Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Harmonizace rodinného a pracovního života

Harmonizace rodinného a pracovního života

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vaňková
Šetření:15. 11. 2008 - 29. 11. 2008
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):32 / 32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o zodpovězení následujících otázek, které budou sloužit výhradně pro diplomovou práci na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií v Brně. Diplomová práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života.
Při vyplňování označte prosím tu odpověď, se kterou se vnitřně nejvíce ztotožňujete.

Děkuji Vám za spolupráci. Jana

Odpovědi respondentů

1. Co pro Vás znamená zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nutnost zajistit základní zdroj příjmu3164,58 %64,58 %  
možnost dělat, co mě baví3062,5 %62,5 %  
možnost uplatnit své vzdělání a schopnosti2858,33 %58,33 %  
možnost setkávat se s jinými lidmi2245,83 %45,83 %  
možnost být nezávislá/ý2041,67 %41,67 %  
chci se zabezpečit pro nemoc a stáří1122,92 %22,92 %  
jedna z možností naplnění života1020,83 %20,83 %  
pokládám svou práci za důležitou 510,42 %10,42 %  

Graf

2. Jaký je Váš vztah k zaměstnání vzhledem k soukromí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce je pro mě dost důležitá, ale i když nechci, často se neubráním, aby zasahovala i do mého soukromého života2347,92 %47,92 %  
rád(a) pracuji, ale nenechám práci zasahovat do svého soukromého života2245,83 %45,83 %  
práce je pro mě natolik důležitá, že ji podřizuji i svůj soukromý život24,17 %4,17 %  
práce je pro mě dost důležitá, ale i když nechci, často se neubráním, aby zasahovala12,08 %2,08 %  

Graf

3. Souhlasíte s výrokem, že být trvale v domácnosti může přinášet radost a uspokojení stejně jako práce v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1837,5 %37,5 %  
spíše souhlasím1020,83 %20,83 %  
nesouhlasím1020,83 %20,83 %  
nevím612,5 %12,5 %  
souhlasím48,33 %8,33 %  

Graf

4. Musíte být pro pocit spokojenosti v životě spokojen/a se svou prací a stím, jak ji zvládáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím1327,08 %27,08 %  
nevím24,17 %4,17 %  
spíše nesouhlasím12,08 %2,08 %  

Graf

5. Musíte být pro pocit spokojenosti v životě spokojen/a se svým rodinným/partnerským životem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4491,67 %91,67 %  
spíše souhlasím48,33 %8,33 %  

Graf

6. Musíte být pro pocit spokojenosti v životě spokojen/a se svým společenským životem (přátelé, koníčky apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2756,25 %56,25 %  
spíše souhlasím2041,67 %41,67 %  
nevím12,08 %2,08 %  

Graf

7. Souhlasíte s výrokem, že muž a žena by měli mít v manželství stejnou možnost věnovat se svému zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3062,5 %62,5 %  
spíše souhlasím1531,25 %31,25 %  
nevím24,17 %4,17 %  
spíše nesouhlasím12,08 %2,08 %  

Graf

8. Souhlasíte s výrokem, že muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2347,92 %47,92 %  
spíše nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
spíše souhlasím510,42 %10,42 %  
nevím24,17 %4,17 %  
souhlasím12,08 %2,08 %  

Graf

9. Souhlasíte s výrokem, že do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3777,08 %77,08 %  
spíše souhlasím1020,83 %20,83 %  
nevím12,08 %2,08 %  

Graf

10. Domníváte se, že péče o děti je ve větší míře záležitostí žen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2654,17 %54,17 %  
spíše nesouhlasím918,75 %18,75 %  
souhlasím612,5 %12,5 %  
nesouhlasím612,5 %12,5 %  
nevím12,08 %2,08 %  

Graf

11. Domníváte se, že problematika skloubení práce a rodiny je spíše záležitostí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obou rodičů stejnou měrou2960,42 %60,42 %  
ženy1531,25 %31,25 %  
muže48,33 %8,33 %  

Graf

12. S kterým z výroků týkajících se dětí a rodiny souhlasíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující matka může svému dítěti poskytovat stejnou lásku a jistotu jako matka, která není zaměstnaná3572,92 %72,92 %  
pokud je to pro rodinu výhodné, je správné, když muže zůstane doma s dětmi a žena chodí do práce2654,17 %54,17 %  
rodičovskou dovolenou by měli žena a muž čerpat střídavě, aby se na péči o dítě mohli oba podílet v podobné míře1429,17 %29,17 %  
předškolní děti trpí, jestliže je jejich matka zaměstnaná714,58 %14,58 %  
mít děti znamená příliš velké omezení rodičů612,5 %12,5 %  
pracující matka může svému dítěti poskytovat stejnou lásku a jistotu jako matka, která není24,17 %4,17 %  
pokud je to pro rodinu výhodné, je správné, když muže zůstane doma s dětmi a žena chodí 12,08 %2,08 %  

Graf

13. Která volba ze dvou obecných strategií plánování rodiny a zaměstnání je Vám bližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narození dětí posunout na pozdější dobu a nejprve si vybudovat určité postavení v zaměstnání2756,25 %56,25 %  
mít děti brzy a zaměstnání se věnovat naplno teprve tehdy, když jsou děti větší a péče o ně není už tak časově náročná1939,58 %39,58 %  
mít děti brzy a zaměstnání se věnovat naplno teprve tehdy, když jsou děti větší a péče o ně24,17 %4,17 %  

Graf

14. Která volba ze dvou obecných strategií hledání vyváženosti příjmu a času pro rodinu je Vám bližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovat uváženě a mít dostatek času věnovat se rodině a dětem3675 %75 %  
hodně pracovat a zajistit si tak dostatek peněz na pohodlný život rodiny a dětí1225 %25 %  

Graf

15. Domníváte se, že mateřství představuje významný handicap na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2245,83 %45,83 %  
souhlasím1327,08 %27,08 %  
spíše nesouhlasím1020,83 %20,83 %  
nevím24,17 %4,17 %  
nesouhlasím12,08 %2,08 %  

Graf

16. Setkal/a jste se někdy při přijímání do zaměstnání s otázkami týkajícími se Vašeho rodinného života (plánování dětí, péče o děti, partner, rodiče apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2858,33 %58,33 %  
ano, v minulém zaměstnání1225 %25 %  
ano, v současném zaměstnání816,67 %16,67 %  

Graf

17. Měl/a jste v souvislosti s rodinou (především dětmi) problémy s nástupem do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, děti nebyly překážkou k získání zaměstnání3368,75 %68,75 %  
ano, ale brzy jsem sehnal/a práci1020,83 %20,83 %  
ano, dlouho jsem nemohl/a sehnat práci510,42 %10,42 %  

Graf

18. Jak zvládáte pracovní a rodinné povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí zvládám bez větších problémů2347,92 %47,92 %  
zvládám obojí tak napůl1429,17 %29,17 %  
dobře zvládám pracovní povinnosti, ale šidím rodinu612,5 %12,5 %  
mám problémy v práci i v rodině, nedá se to zvládnout36,25 %6,25 %  
dobře zvládám rodinnou zátěž, ale šidím práci24,17 %4,17 %  

Graf

19. Které z následujících možností by Vám osobně usnadnili nebo již usnadňují harmonizaci práce a rodiny? : příznivé okolnosti pro harmonizaci v rodině

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochota partnera/partnerky rozdělit si rovnoměrně práci v domácnosti3572,92 %72,92 %  
ochota partnera/partnerky podělit se zásadním způsobem o péči o děti2756,25 %56,25 %  
ochota partnera/partnerky převzít celou zodpovědnost za chod domácnosti na sebe816,67 %16,67 %  

Graf

20. Které z následujících možností by Vám osobně usnadnili nebo již usnadňují harmonizaci práce a rodiny? : příznivé okolnosti pro harmonizaci v zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
volná pracovní doba3675 %75 %  
možnost pracovat doma2756,25 %56,25 %  
ochota zaměstnavatele dohodnout se o možných změnách (např. v pracovním tempu,náplni práce apod.)2347,92 %47,92 %  
práce na zkrácený úvazek1327,08 %27,08 %  
kolektivní péče o děti na pracovišti1122,92 %22,92 %  
sdílení pracovního místa s jinou osobou (jiná osoba může převzít moje pracovní povinnosti918,75 %18,75 %  
ochota zaměstnavatele dohodnout se o možných změnách (např. v pracovním tempu,12,08 %2,08 %  

Graf

21. Které z následujících možností by Vám osobně usnadnili nebo již usnadňují harmonizaci práce a rodiny? : příznivé okolnosti pro harmonizaci ve sféře služeb pro rodinu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využití veřejného zařízení pro hlídání dětí (jesle, mateřská školka, družina, apod.)2654,17 %54,17 %  
využití další osoby nebo služby, která by vykonávala zásadní podíl práce v domácnosti2143,75 %43,75 %  
využití další osoby pro hlídání dětí (placenou službu nebo prarodiče)1837,5 %37,5 %  

Graf

22. Který z těchto aktérů by podle Vás měl především prosazovat opatření na podporu harmonizace pracovních a rodinných závazků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatel2858,33 %58,33 %  
je to problém každého člověka2347,92 %47,92 %  
stát2143,75 %43,75 %  
odbory714,58 %14,58 %  
jiný subjekt36,25 %6,25 %  

Graf

23. Jsou existující opatření v sociální politice, tzn. příspěvky, rodinné dávky a podpory dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1735,42 %35,42 %  
nesouhlasím918,75 %18,75 %  
nevím816,67 %16,67 %  
spíše souhlasím714,58 %14,58 %  
souhlasím714,58 %14,58 %  

Graf

24. Mají se sociální opatření zabývat především finanční podporou nebo zajištěním sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozšiřování sociálních služeb2960,42 %60,42 %  
zvyšování finančních dávek1939,58 %39,58 %  

Graf

25. Která z opatření rodinné politiky, jsou podle Vás nejdůležitější z hlediska podpory rodičovství, péče o děti a skloubení rodiny a zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosti zkrácených úvazků a pružné pracovní doby3470,83 %70,83 %  
dobrá dostupnost předškolních zařízení (jesle, mateřské školky)2960,42 %60,42 %  
cenově dostupné bydlení pro rodiny s dětmi2552,08 %52,08 %  
dobře placená a přiměřeně dlouhá mateřská a rodičovská dovolená2450 %50 %  
dostatečně vysoké přídavky na děti1225 %25 %  

Graf

26. Může stát pomocí různých opatření, zákonů, úlev a dávek účinně ovlivnit to, kolik dětí budou lidé mít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
může ovlivnit velmi mnoho2041,67 %41,67 %  
může ovlivnit jen málo1939,58 %39,58 %  
nemůže ovlivnit téměř nic918,75 %18,75 %  

Graf

27. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3470,83 %70,83 %  
muž1429,17 %29,17 %  

Graf

28. rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý3368,75 %68,75 %  
vdaná/ženatý1020,83 %20,83 %  
druh/družka36,25 %6,25 %  
rozvedená/ý24,17 %4,17 %  

Graf

29. počet osob v domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21531,25 %31,25 %  
31531,25 %31,25 %  
41225 %25 %  
5 a více612,5 %12,5 %  

Graf

30. počet dětí do 15-ti let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné3266,67 %66,67 %  
11020,83 %20,83 %  
2510,42 %10,42 %  
3 a více12,08 %2,08 %  

Graf

31. vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2552,08 %52,08 %  
1735,42 %35,42 %  
základní48,33 %8,33 %  
SOU24,17 %4,17 %  

Graf

32. zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnán/a na plný úvazek2450 %50 %  
nezaměstnaná/ý816,67 %16,67 %  
OSVČ, živnostník, svobodné povolání714,58 %14,58 %  
zaměstnán/a na částečný úvazek714,58 %14,58 %  
v domácnosti24,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vaňková, J.Harmonizace rodinného a pracovního života (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://harmonizace-rodinneho-a-pracovniho-zivota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.