Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dentální hygiena

dentální hygiena

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jeldičková
Šetření:22. 06. 2014 - 29. 06. 2014
Počet respondentů:236
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci Bc. práce zjišťuji informovanost o oboru a náplni dentální hygieny.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17975,85 %75,85 %  
Muž5724,15 %24,15 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-4011950,42 %50,42 %  
15-2510042,37 %42,37 %  
41-55177,2 %7,2 %  

Graf

3. Kolik obyvatel má místo v kterém bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více10745,34 %45,34 %  
Vesnice4418,64 %18,64 %  
Město 2-20 0004318,22 %18,22 %  
20 001- 100 0004217,8 %17,8 %  

Graf

4. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 15 000 Kč7330,93 %30,93 %  
Bez vlastního příjmu5925 %25 %  
15 001- 25 000 Kč5222,03 %22,03 %  
25 001 - 40 0002912,29 %12,29 %  
40 001 a více239,75 %9,75 %  

Graf

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské včetně vyšší odborné školy12151,27 %51,27 %  
Středoškolské s maturitou8736,86 %36,86 %  
Základní nebo vyučený2811,86 %11,86 %  

Graf

6. Navštívili jste někdy dentální hygienistku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12552,97 %52,97 %  
Ano11147,03 %47,03 %  

Graf

VYPLŇUJÍ JEN TY CO V PŘEDEŠLÉ OTÁZCE ODPOVĚDĚLI KLADNĚ.

7. Na jakém podkladě jste se rozhodl/a navštívit dentální hygienistku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na doporučení stomatologa (zubaře)6150,83 %25,85 %  
Na doporučení rodinného příslušníka/ kamaráda/ známého/ spolupracovníka3226,67 %13,56 %  
Jiné2117,5 %8,9 %  
Na podkladě informací získaných v médiích65 %2,54 %  

Graf

VYPLŇUJÍ JEN TI, CO V OTÁZCE Č. 6 ODPOVĚDĚLI KLADNĚ.

8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dentální hygiena mi nevadí6054,05 %25,42 %  
Na dentální hygienu chodím rád/a3430,63 %14,41 %  
Dentální hygienu prožívám negativně1311,71 %5,51 %  
Dentální hygienu prožívám negativně již několik dnů před ošetřením43,6 %1,69 %  

Graf

9. Cenu za dentální hygienu vnímám jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřenou13658,37 %57,63 %  
Neúměrně vysokou9339,91 %39,41 %  
Nízkou41,72 %1,69 %  

Graf

VYPLŇUJÍ JEN TY CO V OTÁZCE Č. 6 ODPOVĚDĚLI KLADNĚ

10. Dodržujete pravidla ohledně péče o dutinu ústní, která Vám doporučila dentální hygienistka během ošetření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně6455,17 %27,12 %  
Ano4337,07 %18,22 %  
Ne97,76 %3,81 %  

Graf

11. Kolikrát denně si čistíte zuby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně 2x denně17072,03 %72,03 %  
Jednou denně5724,15 %24,15 %  
Méně než 1x denně93,81 %3,81 %  

Graf

12. Čistíte si mezizubní prostory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen několikrát do měsíce6627,97 %27,97 %  
Ne5925 %25 %  
Minimálně 5x týdně4318,22 %18,22 %  
Zhruba obden4217,8 %17,8 %  
1-2x týdně2611,02 %11,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Navštívili jste někdy dentální hygienistku?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dentální hygienu prožívám negativně na otázku 8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na dentální hygienu chodím rád/a na otázku 8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na doporučení rodinného příslušníka/ kamaráda/ známého/ spolupracovníka na otázku 7. Na jakém podkladě jste se rozhodl/a navštívit dentální hygienistku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně na otázku 10. Dodržujete pravidla ohledně péče o dutinu ústní, která Vám doporučila dentální hygienistka během ošetření?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na doporučení stomatologa (zubaře) na otázku 7. Na jakém podkladě jste se rozhodl/a navštívit dentální hygienistku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dentální hygiena mi nevadí na otázku 8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Dodržujete pravidla ohledně péče o dutinu ústní, která Vám doporučila dentální hygienistka během ošetření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik obyvatel má místo v kterém bydlíte?

4. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

6. Navštívili jste někdy dentální hygienistku?

7. Na jakém podkladě jste se rozhodl/a navštívit dentální hygienistku?

8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?

9. Cenu za dentální hygienu vnímám jako:

10. Dodržujete pravidla ohledně péče o dutinu ústní, která Vám doporučila dentální hygienistka během ošetření?

11. Kolikrát denně si čistíte zuby?

12. Čistíte si mezizubní prostory?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik obyvatel má místo v kterém bydlíte?

4. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

5. Nejvyšší dosažené vzdělání

6. Navštívili jste někdy dentální hygienistku?

7. Na jakém podkladě jste se rozhodl/a navštívit dentální hygienistku?

8. Jak vnímáte ošetření při dentální hygieně?

9. Cenu za dentální hygienu vnímám jako:

10. Dodržujete pravidla ohledně péče o dutinu ústní, která Vám doporučila dentální hygienistka během ošetření?

11. Kolikrát denně si čistíte zuby?

12. Čistíte si mezizubní prostory?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jeldičková, K.dentální hygiena (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hesloveslo1984.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.