Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Harmonizace rodinného a pracovního života v ČR-dámy

Harmonizace rodinného a pracovního života v ČR-dámy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Buršíková
Šetření:26. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
v rámci své seminární práce na téma „Harmonizace rodinného a pracovního životav ČR-možné inspirace z Evropy?“ do předmětu Europian Social Policy provádím výzkum mezi českými studenty vysokých škol, abych zjistila, jak se budoucí odborníci připravující se na svou kariéru připravují i na budoucnost v soukromé sféře. Tento dotazník existuje ve verzi pro muže a ženy zvlášť, přičemž se liší ve třech otázkách podle sociálních rolí přisouzených pohlavím v rámci současného společenského stereotypu.
 

Odpovědi respondentů

1. Míníte se hned po skončení školy plně věnovat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) určitě ano2967,44 %67,44 %  
b) nejspíš ano, záleží, jak se dohodneme o rodině s partnerem716,28 %16,28 %  
d) nejsem si úplně jistá, že zaměstnání má prioritu.613,95 %13,95 %  
c) rodina a zaměstnání mají naprosto stejnou šanci12,33 %2,33 %  

Graf

2. Přemýšlíte o dětech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ano, výhledově2251,16 %51,16 %  
a) ano, zcela konkrétně o počtu a jménech1637,21 %37,21 %  
d) ne, nepřemýšlím o nich vůbec36,98 %6,98 %  
c) ne, když přijdou, přijdou, když nepřijdou, tak ne24,65 %4,65 %  

Graf

3. Chcete děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3990,7 %90,7 %  
ne36,98 %6,98 %  
nevím12,33 %2,33 %  

Graf

4. Vzdala byste se kvůli rodině kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) nejspíš ano1841,86 %41,86 %  
c) nevím1432,56 %32,56 %  
d) nejspíš ne 511,63 %11,63 %  
a) určitě ano49,3 %9,3 %  
e) určitě ne24,65 %4,65 %  

Graf

5. Našla byste si kvůli péči o děti práci s flexibilní pracovní dobou, domácí práci nebo práci na poloviční nebo čtvrtinový úvazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) nejspíš ano2353,49 %53,49 %  
a) určitě ano1227,91 %27,91 %  
c) nevím49,3 %9,3 %  
e) určitě ne24,65 %4,65 %  
d) nejspíš ne 24,65 %4,65 %  

Graf

6. Souhlasila byste, aby na rodičovskou dovolenou nastoupil otec Vašeho dítěte a Vy se vrátila do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) nejspíš ano1534,88 %34,88 %  
d) nejspíš ne 1227,91 %27,91 %  
a) určitě ano1023,26 %23,26 %  
c) nevím36,98 %6,98 %  
e) určitě ne36,98 %6,98 %  

Graf

7. Má podle Vás být otec přítomný u kontrol v těhotenské poradně a porodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) nejspíš ano2558,14 %58,14 %  
a) určitě ano1637,21 %37,21 %  
c) nevím24,65 %4,65 %  

Graf

8. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je to přece i jeho dítě.

- měl by vědět jak vše probíhá a tím pádem je zúčastněný v " pocesu"a ukazuje to jeho zájem o díte, měl by být oporou

Aby byl v obraze; měl by vědět, co žena prožívá. Může to i utužit vztah.

aby měla ta žena pocit, že se také aktivně podílí a zúčastňuje, že se zajímá a že má starost...

Aby podporoval budoucí maminku, aby se o něj mohla opřít, aby byl prostě u toho. Ať ví, co jeho partnerka musí všechno absolvovat;) plus věřím v prenatální vliv na dítě.

Aby pochopil, co pro ženu tato situace znamená.

aby si to taky tak "užil"

Aby věděl a viděl, čím žena prochází. Na druhou stranu nevím, zda tyto věci nejsou příliš osobní a nezanechají negativní stopy na dalším intimním životě partnerů.

Dítě je stejně jeho jako moje

dítě má dva rodiče

jde i o jeho dítě...

Je podporou pro matku a navíc si bude připadat součástí děje..

je to i jeho dítě

Je to jedna z mála forem, jak se může na těhotenství podílet

Je to přece otec dítěte, měl by se podílet na všem. Sdílet to se svou partnerkou. Snad poskytne i emocionální a psychickou oporu.

je to taky jeho dítě:-)

Je to taky jeho práce

Jelikož je otcem dítěte. Na vyšetření nechodí žena kvůli sobě, ale kvůli dítěti, které je jich obou. Myslím, že přítomnost otce u porodu posiluje vztah mezi otcem a dítětem, ale také mezi partnery navzájem.

Kvůli podpoře partnerky a kvůli vztahu k ní i k dítěti.

měl by se podílet na všem, co se týká obou partnerů

Například aby podržel svou ženu, apod.

Některé náležitosti těhotenství a porodu by měly být jeho zraku utajeny ...

Podle mého názoru se muž lépe "socializuje" do rodinného života, utvoří si citové pouto úplné rodiny a více se potom postará, když bude od začátky vším procházet s ženou.

podpora partnerky, utvareni vztahu k rodine

Podpora rodičky a budování vztahu s dítětem.

podpora ženy, přítomnost někoho blízkého,větší pocit bezpečí

Posiluje se vztah mezi matkou a otcem a koneckonců i jejich potomkem. A teĎ mírně feministická poznámka... ;-) Otec potom ví, co si matka při poodu musela vytrpět ;-)

proč ne...je to jeho právo

prohloubení vztahu a respektu k partnerce a základ vztahu k budoucímu dítěti... ale je to individuální, musí to vyhovovat oběma stranám

Protože je to i jeho dítě a má právo se toho účastnit, zároveň trochu povinnost být mně oporou.

Protože je to i jeho dítě a sám by přece měl chtít..

protože to je snad i jeho dítě...:-)

přírůstek do rodiny je i jeho zásluha:) měl by mít možnost zapojit se aktivně už před narozením dítěte, aby nešlo jen o pakt "dítě a matka".

sblížení partnerů, podpora, "hezké gesto?" ;-) (to ber s rezervou)

Spojení partnerů, podpora ženy, bližší navázání vztahu s dítětem

Taky se ho to týká

Těhotenství je společné téma partnerů po dobu devíti měsíců. Není to otázka jen ženského těla, ale hlavně příprava obou partnerů na novou životní roli. Není důvod, aby se muž podílel na této "přípravě" méně...

u zplození byli taky oba, tak proč ne i u dalších s tím souvisejících procesů. Navíc přítomnost otce uklidní matku

Ultrazvukové vyšetření může být zajímavé i pro otce, může vidět jak jeho miminko roste, případně se může dozvědět pohlaví dítěte.U porodu zejména pro podporu matky a také bude jako druhý rodič vědět a vidět co se děje s jeho dítětem, jestli nebyly komplikace..., může si ho hned po porodu pochovat....

V případě kontrol v těhotenské poradně považuji za přínos pro oba rodiče, když se otec účastní. Otec se něčemu přiučí a matka má u sebe oporu. Záleží samozřejmě na aktuální situaci a času, ale neměl by se těmto návštěvám vyhýbat. Co se týká porodu: pokud si to přeje a musí to za každou cenu vidět, tak bych mu nebránila, ale příjemnější by mi bylo, kdyby tam nebyl.

Vidět, jak se vyvíjí jeho potomek, je pro muže určitě důležité. Ale k porodu, to si nejsem jistá.. asi by záleželo na jeho rozhodnutí..

Záleží na dohodě partnerů, mateřství není něco, kvůli čemu se musí všechno postavit na hlavu. Když budu chtít, aby se mnou partner šel, bude to spíš pro moje osobní pohodlí (pokud tedy všechno půjde tak, jak má). Neberu to nějakou přísně ženskou záležitost, ale na druhou stranu nebudu první těhotná, takže pokud partner nebude moct, katastrofa to nebude...

Žena v těchto chvílích potřebuje podporu někoho blízkého a nevidím důvod, proč by to neměl být právě otec dítěte, lapidárně řečeno otec byl na začátku, tak ať je i v průběhu a na konci... Konkrétně v porodnici může mít muž jakousi roli "obránce" před sestrami, které se často chovají velmi neurvale a předpokládám, že v přítomnosti muže si to netroufnou.

9. Má se podle Vás otec podílet na denní péči o dítě (krmení, přebalování, koupání, oblékání, uspávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) určitě ano3990,7 %90,7 %  
b) nejspíš ano36,98 %6,98 %  
d) nejspíš ne 12,33 %2,33 %  

Graf

10. Chodila jste do jeslí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3172,09 %72,09 %  
ano1227,91 %27,91 %  

Graf

11. Umístila byste své dítě do jeslí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) nejspíš ne 1432,56 %32,56 %  
c) nevím1125,58 %25,58 %  
b) nejspíš ano920,93 %20,93 %  
e) určitě ne716,28 %16,28 %  
a) určitě ano24,65 %4,65 %  

Graf

12. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- dítě není fixované tolik na rodiče, dochází k socialním interakcím s dětmi téhož věku, nové zkušnosti- dítě je samostatnější do jisté míry

Abych měla více času.

Budu se mu chtít věnovat sama. Nedala bych ho do rukou cizím lidem, i když budou mít "papíry" na výchovu. Čas na socializaci přijde až ve školce, do té doby bych si chěla své dítě užít:)

Co se dítě naučí do tří let věku je hlavním základem pro jeho život.. Na tom se míním podílet.

Děti jsou příliš malé na to, aby trávily čas v cizím kolektivu.

dítě do tří let věku by mělo být s matkou

ekonomická situace může být mnohdy složitá, takže bych neměla problém za účelem zachovat si střechu nad hlavou splácením hypotéky umístit dítě na hlídání, abych mohla vydělávat na splátku.

chtěla bych s ním trávit co nejvíc času

chtěla bych se co nejdříve vrátit do práce

Jakkoli bych si chtěla najít práci, abych se mohla o děti starat stáe, v mém povolání zdravotní sestry je to těžké a jesle navíc pro dítě znamenají zdroj imunity, který jinde nepotká

je nutné, aby dítě bylo v kontaktu se svými vrstevníky a nebylo tolik závislé na rodičích

Jelikož se o dítě v tak ranném stádiu věku chci starat sama. Pakliže mi to finanční situace dovolí, pak chsi zůstat doma s dítětem.

malé dítě potřebuje individuální péči, ne být odloženo na hromadu ostatních malých nešťastníčků...

Moc si z té doby nepamatuji, a když něco, tak jen traumatické zážitky. Pamatuji si, že bylo těžké ve dvou letech odloučit se od mámy, nebo jak jsme se pozvracela po polívce, kterou do mě vychovatelka násilím cpala.

Myslím si že pro dítě je minimálně prvních 1,5 roku nejdůležitější kontakt s matkou. Cítí se s matkou spojeno po dlouhou dobu po porodu. Mám 2 děti a ani jedno v jeslích nebylo.

Myslím si, že by dítě v takle raném věku mělo být spíš s rodiči (případně prarodiči).. navíc bych se nechtěla připravit o to být se svým dítětem v této fázi co nejvíc..

Myslím, že dítě by mělo mít kolem sebe kolektiv, ale až od věku, kdy doroste do MŠ.

Nejsem si zcel ajista, jestli jeste neublíží vztahu mezi mnou a dítětem

nevidím jediný důvod proč ne

nevím

Nevím

nevím

nevím, jak bude má budoucnost vypadat, ale do školky jsem nastoupila brzo a nepozoruji na sobe nic "závadného", přesto nevím, zda by umístění mého dítěte do jeslí bylo nutné...(povolání, partnerovo povolání..)

Nevím, nejsem schopna na tuto otáuku odpovědět. Jelikož zatím děti nemám, je pro mě těžké si tuto situaci představit.

Nevím.

Podle mě by dítě v prvních měsících a letech života mělo být s matkou a ne v péči ostatních. Bylo by pak možné, že by se od matky či otce odcizilo.

Pokud by to bylo nutné, nemyslím si, že je to špatné. Vztah mezi dítětem a rodiči se buduje údajně do prvního roku, takhle si alespoň zvykne na cizí lidi.

Pokud by to nebylo potřeba , je zbytečné odtrhávat tak malé dítě od rodičů.

Pokud bych měla dobré zaměstnání a chtěla bych se do práce co nejdříve vrátit. S tím, že partner také nemůže (nebo nechce) zůstat doma a není možné (třeba i finančně) zařídit jiné hlídání a péči o dítě.

pokud mi to dovolí kariéra a finanční situace, chtěla bych být s dítětem doma na mateřské, co nejdéle to jen půjde

Pokud nebudeme nutně potřebovat peníze, je lepší být s dítětem doma do tří let.

pokud to nebude nutné, tak asi ne...vůbec nad takovými věcmi zatím neuvažuju

Protože by bylo ještě maličký na to, aby mu furt někdo něco přikazoval a organizoval mu činnosti a cpal do něj ty blbosti, proti kterým jsem.

Protože je podle mě brzy na to, aby dítě nebylo s matkou.

První roky života by mělo dítě trávit v blízkosti svých rodičů

Rodinna vychova je podle me do tri let idealni, socializace ve skolce dostatecna.

rychlejší návrat do práce

S dítětem by do tří let měl být doma někdo s rodičů.

skodi to detske dusi, male dite patri k matce, jesle prokazatelne pusobi detem stres

V případě, že bychom jako rodina nevyšli z platu partnera a mateřské, umístila bych dítě do jeslí a nastoupila do práce.

Věřím tomu, že v jeslích je dítěti věnována maximálně odborná péče, ale dávám přednost individuální péči (au-pair, rodina)

Z finančních důvodů, své děti budu milovat ale taky je musím nějak zaopatřit...

Záleželo by na finanční situaci, určitě ne dřív než po půl roce až roce.

13. Chodila jste do mateřské školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4297,67 %97,67 %  
ne12,33 %2,33 %  

Graf

14. Umístila byste své dítě do mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) určitě ano3683,72 %83,72 %  
b) nejspíš ano613,95 %13,95 %  
d) nejspíš ne 12,33 %2,33 %  

Graf

15. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- stejné jako u jeslí, ale v některých mateřských školkách poskytují např.i přípravu na ZŠ,Aj- jen slovíčka- minimu a je to hrou- zábavné a poučné, což si myslím,že je pro dítě dobré

+Aby si zvyklo na děcka, s kterejma půjde do školy -Děcka ho nemusej mít rády a ono si to protrpí (jako já), ale hlavně my tam z něj budou dělat něco, co já nechci

Aby se "otrkalo".

Aby si zvykly na dětský kolektiv, našly si kamarády, naučily se žít s lidmi a něco nového se naučily.

abych mohla pracovat

ano, ale až větší dítě, cca rok před nástupem do školy... začlení se do kolektivu a naučí se vycházet s vrstevníky, zvykne si na určitý řád a povinnosti, pokud chodí do školky v místě školy, seznámí se i s budoucími spolužáky

dítě by si mělo zvykat na kolektiv dalších dětí. Rozvíjí tak svoji osobnost a tak celkově mu to prospěje.

dítě potřebuje být v kolektivu svých vrstevníků, aby si na to zvyklo, než půjde do školy

Dítě potřebuje k rozvoji i společnost vrstevníků. Navís školka umožní matce začítchodit do práce.

Dítě potřebuje kontakt s vrstevníky.

Dítě přichází do kontaktu s dalšími dětmi, rozvíjí svou komunikativnost, dovednosti, navazuje přátelství

Dítě si najde kamarády, osamostatní se, apod.

Dítě tam pozná první své kamarády, socializuje se ve vzájemné interakci s nimi. Není dobré, když dítě vyrůstá jen mezi "dospělými". Podle mě se okrádá o dětskou nevinnost, přebírá pak názory dospělých. Podle mě je lepší když si svou "identitu" vybuduje mezi svými vrstevníky.

Dítě už je větší a dětský kolektiv už v podstatě "potřebuje".

Dítě v předškolním věku již potřebuje kolektiv. Ale tak na čtyři hodiny denně.

Dobrá péče o dítě, finančně přijatelná. Dítě přijde do styku s jinými dětmi, lépe se u něj rozvíjí proces socializace. Myslím, že děti, které chodí do školky, jsou lépe připraveny pro nástup do školy a lépe umí vycházet s ostatními dětmi a zapojit se do kolektivu.

jak jsem již psala....navíc si myslím, že dětem prospívá být v kolektivu vrstevníků, otrká se, nebude tak náchylné k nemocem - "zocelí se"

je nutné, aby dítě bylo v kontaktu se svými vrstevníky a nebylo tolik závislé na rodičích

je třeba vydělávat a domnívám se, že dítě se ve školce může naučit věcem, které později využije při nástupu do školy...poslouchat jiné osoby než rodiče, dělit se o věci, práce a trávení času v kolektivu.....

kolektiv dětí je v předškolním věku důležitý

kvůli psychice, penězům a nutnosti seberealizace

Kvuli socialnim vazbam je to pro dite nezbytne

má možnost komunikace a interakce s ostatnními dětmi

Mateřská škola jistě pomůže integraci a přípravě na bezproblémovou školní docházku

Musí si zvyknout na odlpoučení od matky společnost vrstevíků dřív, než ve škole.

nad jinou možností neuvažuji

Probíhá zde jedna z fází socializace, která pak může později někde chybět. Kontakt s vrstevníky a návyk na pravidelný denní režim by měly začít už v předškolním věku.

Protože je důležité, aby mělo dítě kontakt s ostatními dětmi a budovalo si i respekt k cizím lidem. Je pro něj podle mého názoru potom rozhodně snazší přechod do školy.

Protože je pro dítě důležitý kontakt s dalšími dětmi.

Protože se domnívám, že mateřská škole je pro dítěte přínos a zároveň se naučí dodržovat jistý denní režim, což mu usnadní pozdější přechod do školy. Zároveň se dítě setkává se svými vrstevníky, což je pro něj také přínos.

Protože si myslím, že ve školce se naučí mnohem více, než odemě. Zvláště chování ve společnosti jiných dětí a zvykání si na autority.

Protože v tomto věku před nástupem do školy se musí už pomalu učit socializaci. Děti a další autorita (krom rodiče) dávají dítěti nové sociální role a utváří jeho osobnost. Učí se samostatnosti (bez maminky :) )

protože získá zkušenosti s navazováním vztahů (a protže si maminka konečně odpočine)

Připraví ho to do budoucna. Adaptuje se na kolektiv, naučí se samostatnosti apod.

Rozhodně je to dobré pro socializaci dítěte. Navíc je školka vybavená nejrůznějšími hračkami a atrakcemi, které nejspíš nikdy doma mít nebude (třeba prolejzačky, kuchyňka a tak;). Taky věřím, že bych si vybrala školku s dobrým personálem, který by dětem nabídl lepší zábavu než udřená matka doma;)

socializace s ostatními dětmi jeho věku, samostatnost

Školka je dobrá příprava na školu a dítě se trochu otrká ... čím dříve se otrká, tím líp

ten samý problém jako u jeslí

v predskol. veku je cas zaclenit pozvolna dite do kolektivu, uz je na to vhodny cas

V rámci zdravé socializace

V tomto věku je naopak školka pro dítě vhodná. Myslím si, že kolektiv dítě posiluje, má možnost naučit se kolektivismu a stýkat se se svými vrsevníky. Také se dítě osamostatní, bude mít někaké povinnosti, řád a připraví se na příchod na základní školu.

Ve školce se děti naučí spoustu nových věcí a hlavně poznají vztahy k ostatním a chování druhých.. Je to velice důležité období ve vývoji dítěte

Zapojení dítěte do kolektivu, naučení samostatnosti.. příprava na školní docházku..

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Buršíková, H.Harmonizace rodinného a pracovního života v ČR-dámy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://harmonizace-rodinneho-a-pracovniho-zivota-v-cr-damy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.