjemných věcí i rozdělení povinností

Vztah, ve kterém jsou povinnosti děleny rovným dílem a partneři se vzájemně respektují.

Vztah, ve kterém se oba partneři podílejí jak na výchově dětí, zabezpečení rodiny, rozhodování o např. dovolené, nákupu důležitých či dražších věcí, samozřejmě v nějakém vhodném poměru podle schopností obou partnerů.

Win-win.

x

Za rovnocenné partnerství považuji takové, kde mají oba partneři stejná práva i povinnosti, podílejí se společně na chodu domácnosti, společně plánují (opravy, větší nákupy, renovace apod.). Za známku a akt rovnocennosti považuji možnost vyjádřit se a podílet se na rozhodování - tzn. v rozhodovacím procesu existuje obousměrná komunikace mezi partnery, oba mají právo a možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice a oba mohou zasahovat do rozhodnutí.

zachování mužských prací (opravy v domácnosti, údržba auta) a ženských prací (žehlení, úklid domácnosti) a přitom v případě mimořádné pracovní vytíženosti nebo nemoci partnerky její zastoupení (vaření, úklid)

Zajistit společnými silami, co je v rodině třeba. Nebudu třeba požadovat na muži aby uvařil, když to neumí, ale vím, že když je třeba uklidí byt. Pomůže s čím je třeba, já zase nejsem technický typ, takže různé opravy jsou jeho záležitost.

základem je láska a přátelství založené na vzájemném kompromisu

Základním předpokladem jsou vyzrálé osobnosti, které si váží jeden druhého, mají stejné zájmy,nebo se dobře tolerují

Záleží jak se partneři domluví pokud jde o povinnosti :)

Založené na oboustranné důvěře, zachovávající osobnost jedince a zároveň podporující jejich rozvoj jako páru

Zamezení matení ve vývojově podmíněných pozicích muže a ženy; vstupuji-li do "kruhů manželky", klidně mlčím, nechávám se vést a přepínám se do módu "oddaného robota". Takto nám manželství funguje 33 let.

Zapojení obou partnerů do péče o domácnost a péče o děti. Kompromisy a respekt druhého.

Znamená to, že každý dělá co je potřeba a na co stačí. Myslím, že by oba měli mít stejně volného času.

Ž jsme schopni se domluvit, co, kdy a kdo bude v rodině dělat.

žádná ženská ,nebo mužská práce

žádné rozdíly mezi mužem a ženou

Žádné striktní rozdělení úkolů mezi partnery

Žádné utlačování či potlačování zálib, svobodného pohybu, sama sebe. Být sám sebou i s drahou polovičkou. Vzájemné obohacování.

žádný názor každého z partnerů není zanedbatelný

že ani jednomu z nás nedělá problém poslat druhého kamsi

že i chlap nakupuje a ne jen čučí do lednice, proč je zas prázdná, když ženská to prostě z tý práce nestíhá že nenechá to prádlo týden na šňůře, byť mu to ženská připravila do cesty, protože sama toho má tak moc, že si chce občas odpočinout...(nakonec ta ženská stejně vyměkkne a složí a vyžehlí to sama) ... že ženská se naopak nebrání tomu, že nebude měnit kolo u auta

že je partnerství stejné pro oba dva

Že jsou oba v pohodě.

Že jsou partneři oba ochotní strávit odpoledne s dětmi sami bez druhého partnera, jsou zodpovědní oba za vše co souvisí s jejich domácností, či problémy, které nečekaně třeba nastanou. Aby oba brali svou roli v partnerství stejně, aby neodlišovali, že když je potřeba jet přezout pneumatiky na zimní, nečekali až partner přijede v 6 večer z práce a poté mu vyčíst že si nikdy nenajde čas na to, to auto přezout. Prostě se chopit všeho, co druhému partnerovi zrovna nevyjde časově, či nervově.

že jsou si partneři rovni na základě vzájemné dohody

že jsou si partneří ve vztahu rovni, oba jejich názory jsou rovnocenné

Že každý má své povinnosti, které plní, popř. si partneři vzájemně pomáhají

že každý pomáhá tomu druhému rovnocenně... práce půl na půl

Že má jak muž, tak žena stejnou hodnotu, nerozdělují se domácí práce na ženské a mužské, prostě, kdo může, tak to udělá, ne, že muž neuvaří, protože je to ženská záležitost, například.

že máme k sobě stejný respekt, že si pomáháme, že spolu otevřeně komunikujeme a o důležitých věcech rozhodoujeme spolu

že muž i žena jsou schopni udržovat domáctnost, oba pracují, mají tedy stejný čas na vše.

že názor obou dvou partnerů má stejnou váhu a jsou schopni se dohodnout na kompromisu

že on i ona mají stejná práva

Že přispívají oba partneři

že se ani jeden nad druhého nepovyšuje, oba mají možnost se vyjadřit, není všechno jenom podle jednoho z páru

že se k sobě s partnerem chováme upřímně,jeden nemá víc "povinností" než druhý,navzájem se respektujeme

Že se oba mají bezpodmínečně rádi, navzájem si nic nevyčítají, oba mají nějaký "svůj" finanční příjem. Dokáží se vystřídat a navzájem zastoupit ve svých rolích

Že se oba podílejí a domlouvají na tom, co se bude v jejich životě dít, ne že si každý jede sám za sebe.

Že se partneři domluví na věcech, které jim navzájem vyhovují či vadí a podle toho se rovným dílem domluví, jaké ma který z nich práva, nároky a povinnosti.

že se partneři navzájem doplňují a navzájem si dávají prostor

že si jsou navzájem oporou, dokáží se zastoupit, zásadní problémy a potřeby řeší spolu bez ponižování a snižování druhého

že si partneři pomáhají

že to co má dle některých běžně dělat žena, dělá i muž a obráceně. Příklad - péče o děti, vození dětí do školy/školky/kroužky, pomoc v domácnosti apod. To, že žena má stejné právo na vzdělání a kariéru jako muž.

že žena není otrokem domácnosti

žena i muž jsou ve vztahu na stejné úrovni, dodržují slib lásky, úcty a věrnosti

žena i muž mají stejně hodnotný názor

žena i muž mají stejné slovo ve všech společných věcech

žena vykonává ženské práce, muž vykonává mužské

žena=muž každá role je nepostradatelná, takže záleží na vzájemné toleranci a úctě

5. Představte si situaci: Právě jste úspěšně dostudoval/a školu a stojíte před možností volby – přijmout atraktivní pracovní nabídku („závazek“ na 5 let), nebo byste upřednostňoval/a založení rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní kariéra83071,49 %71,49 %  
založení rodiny33128,51 %28,51 %  

Graf

6. Proč byste upřednostnil/a v předcházející otázce (otázka č. 5) pracovní kariéru před založením rodiny nebo založení rodiny před atraktivní pracovní nabídkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Během pěti let bych si zažila pracovní návyky, při přípaném odchodu na MD bych měla nárok na finanční příspěvek ze mzdy a po MD , v případě nutnosti,bych mohla nastoupit opět do zaměstnání a přispět financemi do rodinného rozpočtu.

Záleží v kolika letech by byla ukončena škola, dneska bez praxe je těžké sehnat práci a v rodině bez finančního základu se těžce žije

- myslím že ( v průměru !!) po skončení studia nemá člověk vybudované zázemí pro založení rodiny...

.

ˇUspěšně dostudoval, ale kolik mi je let???? Může mi být třeba 35, ale také 19. Tato otázka není dobře formulována.

1. Bez odpracování určité doby není nárok na mateřskou. 2. Vytvoření finanční rezervy 3. Po skončení rodičovské dovolené se lépe hledá práce, pokud už je něco odpracováno než být úplně bez praxe

1. dobrá příležitost rozvíjet se, poznat jak to chodí v praxi

1) jsem muž 2) předpoklad: máme dostatečný rodinný příjem odůvodnění: dítě není dobré odkládat - čím dřív, tím lépe pro organismus matky, a také mladší rodiče jen tak nezpanikaří a snáze se vyrovnají s nevyspáním a dalšími strastmi rodiče provázejícími

5 let je dlouhá doba

5 let je dlouhá doba, rodina měla u mne vždy přednost

5 let je dlouhá dobe v biologikých hodinách ženy

5 let je hodně, až dostuduji současné studium bude mi téměř 30 let. čekat do 35 let je moc. I od současnosti je 5 let hodně.

5 let je kratka doba. Pak rodina

5 let je rozumná doba

5 let je velmi dlouha doba a ja preferuji mladsi rodice,nikdy nemuze clovek vedet,jak komplikovane muze tehotenstvi byt a riskovat,ze bych kvuli kariere nemela vlastni deti,je pro me nepredstavitelne

5 let mi nepřipadá dlouho, sama neplánuji založit rodinu dříve. Kdyby šlo o delší čas, více bych se rozmýšlela podle aktuální situace

5 let není dlouhá doba

5 let není dlouhá doba

5 let není dlouhá doba. Naberete zkušenost a budete schopna lépe zaopatřit Vaší rodinu

5 let není tak dlouhá doba a s dítětem je možností méně

5 let není tak dlouhá doba, běžně se VŠ ukončí ve 24 letech a založení rodiny po tomto intervalu, tedy ve 29 letech, je současnosti normální

5 let není zas tak dlouhá doba.Dostudovala bych cca ve 25 letech a ve 30 mít dítě je tedy pro mě na hraně,ale šlo by to.

5 let po škole je čas vhodný pro získání praxe i zázemí. Zároveň 5 let po škole není ještě pozdě na rodinu. Rozhodnutí by však také záleželo na situaci a postoji partnerky.

5 let po škole není taková doba. Děti mohou přijít po práci. A záleží na tom jakou školu. Jestli střední, beru práci. Jestli vysokou a je mi třeba 26, tak už bych dost váhala (a spíš práci nevzala).

5 let po VŠ je stále čas na založení rodiny

5let není zas tak dlouhá doba, děti budu moct mít i za pět let... a navíc když se po mateřské budu chtít zapojit do pracovního procesu, mohu se pochlubit, že po studiu jsem měla takovou a takovou práci....naopak by to jaksi neklaplo... "po škole mě zbouchnul, a vlastně nic neumím, a nikde jsem nepracovala" to by jistě na možného zaměstnavatele neudělalo dojem

a kdo by mě jako živil co?

Absolventi po VŠ jen těžce hledají zaměstnání, protože všude chtějí alespoň nějakou praxi. Hledat práci bez praxe a ještě s malým dítětem je podle mě ještě mnohem horší.

abych až půjdu do práce po několika letech doma s dětmi měla již nějakou praxi

Abych děti mohla přivést do pěkného prostředí a nestrádaly by kvůli nedostatku peněz

Abych finančně zajistil rodinu

Abych měl víc peněz na tunění mojí káry. Čím lepší vzdělání, tím lepší práce, tím větší money!

abych měla alespoň nějakou praxi a po mateřské se mi lépe scháněla práce

abych měla praci, která mi přinese příjem peněžních prostředků a našetřila si na zázemí, kam bych mohla přivést dítě

abych měla rodinu, musím na ni být taky finančně připravena

Abych mohla mít rodinu, musím ji umět zaopatřit.

abych mohla založit rodinu, musím být finančně zabezpečená a mít možnost se kam po mateřské vrátit

abych na tu rodinu měla našetřenou nějakou finanční rezervu

Abych nabyla dostatek zkušeností "ze života" a mohla tak být lépe připravená na výchovu dítěte. Samozřejmě jde i o zajištěnost (především poskytnutí zázemí pro rodinu).

abych nejprve zabezpečila finančně svoji budouci rodinu, zařidila popř,bydlení atd.

abych pak to dítě uživila (i když za normálních okolností bych chtěla dítě dřív než za 5 let)

abych před narození dětí měla praxi, bez té bych měla malou šanci najít zaměstnání po MD, a také z finančních důvodů, protože nejdříve pro rodinu chci zajistit zázemí a to bez financí nejde

abych rodinu zabezpečil

abych se postavila na vlastní nohy

Abych si vybudovala zazemi pro tu rodinu

Abych si vydělal peníze s vědomím, že po těchto pěti letech mohu založit rodinu, o kterou se budu moci postarat.

Abych si vytvořila alespoň částečně nějaké ekonomické zázemí pro založení rodiny. Po střední škole určitě. Po VŠ už je to trochu složitější, tam hraje roli čas - na děti už pak může být pozdě.

abych svým dětem mohla nabídnout finanční zázemí a měla se kam po rodičovské dovolené vrátit

abych v budoucnu mohla založit rodinu a postarat se o ní

Abych využila tu dobrou nabídku a zároveň si tak zajistila místo, kam se pak po mateřské mohu vrátit.

abych zajistila dobré podmínky pro založení rodiny (fnanční, bydlení..)

abych získala potřebnou praxi a měla větší a lepší šance se po mateřské vrátit rychle do pracovního procesu. Krom toho v mladším věku se vstřebávají nové znalosti rychleji

Abych získala pracovní zkušenosti a našetřila nějaké peníze.

Aktuální osobní zkušenost, necítím se na to, stát se teď rodičem.

aspoň nějakou dobu pracovat, vybudovat si nějaké místo, abych se pak měla kam vrátit

Atraktívna práca je na chvíľu. Rodina je na celý život.

Atraktivní kariéra může být i později, ale vajíčka už mladší nebudou.

atraktivní pracovní nabídka může přijít opakovaně, ale zdraví a početí nemusí...

atraktivní pracovní nabídka se nemusí opakovat

atraktivní pracovní nabídka se nemusí opakovat, naopak exiustuje možnost založení rodiny počas pracovního závazku

atraktivní pracovní nabídka se nenaskytne každý den

Až budu stará budu nudná úskostlivá matka. A otázkou je zdali budu moci vůbec otěhotnět. Nechci být dítěti babičkou ale maminkou a kamarádkou mít ještě plno energie. Ostatně na kariéru je vždy dost času.

b

během pracovního závazku mi nikdo nemůže založení rodiny zakázat... Takže kdyby rodina přišla, kariéra by šla stranou

Beru podle sebe - hodně jsem se těšila po VŠ do praxe, myslím, že rodina by byla spokojená, kdyby byli spokojení rodiče.

beru to podle sebe , dostudoval jsem cca ve dvaceti a první dítě se nám narodilo měsíc před 25.narozeninami ,myslel jsem v tu chvíly že je to brzy ale dnes jsem rad je my 30 mam dva syny 5 a 2 roky a je to sice fofr to vsechno stíhat ale zatím to nějak vychází :-) Důležité pro mladé je podle mého mít alespon základní finanční minulost jinak se banky atd k mladým rodinám postaví zády a nedosáhnou na hypotéku např.

Beru v potaz, že jsem dostudovala střední školu, tak na rodinu je to stále ještě brzy. V tom případě taková skvělá nabídka na kariéru se neodmítá. Pokud by to bylo po vysoké, těžko říct, záleží, co by to bylo za práci, a jakého bych měla doma partnera. Je také hloupé si říct: tak teď chci založit rodinu, tak budu mít dítě. Vše záleží na okolnostech. A mimo jiné nic se nedá naplánovat dopředu. Takže dám příklad, budu po vysoké, v partnerství budu krátce. Rozhodně bych šla do volby vzít tu práci. A nebo budu po vysoké, s partnerem budu už třeba pár let, budeme náš vztah někam posunout sál, třeba svatbou, pak třeba i dítětem... na mateřskou se dá odejít kdykoliv :-) a do práce mě ze zákona mi musí hlídat místo. Pokud teda nebudu ve zkušební době. Takže má odpověď není jednoznačná, to nelze prostě.

Bez peněz to nejde.

Bez práce nejsou peníze a spokojenost rodiny je spojená s finančním zabezpečením

bez praxe a po mateřské dovolené se na pracovním trhu uplatňuje hůře než s praxí... navíc po dostudování školy bych určitě byla nastartovaná spíš směrem k uplatnění znalostí v praxi... za předpokladu že jsem dostudovala něco, co mě jako obor baví a zajímá

bez předchozí práce není mateřská. a nízký věk.

Bez úspor mít dneska rodinu prakticky nejde. Ale je pravda, že bych vzala asi v potaz i svůj věk. V podstatě si odpovědí nejsem tak úplně jistá.

Biologie!

Bohužel je dnešní doba taková, že pokud založíte nejdříve rodinu, nemáte pak většinou možnost sehnat odpovídající práci. - Mluvím z pozice ženy. Ale bohužel pravda je i taková, že pokud dáte přednost kariéře, nemusí k založení rodiny vůbec dojít - stoupající neplodnost s vyšším věkem. - Takže osobně bych asi vše důkladně zvážila, probrala s partnerem a pak se rozhodovala. Nejlépe skloubit obojí (což jsem já např. mohla, ale bylo to v pozdějším věku, ne hned po škole).

Bohužel otázka 5 je příliš černobílá, samozřejmě bych neupřednostnil kariéru před rodinou jen tak od stolu, mluvil bych o tom s manželkou, vzal v potaz i její názor, rozhodl se na základě zralé úvahy. Odpověděl jsem a) proto, že po škole je dobré získat nějakou praxi.

brzy po studiu je fajn se zapracovat

Budoucnost a zajištění

Budovat kariéru můžu až poté, co mi odrostou děti.

Být zajištěný a schopen zajistit i rodinu

Člověk by se nejprve měl trochu "otrkat", než založí rodinu. Měl by být samostatný a když se mu to poštěstí, i finančně nezávislý. Pokud např. žena po dostudování školy založí hned rodinu, stává se tak na partnerovi plně závislá, není schopná se orientovat na trhu práce a ve financích, je na něm plně závislá ve všem, nejen ve financích. Ztrácí kontakt s běžným každodenním životem, může dojít i ke ztrátě úcty k ní ze strany partnera, který po čase zjistí, že si se ženou nemá co říct, že žena nerozumí jeho pracovním problémům, protože je to pro ni španělská vesnice.

člověk stárne a čím starší bude tím míň energie bude moci dětem věnovat

Člověk těsně po škole potřebuje nejprve vybudovat zázemí. Je nezodpovědné pořídit si děti a pak řešit, jak je uživím. Možná studená pragmatická úvaha, ale já to tak udělal a vyplatilo se.

Dala bych přednost kariéře v případě standartního věku dostudování školy (+-25) - využití znalostí v praxi, možnost seberealizace, posílení sebevědomí a nebýt odkázaný na druhého partnera a prevence nezaměstnanosti, protože v dnešní době škole bez praxe není moc dobrou zárukou najít si adekvátní práci. Práce vč.vztahů v práci je škola života, která pomůže při roli rodiče. Pokud by mi bylo kolem 30 - přednost rodina. JInak vyšší riziko problémů s početím, vyzrálost (i když individuální), ideální čas na děti

dát životu smysl

Děti dost zatíží rozpočet a nikdo se neptá, zda na to mám. Je mi dost líto, že bych žel neuživil rodinu.

děti i práce jsou důležité, ale osobně nechci být starší matka a taky po 5-ti letech nemusí být vhodný partner a čas, po 5-ti letech na atraktivním místě může opět přijít další atraktivní práce.

Děti mají mít mladí lidé

děti mají mít mladí lidé

děti mi v tuto chvíli absolutně nic neříkají, vyhýbám se jim

Děti neplánuji, brzdí to kariéru, atraktivní pracovní nabídky nejsou v dnešní době tak časté

Děti pro mne nejsou prioritou. Pokud budu mosci dítě bez problému zabezpečit (díky dobré práci a penězům, které mi poskytne), mohu si pak dítě pořídit a nebýt limitována penězi.

deťom treba zaistiť finančnú stabilitu. tá sa dá dosiahnuť iba stabilnou pracovnou pozíciou.

Díky praxi a zkušenostem se mi bude po mateřské dovolené hledat zaměstnání

Dítě je finančně náročné a je nezodpovědné si jej udělat, když ho nemohu přivést do nezajištěné domácnosti. Nemůžu si pořídit dítě, když bych ho nebudu mít čím kvalitně nakrmit a do čeho obléct.

Dítě je štěstí

dítě je to nejcenější, a hlavně čím déle by se odkládala doba rodičovství, tak by pak mohli přijít problémy s otěhotněním, stoupá riziko genetických nemocí a podobně.

dítě je zodpovědnost. Pokud nestojím sama na svých nohách - což po dokončení školy patrně nestojím - je nezodpovědné si pořídit dítě a pak plakat že bez praxe a s dítětem po tříleté rodičovské nenajdete práci, kvůli které jste studovala vysokou školu.

dívka - 25 let + 5 let = 30 let nemuselo by to potom jít kluk - to bych volila jednoznačně kariéru

Dle mého názoru je důležité si také užít "volného života", pracovat, cestovat. Není pro mně ideálním řešením do 25 let studovat a hned mít rodinu, protože jsem si vlastně ještě neužila žádný život bez studia.

Dlouhé studium, nechci děti v 50 letech :)

Dnes se člověk musí starat o živobytí!

dnes se práce hůře hledá, hlaně atraktivní místa. Chci, aby moje děti byli zabezpečené, už v té době bych to dělala pro ně...

Dnešní doba to vyžaduje - nejdřív práce, pak rodina.

dnešní trend je založit rodinu později a osobně si myslím, že je vhodné získat praktické zkušenosti po škole dříve než se žena sváže v rodině.

do 24 let čas

do 30ti let si vydělat nějaké peníze na dítě, protože od státu nedostanu skoro nic, a zajistit si nějakou praxi + popř. místo po MD

Do práce chodím proto, abych zabezpečila rodinu, aby jsme dosáhli na něco jako rodina, tudíž musím nejdříve rodinu mít - mít tedy adekvátní motivaci. A pořídit si děti v dřívějším věku podle mě je i zdravotně lepší.

do studií jsme byli všichni závislí na rodičích či brigádách, je čas se osamostatnit a starat se nejdříve sami o sebe, než se začít rovnou starat o někoho jiného

Dobrá ekonomická situace je dobrý předpoklad pro založení rodiny

Dobrá pracovní nabídka se může ještě v budoucnu naskytnout, kdežto na děti už může být v určitém věku už pozdě. Když bude spokojená rodina, stačí i méně atraktivní práce.

Dobrá pracovní nabídka se najde i za 5 let, práce "neuteče", ale biologické hodiny se ošidit nedají,

Druhá šance se neopakuje..s dítětem se ztrácí atraktivnost a pro zaměstnavatele jste jako méněcenná osoba

Důležité je mít po škole praxi a vytvořit nějaké finanční zázemí.

důležité je pro založení rodiny, a v neposlední řadě i finanční nezávislost na rodičích.....

důležitý je věk

finance

finančně být zajištěn a pak založit rodinu je důležitější než zplodit děti a pak řešit svoji mizernou finanční situaci

finanční nezávislost, zisk praxe

Finanční soběstačnost a mentální zralost.

finanční zajištění pro založení rodiny

Finanční zajištění rodiny, návrat na trh práce po rodičovské dovolené s praxí

hlavně by záleželo na typu nabídky práce, věřím, že do budoucna by mi tato práce pomohla získat lepší pracovní pozici po mateřské dovolené

Hlavně by záleželo na věku,pokud bych dokončila VS po střední,pak urcite karieru. Jsou to životní zkušenosti,vyzkoušení si znalosti v praxi,lepší výhled na novou práci po návratu z rodičovské dovolené.

Hlavní je mít pracovní vyžití a možnost výdělku abych se mohl o rodinu postarat a pak teprve je na řadě založení rodiny.

hlavním důvodem je věk

hned po škole je na dítě brzo a takhle bych získala praxi

hned po škole tz. 19-20 let bych určitě volila práci. Něco našetřila, užila mládí a hlavně bych pak měla nárok na mateřskou :-) Pokud bych však jako žena dostudovala až v 25 už bych se nejspíš rozhodla jinak zakládat rodinu ve 30 je podle mě pozdě.

hned po škole, proč ne

Hodnota rodiny je pro mě vyšší než hodnota kariéry + pracovní příležitost se v životě naskytne častěji

Chci být mladá matka, rodina je důležitější

chci být mladou matkou

Chci být nejprve dobře finančně zajištěna, nechci přivést děti do nezajištěné domácnosti/rodiny.

chci děti

Chci mít děti brzo, kariéra je pro mě až na druhém místě po rodině

Chci mít praxi - pracovní zkušenosti hned po škole a být finančně nezávislá.

chci se nejdřív finančně zajistit předtím než budu mít dítě - abych se mohla o dítě finančně postarat

Chci si ještě po škole užít cestování, zábavy, neomezení... s dítětem bych měla už na 18 let či do konce života starosti a nikde bych nemohla odcestovat, zajet si a dělat co chci .

chci si vydělat peníze a získat zkušenosti

Chci využít možností, které tu dříve nebyli a naši rodiče za ně tvrdě bojovali, bohužel na svůj úkor. Baví mě studovat, baví mě má práce a baví mě stoupat vzhůru a neustále se motivovat k dalším cílům. Ve svatbě nevidím spásu, stejně jako v dětech. Pokud člověk dělá, co ho baví, proč by se měl i přes nevoli řídit nastaveným "pracím životním cyklem".

chci zajistit rodiče a moji budoucí rodinu

chi mít děti v mladém věku a taky aby užili babičky a dědy....

Chtěla bych se nejprve věnovat kariéře a postavit se na vlastní nohy,cestovat, užívat si, na děti bude ještě dost času.

Chtěla bych to zkusit jak mě bude práce bavit a kdyby mě to nebavilo otěhotněla bych v těch pěti letech závazku. Opačný postup otěhotnět a když mě děcko nebaví dělat kariéru shledávám za nemožný.

Chtěla bych uplatnit v praxi co jsem se naučila v teorii. Sama jsem dělala po škole jen tři roky a pak jsem měla tři děti a byla 7 let doma, Pak jsem měla ještě dvě děti a byla doma dalších 10 let.

Chtěla bych vybudovat nejdříve dobré zázemí a přitom pracovně nezakrnět.

chudého lidu je dost

i kdyby tam u te pracovni nabidky nebylo to slovo "atraktivni" clovek se musi umet zabezpecit, zit sam za sebe a ne hned po skole delat decka... kdo je pak bude zivit?

I rodinu mohu založit při práci

I s dětmi se dá dělat kariera , opačně je otázka , zda děti bude možné mít.

ideálně bych chtěl obojí zároveň - většinou není problém to dát dohromady

Ihned po dokončení školy je velice dobré si vytvořit nejen pracovní návyky,ale třeba si i něco pořídit,co by bylo potřebné do dalšího života s partnerem či patrnerkou.Po ukončení školy jsou většinou prázdné ruce a zakládat rodinu bez alespoň částečných jistot je nezodpovědné.

ihned po škole by na rodinu zbylo ještě dost času a pracovní nabídka by se nemusela opakovat

Ihned po škole je dobré zkusit si praxi, aby člověk uplatnil své informace a získal zkušenosti. Model mateřství po škole dle mého názoru zbytečně "brzy".

Ihned po škole v dnešní době není dobré zakládat rodinu, chce to zajistit si jistotu, nějaký výdělek a popřípadě bydlení a do pořádného zázemí bych teprve přivedla potomka. Taky není jisté, že během studií potkám partnera, který bude tím pravým pro založení rodiny.

Ihned po ukončení studia to považuji za důležité pro využití získaných znalostí. Navíc z téti volby je cesta zpět, z volby "založení rodiny" již mnoho cest není.

Já jsem to tak před třiceti lety udělala a teď jsem za to hrozně ráda:-), protože jsem teď "relativně" mladá a "volná":-)

já sama jsem kdysi dala přednost založení rodiny - děti brzo odrostly a teď se věnuji kariéře a mám i zkušenosti a nadhled a ještě nejsem stará

Jak bych mohl živit dítě bez peněz?

jako žena mám omezený čas na založení rodiny

jakožto muž - tradiční živitel rodiny - bych preferoval ( opravdu maximálně na těch 5 let) budování postavení v zájmu zajištění té budoucí rodiny

Jde o to zda střední školu, či vysokou. V případě vysoké školy upřednostňuji rodinu - hlavně věková hranice pro početí dětí a o to především jde.

je dobré někde začít

Je dobré po škole nastoupit na nějakou dobu do zaměstnání, aby člověk získal nějakou praxi ještě dříve, než založí rodinu

Je dulezite mit zkusenosti. Jinak budu po materske bezcenny zacatecnik

je důležité mít alespoň základní materiální zázemí vybudované

je důležité mít nějakou praxi než jde žena na mateřskou

je důležité, aby se i žena realizovala a dosáhla toho, čeho chce

je lepší mít před příchodem potomka zázemí a finanční jistotu

je lepší mít se kam po případné mateřské dovolené vracet, případně se dá pracovat na částečný úvazek i při mateřské, než po mateřské s dítětem na ruce žebrat o pracovní pozici, když uchazeč ztratí aktuální vědomosti a schopnosti

Je lepší se zaučit a pak založit rodinu

Je mi 18 let a zatím na rodinu nemyslím.

Je potreba si to v zivote zkusit. pokud nejde o cloveka ktery cely zivot rodi deti.

je potřeba nejdřív zázemí pro rodinu a to se dá uskutečnit s finančními prostředky, které je potřeba získat. Z mateřské je to obtížné

je potřeba získat zkušenost, v dnešní době mají mladí lidé větší šanci najít si dobré zaměstnání a např. ženu s dětmi/malými/ málokdo přijme

Je pro mě důležité mít finanční jistotu před tím, než začnu budovat rodinný život.

Je pro mě důležitější mít děti a věnovat jim čas i sama sebe dokud mám energii, sílu a trpělivost, než budovat svou kariéru, na tu může být čas i později.

je pro mě důležitější rodina než kariéra a riziko že v pozdějším věku neotěhotním

je taková doba

Je těžké se rozhodnout, ale odkládat založení rodiny není dle mého názoru šťastné řešení. Pokud chce žena mít děti, měla by je porodit co nejříve po škole, jinak se zvyšuje riziko, že se jí založit rodinu vůbec nepodaří.

Je to moje reálná zkušenost :-) A udělala jsem to proto, abych po založení rodiny nemusela řešit bezprostřední existenční otázky

Je to pro mě větší priorita

Je to v bibli.

Je to velká šance jak získat dobré zázemí pro budoucí pořízení rodiny

je velmi těžké na takto položenou otázku odpovědět. když jsem dostudovala školu, nebyla jsem na založení rodiny zralá a neuvažovala jsem o tom, že bych měla dítě. takže bych šla pracovat. i pracovní zkušenosti před mateřskou se hodí.

Je vhodné nejdříve zajistit určité podmínky pro zajištění budoucí rodiny; pět let není zas tak dlouhá doba

jedinou možností pro přežití v dnešní době jsou finance, proto i kdybych dítě strašně moc chtěla, nemůžu a nechci ho přivést do světa kdy nejsem schopna ho finančně zabezpečit

Jednak je starání se o děti pro inteligentní a ambiciózní ženu pěkná nuda, jednak je k založení rodiny potřeba financí. V kariéře lze poté pokračovat. Z tohoto důvodu bych založení rodiny odložila na co nejpozdější dobu.

Jednoduše, protože jsem nikdy moc netoužila po dětech. Baví mě pracovat a být mezi lidmi. Pokud někdo po dětech opravdu touží a má tu možnost, je pro něj ideální pořídit si je už v posledních ročnících vysoké školy. Vystudovat, a pak nejít do práce, je v podstatě, jako byste celé to studium zahodili. Po rodičovské dovolené se nová práce hledá velmi špatně i v případě, že nějakou praxi v oboru máte, ale pokud jste ještě nepracovali, je to pekelně těžší

Jelikoz po skole je clovek jeste velice nevyzlaly a musi se ucitspouste veci....pri praci, ktera zajisti naplneni jeho ostatnich potreb se nauci i vice poznat sam sebe a urovnat si postoj vuci svetu...nabrana sebeucta ho ucini jeste vice atraktivnim pro partnera

jelikož bez peněz nejde rodina

jelikož bych byla v té době ještě mladá: po vystudování SŠ cca 19 let, po vystudování VŠ cca 24 - 26 let a to dle mě není ještě věk na založení rodiny...

Jelikož je mi 28 let a 5 let se mi čekat nechce. Pokud by mi bylo v době ukončení 22 let, vybrala bych si kariéru. Čili ryze biologické a racionální důvody.

Jelikož jsem spíše rodinný typ.

Jelikož mi není dvacet a VŠ jsem dokončila před třemi lety, tak založení rodiny bych teď upřednostnila. Je to dáno i tím, že jsem hodně cestovala, pak studovala a užívala si života a také jsem neměla vhodného partnera.

Jelikož po škole bych rodinu nezakládal v této době kdy mateřská je ubohým výsměškem pracujících lidí a platy stagnují. Práce by mi mohla zajistit rezervu pro založení rodiny.

Jelikož ukončím studium ve 25 - 26 letech, tak mi 5 let pracovat připadá hodně. Mým cílem je , mít aspoň jedno dítě do té doby, než mi bude 30, a to hlavně ze zdravotních důvodů.

jelikož vím jak je těžké natrefit na dobrou prac.příležitost (a popravdě-kdybych otěhotněla během těchto 5-ti let zastřelit mne nemohou:) )

ještě jsem mladá

Jistota a financni zajisteni

jistota zaměstnání na 5 let

již rodinu mám

Jsem dcerou matky, která mateřství odložila do věku 37 let. Takže životní zkušenost.

Jsem hlavně člověk

Jsem konzervativní a považuji rodinu za to nejcennější. Kariéra a vše co s tím souvisí je sice lákavé ale také pomíjivé. Rodina je pevný bod, zázemí v dobrém i zlém. Posléze lze toto vše vhodně skloubit.

Jsem mladá, na děti a rodinej život času dost.

Jsem mladá, rodinu ještě nepotřebuji.

Jsem mladý člověk a rodinu bych chtěla později.

Jsem muž, na založení rodiny mám stále čas, a ultimátně dávám přednost tomu být zajištěný a mít možnost dát někomu zázemí, než zhurta založit rodinu. Zkrátka, pro mě jako pro potenciálního hlavního živitele rodiny, je přednostní, být schopen zajistit rodinu.

Jsem po škole, vydělám peníze, pojedu si za svým a pak mě čeká rodina, času dost :-)

Jsem po VŠ a ráda bych se, jistě uplatnila na prac. trhu tzv. se prodala !

Jsem rada kdyz jsem schopna se o sebe sama postarat, nejsem uplne rodinny typ.

Jsem rodinný typ

jsem rodinný typ

Jsem rodinný typ a má rodina je pro mne vším. Po rodičovské dovolené se mohou vyskytnout i další pracovní příležitosti, i když třeba ne tak atraktivní. Ale rodina má přednost.

Jsem rodinný typ a potomci jsou podle mě náš úděl, to, proč jsme tu

jsem rodinný typ, ne kariéristka

jsem rodinný typ, upřednostňuji děti před kariérou

jsem spíš rodinný typ, nejsem ambiciózní

jsem spíše rodinný typ, nemám vysoké ambice v pracovní oblasti

jsem toho názoru, že lidi by měli zakládat rodiny až poté, co jsou schopni uživit ostatní členy

Jsem vystudovaná, plná informací a elánu, proto bych toto ihned zužitkovala. Na pleny je času dost.

Jsem žena a odtikávají mi "biologické hodiny". Věk, kdy dostuduji (26) je už za optimem toho mít zdravé dítě. Nejlepší by bylo moct obojí snoubit, ale když je to buď a nebo, volím nižší pravděpodobnost postiženého dítěte.

jsme přemnožení a proto cítíme slabší reprodukční pud, naopak smysl života se nám často posouvá kamsi do celoživotního sebevzdělávání, takže v souladu s tímto posunem společnosti bych se posunul i já

K dětem mě nic netáhne

K dětem nemám takový vztah, chci něčeho dosáhnout a zabezpečit sebe a rodinu

k založení rodině josu potřeba peníze

K založení rodiny budu potřebovat peníze, abych mohl živit rodinu.

k založení rodiny je potřeba mít dostatečné finanční zázemí, jinak bych nemohla poskytnout dostatečnou péči a úroveň života svému dítěti

K založení rodiny je třeba zázemí, které je nutno vybudovat a to bez práce a peněz nelze

kapital na investici do rodiny

Kariéra je k ničemu, jen promarněný život.

kariéra je pro mě důležitější, pokud bych ovšem měla nějaký trvalý vztah, ve kterém bych plánovala už mít děti, tak asi zvážím založení rodiny - ale záleželo by na okolnostech, typu práce a její podmínky, ... :)

kariéra je přechodná, rodina zůstává

kariera je smyšlený a nanucený smysl života - je to lež

Kariéra není mým životním posláním.

kariéra neuteče, rodinu zakládat ve 40 nebudu (vysoké riziko vývojových vad, pohodlnost v tomto věku, rozběhlá kariéta, horší zdravotní stav atd.), jedním ze základních pudů je rozmnožit se, tak částečně chápu i já svou situaci - myslím, že odkládat rozmnožování pokud k tomu nemám existenční důvody je nevýhodné

kariéra nic neznamená!

Kariéra počká, energie potřebná k věnování se dětem však časem zmizí.

Kariéra se dá budovat i po založení rodiny bez ohledu na věk, ale pro založení rodiny je člověk v určitém věku už starý. Navíc děti si nezaslouží staré rodiče, o které se v dost nízkém věku musí starat.

Kariéra se dá budovat i později, stačí být trochu snaživý a mít trpělivost, píli. Je ale pozdě si ve 40 letech uvědomit, že jsem sice ředitelka firmy, ale nemám děti. Raději založím rodinu dříve, abych s ejí mohla dostatečně věnovat, než si vybudovat kariéru a mít pozdě děti, na které stejně zvhledem k pracovní funkci nebudu mít čas a projeví se to na jejich výchově.

Kariéra se dá dělat i v pozdějším věku, ale žena by neměla moc váhat se založením rodiny, pokud si ji přeje. Později už to nemusí jít.

kariéra se většinou mateřstvím přeruší, později se mohu kariéře věnovat bez přerušení

Kariéru a postavení bych si chtěla zajistit jako mladá. Momentálně k dětem nějak netíhnu, takže pro mě je kariéra jasná volba. Nevím, jak to bude v budoucnosti, ale rodina se dá založit kdykoliv, pokud je vše biologicky v pořádku.

Kariéru bych upřednostnil proto, že bych si mohl uspořit peníze pro rodinný život. A po škole bych získal praxi, která by byla přínosná v době, kdy budu mít rodinu.

Kariéru bych upřednostnila v případě, že bych neměla dostatečné množství financí na založení a uživení rodiny.

kariéru jsem zvolila,neboť rodinu mohu založit i později,ale pracovní zkušenosti se mi již dostat nemusí. a právě se mohu prací zabezpečit právě pro založení rodiny

Kariéru vnímám jako cosi v dnešní době značně nejistého.

Každý má svou hierarchii hodnot.

kdo by chtěl hned po škole zakládat rodinu, když pro to ani nemá žádné prostředky, nemá práci, zkušenosti...?

Kdybych byla muž, určitě bych upřednostnila kariéru. Kdyby byl závazek kratší, upřednostnila bych kariéru. Takhle bych mohla začít zakládat rodinu ve třiceti, to je z mého úhlu pohledu riskantně pozdě

Kdybych nebyl single a měl přítelkyni se kterou bych chtěl založit rodinu :D, tak bych volil rodinu. Nabídek na dobrou práci v mém oboru je hodně a tak by mě jedna atraktivní nabídka nepřesvědčila abych se vydal směrem pracovní kariéry na úkor rodiny.

Kdybych před touto otázkou stála před založením rodiny, řešila bych, že potřebuji nějaký základ, do kterého rodinu přivedu..

když budu mít rodinu tak už nebudu mít tolik času na prosazení se pokud bych měla prvně rodinu a pak budovala kariéru musela bych tomu věnovat hodně času a zanedbávala bych tím své děti i manžela

Když jsem dostudovala, tak jsem byla stále finančně závislá na rodičích. Příležitostné brigády mi rozhodně nevydělaly na to, abych si koupila vlastní bydlení. A pokud bych vůbec nenastoupila do práce, tak bych neměla nárok ani na mateřskou dovolenou (placenou). Chci 2 dvě děti za sebou. Takže po dalších 5-6 letech bych se dvěma malými dětmi a bez praxe byla na trhu práce naprosto vyřízená. Promovala jsem ve 23 letech, to mi přijde na děti ještě brzo. Navíc jsem měla věkově přiměřeného partnera a ten se cítil na děti určitě ještě mladý.

když ne rodinu nemam, tak ji nemohu zakládat, stát nepomůže

Když někoho miluji, je pro mě samozřejmě přednější.

Když skončím v 25 VŠ, nedovedu si představit, že bych měla dítě dřív než ve třiceti.

Když to vezmu podle sebe, tak jsem vždy chtěla děti, ale ne v 19 letech, když jsem udělala maturitu, takže pro mě atraktivní nabídka na 5 let by byla super rozjezd, abych získala praxi a pak poté si pořídila děti.

Když založím rodinu hned po vysoké škole, mám dost času a energie věnovat se dětem, potom můžu začít pracovat na kariéře, kterou už nebudu muset přerušovat. Když nejdřív začnu budovat kariéru, budu rodinu odkládat, protože se mi nebude chtít z krásně rozjetého vlaku vystupovat z obavy, že mi navždy ujede...

ke spokojenosti rodiny je prece jen potreba nejaky financni zaklad,

kvalitní práce je málo, je problém se získáním prvotní praxe, s dítětem se člověk stává neatraktivním zaměstnancem (ženy obzvlášť)

kvoli hmotnemu zabezpečeniu

Kvůli atraktivnosti nabídky, s vědomím, že by se nejspíš neopakovala a hlavně s dítětem by to nebylo nejspíš možné.

kvůli budoucnosti, s dobře založenou kariérou se mi pak lépe uplatním na trhu práce i s dětmi

Kvůli finančním podmínkám do budoucna.

kvůli jistotě zaměstnání, zvláště v této době

Kvůli nároku na mateřskou a hlavně, abych získala praxi v práci, do které bych se chtěla po mateřské jistě vrátit a mít tu možnost.

Kvůli obtížnnému nalézání protějšku

kvůli penězům

Kvůli věku a hlavně kvůli tomu, že v oboru, v kterém působím je kladen důraz na vědeckou práci. A pokud se naskytne atraktivní pracovní nabídka, která by zahrnovala zajímavé teoretické a hlavně praktické poznatky na vědecké úrovni, tak nelze rozhodně tuto šanci odmítnout.

Kvůli věku a potřebě mít rodinu a potomky.

kvůli zajisteni

Kvůli zdravotním problémům.

Lákala by mě možnost vycestovat a následně porovnat - zkušenost na celý život.

Lebo rodina sa dá založiť aj v 30 rokoch, ale s dieťaťom sa kariéra, ktorá ani nezačala ťažko dobieha.

Lépe je neodkládat rodinu kvůli práci - ve vyšším věku může být problém počít děti a také si člověk snadno zvykne na život bez závazků - pak je těžší se přizpůsobit potřebám dalších členů rodiny. Tato otázka je problémem pouze pro ženy! Muž může mít atraktivní prac.místo+založit přitom rodinu.

lépe zvládnout úkoly v životě rodiny než v pozdějším věku

Lepší mít dítě teď než nikdy a co když to za pět let nepůjde, zvyšují se zdravotní komplikace apod. Nestojím o budování závratné kariéry, po finanční stránce by měl rodinu zabezpečovat partner. Pokud budu chtít, kariéru můžu budovat do důchodu.

lepší zázemí rodiny v budoucnosti s našetřenými penězi

Lidé se dožívají vyššího věku, tím pádem děti můžou mít i později

Lidé, kteří nemají dostatek peněz na svoje bytí a pořídí si dítě, jsou nezodpovědní. Návrat z rodičovské do práce bez předchozích zkušeností bude zřejmě dost náročný. Náročný je zřejmě i s praxí.

Logika.

long story short. I don't want to reproduce in this world

Malé děti by měli mít mladí lidé, dokud jsou zdraví a nejsou unaveni životem.

Mám čerstvé znalosti ze studií, po mateřské budu mít více šancíí najít práci díky praxi.

mám mladšího partnera, na rodinu není vhodná doba

Mám možnost kariéry, nechci ji ztratit. Kdyby tato výhodná možnost nebyla, založila bych rodinu.

mám o 15,5 let staršího partnera mít s ním dřív rodinu je riziko se kterým jsem do tohoto vztahu šla

mám po VŠ a chci nabyté znalosti někde uplatnit, nezakrnět, mít se kam vrátit po mateřské a asi nejdůležitější - nejprve chci vybudovat zázemí pro rodinu

mám pocit zodpovědnosti - děti mohu mít když je uživím, mám pro ně místo v bydtě a podobně. to jde až když aspoň nějak ovědřím, že peníze umím získat.

Mám skvělou práci a dítě už mám taky, proto teď vede kariéra

Mám to vyzkoušeno. Napřed byla rodina, potom byla matura a pak byla vysoká. Jsem spokojen jak to proběhlo a neměnil bych.

materiální zajištění rodiny

měl bych zodpovědnost nejdříve zabezpečit sebe / partnera a až pak uvažovat o rodině

měla jsem děti velice brzo a jsem za ně ráda.Je mi skoro 30let a mám 3 děti

mít dobré zaměstnání mi zaručí zabezpečení rodiny.Samozřejmě by asi také rozhodoval můj věk pro založení rodiny

mít dostatečnou finanční rezervu

mít pro začátek nějako praxi

mít v 25 vhodného partnera a finanční podmínky pro založení rodiny jev dnešní době zázrak, další věcí je škemrání o místo bez praxe, které je v mladším věku méně ponižující

mladší rodiče mívají zdravější děti. člověk tu s nimi pak déle je. ve 40 už je pak svobodnější (to je dětem přes 15).

mluvím za ženu a tím pádem mluvím o biologických hodinách

momentálně se zaměřuji na kariéru, rodinu zatím neplánuji

money money money

možnost skvělé praxe a lepší nástup do práce po budoucí MD (pokud bych nepodnikala zrovna po škole sama - jak to bylo v mém případě)

musela by to být atraktivní nabídka, která by mě pak zajistila když bych měla rodinu

Myslenka zabezpecit v budoucnu dize je pro me dulezitejsi nez mit dite hned

Myslim si, ze neni dobre mit prvni dite po 30. Proto bych v 26 letech dala prednost rodině pred 5letym zaměstnáním.

Myslím si, že nic v životě nemůže nahradit spokojený rodinný život.

Myslím že na rodinu mám čas, když dokončím školu ve 20 tak v 25 můžu začít přemýšlet nad rodinou.

myslím že po škole je lepší získat nějakou praxi

Myslim, ze je dobre jit alespon na par let pracovat a teprve pak mit deti.

myslím, že bych mohla založit rodinu po těch 5ti letech, ale kdoví jestli by se mi potom chtělo vystoupit z rozjeté kariéry a v pozdějším věku se dítě pořizuje obtížněji

Myslím, že je lépe po studiích chvíli pracovat, než založím rodinu, ale vadí mi ten pětiletý závazek.

myslím, že je potřeba se realizovat - rodina může přijít kdykoli - nám se to tak stalo - vybrala jsem si práci a když se mi začalo dařit, tak jsem otěhotněla a hodila tak na 2 roky kariéru za hlavu, ale nechci se soustředit jen na plození a východu dětí - čím víc se člověk snaží o dítě, tím méně se mu daří - neumím si představit situaci, že bych po škole řekla ne, já chci rodinu, pracovní nabídku si strčtě za klobouk :)

Myslím, že když dostuduji, budu ještě dostatečně mladá a na děti budu mít čas i později. Závazek na 5 let ať se to možná zdá, není tak dlouhá doba. Nerada bych propásla zkusit něco nového a celý život si dopředu nalinkovat brzkým těhotenstvím. A proto, že nechci jen jedno dítě, bych už neměla šanci se chytit tak dobré příležitosti jako hned po škole.

Myslím, že se to v dnešní době přehání, lidé mají děti hrozně pozdě a pak jsou na ně staří

Myslím, že se v dnešní době dá skloubit pracovní život s rodinným, jde to těžko, ale jde...kariéra je stejně důležitá k uspokojení člověka jako jeho rodinný život.

Na děti je času dost

na děti je času dost! :P

na děti je dost času a je třeba nejprve se finančně zajistit

na deti je jeste cas, bude dobre mit pracovni zaklad po navratu z materske..a ne hned po dokonceni skoly jit na materskou

Na dítě by měly být úspory a většinou není jak jinak je získat než prací. Prac. příležitost se nemusí opakovat a alespon se overi schopnost souziti partneru. Navic je-li dostudovano beznym zpusobem (cca v 25 letech), na dite ma zena "jeste cas" a kdyby nahodou behem kariery k otehotneni presto doslo, zamestnavatel nemuze nijak "trestat".

na dítě je potřeba finanční prostředky. Podle mě je lepší nejdřív si vydělat peníze a pak až mít děti. Navíc bych dostávala peníze na mateřské jen pokud bych měla práci předtím delší než rok.

Na dítě se zatím necítím

na kariéru není nikdy pozdě - ale zvláště pro ženu je někdy mezi 30 a 40 lety pozdě. Je dobré si na některé věci myslet včas

Na práci bude ještě dost času, mít děti lze pouze v určitém období života.

na pracovní kariéru je čas i v pozdějším věku, nechtěla bych děti v pozdějším věku

Na rodinu bych snad měla ještě dost času.

na rodinu je brzy

na rodinu je čas

na rodinu je čas, pracovní nabídka by už s dítětem nemusela přijít a nebo bych ji už potom nevyužila.

na rodinu je času dost poté, co bude člověk zajištěn a bude moci rodině poskytnout pořádné zázemí, další důvod je také ten, že po ukončení školy většinou člověk ještě není plně připraven se vzdát svého soukromého života a vydat ho napospas rodině

na rodinu je ještě čas

na rodinu mám čas ještě a bez peněz není zázemí pro rodinu

Na rodinu si člověk musí vydělat a když máte dítě, nemůžete si už dělat, co chcete.

na to abych mohl mít rodinu musím být zajisten a mít určíté zázemí a né bydlet u rodičů

na to je těžké jednostranně odpovědět.Pokud opravdu stojí táto kariéra za to,risknout to a pět let zas není tak moc a po škole je dobré se dostat do koloběhu práce,naučit se "makat" a vydělávat.Pozdějí je těžké začínat bez praxe a s minimálníma znalostmaze školy,kdy se už pomalu učivo začíná "vykuřovat" z hlavy.

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, vše by záleželo na momentální situaci a okolnostech.

Na zakládání rodiny je poměrně čas. Navíc kariéra = výdělek. Před založením rodiny se chci zabezpečit. Všechno dnes stojí peníze, dětí nevyjímaje.

Na založení rodiny je času dost. Děti kazí život.

na založení rodiny je v dnešní době dost času po třicitce

na založení rodiny jsou potřeba peníze......

NA založení rodiny musím mít nějaké zázemí. A tím dosáhnu jen tak, že budu nějakou dobu pracovat a vydělávat. Po škole budu mít těžko nějaké zkušenosti nebo peníze. Až budu mít dostatek prostředků na to zaopatřit sebe, popř. partnera, bydlení... pak teprve přijde rodina. Chci dát svému dítěti maximum, co můžu. A co si budeme povídat, to mu jako závislá na rodičích těžko dám. K tomu patří i cestování, poznávání.. dokud jsme mladí. Dle mého názoru je ideální čas na první dítě 28-30 let. A to jsem žena :)

na založení rodiny se ještě necítím

Na založení rodiny se zatím necítím připraven a ihned po vystudování školy by mi to nepřišlo z hlediska hmotného zabezpečení dítěte vhodné

Na založení rodiny zůstane dostatek času po práci.

Nabídka je sice na 5 let, ale pokud přijde dítě, kdo s tím co udělá ;)

Nabídka pracovní může kdykoliv přijít i později,ale jako žena musím vědět,že starší ženy hůře snášejí své první těhotenství,velké riziko nejen pro matku,ale i pro dítě,s věkem prvorodičky se zvyšuje možnost potratu,možnost přivést na svět postižené dítě.Upřednostním jako žena mateřství.Jen velká egoistka dá kariéru na 1.místo,taková žena ani po 5 letech nebude chtít mít dítě,nebude chtít opustit dobře rozjetou pracovní kariéru.

nabídka přišla nyní x dítěti to může trvat; s dítětem taková nabídka už pravděpodobně nepřijde; je dobré něco se naučit, zažít, vidět bez dětí; finančně se zabezpečit;

nabídka se nemusí opakovat, dítě v tomto věku lze ještě posunout

načerpání pracovních i životních zkušeností. Na dítě by člověk měl mít čas, chuť a trpělivost. Ne mít dítě v době, kdy jeho mysl ještě není "usazená", ale táhne ho to z místa na místo

napřed bych si chtěla vyzkoušet nabité vědomosti v praxi, pak založit rodinu

Napřed se člověk musí naučit pracovat a získat sociální návyky. A je potřeba vytvořit ekonomický základ budoucí rodiny.

napřed si utvořit zázemí pro rodinu

Nastartování pracovní kariéry umožňuje alespoň pro začátek finanční nezávislost a finanční polštář pro nákladné rodinné začátky.

nástup do práce x let po vysoké škole bez jakékoli praxe je téměř nemožný

neboť pracovní nabídka je pro mě jistota, manželství nemusí vyjít - mnoho jich končí rozvodem - a pak přivést dítě do neúplné rodiny není ideální (pro dítě i oba rodiče)

neboť rodinu si můžu založit,až budu mít dobré pracovní místo

nebyla na výběr odpověď "záleží na situaci"

necítila bych se věkově hned po škole mít děti

nedjříve si chci udělat zázemí, vybavit byt, něco si užít a na rodinu si vydělat.

Nedostala bych materskou

Nedostatek financí na založení rodiny a s dítětem již tak atraktivní nabídku nedostanete.

nehodlám mít dítě ve 40

Nechci být "stará" matka

nechci být "starý"rodič

nechci byt limitovana tim, ze jeste "musim" splnit svou biologickou povinnost. stejne tak jsem to udelala i ja a tajne doufam a snad i verim, ze karira se dobudovat da...

nechci děti

Nechci děti

Nechci děti ihned po škole, pokud mohu plánovat, dám přednost zkušenosti a poznávání... Ovšem nejsem si jistá, zda celých pět let... ideálně tak tři roky..

nechci dítě v tak nízkém věku (chci si užít život kdy se mohu / musím starat pouze o sebe, dítě je obrovská zodpovědnost) a je lepší mít vybudované finanční a/nebo materiální zázemí do kterého se dítě může narodit.

Nechci mít děti

nechci založit rodinu

nechtěla bych být ¨starý rodič¨

nechtěla bych mít děti až někdy ve 40ti

Nechtěla bych v 35ti letech plakat nad tím, že nemohu mít děti, že nemám hezký rodinný život. Atraktivní pracovní nabídky mohou ještě přijít.

nechystám se vůbec produkovat potomstvo

nějaká praxe se hodí a peníze do začátku také

Nejde mi o pracovní kariéru ve smyslu získávání vyššího postavení, ale pokud by se mi naskytla pro mě zajímavá nabídka, vzala bych ji. Děti v momentální sobě stále ještě neplánuji (2 roky po VŠ).

nejdřív je dobré se ekonomicky zabezpečit, než založím rodinu

Nejdřív je nutné mít z čeho rodinu prvních pár let živit

Nejdřív musím zajistit zázemí a potom založit rodinu.

nejdřív se vypracovat na vyšší pozici,aby byla rodina zabezpečená

Nejdřív získa kvalitní prostředky, následně vybudovat dobré zázemí a podmínky pro kvalitnější život.

Nejdříve bych si chtěla vydělatnějáké peníze a zajistit si pořádné bydlení. Až poté bych si troufla na to, mít děti.

nejdříve je lepší si něco našetřit, vybudovat zázemí a pak založit rodinu

nejdříve je třeba rodinu finančně zajistit

Nejdříve je třeba vytvořit dobré zázemí a pak je možné založit rodinu. Je nezodpovědné zakládat rodinu, když ji nedokážu zabezpečit

Nejdříve musím vybudovat zázemí pro budoucí rodinu.

nejdříve se musím finančně zajistit, z čeho by se živila rodina

nejdříve se zabezpečit finančně

nejdříve vydělat peníze, aby se pak dala zalozit rodina

Nejdříve zajistit postavení hnízda - domečku pro rodinu

Nejdříve zázemí

nejdříve získat prostředky na zabezpečení rodiny

nejprve bych se snažila někam vypracovat, aby se mi po mateřství měla práci, nebo se mi lépe hledala a já tak mohla lépe přispět do rodinného rozpočtu.

nejprve bych si měla vydělat peníze a nabít životní zkušenosti potom založit rodinu

Nejprve finanční základ

nejprve finanční zázemí, potom financování rodinných výdajů

Nejprve je potřeba si udělat praxi, něco nového se naučit, aby pak po mateřské nebyl takový problém si sehnat práci, kde většinou právě tu praxi chtějí.

Nejprve je potřeba vytvořit zázemí a dostatečnou finanční podporu, aby mělo dítě vše, co potřebuje..prostě se připravit.

Nejprve je zapotřebí zajistit určité zázemí pro vyvedení potomků do současné "nedožrané" společnosti.

nejprve pár peněz na založení rodiny. Nepřehánět to ani s prací ani hned s pořizováním dětí

Nejprve se finančně zajistit, až pak založit rodinu.

nejsem blbej

nejsem kariérista

Nejsem kariéristka a sama jsem měla rodinu hned po škole. Práce se poté najde (kdo chce, najde ji).

Nejsem kariéristka, takže bych volila založení rodiny. Ovšem pokud by bylo s kým a dostatek financí. Koneckonců kariéru můžeme dělat v padesáti a vyšším věku, ale splození a donošení potomka už je s přibývajícím věkem horší.

nejsem mateřský typ, nemám partnera ani uázemí ani finance na to mít ted díte. Jsem na to příliš maldá - chci si užívat.

nejsem rodinný typ

Nejsem rodinný typ.

Nejsem rodinný typ.

Nejspíš nejsem dostatečně ctižádostivá a rodina mě naplňuje víc než práce.

Neláká mě mít děti

Nelíbí se mi dnešní trend odsouvání rodiny až na okraj zájmů a v pětatřiceti se rozmýšlet, zda děti vůbec chci

Nelze si pořídit dítě, pokud nemáte peníze - potřebujete někde bydlet a nájem se z mateřské nezaplatí, nemluvě o dalších potřebách pro děti.

nemam partnera

nemuselo by se to už pak dařit a rozhodně je člověk sobečtější

není s kým, děti spíše nechci

Neni to jednoznacne rozhodnuti. Myslim, ze se to ani neda generalizovat. Lide rozhodnuti pro 1 variantu by klidne mohli jit i druhou cestou, kdyby v danem okamziku(!) byla dostatecne atraktivni. Nicmene po stredni skole mi prijde clovek jeste dost neodspely z pohledu zalozeni rodiny. Po VS je to jen o malo lepsi... ale je to zase individualni.

není vhodný partner

Není zodpovědné založit rodinu do nevhodného času a místa v životě. Je lépe se připravit a finance, které mi nastavená kariéra přinese mi to umožní. Navíc jako žena, musím počítat s tím, že pokud nezískám jisté postavení před založením rodiny, poté je to již málo pravděpodobné. Právě pro genderové přístupy společnosti.

Nepotrpím si na kariéru - děti jsou přednější

neprve chci vytvorit potrebne financni zazemi pro rodinu

Nerelevantní

Neřekla bych, že je to upřednostnění, je to pouze organizování času pro rodinu. Bez financí nelze rodinu založit, takže bych chvíli pracovala, abych získala stabilnější pozici a následně založila rodinu.

nesnáším děti

nestudovala jsem tolik let proto, abych to okamžitě všechno hodila za hlavu (založení rodiny a dítě mě na trhu práce diskvalifikuje, a to i ztrátou přehledu o aktuálním dění v mém oboru)

neuvádí se jakou školu jsem dokončila. pokud SŠ - na založení rodiny je brzy; pokud VŠ - Bc - pořád brzy; Mgr, Ing - pro zaměstnání potřebuji praxi, pokud nepůjdu pracovat, praxi nezískám a tudíž pro založení rodiny nebudu mít finanční zázemí,...

nevidím problém skloubit práci s rodinným životem, co se týče dětí, myslím, že v období těsně po dostudování školy, je vhodné s dětmi počkat, ať už kvůli hmotnému zabezpečení či úplnému dozrání. V současnosti je velmi ceněna praxe a čím dříve ji člověk získá, tím lépe.

nevim ale oba je povine ale rodina neni špatna věc a zas kvuli karieře nedělat si rodinu tak to je ubohost

nevím kolik je mi let v té dane situaci

nevim, asi penize

nevím, přišla sem si moc mladá v tu chvíli

nevím, tak se mi to jeví správné

než přijdou děti, musí si člověk "užít" - získat pracovní zkušenosti, využít možnost cestování, další sebevzdělávání, s dětmi už jde vše hůře

Než založím rodinu, chci mít prostředky na to, abych byla schopná se o ni postarat.

Nikde se nepíše, že během pětileté smlouvy nemůžu otěhotnět. A i kdyby mě zaměstnanec pak vyhodil, měla jsem aspoň nějaké zkušenosti, praxi a pod. A navíc je důležité, v jaké ivotní situaci se nacházím po ukončení školy. Když nebudu mít partnera, se kterým chci založit rodinu, vezmu práci, to je jasné.

nikdy jsem neměl partnerku a proto nedokážu odpovědět jinak (navíc zajistit se je důležité, i pro potenciální partnerství, popř. rodinu)

Nikdy jsem neplánoval a nechtěl mít rodinu hned po škole. Kromě toho by bylo velmi nerozumné zakládat rodinu bez zajištění.

No tak protože jsem muž tak bych tu rodinu měl asi živit...jde o atraktivní práci, takže uživím rodinu, zatímco manželka bude na mateřské, jinak otázka číslo 17 je pěkně nařiť postavená

nrví

Nyní je mi 47 let a jsem stále svobodná a bezdětná (a jsem tak spokojená) a ani když jsem byla mladší, mě založení rodiny nijak nelákalo. Chtěla jsem být hlavně samostatná a mít nějaké peníze. A to se nezměnilo.

O založení rodiny nemám zájem

Odejit z prace ze "zdravotnich" duvodu se da vzdy, nepredpokladam, ze bych tam zustala celych 5 let...

Odpověď je sporná - záleží i na názoru partnera.

osobní růst, finanční zajištění pro budoucí založení rodiny - lepší je zakládat rodinu s něčím jiným než jen s holým zadkem

Otázka je blbě položena, jelikož enní řečeno jakou školu - věk v této otázce hraje velkou roli. Pokud by to bylo po vysoké škole, rozhodně rodina, pokud po střední - kariéra.

Otázka je to hodně těžká,ale vzhledem k tomu, že jsem žena, tak určitě bych dala přednost založení rodiny. V případě, že bych byla muž, tak určitě kariéra i proto, že dítě může mít klidně ve 40.

pakliže ukončím školu např. ve 23-25 letech, na děti je času dost, člověk si potřebuje vydělat nějaké peníze na domácnost, a v CV mít napsánoj "ze školy na mateřskou" taky není dobrá vizitka na trhu práce.. hlavně důležitou roli hraje partner a zázemí

partnerku klidně, ale zatím se mi zdá přemýšlet o dětech moc předčasné

peníze

peníze nejsou přednější než děti,ale bohužel velmi nutné - pokud nemáte movitý rodiče nebo partnera abych s dětma pak měla klid a trochu peněz

pět let není tak mnoho, pro to abych odsunula založení rodiny

Pětiletou prací člověk nejen získá finanční prostředky, ale i vyzraje.

po 5ti letech budu moct lépe zabezpečit rodinu

Po absolvování školy není jedinec připravený založit si rodinu. Je potřeba, aby chvíli hledal smysl života.

Po absolvování VŠ je určité dobré získat zkušenosti... rodina může počkat až kolem té třicítky...

po dokončení studia je člověk relativně mladý, je potřeba vybudovat si finanční zázemí, aby pak následně založená rodina měla "finanční základ" a žena mohla být s klidem na mateřské dovolené, že jí příjmy nebudou chybět, protože si po studiu nástupem do práce vytvořila rezervu

Po dokončení školy není v dnešní době jednoduché získat zaměstnání a ještě bez praxe. Navíc - končím-li školu, je mi 19-26 let a dnes se mateřství věkově posouvá a tedy mám oněch zmíněných 5 let čas

po dostudování je sice důležité nastartovat kariéru, ale záleží, kdy žena dostuduje, pokud je to po 25.roku života, pracovní nabídka na 5 let, to znamená, že dítě by přišlo na svět po 30.roce života, což je dle mého názoru již pozdě, žena bude mít ve 40ti letech 10tileté dítě, které potřebuje pozornost a žena je již unavená, chce také svůj klid, který samozřejmě s malým dítětem mít nemůže. Takže dle mého názoru, pětiletý úvazek je moc dlouho.

po dostudování předpokládám, že ještě nemám vybudovaný žádný domov, kam bych dítě přivedla

po dostudování školy je zapotřebí nejdříve získat praxi, pokud bych nejdříve upřednostnila rodinu, tak bych po rodičovské dovolené mnohem hůře hledala uplatnění

Po dostudování školy mám na založení rodiny čas.

Po dostudování školy mi bude přibližně 20-25 let. Mám i jako žena minimálně 10 let na budování kariéry. Atraktivní pracovní nabídka hned po škole nebývá tak často. Nemohu vědět zda můj životní partner mi bude oporou v budoucnu k rozšiřování kariéry.

po dostudování školy musím si prvně vybudovat zázemí než si založím rodinu. nemohu přivést na svět dítě a přitom nemít zajištěné bydlenÍ být bez nějaké peněžité zásoby....:-)

Po dostudování školy rozhodně nebudu dostatečně finančně zajištěná, abych si pořídila dítě. A navíc se "netrápím" několik let na VŠ, abych si pak hned pořídila dítě místo získání praxe.

Po dostudování vysoké školy je roumné nejprve "budovat kariéru", na rodičovství je ještě čas.

Po mateřské se vracet do práce bez praxe je složité.

Po maturitě se mi narodil první syn. Neměla jsem na výběr, ale rozhodně toho nelituji a naopak jsem ráda, že jsme mladí rodiče. Pokud bych ale byla v jiné situaci a po maturitě dostala pracovní nabídku, tak bych raději zvolila tu. Rozhodně by pak zakládání rodiny bylo jednodušší.

Po návratu do práce je třeba dalších několik let upřednostňovat rodinu. Proto mi přijde lepší budovat kariéru pozvolna až s dětmi, než nejdřív vybudovat dobre postavení a následně spadnout k minimálním příjmům a naprosté změně pozice, včetně velmi pravdepodobne do té doby nezvykle pozici finanční nesamostatnosti. Můj názor je, ze je lepší budovat a mít se čím dal lépe, než kolísat a následně brát založení rodiny jako něco omezujiciho.

Po přijetí atraktivní pracovní nabídky by se mi po několika letech ještě hůře přerušovala pracovní kariéra pro založení rodiny.

Po rodině netoužím a celý život chci úspěšnou kariéru. Rodinu bych byla ochotná založit, ale až po zajištění stálého místa v práci a za podmínky rozdělení mateřské dovolené mezi oba partnery. Pro mladé matky jsou pracovní pozice dle mého názoru dost omezené - jak pohledem zaměstnavatele na potencionální matku dalšího dítěte, což často vede k upřednostňování mužů, tak omezením flexibility takové ženy (stěhování, práce v zahraničí, práce přesčas), protože je to právě žena, kdo většinou obstarává valnou část péče o dítě.

Po skole jeste neni kam spechat

po skole ma clovek dost casu na zalozni rodiny. obzvlasnte po dostudovani zakladni skoly :D

po skončení pětiletého období mám dostatek zkušeností, abych si našel alespoň přibližně stejně kvalitní práci a mohl tak kvalitně "ekonomicky" zaštit partnerství (rodinu)

Po skončení studia je třeba nejdříve práce, stavba domu, nebo pořízení bytu. Teprve potom založení rodiny.

po skončení školy je na rodinu ještě spousta času, po mateřské se rozhodně hledá líp práce pokud máte za sebou už několik let praxe

po studiu je člověk ještě mladý, založení rodiny za 5 let ideální

po studiu je lepší získat nějakou praxi, nejhorší kombinace je hledat nové zaměstnání po mateřské a bez předchozí praxe

Po studiu se praxe hodí, i nějaké to zázemí a mít se kam vrátit po mateřské dovolené. Ale záleží na typu studia a na délce, představa založení rodiny v nějakých 27/28 letech mi přijde ideální.

po studiu školy je dobré najít aspoň na pár let dobré zaměstnání

Po škole bych raději něco méně zodpovědného a více svobodného :) Je jednodušší dát výpověď než nechat dítě v babyboxu :)

Po škole bych se snažil uplatnit v tom oboru at získám praxi, bez praxe totiž nikoho nepřijímají

po škole je dobré si udělat nějakou praxi, aby se žena nevracela po mateřské na pracovní trh bez jakékoli pracovní zkušenosti

po škole je lepší nabýt pracovní zkušenosti, užít svobodného života a zabezpečit se pro budoucnost

Po škole je na dítě brzo

po škole je na rodinu čas

po škole je nutno začít pracovat a vydělávat tak peníze, které lze našetřit, aby si mladý člověk mohl vybudovat zázemí (byt...), teprve do kterého by mohl založit rodinu

po škole je podle mne lepší získávat pracovní zkušenosti

po škole je těžké získat praxi, pokud se mi tato možnost nabídne bylo by hloupé odmítnou, navíc každý závazek jde při nejhorším porušit

Po škole je vhodné nabýt zkušenosti, které se odrazí i pro schopnost vést rodinný život.

po škole má každý sbírat zkušenosti,na založení rodiny je většinou nezralý

po škole mít hned děti nechci, radši vezmu práci → abych měla prostředky k zabezpeční rodiny

po škole nějaké zkušenosti a zábavy

Po škole nejsou peníze a pro založení rodiny je potřeba mít v dnešní době finanční základ.

po škole nemám kde bydlet, pomalu ani z čeho žít, nejde mít dítě.:-(

Po škole potřebuji získat alespon nějakou praxi a vydělat peníze, abych mohla pro dítě připravit zázemí

po škole znamená ve 26 letech a to je na děti brzo, v 31 letech to je tak akorát ...

po škole, bez praxe a s dětmi mě těžko někdo zaměstná po mateřské

Po tom, co jsem - nyní podruhé - na rodičovské "dovolené" si myslím, že když má člověk určitou pozici a zkušenosti ze zaměstnání může si po návratu do práce více věřit. Každý, kdo nastoupil do zaměstnání po škole ví, že téměř nic neví a vše se musí učit v praxi...

po ukončení studií je potřeba se "postavit na vlastní nohy" a zajistit si vlastní finanční zázemí, na kterém pak závisí i rodinné zázemí, nehledě na to jsem toho názoru, že absolvent bez praxe má už tak obtížnou pozici na trhu práce, proč si ji ještě stěžovat závazkem - dítětem?

po ukončení studií nechci skončit jako absolvent na ÚP, během pracovního poměru mohu kdykoli na MD

Po ukončení škoíly - SŠ, VŠ - je určitě dobré začít s pracovními návyky a pro další zaměstnání je většinou byť minimální praxe nutná

Po ukončení školy bych upřednostila kariéru, pokud by zdravotní pdmínky neurčovaly jiný směr. Myslím, že je lepší nasbírat nejdříve alespon krátké pracovní zkušenosti a poté zakládat rodinu.

Po ukončení školy je ještě člověk natolik mladý, aby si mohl dovolit "odsunout" založení rodiny o pět let a svobodně se věnovat položení základního kamene své budoucnosti a současně tím vytvořit materiální zázemí pro vytvoření rodiny...

Po ukončení školy v cca 24 letech (ať už jde o muže nebo o ženu) je vhodnější přijmout atraktivní pracovní nabídku (získání praxe). V případě muže tím získá praxi a určité finanční zázemí pro zajištění budoucí rodiny. V případě ženy praxi pro možnost hledání práce po rodičovské dovolené a získání finanční rezervy.

Po ukončení vzdělaní je vhodné ihned praktikovat v reálném životě. / po založení rodiny, by byla investice do vzdělaní ztracena.

Po VS se chci uplatnit i v praci, rodina jakekoliv uplatneni znemoznuje

po vysoke skole je na rodinu jeste spousu casu, pouze s vysokou skolou, bez praxe a s malym ditetem pak budete tezko hledat zajimavou praci

Po vysoké škole (ve většině případů) nemáte nic. Stálý finanční příjem, našetřené peníze nebo třeba ani vlastní bydlení... Založit rodinu v této situaci, žít od výplaty k výplatě, nebýt schopný zaplatit dětem ani školní výlet, půjčovat si peníze na televizi... Kde to žijeme??

po vysoké škole jsme se na rodinu ještě necítila připravená. já OSOBNĚ

po vystudování střední školy jsem se necítila na založení rodny

Podle mého názoru není vhodné zakládat rodinu bez předem vytvořeného materiálního a finančního zabezpečení

Podle mne tu jsme od toho, abychom založili rodinu a měli děti. Alespoň já to tak mám nastaveno. Po 30 letech ženy, je péče o děti čím dál víc namáhavá. Druhá věc je, že by už ani děti mít žena nemohla.

pokud beru dokončení studia bez jakékoliv praxe, jsou mi posléze roky studia takřka k ničemu

pokud budu finančně zabezpečena, bude se mít dobře i má budoucí rodina, 5 let není tak dlouhá doba a budu ještě pořád mladá na založení rodiny

pokud budu mít již nějakou pozici, budu schopna zabezpečit své děti

Pokud by má partnerka nebyla věkově "na hranici", kdy už začínají tikat biologické hodiny a netoužila by založit rodinu už hned po škole, nebyl by důvod spěchat.

Pokud by mi opradu někdo nabídl atraktivní práci hned po škole, tak si myslím, že je lepší si našetřit a pak založit rodinu. Nicméně si myslím, že to není dnešní situace.

Pokud by nabídka vyžadovala takové nasazení, že by znemožňovala založení rodiny, stejně by za to nestála.

Pokud by se skutečně jednalo pouze o 5 let, které by nebyly prodlužovány, tak 5 let není zase tak dlouhá doba.

Pokud by se to opravdu NEDALO skloubit (což mi přijde za vlasy přitažené), pak je jistě lepší po dostudování školy (tj. v nějakých 24-25 letech) se trochu postavit na vlastní nohy, a pak teprve založit rodinu... z vlastní zkušenosti ale vím, že se to dá zvládnout oboje najednou ;-)

Pokud by to bylo po VŠ (to mi bude asi 23 let), tak by to bylo těžké. Asi bych volila pracovní kariéru, ale rodina je pro mne důležitá. Pokud bych byla již toho času téhotná, volila bych rodinu.

Pokud by to dokončení školy bylo opravdu teď, tedy v mém současném věku, už bych nechtěla 5 let čekat na otěhotnění.

pokud by to trvalo jen pět let, tak navázat plynule na studijní poznatky

Pokud bych byla na začátku života s možností se aktivně soustředit na kariéru tak bych volila kariéru, ale ne na pořád a ne na dlouho

Pokud bych dostudovala ve 26, pak bych zvolila pravděpodobně rodinu, pokud bych měla nějakého stálého partnera již nějaký čas. Pokud je ovšem myšleno dostudovala střední školu v 19 letech, pak bych volila kariéru.

pokud bych již nebyla těhotná, upřednostnila bych pracovní kariéru, s vidinou našetřit si za těch pět let, právě na tu rodinu

Pokud bych měla perspektivní vztah a zázemí ve spolehlivém partnerovi a rodičích ochotných pomoci,založila bych nejdříve rodinu a měla dítě(děti) a časem hledala pracovní uplatnění na částečný úvazek nebo pracovala z domova a připravila si tak půdu pro pracovní kariéru v pozdějších letech. Obě možnosti z ot.č. 5 mají svoje riziko, že mi na té druhé koleji ujede vlak.

Pokud bych potkal ženu, se kterou bych chtěl zakládat rodinu, tak bych jí nechtěl ztratit, kvůli pracovní nabídce. Nicméně předpokládám, že pokud by to bylo možné hledali bych řešení tohoto problému společně a je možné, že by se podařilo najít řešení, které uspokojivě skloubilo obě možnosti.

pokud bych právě dostudovala, tak bych určitě přijala pracovní nabídku, už jenom z toho důvodu, že bych po škole získala praxi, a taky proto, že bych po škole založit rodinu nemohla (neměla bych z čeho), pokud bych v průběhu práce otěhotněla, nikdo mě za to nemůže zavřít, dítě bych si nechala

pokud bych těsně po studijích, tedy mladá, zvolila bych nejprve kariéru, abych si vytvořila zázemí a dobrý start pro založení rodiny

pokud bych ukončila školu je lepší se nejprve uplatnit pracovně až budu mít později rodinu, můžu po ukončení starosti o děti na tuto práci navázat. Pokud začnu rodinou, budu se v budoucnu těžce vracet do práce a budu proti ostatním v nevýhodě

pokud dostuduji, mám na rodinu času dost a je lepší se nejdříve profilovat a získat zkušenosti, než naskočím do mateřského kolotoče, z kterého můžu po x letech vypadnout bez praxe a kontaktů

Pokud ihned po škole nepřijmu atraktivní pracovní nabídku, pokud mám např. vysokou školu, po návfratu z mateřské nemám žádné pracovní zkušenosti a budu mít s velkou pravděpodobností problém najít odpovídající práci.

pokud jako žena upřednostním kariéru, tak založení rodiny budu odkládat

Pokud jde o práci hned po ukončení školy,nevidím v tom žádný problém nastoupit prvně do zaměstnání a do začátku si vydělat nějaké peníze a také nepřijít o tu možnost,až si pořídí rodinu,mít se kam vrátit po mateřské,jistota zaměstnání je v dnešní době důležitá.

pokud je závazek na 5 let, lze pak snadněji naplánovat rodičovství

Pokud jsem dostudoval školu a je mi 19 nebo 23, určitě nejsem dost zralý na založení rodiny a výchovu dítěte. Nejdřív se musím postavit na vlastní nohy a pak mohu uvažovat o nějaké odpovědnosti za rodinu.

pokud jsem dostudovala,tak bych čas věnovala kariéře a rodina příjde až budu stát na vlastních nohou.

Pokud jsem po škole, mám na založení rodiny čas. Mám atraktivní nabídku teď a taková šance se nepoští... Ale to záleží i na tom, kolik mi je roků

Pokud jsem právě dostudovala školu, mám na založení rodiny relativně čas. Důležité je v dnešní době, aby rodina byla přiměřeně zabezpečena po finanční stránce. Zakládat dat rodinu těsně po škole je vzhledem k ekonomické situaci v naší zemi tak trochu hazard. Nemám na mysli koupi luxusního bytu, auta apod., ale základní zabezpečení. Jakmile odejde jeden z partnerů na rodičovskou dovolenou, je dobré mít rezervu...

Pokud jsem úspěšně dostudovala a je mi 25, dítě a rodina mi stačí až po 30 roce věku. Našetřit peníze pro rodinu a získat praxi je v této společnosti velké plus.

Pokud jsem vystudovala, tak to znamena , ze to nerni pro praci v domacnosti. Nechci byt zavrena doma.

Pokud po stredni skole tak uprednostnim karieru kvuli relativne nizkemu veku, pokud po vysoke tak uprednostnim rodinu

Pokud si představím situaci, kdy by mi bylo cca 25 let, byla by pro mne kariéra důležitá z hlediska budoucího zajištění. Jako absolvent bych už tak mohla mít omezené možnosti získat kvalitní práci, chyběla by mi praxe. Naproti tomu v zaměstnání bych se mohla během několika let "vypracovat", získat sebedůvěru, vytvořit si finanční rezervu a tím i prostor pro plánování rodičovství.

Pokud založím rodinu, nebudu se moct vypracovat, protože nebude tolik času. Nejdříve je důležité se s partnerkou zabezpečit a rodinu připravit, až na to bude připravené vše ostatní (bydlení, finance a chuť mít rodinu).

Pomocí financí nejdřív vytvořit zázemí a pak si pořídit děti a moci s nimi bez finančních problémů zůstat na rodičovské.

Poněkud tu chybí okolnost, ale pokud bych už měla vážný vztah, který by směřoval do manželství, tak žádná kariéra nenahradí dobré rodinné vztahy.

Popisuji konkrétně svůj případ, je mi 24 let, dokončila jsem vysokou školu v bakalářském programu - na navazující se chystám až budu na mateřské. Kariéru budu moci budovat později.

Posbírat zkušenosti,postavit se na vlastní nohy,vydělat peníze.

potřeba vybudovat si nějakou kariéru, získat praxi, ještě před nástupem na mateřskou

Potřebovala jsem si práci vyzkoušet, získat zkušenosti a taky se finančně zajistit.

Potřebuji mít odpracováno, abych dostala peněžitou pomoc v mateřství.

později by už mohlo být na založení rodiny moc pozdě a myslím si, že rodina je pro mne důkležitější

pozice v práci se již příště nemusí objevit. Pokud jsou mladí, tak si uspoří a lépe a snadněji se jim bude řešit rodičovství, tedy finanční starost a péče o dítě

práce bude vždycky, děti nemusí být (v dnešní době umělých oplodnění apod.), navíc nechci být stará matka, chci mít ke svým dětem blízko stejně jako moji rodiče ke mně

Práce bude, čas na děti hůře

práce je důležitá, ale prožít dětství svého dítěte je nádhera. V pubertě už je to horší, bohužel.

práce je k vydělávání peněz, rodina je víc

Práce mě baví, příliš dlouho jsem studovala než abych seděla doma s dětmi, na to je času dost.

práce mi na pohřeb nepřijde, ale rodina ano...

Práce mi sice umožní zajistit rodinu, k čemu mi ale je zajistit rodinu, když ji nemám? Práci najdu i jinou.

prace neni nejdulezitejsi a nema nastavene "biologicke hodiny"

práce není zajíc neuteče

Práce není zajíc. Na založení rodiny (ať ve smyslu nalezení dobrého partnera a krok do společného života - nejlépe sňatkem, tak ve smyslu zahájení rodičovské dráhy) musí být kairós, čas příhodný. Ten lze nenávratně promeškat.

Práce neuteče, kariéru mohu vybudovat vždycky. Rodinu ale nechci založit pozdě, nejsem příznivcem dnešního trendu 30-ti a více letých prvorodiček. Je to špatné jak pro matku (rizikové těhotenství, horší rekonvalescence po porodu, celkově horší zvládání péče o malé dítě), tak pro potomka (vyšší riziko vrozených vývojových vad a onemocnění, horší vztah s matkou v babičkovském věku).

Práce počká, rodina nikoliv, je dokázáno, že tím déle má žena děti, tim častěji mají děti vrozené vady.

Práce vždy počká...kariéra neuteče

práci jsem schopná nejít si i později, otěhotnění ve vyšším věku se již nemusí podařit

práci lze kdykoli přerušit založením rodiny. Po škole je důležité získat praxi. Hlavně ovšem záleží na tom zda se člověk cítí na to mít rodinu

Práci lze pílí dohnat, děti ne.

Práci,abych měla z čeho rodinu živit. Když jsou oba potenciálni rodiče absolventi, musí oba jít pracovat

Pracovat budu po zbytek života, ale pro založení rodiny je určitá hranice (zdravotní).

Pracovní kariéra je nutná k zajištění bydlení pro budoucí rodinu.

Pracovní kariéra podle mého názoru tolik nezávisí na věku (v rozmezí 5-10 let) a dá se dohnat prakticky po zbytek života.

Pracovní kariéra se dá dělat kdykoliv, čas na rodinu je biologicky vyměřen a dá se velmi snadno prošvihnout.

pracovní kariéra zaopatří rodinu

pracovní kariérou vytvořím lepší zázemí pro následující založení rodiny

Pracovní kariéru bych upřednostnila hlavně proto, že bych nechtěla založit rodinu bez finančních prostředků. Zároveň je v dnešní době důležitá praxe, bez které se po mateřské dovolené těžko hledá práce.

pracovní kariéru bych upřednostnila kvůli vytvoření kvalitního zázemí pro budoucí rodinu. Vydělat si peníze, získat praxi v oboru a zkušenosti. Po založení rodiny se tyto zkušenosti i práce jako taková hledá mnohem hůř, zvlášť bez praxe (kterou bych kvůli brzkému založení rodiny neměla).

Pracovní kariéru bych upřednostnila mj. i z toho důvodu, že je časově omezená a po uplynutí pěti let by bylo klidně možné založit rodinu. Záleží ale také na tom, v jakém věku bych školu dokončila.

Pracovní kariéru bych upřednostnila proto, že rodinu budu muset z něčeho živit, budu potřebovat praxi pro další práci po mateřské dovolené, potřebuji zajistit bydlení... na straně druhé ovšem ale stojí nevýhody pozdějšího rodičovství. I přes volbu pracovní kariéry, si myslím, že pokud je možnost, je lépe rodinu založit dříve. Kariéra se dá budovat kdykoliv. Rodina ale ne.

pracovní kariéru bych upřednostnila z toho důvodu, abych než založím rodinu získala praxi a zkušenosti a také abych po návratu z mateřské dovolené měla co nabídnout...

pracovní nabídka se dá vždy přerušit, odmítnout, dítě jen tak na chvilku "neodložím"

pracovní nabídka se již nemusí opakovat, rodinu mohu založit skoro kdykoliv, ale záleží na všech okolnosteh

pracovní nabídka se nemusí opakovat, se založením rodiny se to nutně nevylučuje (alespoň otázka tak postavena není), když si věci sednou, dá se pak práce sladit s rodinou

Pracovní nabídka se nemusí opakovat. Na děti je ještě čas.

Pracovní zařazení je důležité pro hmotné zajištění chodu rodiny. Pořídit si dítě bez schopnosti zabezpečit jeho život považuji za lehkomyslné.

pracovní zkušenosti, praxe

prachy

právě aby mohla mít odpovídající životní úroveň pro rodinu

právě jsem dokončila školu,tak nejdřív práce a pak zábava-rodina

Praxe hned po škole je velice důležitá a v nástupu po mateřské může tato zkušenost velice pomoci

Preferovala bych kariéru před založením rodiny, protože hned po škole mít dítě by znamenalo, že jsem tu školu studovala v podstatě na nic. Protože po mateřské hledat práci s tím, že mám jen školu, ale žádnou praxi je opravdu k ničemu. V dnešní době je škola pouze malé plus, mnohem cennější je praxe.

preferuji zajištěnou rodinu, tedy prvně si zajistit určitou pozici a až následně děti

presne tak jsem to udelala a bylo to spravne rozhodnuti, je potreba si pred zalozenim rodiny uzivat zivota, pak se vse zmeni, ale nerikam, ze k horsimu, jen ten cas na osobni aktivity uz moc neni, a clovek i prerovna sve priority

Pretoze v tejto dobe nikto nedostane nic zadarmo a dolezite je najprv si co to nasetrit, aby sa mohol kupit hoci aj mensi byt, nieco si k tomu mimo toho usporit, aby bolo mozne vytvorit zazemie pre rodinu

Pretože som ju i reálne priajala. Myslím si,že finančná zabezpečenosť oboch partnerov je pre fungujúcu rodinu taktiež potrebná,pretože pokiaľ je finančná situácia negatívna vznikajú spory,ktoré sa neskor mozu odraziť vo výchove dieťaťa.

Pri studiu na VS nam jedna vyucujici zdravotni TV kladla na srdce, ze nejoptimalnejsi vek na dite pro zenu je do 25let.

prijmutí nabídky by byl krok vpřed a dobrý start do života, založení rodiny by naopak bylo zastavení a předchozí studium by bylo prakticky zbytečné

priorita

prioritou je pro mě vždy rodina

pro by bylo ideální (teoreticky) pracovat pět let, získat zkušenosti ve světě a potom založit rodinu. I pracovní zkušenosti mohou přispět k dobré výchově dětí.

Pro mě by byla rodina asi přednější, asi i pro to, že v době, kdy by se mě toto rozhodování týkalo málokdo upřednostňoval kariéru. A mít děti v dřívějším věku má také své kouzlo.

Pro mě je důležitější spokojená a šťastná rodina, která mi pomůže, když budu potřebovat.

pro rodinu si představuji rodinný domek a teď bydlíme v bytě, takže kariéru proto, abych vydělala peníze, na mateřské pak měla nějakou podporu od státu, měla trochu odpracováno do důchodu, abych využila znalosti ze školy a 5 let v současné době není tolik = ve 29 si nebudu připadat jako stará matka

pro uchycení se v profesi

pro zabezpečení rodiny je dobré mít nejdříve něco ušetřené

Pro zajištění rodinného zázemí musím nejdříve vytvořit finanční rezervy. Šťastná matka, šťastné dítě. Pokud matka musí řešit existenční problémy, odráží se to i na výchově dítěte.

Pro založení rodiny je důležité i finanční zajištění. Práce je jedním ze základních kamenů spokojeného života.

pro založení rodiny je nutné mít vytvořené stabilní podmínky

Pro založení rodiny je potřeba financí a 5 let po dostudování není tak dlouhá doba, aby rodina již nebyla možná.

pro založení rodiny je potřeba nějakého finančního zajištění, kterého bez práce nedosáhnete.

Pro založení rodiny je potřeba poměrně dost peněz! Radši si našetřit, než živořit se třemi dětmi ...

pro založení rodiny po škole, není dostatek financí (ano o tom to je, o penězích) člověk má sotva na nájem pro sebe a svého partnera, chce si ještě užívat, jet kolem světa... a ne přebalovat a vodit do školky, taky je důležité nenechat vyměkknout mozek, stačí se podívat na mimibazar (kde maminky a tatínkové se rozplývají nad prvním bobíkem do nočníku a nic jiného je nezajímá)

Pro získání praxe v oboru

Pro ženu i pro dítě je lepší, když je matka mladší, po 30 letech se zvyšují různá rizika jak pro matku, tak pro dítě.

Proč upřednostňovat? Lépe je to skloubit.

prostě jsem rodinný typ. Kariéra jde vybudovat i potom. Navíc údajně mají zaměstnavatelé problém s tím, když jim na pohovoru žena řekne, že je bezdětná a plánuje děti.

Proto, abych se po mateřské dovolené měla kam vrátit do práce a před nástupem na mateřskou dovolenou je nutné mít praxi alespoň v nějakém zaměstnání

Proto, že jsem to udělala opačně, a vidím ty nepředatelné svízele z toho plynoucí, když je "stará matka" :)

protoze bez hmotnrho zajisteni je zalozeni rodiny hazardem - v soucasnosti

protoze je lepsi mit odpracovano tak ty 2 roky, 1) mam se kam vratit az jsou deti starsi 2) 35leta matka s dvema detmi bez zadne pracovni zkusenosti je na trhu prace asi jako 60tnik se zakladnim vzdelanim - nezamestnatelna

Protoze je treba mit na dite dost penez, aby netrpela cela rodina nedostatkem.

protoze jsem po dostudovani skoly (pri ktere jsem jiz musela pracovat) nemela zadne prostredky a stejne tak muj partner, ktery taktez ukoncoval skolu, na ktere se jiz sam musel zivit. Oba jsme z ruznych koutu republiky a nemame zadne rodice ci prarodice, kteri by nas mohli podporovat hlidanim nebo napr. prenechanim ci prispevkem na byt ci auto. I kdybychom tedy deti chteli, tak bychom si je nemohli a stale nemuzeme dovolit

protoze kariera je pro me a ja si rozhoduji, co bude, kdezto manzel me muze vzdycky opustit, chovat se ke mne spatne atd.

Protoze na deti je vzdycky casu dost.

Protoze po dostudovani skoly se mi jeví lepši si nejprve najít zaměstnání, vytvořit si stabilní zázemi a až za nějaký čas založit rodinu

Protoze po skole bych tezko mohla financne zajistit sve dite a rodinny zivot

protoze po skole mam jeste dost casu na zalozeni rodiny zatimco na vybudovani kariery ne.

Protoze po skonceni skoly ma skoro kazdy nejaky mensi dluh, nema vlastni bydleni a ztadne uspory pro necekane situace, natoz pro dite. Take je lepsi mit praxi pred tim, nez si poridim dite, protoze mi zustane v CV. Tak je problem najit po skonceni skoly praci, natoz kdyby na ni navazovala nekolikaleta materska. A clovek za tu dobunzapomene i zaklady, ktere mu skola dala.

Protoze po vystudovani vš jsem jeste dost mlada, venovat prvnich par let kariere jeste neznamena mit dite pozde. Navic je mozne, ze se diky tomuto kroku budu mit po materske kam vratit, kde navazat, pokracovat v rozjete kariere, I kdyz mozna s obtizemi prestavkou zpusobenymi-porad budou mensi, nez kdybych sla rovnou po skole na materskou a pak hledala praci s malymi detmi a bez praxe

protože je nutné mít v první řadě zajištění rodiny a pak mohou přijít na řadu děti

Protože 5 let není tak dlouhá doba.

Protože absolventi se těžko uplatňují na trhu práce. Prodloužení této doby založením rodiny, toto uplatnění ještě ztíží.

protože abych měla z čeho financovat rodinu, musím mít práci a něco našetřeno, dalším aspektem je získání praxe, která se velmi špatně shání, když je člověk absolvent, a musí si vážit každé pracovní nabídky

protože až dodělám školu, bude mi 25...a nechci čekat do 30 na první dítě

Protože až vyjdu školu, bude mi téměř 25 let. Kdybych si vybrala práci, rodina by připadala v úvahu nejdříve ve 30. To je pro mě docela pozdě, do 30 jsem už chtěla mít aspoň jedno dítě. Za prvé už se na to těším, za druhé s pozdějším těhotenstvím se zvyšují různá zdravotní rizika. Navíc mám partnera, se kterým si umím založení rodiny představit. Nemít jeho, třeba bych brala práci.

protože bez praxe a po MD je naprostá sebevražda hledat práci

Protože bez praxe bude člověk vždy jen absolvent.

Protože by to byl pro mě krok, jak pak fungovat do budoucna, například po mateřské (lepší možnost najít si práci - praxe, zkušenosti, podpora při mateřské od zaměstnavatele, ...)

protože bych chtěla mít zajištěnou rodinu, kdyby se něco stalo. Abych věděla, že mám dobrou práci připadně reference, abych se mohla kdykoliv vrátit do práce, pokud by bylo třeba a zvládla uživit rodinu

protože bych chtěla své děti zabezpečit, což bez peněz dnes bohužel nejde

Protože bych měla strach že už bych později nemusela mít děti

Protože bych potřeboval se nějak uživit. Až bych měl nějaký základ, potom bych založil rodinu.

Protože bych se chtěla nejdříve nějak zaopatřit a zajistit domov pro mé potomky!

protože bych si mohla založit rodinu až po praxi a po mateřské bych měla větší šance najít práci než kdybych hned založila rodinu....

Protože člověk musí mít i nějakou praxi, aby se mohl po letech rodičovské vrátit do praxe, i když léta absence v oboru a skutečnost, že má děti, velmi ale velmi znesnadňují návrat do práce, pokud jste neměla to štěstí, že byste před nástupem na rodičovskou získala pracovní poměr na dobu neurčitou a zaměstnavatel vám "drží" místo.

protože další nabídky se nemusí dostavit - ale bůhví, jestli nezměním názor

Protože děti jsem nikdy nechtěla.

protože děti už mám

Protože děti výrazně znevýhodňují matku na trhu práce.

protože dítě je v dnešní době luxus

Protože dítě už jsem si stihla udělat při univerzitě

protože dostuduji v 26 letech a po pěti letech (tj.31let) mi přijde na zakládání rodiny pozdě, Co když to nepůjde hned?

protože chci sobě, svému partnerovi a potenciálním dítěti zajistit pohodlný a spokojený život bez omezování se

protože chci uživit děti

protože chci, aby moje děti měli zázemí, proto nejdříve trochu kariéry a potom děti

protože já jsem to udělala naopak a člověk pak svoje vysněné místo špatně opouští a ještě hůře se vrací.raději děti hned a pak rozjet kariéru,která se nemusí přerušovat.

protože jde o finanční zajištění rodiny a jelikož nemám bohaté rodiče, tak se musím starat sama, takže nejdřív musím být finančně zabezbečená než si pořídit rodinu

Protože jde přesně o můj případ. Preferovala bych práci, protože jsem nestudovala takovou dobu, abych hned po škole zakládala rodinu. Je třeba získat praxi a pracovní zkušenosti.

Protože je dobré získat po škole nějakou praxi, popř. se zajistit finančně. Odklad nástupu do praxe omezí pozdější možnosti při hledání zaměstnání

protože je důležité na rodinu si napřed vydělat..

protože je důležité umět nejprve zajistit sebe a pak někoho dalšího, založit rodinu bez přijmu je takřka zničující

Protože je lepší si sehnat práci bez založené rodiny, nebojíte se, že nebezpečíte rodinu

Protože je snadnější se vrátit k práci poté, co jste již získali nějakou praxi.

Protože je třeba nejprve vybudovat nějaké základy, na kterých lze takovou rodinu vybudovat. Nebudu si pořizovat děti např. do garsonky.

protože jedůležité si vybudovat nejprve pozici na pracovním trhu, když budu mít první rodinu, těžko do toho rozjetého vlaku zpátky naskočím

Protože jsem chtěla mít děti ještě relativně mladá.

Protože jsem momentálně bez partnera. Pokud bych měla stálého partnera, s kterým bychom rodinu plánovali, neměla bych problém "vzdát" se kariéry a vybrat si založení rodiny.

protože jsem muž a práce v rodině je více záležitost žen

protože jsem nechtěla "prošvihnout" správný čas k tomu, abychom se s manželem vzali a založili rodinu - na kariéru je vždycky ještě času dost, což vidím na vlastním příkladu: od mých 21 do 31 let jsme měli pět dětí, do 40 let jsem byla s nimi doma (přitom dobrovolnictví) a potom jsem z dobrovolnictví přešla na plný úvazek; mám už 14 let skvělou práci a ještě mi do důchodu pět let zbývá - takže nic mi neuteklo, když jsem zvolila rodinu, jsem moc ráda

protože jsem si něco musela vybrat, nejsem v situaci, abych řešila založení rodiny a s prací to nesouvisí

protože jsem to již částečně udělal a jsem za to rád, a pak to založení rodiny nezáleží jen na mně, na to musí být dva

Protože jsem to tak udělal v reálném životě

protože jsem vždycky chtěla mít děti co nejdříve

protože jsem založila rodinu a teď je velice obtížné sehnat místo

protože jsem žena, pokud nebudu mít odpracovaný rok práce na plný úvazek, částka, kterou bych dostávala od státu, by byla nižší... a pak hledat práci po 5 letech mateřské s nulovou praxí - katastrofický scénář...

Protože jsme se s partnerem dohodli, že dítě kolem 30 let. Školu dostuduji cca v 25ti letech, to je přesně 5 let času na tuto pracovní nabídku.

Protože k založení rodiny je nutné mít dobré pracovní zázemí.

protože k založení rodiny jsou potřebny určité prostředky

Protože kariéra je pro mě přednější, chci něco v životě dokázat, poznat svět, věnovat se naplno své práci, zlepšovat se, procházet vývojem, moci pomoci ostatním, vyznat se v oboru, ve kterém pracuji. A to s rodinou není tak dost dobře možné.

protože kariéra jsou jen leštěné prdy, rodina je základ společnosti

protože kariéra počká, mít děti lze jen do určité doby, zvlášť u žen

Protože kariéra znamená tak málo. Dítě je dar, který budete mít po celý život a oplatí péči vám oplácí láskou.

Protože kariéru můžu budovat i v 50ti, děti můžu mít jen mladá

Protože kdy bych dostudovala do 23 let, tak bych ve 28 mohla mít dítě a zajistit ho i peněžně, nejen láskou

protože když dostuduji, bude mi 25 let, a to mi přijde na zakládání rodiny jako pravý čas - nechtěla bych totiž mít děti v pozdním věku, po třicítce mi to přijde pozdě

protože když jsem dostudovala, už mi bylo pětadvacet. do práce jsem šla jen na dva roky, potom dítě. manžel je relativně o dost starší a jelikož chceme dětí víc..... navíc pro mě je vnitřně důležitější rodina, její fungování a štěstí, než kariéra

Protože krátce po škole je prostě brzy na rodinu, když člověk nemá vybudované zázemí, což atraktivní pracovní nabídka zaručuje. Já sama jsem otěhotněla těsně před koncem školy a tak jsem šla po škole rovnou na mateřskou i když jsem již měla zařízenou perspektivní práci v USA. Nešla jsem na potrat a dala jsem přednost dítěti. Nelituji toho, že to dítě mám (dnes je mu 6), ale na druhou stranu si říkám, kde jsem mohla teď být. Dnes už mám také celkem dobrou práci, ale cesta k ní byla dost trnitá, kdybych tenkrát jela do USA, třeba bych na tom byla v dnešní době mnohem lépe (nebo také ne)... Těžko říct, ale svého malého bych nedala.

protože mám na 5 let zajištěné zaměstnání a pokud v té době otěhotním, zaměstnavatel mi to nemůže zakázat

protože mám přítele, který se o mě (nás) postará a nemyslím si, že je dobré mít děti pozdě

Protože mě rodina v mé kariéře výrazně ovlivnila (v negativním smyslu pro kariéru)

Protože mi dnes nikdo nic nedá, třeba bych potřebovala zařídit byt a potřeby pro založení rodiny.

protože miluji děti a věnovat se jim co nejvíce a mít jich co nejvíce

Protože miluju děti a toužím po velké rodině a kariéra se dá odložit, děti však donekonečna ne.

protože mít v dnešní době děti bez počáteční pracovní zkušenosti by mě frustrovalo a proto dělám vše proto, abych byla spokojená sama se sebou, protože pak mám spokojené děti :)

protože mladí jsme jen jednou a staří rodiče nezvládnou zplodit a vychovat hodně dětí, ale do práce budeme chodit už celý zbytek života

Protože možnost věnovat se na 5 let kariéře by znamenala založit rodinu později než ve 30 letech, což pro mne není akceptovatelné, myslím si, že je to pozdě.

Protože musím být zajištěná, abych si mohla vytvořit rodinu a měla ji např. kde ubytovat, čím krmit....

Protože na budování svého místa na trhu práce je dosud čas pak celý život

protože na kariéru je vždycky času dost

Protože na kariéru nemám na rozdíl od mateřství omezený čas vlastnímtělem a zároveň jsem velmi rodinný typ.

Protože na rodinu je čas vždycky, ale nejprve si na ni člověk musí vydělat.

protože na rodinu je času dost

protože na rodinu je ještě čas

protože na založení rodiny mám ještě dost času, ale atraktivní nabídka by již nemusela přijít a proto bych ji využil

Protože nebudu zakládat rodinu, když nemám ještě alespoň pár let odpracováno, a tudíž i žádné finanční prostředky.

Protože nebyla jiná odpověď.

protože nedostanu mateřskou

protože nejsem kariérista a bála bych se, že pak nebude čas na tu rodinu.... jsem rodinný člověk

protože nejsu cigán,musím si na rodinu vydělat.

Protože peníze nejsou všechno a mít dítko je to nejkrásnější na světě co může být!

protože po dítěti toužím už takovou dobu a kdybych měla ve 20 partnera, tak bych už v 26 letech nestudovala, ale už dávno měla rodinu.

protože po dokončené škole - většinou bez praxe ještě zaměstnavatel může chňapnout

Protože po dostudování školy jsem ještě mladá a na založení rodiny mám ještě tak akorát těch pět let. Pokud bych před touto otázkou stála v pozdější době, rozhodla bych se pro založení rodiny.

protože po dostudování školy na to prostor je, pokud jí člověk dostuduje do 25 let

Protože po mateřské dovolené, by hledání pracovního místa bylo velice složité, bez praxe v oboru. Už po vysoké škole to bylo dost složité, najít práci bez předchozí praxe...

Protože po skončení mateřské/rodičovské dovolené hledáte zaměstnání a bez praxe nemáte šanci. Kdežto za 5 let mate již praxi a stale šanci na děti a rodinu.

Protože po studiu vysoké školy, už bych měla docela vysoký věk, takže nejvyšší čas na založení rodiny. Kdybych přijala pracovní nabídku se závazkem na pět let, tak bych stihla mít maximálně jedno dítě, ale já jich chci mít více.

Protože po škole je dobré si udělat pěkný finanční průmět, aby pak bylo z čeho počítat mateřskou. Nehledě na to že na dítě je potřeba mít něco naspořeno. Jen z rodičovského příspěvku je to drhnutí bídy s nouzí-zvláště když i partner je bez práce nebo někde dělá za minimální plat. Když má někdo tu možnost po škole-měl by jí využít, 5 let není zas tolik a po jejich uplynutí může jít klidně na mateřskou a ještě by jí firma měla ty 3 roky držet místo-což je výhoda, protože po mateřské si holky strašně těžko hledají práci.

Protože po VŠ už není fyziologicky moc prostoru pro snadné založení rodiny. Práce se dá "dohnat" vždy.

protože pokud bych preferovala rodinu, za 4 roky by mi skončila mateřská a já bych byla na trhu práce nezaměstnatelná (absolvent bez žádných pracovních zkušeností navíc s malým dítětem)

Protože pokud bych šla ze školy zrovna na mateřskou byla bych na českém trhu práce velmi špatně zaměstnatelná a šance na dobrou práci mizivá. Např po VŠ a 5 letech na mateřské s 2 dětmi bych pro zaměstnavatele byla absolutně out.

Protože potřebuji nejdřív peníze, hoooodně peněz.

protože později už bych děti mít nemohla

Protože později už se taková nabídka nemusí opakovat.

Protože práce není to nejdůležitější.

protože práce není všechno, v "kariéře" jsme nahraditelní a můžeme ji začít budovat později

Protože práce počká a není vyloučeno, že se později najde jiná dobrá příležitost, kdežto plodnost s věkem klesá a nechtěla bych zůstat bezdětná, nebo být "stará matka". Osobně si ale myslím, že není nutné volit vždy mezi rodinou a prací. Já jsem například při mateřské začala podnikat a nejsem tolik ve stresu kolik si vydělám, protože mám nějakou jistotu v rodičovském příspěvku.

Protože práce přináší peníze a pro založení rodiny je třeba mít zázemí a finance.

protože práce se nemůže vyrovnat tomu stát se rodičem

Protože pracovní nabídku nedostává člověk každý den, rodinu může založit i později.

Protože pravděpodobnost že v té době budu mít přítele se kterým bych chtěla založit rodinu je téměř nulová

protože pro dobrou rodinu musí mít člověk finance a ty si bez práce nemůže zajistit

protože pro mladého člověka je důležité si "zkusit" finanční nezávislost a pak se rozhodnout

Protože pro většinu žen ve věku do 30-ti let je geneticky důležité se usadit a založit rodinu.

Protože pro založení rodiny je potřeba vybudovat zázemí a nemám nikoho, kdo by mě sponzoroval a vše jsem musela sama. Navíc po škole by měl člověk poznat život, pracovní povinnosti a jak hospodařit s penězi.

protože pro založení rodiny je v dnešní době potřeba velká finanční stabilita, kterou člověk může získat jen velkými investicemi do vzdelání a do praccovních zkušeností

Protože předpokládám, že dokončení školy je mezi 20 a 25 lety, čili mám ještě chvíli, cca 4 roky na rodinu čas.

protože při práci, nebo ke konci onoho pracovního závazku, lze také založit rodinu, i když by moje role rodiče byla pracovními povinnostmi omezena

Protože při vystudování jsem ještě dost mladá (a nezkušená) na založení rodiny.

Protože raději odložím 5 let rodinu, o kterou se v budoucnu budu moci postarat, než se trápit zbytek života po finanční stránce.

protože rodina je na 1.MÍSTĚ

Protože rodina je nejdůležitější

Protože rodina je pro mě důležitějš a je to to, co mě naplňuje. Mým cílem v životě je fungující manželství a láskyplná rodina.

Protože rodina je pro mě důležitější, než práce.

protože rodina je pro mě stoprocentně mnohem důležitější, než nějaká kariéra.

Protože rodina je pro život mnohem důležitější než kariéra a v případě opačné možnosti se lidem mnohdy stává, že rodinu nezačnou preferovat už nikdy.

protože rodina potřebuje finanční zajištění a po škole jít na mateřskou = žádná rodičovská a minimální příspěvek ze sociálky. V případě, že partner nevydělává min.30tis. měsíčně, je to cesta do chudoby a strádání

Protože rodina se musí něčím uživit.

Protože rodinu by měli zakládat zralí muži a ženy a ne děti. Co takové dítě bez životních zkušeností může dát svému potomkovi? Dítětem ale můžete být také ve 30, 40 i 50 letech! Pokud to nezměnili, tak ve Švýcarsku vám nepovolí sňatek pokud nemáte zaměstnání...

Protože rodinu je dobré založit v plnosti síly a mládí, jednak kvůli sobě, protože mladší muž se může lépe uzpůsobit ke své ženě (žena ke svému muži), jednak protože manželství a rodina, pokud je člověk přijme v plnosti, tak mu nabízí obrovský potenciál pro vlastní rozvoj, a v neposlední řadě kvůli dětem, pro které mívají mlaší rodiče více energie a hravosti (také i biologicky mají mladší ženy i muži lepší předpoklady k dětem).

Protože rodinu mohu založit až tehdy, budu-li na tuto situaci (potažmo děti) finančně připravená.

Protože s kariérou je lepší začít dříve a získat nějaké zkušenosti, s rodinou to již bude složitější a je zde nutnost se stále ohlížet na rodinu a podle toho se rozhodovat.

protože s přibývajícím věkem jsem čím dál víc toužila po rodině

Protože s rozjetou kariérou se člověk k založení rodiny nemusí zákonitě za 5 let dostat. S rozjetou kariérou se nejspíš dětem nedostane takové péče (na druhou stranu možná budou lépe finančně zajištěny). Záleží na konkrétní situaci, věku absolventů vš, připravenosti vztahu na rodinu atd.

Protože se domnívám, že s lepší prací se po mateřské budu rychleji a snadněji zase vracet, než kdybych po škole hned měla děti

Protože se mi nelíbí věty začínající až někdy... Rodiče mají být mladí, tak aby stačili svým potomkům. Mít první dítě v 35 znamená, že až děti odejdou z domu, já už pujdu do duchodu, to je vazne to co chcem?

protože se musí člověk nejdříve zabezpečit, aby měl kde vychovávat dítě, popř. děti

protože sem mladý a na založení rodiny budu mít ještě čas

protože semi to v mládí stalo.Byla jsem zamilovaná a o nic jiného, než žít s manželem jsem nestála.

protože si chci děti užít v ještě relativně mladém věku.... navíc bych si vše představovala tak, že si najdu práci, odpracuji si rok kvůli nároku na mateřskou a pak bych chtěla děti... kariéra se dá dělat i po mateřské, i když je to pak těžší, věřím ale ve své schopnosti a vím, že s tvrdým úsilím lze dosáhnout všeho

Protože si mohu založit rodinu déle.

Protože si myslim, ze člověk po škole je jeste moc mladý na to byt rodičem a bez zkušenosti. Po škole je nutná praxe aby poté s dětmi se člověk lépe uplatnil na trhu práce. Podle mne neni nic horšího nez bez praxe a s dětmi

Protože si myslím, že ihned po škole by se měly využít získané znalosti a člověk by si měl vybudovat alespoň základní pracovní zkušenosti. Tím, že ihned po škole založí rodinu se vystavuje nebezpečí, že získané dovednosti a znalosti zapomene, neboť ne všechna povolání lze vykonávat současně při rodičovské dovolené.

Protože si myslím, že zakládat rodinu v cca 25 letech není tak úplně zodpovědné, když nevím, z čeho ta rodina bude žít. A žít na úkor vlastních rodičů bych nechtěl.

protože si nebudu zakládat rodinu když mám holou prdel, nejdříve si musím najít perspektivní, stabilní zaměstnání (i partner) a po několika letech můžeme založit rodinu, abychom měli nějaké finanční jistoty, popřípadě mít z čeho splácet úvěr třeba na bydlení, auto, abych mohla jít na MD a měla se po MD kam vrátit, abychom měli něco našetřeno a hlavně abychom si do té doby než založíme rodinu něco užili, cestovali atak.

Protože si nedokážu představit založení rodiny bez jejího finančního zabezpečení.

protože si nedovedu představit, že bych si založila rodinu a neměla pro ni zajištění.Dnešní sociální politika neposkytuje jistoty, jako to bylo za KSČ před sametovou revolucí

protože si přeci nepořídím dítě když nejsem finančně zajištěná

Protože skončit školu a následně hned plánovat rodinu je hloupost. Jako by člověk zahodil několik let svého snažení. Podle mne je potřeba, získat prvně zkušenosti, zajet se do pracovníjo procesu, být alespoň částečně nezávislý a zajištěný.

protože škola bez pracovních zkušeností nemá význam a získaná kvalifikace se na mateřské rychle ztrácí

protože tato nebo jiná nabídka mě může být nabídnuta ještě někdy v životě, zatímco děti nepočkají :)

Protože to povede k zabezpečení rodiny, kterou mohu založit později.

protože už vím, že rodina je pro mne důležitější než kariéra

Protože v 18-25 letech je osobnost člověka ještě v režimu útváření a založení rodiny utváření zastaví, nebo alespoň degraduje do uzkého, nebo alespoň užšího profilu.

Protože v 25 letech je na rodinu brzy, neměla bych zázemí, našetřené peníze, neměla bych bydlení a je potřeba se pracovně uplatnit a až poté zakládat rodinu, protože tak jako tak, ženě mateřství, kterému se věnuje na 100% pracovní kariéru naruší.

Protože v 28 letech (ve 23 končím školu + 5 let) je pořád naprosto reálné zakládat rodinu

protože v dnešní době je atraktivní práce málo a založení rodiny stojí nemalé finance a dle mého názoru je třeba mít finanční rezervy

Protože v době ukončení VŠ jsem neměla partnera

Protože v osmnácti (dostudování školy) si připadám stále jako dítě a myslím, že dítě by nemělo mít dítě!

protože v tu chvíle nemám ten druhý závazek

Protože ve chvíli, kdy jsem právě vyšla ze školy nejsme s největší pravděpodobností finančně zajištěná tak, abych se dokázala bez problémů postarat o rodinu. Pokud si vybuduju kariéru, budu mít vyšší mateřskou a budu se mít kam vrátit.

protože vím, že bez peněz dneska nelze podniknout vůbec nic. Těžko se dá zakládat rodina když jste finančně na dně a nemáte práci.

protože z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké po škole založit rodinu, zejména po finanční stránce (bydlení, zajištění potřeb dítěte...)

Protože z vlastní zkušenosti vím, že je těžké sehnat práci, všude po mě chtěli min. 1 rok v zaměstnání, což jako čerstvá VŠ jsem nemohla nabídnout. I přes to, že jsem měla spoustu praxe a 5 let jsem byla dobrovolníkem v organizace - nikoho to nezajímalo a ptali se jen na to, kde jsem byla zaměstnaná déle než rok

Protože zakládat rodinu bez finančního minima je neuvěřitelně složité

Protože zakládat rodinu neplánuju vůbec.

Protože založení rodiny je zásahem do kariéry; je dobré, když se člověk nejdříve sám naučí jednat jako dospělý člověk, seberealizuje se a pozná sám sebe (případně si vytvoří finanční zázemí) a založí rodinu, až když si je jistý, že sám pro sebe udělal maximum.

Protože založení rodiny předpokládá, že bych strávila spoustu let doma s dětmi - to je pro mě něco velmi pozitivního, ovšem obávám se, že hledat první stálé zaměstnání až po třicítce je nereálné. Kdyby to šlo, raději bych upřednostnila založení rodiny.

Protože založení rodiny v ČR je pro většinu bílé většiny finanční sebevražda.

Protože založit dříve rodinu je podle mého názoru lepší, je větší šance otěhotnění (kdyby se náhodou nedařilo, nebude to pak závod s časem). Protože v druhém případě by mohly nastat potíže a protože rodina je pro mě důležitější, zvolila bych si tuto možnost.

Protože založit rodinu hned po dostudování je z finančního hlediska problematické (žádná mateřská)

protože založit rodinu můžu i když budu pracovat

Protože závazek na pět let je v mém věku poměrně dlouhý a nechci mít rodinu moc pozdě. Navíc pracovních možností není jen pár, dalo by se najít i něco jiného, s čím by rodina skloubit šla.

Protože zrovna v této situaci jsem. Svého muže miluji a chci mu dát rodinu, jakou si zaslouží. Práce mě nenaplní, kdežto rodina ano.

Protože, bych bez práce nemohla užit rodinu. Nemohla bych pořídit výbavu pro dítě a zvláště pokud by byla třeba umělá výživa. A navíc po té by se těžko sháněla práce, bez zkušeností a s dítětem.

protože, když bude kariera, tak pak je lehčí si založit rodinu,když je jistota ,že bude mít rodina vše co potřebuje

protože, vychovávat děti není snadné v dnešní společnosti

Prvně je potřeba naplnit sebe, abych mohla svým dětem něco dát. A nemyslím tím finance

první bych si chtěla zajistit alespoň z části budoucnost, ať se později mohu lépe dětem věnovat

Prvni práce může být klíčová pro dalši život. Je nutne získat praxi. S praxi je možné později založit rodinu, obráceně je to těžší (získat práci po mateřské ve vyssím věku bez praxe)

Přece jen je pro mě důležitější rodina a také v vzhledem k věku a s přihlédnutím k aktuální situaci.

Před založením rodiny bych chtěla vidět za sebou kus práce a hlavně nabrat zkušenosti ze skutečného života, abych pak měla dětem co předávat. Jen akademické znalosti nestačí.

Před založením rodiny je dnes třeba vytvořit finanční rezervu. Nákladys na dítě jsou velmi vysoké.

Především bych nebral závazek na pět let, ale na méně. Pracovní kariéra se o pár let odložit nedá a později na vystudování školy nelze takto na to navázat na rozdíl od založení rodiny. Zároveň podotýkám, že byl-li by skutečně závazek na celých pět let bez možnosti úniku, tak zde jsou obě alternativy už víceméně vyrovnané

především proto, že dnes bez práce nic nemáte - peníze, alespoň to vyplývá z našich zákonů - můžete si dovolit bez koruny v kapse založit rodinu?

předchozí otázka není jednoznačná, závisí na věku

předchozí otázka pro mě nebyla úplně jednoznačná.... pokud bych měla několika letou známost a rodinu jsme spolu plánovali už dřív, pak je to jasné.... ale v případě začátku nového vztau bych klidně volila i dobré zaměstnání...

Předpokládám, že když dodělám školu, ještě se necítím na založení rodiny, potřebuju si vybudovat zázemí a oprostit se od svých rodičů.

Předpokládám, že po dokončení studia nebudu mít zdaleka takové finanční zajištění, abych si troufla založit rodinu. Pokud by se stalo, že bych našla vhodného partnera s vysokým příjmem, tak bych o založení rodiny po studiích uvažovala. Jenže primárně mě příjmy partnera vůbec nezajímají, pokud nedře bídu nebo se válí. Ale to se pak promítá i do osobnosti (nevzdělaný/lenoch).

Předpokládám, že školu dostuduji cca ve 23 letech tudíž mám na rodinu dost času. A také abych zúročila to, co jsem se naučila a také a to hlavně abych získala nějaké zkušenosti a praxi a abych se popřípadě měla kam vrátit po mateřské dovolené. Pokud bych hned po škole šla na mateřskou tak pak budu těžko hledat práci jakožto 30 letá (předpokládám že bych měla dvě děti po sobě) bez praxe a bez žádného předchozího zaměstnání.

při dobré organizaci a součinnosti lze obojí zvládnout a na založení rodiny pak může být pozdě (pro ženy). Ale na kariéru není pozdě nikdy.

při přednosti práce se pak začíná 2x, nebo jen krátká doba na mateřské

při založení rodiny mohu částečně pracovat, založit živnost, ale prioritní je každopádně rodina

přijde mi zbytečné studovat a neuplatnit své znalosti hned po škole, za 4 roky (při 2 dětech) spoustu věcí zapomenout, spoustu věcí se změní, je to podle mě kontraproduktivní

Příležitost se má vzít tzv. za pačesy :-)

Příteli je již teď skoro 32, nebudu ho nutit čekat ještě 6 let, mě je sice 23, ale taky bych 5 let považovala za dlouhou dobu.

Rád bych se nejdříve zapojil do pracovního procesu, získal pracovní návyky, praxi a určité finanční a materiální zázemí a poté bych chtěl založit rodinu.

Ráda bych po vystudování VŠ začala pracovat, kvůli sobě i kvůli následné mateřské. Kdybych byla finančně zajištěná, možná bych se více přikláněla k variantě - založit hned rodinu.

ráda bych se realizovala ve vlastním podnikání.

Raději nejdřív rozjet kariéru a mít dítě ve třiceti než naopak.

radši bych ještě "žila", nemusí to být ani práce, ale chtěla bych se ještě věnovat sobě a svým zájmům a potřebám, ne hned mít děti, měla bych je až bych byla připravená

radši bych měla volbu kdykoli opustit či změnit zaměstnání než se uvázat na pět let

Radši bych šla po škole do práce, ale jen na cca 2 roky. Pět let je dlouhá doba. Pak bych nestihla mít děti do 30 let.

Rodiče mne nechtěli pustit jít studovat to co mne bavilo, tak proto.

rodina by měla mít zázemí

Rodina je daleko důležitější než kariéra

rodina je dolezitejsia nez kariera

rodina je důležitá a zdraví se dokáže rychle pokazit, proto bych preferovala rodinu.

rodina je důležitou oporou člověku, na kterou se může vždycky spolehnout

rodina je investice do vlastní budoucnosti a kariéra je investice do budoucnosti zaměstnavatele

rodina je mnohem vic nez naka kariera kariera vam nenahradi lasku radost a nikoho na kom vam zalezi rodina je proste vic nez cokoli na svete

rodina je nenahraditelná, prac. nabídka ano

rodina je pro me dulezitejsi....pracovni nabidka je na 5 let, rodina na cely zivot. Pracovni nabidka se muze opakovat, zalozeni rodiny v pozdejsim veku muze byt komplikovane ze zdravotnich duvodu (nemoznost otehotneni apod.)

Rodina je pro mě důležitější

rodina je pro mě důležitější než kariéra (v případě, že budu mít partnera, který rodinu dokáže dostatečně zajistit - pokud by byl na tom finančně hůř než já, uvažovala bych o kariéře, nicméně rodina je pro mě základ a mé životní poslání)

Rodina je pro mě důležitější, mám ráda děti.

Rodina je pro mě hodně důležitá. Chtěla bych, aby moje dítě bylo zdravé což je pravděpodobnější v nižším věku cca 19-26 let.

Rodina je pro mě na prvním místě, pak až teprve zaměstnání. Bohužel rozhodnutí o založení rodiny nezáleží jenom na jednom z partnerů...

Rodina je pro mě přednější

rodina je pro mě velmi důležitá

rodina je pro mě větší závazek práci si mohu kdykoli najít jinou

rodina je pro mě vším, není nic důležitějšího

Rodina je pro mě základ, mnohem důležitější něž kariéra, potřeba citového bezpečí a zázemí

rodina je pro mě ze všechno nejdůležitější

rodina je pro mne na 1.místě

Rodina je pro mne nejdůležitější

Rodina je štěstí.

Rodina je to nejvíce co člověk může mít.

Rodina je v životě nakonec nejdůležitější, protože je to prostě celý život, práce je "jen" práce.

rodina je vždy na prvním místě

rodina je základ, ostatní je nadstavba

rodina je zázemí

Rodina má pro mě větší hodnotu

Rodina mi přijde důležitější než kariéra. Pokud bych se nedostala do výrazné finanční krize, byla by pro mě rodina určitě na prvním místě.

rodina nade vše

Rodina nepočká. Pokud jsem dostatečně dobrá, najdu si práci i potom.

rodina počká,napřed se musí vydělat dostatek peněz

rodina potřebuje finanční zázemí

Rodina potřebuje penize

rodina pro mě je důležitější

rodina se dá založit i při práci. Rovněž práce mi pomůže se postavit na vlastní nohy a stabilizovat finanční zajištění budoucí rodiny

Rodina vyžaduje finanční zajištění, lepší práce vyžaduje pracovní zkušenosti ještě dřívě než vědomosti ze školy ještě více zastarají.

Rodinné zázemíje pro mě to nejdůležitější, teprve s ním za zády jsem schopna si plně užívat kariéru či ciokoliv dalšího.

rodinu dávám ve svých hodnotách výše než kariéru

rodinu je nutno přeci zabezpečit a je třeba vybudovat zázemí

Rodinu je optimální zakládat kolem 30 roku života, čili do té doby je dobré se věnovat zahajení pracovní kariery a vybudování ekonomického zázemí.

RODINU JSEM CHTĚLA HLAVNĚ PROTO, ŽE JSEM VĚDĚLA ŽE TO PŮJDE TĚŽKO,POVEDLO SE AŽ V 28 LETECH

rodinu jsem chtěla založit až kolem 30. roku

Rodinu jsem nikdy neplánoval, nechal jsem tomu volný průběh a až přišla správná doba řešil jsem to.

Rodinu mohu zakládat při rozvinuté kariéře, opačně to jde hůře.

Rodinu mohu založit vždy, pracovní nabídka se opakovat nemusí.

rodinu můžu založit potom co si vybuduji určitou kariéru dobrá pracovní nabídka nemusí přijít vždy

Rodinu potřebuji uživit a to se mi povede nejdříve s prací a 5 let je doba, tak akorát před založením rodiny

Rozhodně by záleželo na mém věku: Myslím si však, že se více vyplatí míˇn alepsoˇn nějaké zázemí, něž se narodí první dítě.

rozhoduje věk partnerů

rozvoj osobnosti

S ohledem na nízký věk pro založení rodiny, možnost získat zkušenosti, poznat nové lidi, nové věci, finanční jistota.

s rodinou je to všechno veselejší - navíc rodinný a pracovní život se dá normálně skloubit

samozřejmě by záleželo na tom, zda-li bych měla partnera. Pokud ano, možná bych dala přednost takovému závazku, při kterém by nebyl problém jít v průběhu na mateřskou. Pokud ne, klidně si pořídím psa a vezmu atraktivní pracovní nabídku.

Samozřejmě záleží na momentálním věku.Já jsem porodila první dcerku ve 28 letech a to by jsem neodložila ani za nic. Děti jsou to nejlepší co můžeme zažít.

Samozřejmě záleží na situaci. Pokud bych po ukončení studia měla staršího partnera, který by toužil po rodině v horizontu kratším než 5 let pak bych o tom přemýšlela. A třeba zvolila jinou, méně atraktivní práci. V opačném případě bych neváhala a chtěla získat praxi a zjistit své schopnosti uspět v daném projektu. Odpíchnout se bez praxe po několika letech mateřské není jednoduché.

Skončí-li žena vysokou školu ve 23-24 letech, je vhodné, aby před založením rodiny měla i nějakou pracovní praxi. Závazek na 5 let znamená, že by první dítě mohla mít v 29 letech a to není pozdě. To často mají i ženy, které nemají pracovní závazek na určitou dobu, ale potřebují si našetřit na bydlení, najít vhodného partnera, získat pracovní zkušenosti, aby se po mateřské měly kam vrátit.

Souvisí to s dnešní ekonomickou situací. Nejdříve bych si chtěla zajistit praxi, vzhledem velké problematice přijetí matek po rodičovské dovolené do zaměstnání. Jiná situace je, pokud bych podnikala.

stará matka není to pravé- pozná každá po padesátce

Start na pracovním trhu je pro mě hodnotnější než založení rodiny.

Stojí-li volba takto, je lépe rodinu zakládat profesně zakotvený a zajištěnější.

Studovala jsem, abych získala dobrou práci, dobrá práce mi pomůže lépe zabezpečit v budoucnu rodinu

svoboda

Šance mít zdravé děti je limitována věkem a u mnohých je velmi malá - počít dítě mohou jen ve velmi krátkém životním úseku. Pokud ignorují své biologické hodiny, zůstanou bezdětní.

Špatně se hledá nová práce s dítětem. Lepší to mají maminky které už ve firmě dělali a vrací se z mateřské. Už něco o té práci vědí a rychle se naučí věci které se během jejich nepřítomnosti změnili.

Ta otázka je špatně položená. Chce to upřesnit věk absolventa, věk jeho partnera a uvést, jestli vůbec nějaký je. Nebudu bez dobrého partnera zakládat rodinu. Protože v 35 je pozdě!

tak jsem to udělala ve své životě - neměla jsem prostředky na zaopatření dítěte a ani partnera se kterým bych rodinu založila. i kdybych měla partnera rozhodla bych se stejně - chci-li dětem umožnit vzdělání jaké si představuji, potřebuji mít určitě prostředky na toto.

taková příležitost se již nemusí naskytnout + současný přítel by chtěl s dítětem počkat

Takto jsem hodnotově orientován.

Taky by se mi mohlo stát, že bych měla kariéru, ale život bez dětí - to v žádném případě

taky bych si na to mimi potřebovala nejdřív vydělat :)

taky záleží, kolik je mi let, co je to za práci, jestli mám partnera atd -- odpově´d na otázku 5 tedy není relevantní

Tato otázka je pro mne velice těžká. Ráda bych založila rodinu už teď, ale ekonomická situace mi to nedovolí. Stále studuji a nejdříve by bylo nejlepší dostudovat, sehnat si práci a až poté si založit rodinu. V současné době mám partnera, který má stálý pracovní úvazek a je zde spokojený. Já však vydělávám v brigádách velmi málo. Upřednostnila bych práci po škole jen kvůli tomu, abych své dítě dokázala dostatečně zabezpečit a dát mu vše, co je potřeba, v kvalitě, která je co nejlepší. Navíc aby byl i klid v rodině, protože z vlastní zkušenosti vím, že pokud chybí finance, je to velký stres a i zdroj hádek v rodině.

Tato otázka přišla před třemi lety, byla jsem těhotná, rozhodnutí bylo dítě. Bylo to brzy v tehdejším vztahu i co se věku týče, ale i tak byla volba jasná a jsme teď všichni tři šťastní. :) A důvod? Asi lepší teď než aby se to pak třeba znovu nepodařilo, až bychom byli "připravení".

teoretické znalosti získané ve škole jsou v pracovním životě k ničemu, pokud k tomu člověk nemá aspoň nějakou praxi. Když budu mít 5 let praxe, tak jednak budu mít možnost trochu si našetřit na založení rodiny, taky se trochu naučím fungovat v životě sama za sebe v mezi dobí mezi tím, kdy všechno zařídili rodiče a tím, kdy se já budu muset starat o své děti, a taky se mi bude po mateřské snáze zapojovat do pracovního života.

Těsně po škole je ještě dost času na rodinu.

to je logické, přece nestuduji proto, abych hned zůstala doma s dětmi. Získám nějakou praxi, možná kontakty a pak návrat po mateřské dovolené, nebude tak problematický, jako pro ženu sice se školou, ale bez jakýchkoliv zkušeností a praxe

to má být dotazník nebo slohovka?

to si můžete naplánovat jak chcete, když si dítě naplánujete, a nepřijde nabídku lze s klidem přijmout, když přijde dítě žádný závazek s tím nic neudělá, to nejde vynutit

To záleží na věku opuštění školy. Pokud někdo dostuduje v 19, 20 letech, klidně se může zavázat na dalších 5 let. Pokud někdo dostuduje ve 25, už je to na váženou, zvlášť u ženy. S dětmi není dobré začínat pozdě. Já jsem porodila první dítě ve 23 letech a udělala bych to tak znovu.

toto je těžké a plán je jedna věc a realita druhá. Záleží zda máte partnera, jak jste s ním dlouho, zda chete mít rodinu, zda máte nějaké zázemí, zda on pracuje atd.......

Udělala jsem to tak a nelituju. Při dokončení školy je člověku 24 nebo 25 let, pětiletý závazek lze akceptovat. Ale je třeba začít plánovat rodičovství dříve, než ten závazek skončí.

ukončení VŠ je v cca 25 letech, odsunutí rodiny do věku 30 let je pro ženu pozdě

Upřednostnila bych ji proto, že chci vydělat nějaké peníze když jsem dostala nabídku práce

upřednostnila bych kariéru - bez práce nebudu mít peníze na dítě

upřednostnila bych kariéru právě kvůli založení rodiny,možnosti finančního zabezpečení,protože v dnešní době si každý musí i při nenadálých či dokonce tragických situacích poradit sám s minimální či nulovou podporou státu

Upřednostnila bych kariéru z důvodu získání praxe a zužitkování znalostí získaných studiem.

Upřednostnila bych kariéru, abych prostřednictví ní mohla zajistit zázemí pro budoucí rodinu.

Upřednostnila bych kariéru, abych získala praxi, se kterou bych poté mohla hledat práci, pokud poté přijde dítě. Navíc jsem ten typ člověka, který se necítí na zakládání rodiny hned. Chci si užít plnými doušky svobody, poté se vázat.

Upřednostnila bych kariéru, protože bych se chtěla nejprve věnovat kariéře a až poté založit rodinu.

upřednostnila bych pracovní kariéru, protože je zde vidina finančního zázemí, důležitější je pro mě mít vydělané peníze, abych měla dobrý pocit do budoucna, poté mohla založit rodinu a dětem poskytnout potřebné věci a nešetřit na nich, což dnes bez jistého zaměstnání a peněz nelze

Upřednostnila bych pracovní kariéru, protože po škole by se mělo jít první do práce a až po tom si zakládat rodinu. První si udělat ekonomické zázemí pro dítě.

Upřednostnila bych pracovní kariéru,protože hned po škole nechci zakládat rodinu a navíc si myslím,že pro založení rodiny je potřeba finanční zajištění a do budoucna budu potřebovat získat nějaké zkušenosti v pracovní oblasti a to by později bylo těžší.

Upřednostnila bych pracovní nabídku pouze z finančních důvodů, protože matky bez předchozího stálého zaměstnání (v ideálním případě smlouva na dobu neurčitou) nemají na mateřské dovolené adekvátní finanční podporu od státu. Případně pracovní nabídka umožňuje našetřit do budoucna nějaké peníze pro založení rodiny - viz. předchozí bod.

Upřednostnila bych založení rodiny, protože na děti jako žena tolik času nemám, na kariéru je biologicky k dispozici více času.

Upřednostnuji hned po škole si získat alespoň nějaké zkušenosti v pracovní sféře a za krátko děti.

upřednostňuji se nejdříve finančně zabezpečit, vytvořit si rezervu a odpracovat nějaké roky, aby měl člověk vůbec z čeho pobírat mateřskou a rodičovský příspěvek

upřednotnila bych založení rodiny - udělala jsem to tak i v reálném životě a nastoupila jsem do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené

už jsem tak učinila a bylo to to nejlepší rozhodnutí

V 19/25 letech si můžu ještě vybírat. Ovšem, toto je můj - čistě můj pohled, když žijete ve vztahu, je nutné znát názor a priority partnera.

V 25 jsem ještě rodinu nechtěla, radši jsem zvolila možnost jít uplatnit nově nabyté teoretické zkušenosti v praxi

V cervnu jsem dokoncila VS, nyni jsem OSVC a deti planuji tak do dvou let. Libi se mi, kdyz jsou mladi rodice a v tomhle ohledu neni na co cekat. kazdy ma dostatek casu a pak se divi, ze nemuze otehotnet...

V dnešní době je bohužel nutností být nejprve finančně zajištěn. A to znamená mít pokud možno jistý příjem v delším časovém horizontu. Pak se může začít uvažovat o založení rodiny.

v dnešní době je dobré mít finanční zabezpečení,příležitost by se nemuselá opakovat.

v dnešní době je důležité nejdříve si vybudovat dobré pracovní postavení a pak v klidu založit rodinu

v dnešní době je důležité vybudovat zázemí před početím dítěte

v dnešní době je mít rodinu bez něčeho dokázaného luxus

V dnešní době je těžké mít lukrativní zaměstnání a s dětmi je to ještě horší (pro ženu). Takže hned po škole je určitě lepší mít nějakou praxi a děti až po tom (na druhou stranu rozhodně zase příliš neodkládat)

V dnešní době je to nutnost.

v dnešní době je velký problém získat práci a tak není nic divného založit rodinu později

V dnešní době je velmi obtížné najít pracovní místo, takže se těžko odmítne atraktivní pracovní nabídka.

v dnešní době je velmi složité najít si práci, rodinu bych se snažila založit co nejdříve

V dnešní době je, z mého pohledu, relativně nákladná záležitost.

V dnešní době jsou dle mého podstatnější finance, pokud nechce rodina být závislá na pomoci druhých.

V dnešní době kariéru po mateřské není mnoho možností a prac. příležitostí. Zaměstnavatelé neradi zaměstnávají ženy s dětmi.

v dnešní době můžu být ráda,že jsem práci sehnala a nyní je běžné mít dítě kolem 30 let

v dnešní době s vysokou nezaměstnaností nic jiného nezbývá (nejdříve kariéra=příjem peněz), poté rodina (a mít se kam vrátit - do zaměstnání)

V dnešní době se žádá určitá praxe a nemít ji ihned po škole není zrovna fajn. Naučit se osamostatnit, naučit se postarat sám o sebe než se začnu starat i o někoho dalšího, kdo je navíc na mě závislý, je fajn.

V době kdy jsem dostudovala jsem už rodinu měla. Nyní po vlastnictví rodiny jsem na tom stejně jako předtím, když bych měla řešit jestli kariéru nebo rodinu. Záleželo by na tom co by přišlo dřív. Nabídka práce, vezmu práci a tím i kariéru a pokud by následně přišla rodina, řešila bych to a i na opak. Je ale jisté, že rodina je už na celý život, kariéra tady na 5 let.

v mladém věku je kariéra důležitá, aby se měl kam člověk vrátit po mateřské

V mladším věku je to perspektivnější, vybudovat ekonomický základ a na něm pak postavit rodinu. Obráceně to podle mne jde hůř.

v otázce 5. mi chybí možnost - dle situace. V případě stálého vztahu a po dohodě s partnerem, bych klidně uvažovala o založení rodiny.Nicméně zvolila jsem pracovní kariéru. I v případě prac. závazku lze otěhotnět a ze zaměstnání odejít.

V otázce není řečeno nic o tom, zda v té představě mám stabilní vztah a v jaké je fázi. V době, kdy jsem dostudovala VŠ, jsem žádný na obzoru neměla. Nehnala bych se rozhodně do založení rodiny s prvním, jen proto abych tu rodinu měla. Měla jsem odjakživa představu, že bych rodinu založila ve věku kolem 28 let, což je cca 5 let od absolvování VŠ. Ostatně mám představu, že člověk ve 25 je málokdy zralý na založení rodiny

V podobné situaci jsem byla, jen ten závazek nebyl tak konkrétní a tak dlouhý, byl spíš ve smyslu: "nevyplatí se mi vás půl roku zaučovat, abyste mi po roce odešla na mateřskou, byl bych rád, kdybyste zůstala déle". Zůstala jsem. Ve firmě pak nastaly problémy, otěhotněla jsem a o dítě taky přišla. Původně jsem chtěla otěhotnět hned po zkušební době. Dnes bych nebrala ohled na zaměstnavatele, který říká, co se mu hodí, ale víc myslela na sebe a svoji rodinu.

v prvé řadě lze pracovat na různých pozicích i s dítětem, takže nelze říct, jaká by byla moje skutečná volba, nicméně pokud by to byla lukrativní nabídka, neváhala bych a šla do toho

v té době mi je 26 let. Ve 30 mít první dítě je sice už na hraně, ale budu mít pracovní zkušenost a to se mi bude hodit, když budu po mateřské hledat práci. Navíc, nikde není psáno, že musím celých 5 let pracovat...

v tomto věku je na rodinu čas

v žebříčku hodnot je pro mne rodina výše, než uplatnění

V životě existují nabídky, které se neodmítají - mohou člověku otevřít dveře, obohatit jeho zkušenosti, rozšířit jeho obzory. Pokud vycházím z předpokladu, že by mne taková nabídka posunula i finančně někam dále a umožnila mi vybudovat zázemí pro rodinu, odložila bych založení rodiny rozhodně za možnost načerpat zkušenosti a připravit pro budoucí rodinu lepší zázemí (které většina studentů těsně po škole nemá).

Ve 24 mi přijde na založení rodiny brzy.

ve 25 letech je na založení rodiny ještě čas - do cca 30 let..

Ve chvíli, kdy se rozhodnu pro děti, už pracovní nabídku nedostanu, takhle si můžu vydělat a získat praxi.

Ve věku, kdy dostudujete, těžko přemýšlíte nad založením rodiny, očekáváte v tu chvíli od života trochu něco jiného, než mít děti.

věk - dostatek času, osobní pocit, který říká, že se na to ještě necítím..

velice ráda bych řekla druhou variantu .. ale když se na to podívám zpětně i pro blaho budoucí rodiny, je lepší získat nějakou praxi .. pro to, abych se kam měla vrátit po mateřské

velká výzva, která se nemusí opakovat

Věřím, že pracovní nabídku lze získat i při zakládání rodiny. Ale biologické hodiny a ideální rozvržení ve vztahu je daleko těžší k dosažení. Navíc při založení rodiny se mohou naskytnout nové možnosti pro rozšíření studia.

vidím zpětně, že to bylo dobré rozhodnutí, když jsem to tak před 17 lety udělala, nyní je mi líto mladých kolegyň, které hodně pracují, rodinu odložily a mezitím je opustili partneři, takže už to možná ani nestihnou. navíc má v mladším věku člověk víc energie na děti, je méně úzkostlivý

vlastní bydlení pro budoucí rodinu, dítě bych považovala jako velké omezení ve všem čemu se věnuji

vlastní zkušenost, která se ukázala být s postupem času tou nejlepší

Volba pracovní kariéry pouze pod podmínkou, že nebudu muset kvůli věku omezit počet dětí.

VS jsem dostudovala ve 25, v tu dobu jsem jiz pracovala na plny uvazek a vedela jsem, ze prvni dite bych chtela porodit drive, nez mi bude 30 let, bylo to dobre rozhodnuti, vyvazena kariera i role matky

Vše záleží na konkrétní situaci a dohodě partnerů.

vybudování si alespoň základní pozice a nabrání praxe pro lepší shánění práce po návratu z RD,také jako pracující mám nárok na výplatu mateřské,na podporu při nástupu na neschopenku

vybudovat finanční a tím i materiální zázemí

vydělání nějakých peněz do začátku

vydělat peníze a zabezpečit se na dobu na MD

vydělat peníze na rodinu

vycházím z toho že je to mladý člověk který ještě nemá závazky, nemá nic našetřeno, a dobrá pracovní nabídka se neodmítá, mladý by si měli nejdřív trochu našetřit a pracovat než založí rodinu. s rodinou a dětma se pak již kariéra dělá obtížněji....

Vyplňuji podle toho, jak jsem to měla já. Partnera jsem po škole neměla, takže možnost založit rodinu byla nereálná, proto jsem se upnula spíše na budování kariéry a praxe v oboru.

výsledek přizpůsoben životní situaci, věku apod.

vyšlo by to akorát na dítě ve správných letech

vytvoreni zázemí pro budoucí rodinu

využít dosaženého vzdělání, vydělat peníze

využít znalosti, možnost výdělku a cestování

Vzhledem k memu veku (23 let) bych uprednostnila karieru a to proto, ze je zde uveden konkretni casovy udaj. Cca ve 28 si predstavuji zacit s rodinou, takze by mi to vyslo, zaroven bych mela moznost i neco dokazat a rodinu si financne "predzajistit".

vzhledem k současnému problému s otěhotněním mladých lidí, úžasné pracovní nabídky chodí pořád, lidské tělo pořád nerodí :-)

vždy by záleželo i na situaci partnera a vzhledem k tomu, že já bych po škole neměla praxi, tedy bych měla nárok na minimální finanční podporu v těhotenství a na mateřské, bála bych se vše ponechat pouze na partnerovi (zvlášť, když on sám by ještě studoval)

Vždy je dobré mít nějaké finanční zázemí a to před založením rodiny.

Vždycky bylo mým největším živ. cílem mít rodinu (dítě)

x

z čeho by se dala v dnešní době živit rodina, když není řádné zaměstnání

Z důvodu ekonomické situace

z důvodu věku - po dostudování SŠ či VŠ (Bc.) je na děti dost času :)

Z důvodu zabezpečení budoucí rodiny v době, kdy bude mít nižší příjmy

Z důvodu zabezpečení, bez práce by rodina nevyžila

z finančních důvodů.

z hlediska trhu práce je dle mého názoru lépe mít "rozjetou" kariéru před založením rodiny než vztoupit na trh práce bez praxe a ještě s dítětem...

z kariéry se dá velmi rozumně následně zabezpečit rodina

Z mého hlediska je lepší mít nejrpve nějakou základní praxi, zisk i peněžní, z kterého mohu zajistit základní potřeby i pro dobu bez výdělku (např. pro dobu rodičovské dovolené). Po škole je třeba osamostatnit se od rodičů, založit si vlastní bydlení atd.

Z mého pohledu, protože je určitě velkou výhodou jít do trvalého vztahu s různorodými životními zkušenostmi, které z nás utvářejí osobnost, zvyšují zdravé sebevědomí a snad snižují naivitu.

z osobních důvodů

Z toho důvodu, aby byla já i moje rodina v budoucnu finančně zabezpečena. Po vysoké škole je na děti ještě brzy.

Z vlastních zkušeností se domnívám, že rodinu založit rodinu je pro budoucí život podstatně důležitější, samozřejmě pokud preferujete, že chcete mít děti, vnuky atd.

za 5 let bych určitě již uvažovala o založení rodiny, po dokončení školy bych dala přednost pracovní nabídce, ale určitě bych neuvažovala odkládat založení rodiny na pozdější dobu

za 5 let vybuduji postavení, zajistím trohcu financí, pokud šetřím a poznám partnerka, partnerku

za prvé se člověk nějak musí nejdřív uživit sám, než si pořídí dítě, takže je lepší si najít stálé místo a třeba za rok uvažovat o pořízení si dítěte; za druhé je snažší dle mého názoru nastoupit na dobré místo hned po dokončení školy, než se jakoby vracet na začátek (shánění práce) po x letech rodičovské..

za těch 5 let se člověk může v klidu zabývat kariérou, užívat si život naplno a potom teprve může uvažovat nad rodinou, v opačném případě to jde těžko

zabezpečení do budoucnosti

Zabezpečit (potencionální) rodinu je pro mě důležitější, životní standard atd.

Zahájení pracovního života a získání financí - je lepším vstupem do pozdějšího rodinného života.

Zajistit si práci a živobytí je základ. Miminko může přijít během toho.

zajištění budoucnosti pro potomka

zajištění existence

zajištění jak sebe, tak i vytvoření budoucího zázemí pro rodinu

zakládat rodinu bez fin. zabezpečení mi přijde jako hloupost. Navíc začít sbírat pracovní zkušenosti až po narození dítěte mi přijde poměrně pozdě.

Zakládat rodinu nehodlám vůbec - pokud rodinou chápete plození dětí (a nikoli pouze uzavření manželství nebo registrovaného partnerství)

zalezi take na tom, zda by clovek jiz nekoho i mel. kdo je singl pujde makat, ale kdo ma zalezi zda ut chteji. ja zati stale pracuji abych mela narok na materskou, jinak bych uz davno rodinu chtela mit.clovek potrebujw praxi, aby ho pak meli kam po materske zaradit. bez praxe sezene clovek jeste hur praci

záleželo by na kvalitě partnera

Záleželo by na situaci - jako pro muže pro mne ale není brzké založení rodiny až tak důležité a pracovní kariéra se nevylučuje.

záleželo by na situaci, ale založení rodiny považuji za přednější obecně

Záleželo by na tom, zda bych se na mateřství "cítila", zda bych dítě chtěla. Já ovšem tuto touhu po škole neměla, tedy logickým krokem je nástup do práce a budování zázemí pro budoucí (hypotetické) dítě.

Záleželo by na věku, kdy je studium dokončené a jestli je s kým rodinu založit...

záleželo by na více faktorech (věk, pracovní schopnost druhého partnera, co by to bylo za kariéru atp.), ale upřednostňuji život před penězmi - neboli dát život (děti) před "nahrabáním" si peněz, užíváním si atp.

Záleží na pocitech. Hned po škole bych určitě upřednostnila kariéru, ale okolo věku 28-30 by určitě přišla na řadu rodina.

záleží na situaci, mám-li vhodného partnera, upřednostním založení rodiny.Kariéra se dá dělat i později.

Záleží na situaci, pokud by si člověk vydělal během těch pěti let hodně peněz, aby mohl pak děti výrazně lépe zabezpečit než v jiném zaměstnání, volila bych 1. Pokud by manžel vydělával dostatek peněz, nebo pokud by práce nebyla moc dobře finančně hodnocená, volila bych variantu 2.

Záleží na situaci. Pokud bych měla manžela, který by chtěl díte a věk přes 30, volila bych dítě, v jiné situaci kariéru

Záleží na tom kterou školu pokud SŠ tak by nebyl problém pro mě na 5 let jít pracovat ( SŠ doděláte ve 20letech a po 5 letech mít dítě není problém) Ale pokud bych měla po VŠ jít na 5 let pracovat je pro mě pozdě mít ve 30 letech dítě...

Záleží na tom, kolik by mi v té době bylo...

záleží na tom, zda se jedná o ženu či o muže. Dále v jakém věku dotyčný dostudoval. Jiné to bude ve dvaceti (pak je přednost kariérní dle mého názoru přínosný pro budoucí zajištění rodiny) a jiné to bude po 25 roku života. Zejména žena v tomto případě již musí počítat s tím, že zakládat rodinu ve třiceti, již nemusí být bez potíží (myšleno v ohledu na pravděpodobnost problémů s početím)

záleží na tom,kolik by mi bylo let,ale myslím si,dřívm ít děti a pak mít víc času na sebe

Záleží na věku budoucí maminky. Jelikož předpokládám, že dostudované vysokoškolačce je cca 26 let a po 5 letém závazku by zakládala rodinu v 31 letech, rozhodně by se těhotenství nemuselo obejít bez problému. Druhé dítě by už nemusela mít nikdy.

záleží na věku dostudování školy - pokud by se jednalo o střední, tak mám na rodinu čas. Pokud o vysokou, tak by muselo jít o opravdu dobrou nabídku nebo pro mne v dané situaci výhodnou - např.ve městě kde žiji apod. Vliv má rozhodně také možnost uplatnění se - je-li nízká, volím nejdříve kariéru....

Záleží na věku, ale už jsemve věku, kdy rodina je před karierou

Záleží samozřejmě na okolnostech. Ale odložit kariéru neznamená, že se už nikdy nenaskytne jiná příležitost, zatímco odkládat založení rodiny často končí tak, že člověk rodinu nakonec nemá, aspoň ne funkční.

Záleží také na věku, kdy dokončuji školu. Pokud dítě nestihnu do 30 let, potom volím rodinu,

záleží, kdy bych dostudovala....pokud bych dostudovala ve věku cca 24, poté bych chtěla získat pracovní praxi. Přesto záleží na podmínkách a domluvě s partnerem. Pokud bychom měli rozpor, tak bych upřednostnila horší práci na dobu cca 1-2 roky a poté rodinu.

zalozeni vlastni rodiny pro me neni a nikdy nebylo prioritou. rodina je pro me muj pritel.

Založení kariéry je nutné, ale založit rodinu - s dítětem - se nemusí hned podařit - a pak, mohu tvrdit, že jsme to neplánovali.... třeba se časem ukáže, že ta práce není ttak úžasná a stejně raději založím rodinu - to je vše možné

založení rodiny - kvůli dlouhému závazku

založení rodiny by měla být spontánní věc nezávislá na kariéře

Založení rodiny by mělo probíhat v klidu a proto by rodiče by měli mít vytvořené prostředí pro příchod potomka (dostatečný příjem, bydlení, možnost další kariéry a ev. zajištění pomoci při výchově, např. od prarodičů).

Založení rodiny ihned po studiu je opravdu brzy.

Založení rodiny je otázkou připravenosti jak po lidské stránce, tak po materiální

Založení rodiny je pro mně důležitější.

Založení rodiny je vázáno na ekonomické zabezpečení. Nejprve bych našla stálé zaměstnání, poté zakládala rodinu (myslí-li se tím děti). Věřím, že "závazek" 5 let by nebyl striktní a založit rodinu by šlo i dříve (během této doby).

založení rodiny má svůj časový limit, kariéra nikoli. Valem přibývá nešťastnic, kterým ujel vlak, čímž myslím mateřství, protože vdát se múžou i v osmdesáti

založení rodiny nelze plánovat

založení rodiny počká, naopak nastupovat do práce ve 30 letech bez zkušeností je značně limitují pro trh práce

založení rodiny poskytne úplně jiný rozměr. Není možné dělat oboje, protože to v podstatě nedává smysl.

založení rodiny připadá v úvahu až tehdy, když si vytvořím materiální podmínky k tomu, abychom se o rodinu (děti) mohli postarat. založení rodiny v sobě zahrnuje výpadek v kariéře u jednoho rodiče, proto je vhodné vybudovat si základy pracovního uplatnění, škola sama o sobě není profesní zkušeností, návrat do profese po rodičovské bude jednodušší, pokud už rodič získal před rodičovskou praxi s uplatňováním své profese

založení rodiny znamená velké finanční náklady, takže bych si na to nejdříve vydělala peníze :)

založit rodinu se nechystám

zas tak atraktivní nabídka to není, když se tam musím uvázat na 5 let

Zatim nechci mit deti. Plus nelze mit deti bez financi a zebezpeceneho bydleni.

zatím není vhodný partner k dispozici

Zatím nestojím o zakládání rodiny. A rozhodně nechci zakládat rodinu, pokud nebudu mít aspoň nějakou jistotu, že ji budu schopen finančně zajistit.

Zatím se na rodičovství necítím a kdybych si to v budoucích 5 letech rozmyslela, tak karieru ukončím i kdyby se na hlavu stavěli.

Zatim se necitim na potomka (je mi 24 let), tudiz bych zkusila zatim zajimavou praci, protoze nabidka uz se nemusi opakovat a obecne si myslim, ze clovek ma mit dite pokud mozno v situaci, kdy se na nej citi pripraveny (coz je pro nekoho ve dvaceti, pro jineho treba o deset let pozdeji) a nejlepe, kdyz ma za sebou nejakou praxi v oboru, aby se po rodicovske dovolene dalo v praci na neco navazovat, nekam se vracet

závazek na 5 let je už moc dlouhý, chtěla bych mít děti do 30ti

závisí také na tom, v jakém věku člověk školu dokončí...ve svém případě jsem měla jasné cíle o tom, kdy si chci založit rodinu a pracovní nabídka by na to vliv neměla

zdr. hledisko, věk - rodinu bych založila proto dříve

zdravé děti jsou mi nadevše, není jisté, že ve starším věku už by nebyly problémy se zdravím jejich nebo mým

zdraví, touha po rodinném krbu

Zdravotní důvody - mladší organismus=zdravější organismus. Kariéra neuteče, děti ale nemusí přijít, až se to bude hodit.

ze zdravotního hlediska

Ze zdravotních důvodů.

ze zkušenosti: víc si rozumím s dětmi, které jsem měla ve dvaceti než s těmi, které jsem měla ve třiceti

Zisk financí a pracovních zkušeností.

Získala bych cennou praxi + bych mohla našetřit finance na pozdější založení rodiny

získání pracovní zkušenosti po škole se mi zdá více než vhodné, na rodinu času dost, zapojení se do pracovního trhu a nevykolejení z oboru ihned po dostudování

získání praktických zkušeností v oboru

získání praxe po škole

získání prostředků na budoucí založení rodiny

získání zkušeností

získání zkušeností a finančního zázemí

Získání zkušeností a formální praxe, zajištění pracovního místa po případném návratu z rodičovské dovolené v budoucnu

Získání zkušeností a praxe, před založením rodiny, může usnadnit hledání práce po skončené rodičovské dovolené

získání zkušeností navazujících přímo na studium, možnost mateřské dovolené po 5ti letech

získání zkušeností, založení rodiny až kolem 30 let věku

Získat místo a zabezpečení práce i po mateřské

zkušenost

zkušenost

Zkušenosti na trhu práce jsou velmi důležité hlavně po tom, co člověk ukončí rodičovskou. Také peníze obou partnerů mohou přispět k vytvoření finanční rezervy pro založení rodiny později. Pokud by došlo k náhodnému otěhotnění během 5ti let, nikdo ženu nemůže nutit, aby šla na potrat.

Zmíněných 5 let pracovního závazku mi připadá jako ideální doba pro získání praxe a vydělání dostatku peněz, abych si mohla pořídit rodinu.

zpetne: v 25 letech jsem rozhodne jeste nechtela mit deti. Behem prace na 5 let bych predpokladala, ze si vytvorim jiste (hlavne financni zazemi) pro pripadnou rodinu. Dale bych rekla, ze s pracovni zkusenosti je navrat do prace snazsi nez uplne bez praxe

Zrovna to teď prožívám.... Je lepší se vypracovat dokud to jde (mít finance) aby jste pak mohli zapezpečit děti

zúročila bych teoretickou přípravu na škole

zuročit vzdělání

Zvolila jsem náhodnou odpověď. Otázku v podle mě nelze zodpovědět bez znalosti dalších okolností. Nevím, kterou variantu bych upřednostnila, záleželo by to na konkrétní situaci - o jakou nabídku by šlo, kolik let by mi bylo, jestli už nějaké děti mám ap. Předpokládám tedy v tomto konkrétním případě, že už nějaké děti mám, s nimi jsem vystudovala školu a teď se chystám přijmout práci.

Zvolila jsem založení rodiny, protože zde není žádná "mezimožnost", ve skutečnosti bych asi obě možnosti dost zvažovala, záleželo by na mnoha dalších okolnostech. Rodina je pro mě ale velmi důležitá, proto jsem jí zde dala přednost (zda by to tak bylo i v reálné situaci, je otázka).

žádná práce nemůže nahradit rodinu a děti.

ženy to mají ve společnosti těžší. Rodina vs. kariéra. Závazek na dobu určitou se ještě dá upřednostnit před rodinou.

Žijeme pro rodinu

život,budoucnost

7. Na jaké pracovní pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student28624,63 %24,63 %  
administrativa21418,43 %18,43 %  
vzdělávání a školství13311,46 %11,46 %  
OSVČ1089,3 %9,3 %  
prodej a obchod1079,22 %9,22 %  
zdravotnictví a sociální péče1079,22 %9,22 %  
státní veřejná správa857,32 %7,32 %  
bankovnictví a finanční služby564,82 %4,82 %  
IS/IT524,48 %4,48 %  
marketing, reklama, média, PR494,22 %4,22 %  
řemeslné a manuální práce453,88 %3,88 %  
věda a výzkum393,36 %3,36 %  
nezaměstnaný/á312,67 %2,67 %  
strojírenství272,33 %2,33 %  
stavebnictví252,15 %2,15 %  
vrcholový management252,15 %2,15 %  
právní služby191,64 %1,64 %  
zemědělství, lesnictví a ekologie191,64 %1,64 %  
rodičovska dovolená151,29 %1,29 %  
mateřská dovolená131,12 %1,12 %  
důchodce70,6 %0,6 %  
kultura30,26 %0,26 %  
služby30,26 %0,26 %  
Momentálně na RD30,26 %0,26 %  
účetní20,17 %0,17 %  
momentálně mateřská dovolena20,17 %0,17 %  
ekonom20,17 %0,17 %  
v domácnosti20,17 %0,17 %  
poradenství20,17 %0,17 %  
sociální práce20,17 %0,17 %  
doprava20,17 %0,17 %  
materska dovolena20,17 %0,17 %  
účetnictví20,17 %0,17 %  
na mateřské dovolené20,17 %0,17 %  
invalidní důchodce20,17 %0,17 %  
interní auditor10,09 %0,09 %  
řidič10,09 %0,09 %  
dělnice10,09 %0,09 %  
Datart ;) za chvíli Fotolab :-D10,09 %0,09 %  
ve veřejné správě; zakládám si nicméně na tom, že jsem "původem" ze stejné vrcholové pozice přešel z podnikatelské sféry. 10,09 %0,09 %  
příležitostně brigády ve výrobě10,09 %0,09 %  
brigáda v obchodě10,09 %0,09 %  
státní zaměstnanec10,09 %0,09 %  
Doprava, zaměstnanec, střední úroveň řízení10,09 %0,09 %  
pohostinství10,09 %0,09 %  
brigáda úklidy, masáže10,09 %0,09 %  
dobrovolník v NNO10,09 %0,09 %  
mateřská10,09 %0,09 %  
jsem na mateřské dovolené10,09 %0,09 %  
moment.na rodičovské dovolené10,09 %0,09 %  
Momentálně na mateřské dovolene10,09 %0,09 %  
ID10,09 %0,09 %  
mateřská,jinak v cestovnim ruchu10,09 %0,09 %  
rodičovská dovolená + student10,09 %0,09 %  
nyní rodičovská dovolená10,09 %0,09 %  
před důchodem v IT10,09 %0,09 %  
firemní nadace10,09 %0,09 %  
fotograf10,09 %0,09 %  
cestovní ruch (zaměstnanec)10,09 %0,09 %  
technik specialista10,09 %0,09 %  
obchodní firma-stř.management10,09 %0,09 %  
půl úvazku ve vrcholovém managementu při RD10,09 %0,09 %  
péče o blízkou osobu - syna10,09 %0,09 %  
cestovní ruch10,09 %0,09 %  
sociální pracovnice10,09 %0,09 %  
turistický ruch10,09 %0,09 %  
energetik10,09 %0,09 %  
lidské zdroje10,09 %0,09 %  
zpracovatel územních plánů (nikoliv veřejná zpráva, která je pořizovatelem)10,09 %0,09 %  
nyni materska dovolena, jinak veda a vyzkum10,09 %0,09 %  
operativní řízení dopravy10,09 %0,09 %  
pracovala jsem ve službách na letišti, momentálně jsem na mateřské dovolené10,09 %0,09 %  
letectví10,09 %0,09 %  
nyní rodičovská10,09 %0,09 %  
už jsem v důchodu.10,09 %0,09 %  
tč. mateřská dovolená10,09 %0,09 %  
momentalne rodicov.dovolena10,09 %0,09 %  
Důchodkyně...operka...uklízím v rodinách.10,09 %0,09 %  
telekomunikace10,09 %0,09 %  
rentiér, investor10,09 %0,09 %  
programátor - odborná pozice10,09 %0,09 %  
překladatelství10,09 %0,09 %  
muzejní knihovna10,09 %0,09 %  
MD10,09 %0,09 %  
ekolog10,09 %0,09 %  
svobodné povolání10,09 %0,09 %  
personalista10,09 %0,09 %  
zprostředkovatelství zaměstnání jiným lidem10,09 %0,09 %  
cestovní ruch (referent zájezdů)10,09 %0,09 %  
účetní - ekonom - jednatel v s.r.o.10,09 %0,09 %  
momentálně na mateřské dovolené.10,09 %0,09 %  
x10,09 %0,09 %  
teď už důchod10,09 %0,09 %  
Strojvedoucí10,09 %0,09 %  
jinak materska dovolena10,09 %0,09 %  
Letecká doprava10,09 %0,09 %  
logistika - dispečer 10,09 %0,09 %  
momentálně mateřská - rodičovská dovolená. 10,09 %0,09 %  
nákup + produkt management10,09 %0,09 %  
poradenství, vzdělávání dospělých10,09 %0,09 %  
pomocné práce - cestář10,09 %0,09 %  
vedoucí montáží 10,09 %0,09 %  
nyní mateřská, jinak stavebnictví10,09 %0,09 %  
vyšší management10,09 %0,09 %  
toho času na RD s druhým dítětem a současně studuji VŠ10,09 %0,09 %  
umělecká oblast10,09 %0,09 %  
pri studiu vypomaham jako pravni poradce v socialnich sluzbach a take pracuji brigadne jako pruvodce turistu a pokladni10,09 %0,09 %  
rodičovská dovolená, překvapuje mě, že to tu nemáte jako možnost !!! 10,09 %0,09 %  
střední hotelový management10,09 %0,09 %  
cvičitel psů10,09 %0,09 %  
už jsem důchodkyně10,09 %0,09 %  
facility management10,09 %0,09 %  
Senior Process analyst10,09 %0,09 %  
rodičovská10,09 %0,09 %  
úklid cizí domácnosti10,09 %0,09 %  
t.č. mateřská dovolená10,09 %0,09 %  
výuka tance10,09 %0,09 %  
mistr ve výrobě10,09 %0,09 %  
péče o rodiče10,09 %0,09 %  
dělnice na hřbitově10,09 %0,09 %  
vypracovávání znaleckých posudků v oboru ekonomika10,09 %0,09 %  
mediální komunikace na dvou pracovištích 10,09 %0,09 %  
potravinářstvá10,09 %0,09 %  
čerstvě na MD10,09 %0,09 %  
studuji při zaměstnání10,09 %0,09 %  
technolog konstruktér10,09 %0,09 %  
služby, doprava, MD10,09 %0,09 %  
mateřská na 4 letech10,09 %0,09 %  
barmanka10,09 %0,09 %  
knihovnice10,09 %0,09 %  
služby - cestovní ruch10,09 %0,09 %  
umění10,09 %0,09 %  
bezpečnost10,09 %0,09 %  
sociální pracovník - nyní na městském úřadu, předtím sociální služby10,09 %0,09 %  
duchovní péče10,09 %0,09 %  
aktivní komunální politička , cca 12 let zástupkyně starosty10,09 %0,09 %  
důchdce pracujíci10,09 %0,09 %  
Již v důchodu10,09 %0,09 %  
v současné době ale na MD10,09 %0,09 %  
tč. RD10,09 %0,09 %  
na materske, pracujici na polovicni uvazek v logistice10,09 %0,09 %  
vedec10,09 %0,09 %  
rodičovská dovo10,09 %0,09 %  
grafik, webmaster10,09 %0,09 %  
mateřská, jinak personalistika10,09 %0,09 %  
nezisková charitní organizace10,09 %0,09 %  
hlavní účetní 10,09 %0,09 %  
momentálně na MD, ale jinak stát. zaměstnanec10,09 %0,09 %  
pohostinství, cestovní služby10,09 %0,09 %  
knihovnictví10,09 %0,09 %  
ale tč MD10,09 %0,09 %  
Laborantka v potravinářství10,09 %0,09 %  
momentálně RD10,09 %0,09 %  
projektový manažer10,09 %0,09 %  
pracující důchodce, pěstounka,10,09 %0,09 %  
energetika10,09 %0,09 %  
nyní už v starob. důchodu10,09 %0,09 %  
střední management - vedoucí výroby v potravinářství10,09 %0,09 %  
kosmetická poradkyně10,09 %0,09 %  
důchodkyně.10,09 %0,09 %  
už důchodce10,09 %0,09 %  
rodičovská dovolená a design iteriéru10,09 %0,09 %  
Pokladní - brigádnice10,09 %0,09 %  
nepracující důchodkyně jinak administrativa10,09 %0,09 %  
logistika - automobilový průmysl10,09 %0,09 %  
překlady, tlumočení10,09 %0,09 %  
aktuálně na rodičovské dovolené10,09 %0,09 %  
supervizorka zákaznického centra10,09 %0,09 %  
přesněji účetnictví a asset management10,09 %0,09 %  
ochranka10,09 %0,09 %  
Operátor výroby ve fabrice10,09 %0,09 %  
projektový management, telekomunikace10,09 %0,09 %  
jsem v invalidním důchodu 1.stupně 10,09 %0,09 %  
žurnalistika10,09 %0,09 %  
v současnosti jsem invalidní důchodce10,09 %0,09 %  
MD + OSVČ10,09 %0,09 %  
NGO10,09 %0,09 %  
záchranář10,09 %0,09 %  
HR10,09 %0,09 %  
zena pecujici o osobu blizkou10,09 %0,09 %  
Jsem slepá nebo tu není varianta "v domácnosti"? Proč maximálně 3?10,09 %0,09 %  
Firemní finance10,09 %0,09 %  
RD10,09 %0,09 %  
vedoucí zásahové jednotky10,09 %0,09 %  
v pradelne 10,09 %0,09 %  
personalistika a vzdělávání dospělých10,09 %0,09 %  
BOZP 10,09 %0,09 %  

Graf

8. Jste se současným zaměstnáním spokojen/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano82377,79 %70,89 %  
nepracuji70,66 %0,6 %  
nízký plat30,28 %0,26 %  
špatný kolektiv20,19 %0,17 %  
nejsem zaměstnaná20,19 %0,17 %  
mám málo peněz20,19 %0,17 %  
málo peněz20,19 %0,17 %  
mě nebaví20,19 %0,17 %  
nejsem zaměstaná10,09 %0,09 %  
mi nezbývá moc volného času10,09 %0,09 %  
mam malo času10,09 %0,09 %  
už mě po 17 letech nudí10,09 %0,09 %  
pobírám minimální mzdu a mám vysokou školu10,09 %0,09 %  
je hodně náročné10,09 %0,09 %  
je téměř za dva lidi, nárokuje si moc času10,09 %0,09 %  
málo volno. málo peněž10,09 %0,09 %  
špatná atmosféra, špatné vedení10,09 %0,09 %  
je poze na půl úvazku a mzda je nedostatečná10,09 %0,09 %  
mám hrozný kolektiv10,09 %0,09 %  
je málo zakázek 10,09 %0,09 %  
nedosahuji výsledků, kterých bych měl10,09 %0,09 %  
malý příjem,málo práce10,09 %0,09 %  
Pracovni kolektiv neni prijemny10,09 %0,09 %  
děti jsou čím dál nevychovanější , rodiče nechápaví a papírování je důležitější než práce s dětmi. Neustále se vymýšlejí novinky, které nejsou ku prospěchu vzdělávání10,09 %0,09 %  
dělám tuto práci pouze proto, že mám složitý rozvrh ve škole a jinou práci do něj bohužel zatím nevměstnám10,09 %0,09 %  
jsem si dobře zvolil obor, ale ne zaměstnavatele10,09 %0,09 %  
příliš mnoho stresu za málo peněz10,09 %0,09 %  
mi nevyhovuje pracovní doba a pracovní náplň10,09 %0,09 %  
stojím o zaměstnání a vlastní finanční zázemí10,09 %0,09 %  
nepodporuje rozvoj osobnosti10,09 %0,09 %  
mě plně neuživí10,09 %0,09 %  
vydělám málo peněz10,09 %0,09 %  
nevydělávám10,09 %0,09 %  
mě práce nebaví10,09 %0,09 %  
není dostatečně peněžně ohodnoceno10,09 %0,09 %  
neuspokojuje mě10,09 %0,09 %  
jsem student10,09 %0,09 %  
bylo velmi náročné, ale nyní jsem na MD10,09 %0,09 %  
je to jen stáž, kde delam devecku pro všechno10,09 %0,09 %  
nemám peníze10,09 %0,09 %  
zaměstnavatel je neprofesionální10,09 %0,09 %  
chtěla svou pracovní cestu vést jiným směrem.10,09 %0,09 %  
zatím nepracuji10,09 %0,09 %  
potřebuji vidinu pracovního růstu10,09 %0,09 %  
je psychicky i fyzicky velmi náročné a přitom finančně podceněné10,09 %0,09 %  
momentálně žádnou práci nemám.10,09 %0,09 %  
o vysněné práci mám jiné představy10,09 %0,09 %  
šef s námi zametá10,09 %0,09 %  
kolektiv, peníze10,09 %0,09 %  
nesednou mi kolegové a ani já jim10,09 %0,09 %  
Nízké ohodnocení, jinak mě baví10,09 %0,09 %  
mám malý plat10,09 %0,09 %  
jsem na něj překvalifikovaná10,09 %0,09 %  
mě přestala naplňovat, zhoršily se poměry v zaměstnání ve všech směrech10,09 %0,09 %  
na pracovišti nepanují nejlepší vztahy10,09 %0,09 %  
je zde mnoho stressu10,09 %0,09 %  
panuje v něm šikana10,09 %0,09 %  
nemám možnost dalšího růstu10,09 %0,09 %  
nepřináší mi dost peněz, nebaví mě.10,09 %0,09 %  
neumoznuje vyuzit me znalosti a schopnosti, nizky plat10,09 %0,09 %  
pracovala jsem dlouhá léta ve soukromé sféře a zde to není zcela operativní10,09 %0,09 %  
potřebuju víc peněz10,09 %0,09 %  
bych potřebovala zvýšit příjem10,09 %0,09 %  
ano, až na výši výplaty10,09 %0,09 %  
finanční stránka10,09 %0,09 %  
jsem v důchodu10,09 %0,09 %  
je to zatim praxe pri studiu, maly vydelek10,09 %0,09 %  
není to zaplaceno, tak, jak bych si představovala. Jinak jsem ale spokojena10,09 %0,09 %  
málo peněz za hrozně moc náročné práce10,09 %0,09 %  
přijde mi nesmysluplné a nejsem zcela vytížena10,09 %0,09 %  
není dostatečně ohodnoceno, výplaty se často opožďují10,09 %0,09 %  
bylo velice špatně placené10,09 %0,09 %  
bych se chtěla dále rozvíjet na dané pozici coz mi firma jeste neumožnila10,09 %0,09 %  
beru málo10,09 %0,09 %  
málo ohodnocené10,09 %0,09 %  
je daleko a mimo můj vystudovaný obor10,09 %0,09 %  
nepříjemný kolektiv10,09 %0,09 %  
není to stálá práce10,09 %0,09 %  
studium VŠ trvá příliš dlouho10,09 %0,09 %  
mě dané zaměstnání nenaplňuje a finanční ohodnocení je špatné10,09 %0,09 %  
mě momentálně propouštějí pro nadbytečnost10,09 %0,09 %  
práce a vztahy ve firmě mne neuspokojují10,09 %0,09 %  
Těšila sem se na důchod, že konečně pojedu někam na dovolenou, ale finance neodpovídají ženě žijící v podnájmu a sama :-(10,09 %0,09 %  
chci více10,09 %0,09 %  
vztahy na pracovišti10,09 %0,09 %  
je to len dočasná brigáda popri štúdiu a v budúcnosti sa tomu neplánujem venovať10,09 %0,09 %  
v této práci se ani nemohu realizovat ani není příliš dobře placená10,09 %0,09 %  
je špatně finančně ohodnocené10,09 %0,09 %  
je to daleko a zratím 2 hodiny za den dojížděním.al ejelikož nic jiného neumím,musím být spokojená.10,09 %0,09 %  
firma nemá jistou pozici jestli bude i nadále fungovat10,09 %0,09 %  
málo peněz, špatné vedení10,09 %0,09 %  
dokážu a umím více. Další uplatnění hledám.10,09 %0,09 %  
dlouhé dojíždění10,09 %0,09 %  
ji nemám10,09 %0,09 %  
studium mi nevadí, vadí mi to, že se nedaří sehnat brigádu10,09 %0,09 %  
nemám vidinu povýšení ani zvýšení platu10,09 %0,09 %  
nebaví mě to, ale nikdo jiný by to nedělal10,09 %0,09 %  
zde není žádný příjem10,09 %0,09 %  
Jsem málo s rodinou10,09 %0,09 %  
nízké výdělky10,09 %0,09 %  
protože žádnou práci nemám10,09 %0,09 %  
neustálený pracovní plán10,09 %0,09 %  
více důvodů10,09 %0,09 %  
si mě vedení společnosti neváží(jde jim jen o peníze)10,09 %0,09 %  
mám DOP na 84 hodin měsíčně za poměrnou část minimální mzdy10,09 %0,09 %  
studuji :) 10,09 %0,09 %  
stres, tlak, hodně práce10,09 %0,09 %  
pracuji jen na DPČ10,09 %0,09 %  
málo financí10,09 %0,09 %  
mi zabírá víc času, než je zdrávo10,09 %0,09 %  
chvi vydělávat víc10,09 %0,09 %  
sháním práci a výběr je špatný10,09 %0,09 %  
už jsem unavená10,09 %0,09 %  
žádné nemám, studuji10,09 %0,09 %  
už mě nebaví.10,09 %0,09 %  
se necítím být dostatečně oceněna, jak finančně, tak psychicky10,09 %0,09 %  
je špatné vedení, nadměrně práce, málo peněz10,09 %0,09 %  
to pro mě není "vysněná" práce10,09 %0,09 %  
Málo možnosti k osobnímu růstu.10,09 %0,09 %  
je doba co zaměstnavatelum, soukromníkum umožňuje dělat si z lidí loutky.... "bude to tak nebo můžeš jít, lidí bez práce je dost"10,09 %0,09 %  
špatné finanční hodnocení10,09 %0,09 %  
díky otěhotnění jsem o práci přišla10,09 %0,09 %  
peníze10,09 %0,09 %  
chci něco lepšího10,09 %0,09 %  
denodenní rutina bez možnosti hlídání a přivýdělku 10,09 %0,09 %  
jsem před tím byla zaměstnána v jiném oboru a měla jiný druh práce, který mi vyhovoval více.10,09 %0,09 %  
studuji10,09 %0,09 %  
mne nenaplňuje10,09 %0,09 %  
studuju :D10,09 %0,09 %  
studuji už dost dlouho10,09 %0,09 %  
se na UP10,09 %0,09 %  
jsem na mateřské dovolené10,09 %0,09 %  
momentálně žadne nemam10,09 %0,09 %  
jsou denně hodinové přesčasy - neplacené, stres, pracovní přetížení10,09 %0,09 %  
mě nebaví, je náročné a je z něj málo peněz10,09 %0,09 %  
nedostatek financí10,09 %0,09 %  
už bych chtěla pracovat10,09 %0,09 %  
je Práce náročná, pracuji se zastaralými systémy a málo si vydělám10,09 %0,09 %  
Není dle mých představ10,09 %0,09 %  
časově náročné (dlouhé směny)10,09 %0,09 %  
nedoceněno finančně10,09 %0,09 %  
za odvedenou práci a čas, který v ní trávím nejsem dobře finančně ohodnocena a je jednáno se mnou jak s nepotřebným, ke kterému je tak chováno, sprostě a ještě je vyhrožováno, že když nepůjdu na přes čas vyhodí mě a najdou si někoho jiného.10,09 %0,09 %  
to není práce, ketrá by mě bavila 10,09 %0,09 %  
je to nekvalifikovana prace10,09 %0,09 %  
nepracuji ale studuji10,09 %0,09 %  
mám debilního šéfa10,09 %0,09 %  
vydělávám málo peněz10,09 %0,09 %  
bych raději pracovala v oblasti sociálních služeb. Práce v obchodu mne nenaplňuje.10,09 %0,09 %  
nadřízená, nepřesné hranice po sociální reformě pro pracovníky městských úřadů10,09 %0,09 %  
je hodně silové v dnešní době, ale je to výzva, takže vlastně ano :)10,09 %0,09 %  
směnuji10,09 %0,09 %  
nuda a maly plat10,09 %0,09 %  
mi nevyhovuje plat10,09 %0,09 %  
ho opět hledám10,09 %0,09 %  
mohlo by byť lepšie10,09 %0,09 %  
je podhodnocena10,09 %0,09 %  
jsem unavená, mám dva roky do důchodu, moc se tam těším, ale máme velký dům a polnosti, válet se nebudu10,09 %0,09 %  
zavál mě sem osud10,09 %0,09 %  
tom nemám zalíbení10,09 %0,09 %  
je špatně finančně ohodnoceno10,09 %0,09 %  
musim vyckat, nez bude situace takova, jakou bych si ji prala. Mam zdravotni problemy a kvuli nim je muj zivot o dost slozitejsi10,09 %0,09 %  
ano, v současné době a situaci, ale plánuji zaměstnání změnit.10,09 %0,09 %  
spokojená jsem, ale plat neodpovídá dnešní době10,09 %0,09 %  
neodpovídá mému zaměření10,09 %0,09 %  
nepracuji, ale studuji10,09 %0,09 %  
unavují mě dohady s lidmi10,09 %0,09 %  
nedělám ve svém řemeslu10,09 %0,09 %  
výborný výdělek, ale nezajímavá práce10,09 %0,09 %  
pracovni kolektiv10,09 %0,09 %  
jsem závislá na menželově příjmu.10,09 %0,09 %  
si hledám práci10,09 %0,09 %  
je psychicky náročné a daleko od domova10,09 %0,09 %  
neodpovídá mému vzdělání (zaměření)10,09 %0,09 %  
to nebylo plánované a raději bych pracovala10,09 %0,09 %  
žádné nemám10,09 %0,09 %  
si nejsem jista správným výběrem10,09 %0,09 %  
firmě šéfuje nekompetentní ředitelka...10,09 %0,09 %  
pořád sedím u počítače a jsem tam od 7:30 do 18, raději bych lítala k lidem domů a pořád někde "lítala" 10,09 %0,09 %  
jsem nezaměstnaná10,09 %0,09 %  
je špatně placené10,09 %0,09 %  
nezajímavá, zbytečná práce10,09 %0,09 %  
málo práce10,09 %0,09 %  
ubírají peníze na výplatě a poslouchání nesmyslných připomínek od rodičů10,09 %0,09 %  
zvyšuje se náročnost a špatné placení mé práce10,09 %0,09 %  
už bych nejraději měla školu za sebou10,09 %0,09 %  
Málo peněz.10,09 %0,09 %  
citlivá otázka10,09 %0,09 %  
nemám tolik času na děti10,09 %0,09 %  
není nabídka práce10,09 %0,09 %  
nemám žádný příjem10,09 %0,09 %  
Chtěla bych pracovat v úplně jiném oboru. Také nejsem spokojená s finančním ohodnocením ve stávajícím oboru v ČR.10,09 %0,09 %  
bych chtěla změnit obor, který mi více vyhovuje, nespokojenost s nadrřízeným, ale ve své podstatě chci zůstat ve zdravotnictví10,09 %0,09 %  
není postup10,09 %0,09 %  
netrávím tolik času se synem a beru málo peněz10,09 %0,09 %  
neodpovídá mému vzdělání10,09 %0,09 %  
prachy10,09 %0,09 %  
protože si musím přivydělávat10,09 %0,09 %  
je tam málo peněz10,09 %0,09 %  
mám pocit, že je moje práce vpodstatě zbytečná, příliš zbyrokratizovaná, málo tvůrčí10,09 %0,09 %  
managemt je na pichu. I'm on the way out.10,09 %0,09 %  
žádné stálé zaměstnání nemám - jsem student a dělám pouze brigády10,09 %0,09 %  
zaměstnavatelům vadí mé studium10,09 %0,09 %  
Malo plati10,09 %0,09 %  
je nas malo a jsem v praci vic nez je zdravo. velmi vysilujici. spokojena jsem, ale mohlo by byt lip10,09 %0,09 %  
nizky prijem,zadna moznost postupu10,09 %0,09 %  
chci už pracovat10,09 %0,09 %  
mám jisté výhrady k finančnímu ohodnocení a pracovní době10,09 %0,09 %  
Není doceněno společnosti 10,09 %0,09 %  
po mně chce moc věcí, rád si dělám vše v klidu.10,09 %0,09 %  
nejsem mezi lidmi10,09 %0,09 %  
jsem na mateřské 10,09 %0,09 %  
málo peněz 8-9-10.000.- čistého10,09 %0,09 %  
nedostávám žádné peníze10,09 %0,09 %  
je málo placená10,09 %0,09 %  
ta práce je málo placená, a musím se starat o otce který nemá práci10,09 %0,09 %  
jej již dělám dlouho10,09 %0,09 %  
Je tam nuda a neučím se novým věcem.10,09 %0,09 %  
časová a psychická náročnost10,09 %0,09 %  
jen při práci, není to práce mých snů10,09 %0,09 %  
nevydelavam dost na to, abychom si mohli dovolit poridit a uzivit auto a nemluve o bydleni10,09 %0,09 %  
časově velmi náročné (odjíždím ve 4h. a vracím se kolem 18h. 10,09 %0,09 %  
Administrativa s nim spojená mi v podstatě zabraňuje dělat práci efektivně 10,09 %0,09 %  
nejsem motivován10,09 %0,09 %  

Graf

9. Kolik času průměrně denně strávíte dojížděním do zaměstnání/školy a zpět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 60 minut63354,52 %54,52 %  
nedojíždím26723 %23 %  
60 - 120 minut20918 %18 %  
121 - 180 minut433,7 %3,7 %  
více než 180 minut90,78 %0,78 %  

Graf

10. Jaké alternativní formy zaměstnávání byste uvítal/a, abyste se mohl/a věnovat práci i své rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní pracovní doba77466,67 %66,67 %  
práce z domova65256,16 %56,16 %  
částečný úvazek41535,75 %35,75 %  
stlačený pracovní týden15012,92 %12,92 %  
žádné, nevyužil/a bych to12110,42 %10,42 %  
sdílené pracovní místo534,57 %4,57 %  
podnikání na svém10,09 %0,09 %  
jen 8 hodin denně10,09 %0,09 %  
stalá pracovní doba10,09 %0,09 %  
pevná pracovní doba10,09 %0,09 %  
Pracuji na směny v nepřetržitém provozu a vyhovuje to10,09 %0,09 %  
nepotrebujem to, amm flexibilnu pracovnu dobu a ked nastane kriticka situacia mozem pracovat z domu10,09 %0,09 %  
jsem spokojená10,09 %0,09 %  
samostatné podnikání 10,09 %0,09 %  
Všechny uvedené a jakékoliv další. Jakékoliv zlepšení je vždy vítané10,09 %0,09 %  
žádné, protože takové mám10,09 %0,09 %  
pracuji z domova, takže jsem pánem svého času10,09 %0,09 %  
každý má právo na život! Už dávno lidi nemusí pracovat, aby mněli všechno. Vzbuďte se!10,09 %0,09 %  
pracovala bych na sebe 10,09 %0,09 %  
Nárazové zaměstnání - několik dní a nocí v práci několik dní volna.. 10,09 %0,09 %  
vyhovuje mi, jak to mám10,09 %0,09 %  
pracuji z domova, takže žádné jiné formy nepotřebuji10,09 %0,09 %  
až moc se věnuji rodině10,09 %0,09 %  
8hodinná pracovní doba10,09 %0,09 %  
školka/dětský "koutek" na pracovišti10,09 %0,09 %  
již využívám10,09 %0,09 %  
nemám děti, avšak uvítala bych některé z výše uvedených možností, abych se mohla věnovat jiným věcem. Přijde mi, že autor(ka) dotazníku stereotypně předpokládá, že všichni chtějí rodinu nebo ji už mají10,09 %0,09 %  
práce z domova, ale tak, abych stále mohla věnovat čas dětem10,09 %0,09 %  
už jsem důchodkyně10,09 %0,09 %  
to jde vyřešit jenom hodně vysokým platem za krátkou dobu. Je jedno jestli pracuji doma nebo v práci. Ale více času získám jen pokud dostanu více peněz za méně práce.10,09 %0,09 %  
školka, jesle - na pracovišti10,09 %0,09 %  
pracuji doma10,09 %0,09 %  
momentálně mám dobrou prac. dobu od 7 do 15hodin10,09 %0,09 %  
když jsem měla malé děti, byla jsem ráda za zkrácený úvazek10,09 %0,09 %  
osvč10,09 %0,09 %  
vyhovují mi jen noční dvanáctky,můžu být s dětmi10,09 %0,09 %  
hodně záleží, kolik vydělává manžel...dost často to není vůbec možné10,09 %0,09 %  
stačím oboje , děti jsou již dospělé , věnuji se vnoučatům ve veškeré svém volném čase10,09 %0,09 %  
pevně daná pracovní doba-ranní pouze pondělí až pátek10,09 %0,09 %  
zakázat přesčasovou práci10,09 %0,09 %  
3dny v práci(ve škole) a 4 doma10,09 %0,09 %  
podnikání10,09 %0,09 %  
jsem osvč-o tomto všem si rozhoduji sama10,09 %0,09 %  
klasické zaměstnání, plný úvazek10,09 %0,09 %  
vše z výše uvedeného teď mám a je to skvělé10,09 %0,09 %  
bohužel vlastní rodinu nemám10,09 %0,09 %  
nemuset dlouho dojíždět do zaměstnání10,09 %0,09 %  
tuto možnost budu mít (práce z domova) stejně jako docházení do zaměstnání. Měla jsem na práci štěstí (současně i praxi při škole)10,09 %0,09 %  
flexibilní dobu už mám10,09 %0,09 %  
Proč maximálně 3? Existuje spousta možností a většinu z nich bych byla ochotna zkusit.10,09 %0,09 %  
věnuji se práci i rodině10,09 %0,09 %  
v případě administrativy - sdílené pracovní místo a v 2. práci - zdravot. jsem ráda, že mám po RD částečný úvazek s výhledem na plný - na částečném vydělám málo10,09 %0,09 %  

Graf

11. Jaké jsou/mohou být podle Vašeho názoru hlavní příčiny znemožňující nebo zbrzďující rozvoj Vaší kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o děti31226,87 %26,87 %  
pohlaví (žena)27723,86 %23,86 %  
žádné z výše uvedených23019,81 %19,81 %  
nízké vzdělání20117,31 %17,31 %  
nízký věk17515,07 %15,07 %  
vysoký věk14712,66 %12,66 %  
rodičovská dovolená14512,49 %12,49 %  
vysoké vzdělání312,67 %2,67 %  
pohlaví (muž)60,52 %0,52 %  
nedostatek praxe60,52 %0,52 %  
nedostatečná praxe40,34 %0,34 %  
malá praxe40,34 %0,34 %  
zkušenosti20,17 %0,17 %  
jazykové znalosti20,17 %0,17 %  
žádná praxe20,17 %0,17 %  
osobnostní rysy20,17 %0,17 %  
Lenost20,17 %0,17 %  
nedostatek zkušeností20,17 %0,17 %  
škola a její náročnost na čas10,09 %0,09 %  
současná situace na pracovním trhu10,09 %0,09 %  
nechuť10,09 %0,09 %  
jsem absolventka VŠ bez praxe10,09 %0,09 %  
nemoc z povolání10,09 %0,09 %  
nedostatečné finance10,09 %0,09 %  
dítě ve věku, kdy člověk není zajištěný ani sám, natož aby živil rodinu10,09 %0,09 %  
nevhodná lokalita, zaměstnavatel10,09 %0,09 %  
kultura "matrjošek" v organizaci10,09 %0,09 %  
rutinní povinnosti, které brzdí možnost seberozvoje10,09 %0,09 %  
Nezájem o rozvoj kariéry10,09 %0,09 %  
u mě i nechuť budovat velkolepou kariéru10,09 %0,09 %  
riziko mateřské10,09 %0,09 %  
nestojím o kariéru10,09 %0,09 %  
peníze a daně10,09 %0,09 %  
moje pracovní pozice se nemá kam rozvíjet10,09 %0,09 %  
Především je třeba hledat smysl práce, až poté postupovat 10,09 %0,09 %  
růst bych mohla jen na pozici svého šéfa/svých šéfů a dokud ti jsou dobří, není důvod je nahradit někým jiným, tudíž není prostor někam růst10,09 %0,09 %  
nemam ambicie budovat karieru :-)10,09 %0,09 %  
absence praxe10,09 %0,09 %  
rodiče mne naučili pracovat, život je ale o dobrých vztazích10,09 %0,09 %  
absolovent10,09 %0,09 %  
strach ze změny10,09 %0,09 %  
zadna praxe10,09 %0,09 %  
nízká poptávka v mém oboru10,09 %0,09 %  
Umím více než ostatní10,09 %0,09 %  
to že vůbec chci mít děti10,09 %0,09 %  
vzhled na který v dnešní době kouká naprosto každý, jsi tlustá - máš smůlu10,09 %0,09 %  
nízká úroveň angličtiny10,09 %0,09 %  
jazyková bariéra + vyšší věk10,09 %0,09 %  
jako zdr. sestra nemám potřebu rozvíjet kariéru 10,09 %0,09 %  
málo praxe a omezené možnosti praxi získat10,09 %0,09 %  
bydliště v kraji s obrovskou nezaměstnaností, nevhodně zvolený druh vzdělání10,09 %0,09 %  
kariéra není má priorita10,09 %0,09 %  
málo času10,09 %0,09 %  
kariéra pro mne není důležitá10,09 %0,09 %  
rizikový věk ("asi brzy půjde na mateřskou"10,09 %0,09 %  
Nevhodně zvolený obor studia, bídná nabídka vhodného zaměstnání, nevhodné podmínky pro podnikatele v ČR10,09 %0,09 %  
sebehodnocení, sebeneúcta, nehledání sebe sama a hlubších věcí v životě10,09 %0,09 %  
Studium10,09 %0,09 %  
nejsem kariérista10,09 %0,09 %  
již po ni netoužím10,09 %0,09 %  
věk, ve kterém ženy zakládají rodiny10,09 %0,09 %  
Je mi skoro 30 let a nemám zatím děti. Zaměstnavatelé upřednostní buď mladší uchazečky, nebo ty, co už mají rodinu a další děti neplánují.10,09 %0,09 %  
finance10,09 %0,09 %  
pohlaví (žena), věk (jakýkoli - je buď moc nízký nebo moc vysoký), péče o děti10,09 %0,09 %  
věk kdy se předpokládá brzké založení rodiny10,09 %0,09 %  
moje lenost, najít si jiné zaměstnání, kde bych se mohla rozvíjet10,09 %0,09 %  
nadřízení - nemají zájem na mém postupu10,09 %0,09 %  
nemožnost postupu v současném zaměstnání10,09 %0,09 %  
nevnímám žádné nepřekonatelné překážky10,09 %0,09 %  
můj šéf10,09 %0,09 %  
nevím10,09 %0,09 %  
péče o děti v případě nechtěného těhotenství10,09 %0,09 %  
nejde mi o kariéru, ale spokojenost v práci10,09 %0,09 %  
šéf :-)10,09 %0,09 %  
jazyková nedostatečnost10,09 %0,09 %  
stále jsem se ještě nerozhodla, čemu se chci opravdu věnovat, stále ještě nevím co by mě opravdu bavilo10,09 %0,09 %  
nizke ambice10,09 %0,09 %  
pracuji v rodinné firmě10,09 %0,09 %  
málo praxe10,09 %0,09 %  
nedostatečná fyzická nebo psychická schopnost služby, uvidíme..10,09 %0,09 %  
moje kariéra není zbržděná10,09 %0,09 %  
nedostatek pracovních příležitostí odpovídajících mému vzdělání10,09 %0,09 %  
nechci kariéru10,09 %0,09 %  
bez praxe10,09 %0,09 %  
postižení10,09 %0,09 %  
jsem jediným pracovníkem na pobočce firmy, která má sídlo v jiném městě. Jediná možnost povýšení by byla přestěhovat se tam, ale toto město (Ostrava) mě ani trochu neláká natož tam mít v budoucnu děti.10,09 %0,09 %  
vím, že chci rodinu, proto nemůžu mít zaměstnání, kde bych v budoucnu trávila příliš mnoho času (což tato místa vyžadují)10,09 %0,09 %  
nedostačující praxe v oboru10,09 %0,09 %  
Nedostatek praxe a zkušeností10,09 %0,09 %  
pečuji o osobu blízkou10,09 %0,09 %  
nedokonalá znalost cizího jazyka10,09 %0,09 %  
skoro žádná praxe a zkušenosti10,09 %0,09 %  
moje lenost a nesoustředěnost10,09 %0,09 %  
špatně zvolená SŠ... mám Rodinnou školu s maturitou10,09 %0,09 %  
jen já sama - dělám to na co stačím10,09 %0,09 %  
nevim co chci10,09 %0,09 %  
jsem občas líný10,09 %0,09 %  
vlastní neschopnost, lenost10,09 %0,09 %  
nedostatečná praxe v oboru10,09 %0,09 %  
regionální důvody, velikost místa10,09 %0,09 %  
zdravotní problémy10,09 %0,09 %  
jsem taky docela líná10,09 %0,09 %  
přílliš mnoho povinností soukromého charakteru10,09 %0,09 %  
praxe10,09 %0,09 %  
kariéra není pro mne prioritou10,09 %0,09 %  
žádná praxe - viz absolventi10,09 %0,09 %  
věk, ale ne nízký ani vysoký, bohužel věk "na dítě"10,09 %0,09 %  
málo pracovních míst pro absolventy VŠ10,09 %0,09 %  
nedostatečné nápady, které by se daly využít např. k založení podnikání10,09 %0,09 %  
a v jiistých okamžicích příliš vysoká kvalifikace10,09 %0,09 %  
ještě studuji, moji kariéru zatím nic nezbržďuje10,09 %0,09 %  
jsem absolvent bez praxe10,09 %0,09 %  
kvalita schopnosti a zkušenosti10,09 %0,09 %  
jsem Češka, žijící ve Finsku.10,09 %0,09 %  
už jsem důchodkyně10,09 %0,09 %  
nemoc10,09 %0,09 %  
po škole nemá člověk žádnou praxi10,09 %0,09 %  
nestabilita na pracovním trhu a neochota firem, pracovníkům dobře platit za dobře odvedenou práci10,09 %0,09 %  
Moje povaha.10,09 %0,09 %  
neznalost cizího jazyka10,09 %0,09 %  
neusiluji o kariéru10,09 %0,09 %  
ve školství není kam karierně postupovat10,09 %0,09 %  
lidé výš v kariérním žebříčku10,09 %0,09 %  
oslabení nadšení do práce, které se může projevit po počáteční praxi10,09 %0,09 %  
nedostatek praxe, kterou všude požadují10,09 %0,09 %  
mohly by být, ale já jsem se s tím nesetkala10,09 %0,09 %  
nedostatek lékařů - nemocnici se více hodí mít neatestovaného lékaře, než ho vysílat na povinné praxe mimo nemocnici - však čím méně zaměstnanců, tím pro ně lépe :-(10,09 %0,09 %  
nemám zájem o velkou kariéru a nejsem průbojný typ10,09 %0,09 %  
Nemožnost se dostat na adekvátní pozici, firmy chtějí často nemožné (VŠ, min 2 jazyky, praxi, reprezentativní vzhled, flexibilitu...)10,09 %0,09 %  
setrvávání vedoucího ve funkci, který zabraňuje komukoli uplatnit zaměstnancovy kvality přesahující ty jeho10,09 %0,09 %  
strach zaměstnavatele, že brzy budete chtít dítě10,09 %0,09 %  
vlastní laxnost10,09 %0,09 %  
střední vzdělání10,09 %0,09 %  
nedostatek času na vlastní trvalé sebevzdělávání10,09 %0,09 %  
nedostatek pracovních míst v oboru, a nezanedbatelně i nedostatek ambicí :)10,09 %0,09 %  
péče o vlastní rodiče, zdravotní stav10,09 %0,09 %  
nedostatek pracovních míst v mém oboru10,09 %0,09 %  
nesnažím se o rozvoj kariéry10,09 %0,09 %  
nemám dostatek praxe10,09 %0,09 %  
bez praxe po studiu10,09 %0,09 %  
Všechno má svůj čas. Nechci vyhořet (což mi před rodičovstvím docela hrozilo). Tak jako v zimě příroda nespí, nespí ani má profesní kariéra (byť jsem ji s ohledem na mateřství srazila na poloviční úvazek - mám čtyřleté dítě).10,09 %0,09 %  
šéf s omezenou inteligencí10,09 %0,09 %  
partnerský život, zázemí10,09 %0,09 %  
znovu - nízký věk10,09 %0,09 %  
ne tak drsný hlas a zároveň příliš komplexní osobnost10,09 %0,09 %  
prosazení se v politické straně , voliči mi mandát dali dobrý10,09 %0,09 %  
ostych10,09 %0,09 %  
nedostatek vhodnych prilezitosti10,09 %0,09 %  
již se o karieru nesnažím10,09 %0,09 %  
je to o známostech na správných místech10,09 %0,09 %  
zdravotný stav10,09 %0,09 %  
nadostatečná praxe10,09 %0,09 %  
korupce10,09 %0,09 %  
neochota se stěhovat10,09 %0,09 %  
kolektiv a jeho práce10,09 %0,09 %  
zatím nic, jednou to bude mateřství a mateřská dovolená10,09 %0,09 %  
handicap (jsem vozíčkář)10,09 %0,09 %  
nemám potřebu vyšší kariéry10,09 %0,09 %  
studium při zaměstnání10,09 %0,09 %  
riziko, že jednou budu matka10,09 %0,09 %  
Momentálně není žádné pracovní místo, na které bych se mohla posunout v rámci stávajícího zaměstnání.10,09 %0,09 %  
politika nových nástupů10,09 %0,09 %  
přílišná žárlivost partnerky10,09 %0,09 %  
moje vlastní nerozhodnost10,09 %0,09 %  
málo zkušeností10,09 %0,09 %  
nedostatečné zkušenosti vzhledem k věku a délce studia10,09 %0,09 %  
nesmyslné zákony10,09 %0,09 %  
málo ambiciozní10,09 %0,09 %  
nepružnost organizace10,09 %0,09 %  
poloviční úvazek10,09 %0,09 %  
všechno má svůj čas, vystřelit až nahoru nepotřebuju,.. jdu hezky pozvolna10,09 %0,09 %  
kompetence10,09 %0,09 %  
vysoká nezaměstnanost v místě bydliště10,09 %0,09 %  
cestování po studiích10,09 %0,09 %  
nedostatečně dlouhá praxe10,09 %0,09 %  
nadřízená10,09 %0,09 %  
asi jsem na vrcholu10,09 %0,09 %  
nepovažuju svou kariéru za zbržděnou, pracuju nepřetržitě i s dítětem10,09 %0,09 %  
Pro pozice, které pro mne připadají v úvahu, nejsem dostatečně časově flexibilní (zejména kvůli péči o děti)10,09 %0,09 %  
špatná volba oboru10,09 %0,09 %  
nemám žádnou motivaci se o něco takového snažit10,09 %0,09 %  
konkurence10,09 %0,09 %  
nechuť věnovat se kariéře naplno na úkoe všeho ostatního10,09 %0,09 %  
papír s razítkem, vyšší vzdělání bych nevyužil10,09 %0,09 %  
nedostatek peněz a známých10,09 %0,09 %  
provozní důvody v práci, moje zdraví10,09 %0,09 %  
dosažená praxe10,09 %0,09 %  
nenažranost zaměstnavatelů po zisku10,09 %0,09 %  
nedostatek volných míst v mém oboru10,09 %0,09 %  
souběžné studium10,09 %0,09 %  
zdraví, ale hlavně ilegální zaměstnanost potlačující finanční ohodnocení práce 10,09 %0,09 %  
špatná znalost AJ10,09 %0,09 %  
neprůbojnost, málo odvahy10,09 %0,09 %  
od ledna i péče o dítě, neberu to jako překážku, naopak nové možnosti a kariéra mi neuteče10,09 %0,09 %  
není kam stoupat10,09 %0,09 %  
neschopnost, lenost10,09 %0,09 %  
partnersky vztah10,09 %0,09 %  
nepružný pohled nadřízených na nové věci v práci10,09 %0,09 %  
jsem na pozici liniového manažera a vyší pozici už nechci10,09 %0,09 %  
Obecne zavazky (rodina, hypoteka...)10,09 %0,09 %  
prilisna slusnost, mala drzost ktera je v soucasne dobe zadana10,09 %0,09 %  
zdraví10,09 %0,09 %  
Nemožnost získat praxi bez praxe a všechny z výše uvedených (kromě "pohlaví (muž)".)10,09 %0,09 %  
nedůvěra v sebe10,09 %0,09 %  
momentálně studium (časové omezení)10,09 %0,09 %  
zdr. stav10,09 %0,09 %  
vysoke financni naroky vzhledem k veku, i kdyz jsou ospravedlnene zkusenostmi - vlastni zkusenost10,09 %0,09 %  
vlastní lenost a pohodlnost10,09 %0,09 %  
rizikový věk pro zaměstnavatele10,09 %0,09 %  
politický vliv na chod firmy.10,09 %0,09 %  
nemám pocit "zbrždění"10,09 %0,09 %  
nemám pocit, že by má kariéra byla zbrzděná. Na Vaši otázku se nedá odpovědět.10,09 %0,09 %  
submisivita10,09 %0,09 %  
malá praxe v oboru10,09 %0,09 %  
male sebevědomí a sebedůvěra10,09 %0,09 %  
ve zdravotnictví si nepřipadám diskriminovaná jako žena - je nás tam víc než dost, ale je pravda, že platy jsou zoufale nízké - možná proto, že jsou ženy za ně ochotny chodit do práce - nevím, jak to změnit - svou práci mám ráda, ale je to drahý koníček10,09 %0,09 %  
Nedostatek vhodných zaměstnavatelů, kteří by zaměstnávali absolventy/mladé lidi s malou praxí.10,09 %0,09 %  
žádné! děti, věk, pohlaví či stupeň vzdělání naprosto neomezují kariéru - pokud člověk chce tak se může osamostatnit - začít podnikat ať má 18 nebo 90, je muž nebo žena, má čtyři vysoké školy nebo jen základní vzdělání všechno je jen v člověku. 10,09 %0,09 %  
nízká sebedůvěra10,09 %0,09 %  

Graf

12. Jaké postavení mají na pracovním trhu ženy a muži v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži jsou na tom o trochu lépe než ženy58550,39 %50,39 %  
muži jsou na tom výrazně lépe než ženy42536,61 %36,61 %  
ženy a muži jsou si rovni13611,71 %11,71 %  
ženy jsou na tom o trochu lépe než muži141,21 %1,21 %  
ženy jsou na tom výrazně lépe než muži10,09 %0,09 %  

Graf

13. Setkal/a jste se na trhu práce s diskriminací ŽEN (osobně i nepřímo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne62353,66 %53,66 %  
ano53846,34 %46,34 %  

Graf

14. Diskriminace (znevýhodnění) žen se týkalo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví27350,18 %23,51 %  
věku11120,4 %9,56 %  
příjmů / majetkových poměrů356,43 %3,01 %  
zdravotního stavu152,76 %1,29 %  
děti112,02 %0,95 %  
malé děti61,1 %0,52 %  
rasy50,92 %0,43 %  
péče o děti50,92 %0,43 %  
sexuální orientace40,74 %0,34 %  
malé dítě20,37 %0,17 %  
konkrétně možnost těhotenství - pohlaví + věk10,18 %0,09 %  
žena již měla děti10,18 %0,09 %  
zeny se hure udrzi n vyssich pozicich, pokud chteji zakladat rodinu10,18 %0,09 %  
děti a věku10,18 %0,09 %  
tim, ze jsem zena se musim starat o deti s vysokm rizikem nastupu na materskou a rodicovskou dovolenou - i pres upozorneni, ze jiz deti mit nemuzu10,18 %0,09 %  
plánuje mít děti10,18 %0,09 %  
nedostatečná fyzická síla10,18 %0,09 %  
vysoké vzdělání na danou pozici a pak péče o dítě10,18 %0,09 %  
věk s pohlavím dohromady10,18 %0,09 %  
na niektorych pohovoroch som bola odmietnanu prave kvoli tomu, ze som vo veku, kedy zeny rodia deti, vtedy som mala 25 rokov a na terajsej pozicii mam nizsi plat nez muzi10,18 %0,09 %  
pohlaví a věk (zároveň a rovnocenně)10,18 %0,09 %  
kombinacia pohlavie + deti10,18 %0,09 %  
očekávali, že budu mít potomky10,18 %0,09 %  
měly děti10,18 %0,09 %  
děti - pokud je mají budou často s nimi doma, pokud ne budou je časem chtít (mateřská atd.)10,18 %0,09 %  
mám děti, o které musím pečovat, když budou nemocné10,18 %0,09 %  
to, že mám malé dítě10,18 %0,09 %  
vzhledu10,18 %0,09 %  
Pohlaví, ale ne apriori, ale kvůli obavě, že uchazečka o práci brzo otěhotní a nebude pro organizaci perspektivní.10,18 %0,09 %  
toho, že mám dvě děti10,18 %0,09 %  
předpoklad, že žena bude mít v budoucnu dítě10,18 %0,09 %  
náboženství10,18 %0,09 %  
Fyzické sily10,18 %0,09 %  
pohlaví, věku, mateřství10,18 %0,09 %  
pohlaví a věku10,18 %0,09 %  
musely zastavat vice prace nez muzi za stejnou mzdu10,18 %0,09 %  
pohlaví, věku a dětí10,18 %0,09 %  
toho, že ještě nemám dítě - bylo mi 25!10,18 %0,09 %  
pohlaví - výše mzdy, děti - nárok na ošetřování10,18 %0,09 %  
nemožnost sladit práci s rodinou10,18 %0,09 %  
měla děti10,18 %0,09 %  
mít děti a být právě po mateřské dovolené10,18 %0,09 %  
padala často otázka zda plánuji rodinu10,18 %0,09 %  
věk - žena před pravděpodobnou mateřskou10,18 %0,09 %  
mám dítě10,18 %0,09 %  
pohlaví, věku, rasy i sexuální orientace10,18 %0,09 %  
měla jsem 2 malé děti a zaměstnané babičky 10,18 %0,09 %  
pohlaví a věku, obojí10,18 %0,09 %  
mateřství, děti10,18 %0,09 %  
Místo bydliště.10,18 %0,09 %  
že mám malé dítě10,18 %0,09 %  
rodiny10,18 %0,09 %  
že má děti10,18 %0,09 %  
protože jsou to ženy a očekává se, že půjdou na mateřskou10,18 %0,09 %  
Kamarádka má na starost předvýběr uchazečů a má vždy vyřadit bezdětné ženy od 25 do 35 let, protože se u nich předpokládá, že půjdou brzy na mateřskou a tak jsou pro fitmu bezcenné.10,18 %0,09 %  
přerušování práce/profesního růstu péčí o děti10,18 %0,09 %  
flexibilita - děti10,18 %0,09 %  
měla jsme malé dítě10,18 %0,09 %  
mela male deti10,18 %0,09 %  
ŽE MÁM 3LETÉHO SYNA10,18 %0,09 %  
pohlaví i věku, možná i zdravotního stavu10,18 %0,09 %  
2 malé děti10,18 %0,09 %  
atraktivita x neatraktivita10,18 %0,09 %  
děti - bezdětné, špatně, chtějí mateřskou, s dětmi - špatně, děti můžou být nemocné - a většinou se stará matka...10,18 %0,09 %  
na otázku kolik mám dětí se mi po mojí odpovědi dostalo rady aby mě živil manžel10,18 %0,09 %  
rodičovství, u ženy se automaticky předpokladá, že bude doma s dítětem10,18 %0,09 %  
na požadovanou administrativu by se každý chlap vykašlal10,18 %0,09 %  
počtu a stáří dětí10,18 %0,09 %  
pohlaví i věku10,18 %0,09 %  
u mlade zeny zamestnavatel predpoklada, ze brzy odejde na materskou dovolenou10,18 %0,09 %  
pohlaví i věk10,18 %0,09 %  
nástup do práce po rodičovské dovolené10,18 %0,09 %  
potencionální možnosti těhotenství10,18 %0,09 %  
plánování rodiny10,18 %0,09 %  
pohlaví+věku, otázka: "Plánujete v brzké době založení rodiny?"10,18 %0,09 %  
mateřství10,18 %0,09 %  
to, že jsem měla malé dítě10,18 %0,09 %  
svobodná matka dvou malých dětí10,18 %0,09 %  
měly malé děti10,18 %0,09 %  
I pohlaví, i věku i majetkových poměrů.10,18 %0,09 %  
předpokládané péče o děti10,18 %0,09 %  
po ukončení vzdělání žena určitě půjde na MD, proto na vedoucí funci vezmou raději muže10,18 %0,09 %  
možné otěhotnění10,18 %0,09 %  
materstvi10,18 %0,09 %  
hrozby otěhotnění a péče o děti10,18 %0,09 %  
očekává se péče o děti při nemoci, příp. další mateřská10,18 %0,09 %  
věku i pohlavi10,18 %0,09 %  

Graf

15. Setkal/a jste se na trhu práce s diskriminací MUŽŮ (osobně i nepřímo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne102888,54 %88,54 %  
ano13311,46 %11,46 %  

Graf

16. Diskriminace (znevýhodnění) mužů se týkalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví5642,11 %4,82 %  
věku3828,57 %3,27 %  
zdravotního stavu96,77 %0,78 %  
rasy86,02 %0,69 %  
příjmů / majetkových poměrů53,76 %0,43 %  
sexuální orientace43,01 %0,34 %  
náboženství10,75 %0,09 %  
Na některá místa jsou obecně požadovány mladé pohledné dívky, a muž prakticky nemá šanci takové místo získat. Samozřejmě důvody jsou pochopitelné a z pohledu zaměstnavatele důležité pro úspěch jeho podnikání.10,75 %0,09 %  
věk - příliš nízký10,75 %0,09 %  
ženě dá zaměstnavatel nižší plat a zaměstnáji10,75 %0,09 %  
viděla jsem inzeráty, kde někdo vyžaduje např. "prodavačku"10,75 %0,09 %  
předchozí problémový život10,75 %0,09 %  
národnosti10,75 %0,09 %  
žena je prý pečlivější10,75 %0,09 %  
podřízení se feministkám (polovina mužů z vedení byla vyhozena a nahrazena ženami)10,75 %0,09 %  
vzdelani (vysoke)10,75 %0,09 %  
věku+náboženství+zdraví10,75 %0,09 %  
muž nemá pěkný výstřih a v některých případech nemá možnost kariérního postupu díky sexu s nadřízeným10,75 %0,09 %  
nedostatečné vizuální atraktivity10,75 %0,09 %  

Graf

17. Seřaďte následující hodnoty týkající se Vašeho života podle preference (od nejdůležitější životní hodnoty (1) po nejméně pro Vás důležitou(6)):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
partnerský vztah2.1131.899
výchova dětí a věnování jim intenzivní péče z hlediska času2.9252.483
založení vlastní rodiny3.1482.354
pracovní život, zaměstnání3.7241.726
bohatství, materiální zabezpečení4.542.069
koníčky, zájmy4.552.356

Graf

18. Jak si představujete optimální model rozdělení rolí v rodině s ohledem na pracovní vytížení jejich členů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já i můj/moje partner/ka budeme pracovat na plný úvazek, děti budou přes den v jeslích/ve školce/ve škole, o jejich odpolední péči se budeme s partnerem/partnerkou střídat47440,83 %40,83 %  
budu pracovat jen málo nebo z domova a více času budu věnovat péči o děti/rodinu a partner/ka bude pracovat a finančně nás zajistí41435,66 %35,66 %  
budu chodit do práce, finančně zajistím rodinu, aby můj/moje partner/ka nemusel/a pracovat na plný úvazek a mohl/a se tak více času věnovat dětem/rodině13111,28 %11,28 %  
budu se doma starat o děti/rodinu a partner/ka bude pracovat a finančně nás zajistí494,22 %4,22 %  
budu chodit do práce, finančně zajistím rodinu, aby můj/moje partner/ka mohl/a být doma a starat se o děti/rodinu413,53 %3,53 %  
já i můj/moje partner/ka budeme pracovat na plný úvazek a věnovat se kariéře, děti mít nebudeme, protože by bránily profesnímu rozvoji292,5 %2,5 %  
já i můj/moje partner/ka budeme pracovat na plný úvazek, děti budou v plné péči chůvy, prarodičů či jiných osob, jejich celodenní péče bude zajištěna231,98 %1,98 %  

Graf

19. Jste již matkou/otcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne58250,13 %50,13 %  
ano57949,87 %49,87 %  

Graf

20. Jak chápete svou roli v rodině?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-opora

-starat se o děti a domácnost, vytvářet harmonické a bezpečné prostředí pro celou rodinu

:-) Někdy ji nechápu. Ale prostě jsem otec, tak se snažím být dobrý otec a manžel :-)

?

? jsem matka, starám se jak o ditě, o domácnost, tak zajišťuju částečně materiální zajištění rodiny tím, že pracuji (pracovala jsem)

???

"pro všechno"

100 % závazek

24hodinovy nonstop detsky servis a uklidova-i kdyz ne moc kvalitni-sluzba

50:50 společně se ženou se podílíme na jejím chodu

aktivní, nenahraditelná, manžel se o děti téměř nestaral, vychovala jsem je sama

aktuálně jako vychovatelka a pečovatelka

ano

Během mého těhotenství byl přítel bez práce, a tak jsem se o nás musela postarat a oba nás uživit, teď však přišel moment, kdy nejsem schopná vydělávat a živit rodinu, do této role se postavil otec dítěte a já teď sama sebe vidím především jako matku, jako někoho, kdo se bude muset do určité doby starat o výchovu dítěte a chod domácnosti.

budu chodit do práce, finančně zajistím rodinu, aby můj/moje partner/ka nemusel/a pracovat na plný úvazek a mohl/a se tak více času věnovat dětem/rodině

byla jsem matkou samoživotelkou a nyní jsou již děti dospělé, jsem taková "kotva v přístavu", kam se děti vrací

být otcem je bezvadné

Být stmelujícím článkem rodiny, vychovávat děti ke slušnosti a chápání i druhých členů rodiny, včetně chápání postavení prarodičů

cítím se jako ta co myslí na vše, vše udělá a zařídí

co se týče příjmu, jsem až na druhém místě

delam nejdulezitejsi rozhodnuti, komunikuji s urady, platim najem energie, pomaham pri peci o deti a domacnost

Dělám všechno, taknevím, jak to nazvat

děti jsem jž vychovala, nyní se tešim na roli babičky, která určitě bude rozdílná od role matky, kterou jsem prošla již před léty.

divně

Do synových 5 let - matka, podnikatelka partner zaměstnanec. Poté (cca 3 roky)matka samoživitelka podnikatelka na vše sama. (Nyní matka podnikatelka, skvělý partner, který převezme zodpovědonost za domácnost, dům za věci co jsou třeba - jen je ho potřeba požádat a nasměrovat)

dobrá matka, která má pocoponí ke svým dětem

dobre

dobre ji chapu. delam, co muzu.

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře se starat a vychovávat děti

dobře vše máme ujasněné

Dohlížet na chod domácnosti, vytvořit zázemí dětem a partnerovi, finančně přispět k zabezpečení rodiny

domácí práce se kterými mi partner v případě potřeby může pomoci

dominantní

Dost důležitou,vychovávám děti a živím je

dulezitou

důležitá - být zázemím, usnadňovat život dětem, pokud to jde

Důležitou

důležitou

Důležitou.

ekonomickou, výchovnou

existenční jistota

finančně zajišťuji rodinu a starám se o domácnost

Finanční zabezpečení, vykonávání tzv. mužských prací

finanční zabezpečení. místo abych se mohl věnovat dětem, užívat si a radovat se z jejich pokroků, tak musím chodit do kanceláře vyplňovat nesmyslné tabulky

Finanční zajištění, chod domácnosti a péče o děti.

harmonie

Hlava

Hlava rodiny

hlava rodiny

hlava rodiny

Hlava rodiny.

hlavně matka a živitelka sebe a dítěte

Hlavní role je péče o malé děti, poté péče o domácnosti a vytvoření příjemného prostředí pro partnera.

hlavní v péči o děti a domácnost a vedlejší v získávání prostředků

hlavní zdroj příjmu, plánovač akcí, bankéř

hlavní živitel rodiny, a zároveň jako matka hlavní osoba v péči o děti

hlavní živitel, vzor jednání

Holka pro všechno

chápu jí jako svojí součást a neumím si bez ní už život představit

chodím do práce₋ přispívám do rodinného rozpočtu, starám se o naše dítě, dělám běžné domácí práce

Chodím na plný úvazek do práce, dětí mám v MŠ a odpoledne se starám o jejich vyžití, mezitím vařím, peru, uklízím, žehlím

Já jsem ta která se stará o děti většinu výchovy mám na starost,ale partner se snaží pomoci,když je doma.Domácnost a péči o ní je také na mě.Manžel je ten kdo nás finančně zajišťuje.

já se starám o děti a domácnost víc, práci mám méně náročnou, manžel má náročnou práci, finančně nás zabezpečí a doma jen pomáhá

jak označeno v otázce 18

jako důležitou

jako důležitou a nenahraditelnou; předávám partnerovi i dětem pocit jistoty, bezpečí, porozumění, lásky a ochrany

jako důležitou osobu - rady a finance

jako důležitou součást života

jako důležitou, ale nedoceněnou

jako důležitou, chůva, kuchařka, uklizečka, partnerka atd. vše v jednom

jako důležitou,vychovávám 4 děti

jako formu obrovské odpovědnosti a zdravého strachu

jako hlavní článek

jako hlavní, protože mám již dospělého syna a jsem rozvedá

jako hlavní, rozhodující

Jako hlídací babička.

Jako jeden z členů domácnosti se svými povinnostmi, ale i právy.

jako jedinečnou, nezastupitelnou

Jako jednu z hlavních rolí.

Jako kamoš

Jako každá samoživitelka. Otrok, který se musí udřít k smrti, protože jinou možnost nemá.

jako klíčovou roli pro zajištění rodiny po všech stránkách

jako máma

jako mamka na plný úvazek

Jako manželka, jako matka a budoucí matka.

jako manželka, matka a babička ovlivňuji všechny členy rodiny, v dobrém a bohužel asi v tom špatném, asi všichni dost dají na můj názor

jako mateřskou roli

jako matka

jako matka

jako matka "samomatka" otec dětí přes týden na montážích se postarám o chod rodiny a o víkendu spíše služka které přibylo dítě. Nelze si odpočinout.

jako matka a partnerka

jako matka na plný úvazek

Jako matka pecujici o dite a starajici se o domacnost

Jako matka živitelka,starající se o všemožný chod domácnosti

jako matka-péče o děti a domácnost

Jako matka, která připravila a připravuje do života své děti.

Jako matka, která se na plný úvazek musí věnovat svým dětem

jako matku, která je pro dítě důležitá

jako nedůležitější v životě

jako nejdůležitější

jako nepostradatelnou

jako nezastupitelnou

jako ohromnou zodpovědnost a zátěž. Mám málo času pro sebe, protože plním i funkci babičky. Manžel do večera pracuje a všechno je na mě.

Jako osobu zodpovědnou za materiální a psychické zabezpečení

jako otec

Jako partner a otec

Jako partnera, který se podílí na chodu domácnosti a snaží se být dobrým otcem pro své děti.

jako partnerku i jako matku

jako pečovatel o své dítě

Jako pečující, bohužel mi chybí možnost seberalizace a trávení času jen sama se sebou.

jako pisna matka ktera mam zaukol vychovat radne deti a udelat stastneho partnera

jako rodič

Jako roli jednoho z rodičů a jediné ženské v rodině

jako roli matky

jako roli matky

jako roli matky svých dětí a partnerky svého manžela

jako roli otce

Jako roli otce a manžela

jako roli partnerky, matky a manželky

jako rovnocenný partner, v zásadních věcech mívám větší hlas

jako služka

Jako služka, matka, pracující člověk, výchovatelka

jako služku, uklízečku a kuchařku v jednom :-) Beze mě by to fungovalo těžko, i když manžel uvaří, ale zbytek jde stranou

jako součást rodiny

jako super

Jako supervýkonné perpetum mobile

jako tatínek

Jako ten kdo je vždy ochoten pomoci, na koho je spolehnutí

Jako toho, kdo zajišťuje větší přísun peněz do domácnosti.

jako tu hlavní, nepostradatelnou

jako určující

jako vedlejší

Jako velice důležitou, avšak náročnou.

jako velice důležitou,nezastupitelnou

Jako velmi důležitou :-)

jako velmi důležitou stmelující a chápající pro všechno a pro všechny-opora

Jako velmi důležitou. Stejně jako můj manžel.

Jako velmi významnou.

jako zásadní

Jako zásadní , matka i babaička mají zásadní význam pro rodinnou komunitu, nebot´musí zvládat děti , vnoučata i své rodiče. A předávat poselství dalším generacím ,jak se mají v budoucnu chovat ony.

Jako zásadní vzor pro naše děti

Jako zásadní. Matka se stará o děti, výchova se dělí rovným dílem, ale matka zajišťuje jakýsi krb, tzn. chod a teplo domova.

jako žena - starat se o domácnost a vytvářet harmonické prostředí.

jako žena - vychovávat děti, starat se útulno a trochu pracovat a věnovat se koníčkům

Jako žena se starám o chod domácnosti vč. zajišťování potřeb dětí, manžel nás zabezpečuje hlavně finančně.

Jako živitel (zajišťovatel ekonomických potřeb)

Jako živitel, rodič....

je důležiité, aby byla matka spokojená

Je důležitá ve spojení i s otcem.

je jedinečná a zodpovědná

je to přirozená a sociálně výhodná povinnost k sobě, k životu a k ostatním členům rodiny, která má spoustu příjemných konotací

Jelikož jsem na dceru sama, snažím se jí být vším.

Jelikož jsem v současnosti sama se 2 dětmi, tak prostě musím zastat všechno. Nicméně, jak jsem uvedla výše, pokud bych žila s partnerem, uvítala bych možnost věnovat se své kariéře jen omezeně a více pečovat o naše děti a harmonický domov.

jem matka a to, že jsem taky živitelka, je až na druhém místě

jo, ale nesnáším ji

Jsem " krkem " rodiny a většina povinností, v ní, stojí na mně. Faktem však je, že kdysi jsem - o toto postavení, více-méně neusilovala.

Jsem "hlava" rodiny a organizátor jejího času.

Jsem "vrba",která musela vyslechnout mnohé nářky.Musím umět poradit,vhodně navéstk řešení problémů.To u synů.Manželovi jsem vždy zařizovala "servis"-mít připravené jídlo,čisté oblečení,manžel byl zaměstnán v těžkém průmyslu,potřeboval doma načerpat síly k další dřině,pracoval manuálně.Obíhala jsem vždy a stále obíhám úřady,píši dopisy,prostě u nás jsem takovou tou "hlavou rodiny",manžel nás jistil a jistí finančně,má práce nebyla a není nikdy tolik finančně na výši.

Jsem členka rodiny. Starám se o svého syna a snažím se jej seznamovat se světem a tím, co se mi na něm líbí. Snažím se sdílet s ním jeho aktuální životní zájmy. Vodím jej do přírody a snažím se jej učit milovat Boha (možná se to ale učím od něho). Snažím se zprostředkovávat vztahy s členy příbuzenstva. Snažím se (úspěšně) ukazovat partnerovi, že mít dítě je fajn. Co se týče péče o domácnost, nepřeháním to. Ani to neumím. Neumím uklízet a nepovažuji to za nedostatek. Vařím dobře, ale z hlediska role to nepovažuji za zásadní.

Jsem doma s dcerou a zároveň pracuji z domova a částečně v kanceláři. O péči se střídáme v případě, že já musím na schůzku nebo do kanceláře.

jsem doma s děckama......................

jsem hlava rodiny

jsem hlava rodiny, na kterou všichni spoléhají

Jsem hlavně máma, pečuji o muže, domácnost a děti, zároveň chodím na zkrácený úvazek do práce.

jsem hlavně matka , po poradě s partnerem společně rozhodujeme o důležitých záležitostech týkajících se naší rodiny

Jsem hlavou rodiny co se týče duchovního života a celkového nasměrování životního stylu rodiny

jsem hospodyní, pečuji o rodinu a vychovávám děti a zajišťuji všem členům rodiny pohpdu a harmonii doma

jsem již 47 letou babičkou 12ti leté vnučky, děti doma již nebydlí, ale rády se vracejí domů, i když jsem se jim nemohla plně věnovat. Mám dosud dvě zaměstnání (manžel byl dlouho bez práce-když ještě děti studovaly), jedno, jako zaměstnanec, druhé, jako OSVČ. Pracovala jsem doma často v noci a přes odpoledne jsem se s nimi učila, nebo se jim věnovala jinak (hory, cyklistika, kultura). Teď občas "hlídám" vnučku, věnuji se jí hlavně o víkendech.

Jsem kvočna co se stará o svá kuřátka a kohoutka

Jsem máma, manželka, partnerka. :-)

jsem manželkou, starající se o domácnost, matkou, pečující o dítě a vytvářející pohodu domova

jsem matka

jsem matka

Jsem matka

jsem matka

jsem matka - pomoc dětem ve škole a při problémech, úklid, vaření, prádlo atd.

jsem matka (kojná, pradlena, kuchařka, nákupčí - RD) a manželka

Jsem matka a chci se dobře starat a vychovat svoje děti. Předat jim ty nejdůležitější hodnoty v životě.

jsem matka a manželka

jsem matka a partnerka, přeji si dobře vychovat své 2 děti, starat se o domácnost a manžela....společně si s manželem pomáháme ve všem, jak jen je to možné...

Jsem matka i babička, ta, co se postará o většinu prací spojených s domácností a péčí o rodiče.

jsem matka i otec

jsem matka na plný úvazek

Jsem matka na plný úvazek...ale neznamená, že se nemůžu jít někam bavit...a odreagovat se...

Jsem matka na rodičovské dovolené a manželka, denně nebo ob den vařím pro dítě, sebe i manžela. O stravu (nákup i přípravu) se starám já, občas mě manžel na větší nákup doprovodí a pomůže, uklízím, vařím (občas manžel pomůže). Starám se o účty a veškeré placení (ne finančně, to máme společnou "kasu"), ale aby vše bylo řádně a včas zaplaceno. Pomáhám s činnostmi kolem domu (dřevo na zimu, úklid auta).

jsem matka pečovatelka, hlídám si své "hnízdo" i s kuřátky :-)

Jsem matka s malým ditetem a s druhým na cestě...takze momentálně jsem dulezita pro výchovu a obstarani základ potřeb děti. Dle jejich veku se to castecne zmeni.

Jsem matka se vším, co k tomu patří.

jsem matka svého dítěte, chci s ním být co nejvíce, do toho se pracovně realizuji, ale nejzásadnější finance nosí domů můj manžel.

jsem matka tím je řečeno vše

Jsem matka, ktera pecuje hlavne o dusevni rozvoj deti, na peci o domacnost mame pomocniky.

jsem matka, někdy jsem dostihovým koněm, ale to fajn, neměla bych

Jsem matka, takže na mě vzhledem k věku dětí leží větší díl péče o děti a domácnost. Zároveň mě v budoucnu čeká také povinnost postarat se o stárnoucí rodiče.

jsem matka, tudiz je to pro mne nejdulezitejsi role v zivote, v rodine je tato role taktez nejdulezitejsi

jsem matkou 3 dcer, ktere na me hledi jako na svuj vzor a chci byt tim nejlepsim pro ne. Staram se o jidlo a domacnost, nekdy je toho moc. Role matky tri malych deti je nezastupitelna, velmi narocna a zaroven krasna a uzasna. Deti nejvic potrebuji byt milovany a to je pro me nejdulezitejsi.

Jsem matkou a manželkou, pečuju o rodinu a dítě. Zároveň pracuji protože se potřebuji realizovat a být "jen doma s dítětem" mi ke spokojenosi a pocitu plného štěstí nestačí.

Jsem matkou a partnerkou.

jsem matkou a plně si tuto roli užívám

Jsem matkou na plný úvazek (a můj manžel je otcem na plný úvazek) ve volném čase tvořím (odborná literatura, oděvní tvorba) a manžel se ve volném čase věnuje hospodářství a domu. Z toho vyplývá, že nás optimální model v otázce 18 chybí.

jsem matkou ráda

jsem matkou, beru to že jdu příkladem svým dětem

Jsem na dítě sama, takže musím dítě zabezpečit po všech stránkách

jsem na mateřské dovolené a jsem spokojená

jsem na MD, tudíž je to péče o dítě

jsem na RD, postarat se o děti, "vypiplat" je v prvních letech, vařit - mít možnost pohlídat si, co v prních letech života jí, tj. klasicky

jsem nejdůležitější článek

Jsem někdo, kdo se stará o děti, pečuje o ně, stará se o to, aby bylo jídlo, aby se jedlo a žilo zdravě, dále chci zpříjemňovat pobyt doma, aby zde vládla pěkná atmosféra - zútulňování bytu.

Jsem nepostradatelná

jsem nyní matka na plný úvazek vychovávám a starám se jenom já, manžel je od rána do večera v práci

Jsem odpovědná za výchovu dítěte, chod domácnosti, zajištění potřeb pro výchovu dítěte a chodu domácnosti.

jsem otcem musím se postarat o rodinu finančně ale musím děti i vychovávat atd

Jsem otec živitel.

jsem pilíř

jsem pilíř naší rodiny

Jsem pilířem

jsem pilířem o nějž se členové rodiny opírají,já pracuji i když se starám o dítě a domácnost..jsem matka,manželka,pečovatelka,kuchařka i uklízečka

jsem polovinou páru, jsem zaměstnaná, svým dílem se starám o chod domácnosti

Jsem prostě máma - nerozumím smyslu otázky

Jsem prostě součást rodiny, trochu vychovatelka, trochu zásobářka, ale hlavně opora a člověk, s kterým si ostatní můžou kdykoli popovídat.

jsem rodič, který se stará o děti, uvaří, uklidí, vypere

jsem rozvedená, syn zůstal v péči ex manžela a vztahy mezi mnou a ex jsou velmi špatné, což velmi ovlivňuje vše ostatní, takže má role matky je bohužel velmi shazována ze strany ex a jeho rodičů

Jsem rozvedená, takže nevím přesně, co za rodinu považovat ;-) ale dobře, pokud budu brát vztah já + děti, tak asi především matka, živitelka a komunikační partner

jsem samoživitelka, takže nezastupitelnou

jsem samoživitelka, takže o vše se musím starat sama

Jsem srdcem rodinného krbu

JSEM STAROSTLIVÁ ,MILUJÍCÍ A OBĚTAVÁ MATKA A MANŽELKA A HLAVNĚ OCHRANITELKA RODINNÉHO KRBU

jsem šťastná jako maminka .. jsme se synem sami .. takže jsem maminka i tatínek na 100% .. a jsme šťastní

jsem ta, která se musí stihnout vše, práci, děti, jejich koníčky, domácnost, ale o víkendu se ten poměr mění

Jsem ta, která zajišťuje téměř 100% péči o děti, protože partner má hlavní a vedlejší zaměstnání abychom vše finančně utáhli

Jsem toho názoru, že muž má vydělávat peníze a žena se starat o děti a domácnost

jsem tu pro děti, ale jen spokojená žena může být dobrou matkou

jsem tu pro rodinu a vždy pomohu

Jsem urovnávač.

jsem úžasná matka, manželka a velitelka :-) - to je vtip, ve skutečnosti si uvědomuji, že čím jsem starší a zkušenější, je velmi důležité nechat ostatním samostatné rozhodování, kreativní rozvoj, nasloucht jejich potřebám a teprve následně něco řešit. V rodině chci být laskavým člověkem.

Jsem v rodině ten držák

Jsem zásadním článkem rodiny. Od mé spokojenosti se odvíjí spokojenst partnera i dětí. Často na mně leží atmosféra dne...Zásadní rozhodnutí děláme s partnerem společně.

Jsem zodpovědná za své děti, po všech stránkách.

jsem žena, vytvářím harmonický domov.

jsme rovnocenní partneři, každý děláme co umíme a na co máme čas

Kariéra pomine, děti a vztahy zůstanou.

kladně

Kladnou roli

kojit, vařit, péct, prát, přebalovat, uklízet počůraný prostěradla, skákat kolem malýho, sexuálně uspokojovat partnera

kompletní logistika

leader

Leží na mě kompletní pece o domácnost a děti, podporuji manžela v jeho kariéře. Časem se budu kariéře věnovat já a manžel díky lepší pracovní době převezme část pece o děti.

leží na mě zajištění chodu domácnosti a většina věcí týkající se dětí - uvítala bych lepší rozložení mezi partnery

má role je stěžejní, nikdo není důležitější při výchově našich dětí než já

maják i hromosvod

mám ji takovou,jakou jsem chtěla

máma i táta

Máma je jen jedna, ale taťka skvěle zastoupí:-)

Máma, která milje své děti a chce jim dát vše, co neměla sama, když byla malá...

máma,ten kdo zajistí rodinu,domácí práce,veškeré zařizování

Máme malé děti, takže prozatím jako nejdůležitější vidím svou roli matky.

mame tritydenni holcicku, ja jsem tu pro ni na 100% a manzel kdyz muze pomuze. a dal se uvidi.

maminka

maminka a vše co s tím souvisí

Maminkou jsem byla na 150% - ale neměla jsem zapomínat na sebe.

Manžel více vydělává a bývá déle v práci, takže já se starám o děti a chod domácnosti.

Manžel vydělává,já se starám o chod domácnosti

manžel, živitel, opora, otec, rádce, pomocník

Manželka a matka plně se podílející na finančním zajištění rodiny.

Manželka a matka.

manželka mě má na háku a dcera se to učí od ní.

manželka, matka, materiální zabezpečení rodiny

materiální zajištění (dnes spolu s partnerkou)

mateřsky

matka u otázky 18. se neztotožňuji s žádnou odpovědí!!

matka výdělečný člen rodiny organizátor

matka

MATKA

matka - nyní ta nejdůležitější osoba v domácnosti, kterou to velmi vyčerpává, a do práce nemůže, protože by si k tomu všemu co má na starost přidělala další potíže

matka - péče o dítě, manželka - péče o manžela

matka - pečovatelka

Matka - pečovatelka, kuchařka, uklízečka, logistik, taxikářka, kulturní referentka, ...

matka - uklízečka - manažerka zajištění péče o děti na dobu pobytu v zaměstnání

matka - vše v jednom :-)

Matka a babička na plný úvazek

Matka a manzelka

matka a manželka

matka by měla být (a snažím se o to) jakýmsi "srdcem rodiny"

Matka dospělé dcery, manželka.

matka dvou dětí, která se z větší míry stará o chod domácnosti, pracující na plný úvazek, stejně jako manžel, který se v odpoledne a večer střídá v péči o děti

matka je nenahraditelná, kojení apod...

matka je zázemí, "krb domova".. Nemám problém s tradičnějším pojetím rolí.

matka kvočna

matka na plný úvazek

matka samoživitelka

matka samoživitelka - všechna práce na mých bedrech, ale děti jsou vychovány tak, že se vším bez řečí pomohou

Matka, ktera dava rodine lasku a peci v ramci moznosti jejiho pracovniho vytizeni.

matka, manželka

matka, partnerka

matka, partnerka

Matka, partnerka, kamarádka.

Matka, řidička, kuchařka, uklízečka, ošetřovatelka, kamarádka,...

Matka, stejně důležitá jako otec :) Akorát já mám příležitost být s nimi doma, protože nás otec rodiny živí :)

matka, uklízečka :-)

matka, uklizečka, kuchařka, pradlena..... služebná.....

Matka, vychovatelka, hospodyne, kamaradka

matka, zázemí pro dítě, opora pro partnera

matka, zklidňující prvek

matka,manager,psycholog,hospodyně,koordinátor....

mediátor

měl bych rodinu zajištovat

Miluji svou rodinu. Sou pro mně vším.

milující babička, kterou není radno vodit za nos

milující matka a manželka, která je trvá na dodržování stanovených pravidel, jistota pro všechny členy rodiny

Moje role v rodině je tvorba "tepla domácího krbu".

momentálně jako roli ženy v domácnosti z donucení

Momentálně je mojí rolí primární pečovatel o dítě, protože jsem na rodičovské dovolené. Neznamená to ale, že bycn všechno dělala sama osobně, spíš jsem v oblasti péče o dítě a většiny domácnosti zodpovědný manažer. Můj muž říká, že jsem "garant výchovy" (dítěte a psa).

momentálně jsem na MD, takže se starám o malé dítě, domácnost a její hladký běh.

momentálně matka na plný úvazek, zároveň však cítím, že jsem jakousi "finanční zátěží"...přece jen můj plat byl dvojnásobný oproti rodičovské almužně kterou pobírám na dvojčata

Momentálně se starám o domácnost a o děti, manžel nás finančně zajistí.

momentálně uklízečka (vtip) snažím se momentálně skloubit roli matky a manželky, jsem ta která všem poskytne dostatek lásky, péče, jídla, dětem nové informace a podněty k rozvoji osobnosti a vytvářím harmonický domov...až se k tomu přidá práce bude to fuška :-)

Momentálně živitel jelikož mateřská je krajně znevýhodňující faktor

musím se postarat....

musím zajistit chod domácnosti tak aby to fungovalo,a všichni jsme byli spokojeni

musíme ji s manželem po všech stránkách zajistit

mužská role

Mým úkolem je zajistit běžný chod domácnosti a starost o děti.

Myslím, že ji chápu dobře:-) jen jako samoživitelce by se hodila pomocná ruka nebo objetí, na jednoho všeho až moc.

na mně vše stojí - sólo rodič

Nebyla bych schopná svou prací na plný úvazek zajistit rodinu tak, abych se jim zároveň zvládala věnovat (příliš velká časová náročnost práce v mém oboru). Jsem tedy doma s dětmi a částečně pracuji (1 odpoledne týdně nebo příležitostně více dní). Starám se z větší části o úklid, vaření, celkový chod domácnosti.

nebýt mě,tak syn anemá ani vyčištěné zuby-takže moji roli bych popsala asi takto 95 v 1.

Nedílná součást rodiny, stejně jako manžel a dítě

nechápu

Nechápu otázku.

nechápu tuhle otázku,

nechtěně nepostradatelná

nejdůležitější

nejdůležitější je role matky

nejhlavnější role

někdo se o ty dva musí postarat, aby neumřeli hlady a ve špíně :o))

někdy mám dojem že jsem služka a otrok

nepostradatelná

Nepostradatelne

nepostradatelnou

Nerozumím moc otázce, svou roli chápu prostě jako matka, ale rozhodně ne na plný úvazek. Zvládám se věnovat kariéře, partnerovi, dítěti, domácím zvířatům i svým koníčkům, jako je např. jezdectví, cestování apod. Když se chce, všechno jde...

Nerozumím otázce - jsem jeden z členů rodiny, role... nevím.

nerozumím otázce - moje role je matka :)

nerozumím, nejspíš matka

nevím

Nezastupitelná

nezastupitelně

nezastupitelně, máma je jen jedna

nezbytná, nenahraditelná v péči o děti, o domácnost

Nezklamat jako rodič

nijak

nijak

Njedůležitější ve svém životě, především v roli matky.

normalně

normálně

normální otec

nyní hlavně ekonomicky, vydělávám, zároveň jsem babička, ale i dcera 90leté matky, působím ovšem na dálku, pracuju v zahraničí

Nyní nenahraditelnou :-) Mám roční závislačku na mé osobě. Nyní hlavně jako matka.

Nyní už jen manžel a dědeček,který již může vypomoci maximálně radou ze svých zkušeností.

o.k.

obětavou a stmelující

odmítám hrát "role"

ochránce rodiny

ochraňovat a být nablízku dětem, pomoci jim, když budou potřebovat

organizace chodu domácnosti

Otázky jsou někdy hodně divně postavené, zejména 17 - vše je pro mě důležité a položky spolu vzájemně souvisí (péče o děti + založení rodiny; pracovní život + materiální zabezpečení). Otázka 18 taky nepokrývá všechny možnosti, jako například to, že je možné pracovat na zkrácený úvazek tak, že jsem schopna finančně zajistit rodinu, takže spolu všichni můžeme trávit více času (když už chcete otpimální model).

otce

Otcovsky :-) Nevim, jak jinak to popsat.

otec

Otec živitel

otec, manžel, kamarád, živitel

otec, zivitel, ucitel

Otec, živitel

otec? nerozumim otazce

Otrok

partner

partnerka,matka

Páté kolo u vozu.

péče o děti a domácnost je více na mně

péče o děti a finanční zabezpečení rodiny

Péče o manžela i děti, výchova a vedení dětí k dobrému, práce v zaměstnání natolik intenzivní, aby to neohrozilo práci v rodině.

péče o novorozence na plný úvazek, v budoucnu cca 1-3 roky podílení se s partnerem na péči a finančním zajištění rodiny

pečovatelka

pečovatelka

Pečovatelka, ochraňovatelka.

Pečuji o děti. Zajišťuji celé rodině stabilní a klidné zázemí. Starám se o domácnost. Navíc pracuju, protože mě to baví a chci pracovat (příjmy z mé práce dosahují téměř hodnoty průměrného příjmu).

pečující osoba o děti, méně pak pomoc v domácnosti a částečně výdělečná činnost

pečuju o děti a domácnost

Pilíř rodiny,jsem vdova a mám ještě poměrně maléhi syna.

plnohodnotný člen

Plyne mi to přirozeně, dělám co mě baví, věnuju se dětem, domu, zahradě, práci i koníčkům. Nejsem typ člověka, který by to nějak moc řešil.

podíl na přátelské a respektující atmosféře (děti jsou již dospělé)

Podpora partnerce a detem

podřadnou, nemůžu hledat práci, protože starost o děti je jen na mne

postarat se o "teplo rodinného krbu" :-)

postarat se o domacnost a o dite

Postarat se o harmonický domov, dávat lásku.

Postarat se o hladký chod všeho, vychovat děti ke slušnost, úctě a samostatnosti, prostě být dobrou matkou, ženou i hospodyní.

postarat se o rodinu, domácnost společně s partnerem

pozitivně dávám hranice a pevný opěrný bod pro život

pozitivně

pozitivně

pozitivně

Pozitivne.

práce, péče o děti a o domácnost

pracuji na částečný úvazek, většinu domácích prací obstarávám já.

práva a povinnosti dělíme na všechny členy rodiny

Predevsim jsem matkou, partnerkou a pecovatelkou o domov. Mame model, ktery nam vyhovuje, viz. moje odpoved na otazku c. 18

pro dítě udělám co je v mých silách

prostě matka, to říká asi vše

především jsem máma a partnerka

především láskyplně pečovat o partnera a dítě a starat se o domácnost.

přesně nevím

Příliš se obětuji

připadám si jako vězeň s velkou kolí u nohy

Přirozeně.

rádce

Rádce. Dcera je již dospělá.

raději no comment

rodič

rodič a živitel rodiny

Rodič je otrok. Bez ohledu na to, jestli je to otec, nebo matka. Matka je větší otrok, je přivázaná doma a k dětem.

rodič, partner; z hlediska příjmu do domácnosti se snažíme role rozdělit tak, aby jsme byli schopni oba rodinu uživit, ale zároveň jsme měli čas se věnovat dětem; takže si nemůžeme vyhazovat z kopítka

Rodina je základ státu a smysl života. Přečtěte si bibli. Otázky jsou absolutně vytrženy z kontextu dnešního života a nepochopil jsem smysl Vašich otázek. Zřejmě jste singl, absolutně ničeho neznalá.

Rodina je základ státu. V tomto smyslu smyslu tvořím budoucnost.

Rodina mě vnímá jako nepostradatelnou. Nechci ji být. Partner sice se vším pomáhá, je skvělý, ale veškerá rohodnutí jsou na mě. zbytek rodiny se obrací jenom na mne s problémama, atd.....Unávné....

Rodinu materiálně zajistit a ochránit

role matky

role matky

role matky

role matky a živitelky - tzn. bezpečí, ochrana, porozumění, péče o děti, zajištění financí

Role matky je (v mém případě byla) postarat se o všechno, co souvisí s běžným chodem domácnosti, co jsem nestíhala musel pomoct manžel. Manžel zabezpečoval v domku technické věci, ale s dětmi mi pomáhal.

Role matky pro mě znamená rozvíjet zájmy a učit své dítě různým návykům, vychovávat, starat se o chod domácnosti a umět si užívat role matky.

Role matky, ochranářky, zabezpečení zázemí

Role otce, partnera, spoluživitele

role pracující matky

roli "malého šéfa"obtěžujícího mravokárce,zbezpečovatele slušného spotřebního života i případného ochránce.

rovnocenná partnerka, matka - díky flexibilní práci si mohu dovolit být více pečující matkou a manželkou, než kdybych byla denně v práci od rána do pozdního odpoledne

rovnocennou s parnerem

rovnocennou s partnerem

rovnocennou s partnerem

rovnocenný partner

rovnocenný partner a dobrý rodič

rovnocenou jako manželka, podílíme se na výchově stejnou měrou

rovnoceny partner

rovnoprávnost s partnerem

rovnost

rozporuplně

Rozvedený otec

S partnerkou má rozdělené úlohy tak, aby domácnost fungovala a děti nestrádaly

skvělé

Služka, chůva ... dělám všechno ... a navíc pracuji na plný úvazek ... totální vyčerpání.

Služka, ošetřovatelka, pradlena, kuchařka, chůva....

smutně..... jako služka, uklízečka, nositelka výplaty

Snažím se být dobrou manželkou a maminkou, zajišťuji chod domácnosti a starám se o tři malé děti. Studuji vysokou školu a pracuji na částečný úvazek. Se svou rolí jsem spokojená.

Snažím se být správná matka svým dětem.

Snažím se strávit s rodinou více času, materiálně ji zajišťuji z větší části i za cenu dlouhodobé nepřítomnosti. Snažím se být hlavou rodiny, ale důležitá rozhodnutí činíme dohromady s manželkou.

součást týmu

spíše jako hospodyně

spíše tradiční ženská role (pečovatelka, vychovatelka), ale s manželem se dělíme v péči o domácnost a o RD. Tato role ovšem vychází z toho, že jsem na RD. Pokud budu pracovat, budeme se střídat i v péči o děti.

Stále se se svojí rolí matky sžívám.

Starající se rodič

starám se o dcerku, zajišťuji chod domácnosti

staram se o deti a muze a domacnost

starám se o děti, domácnost, částečně pracovat.

Starám se o rodinu, trošku vydělávám, vzdělávám se.

starám se o většinu věcí

starám se o vše potřebné okolo domácnosti a dětí

starat se o děti a domácnost, výchova, vaření

starat se o děti a podle možností přivydělávat

starost o děti a domácnost

starost o rodinný krb:-), o dítě a rodinné zázemí...

stejně důležitou, s partnerem jsme si rovni

stěžejní role

stmelující

stojí na mne z 90% chod celé domácnosti

strarám se o svoji rodinu, udržuji teplo u rodiného krbu

šéf dohlížející aby vše klapalo jako po drátkách :-D

špatně

t

ta, která se snaží vytvářet domov

Táta

táta

tatíkovskou

tažný kůň :) manželka a maminka, což obnáší role: vychovatelka, zdravotnice, tlumočnice (synův jazyk a okolí), psycholog, projetový a finanční manager, který to musí dát low-cost, kuchařka, nákupčí, uklízečka nově také ta, co vydělává, ale míň, protože je syn malý a musí se o něj starat a být proto v práci na nižší úvazek

Teď už babičkovskou :-)

Ten kdo naučí dítě prdět ve společnosti.... Co je to za otázku Markéto?

teplo domova a hnízdo

to je slozita otazka, roli chapu jako poselstvi, ale citim jako inkubator, kucharka, uklizecka, pracka a chuva v jednom ale i jako prisny dozorce a kamarad zaroven

to má být dotazník nebo slohovka?

to nevím

Tradiční - lítám kolem dítěte a domácnosti.

tradiční s vyšším zapojením partnera

trošku něco jako služka a vždy druhá v pořadí

Udávám směr, jak se bude rodina vyvíjet

Určitě je rolí hlavní,ale mužova role je rovnocenná.

utvářet domov, kam se všichni rádi vracejí, bezepčné, důvěrné místo

V naší rodině jsem byla postavena k "plotně". Jiného mi nezbývalo. Ze začátku jsem dělala vše od pomoci s autem, na zahradě aj.. Ale manžel odmítl dělat jakékoliv domácí práce, tak mi jiného nezbývalo.

v první řadě jsem matka

V současné době sehrávám v podstatě všechny role - rodič, živitel, podpora, servis...

V současnosti finančně zajišťuji rodinu, ale snažím se sdílet s dítětem alespoň nějaké z jeho koníčků.

v současnosti jsem hlavně matka, uklizečka, kuchařka a pak až partnerka

v současnosti jsem kuchařka, pradlena, uklízečka, sběračka hraček, rozhodčí děti, první pomoc při bebíčkách, prostě matka na plný úvazek a večer ještě milenka svého muže

V těžké defensivě. Páté kolo od vozu

Ve smyslu odpovědi na otázku č.4. Vlivem nastavení preferenčního mechanismu v otázce č. 16 Vám vychází nesmysl.

velice duležitou, jsem matka na plný uvazek

Velkou

velmi dulezitou

velmi důležitě ;)

velmi důležitou

velmi důležitou

velmi důležitou

velmi důležitou ,beze mne by to zkrátka nefungovalo

velmi zodpovědně

Venuji se jak praci, tak rodine, pracuji castecne z domova na 80% uvazek a jsem spokojena s kombinaci starosti o rodinu a domacnost a prace, manzel nema problem nakoupit ci uvarit veceri a vychazi mi vstric s mymi konocky i pravovnim vytizenim, totez ja jemu.

Veskrze pozitivně. Jako matka, manželka a spoluživitelka rodiny.

Větší díl práce v rodině zastávám já jako matka, protože manžel zajišťuje finančně rodinu, ale když je doma i otec dětí, práci máme rozdělenou.

většinou mám hlavní slovo

viz 18.

vnitřní koordinátor - péče o dobré vztahy v rodině, pocit lásky a sounáležítosti

vůdce smečky

vůdčí role

Vydělat peníze pro rodinu a zajistit výchovu dětí.

Vydělávám hlavní část našich příjmů, spolupodílím se na výchově dětí (trávím s nimi čas, hraju si, vysvětluju věci, jsem v součinnosti s manželkou), spolupodílím se (byť v menší míře) na údržbě domácnosti (částečně dělám: úklid, vaření, pečení, mytí nádobí, různě), dávám také čas a pozornost svojí manželce a jsem jí oporou, snažím se udržet vlastní psychické a fyzické zdraví v dobrém stavu kvůli sobě i ostatním v rodině.

vychova deti a materialni zabezpeceni rodiny

Výchova, materiální zabezpečení, celková péče o rodinu a

výchova, zajištění základních potřeb pro děti (strava, hygiena, oblečení), rozvíjení dětí

vychovat děti

Vychovat syna a finančně mu pomoct do začátku života

vyrovnanost

Významnější živitel

Vzhledem k počtu dětí hlavně jako organizátorka s rozvrhem rozplánovaným po půl hodinách

Vzhledem k tomu, že jsem matka samoživitelka, je všechno na mě

vzor (pro děti), opora, hmotné zajištění,

x

zabezpečení běžného provozu, z větší části starost o děti

Zabezpečení chodu domácnosti,výchova,podpora i finanční

zabezpečení rodiny po finanční stránce

zabezpečení všeho v domácnosti, školy,kroužků....manžel vydělává, já zrovna teď nemám práci

zabezpečit aby vše fungovalo jak má být

zabezpečit děti - uvařit, odvést do školky, na kroužky, věnovat se jim během dne poskytnout podporu dětem i manželovi

zabezpečuji chod domácnosti, vytvářím domov

Zajímám se jen o sebe a svoje dítě

Zajistit sve dite

zajistit vše kolem dětí a domácnosti

zajištění chodu domácnosti, dětí

zajištění chodu rodiny a vztahů v rodině

zajištění pohody manželovi i dětem

Zajišťuji chod rodiny.

Zajištuji kompletní péči o děti a domácnost.

Zajišťuji péči o dítě, domov a dělám příjemné zázemí, aby manžel mohl dostudovat a najít si dobrou práci.

základní kámen rodiny

zásadně, kdo jiný než já;

zastávám role obou rodičů (manžel zemřel)

zázemí

zdroj financí a otcovství

Zkrátka jako správná matka - vydělávat peníze, starat se o rodinu, jak budou volné chvíle.

zodpovědná matka, na kterou je možno se plně spolehnout

zodpovědně

Zodpovědnost

Zodpovědnost, plnění povinností, loajálnost k nejbližším, vzor pro děti.

že beze mě by se to tu zhroutilo :-)

žena svého muže, matka dětí - tradičně

živím a starám se o dítě

Živitel

živitel

živitel

živitel

živitel (nezaměňovat s hlavou rodiny)

živitel a přirozená autorita

Živitel i vládce.

živitel, ochránce rodiny

živitel, opravář.

živitel, partner, otec

Živitel, vzor.

Živitel.

živitelka

Živitelka

21. Chtěl/a jste ještě před založením rodiny dosáhnout něčeho, co se Vám do té doby nepodařilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne37364,09 %32,13 %  
ano20935,91 %18 %  

Graf

22. Čeho konkrétně jste chtěl/a jste ještě před založením rodiny dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cestovat

"pojezdit" svět

1. to je tajemství 2. zázračně zbohatnout, abych nemusel chodit do práce a mohl si užívat rodiny

Být bez dluhů a rovnoprávným partnerem partnerovi.

být finančně nezávislá na partnerovi

Být profesionálem v mém oboru.

cestovat

cestovat

cestovat

cestovat

Cestovat po světě a pomáhat nemocným dětem.

cestovat, ale komouši byli proti

cestovat, pracovat v zahranici, zkusit tvrdy drogy,

cestovat,studovat

Cestovat,studovat v zahzaničí,zajistit se finančně do budoucna

Cestovat.

dále studovat, udělat si praxi

Další studium

dobré finanční zabezpečení práce

dobré postavení v práci

Dobrého profesního uplatnění.

dodělat doktorát, ale nejspíš bych jej stejně nedodělala, některé podmínky byly pro mě těžko splnitelné

Dodělat si vzdělání

Dokončení PGS

dokončení Ph.D. studia

dokončení studia auditora

Dokončení vzdělání

dokončit rozdělané studium

dokončit studia, materiálně se zabezpečit

Dokončit studium, najít si stálé zaměstnání, mít nějaké zajištění..

Dokončit školu

dokončit vysokou školu

Dokončit vysokou školu

Doktorátu.

doplnit si pomaturitní dálkové studium

Doplnit si vzdělání

dosáhnout vyššího vzdělání

dostudovani VS

dostudování vysoké školy...zkusím dálkově, nikdy není pozdě:-)

dostudovat

Dostudovat ještě jednu VŠ a ještě více cestovat.

dostudovat Ph.D.

dostudovat právnickou fakultu

Dostudovat univerzitu prezenčně, koupit si silniční motorku a procestovat svět. Jediný, co doted nemám je ta motorka.

Dostudovat VŠ

dostudovat VŠ

dostudovat VŠ

dostudovat VŠ a získat trochu praxe

dostudovat VŠ, dokončit certifikát cvičitele jógy, cestovat v rámci studia

dostudovat vš, mít dobrou práci (což se nakonec stalo - až po založení rodiny)

dostudovat vysokou školu

dostudovat vysokou školu a najít si práci která by mě bavila

Dostudovat vysokou školu.

finanční nezávislost

hodně cestovat a stát se profesionálním kaskadérem

Chtěla jsem do zahraničí pracovat

Chtěla jsem dosáhnout rozhodně vyššího a lepšího vzdělání, chtěla jsem pracovat, abych měla dost prostředků na založení rodiny.

chtěla jsem odjet do zahraničí - zlepšit si jazyk a získat větší praxi

chtěla jsem pracovat v zahraničí jako animátorka

Chtěla jsem se finančně zabezpečit a uspět v práci.

Chtěla jsem si udělat kurzy APUL a jet učit lyžování do zahraničí.

chtěla jsem studovat

chtěla jsem více cestovat

Chtěla jsem získat PhD titul, ale ze zdravotních důvodů mi bylo doporučeno dítě, které jsem vyhodnotila jako důležitější.

Je toho spousta, mam spoustu konicku a v kazdem bych rad dosahl nejakeho uspechu. Ale treba pilotni licence, hra na kytaru (naucit se vic nez jen par akordu, vydelat solidni penize...

Jednalo se o soutěže v tancování (zájmy a koníčky).

kariera

kariérní postup cestování

karierního postupu

Koupit barák

Lépe se ekonomicky zajistit

lepsi financni zajisteni

lepší finanční zabezpečení

lepší kariéry

lepší nabídka práce

lepší postavení v zaměstnání

lepší pracovní úspšchy

lepšího pracovního uplatnění

m

Maturity

Měly jsme se víc na děti připravit-hlavně co se týče bydlení a financí.

mít práci, která mě baví a přitom i dobře uživí

Mít v práci smlouvu na dobu neurčitou a vlastní bydlení.

Mít vlastní bydlení.

Mít zajímavé pracovní místo, kam bych se po rodičovské dovolené těšila.

najít chápajícího a milujícího partnera

Najít si parádní práci, dosáhnout dobrých výsledků ve sportu (jezdectví, časově i finančně velmi náročné)

najít si zaměstnání

Najít své Měsíční údolí.

Najit zamestnani, ktere by me bavilo

našetřit si ale nebylo z čeho :-(

naučit se "řemeslo" a nastartovat pracovní dráhu, což se mi povedlo, ovšem za jiných, rozhodně příznivějších společenskopolitckých podmínek

naučit se dokonale jazyk v cizině

naučit se jazyky; ještě více cestovat;

Nepovedlo se mi dokončit vysokou školu a to vím, že už nezvládnu. Když jsem to nedokázala v době, kdy jsem se mohla věnovat jen škole a sobě, tak s dítětem to už nedám vůbec. A zkoušet to nebudu, vím, že by to nedopadlo.

nevim

Odjet na pár let do ciziny - nejlépe Anglie - zlepšit si jazyk

osamostatnit se, mít vlastní bydlení

plno věcí co nyní zjištuji, že už je na to pozdě

po vysoké škole jsem hned nastoupila na mateřskou - kdybych něco chtěla změnit tak bych po škole chvíli pracovala

Postavení rodinného domu.

postupu v povolání

Povýšení v práci

poznávací zájezd Austrálie

Práce ve vystudovaném oboru

Pracovní zkušenosti v cizině - dokonalá znalost cizího jazyka

pracovních zkušeností, materiálního zabezpečení

procestovat celý svět

procestovat svět

procestovat svět

Prosperující firma.

Přála jsem si alespoň chvíli zkusit bydlet odděleně od rodičů. Zažít nezávislost. :-)

Přijetí na druhou vysokou školu.

Rodinu jsem založila v r. 1982 při studiu na VŠ. V té době to byla situace zcela běžná. Měla jsem plno cílů, které jsem si kvůli rodině, špatnému výběru partnera, ale i kvůli objektivní situaci nemohla splnit.

rojet kus světa,napsát poznatky z cest a vydělat pár korun touto činnosti...bohužel...

rovnocennosti

Rovnoprávnosti a společného podílu na řízení domácnosti a rovnocenný podíl na výchově a péči o děti.

seberealizace

složit advokátní zkoušky

sportovni kariery

sportovní úspěch

Spousty věcítřeba dokončit studium na VŠ, získat praxi v zahraničí

Stabilitu pracovního místa.

stabilní práce

stát se zaměstnancem naší mateřské společnosti se sídlem v Německu

Staz v zahranici

strávit dovolenou ve Velké Británii

studium

Studium

studium na VŠ, cestovatelské zkušenosti

Studium na vysoké škole

studovat

své studium a samostatné bydlení, byť podnájem

to má být dotazník nebo slohovka?

to se neříká

Trochu si užít spokojeného partnerského života (milenecký život, cestování, koníčky, zážitky) a něčeho dosáhnout v práci.

upevnit

uplatnit trochu své studium

Užít si života - vystudovat, poznat život v zahraničí, najít si práci, ke které bych se pak chtěla vrátit.

váženou osobou

většá nezávislosti na finanční podpoře státu a partnera

Víc cestovat a poznávat svět.

více cestovat

více cestovat

více cestovat

vice cestovat

Více cestovat a poznat svět.

více cestovat a zdokonalit si světové jazyky

Více cestovat po celém světě.

více cestovat po světě

Více cestovat po světě, ale až děti odrostou, dá se to dohnat

více cestovat, vyjet pracovně do zahraničí

Více cestovat.

Více sexuálních zkušeností

více vydělat

vlastní byt či dům

VS a pracovni zkusenost v zahranici

VŠ titulu

VŠ titulu,

vybudování si zázemí pro rodinu

Vybudovat kariéru a být finančně nezávislá

vybudovat si takovou pracovní pozici, na kterou se budu moci po rodičovské dovolené vrátit

vycestovat alespon na rok do zahranici jako au-pair

Vycestovat do zahranici nebo si najit lepsi praci

vydělat dost peněz

vyhrát ve sportve

výlet za velkou louži :)

Vyrazit za hranice na delší dobu.

Výraznějšího postupu v kariéře.

vysokoskolskeho vzdelani

vysokoškolského vzdělání

vysokoškolského vzdělání

vystudovat VŠ

vystudovat obor, který by mě bavil

vystudovat VŠ

Vystudovat vysokou školu

vystudovat vysokou školu

vystudovat vysokou školu

vystudovat vysokou školu

Vystudovat vysokou školu

vystudovat vysokou školu

Vystudovat vysokou školu a nebo se naučit víc v práci a postoupit na vyšší pozici.

Vystudovat vysokou školu oděvní.

Vystudovat vysokou školu, ze zdravotních důvodů jsem ale upřednostnila založení rodiny a bylo to nejlepší rozhodnutí mého života

vystudovat vyšší či vysokou školu

vyší vzdělání

vyšší postavení

Vyšší vzdělání

vyšší vzdělání

Vyšší vzdělání.

Vyšší vzdělání.

Vyššího postavení v zaměstnání

významného postavení v práci

vzdělání

vzdělání

vzdělání

vzdělání

vzdělání,cestování

Vzhledem k tomu, že jsem zakládala rodinu velmi brzo (ve 20 letech), rozhodně bych si rozšířila vzdělání, trochu se ekonomicky zajistila.

Zajistit si stabilní pracovní místo s potenciálem rozvoje.

Zajistit vlastní bydlení.

založit svoji speciální jednotku

Závratného objevu pro léčbu nádorových onemocnění.

Získat pracovní smlouvu na dobu neurčitou, aby návrat po rodičovské dovolené nebyl stresující, příp. aby nás nezasáhlo, to že nemohu najít práci a také skutečnost, abych mohla pracovat dál ve svém oboru.

změny povolání

zvýšení kvalifikace, ale ukázalo se to být zbytečné, doba přeje arogantním blbcům

Zvýšit si vzdělání - studovat VŠ - Bc.

23. Váš rodinný rozpočet Vám v PRŮBĚHU ROKU umožňuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokrytí základních potřeb i aktivit Vaší rodiny30452,41 %26,18 %  
pokrytí základních potřeb, školních i volnočasových aktivit Vašich dětí10818,62 %9,3 %  
pokrytí základních potřeb a školních aktivit Vašich dětí467,93 %3,96 %  
pokrytí pouze základních potřeb437,41 %3,7 %  
pokrytí základních potřeb a Vašich i partnera/ky volnočasových aktivit437,41 %3,7 %  
můžeme si dovolit vše10,17 %0,09 %  
meni se to dle veku deti a jejich financnich narokum...10,17 %0,09 %  
Vsechno co chceme 10,17 %0,09 %  
máme velký nadbytek10,17 %0,09 %  
pokrytí základních potřeb a s trochou skromnosti i některých volnočasových aktivit rodiny10,17 %0,09 %  
Základní potřeby a ve výjimečných nebo krizivých situacích, nutnost jednorázové malé investice (rozbitý sporák, ...)10,17 %0,09 %  
pokrytí potřeb a hypotéky10,17 %0,09 %  
Dítě se ještě nenarodilo10,17 %0,09 %  
netrpíme nedostatkem, peněz přebývá, dovolíme si vše, co právě chceme10,17 %0,09 %  
Rozpočet pokrývá všechny potřeby celé rodiny10,17 %0,09 %  
pokrytí základních potřeb pro mne, partnera i dítě a zároveň občasných volnočasových aktivit jako je dojít si do bazénu, do kina, na večeři.. Složité to je však v tom, že přítel si tyto aktivity dopřává pravidelně každý týden na úkor mne a dítěte.10,17 %0,09 %  
nejedeme na rodinný rozpočet,ale na můj a tvůj10,17 %0,09 %  
jen splácíme a nic neušetříme10,17 %0,09 %  
jsou to spíše základní potřeby, školní aktivity pouze některé a pouze pro některé dítě, ne všechny10,17 %0,09 %  
můžeme si dovolit častější dovolené atd. 10,17 %0,09 %  
Jsme velmi skromní, ale hodně cestujeme po Světě, hodně sportujeme, stále se vzděláváme, ale majetek nemáme10,17 %0,09 %  
Pokrytí všech potřeb všech členů rodiny.10,17 %0,09 %  
V současnosti žiji z rodičovského příspěvku a alimentů, které pokrývají základní, školní i volnočasové aktivity mě i mých dětí. Po nástupu do práce očekávám, že budu schopná našetřit třeba i na dovolenou u moře apod.10,17 %0,09 %  
plnohodnotný život sport, kultura, dovolená10,17 %0,09 %  
Někde se musíme krotit,ale vesměs máme všechno,jen ne v tak hojném měřítku.Základní potřeby,školní akt.,volnočasové akt. celé rodiny...10,17 %0,09 %  
pokrytí všech potřeb i aktivit rodiny10,17 %0,09 %  
cokoliv10,17 %0,09 %  
Záleží na potřebách. Z mého aktuál. platu bychom v řadě věcí nevyšli. Měla jsem něco naspořeno před narozením syna (co s 15 tisíci měsíčně pro jednu osobu? Hodně zůstane.) Nesplácíme hypotéku, nemám auto, občas nakoupí babička... Kroužky nevyhledáváme. 10,17 %0,09 %  
Zatím si užívám na úrovni průměru.10,17 %0,09 %  
nestačí pokrýt ani ty základní potřeby10,17 %0,09 %  
můžeme si dovolit vše co potřebujeme nebo chceme10,17 %0,09 %  
vydělávám a hodně mi zbývá, dotuji 10,17 %0,09 %  
miminko očekáváme počátkem příštího roku, výše uvedené zatím nemohu posoudit10,17 %0,09 %  
ještě zbyde.10,17 %0,09 %  
děti jsou už dávno z domu10,17 %0,09 %  
pokrytí toho, co potřebujeme. nemám dítě školou povinné.10,17 %0,09 %  
Pokrytí základních potřeb i aktivit rodiny a vytváření rezerv pro budoucnost10,17 %0,09 %  
nemám ve své domácnosti dítě takže nevím zda a jak by můj příjem pokryl náklady dítěte10,17 %0,09 %  
mam dost penez na vsecko mozny, nejenom zakladni potreby10,17 %0,09 %  
pokrytí základních potřeb a všech bezplatných a levných aktivit10,17 %0,09 %  
tak-tak vyjdeme - než si navýším úvazek, tak nám přispívají rodiče, abychom přežili10,17 %0,09 %  

Graf

24. Jaká je Vaše představa o ideální podobě spojení rodinného a pracovního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní i rodinný život je pro mě stejně důležitý, chtěl/a bych najít rovnováhu mezi nimi20635,52 %17,74 %  
rodinný život je pro mě rozhodně důležitý, ale chtěl/a bych mít dostatečný prostor také pro pracovní život20034,48 %17,23 %  
nejdůležitější je pro mě rodinný život, až potom pracovní život12521,55 %10,77 %  
pracovní život je pro mě rozhodně důležitý, ale chtěl/a bych mít dostatečný prostor také pro rodinný život478,1 %4,05 %  
nejdůležitější je pro mě pracovní život, až potom rodinný život20,34 %0,17 %  

Graf

25. Jak se Vám doposud podařilo sladit rodinný i pracovní život?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- různě v různých životních etapách...

v různých obdobích se střídala práce a rodina

v zaměstnání myslím na pracovní úkoly a doma myslím na rodinu - co nejvíce odděluji zaměstnání a život s rodinou, vzájemně se informujem o svém pracovním životě,ale pracovní problémy si každý řešíme se svým nadřízeným, kolegy v práci

???

..

5 let na mateřské, pak práce v dosahu dětí, následně lepší zaměstnání s dojížděním

50:50

50:50

Aktuálně jsem na mateřské dovolené, již rok pracuji na částečný úvazek. Spojení rodinného i pracovního života je harmonické a bezproblémové a stále mi zbývá více času na rodinu než na práci.

ano

Ano podařilo, někdy s menšími obtížemi, ale určitě to jde.

Asi špatně, jsem 30 let ženatý.

Až na jedno přešlápnutí dobře. Když jsem zjistila, že je to špatně, nebyl pro mě problém zaměstnání změnit.

Až s postupem času.Bohužel ze zátku převládala práce...

během ekonomicky aktivní části mého života se mi to ,myslím ,podařilo za cenu značného omezení volnočasových aktivit, což až teprve teď v důchodu doháním.

Bez babiček nelze, zvláště přes letní prázdniny.

Bez dětí lehce a jak to bude až nastoupí děti do školky a já budu pracovat ještě nemohu posoudit

bez problémů

bez problémů

Bez problémů

bez problémů

bez problémů

Bez problémů

bez problémů

Bez vetsich problemu

bez větších problémů

bezprobémů

Bezproblémů. I když bych osobně raději trávila více času s rodinou.

Bezvadně ! Brzy jsem se, vrátila do prac. života i s miminkem, jelikož zaměstnavatel, mi tuto skutečnost povolil. :-)

bohužel rodinný život trochu ustupoval tomu pracovnímu

Bohužel, je to náročné, ale díky partnerovi to zvládám.

Bohužel, moc to nešlo.

bydlím s rodiči, a v případě, že musím pracovat - na část. úv. - moji rodiče dítě pohlídají

byla jsem dlouho s dětmi doma a potom pracovala 10 let na částečný úvazek

Byla jsem s dětmi dlouho doma, nyní jsou již dost velké, aby mou děsnou pracovní dobu zvládaly, přesto bych s nimi byla táda více a měla možnost s dětmi podnikat i něco navíc, jako výlety a dovolené...

bylo to těžké, když byly děti menší, ale zvládlo se to

celekm obstojně

Celkem ano, jelikož jsou děti malé, tak v současné době převažuje rodinný život nad pracovním životem, i když 5 hodin týdně pracuji již teď. Jak budou děti větší, budu pracovat více a až budou obě ve školce, nastoupím na plný úvazek.

celkem dařilo

celkem dobře

celkem dobře

celkem dobře

celkem dobře

Celkem dobře, skončila mi smlouva akorát ve chvíli kdy jsem měla nastoupit na mateřskou dovolenou a přítel akorát nastoupil do zaměstnání.

Celkem dobře.

Celkem přijatelně. Během mé rodičovské dovolené se střídají období, kdy pracuju a kdy nepracuju v závislosti na věku dítěte a náročnosti péče, kterou vyžaduje, i v závislosti na aktuálních pracovních pozicích.

Celkem se to daří.Je jasné,že někdy je to propojení snadnější a občas kapku drhne.

celkem se to podařilo

celkem uspesne

celkem v pohodě, občasný stres zažije každý, ale vždycky pro mě byly prioritou děti a rodina

cenou je nedostatek spánku, únava

část práce dělám doma

částečně

částečně

částečně,někdy víc převládá práce než osobní život...

člověk musí vše brát s mírou

Daří se to,někdy více,někdy méně,ale daří.

Daří se to. Je to dřina, ale jde to. Pracuju po večerech a po nocích. Dále je třeba mít babičky na hlídání, anebo aspoň v dosahu nějakou agenturu. A zejména je nutné pochopení partnera pro to, že žena chce být krom matky také úspěšná na pracovním poli.

dělám co můžu :-)

dělbou domácích povinností s partnerem

děti již jsou dospělé

Díky partnerovi jsme sladění a on funguje i za mě, pokud jsem v práci a opačně.

Díky pomoci prarodičů, chůvy, soukromé školky, státních jeslí i školky relativně dobře.

díky řadě velmi tolerantních ústupků mé ženy se podařilo a daří se

Díky tomu, že oba partneři jsou OSVČ (v případě nouze lze upravit pracovní dobu aspoň jednoho z partnerů) a díky tomu, že ve společné domácnosti žijí prarodiče, kteří se mohou o děti v případě nutnosti postarat.

Díky tomu, že pracuji jako OSVČ, jsem schopna si podřídit čas dětem v době nemoci a aktivit školy a mimoškolu - představení. Práci si postavím tak aby to vyhovovalo zákazníkům, dětem i mě.

díky velké toleranci

díky vstřícnosti manželky

díky zkrácenému pracovnímu poměru bez obtíží

Dle mého názoru dobře, ale manželka to vidí jinak.

Dle potřeby, v rámci možností. Dobře už bylo.

dobre

Dobre

dobre

Dobre, pracuji jako OSVC a manzel tez.

dobrý

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

Dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře

dobře - dle názoru mého i okolí mám dostatek času pro rodinu

Dobře - do práce jsem chodila, dokud jsem neměla děti, pak jsem byla na rodičovské dovolené, po ní půjdu do práce na poloviční úvazek.

dobře - jsem velmi aktivní a mám velkou podporu v široké rodině

dobře celkem

dobře ku spokojenosti všech

dobře, ale je to makačka:-)

dobře, í když někdy na úkor rodiny.

dobře, jsem na RD s dcerkou

dobře, jsem spokojená

dobře, mám dobrou práci v místě bydliště, o děti se postarám sama díky částečnému úvazku.

dobře, manžel na rodičovské dovolené, pracuje z domova

dobře, pracuji z domu a coby OSVČ si beru jen tolik práce, abych měla dostatek času na rodinu, jak děti rostou, mám na práci víc času

Dobře, stačilo si najít vhodnou práci, kterou teď mám

Dobře, ze začátku když je člověk doma si užívá pohodu a když začnou pracovní povinnosti je to o tom najít si v tom nějaký řád a hlavně, když máte babičky jde to krásně naplánovat.

Dobře.

Dobře.

Dobře.

Dobře.

Dobře.

Dobře.

Dobře. Ke spokojenosti všech.

Dobře. Nejprve několik let naplno ženou v domácnosti s dětmi (díky vydělávajícímu manželovi), nyní bohatě vytížena prací v zaměstnání.

Dobře. Od narození dětí se realizuji v rodinném centru, kde jsem docházele se svými dětmi a v současné době tam pracuji na zkrácený úvazek, čímž zvládám vyzvedávat dětí ze školky.

Dobře. Využila jsem možností alternativního pracovního úvazku a pomoci prarodičů.

Dobře...s vypětím sil a díky "příznivému" věku dětí v období nejvyšší vytíženosti

docela ano

docela dobře

docela dobře

Docela dobře do rozvodu se strany partnerky.

docela dobře, vždy jsem se podřídila tak, abych mohla s dětmi strávit čas

docela OK

docela se nám to daří

Dokonale. Tři roky na rodičovské dovolené, avšak s jistým (časově velmi omezeným) zapojením formou dohody v mém oboru, a to na dvou pracovištích. V součtu to dalo za celé tři roky 22 pracovních dní (ve smyslu potřeby být na pracovišti; z domu jsem musela samozřejmě dělat víc, ale dalo se to vtěsnat do přibližně jednoho dne týdně - to je samozřejmě průměr). Když jsem něco chystala z domu, chodila k nám moje teta, která v mé přítomnosti byla se synem ve vedlejším pokoji či před domem a v případě potřeby jsem mohla zajistit, co bylo třeba, uvařit, nakrmit apod. Z ruky bych dítě nedala. Měla jsem štěstí a podmínky, jaké každý nemá. Spát jsem chodila současně s dítětem (předřít se není smyslem mateřství). Od synových tří let jsem se do práce vrátila na půl úvazku, ale nemusím být každý den na pracovišti, proto s ním mohu být docela hodně. Partner bývá pracovně daleko a doma málo, proto se hodí, že mám takto flexibilní práci. Když je syn už ze školky doma, nepracuji (s výjimkou vaření, mytí nádobí nebo praní - do čehož je možné ho taky zapojit: může třeba vyndat prádlo z pračky). Bydlíme blízko mých rodičů, proto když se zdržím na pracovišti, mohou jej vyzvednout ze školky. Školka (podotýkám veřejná) má otevřeno do 18 h, čehož využívám v dny, kdy jedu do práce (1 - 2 dny v týdnu; učím na VŠ), jinak jej beru často i po obědě. Taky jej někdy do školky nedám a jedeme pečovat o mou babičku sto km odsud; synek má aspoň zážitek z venkova a vidí života z různých stran. Dokud jsem nechodila do práce a on do školky, sem tam jsme podnikli něco spolu - třeba jsme si šli poslechnout zkoušku filharmonie nebo zajeli na zákusek.

Dokud jsem žila v manželství, pořád jsem musela řešit nějaké nesplnitelné požadavky ze strany manžela (fungovala jsem převážně jako uklízečka, kuchařka, služka, nicméně tvrdě po mně požadoval i pracovní nasazení a vydělávání peněz. O nějaké pomoci a partnerství z jeho strany nemohla být řeč). Po rozvodu se mi paradoxně daří sladit pracovní i rodinný život na výbornou. Jsem spokojená.

doposud ano, ale nemám velkou kariéru a jsem už starší. Myslím, že dříve to bylo snadnější.

doposud zatím dobře.

Dostatecne

Dosud dobře - nejdřív několik let práce, nyní třetím rokem rodičovská.

Dosud jsemv rovnováze rodinného i pracovního života

dosud více pracuji, prioritou je finanční zajištění rodiny

doteď jsem pracovala a nyní jsem čerstvě doma s dítětem

dříve jsem víc pracoval než rodinně žil, ale teď pracuji do výše svého platu a jsem spokojen

Dříve lépe než nyní, momentálně je v ČR velmi málo práce v mém oboru a proto trávím různě dlouhou dobu v zahraničí. Od několika dní, přes cca měsíční až 6 týdenní pobyty v zahraničí. Vyjímečně i několik měsíců. Dříve jsem byl zejména v ČR, na po bytech max týden.

hodně těžko, mám pocit, že pracovní život mi zabírá většinu času a energie a na rodinný tím pádem zbývá méně

chaoticky

chce to hodně práce

chodíme do práce a děti do školy(školky), pomáhají prarodiče

chtěl bych víc času ještě pro rodinu!

i při mateřské dovolené chodím na brigády, sjednotil lze, protože si s manželem vzájemně pomáháme

ideálně

jak kdy

jak kdy, dle pracovního vytížení

Jak kdy, někdy lépe, někdy hůře...

Jak kdy.

Jak nejlépe to umíme :-)

Jak pravi klasik: nejak bylo, nejak bude. Vzdycky se to nejak darilo. Zivot s ditetem ale mnohe vyrazne zmenil.

jak se dá

jako OSVČ mám možnost si upravit pracovní dobu podle potřeby, manžel pracuje částečně z domova, takže se nám to celkem daří

Jakz takz, mohlo by to byt vzdy lepsi. Nektere prace v domacnosti delame na stridacku, neco dela hospodyne.

jakž takž

jde to

Jde to docela těžko, i když mám výhodu v tom, že mám vcelku nepravidelnou pracovní dobu.

Jde to velmi těžce, manžel je většinu času v zaměstnání a já se musím starat o děti

Jde to, ale vždy to může být lepší (ale i horší) :-)

jde to, nesmí chybět tolerance

jde to, oba pracujeme doma

Je to hektické

Je to velká dřina a odříkání, ale jde to. Musí se chtít a nebýt líný!

jelikož jsme s manželem již 42 roků spolu a vychovali jsme dvě dcery, tak si myslím, že se dařilo

jelikož mám možnost pracovat na částečný úvazek, tak se mi docela daří rodinný a pracovní život sladit

jelikož mám možnost si určit pracovní dobu, tak jsem si to sladila s rodinným životem. Sice ráno vstávám dřív, ale jsem pak doma v době, kdy se zavírá školka, takže zvládám oboje...

Jelikož mám teprve půlročního syna, tak se věnuji hlavně jemu, ačkoliv nepopírám, že jsem se věnovala práci už týden po porodu a v každé volné chvíli, pokud je dítě zaopatřené, se práci věnuji.

ještě jsem nenastoupila do práce, jsem stále na MD.

ještě tolik sladěný není

ještě v tom někdy pokulhávám ale časem se to spravý

Jsem již 7. rok na MD/RD, pracuji částečně z domova na DPP, jsem s tímto stavem spokojená.

jsem na mateřské tak zatím nevím jak to půjde

jsem na materske dovolene a pecuji o dite

jsem na MD

Jsem na rod. dovolené, zatím nepracuji...., kdybych měla brát v potaz manželův pracovní život a můj (náš) rodiný, tak je asi vše v pořádku

Jsem na rodičovské dovolené, takže zatím dobře, ale jelikož jsem učitelka v MŠ tak budu mít své dítě v práci pod dohledem....

jsem nezaměstnaná, takže sladění zatím neřeším

jsem pořád v poklusu

Jsem pouze doma, takže nepracuji a zatím jsem nepracovala. Ze školy jsem rovnou šla na rodičovskou dovolenou.

jsem se 3 dítětem na mateřské, zaměstnavatel na mě čeká, vrátím se do práce za 2 roky...

jsem spokojen

Jsem stále na RD, takže ještě nemohu nic tvrdit.

Jsem ucitelka, takze dobre

Jsem z domova 12 hodiny denně, večer se s dítětem podívám na pohádku, přečteme si knížku a jde spát. Jednou týdně chodíme společně plavat.

jsme manželé 32 roků, tak s pomocí partnera snad dobře

Jsme na to dva dny později

k

k mé spokojenosti

k mé spokojenosti

kDYŽ BYL SYN MALÝ POMOHLA BABIČKA A DĚDA,DNES JE DOSPĚLÍ A POMALU SE ZAČNE O NÁS STERAT SÁM-UŽ SE TĚŠÍM

Když byly děti malé práce na částečný úvazek

Když dítě spí nebo mám hlídání tak pracuji.

Když jsem chodila do zaměstnání, vždy jsem pociťovala, že je to na úkor rodiny, a trápilo mě to, přestože jsem se svou pracovní náplní a jejím finančním ohodnocením byla velmi spokojená. (Pracovala jsem na pozici středního managementu.)

když má žena na starosti práci i děti, dům, zahradu, tak když jsou děti malé, musí něco šidit. Až děti odrostou, pak stihne víc, dá se to víc sladit.

ke své spokojenosti

Klasický model - pracuji na plný úvazek, mám dítě, které je přes den ve školce, odpoledne a víkendy trávíme společný čas.

kompromisy na obou stranách, slevila jsem z vlastních nároků a tužeb, ale děti a muž mi to vynahradily tzn. že citově nestrádám

Koplikovaně, ale jde to, když musí

Kupodivu se mi to podařilo.

lépe než většině maminek v mém okolí, protože na rozdíl od nich, můj zaměstnavatel umožňuje práci na zkrácený úvazek a nemá žádný zásadní problém s častější absencí v souvislosti s nemocností dětí. S hlídáním mi částečně vypomáhá jedna z babiček a částečně využívám služeb mateřského centra, které provozuje miniškoličku pro děti mladší tří let.

Má práce je mi koníčkem a výchovu dětí kombinuji se svou prací (výuka jazyků).

Mám dvě malé děti, 4 a 1 rok, u obou jsme se s manželem vystřídali na rodičovské dovolené v roce věku dětí. Ani jeden z nás tedy nečelí např. 6leté pauze v kontaktu se zaměstnáním.

Mám flexibilní pracovní dobu - OSVČ.

Mám partnerku jenž je velmi tolerantní.

Mám pevnou pracovní dobu. Zbytek mohu věnovat rodině a svým zájmům.

Mám skvělého manžela a tak vše klape, máme vše naplánované, kdo odvádí do MŠ, kdo nakupuje, kdo má nastarost ten den ůklid, svačiny atd.

mám super zaměstnavetele, umožní mi se postarat o dítě, kdyý je to nutné

mám zajímavou práci kousek od domova, když byly děti malé, pomáhaly dva dny v týdnu babičky

mám zatím moc malé dítě, zatím práci neslaďuji

manžel - živitel rodiny, já - kratší prac. úvazek a péče o rodinu

Manžel vydělává dost peněz, abych já mohla pracovat na částečný úvazek. Mám pružnou pracovní dobu. Některé projekty dělám s domova

měla jsem možnost pečovat o děti doma 11 let, po nástupu do práce mi pomáhali s dětmi moji rodiče a prarodiče

měla jsem štěstí :-) nejprve jsem zahájila pracovní kariéru výborným pracovním místem následovalo 6 šťastných let na MD pak jsem musela hledat nové místo - sehnala jsem v oboru, ale jen na částečný úvazek pak přišel konkurz a díky něj jsem na dalším skvělém manažerském místě , které mne upokojuje. Pro mladé mám vzkaz - není třeba vše pracovní zažít v mládí, příležitosti jsou pořád, jen být připraven...

Měla jsem velké štěstí na výběr zaměstnání, proto se to myslím podařilo.

mizerně :)

mně ano, ale musí to být harmonické na straně obou rodičů, což není, takže problém nastává u manžela, což komplikuje rodinný život všem členům rodiny

moc ne

moc ne

Moc ne Přes den pracuji. V podvečer se vracím a věnuji rodině a zbytek práce dodělávám v noci když rodina spí.

Moc ne, pokouším se vymyslet podnikatelský plán a odhadnout jeho realizovatelnost.

moc ne, prop rodinu mi zbývají jen víkendy

moc ne, v neprospěch rodinného

moc se mi to nepodařilo

Moc se mi to nepodařilo, pracuji z domova, ale práce mám málo. Ráda bych se někde nechala zaměstnat na částečný úvazek, ale nedaří se mi.

Moc se mi to nepodařilo, protože původní plány na udržení kontaktu se zaměstnavatelem a práci z domu na rodičovské dovolené nevyšly.

Mohlo by to být lepší. Pracovní život mi prozatím velmi komplikuje život rodinný.

Moje práce dostala nižší prioritu než péče o rodinu

momentálně jsem doma takže mam na starosti jen rodinný život

Momentalne jsem na materske dovolene a pracuji z domu, od ledna 2015 nastupuji na zkraceny uvazek zpet do zamestnani pred materskou, verim, ze najdu rovnovahu mezi rodinou a praci

musela jsem opustit lepší pracovní místo, když jsem chtěla založit rodinu

musi se to upravit tak abito fungovalo co nejlepe

musím se podřídit práci

muž - práce na plný úvazek, často cestuje já - práce na 3 dny v týdnu (hlídá chůva), zbytek doma s dětmi

myslím, že dobře - jsme spolu 32 let, vychovali jsme dvě dcery, postavili dům - vydělali a naspořili si, cestovali jsme /to bychom rádi více, ale nešlo to/...

myslím, že docela dobře - ideální by byl asi částečný úvazek, protože přece jenom jsem neměla tolik času na rodinu, jak jsem si přála, ale jde to (i s tím, že teď ještě při zaměstnání studuji VŠ - začala jsem ale až když všechny děti byly dospělé, i když někteří jsou ještě doma)

Myslím, že relativně dobře

myslím, že rovnoměrně

Myslím, že se mi to podařilo

myslím, že se optimálně sladil rodinný i pracovní život

Myslím, že velmi dobře - Za 4 roky bude zlatá svatba.

Myslím, že výborně.

myslím,že dobře

na 100 %

na hraně, v práci by nejraději všechny drželi 24 hodin denně

na RD to bylo náročné - práci jsem dělala jen po nocích - administrativu nyní je to pohoda - syn je ve školce a já si uvědomuji, jak mě zase práceve zdravotnictví baví a i když obnáší velkou zodpovědnost, tak si člověk mezi jednotlivými pacienty může oddechnout i několik minut - na rodičovské má člověk zodpovědnost 24h denně bez jakékoli pauzy :)

Na úkor mne.

na ukor prace

Náročně

nastoupila jsem do nového zaměstnání a proto na sladění teprve pracuji

nástupem na jinou pracovní pozici

našla jsem si společnost, která v rámci motivačního programu podporuje sladění rodiného a pracovního života

naštěstí se celkem daří sladit

Ne příliš

ne příliš

ne vzdy

Ne vždycky stíhám, ale jde to.

nebuduji kariéru, neženu se výš a užívám si rodiny

nedá se to tak, aby bylo obojí super, vždy nějaká oblast strádá

nedaří vždy musí jedno ustoupit před druhým bohužel ustupuje rodinný život

Nedaří. Zatím jsem nepřišla na to, jak si dokázat zachovat potřebnou energii a dostatek času na aktivity s dítětem, když pracuji. Víkendy mi přijdou málo.

Nedařilo

Nějak to zvládám

někdy lépe někdy hůře

nekdy lepe nekdy to da dost namahy

Někdy těžce, ale nakonec ano.

Někdy to jde lehce, někdy obtížně. Vstávám před pátou ranní, tak po zbytek dne jsem unavená a nemůžu se věnovat rodině tak, jak bych chtěla.

někdy velký shon, ale vždycky se to zatím dalo ustát

nemám s tím problémy

Nemohu odpovědět,mam moc male dite a za par týdnu se narodí druhé.

nemohu pracovat v klasické práci nezaměstnaní mě mám 4 děti tudíž nejsem lukrativní. Musím tedy hledat náhradní alternativu jako OSVČ

Není to úplně vyrovnané, více pracuji, než se věnuji rodině, ale dnes již tím nikdo nestrádá.

nepodarilo

nepodařilo

nepodařilo

nepodařilo

Nepodařilo

nepodařilo

Nepodařilo

nepodařilo

nepodařilo

nepodařilo - i když svoji práci miluji, příliš mě vysiluje

Nepodařilo - rodinný a domácí život nám zabírá prakticky všechen čas a při pokusu pracovat, studovat a starat se o rodinu jsem po půl roce zkolabovala.

Nepodařilo se mi to. Dítě v pozdějším věku je velká překážka.

Nepodařilo se, rozvedli jsme se

Nepodařilo, jsem neustále ve stresu a nic nestíhám podle svých představ.

Nepodařilo, viz výše.

Nepodařilo,práce na směny,velké psychické zatízeni bez adekvatniho finančniho ohodnocení

Nepodařilo.

Nepodařilo. Oba jsme zaměstnaní, vyčerpaní a nemocný. Člověk není stroj, nemůže zároveň kvalitně pracovat a zároveň se plně věnovat dětem.

Nepodařilo. Tato problematika mně teprve čeká.

nepříliš

nestíhám obojí, aby bylo na 100%

nevim

nevím

nevím, nějak to šlo samo

Nevím, po mateřské jsem v práci teprve krátkou dobu a stále ještě dolaďuji.

nic moc

Nic moc, lítám jako hadr na holi, nestíhám nic doma ani v práci, jsem unavená.

Nic moc.

nijak

nijak

nijak

nijak momentálne to dost resim

nijak uspokojive

nijak, nemohu pracovat na směny, protože odpoledne nemá kdo hlídat a práce na samou raní nemohu v mém měste sehnat, takže zatím beru jen brigády, kertý si časově přizpůsobím

Nijak. Jsem otrokem západních korporací ve vlastní zemi!!

Nijak. Po maturitě jsem šla na rodičovskou dovolenou a práce na částečný úvazek nebo práce z domu se mi nedaří sehnat

normálně

Normálně :-) Prostě jsem musel :-)

normálně, díky flexibilní pracovní době jsem dosud zvládala vypravit dítě do školky/školy a po ukonšení provozu MŠ/družiny dítě buď vyzvedla sama, nebo o to poprosila někoho z rodiny (partnera, rodiče, prarodiče).

Nyní jsem už v důchodu, ale sladit to vždy nějak jde.

Nyní pracovní život nemám.

Oba pracujeme s volnou pracovní dobou, s možností pracovat z domova a střídáme se v péči o dítě

Oba s manželem chodíme do práce, dcerka do školky - vodíme ji dle volna - já, manžel, tchýně.

oba se podílíme na chod domácnosti

občas bohužel pracovní vítězí

občas je to složitější, ale pevně jsem si vymezil hranice mezi pracovním a rodinným životem a funguje to v zásadě bez problému

odpovídá sladění na 90%

OK

OK

Pečují o děti a na návrat do práce se připravuji. Protože čekám problémy v práci kvůli dětem, studuji angličtinu a němčinu, abych měla co dalšího nabídnout v případě hledání nového zaměstnáni. Moji mateřskou jsme maximálně využili k budování manželova kariéry, včetně několika stěhování i do zahranici

Po narození dětí upřednostňuji rodinný život před pracovním.

Po návratu do práce po MD zjišťuji, že muži v naší společnosti nedělají nic ... žádná podpora zkrácených úvazků neexistuje :( Maminky co pracují na 100% a věnují se dětem na 150 % nemají šanci na další osobní rozvoj (kariérní postup) ani na volnočasové aktivity o kterých se zmiňujete ... osobně jsem se musela vzdát stuida PhD nebylo možné skloubit práci a péči o rodinu s mojí "kariérou" ... a tak končím na místě "loosera".

Po skončení pracovní doby se snažím věnovat naplno dítěti, domácí práce a jiné nedůležité věci odsouvám stranou na večer, kdy je dítě v postýlce a je připraveno na spánek

po ukončení školy jsem nějakou dobu pracovala, získala jistou praxi a teď naplno využívám možnosti být s dětmi na RD

Po většinu těžko. Práce byla časově náročná a neatraktivní, což se bohužel přenášelo i na rodinu

po9letech s dětmi jsem se bez problému vrátila do práce v roce1997

podařilo

podařilo

podařilo

podařilo

Podařilo

podařilo

podařilo

Podařilo a do toho ještě studuji. Domácnost občas trpí, ale ta práce nikam neuteče.

podařilo díky partnerovi

podařilo se dobře

podařilo se mi díky pomoci prarodičů

podařilo se mi to myslím celkem uspokojivě

Podařilo se to

podařilo, protože mám již odrostlé děti

podařilo; na úkor svého pohodlí a některých tužeb

Podařilo.

podle představ

Pochopení a tolerance

Poměrně dobře . Jako OSVČ jsem pracovala zejména v noci a přes den se věnovala dětem , komunální politice až po dosažení dospělosti dětí.

pomoc partnera

Pomoc potřebným

Poslední dobou dobře

pouze s pomocí blízkých příbuzných a sociálních institucí - dříve i nyní

Práce je hodně, ale rodina je zkrátka na prvním místě, takže někdy třeba ani nespím, abych měl čas na ni.

práce pouze financovala rodinu

prací na zkrácený úvazek

Pracovala jsem dostatečně dlouho (3 roky) ještě před dětmi. Nyní jsem už 6,5 roku s dětmi doma.

Pracovní život nenarušuje rodinný život.

pracujeme na tom

pracuji doma,24 hodin denně

Pracuji hodně z domova a to hlavně v noci, když dítě už spí.

Pracuji na celý úvazek a mám stále malé děti, takže mám pocit, že se jim věnuji málo.

pracuji na částečný úvazek a z domova, tím pádem mám čas i na rodinu a domácnost, jsem spokojená

Pracuji na dvě hodiny denně, od 7 do 9 hodin ráno. V tu domu je s dětmi muž. Pak se vyměníme a jsem s dětmi doma. Muž se vrací domů po šesté hodině.

pracuji pouze když dítě spí, nebo si hraje, práci mám připravenou, rozloženou takže pokud je čas tak se k tomu chvili věnuji, nebo večer když dítě usne..

Pracuji pro manžela, takže ano, mohu si pracovní dobu přizpůsobit potřebám rodiny.

Pracuji při mateřské dovolené jen nárazově, ale zatím se sladit rodinu a práci moc nedaří.

Pracuji v manželově firmě, takže si mohu pracovní dobu přizpůsobit potřebám rodiny - např. nemoc dětí, pomoc rodičům aj.

pracuji z domova

pracuji z domova, takže to jde

Pro mě uspokojivě

protisměny s partnerem.jinak to nejde

protože mám rodinu teprve necelý měsíc, tak to ještě není uplně vyladěné... těším se ze syna a bere mi to čas na dopočinek, který je důležitý k aktivní pracovní činnosti

Protože mám už dospělé děti, je nyní sladění pracovního života s rodinným snadné. V dřívější době musel být nápomocný i starší syn, abychom sladili zaměstnání a zároveň stihli např. vyzvednout včas mladšího syna ze školky. Vzhledem k dojíždění do práce téměř 30 km to nebylo snadné (časově),

prozatím mi to funguje, takže podařilo velmi dobře

Prozatím se snažím najít zaměstnání tak aby jsem byla doma když se děti vrátí ze školy nebo dorazila v nejbližší době.Manžel není přews týden doma,takže veškerá péče o rodinu je na mě.

průměrně

Před narozením velmi těžce postiženého druhého dítěte zcela bez potíží.

přesunutím, běžných starostí na manžela, který má pevnou pracovní dobu a práci v místě bydliště

Při jednom dítěti ztěžka, ale šlo to - i přes dojíždění a práci na zkrácený úvazek.... uvidíme jak to půjde s druhým dítětem...

při mateřské dovolené částečně pracuji...daří se mi to, protože mi pomáhá manžel a prarodiče

Při spolupráci celé rodiny to jde, ale vyžaduje to hodně kompromisů a občas je to únavné.

půl napůl

relativně flexibilní pracovní místo v o.s. umožnilo věnovat se též rodině podle potřeby

rodina má přednost, dětičky jsou malinké a vyžadují 24 hod. mojí péči a přítomnost

rodina se zapojí i do pracovního života

rozumně

rozvrhla jsem si to do rovnováhy

s drobnými ústupky

s pomocí celé rodiny

s pomocí manžela dobře

s pomocí partnera

s pomoci prarodiču celkem fajn hlavně flexibilní pracovní doba

s pomocí prarodičů oboje zvládám

S pomocí svého partnera dobře

s pomocí školských zařízení, skauta a babiček bez problémů

s velkým úsilím ...

S vynikající manželkou,kterou mám se vše po této stránce vyvíjelo ku prospěchu celé rodiny.

s vypětím

s vypětím všech sil

s vyplazeným jazykem to jde

s výpomocí a tolerancí partnera

Se střídavými úspěchy i neúspěchy

Sklěle s obdobími mírného diskomfortu

skvele

skvěle

skvěle

skvěle

skvěle

skvěle

skvěle

skvěle :)

Skvěle, nemám výhrady

Sladila jsem s velkou namahou a s maximalnim vydajem svych sil.

složitě

snad dobře

snad dobře, jak kdy (ale byly i krátké etapy, kdy jsem za prací byla nucena dojíždět daleko cca 60 km a byla doma jen 1-2x týdně- se synovou výchovou pomohli moji rodiče i manžel, domácnost na mě ale "čekala"- úklid apod)

snad ok

snadno

snažím se o vyváženost

snažím se pracovat z domu, jiná možnost není

snažím se, ale někdy to jde, jindy ne

snažíme se, ale čas na vše nezbývá, momentálně na partnerský vztah

spíš nepodařilo

spíše průměrně, představovala bych si, že bychom trávili s dětmi víc času s manželem oba

Stala jsem se OSVČ a plánuji si sama, kdy půjdu do práce a kdy ne.

stále se snažíme najít cestu jak to vyladit; zatím to umožňuje moje práce na částečný úvazek a partnerova možnost flexibilní pracovní doby a samozřejmě pomoc babiček

standardně

šlo to

Špatně

Špatně

špatně

špatně

Špatně, snažím se rodině vynahradit o víkendech to, kdy se jim nemohu věnovat v průběhu pracovních dní týdne.

Špatně. Jsem většinu času v práci, na děti, rodinu a koničky mám málo času.

špatně. Přes týden se s rodinou nevídám

Tak.

Tatínek se stará o děti, když jsem v práci.

teď jsem ma mateřské, takže dobře

Teprve mě to čeká

teprve se snažím o sladění - mám dvě děti, se druhým jsem na rodičovské dovolené (na konci)

těžce, jeden či druhý musel být vždy odsunut do pozadí na určitou dobu

Těžce, stále něco nestíhám, doháním po večerech, nocích a o volnu a pořád je to málo

těžce,když jsou peníze,tak není čas a opačně

těžko

těžko

těžko

těžko

těžko

Těžko

těžko

těžko

těžko

těžko ,ale jde to

těžko, ale šlo to

těžko, den by musel mít 48 hodin

těžko, práce převažuje

těžko, uvítala bych částečný úvazek abych měla více času na děti

těžko, vždy ustoupila kariéra, upřednostnila jsem děti

těžko,ale s dobrou organizací to šlo

těžko,ale společnými silami to jde

to má být dotazník nebo slohovka?

to nevím

To zatím nevím, jelikož mě to teprve čeká. Zatím jen rodičovská dovolená.

trávím hodně času v zaměstnání, víc než bych chtěla, na úkor rodiny

trochu pracuju z domova, ale málo, zvládla bych nejspíš víc

Tuto zkušenost zatím nemám, jelikož jsem pracovala v době před dětmi a nyní jsem na mateřské dovolené a do práce se budu vracet až po jejím skončení.

U prvního dítěte hlídávala babička a já chodila do práce, bohužel s příchodem druhého dítěte se to zkomplikovalo a již nemám hlídání. Takže v tuto chvíli mám pouze rodinný.

ubtala jsem na spánku a čas je už na obě položky, práci i rodinu

umím zvládat několik věcí najednou, vše si umím velmi dobře zorganizovat, nebojím se hodně práce

úplně jinak,než by bylo pro mne i rodinu dobré.Práce po šestnást hodin ob jeden den,totéž partnerka ,chvílemi dítě v týdenních jeslích,kdy vytížení pracovní bylo neúnosné,pakodcizení,rozvod.Tak to vypadá dost hrozně,ale asi to bylo trochu jinak-šlo to.

úplně v pohodě

Uspokojivě.

Uvedu hodnocení jako ze školy: DOBŘE = 3

uvidime :)

v manželství hodně pomáhali s hlídáním rodiče ex manžela (i když jsem často byla proti tomu), v současné době je syn v péči ex manžela a já bydlím daleko

v mezích možnosti dobře

V normálu.

v pohodě

V pohodě

v pohodě

v pohodě, protože pracuji ve školce, tak jsem děti vodila s sebou

v poklusu, není stále sladěný

v rámci možností dobře

v rovnováze

V současné době ideálně

V současné době moje obě děti navštěvují školní a předškolní zařízení, nicméně jsem se do zaměstnání nemohla vrátit. Děti jsou často nemocné a vzhledem k vytíženosti partnera se musím spolehnout jen sama na sebe. Musím být vždy k dispozici. Již jsem zkoušela hledat zaměstnání, ale bez úspěchu. Začala jsem tedy podnikat a snažím se tomu věnovat několik hodin denně, nicméně nejsem s tím spokojená.

V této době jsem na mateřské dovolené, nechtěla bych teď své malé děti připravit o matku.

vcelku ano

Vcelku dobře

vcelku dobře

vcelku dobře

vcelku dobře

Vcelku dobře, když se člověk na čas mateřské dovolené uskromní.

velice těžce - byla jsem otrok

velmi dobře

velmi dobře

Velmi dobře, fungujeme bez problémů.

velmi dobře, protože mi zaměstnavatel umožňuji i práci z domova

Velmi dobře.

Velmi špatně, z důvodu nedostatku peněz většinu času pracuji

Velmi těžce

velmi těžce:-) ...ale s věkem dětí se to zlepšuje

víc jsem dávala rodině než práci

Viz mix odpovědí na otázky č. 7 + 24.

Viz. odpoved na otazku c. 18

všechno jde, když se chce, i když to mnohdy skřípe - podle aktuální situace doma nebo v práci

vůbec

vůbec ne.....

Vůbec, aby bylo možno finančně zajistit chod rodiny a sportovní aktivity našich dětí, pracuje manžel přes týden mimo domov a dojíždí pouze na víkendy

Vyborne, obcas sice nestiham, ale to je normalni, hodne mi vysel vstric zamestnavazel, v pripade nemoci ditwte mi umoznuje pracovat z domova, pracuji na 80%, tj.pondeli az ctvrtek 8 hod.denne, navic kazdy den od 7.00 rano, tj. rano, tim padem bodi manzel syna do skolky a ja ho odpol vyzvedavam.

Výborně. Od dceřina půl roku chodím na 0,5 úvazku do práce. Mám flexibilní pracovní dobu, možnost pracovat z domova. Manžel dělá od 7 ráno do druhého dne ráno 24 hodin, pak má 48 hodin volno a tak stále dokola i během svátků, víkendů a pod. Když ráno přijde z práce, převezme péči o dceru a do práce jdu já. Chodím tedy 3x týdně. Dcera má nyní 2 roky. Kojit jsem přestala když měla víc, než rok. Funguje to výborně, ale bez osvíceného zaměstnavatele, který si váží mé práce a schopností by to nešlo.

vzdala jsem se kariéry,po revoluci mi ujel vlak i s vagonky, ale rodina prosperuje

Vzdala jsem se práce kvůli rodinnému životu, abych se posléze vzdala části rodinného života ve prospěch toho pracovního.

Vzhledem k tomu, že pracuji 1 minutu od bydliště (vedlejší vchod), daří se mi sladit rodinný i pracovní život.

vzhledem k tomu,že většinou pracuji z domova,tak velice dobře

vždy se to nějak udělalo

vždy ve spolupráci s partnerem, jsme tým

Vždycky jsem zvládala obojí a měla čas i "pro sebe".

x

Z mého pohledu dobře: studium, 7 ůžasných let v zahraničí (studium i práce), svatba, dítě, pokračování v práci, která mě baví

Za cenu různých obětí, včetně nezaměstnanosti a života z jednoho příjmu.

za fungování celé rodiny

zatím ano

zatim ano, jen by ten den mohl byt o par hodin delsi :-)

zatím bez problemu

zatím bez překážek

zatim dobre

zatím dobře

Zatím dobře, jelikož jsem měla štěstí a sehnala jsem práci na 3/4 úvazek, za což jsem zaměstnavateli velmi vděčná.

zatím dobře, každý člen je spokojen

zatím dobře, pracuji nyní jen 2 dny v týdnu. Ale za 2 měsíce nastupuji na plný úvazek a trochu se bojím.

Zatím dobře. Horší to bude až nastoupím zpět do práce. Bez babiček(které jsou a ještě dlouho budou pracující to bude náročné).

Zatím dobře. Pracuji převážně z domu, takže to je výhoda. Někdy mám hodně práce, takže nemohu moc pomáhat v domácnosti - to je pak náročnější období. Více práce ale posílí rodin rozpočet pro ta období, kdy mám méně práce a mohu se více věnovat rodině.

Zatím dobře. Za pár týdnů nastupuji do práce, pak se uvidí ...

Zatím dobře. Zpočátku na úkor mých probdělých nocí, nyní, kdy jsou obě děti ve školce se po dobu těch 4 hodin plně věnuji podnikání. Když si to práce žádá, tak někdy i během odpoledne, na úkor dětí, samozřejmě.

zatím jsem jen na rodičovské dovolené

Zatím jsem n a RD.

Zatim jsem na materske dovolene,takze jsem tuto situaci jeste neresila

zatim jsem na RD...

Zatím jsem na rodičovské dovolené a pracovala jsem během této doby 3 měsíce, když manžel neměl práci, ale on byl s dítětem doma, tak spousty činností zastával za mě, tudíž jsem po práci nakoupila a uvařila, zbytek zastal manžel.

zatim jsem na rodičovské dovolené, do budoucna to bude problém.

zatím jsem na rosičovské dovolené, teprve mne to čeká;

zatím jsem ve stadiu přemýšlení, do práce jako takové se vracet zatím nechci, hledám alternativu, jak být se synem a přitom aby mi neměkl mozek.... uvidíme

Zatím jsme byli s partnerem schopni bez problémů sladit pracovní i soukromý život. Až se narodí očekávané miminko, uvidíme, jak moc to ovlivní náš dosavadní život?

zatím moc ne. Práce se shání hodně těžko.

zatím na rodičovské

zatím na rodičovské dovolené, bez práce

zatím nehodnotím, budu se o to pokoušet až v příštím roce

Zatím nemohu říct, protože si práci nyní hledám.

zatím nemusím řešit-RD

zatím nepodařilo

Zatim nevim, zjistim po navratu do zamestnani

zatím nijak, po RD jsem bez práce, firma ve které jsem pracoval v insolvenci

zatím nijak, vzhledem k tomu, že mám doma novorozence

Zatím nijak. Do práce se vracím až za dva roky.

zatím podařilo

zatím se mi to dařilo také kvůli rodičovské dovolené a částečnému úvazku v práci

zatím to zvládám

Zatím velkým štěstím dobře, ale do budoucna bych chtěla rozšířit pracovní sféru a zatím přemýšlím jakým vhodným způsobem vše zkombinovat.

zatím velmi těžko, při MD pracuji z domu a zatím se mi nedaří tak, jak bych si představovala

zatím výborně... přes den se starám o dvojčata, odpoledne se střídáme s manželem, a pracuji z domu - večer do nočních hodin

zatim zijeme, takze vcelku to jde...

zkrácenou pracovní dobou

značným omezením seberealizace v profesi

Zpravidla bez problémů

26. Co vidíte stále jako problém a co Vám naopak pomohlo k lepší harmonizaci rodiny a práce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

finační přijem rodiny je na mě závislý, proto má práce někdy přednost

problém - provoz na 3 směny, pomohlo - úprava pracovní doby

-

- menší ( a zbytečné... ) stresy v zaměstnání - lepší mzdové podmínky

- problematické je platové ohodnocení práce, měla by být lépe hodnocena - k harmonizaci rodiny a práce mi pomohly mé organizační schopnosti

- problémem je, že celá řada zaměstnavatelů vyžaduje pracovní dobu od/do, přestože člověk pracuje v pozici, že věci musí "vymyslet" (a je tak jedno, kdy a kde tak učiní, pokud splní úkol i termíny...) - věcně pomáhá to, pokud je se zaměstnavatelem možná dohoda na částečné práci z domova, flexibilní pracovní době apod.

-problém je v nedostatku času na úklid své domácnosti během týdne

?

?

.. těžké je, že jsem v práci do 16:30 .. musím se o syna postarat, takže nemám jinou možnost .. než chodit do práce a respektovat pracovní dobu ..

....

...problémy jsou k řešení, problémem je náhlá nemoc, úraz - to jsme zvládli, zocelilo nás to ještě více... rodina je víc než uplatnění či postup v profesi

(-) Dítě jako překážka při hledání zaměstnání. (+) Moje povaha. Vždycky musim vyhrát!

+ vstřícnost zaměstnavatele - možnost zkráceného úvazku, možnost lehce si upravit pracovní dobu dle aktuálních potřeb - i při zkráceném úvazku se očekávalo téměř stejné množství odvedené práce jako při plném úvazku

4asová tíšeň, mnoho povinností a chtíčů

aby měl den více hodin a vynález teleportu

administrativa v zaměstnání,nezapojení manžela

Ani nic, jen lepší ohodnocení v práci.

asi málo pracovních příležitostí v dosahu bydliště

asi nic

baba

čas

čas

čas a peníze

čas a peníze , jejich nedostatek je problém, dostatek řešení

ČAS JE STÁLE PROBLÉM,K HARMONIZACI MY POMOHLA STEJNÁ PRAC.DOBA

časově náročná práce manžela, pomohla nejvíc babička

částečný úvazek

děti už jsou dospělé, už nemám s tímto problém

Díky tomu ,že jsem na vše sama mám pocit ,že bych se musela naklonovat,abych dokázala zvládat vše co potřebuji.Mám chatrné zdraví ato je problém.Mně osobně by pomohlo,kdyby se částečný invalidní důchod na důchod. V současné době je to tak ,že se ještě musí i při invalidním důchodu pracovat.Ráda bych si to regulovala sama a pracovala když jsem toho zrovna SCHOPNÁ

diskirminaci bílé a úplné rodiny, kde oba chtějí pracovat, nejvíce pak vdaných matek z této skupiny - těžká diskriminace proti těm, co s partnerem jen žijí a tváří se, že jsou na všechno samy - přednost ve školkách, zákonem stanovená povinnost zaměstnavatele vyjít vstříc potřebám matky rádobysamoživitelky, ačkoli žije s partnerem, často otcem svých dětí

diskriminace ženy jako matky převážně v rodině

Dlouhá pracovní doba u mě - ve dnech, kdy pracuji, se s dětmi prakticky nevisím. Pomohl by mi úvazek se zkrácenou pracovní dobou nebo více home office

dnes už asi bez problémů

Dneska už je mi to jedno, ale podle mé zkušenosti je to pro rodiny dnes problematičtější jak časově, tak finančně.

dnešní zaměstnavatelé se vychloubají,jak pomáhaj maminkám s dětmi,ale skutek utek, vše je jen na oko. jen hrstka firem to dokáže

dobrá pracovní nabídka mi umožnila skloubit starost o děti i domácnost a také pracovní povinnosti

Dobrá souhra mezi oběma rodiči v péči o děti. Částečná možnost organizovat si pracovní povinnosti polde potřeb dětí.

dobrý šéf, který chápe problémy zaměstnané matky

dojíždění

dojíždění do zaměstnání, tolerance manžela

dojíždění do školky

Dokud dcera nechodila do školky, nemohla jsem chodit do práce. Jen pokud jsem měla hlídání, tak to šlo. Tatínek nebyl nikdy, takže jsem se musela postarat o všechni sama.

dosazeni vyssiho postu v zamestnani vedlo paradoxne k lepsim moznostem venovat vice casu rodine

drahé služby, problém s nemocností dětí

Dříve byly některé zdravotní prohlídky ve škole (očkování TBC, zubař atd). Nyní musíme pokaždé s dětmi k lékaři, a ne vždy je zaměstnavatel k těmto věcem vstřícný... pomohl mi částečný úvazek a možnost občasné práce z domova pro partnera.

Duchovní, názorový, nesoulad s partnerkou.

důležitost postavení a respekt rodiny

Dvousměnný provoz - děti vidím jen u snídaně.

finance

Finance

finance

Finance / porozumění partnera

finance jsou problém, společná činnost je dobrá

finance vedou k větší svobodě více jsem měla naslouchat dětemvlastní lepší organizace práce

finanční nejistota

finanční stránka

flexibililní pracovní doba, práce na OSVČ i když pro firmu, která je velmi vstřícná

flexibilita v pracovních vztazích

Flexibilní pracovní doba - v mém zaměstnání není povolena (problém).

fungovaní školek a volnočasových aktivit ve škole

Harmonizaci mé práce a rodiny umožnil manželův dostatečný příjem

hledání kompromisu ve vztahu k partnerovi, nezájem ze strany zaměstnavatele o nějaký rodinný život zaměstnanců

hlídání dětí

Hlídání dětí.

hodně těžko, mám pocit, že pracovní život mi zabírá většinu času a energie a na rodinný tím pádem zbývá méně

chůva při psa i dítě

Já mám hodné děti, ale jak žijeme se snachou v jednom domě, tak se spousta věcí změnila a je těžké ustupovat, když mám pocit, že mám pravdu, nicméně tak musím činit, abych nebyla příčinou rozbrojů v synově rodině. V práci jsem měla také špatné období, takže jednu dobu se o harmonii nemohlo jednat. Teď to mám v práci dobré, ale doma na houpačce.

jako hlavni problem vidim nedostatek mista ve skolkach a tudiz tim zneprijemnen nastup do prace a lneni prac.povinnosti, tim samozrejme vznika dost velky stres odrazejici se i na fungovani v rodinnem kruhu...

jako největší problém rodiny vidím nízký finanční příjem, v rámci udržení ´životního průměru pak nutný vedl. poměr, nedostatek času na rodinu

Jako problém - nedostatek času na všechno, na harmonizaci se snažíme pracovat.

jako problém je, že žiji s rodinou ve Zlíně a zaměstnání mám v Praze, kam už se nebudu moci vrátit (z důvodu rodinného života) a k harmonizaci práce a rodiny mi stačí jen najít práci ve Zlíně - pak bude rodina harmonická až až

Jako problém k harmonizaci vidím časté přesčasy, či pracovní dobu končící až večer.

jako problém mi přijde že zaměstnavatel neposkytuje matkám žádné, byť minimální, výhody a rodiny se, kolikrát nerady, musí spoléhat na pomoc od babiček, kamarádek na mateřské atd

Jako problém stále vidím, že nemáme peníze na jakékoli investiční akce (opravy auta, spotřebiče, dárky). Pomohlo nám přestat chodit do zaměstnání.

Jako problém vidím manželovy neplacené přesčasy, které majitelé firmy mají za normální.

jako problém vidím mužskou sobeckost a nedostatek empatie a sociálního cítění

Jako problém vidím naprosto chybějící podporu matek s dětmi zaměstnavateli i státem. Pomohla mi kamarádka, která mi zprostředkovala práci v místě bydliště.

jako problém vidím neumožnění flex. pracovní doby a částečného úvazku, abych sladila rodinu a práci

jako problém vidím špatné možnosti dojíždění, podařilo se mi ale mít v pátek homeoffice

Jako problém vidím, že moje profese není pro partnera dostačující ve finanční sféře. A já nemám dostatek finančních prostředků pro vlastní využití. Lepší harmonizace v mém případě asi nepřipadá v úvahu. Takže žádná harmonizace rodiny a práce neexistuje.

je čím dál horší dopravní spojení

je jasné, že nejste rodič, jainak by tato otázna nemohla zaznít. ZKUSTE SI TO!!!

Je těžké nalézt zaměstnání Pomohla mi práce ve školství - dost volna

je to obtížné

Jediný problé je moje stáří.A k harmonizaci vždy přispíval vlídnost,slušnost a vzájemná ohleduplnost.

Jedoznacne nedostatek casu (zejmena s ohledem na dojizdeni do prace).

jistoty jak se nebát propouštění a sociální jistoty

jsem na MD

Jsem ráda, že jsem alespoň nějakou dobu před dětmi pracovala

Jsem spokojená.

k

kdybychom se vrátili k rodině jako základní jednotce státu neboli kdyby konečně stát začal podporovat FUNKČNÍ RODINY, neboť mít dnes harmonizovánu rodinu a práci souvisí s tím jak pracujete s partnerem na Vašem vztahu a jak si postavíte priority.

když byly děti malé - pracovní život šel úplně stranou

Když byly děti malé, byla jsem ráda, že jsem měla možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu, aby se to dalo všechno stíhat a být v pohodě. V dnešní době vidím velký problém v práci o víkendech, svátcích a pod., kdy není rodina pohromadě s dětmi v jejich volnu.

Když jsem přešla z mateřské do práce - všechny povinnosti mi doma zůstaly a jen tak mimochodem chodím na 10 hodin do práce.....

když už byly děti větší více se zapojily do práce v domácnosti a partner spíše náhodně,což se ukázalo,že nebylo dobře

Komunikace a dispozice v rodině

komunikace s manželem

konečně jeden z nás denní práce -8 hodin a více času na děti,ikdyž to bylo asipřílišpozdě.

korupce všude kam se člověk podívá

kratší pracovní úvazky, pružná pracovní doba

Krize bude, až děti odejdou.

láska

Lepsi vybaveni, pracovni doba mene nez 10 hodin denne. Zasadne volne vikendy. K lepsi harmonizaci prispeli samy deti, dovedly si objednat pizzu, kdyz mely hlad.

Lepší finanční ohodnocení

lepší plánování

lepší práce manžela

Lepši prace za lepši peníz a ne tu almužnu co v dnešni době daval že ani stoho nezaplatite ani naje a ostani polatky

letní a zimní čas

malá možnost stabilní či dobře placené práce

malé děti

málo částečných úvazků v místě mého bydliště (při dojíždění se ztrácí výhoda částečného úvazku), chybějící hlídání pro nemocné děti

Málo času na děti a jejich zájmy

málo času na kulturu

Málo jsem spala, abych vše zvládla.

málo nabídek na částěčný pracovní úvazek

málo nabídky práce na zkrácený úvazek, malá ochota zaměstnavatele přizpůsobit pracovní dobu rodinnému životu

málo nabízené práce na částečné úvazky

málo peněz

malo pracovnich prilezitosti pro matky s detmi - prace z domova, castecne uvazky apod.

Málo volného času pro sebe a problém s najitím zaměstnání a hlídání dětí.

mám částečný flexibilní úvazek z domova a děti učím doma, nechodí do školy

mám částečný úvazek, což mi pomohlo

manzel

manžel jezdí za prací příliš daleko

Manžel musí hodně pracovat. Zlepšilo by se to, kdybych měla trochu víc práce, aby manžel nemusel tolik pracovat a mohl trávit čas s dětmi.

manžel vydělává víc, nemůže být doma s dětmi

manželova malá aktivita při výchově dětí i v domácnosti. K lepší harmonizaci pomohlo že děti už vyrostly, v práci nastalo zvolnění množství práce....

manželovu práci na směny, v určitém období se budeme doma střídat

měla jsem štěstí na možnost částečně pracovat během rodičovské dovolené, mám flexibilní pracovní dobu. Lepší by bylo, kdyby k uživení rodiny nebyly nezbytné dva plné platy.

méně času stráveného v práci

Mnoho času stáveného v práci jak osobně, tak tím, že jako OSVč vydělám to, co si vymyslím - tedy si mentálně človék moc neodpočine.

mnoho povinnych prescasuzamestnavat vice lidi, nepretezovat zamestnance

mohlo by být víc času na hlídání dcer, abych mohla více pracovat...

moje nechuť

Momentálně jsem spokojená, přivydělávám si při rodičovské dovolené. Vadí mi, že budu muset nejmladší dítě dát ve třech letech do školky a jít pracovat na plný úvazek, jinak bychom nevyšli finančně. Pomohla by mi možnost pracovat částečně z domova a flexibilnější pracovní doba.

momentálně nás plně finančně zajišťuje manžel a bohužel na trhu není dostatek pracovních příležitostí - přivýdělky pro ženy na mateřské dovolené

momentálně nic

momentálně nic

Momentálně žádné problémy nevidím, obavám se návratu do práce. Matku se dvěma dětmi ve školce nikdo zaměstnat nechce a ani se nesnaží najít výmluvy.

možná lépe placená práce

možnost častěji práce z domova, pomoc od prarodičů

možnost nastoupit do zaměstnání s vhodnou pracovní dobou by, doufám, vedlo k rovnoměrnému rozložení péče o domácnost a děti mezi partnery

možnost pracovat v noci a být ve dne s dětmi

možnost volby - pružná pracovní doba by znamenala větší svobodu (více času s dětmi)

Můj handicap - jakožto vozíčkář potřebuji větší angažovanost otce dítěte, než chodící matka. Až bude dítě starší, bude péče o něj pro mě mnohem snazší a lépe tak s otcem dítěte skloubíme naše volnočasové aktivity.

Můj nejzákladnější problém je v tom, že se hodně starám o druhé lidi - v tom nelze práce zcela oddělit od rodinného života, práci věnuji hodně energie i času. K harmonizaci mi pomáhá modlitba o moudrost, jak si to správně rozdělit.

musela jsem slevit ze scých plánů seberealizace, ale netrpím tím, péče o rodinu a výsledky výchovy dětí mne uspokojují

muž je moc v práci

Myslím si, že je nejdůležitější vzájemná tolerance a snaha o oboustrannou vstřícnost.

na nic konkrétního si nevzpomínám

nadbytek pracovní náplně v zaměstnání

najít práci kdy mohu nastoupit až na 7 v klidu odvést děti do školky a školy a odpoledne a víkendy s nimi strávit v klidu někde na hřišti

nastavení a chod školek, přístup zaměstnanvatelů k zaměstnankyním-matkám

neda se najit flexibilni prace aby se dalo oboji ve stejne mire

nedocenění mateřské péče o děti po skončení mateřské

nedorozumění s partnerem,a puberta dětí

Nedostatecna podpora ze strany statu, slaba prorodina politika - skolky, castecne uvazky pro matky

Nedostatečná provozní doba školky

nedostatečné služby

Nedostatek casu. A spanku. Vic obojiho by pomohlo.

nedostatek času

Nedostatek času pro doprovod mladšího dítěte na kroužky. Pomohli by prarodiče, kteří jsou ale mimo město.

Nedostatek času pro rodinu.

Nedostatek času.

Nedostatek času.

Nedostatek času. Nic

nedostatek času/chůva, babička, podpora partnera

nedostatek financi na materske byl problem, k harmonizaci rodiny pomohlo, ze jsem sla pracovat i na materske dovolene a tim se rozpocet navysil a vse bylo hned lepsi

nedostatek peněz

nedostatek tolerance k částečným úvazkům pro ženy, žádné nebo mizerné volnočasové aktivity v malých městech pro děti, jednání se staršími lidmi jako ve staré Spartě - shodit ze skály

nedostatek v počtu kolegů (na objem práce, kterou máme vykonat, je nás málo)

Nedostatek vhodných pracovnich mist

nejistota zaměstnání

Nejlepší bylo, že partnerka je doma Nejhorší, že čas od času mám pracovní cesty do zahraničí

Nejsou místa v mateřských školách, naštěstí máme babičku (ale každodenní péče o předškoláčka už prostě vyžaduje příliš energie, nemluvě o dětském kolektivu). Pomohlo..marně dumám.

Největším problémem je zatím logistika - bydlíme na vesnici a dojíždíme do města. Pomohlo by možná přestěhování, případně předčasný odchod prarodičů se kterými žijeme do důchodu a lepší výpomoc v rodině.

Někdy se vymkne pracovní vytížení na úkor doiny, čemuž se snažím předcházet

nemám a neměl jsem s tím problém

Nemám dnes problém.

Nemám hlídání dětí, tedy i dostatek času na něco jiného než na děti.

nemám moc možností hlídání pro dítě a když za něj zaplatím, tak je to nula od nuly výdělek

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém

nemám problém, ale chápu některé rodiny, že mají např. kvůli nemocným dětem problém v práci, já mám naštěstí chápavého zaměstnavatele :)

Nemám problém.

nemám problémy

Nemám tušení

nemám žádný problém

Nemám žádný problém

nemáme problém

Nemáme problémy s harmonizací :)

Nemohu odpovědět

nemohu odpovědět

Nemohu odpovědět,ale uz ted vim,ze bude problém se školkou a se zkrac.prac.uvazkem.

nemohu posoudit

nemožnost být doma s dětmi déle, starat se o ně, také nemožnost sehnat práci na částečný úvazek.

nemožnost mít pružnou pracovní dobu organizační schopnost

Nemyslím si, že můj partner plně chápe mé pracovní vytížení.

není

Není tolik možností, jak si přivydělávat na MD tak, aby mi to legislativa tolik neztěžovala. (Např. prodej ručně vyráběných předmětů atp.)

neochota k zaměstnávání žen (buď už děti mají či je mít chtějí, což se rovná velký problém), pracovní doba od - do, kdy jsem musela být v kanceláři, přestože jsem měla hotovo

nepochopení ze strany zaměstnavatelů

Nepravidelnost v pracovní době je velký problém. Harmonizaci v rodině mi pomáhá partnerka a pracovní volna jenž jsou v nesezonním období i několikatýdenní.

nerovnocenné rozdělení pracovní povinnosti v rodině mezi mužem a ženou. K lepší harmonizaci rodiny a práce mi pomohl rozvod a lepší životní partner.

neřeším

nesoulad celé společnosti, nic

nestačí pracovat osm hodin pět dní v tydnu abych zajistil základní fin. potřeby rodiny (partnerka je na mateřské pátym rokem)

Netuším.

neuměla jsem si představit svůj návrat do pracovního procesu - bylo mi líto, že musím dát syna již ve 2 letech do školky, ale zvládl to úžasně - to mi pomohlo nejvíc - jeho adaptace na školku, kde se mu věnují a on tam je rád - protblém je ten, že školka je soukromá a já teď, než si navýším úvazek vlastně vydělávám spíš na ni - v okolí nemáme jesle a školky do 4 let neberou děti - to mě trochu demotivuje - i reakce okolí - "když jste nestihli dítě do 2 let, tak jsi mohla zůstat na pracáku a brala bys víc a byli byste spolu" - ale já už teď vidím, že to bylo dobré rozhodnutí pro nás všechny - protože až na peníze jsme spokojení všichni

neustálý problém je nedostatek financí, přestože oba pracujeme

nevidím problém

nevidím problém

Nevidím problém, pomohlo mi si najít vyhovující práci

Nevidim problem.

Nevidím problém.

nevidím takový problém a nepřemýšlím o harmonizaci rodiny ani práce

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, nad tak složitými otázkami se nezamýšlím, prostě život žiji, tak jak mi to osud přinesl

Nevím, po mateřské jsem v práci teprve krátkou dobu a stále ještě dolaďuji.

nevím, zda bych chtěla něco změnit

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic mě nenapadá

nic mne nenapadá

nic nevidím

nic,dělám to dobrovolně

Nic.

Nízký plat - více času na rodinu, Vyšší plat - méně času na rodinu.

nízký příjem partnera, který tak nedokáže uživit celou rodinu a žena musí nastoupit do práce přesto že vůbec nechce a chce se starat o děti a domácnost a pokud do té práce tedy již musí nastoupit tak je to velmi brzo, již ve 3 letech věku dítěte a pak tahat děti po školkách a jeslích-otřesné!

nižší daně a vyšší mzda

nutné dojíždění do práce

Nutnost pracovat 8,5 hodin denně v kanceláři (včetně pauzy na oběd) + čas nutný k dojíždění. Pomohlo mi to, když jsem nemusela vařit (koupili jsme hotové jídlo, nebo vařil partner). Když jsem pracovala při mateřské, pomohla mi přítomnost chůvy, která, přestože to nebyla její povinnost, často i uklidila a uvařila.

nyní již žádný problém nemám

Nyní mám pocit, že s manželem (10. let manželství) netrávíme dostatek času jenom spolu.

obávám se, že problémy nastanou finanční. Úbytek jednoho plného přijmu se jistě projeví v rodinném rozpočtu. Mateřská nikdy nenahradí dosavadní příjem.

Občas narážím na pokřivený názor manžela, že žena vydrží všechno :-), většinou je to míněno z legrace, ale jako u všech chlapů se snaží vyvlíknout z běžných povinností a čas věnovat koníčkům a denní rutinu nechat na mě. Ale je to jen o tom, co partnerovi dovolíme a jak ho do běžného života zapojíme.

Občas nedostatek času na rodinu...

Občas vysoké pracovní vytížení - pomohla by pružná pracovní doba

Ochota manžela pomoci.

organizace času a nezajetý systém, jsme z miminka stále trochu "paf"

osobně jsem spokojená

Osobní nasazení

partner mi s ničím nepomůže, dítě do školy a ze školy nevyzvedne, konec světa nastane když já musím do práce kvůli uzávěrce a dítě mi omarodí, partner ho nepohlídá, babičky nejsou k dispozici....

partner, na kterého se mohu z důvodu jeho pracovních aktivit těžko spolehnout, hlídat může jen babička - moje babička, která již na vše nestačí... rozhodně možnost dát první dítě do soukromých jeslí, kde měl profesionální péči, věnovali se mu tolik, že z načerpaných vědomostí a dovedností čerpal ještě v první třídě.. nebyl pro "tety" problém dát dítěti v jesličkách sirup na kašel či kapky do nosu, kdy nebylo nutné, aby zůstával doma, což činilo velké potíže pracovníkům státní mateřské školy...

partnerské vztahy, uplatnění se na trhu práce

Partnerství

péči o děti, když jsou nemocné

Peníze

peníze

peníze :-(

Penize pro rodinu

pevná pracovní doba

Pevná pracovní doba je problém. Pomohla mi improvizace a kašlat na nepodstatnosti.

plný úvazek v práci,uvítala bych poloviční

podíl obou partnerů na chodu domácnosti dle momentální potřeby, dobrá organizace práce ,omezení volnočasových aktivit,omezení času tráveného s přáteli a kolegy mimo pracovní dobu ve prospěch rodiny

podpora podnikání žen

podpora všech členů rodiny mi velmi vše usnadnila

Pochopení a tolerance

pokud bych si našla stejně dobře placenou práci v místě bydliště

Pokud bychom měli více peněz, mohli bychom se více věnovat rodině a koníčkům

pokud je potřeba, možnost příležitostně flexibilní pracovní doby a práce z domova, organizované mimoškolní aktivity dítěte

Poloviční úvazek mi moc pomůže. Problém je jedině v osobním přístupu mého partnera k jeho otcovské a partnerské roli.

Pomáhá mi kontakt s jinými lidmi a řešení jiných starostí, než jen dcery. Jsem víc v pohodě, neřeším tolik hlouposti. Nemám čas číst povětšinou hloupé diskuze, které člověka akorát stresují... Čas s dcerou si víc užívám. Někdy je to ale dost náročné pro nás s mužem, není moc času na odpočinek.

pomáhají mi děti

poměrně dobrý příjem a rozdělení úloh s manželkoui

pomoc dětí a manžela

pomoc přátel a rodiny (s péčí o děti)

pomoh částečný úvazek a volná pracovní doba

pomohl mažel, jeho podpora jak psychická tak fyzická... když hlídá a uspává děti

Pomohl mi partner...jako problém vidím, že i na mateřské chodím do práce

Pomohla by větší flexibilita partnerovy prac. doby.

Pomohla mi flexibilní pracovní doba.

Pomohla mi práce na ranní směnu a obětavá rodina (hlavně babičky).

Pomohla mi velká podpora a pomoc ze strany prarodičů a manžela.

pomohla mi vstřícnost zaměstnavatele ohledně pracovní doby, vzdálenost od domova do práce 10 minut zrovna tak do školky i do školy

Pomohlo - Komunikace a spolupráce.

pomohlo by větší zapojení partnera do chodu rodiny

pomohlo by, kdyby rodiče pracující jako OSVČ mohli svoji činnost mít i jako vedlejší, tzn. že by si mohli přivydělat a neplatit přitom sociální a zdravotní pojištění v plné míře. Péče o rodinu a děti se nebere jako plnohodnotná práce

pomohlo mi pochopení zaměstnavatele, takže mohu finančně zabezpečit rodinu i mít na ni dostatek času

Pomohlo mi to, že jsem měla děti ještě na škole. Takže jsem kombinovala od začátku a nepřijde mi to jako velký skok z kariéry se zavřít doma a ze zavřených dveří znovu mezi lidi. Vlastně jsem nikdy nebyla pouze doma s dětmi, ale zároveň nikdy v plném kariérním nasazení. Ono i práce pro chod domácnosti je poměrně dost.

Pomohlo mi, že můj muž si velmi cenil mé práce doma, a když nastal čas jít do práce, podpořil mě. Já byla ráda, že mám pestrý život.

pomohlo ne tak přísné prostředí v práci a vydatná pomoc manžela

Pomohlo neztrácet čas bezcílným vysedáváním na internetu. Dnešní člověk obvykle nešidí rodinu kvůli práci ani práci kvůli rodině, ale nehospodárným nakládáním s časem.

pomohlo přestěhování na větší byt

potřebovala bych menší úvazek v práci

potřebovala bych mít svojí pořádnou práci

Potřebovala bych prodloužit hodiny dne, 24 je málo.

potřebuji více času, k harmonizaci mi pomáhá právě to, že si čas rozdělím podle toho, jak potřebuji

Pozdní pracovní hodiny.

práce

práce jsou peníze - rodina potřebuje peníze

práce na poloviční úvazek není, abych přispěla do rodin. rozpočtu a nebyla jen doma s dítětem

práce na zkrácený úvazek, sdílené místo

Prace z domu velmi pomohla, mam mnohem vice casu na rodinu.

Práci na zkrácený úvazek v mém oboru, což bohužel v našem regionu je pouze tajné přání.

pracovní doba

pracovní doba

pracovní doba

pracovní doba

pracovní doba do večera

pracovní doba je problém, zatím nepomohlo nic

Pracovní doba partnera. Jelikož je jeho práce hlavním zdrojem přijmů naší rodiny, musím zajistit vyzvedávání a vodění dětí do školky.

pracovní doba u většiny zaměstnání nevyhovuje tak, abych byla sama schopná vyzvedávat dítě ze školky

pracovní doba, idéalní je fixní. Školky v okolí otvírají nejdříve v 6, spíš později, ale to už bych měla být v práci. Hodně nevyhovujíci je i pracovní doma např. střídání směn ranní odpol. noční nebo dokonce 12hodinové směny a práce přes víkend. Také výše mateřské... mám 2 děti rok po sobě a jeden rodičák...7 tisíc na měsíc mělo by to být nějak zohledněno.

pracovní doba, možnost umisteni ditete do skolky

pracovní příležitost

Pracovní vytížení manžela je velký problém, ale jsem ráda, že je zaměstnán. Pomohlo nám, že jsme se naučili perfektně organizovat čas na minuty.

Pracuji hlavně doma a nebo po uložení dítek,tak si vše mohu naplánovat.Zatím problém žádný.

Pracuji na směny 12tky, problém je, že po tři dny prakticky doma neexistuji, ale pak mám 3 dyn volno a přestože musím dohánět běžný úklid apraní atd, snažím se hlavně věnovat dětem

Právě jsem nastoupil na DPČ. Slibuji si lepší plánování osobního a rodinného života.

Pro plnohodnotnou pracovní kariéru je nutné pracovat minimálně 10 hodin denně, což je samozřejmě na úkor rodiny.

probém: věk dětí harm.: pc, mobil.tel., auto, ...

Problém - abych mohla splatit veškeré závazky, pracuji průměrně 10 hodin denně. Harmonizaci rodiny a práce mi umožňuje pružná pracovní doba, případně zhuštění práce do 4 pracovních dnů v týdnu. Mohu si pak prodloužit (jednou za čas) víkend a vyrazit si s rodinou.

problém - asi že je těch pracovních hodin přece jenom hodně; pomohla mi flexibilní pracovní doba a možnost občas pracovat z domova

problém - byla to nemoc dítěte

Problém - Časová náročnost profese

Problém - domácí práce. Nebaví mě.

problém - fyzicky i psychicky náročná práce

Problém - manžel nemá tak vysoké příjmy, jak by bylo potřeba, pokud bych se chtěla bez výčitek věnovat jen domácnosti. Práce na částečný úvazek mi umožňuje vše sladit.

problém - není kdo by pomohl s dětmi, v našem věku byly babičky v důchodu a užívali si vnoučata v dnešní době musí pracovat a na vnoučata nezbývá čas - manžel má 2 práce, ale jinak to nejde

Problém - nutná časová flexibilita zaměstnání Omezení nařízených přesčasů, které i přes výrok Ústavního soudu stále považuji za proti ústavní

problém - nutná pomoc prarodičů harmonizace - ceníme si každou chvíli, co trávíme spolu jako rodina /dovolené/

problém - projektové řízení a nával práce v určitých termínech pozitivum - nebrat práci a kariéru tak vážně, 8h je to kolik vám platí

problém - rzdílnost povah partnera a mne lepší harmonizace - únik z domácí ponorky - vzájemná "vzácnost"

problém - stále více práce v zaměstnání pomohlo - děti jsou dospělé, stále žijí ve spol. domácnosti, nevyžadují téměř žádnou péči

Problém - stresová období mé velké pracovní zátěže, pomáhá schopnost vzájemné domluvy a dobrý time management.

problém - vše se snažím řešit okamžitě, nic nepočká, k harmonizaci rodiny mi pomohla včasná samostanost dítěte

Problém - všichni chtějí všechno a to nejlépe hned. K harmonizaci přispělo nejvíce to, že jsem nechtěla dvoukariérové manželství a ustoupila manželovi, který rodinu živil a živí.

problém - ze strany státu není podpora rodin (správného modelu, co se týče výchovy, předání hodnot, jistot), žena s malými dětmi těžko shání práci, není dnes "módou" být zaměřen na to, že chci být dobrým rodičem a rodina je pro mě důležitá (následuje nepochopení, urážení) k harmonizaci mezi prací a rodinou pomohlo a pomáhá Bůh, modlitby, Boží hodnoty, Boží pohled na pozemské (nestálé) hodnoty

problém - značné pracovní vytížení

problém -dojíždění do práce-dopravní zácpy- nemožnost pracovat z domova, pomohlo-ochota manžela zůstat s dětmi doma, pak umístění dětí v MŠ

problém = manželka, pomoc k lepší harmonizaci rodiny a práce = manželka

problém = nedostatek peněz

problém 0 ,klid harmonizuje rodinu i práci

problem bude najit misto odpovidajici memu vzdelani a umoznujici castecny uvazek

problém byl partner,nyní jsem sama, rozvrhla jsem si přesně co a jak a snažím se to plnit, vše je v rovnováze

problém dojíždění do zaměstnání....

problém je čas v práci, nejsou nabízena místa kde by se uplatnila matka s dětmi, co mi pomohlo-hlídání od babičky

Problém je délka pracovní doby. Kratší úvazek by mi vyhovoval více. Takto je to občas hůře zvládnutelné (neobejdete se bez pomoci širší rodiny)

problém je finanční náročnost celkově, když má člověk dítě a jak to pak skloubit, aby se dalo rozumně vydělat a přitom mít dost času na děti

problém je jenom uspěchaném životě

problém je málo zkrácených úvazků

problém je malý finanční rozpočet pro zajištění veškerých potřeb mých dětí/ jejich koníčky, rozvoj, studium, atd. Pomoc a podpora mojí rodiny /babička, bratr, osobní rozvoj- terapie,práce na sobě

Problém je nedostatek částečných úvazků. Problém je zařazení matek po rodičovské dovolené do práce. Problém je koncentrace průmyslu ve velkých městech a nutnost dalekého dojíždění. Problém je také v tom, že pokud je žena úspěšná, všichni ji vidí jako kariéristku, která nedává dost své rodině. Tento pohled zlepšení situace moc nepomáhá.

problém je nedostatek času, hodně pomáhají příbuzní

problém je nedostatek financí - musím pracovat, alespoň částečně, abychom přežili, ale potom mám méně času na děti....což vede k disharmonizaci. Pomohla by možnost částečných úvazků, ale také vyšší příjem manžela...

Problem je nedostatek volneho casu, ale nestezuji si, stale je ho dostatek

Problém je někdy jak časově vše sladit.

problém je nemožnost částečného úvazku za slušný plat,

Problém je nepodpoře zaměstnavatelů. 90% matek co znám se nemůže vrátit do svého zaměstnání a tak těmto 90% matkám nezbývá, než začít podnikat. Z mého pohledu je to pro zaměstnavatele věčná škoda. Matky bývají hodně dobré v logistice, organizaci a produktivitě.

problém je nestabilita prostředí a nemožnost postupného budování kariery

problém je nízký příjem v případě zkráceného úvazku

problém je nižší možnost zkrácených úvazků nebo práce z domu,

Problém je pouze v tom, že vyšší věk přináší častěji zdravotní problémy a tím pak i problémy v práci, takže už vzhledem k určitým pracovním závazkům nelze tolik přizpůsobit práci rodině (nestíhá se v práci to, co jindy).

problém je pracovní doba manželky

Problém je relativně nízký příjem, nedostatek času. Pomáhá mi pružná pracovní doba.

Problém je s manželem, jinak dobré

Problém je sehnat hlídání pro dvě děti, z toho jedno malé (roční).

Problém je sehnat zaměstnání tak aby vyhovovalo mím potřebám.

Problém je stála potřeba přísunu financí... pomáhá, že s partnerem chodíme do práce (tedy já na brigádu) na opačné směny, takže dítě je neustále alepsoň s jedím z nás.

problém je stále dojíždění do práce- hodně času na cestách pomohla mi možnost homeoffice a pružná pracovní doba

Problém je ten, že manžel pracuje v zahraničí a domů jezdí nepravidelně. Jsem skoro na vše sama. Pomohla by práce z domu, byť jsem v současném zaměstnání moc spokojená.

problém je v celé české společnosti - možnosti uplatnění ženy vracející se z rodičovské dovolené jsou trstní

problém je v možnostech pracovat na menší úvazek, tu možnost jsem měla a tom mi nejvíc pomohlo

problem je v partnerstství,to by se mohlo zlepšit,ale jinak jsem spokojená

problém je velká pracovní vytíženost manžela...

problém je zdraví

problém je zkostnatělost v personální politice firem, neproškolení manažeři, kteří nerozumí tomu, že žena je velmi loajální zaměstnanec, poctivěji přistupující k práci, i když musí občas zůstat doma s dětmi na OČR. Osobně mi pomohlo, že jsem měla štěstí na manažery (muže), kteří se ženami nemají osobní problém, jsou to vyspělé osobnosti, které se starají o dobré fungování týmu a proto chápou roli ženy jako velmi harmonizující prvek

Problém je že den má jen 24h

Problém je že se nemůžeme s mužem střídat v péči o syna (muž je řidič kamionu v cizině). Pomáhají mi rodiče, bez nich bych to nezvládla a také v práci mi vyšli vstříc s částečným úvazkem.

problém je že ženský pracujou a tím padem maji roupy a nepřetržitě schámi nové partnery

problém je, že je málo pracovních míst pro matky na zkrácený úvazek, nebo pružnou pracovní dobu

Problém je, že nemám manžela. Do rozvodu vše fungovalo.

problém je, že potřebuji nižší úvazek

Problém je, že rodiče tráví spoustu hodin v zaměstnání,ráno všichni ve spěchu odchází,večer se vrací , rychle proběhne večeře a děti se ukládají do postele a odbývá se rodinný život . Měla jsem posunutou pracovní dobu tak, abych mohla vodit děti do školky, nic jiného zaměstnavatel neumožňoval

problém je,že nemám pro odpolední práci hlídání k lepší harmonizaci pomohla dopolední školka

problém jsem já sama - harmonogie dne atd

Problém jsou finance, k lepší harmonizaci rodiny a práce pomohla pomoc partnera s vyzvedáváním dítěte ze školky.

Problem jsou nestandadrni situace,zpravidla nemoc ditete,ktera mi znemozni plnit praci tak,jak mam naplanovane. K lepsi harmonizaci mi jednoznacne pomohl nastup obou deti do skolky a babicka.

problém jsou peníze, pomohlo mi smíření se s faktem, že jde o živnotní etapu, kterou žádná lukrativní nabídka nepředčí

problém jsou povinné odvody které nabourá vaši rodinný rozpočet Pracovní dobu si určují dle potreby

problém momentálně nevidím a k harmonizaci pomohlo: kvalitní plánování času a dát na svou intuici. A to vždy!

problém můj 3 směnný provoz,harmonizace aby se i manžel více zapojil

Problém nemám

problém nemám ani tak se sladěním práce a rodiny, spíše postrádám více volného času pro své koníčky

problém nemám, děti jsou dospělé, jsem rozvedená

problém nemám, v práci mi pomohlo pochopení šéfové (poskytnutí volna, úprava pracovní doby)

problém není

problém není, protože je dobrý partner, který mne dokáže zastoupit ve všem, a naopak

Problem nevidim a pomohl hodne manzel (hlidani dcery atd.)

problém nevidím žádný. A pomohla mi vstřícnost zaměstnavatele, co se týče mých absencí kvůli časté nemocnosti dítěte. Péči o nemocného syna si naštěstí podělíme s manželem, který dělá krátký a dlouhý týden, takže má některé všední dny volno...

problém nevidím. Pomohla domluva s partnerem v období silnější pracovní sezóny (období cca 2 měsíce)

Problém pro práci je nedostatečné vzdělání a harmonizace rodiny je v pořádku

Problém si myslím bude určitě zkloubení časové se všemi povinnostmi a docházkou.

Problém v tom,že jsme se rozvedli a nemohu se plně věnovat dceři.Více času teď věnuji koníčkům.

Problém vidím hlavně ve vlastní sebekázni. Pomohlo mi se pracovně osamostatnit a začít fungovat jako OSVČ.

Problém vidím v absenci částečných úvazků na trhu práce.

Problém vidím v nedostatku zkrácených pracovních poměrů pro ostatní matky

Problém vidím ve svém budoucím návratu do práce, zda mi bude umožněna práce na částečný úvazek, zda půjde vše skloubit časově s péčí o rodinu... Kladně hodnotím možnost přivýdělku na DPP a práci z domova.

Problém vidím, v mizivém množství - pracovních příležitostí, a to více - na severu Čech a téměř v neexistujících polovičních prac. úvazcích, zejména pro ženy. 2. otázka : to, že jsem se vrátila, poměrně brzy nazpět / do práce a chod rodiny se tak přizpůsobil a upravil.

problém zásadní nevidím, k harmonizaci mi pomáhá čas věnovaný druhým

problém žádný

problém žádný, pomohla pomoc prarodičů

problém žádný, vydělané peníze jsou fajn, lépe se žije, člověk to nesmí přehánět a trávit v zaměstnání více času, než je nutné

problém žádný,práce na částečný úvazek

problém, dojíždění do práce. K lepší harmonizaci vlastní nemoc a přehodnocení priorit

Problém: Netolerance vedoucích pracovníků Co pomohlo?: Díry v zákonech.

problém: neustále nacházet rovnováhu osobního a pracovního života pomohlo: jsem OSVČ, řídím si sama, co kdy budu dělat

probléme jsou asi malé děti, které často marodí a musí s nimi být matka doma

Problémem bude asi pracovní doba a s tím související nedostatek času. Chtěla bych mít více času na své zájmy, které jsem měla před založením rodiny i před započetím pracovního života, abych byla spokojenější a s větší radostí se pak starala o rodinu i o pracovní záležitosti.

Problémem je bydlení s tchyní. A také nejsou peníze na hlídání prcka. Budeme se stěhovat do vlastního a budeme mít zahradu, to nám velice pomůže.

problémem je čas

Problémem je čas, často nestíhám vše potřebné. K harmonizaci mi pomáhá občas se na všechno vykašlat a vzít rodinu ven, na výlet,...

problémem je mnoho večerních a víkendových aktivit partnera, výhodou je naše opačná pracovní doba během dne, takže se můžeme vystřídat v péči o neškolní děti

Problémem je moje pohlaví a tudíž "opatrovací instinkt"

problémem je narůstající tlak na pracovní nasazení, k harmonizaci samozřejmě přispívají všechny vymoženosti dnešní doby - pračky, sušičky, myčky nádobí atd.

problémem je nedostatek času - časově náročné povolání, pomohla mi pomoc manžela v domácnosti

problémem je nechuť k vlastním koníčkům pomohlo by více společných (kulturních a sportovních) aktivit s dětmi i manželkou

Problémem je pracovní vytížení manžela, měla jsem k dispozici auto, na lednici čtyři rozvrhy a pak už jen správné načasování, prostě skvěle vypracovaná logistika

Problémem je přístup státu - rušení lesních školek, nedostatek míst ve státních školkách,

Problémem je určitě dostatečné materiální zabezpečení veškerých potřeb rodinných příslušníků, ne pouze nezbytných. Právě možnost podporovat děti i v dospělém věku při studiu napomůže k harmonizaci rodiny.

Problémem je vzdálenost manželova zaměstnání, naopak moje práce jako učitelka mi umožňuje absolvovat s dětmi jejich aktivity

Problémem jsou školky zavírané příliš brzy a prázdniny, kdy se někdy obtížně hledá, kam "upíchnout" hlavně menší děti.

Problémů je vždy spoustu, hlavně je musím umět řešit rychle.

Problémy řešíme v rodině hned,takže nakonec žádné problémy nejsou.Spojíme vždy síly k rychlému vyřešení.Harmonizace,to je správně si rozplánovat,zorganizovat práci i domácnost,každému členu domácnosti přidělit nějaký úkol,i kdyby to bylo jen denní vynášení koše s odpadky.Mít svůj kalendář,kde sledujeme aktivity dětí i své a manžela.

přerušení kariéry kvůli rodičovské dovolené

přesčasy v práci

ráda bych menší pracovní úvazek

ranní vstávání

Rodina je vlastně moje práce, ale potřebovala bych o mnoho více času, abych uspokojila potřeby všech i svoje.

rodina mě drží nad vodou,v práci to je težké

rostoucí pracovní rychlost

rozdílné zájmy

Rozhodně jsem ráda za dlouhou rodičovskou dovolenou, jaká u nás je. Ve srovnání s řadou jiných zemí je to luxus. Mám sice dohodu na dobu určitou a končila mi měsíc po konci rodičovské dovolené, tedy na mne zaměstnavatel ohledy brát nemusel a mohl to neprodloužit. Ale příjem z rodičovského příspěvku bych měla (v jiných zemích až na výjimky bych pohořela). Další výhodou je moje práce (odborná asistentka), která opravdu umožňuje obrovskou flexibilitu. Během rodičovské dovolené jsem sice nechtěla pracovat vůbec, ale už jsem měla domluvené diplomanty (s tím, že kdo chtěl, abych mu vedla práci, souhlasil s tím, že bude konzultovat u mne doma) a taky se rozjížděla výuka podle nové akreditace, kde na mně visely dva předměty. No a pak bylo třeba dotáhnout nějaké publikace (na které jsem ze srdce nadávala, že mi ubírají čas pro syna). Další luxus představuje blízko bydlící teta v důchodovém věku, která nemá vlastní vnoučata a mohla chodit za synem, když jsem potřebovala dělat. V současné době oceňuji skutečnost, že synek se dostal do veřejné školky (protože soukromou bych neutáhla - a taky bych ve většinu soukromých neměla důvěru). No a vzhledem k mé flexibilní pracovní době (která znamená volné dny, ale i dny plné až do večera) oceňuji, že má školka do šesti do večera. Ideální je vzdálenost od bydliště mých rodičů (20 min chůze) a vysoký příjem mé maminky, díky kterému se nemusím obávat finanční nouze v případě, že bych ztratila práci. Myslím, že i s dalšími případnými dětmi by to mohla být pohoda.

Rozhodně lepší plat, který by nám umožnil pořídit si na odpoledne nebo víkendy chůvu, abychom si (my rodiče) mohli aspoň chvilku odpočinout.

Rozvržení pracovní doby

sehnat praci pri opatrovani syna

současná absence babiček z důvodu pracovního vytížení

Současná vládní politika dostatačně nedoporuje rodiny s malými dětmi (startovací byty, porodné, přídavky na děti, předškolní zařízení atd.)

Společenské morální "defekty". Víra.

Společnost očekává od žen stejný pracovní výkon jako od mužů - což pro ženu matku není v dlouhodobém měřítku možné (pokud nemá chůvy). Na víc za méně peněz. V ČR je silně machistická společnost ... a podle toho vypadá i politická elita.

spoluprace s partnerem

stále nedostatečné uznávání "práce z domova" ; vždy záleží na konkrétním člověku - vedoucím, tam jsem měla štěstí

stále vyšší nároky státu na rodinný rozpočet, např. za děti si odečtete část z daní, ale nikoli ze sociálního a zdravotního "pojištění"

Stát se zajímá více o partnerství homosexuálů, než o rodiny. Víra ... ve skutečné hodnoty...

státní systém předškolní péče

stávající problém - nemáme hlídání dětí když potřebujeme, neustále se proto s partnerem střídáme.

stres

stresy v práci .

školka

špatná domluva s partnerem

špatná organizace práce :-D

špatná pracovní doba

Špatné přerozdělování hodnot vytvořených lidskou prací a strojní výrobou. Pmohlo mi zbavit se přesvědčení, že pracovat ja nutností.

Teď už nic :-)

Téměř neexistuje nabídka částečných úvazků. Kromě velkých korporací zaměstnavatelé ani ani zaměstnanci se neumí vypořádat s alternativními úvazky a prací z domova.

tezko rict

Těžko říct.

Tlak zaměstnavatele na práci dlouho do večera.

to má být dotazník nebo slohovka?

To, že zaměstavatelé neumožňují v dostatečném množství home office, zkrácený pracovní úvazek a když už ho nabízí, není dodržován, často za méně hodin, míň peněz, ale stejný objem práce jako u klasického úvazku.

Trochu více dovolené

trvalým problémem je práce přesčas pomohl přístup dětí

Typ práce, kteru vykonávám - neposkytuje dlouhodobou jistotu

Ucitelstvi dost psychicky vycerpava, pak mi nekdy chybi energie

udržet si dobré místo znamená vyšší pracovní nasazení

už nic

v minulosti pracovní odloučení od své původní rodiny, přes pracovní týden mimo rodinu, jen víkendy společné

v podstatě nic, snad jen schopnost po práci "vypnout" a nestresovat se mimo pracoviště pracovními problémy

V pracoinemohu povysit, ackoli bych na to mela odpracovana leta i vykonnost, protoze pracuji jen na 80%

V případě potřeby vyřízení soukromých záležitostí je problém uvolnění z práce. K lepší harmonizaci rodiny a práce mi pomohlo využití zkušenosti s plánováním a rozvržením času.

V rodině musí všichni spolupracovat, protože jsou občas věci, které matka sama nezvládne a chce-li chodit do práce, musí se zapojit i ostatní.

V současném zaměstnání trochu bojuji s nepružnou pracovní dobou, v horizontu 1 roku budu hledat zaměstnání s pružnou pracovní dobou. Zároveň přicházím o čas na rodinu celkem dlouhým dojížděním do a ze zaměstnání. Toto bych chtěla změnit.

v současnosti je problém umístit děti do školky a seniory (spadající do kategorie "hluboké stáří" tj. 75+) do vyhovujících sympatických DD

v týdnu včetně dojíždění trávím v práci víc jak 10 hodin

Ve své práci vidím jako největší problém pevnou pracovní dobu a nutnost mít na tuto dobu hlídání pro dítě. Pomohla mi naopak práce z domova a manželova flexibilní pracovní doba. Hodně taky pomohla placená síla na úklid domácnosti.

Velikost hypotéky a nákladů na život nutí trávit moc času v práci.

velké pracovní požadavky

velké usnadnění - možnost použití 2 aut v rodině

Velký problém je zkrácená pracovní doba, která téměř neexistuje.

vetsina casu v praci

Větší tolerance partnera

více bych zapojila manžela do chodu domácnosti,naopak mi nástup do práce dodal více sebevědomí,seberealizace a klidnější přístup k rodině

více času

více času

více dostupných služeb

více financí

Více financí by neuškodilo. A pomohlo to, že děti jsou již ve věku, kdy se umí o sebe sami postarat a mohou zůstat sami doma.

Více financí.

Více fyzické kodice.

více peněz

Více peněz

více peněz

Viz predchozi odpoved

Viz předchozí odpověď

Viz.predchozi

Vstřícnost manželky.

vše je tak, jak si představuji

Vše OK

všechno

Všechno je daleko, do práce je to hodina, z práce do školky a školy je to přes hodinu, domů ze škol další půhodina. Obchod, lékař, kroužky, vše daleko. Pomohlo by mi mít vše do vzdálenosti 30min. MHD narvaný, na silnicích zácpy.

výdělek

Výrazný problém nemám.

Vyřešila by to práce z domova.

Vysoká nezaměstnanost a omezené pracovní nabídky v mém regionu.

vzájemná pomoc

Vzdělání neodpovídá finančnímu ohodnocení, i když ve zdravotnictví se není čemu divit.

Vzhledem k dojíždění jsem hodně mimo domov, domů jezdím večer unavená... Pomohlo by mi, kdybych částečně mohla pracovat z domova.

Vzhledem k tomu, že jsem hlavním organizátorem rodinného života nemám možnost rodinný rozpočet obohatit o vyšší finanční část jako tomu bývalo před narozením dcer. Jako matka mám omezené možnosti výdělku. Pořád je na ženách že se musí rozhodnout buď práce nebo rodina. Vždy se to projeví na nedostatečném finančním ohodnocení.

Vztah s manželkou. Já sám.

workoholismus i lenost okolí

X

x

xxx

Za problém vidím, až se vrátím zpět do práce, nepravidelnou pracovní dobu, i noční směny. K harmonizaci mi pomůže, když mi zaměstnavatel vyjde vstříc a najdeme nějaký kompromis.

Zákon umožňující ženám na rodičovské dovolené pracovat pouze 4 hodiny týdně, jinak přijdou o jistý příjem - rodičovský příspěvek

zásadní je role partnera

Zatím jsem doma, tudíž problémy nejsou.

zatím jsem na RD

zatím neharmonuji

Zatím nemámě vlastní bydlení, takže hledání zabírá čas a energii, také finančně se snažíme nejvíce šetřit. Hlavně ale to znamená, že žijeme v provizoriu a nemůžeme si ještě budovat naše vlastní místo.

zatím nemusím řešit-RD

zatím nevím

Zatím nic, manželka je doma s malým dítětem

zatím nic.

zbavit se neschopného manžela (manželů)

zdravotní stav

ze jsem zatim nevyhra ve sportce a/nebo nemel odvahu prodat ledvinu. idealne nejakou cizi :D

zkrácený pracovní úvazek (6-7 hodin denně), či práce z domu

zkrácený úvazek. Ale nemůžu si ho dovolit kvůli finanční stránce

Změna práce - lepší pracovní doba a méně stresu

Zodpovědnost

zvyky partnera z dob před manželstvím

Žádný problém

žádný problém

žádný problém

žádný problém

Žádný problém momentálně nění Rovnocennost partnera v zajištění chodu rodiny

Žádný problém nebyl prarodiče

žádný problém nevidím - umím si totiž dobře zorganizovat čas

žádný problém nevidím; k lepší harmonizaci pomohla přesná organizace domácnosti

Že nás manžel neuživil. Pak jako samoživitelka jsem nedokázala zharmonizovat rodinu a práci.

27. Co by Vám usnadnilo (z osobního přístupu, přístupu zaměstnavatele či státu) ještě lépe kombinovat rodinu a pracovní život?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Názor rodiče samoživitele- lépe ohodnocená zkrácená pracovní doba, příspěvky na aktivity dětí/kroužky atd., pomoc u rozvedených rodičů- u dětí na 1 stupni a menších,/ odvod ze školky/ly,doučování, finanční a psychická podpora cca 1 rok po rozchodu partnerů

nevím, jsem spokojená

Upustit v praci od nekdy zbytecneho papirovani

- méně dirigismu a více svobody ( včetně daňové ! ) ze strany státu

- z pozice státu je to jednoznačné - v současné době vnímám podporu klasické rodiny jako malou (mnohem více pozornosti mají cikáni žijících v prapodivných klanových svazcích, případně teplouši, kde se jejich problémům - s ohledem na jejich reálný počet - věnuje nepřiměřeně mnoho času); sám jsem příznivcem podpory rodiny cestou daňových zvýhodnění, nikoli cestou přídavků; na pováženou by mělo být, že nesezdané páry mají možnost dosáhnout na vyšší státní dávky (v případě, že se jeden z partnerů vydává za samoživitele), než je tomu v případě "klasické" rodiny

?

..

1) Prace z domova. 2) To je slozitejsi - mam dalsi job tykajici se zdravi, pracujici na principu MLM... nejnovejsi zakony omezuji moznosti prace se zdravim (resp. vazne to hrozi), MLM je vnimano dost spatne...

Aby mi zaměstnavatel umožnil pracovní dobu bez směn.

Aby nekteri zamestnavatele chapali pracovni dobu a nedrzeli tam zamestnance do vecera.

aby stát pohlížel na rodinu jako na budoucnost lidstva a pomáhal jí

aby všichni převzali odpovědnost za své životy sami, ne vše házet na druhé lidi, na zaměstnavatele či stát.

Aby zaměstavateli nevadilo, když jdu s dítětem k lékaři. Nicméně ho chápu, protože mi musí zaplatit, i když jsem nic nedělal.

aby zaměstnavatel a stát lépe zajistil zaměstnance v práci při nemoci dítěte i své vlastní - proplatit první 3 dny ošetřování i neschopnosti

Abych nemusela dělat navíc k práci brigádu a mohla věnovat více času rodině, potřebovala bych větší plat.

Altualně asi nic, v práci se vždy domluvím

Asi kdybych mohla vydělávat o trochu více a byly peníze na hlídání, abychom si mohli více odpočnout. A také kdyby babičky šly konečně do důchodu.

Asi možnost pracovat na částečný úvazek (znevýhodnění zaměstnavatele, pokud zaměstná více lidí na jednu pozici). Je málo možností. Flexibilní pracovní doba taky není (jenže popravdě je taky spousta zaměstnání, kde to nemůže fungovat)

asi nic

asi nic, leda víc peněz pro zaměstnance škol

Bylo problém najít pro 3letou dceru volnou školku. Bylo by fajn, kdyby existovaly školky i jen na pár hodin denně, či pár dní v měsíci. Či kdyby zaměstnavatel měl sám pro tyto případy školku.

být déle doma s dětmi

co třeba jen dodržovat zákony!!!!!!

Čas, čas.

Časová flexibilita. Plat za odvedenou práci, nikoliv plat za odpracované hodiny.

částečné / zkrácené pracovní úvazky jako standardní řešení větší podpora - méně překážek pro podnikání

částečné úvazky

částečné úvazky, firemní školky

částečný pracovní úvazek práce z domova zaměstnanecké školky, klubíky, chůvy

částečný úvazek

částečný úvazek

částečný úvazek

Částečný úvazek (pracovala jsem v nemocnici s 12 hod pracovní dobou, den - noc)

Částěčný úvazek, ale za rozumné peníze

částečný úvazek, jejich dostupnost a adekvátnost mému vzdělání

Částečný úvazek, možnost pracovat z domova alespoň částečně.

Částečný úvazek, možnost pružné pracovní doby. Firemní školky - přizpůsobené pracovní době zaměstnanců. Delší provoz školní družiny.

daleko lepší činnost úřadu práce a "společenského" klina, které vytváří pro některé skupiny vláda

další mě nenapadá

Daňové úlevy pro rodiče.

delší provozní doba ve školce (alespoň o 30 minut). Vyzvednout dítě do 16.00 při klasické 8mi hodinové době je téměř nemožné

Díky zkrácenému pracovnímu uvazku tento problém nemusím řešit.

Dnes již děti dosahují dospělého věku, tedy v našem případě již není problém. Za vhodné považuji podporu částečných nebo sdílených úvazků a spravedlivou mzdu bez ohledu na pohlaví.

dnes OK, ale dobrá věc byla by pružná pracovní doba

dnes to snad ani neexistuje

dnes už nemám žádné speciální požadavky, dříve asi práce na částečný úvazek

Do budoucna urcite uprava pracovni doby

Domácí manuální práce

dostatek mista ve skolkach a skolach a volnocasovych aktivtach...

dostupnost předškolních zařízení

družinu pro děti až do páté třídy a ne jen do třetí, příspěvek od státu na kroužky dětí, zkrácený úvazek na 6 hodin do deseti let věku dítěte nebo možnost sdílené pracovní doby. Můj zaměstnavatel se s tím nikdy nesetkal a neměl odvahu to zkusit

Dřívější konec pracovní doby.

finance

finance

finance, plat učitele je ostudný

finančně dostupné hlídání dětí

Finanční zajištění od státu v případě nemoci osobní nebo dětí. Podpora v rodině z důvodu péče a dělení činností v rodinně.

firemní jesle, školka

Firemní předškolní zažízení, dětské tábory

firemni skolku

firemní školka

firemní školky, mít kam umístit děti

Flex.pracovni doba, zkraceny uvazek, delsi provozni hodiny ve skolce

flexibilita

flexibilita

flexibilnější pracovní doba

flexibilnější pracovní doba a větší možnost práce z domova

Flexibilnější pracovní doba v zaměstnání, vyšší plat, aby nebylo pro obživu nutno chovat domácí zvířectvo a tím se zvýšilo procento volného času pro rodinu.

flexibilní časová doba a více důvěry zaměstnancům

flexibilní manžel

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba

flexibilní pracovní doba a více dovolené, mám jen 4 týdny ročně, to je málo při všech těch školních prázdninách

flexibilní pracovní doba nebo něco podobného

Flexibilní pracovní doba pro matky s dětmi.

flexibilní pracovní doba, kratší vzdálenost do zaměstnání

Flexibilní pracovní doba, možnost domluvy na jednotlivých směnách s ohledem na stáří dítěte, svátky a hlídání. Né tak přísná regulace možnosti přivýdělku na rodičovské dovolené.

flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova v některých dnech

flexibilni pracovni doba, v nekterych pozicich je to ale nemyslitelne

Flexibilní pracovní doba,lepší mzdy

ha. ideální by byl model pralesních lidí. s ostatními ženami bychom seděly kolem ohně, strouhaly nějaký ty hlízy nebo co tak ty ženy dělávají, děti by kolem vesele a spokojeně skotačily, ty malé by byly v šátku. muži by zatím lovili toho mamuta nebo gazelu.... možná kdyby se firmy tímto modelem inspirovaly....

hlavně aby do toho nekecal stát - ostatní je možné řešit

Hlídání dětí v době práce.

Home ofice

hospodářsky a právně stabilní stát

chápající šef

Chodit do práce večer, když mám nemocné děti například.Nebo mi není dobře apod.

Já jsem si to už udělala tak, že jsem spokojená.

Jak jsem psala výše, usnadnilo mi částečný úvazek, flexibilní pracovní doba. Podpora ze strany státu by se také hodila.

jako OSVČ raději bez komentáře

Je to snadné.

Jednoznačně částečný pracovní úvazek

Ještě jsem z kraje roku pracovala na miniúvazek. Zaměstnavatel nemá absolutně zájem něco usnadnit. A vztahy na pracoviště DĚS !!!

jistota práce, klidu a míru

již nepotřebuji nějaká usnadnění - ve státní správě jsou dány úřední dny a musela jsem s tím počítat, že v tyto dny budu v práci od rána do večera, tak co mohu po zaměstnavateli chtít ? Nemám problém

již nevyužívám

jsem na MD

jsem spokojena

jsem spokojena

Jsem spokojená

jsem spokojena

jsem v tomto ohledu spokojená

jsme spokojeni

k

Kdyby byla školka otevřená delší dobu (od 5 do 19. hodin)

kdyby bylo vícero školek, jeslí (státních, soukromé stojí více,než si člověk dokáže vydělat) a firmy začínaly opravdu brát na poloviční úvazky,nebo tak, aby mohly matky své děti vyzvednout ze školek/jeslí. Nebo vícero domacích prací pro samoživitelky (lepení, skládání, ,..)

Kdyby firma lépe prosperovala a mohly jsme si dovolit zaměstnance

kdyby mi zaměstnavatel snížil úvazek a zvýšil plat

Kdyby návrat do práce nemusel být tak rychlý (já vím, že máme jednu z nejdelších rodičovských), ale myslím tím, že jak žena nastoupí do práce, tak je to ihned zápřah a já si myslím, že děti potřebují více maminku déle než jen do tří let. Že by ten nástup by mohl být jen na půl úvazku a časem se přestoupit na plný, to by se mi líbilo, kdyby tato varianta v nabídce byla.

kdyby nebyly tak prisni podminky od statu

Kdyby také míra inteligence ve vesmíru rostla s objemem jeho obyvatel.

Kdyby v práci odpadnul odpolední provoz a mohla bych si vyzvedávat v klidu dítě sama ze školky a nemusela bych se spoléhat na pomoc pracujících babiček

kdyby více myslel stát na rodiny s malými dětmi

kdybych měla možnost práce na částečný úvazek, případně vstřícnost ze strany zaměstnavatele co se týče úpravy pracovní doby

kdybych mohla pracovat z domova

Kdybych nedojizdela 40 minut, coz ale nejde zaridit a ovlivnit. Mam nadprumerny plat a dobrou pozici, proto nechci a nemohu zamestnavatele vymenit.

Klouzavá pracovní doba.

kratší PD

kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba. Příspěvek na uklízečku a kuchařku. V principu lepší organizace pracovních cílů tak, abych kvůli požadavku na kratší pracovní dobu nemusela zastávat pracovní pozice, které neodpovídají výši mé kvalifikace. V současnosti není možné zastávat manažerskou pozici při zkrácené pracovní době (vyhovovalo by mi např. 6 hodin denně).

kratší pracovní týden :-)

kratší úvazek, práce z domova

legislativa a finance - momentálně není moc prorodinná politika státu

lépe placena práce ,více času na děti,lépe placeny paragraf na dítě.

lépe se postarat o lidi na mateřskkých dovolených pak by druhé pohlaví nemuselo vyhledávat další zaměstnání

lépe si plánovat čas

Lépe zvládat prokrastinaci.

lépe zvládat v práci říkat ne

lepsi zaclenovani matek pecujici o sverene osoby do pracovniho procesu

Lepší (pravidelná a kratší) pracovní doba za stejné peníze.

Lepší by bylo, kdyby k uživení rodiny nebyly nezbytné dva plné platy. Kdyby firmy umožňovaly zkrácené / částečné / sdílené úvazky.

lepší finance

lepší finanční ohodnocení

Lepší finanční ohodnocení své práce,možnost pak pracovat na částečný úvazek.

Lepší flexibilita prac. doby u zaměstnavatelů.

lepší fungování předškolních zařízení (státních)

Lepší fungování státu jako celku.

lepší ohodnocení práce pro rodinu

lepší ohodnocení práce, úprava pracovní doby, odpovídající možnostem zajištění potřeb rodiny

lepší plat

lepší platební podmínky

Lepší pracovní doba

lepší pracovní doba nebo více pracovních nabídek na částečný úvazek

lepší pracovní doba pro matky

lepší pracovní doba, delší doba ve školce

Lepší pracovní příležitost pro manžela

lepší přístup nadřízených

Lepší přístup příslušníků rodiny.

Lepší přístup zaměstnavatele hlavně lidský přístup

lepší přístup ze strany zaměstnavatele

lepší rozvrhnutí prac.doby

Lepší rozvržení směn, abych stihla dítě vyzvedávat ze školky, hlídání mladšího dítěte.

lepší sociální zabezpečení

lepší šanci "dostat" dítě do školky, delší provozní doba těchto i školních zařízení(družiny), alespon drobné výhody od zaměstnavatele(v dřívejším pol.režimu mohly např.ženy chodit do práce o hodinu později,aby předtím zvládly v klidu dát dítě do školy,školky)

lepší vymáhání výživného od bývalého partnera (otce dětí)

lepší zabezpečení v duchodu

Lepší zajištění péče (hlídání) o malé děti do 3 let...

Lepší zaměstnání

lepší zázemí pro rodiny ve formě dostatku předškolních zařízení

Lidštější a vstřícnější přístup ze strany zaměstnavatele.

malo prácovní činosti

Mám báječného manžela,vždy se podřídil všemu,co jsem mu naplánovala.Co jsme si dohodli,to jsme udělali.I se syny jsme vždy dopředu plánovali,měli jsme své krátkodobé i dlouhodobé plány.A nikdy jsme s manželem neslibovali synům něco,co jsme pak nesplnili.

Mám všechny výhody, které pracující žena potřebuje: -zkrácený úvazek -flexibilní doba -možnost mít dítě u sebe v době prázdnin...

matka si může diktovat do 15 let dítěte svojí pracovní dobu, tj. stát je flexibilní dost...

mě již nic

méně času v práci a více peněz

Méně hodin v práci - více času na rodinu

méně neplacené práce nad rámec pracovní doby

méně papírování pro podnikatele

menší pracovní doba a lepší fin.ohodnocení

menší pracovní zatížení

menší úvazek, popř. sdílenou pozici

menší zdanění

mít doma chůvu,která uvaří a uklidí

Mít dostatečný kapitál.

mít možnost zástupu - mít možnost odejít ze zaměstnání na plánované vyšetření nebo s dítětem k lékaři nebo zůstat v PN či na OČR

mít občas trochu volna

Mít práci v místě bydliště, což vzhledem k mé práci je takřka nemožné.

mit praci z domova

Mít práci, při které by dítě mohlo být přítomno, flexibilní pracovní dobu a větší výběr cenově dostupných možností péče o dítě (např. firemní školka) Protože tu nemáte otázku "co ještě chcete doplnit", využiju prostor zde a doplním odpověď k otázce č.18. Řešení, které považuju skutečně za optimální, tam totiž neuvádíte: Já i partner bychom pracovali na částečný úvazek (ne nutně oba stejný, ale oba částečný), ideálně alespoň částečně z domova a o péči o děti se dělili podle svých časových možností.

mít zaměstnání z domova

mládí

Mladým ženám by pomohla kratší pracovní doba, přístup zaměstnavatelů je o lidech, jací ve firmě pracují. To se nedá nařídit státem, to je morální úroveň, kterou buď člověk má nebo nemá.

Mně osobně vyhovuje vše. Ne každý má ale takovou konstelaci okolností. Myslím, že by především stálo za to posílit počet míst ve školkách. Co bych naopak považovala za vyloženě špatné, by bylo zkrácení rodičovské dovolené na méně než dva roky. Pod rok a půl bych to pak považovala jako vyloženě bolestné (tj. pokud bych byla nucena dát dítě hlídat někomu jinému, byť by to byly kvalitní jesle či školka dříve, než by dosáhlo roku a půl). Je mi ale jasné, že zcela v jiné situaci jsou např. podnikatelky nebo rodiče, kteří mají daleko všechny příbuzné (nebo si s nimi nerozumí). Jinak jsou na tom i ti, kdo musejí splácet hypotéku (protože takovým by nestačil můj plat). Tedy: co vyhovuje mně, nemusí vyhovovat jiným.

moci dělat administrativu z domova, pokud je jasné, že vychovávám dobře děti, chodí čisté, dobře se učí, nechodí za školu, větší finanční pomoc státu při mateřské dovolené nebo i po ní

moznost castecneho uvazku

možmost práce z domova

možná by bylo dobré, kdybych měla občas nějakou paní na pomoc s úklidem, to ale z finančních důvodů není možné

možnost (aspoň některé dny v týdnu) kratší pracovní dobu .. více dní dovolené (hlavně přes léto a dvouměsíční prázdniny)

Možnost alespoň občas pracovat z domova

Možnost aspoń částečné práce z domova.

Možnost částečně pracovat doma.

možnost částečně pracovat z domova

Možnost čerpat delší volno v průběhu roku

možnost flexi pracovní doby

možnost flexibilní pracovní doby

možnost home office např. 2x týdně, jelikož i ve výrobní firmě jsou činnosti, které jdou takto velmi dobře zajistit, bez vlivu na produktivitu, bohužel tomu v naší firmě není moc manažerů nakloněno

Možnost jeden den v týdnu pracovat z domova.

Možnost jednosměnného provozu nebo úprava pracovní doby ve více oborech (všechny typy zaměstnání to neumožňují)

možnost jít dřív do důchodu

možnost kojení při práci či přikrmování dítěte v době mé nepřítomnosti umělou výživou

možnost navštěvovat zaměstnání v době rodičovské dovolené např. 1x měsíčně a podílet se na pracovních záležitostech

možnost práce z domova

Možnost práce z domova, např. večer, když děti usnou.

Možnost práce z domova.

Možnost pracovat libovolný počet hodin při rodičovské dovolené.

možnost pracovat na částečný úvazek

možnost pracovat na kratší úvazekcelkej

možnost pracovat vzdáleně z domova(praktikuji v době nemoci dítěte), možnost flexibilní pracovní doby, rovnost výplaty žena x muž při stejné práci

možnost pracovat z domova

možnost upravení pracovní doby, práce z domova

možnost využití služeb zajišťujících chod domácnosti

můj přístup=nižší nároky na materiální potřeby zaměstnavatel= stejné příjmy při nižším pracovním úvazku

můj zaměstnavatel je svatý, vychází mi vstříc

Na pozicích na kterých s kolegyněmi pracujeme n