Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hipodrom Most a cestovní ruch

Hipodrom Most a cestovní ruch

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Holá
Šetření:30. 12. 2011 - 29. 01. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):26 / 18.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážení respondenti,

tímto Vás prosím o vyplnění tohoto anonymního dotazníku zaměřeného na vliv areálu Hipodromu Most na rozvoj cestovního ruchu na Mostecku.
Výsledky dotazníků budou sloužit jako podklad pro zpracování praktické části mé bakalářské práce na toto téma.
Předem děkuji za vyplnění.

S pozdravem

Kateřina Holá

Odpovědi respondentů

1. Za jakým účelem navštěvujete areál Hipodromu? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostihy1448,28 %48,28 %  
Bruslení1344,83 %44,83 %  
Doprovodné akce931,03 %31,03 %  
Trhy517,24 %17,24 %  
parkury13,45 %3,45 %  
nenavštěvuji13,45 %3,45 %  
jizdy na koni13,45 %3,45 %  
prodejce na trzích13,45 %3,45 %  
žádným13,45 %3,45 %  
nenavštěvuju13,45 %3,45 %  
detske hriste13,45 %3,45 %  
výstavy13,45 %3,45 %  
Dětské hřiště13,45 %3,45 %  

Graf

2. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - dostihy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát1254,55 %41,38 %  
2 - 5 krát627,27 %20,69 %  
5 a více418,18 %13,79 %  

Graf

3. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - doprovodné akce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát1168,75 %37,93 %  
2 - 5 krát318,75 %10,34 %  
5 a více212,5 %6,9 %  

Graf

4. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - bruslení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát850 %27,59 %  
2 - 5 krát425 %13,79 %  
5 a více425 %13,79 %  

Graf

5. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - trhy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát1083,33 %34,48 %  
2 - 5 krát18,33 %3,45 %  
5 a více18,33 %3,45 %  

Graf

6. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - jiné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát545,45 %17,24 %  
2 - 5 krát327,27 %10,34 %  
5 a více327,27 %10,34 %  

Graf

7. Odkud se nejčastěji dozvídáte o akcích na Hipodromu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Z rádiaotázka č. 9, Z tiskuotázka č. 9, Z internetuotázka č. 8, Od známýchotázka č. 9, V práci/ve školeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých1344,83 %44,83 %  
Z rádia827,59 %27,59 %  
Z internetu620,69 %20,69 %  
Z tisku26,9 %6,9 %  

Graf

8. Pokud jste v otázce č.3 odpověděl/a "Z internetu", potom je to ze:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stránek Hipodromu240 %6,9 %  
Stránek města Mostu240 %6,9 %  
nic120 %3,45 %  

Graf

9. Zaznamenal(a) jste nějaké změny od minulého roku (širší nabídka služeb, více stánků, horší obsluha…)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, zaznamenal(a) jsem zlepšeníotázka č. 10, Ano, zaznamenal(a) jsem zhoršeníotázka č. 10, Neotázka č. 11, Jsem zde poprvéotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1551,72 %51,72 %  
Ano, zaznamenal(a) jsem zlepšení1034,48 %34,48 %  
Jsem zde poprvé310,34 %10,34 %  
Ano, zaznamenal(a) jsem zlepŠ¡ení13,45 %3,45 %  

Graf

10. Pokud jste v otázce č.5 odpověděl(a) ano, jaký je důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

5. Jak často do roka navštěvujete jednotlivé akce, které jste vybral(a) v předcházející otázce - trhy? ANO?!

koupím si dobré , kvalitní sýry, čerstou zeleninu , ovoce a potkám se s mnoha přáteli :D

Větší množství stánkařů, lepší doprovodné akce, i pro děti

Výstavba dětského hřiště

11. Spojujete svou návštěvu Hipodromu i s jinými aktivitami na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2071,43 %68,97 %  
Ano828,57 %27,59 %  

Graf

12. Pokud jste v otázce č.7 odpověděl(a) ano, potom s jakými?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostihy133,33 %3,45 %  
7. Odkud se nejčastěji dozvídáte o akcích na Hi...133,33 %3,45 %  
návštěva příbuzných133,33 %3,45 %  

Graf

13. Využíváte dopravní spojení zajišťované Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a. s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2175 %72,41 %  
Ano725 %24,14 %  

Graf

14. Pokud jste v otázce č.9 odpověděl(a) ano, jste spokojen(a) s dopravním spojením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %10,34 %  
Převážně ano350 %10,34 %  

Graf

15. Pokud jste v otázce č.9 odpověděl(a) ne, proč toto spojení nevyužíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jezdím sem individuálně1583,33 %51,72 %  
Nevím o něm211,11 %6,9 %  
Nejsem zdejší15,56 %3,45 %  

Graf

16. Kolik peněz průměrně utratíte při své návštěvě Hipodromu (na osobu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 500,- Kč1450 %48,28 %  
do 100,- Kč1242,86 %41,38 %  
1001,- Kč a více13,57 %3,45 %  
501 - 1000,- Kč13,57 %3,45 %  

Graf

17. Vídáte reklamu, která poukazuje na Hipodrom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 2071,43 %68,97 %  
Ne828,57 %27,59 %  

Graf

18. Pokud jste v předcházející otázce odpověděl(a) ano, potom jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamní plochy (billboardy, letáky, apod.)1785 %58,62 %  
V rádiu840 %27,59 %  
Tištěnou reklamu420 %13,79 %  

Graf

19. Přijde Vám reklama Hipodromu dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1760,71 %58,62 %  
ano1139,29 %37,93 %  

Graf

20. Změnila nějakým způsobem návštěva Hipodromu Váš pohled na Mostecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2278,57 %75,86 %  
Ano621,43 %20,69 %  

Graf

21. Pokud jste v předcházející otázce odpověděl(a) ano, potom v čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je to příjemné místo

Mostecko není tak šedivé, jak si všichni myslí.

přistěhovala jsem se do Mosti

Ukazuje úplně jiné Mostecko, takové hezčí, bez zívajících těžebních jam povrchových dolů a zničených pozemků. Vím, že jde o rekultivaci, a proto se mi to vážně líbí.

V Moste stale roste moznost kulturniho vyziti.

22. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ústecký krajotázka č. 23, Královéhradecký krajotázka č. 24, Středočeský krajotázka č. 24, Hlavní město Prahaotázka č. 24, Jihočeský krajotázka č. 24, Plzeňský krajotázka č. 24, Karlovarský krajotázka č. 24, Liberecký krajotázka č. 24, Pardubický krajotázka č. 24, Vysočinaotázka č. 24, Jihomoravský krajotázka č. 24, Olomoucký krajotázka č. 24, Moravskoslezský krajotázka č. 24, Zlínský krajotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký kraj2278,57 %75,86 %  
Hlavní město Praha310,71 %10,34 %  
Královéhradecký kraj13,57 %3,45 %  
Plzeňský kraj13,57 %3,45 %  
Středočeský kraj13,57 %3,45 %  

Graf

23. Pokud jste z Ústeckého kraje, jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z Mostu1777,27 %58,62 %  
Do 20 km od Mostu313,64 %10,34 %  
Nad 20 km od Mostu29,09 %6,9 %  

Graf

24. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1450 %48,28 %  
Střední s maturitou1346,43 %44,83 %  
Vyšší odborné13,57 %3,45 %  

Graf

25. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1864,29 %62,07 %  
Muž1035,71 %34,48 %  

Graf

26. Je Vám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 35 let2382,14 %79,31 %  
36 - 50 let414,29 %13,79 %  
51 - 65 let13,57 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holá, K.Hipodrom Most a cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hipodrom-most-a-cestovni-ruc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.