Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hipoterapie a její vliv na klienty

Hipoterapie a její vliv na klienty

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Haluzová
Šetření:21. 01. 2015 - 08. 02. 2015
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Klára Sedláčková, jsem studentka 3. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně a studuji obor Diplomovaná všeobecná sestra. Tento dotazník je součástí mojí Absolventské práce na téma Hipoterapie a její vliv na klienty.

Děkuji Vám za jeho vyplnění. Dotazník je anonymní a dobrovolný.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10668,39 %68,39 %  
Muž4931,61 %31,61 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-265636,13 %36,13 %  
27-354931,61 %31,61 %  
15-201912,26 %12,26 %  
36-451912,26 %12,26 %  
46-60106,45 %6,45 %  
61 a více21,29 %1,29 %  

Graf

3. Víte, co je Zooterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším, ale nevím přesně7347,1 %47,1 %  
Ano, vím přesně6843,87 %43,87 %  
Ne, nevím149,03 %9,03 %  

Graf

4. Zooterapie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terapie pomocí zvířete14996,13 %96,13 %  
Terapie prováděná v zoologické zahradě53,23 %3,23 %  
Terapie pomocí práce na zahrádce10,65 %0,65 %  

Graf

5. Víte, co je Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím přesně7850,32 %50,32 %  
Tuším, ale nevím přesně5434,84 %34,84 %  
Ne, nevím2314,84 %14,84 %  

Graf

6. Jak podle Vás probíhá Hipoterapie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

"přátelení" s koněm, pohlazení koně, jízda na koni

absolvovala jsem po dobu několika let, průběh je mi známý :-)

Ale jezdí na konovi nebo se k němu tisknou nebo se o něj starají.

Asi na koni :-)

Cvičení s koňmi

Člověk je v kontaktu s koněm.

ČLOVĚK S POTÍŽEMI PŘIJDE, A POMOCÍ KONĚ REHABILITUJE, RŮZNÉ CVIKY NA HŘBETU KONĚ, ALE I STRÁNÍ SE O KONĚ SAMOTNÉHO....

člověk se seznámí s koněm a pak s ním tráví čas, jezdí na něm

Daný člověk se seznámí s koněm. Projednají se cíle a problémy s instruktorem. Je stanovena terapie a cviky, které danému člověku pomůžou. Pak většinou probíhá práce na koni. Po dané lekci má člověk zase možnost koníka pochválit. A jde domů...

dělala jsem ji- připraví se kůň (musí být hodný,klidný,asertivní), nasedlá se buď klasickým sedlem nebo jen dečkou a madly (aby si mohl za klienta sednout asistent na držení), nebo nějakým speciálním sedlem, my sedlali dečkou a madly...poté se kůň přivede k rampě odkud nastoupí asistent a klient a následně se kůň vodí a pohyb koně napomáhá např.při pohybových problémech, nebo např.u autistů či mentálně postižených jde o terapii skrze kontakt se zvířetem (nemusí se ani vozit, stačí hlazení nebo lehká péče-čištění apod., způsobů je mnoho)...občas se dělají i různé polohové pózy, např pacient si lehne na záda koně a tím více vnímá jeho pohyb.....

Dotycny clovek (pacient) travi cas se zviretem

fyzický kontakt s koněm

fyzioterapie prováděná pomocí zvířete - koně

hipo? netuším nikdy jsem to neslyšela

hipoterapie = léčba koněm

Hipoterapie je "léčba koněm" nebo-li v kontaktu klienta (člověka) s koněm za pomocí cvičeného terapeuta, dochází k pozitivním efektům, které u klienta vedou ke kvalittivním pozitivním změnám. A to jak po stránce fyzické, v případě např. rehabilitace, při kterém se jízdou na koni stimulují některé svaly či tempo a rytmus pomáhájí při obnově pohybových funkcí, tak i po stránce psychické.

Hipoterapie je terapie, kdy se využívá kuň nebo osedlané zvíře. Je důležitý kontakt mezi postiženým a zvířetem. Zlepšuje tak psychiku. Pacient jede na koni, většinou v kroku z ohledem na postižení. vnímá celý pohyb

Hipoterapie je terapie, kdy se využívá pohyb koně. Se sedlem nebo bez, záleží jak je pacient pohybově omezený, jestli má jen mentální či fyzické postižení. Kromě toho se také využívá i jako psychoterapie, je to vhodné pro pacienty s depresí či nevyléčitelnou chorobou. Jízda na koni všeobecně vyvolává klid a smíření.

hipoterapie jsem nikdy neslysel

hipoterapie probíhá přímo jako hiporehabilitace (na zádech koně) nebo nepřímo dalšími aktivitami kolem koní a ve stáji

Hlavně jízda na koni, ale důležitý je i kontakt s koněm a přírodou.

hry - pro zapojení smyslů

Individuálně,dle druhu postižení,nebo potřeb klienta.

je metoda, kdy se využívá přirozený pohyb koně. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Léčba je založena na působení psychologickými prostředky s využitím specifických vlastností koně jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k ovlivnění duševních poruch a duševních onemocnění.

je rehabilitace pomocí jízdy na koni. Často využívané pro mentálně či fyzicky postižené. Využívá se i jen jako doteková terapie pro pacienty se závažným tumorovým onemocněním.

Je terapie s koněm, jízda na něm, péče o něj...

je to jízda na koni nebo péče o koně

je to jízda na koni, nebo jen pobyt u koně

Je to jízda na koni, terapie s koněm

Je to léčba pomocí koně. Kůň lečí klienta podle jeho postižení.

je to nějaký určitý styl cvičení na koni, který pomáhá nemocným lidem, hlavně mentálně postiženým. Je to jakési cvičení, při kterém se ovlivňuje psychická stránka člověka.

je to péče nebo jízda na koni

Je to rehabilitační metoda,při které pacient sedí na koni a přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci CNS

Je to terapie neboli pomocí koně, hlazením a jízdou na koni

je to terapie pomocí koně - jízda, jen hlazení

jedná se o terapii pomocí koní, ale nevím, jak přesně probíhá

Jezdec, postižený, za pomoci asistenta jezdí na koni, popř. je v kontaktu s koněm.

jízda na koni

jízda na koni

jízda na koni

jízda na koni

jizda na koni

jízda na koni a trávení času s nimi, pobyt na ranči

Jízda na koni přizpůsobená možnostem léčené osoby, jde o kontakt s koněm

jízda na koni, hry s koni ....

jízda na koni, kdy pohyb koňského hřbetu má příznivé účinky na tělo postiženého

Jízda na koni, kontakt s koněm

Jízda na koni, kontakt s koněmi

jízda na koni, různé rehabilitační prvky prováděné při jízdě na koni

jízda na koníkovi

jízda postiženého na koni s doprovodem

Jízdou na koni, pohybem zvířete a jeho teplem se rozhýbávají svaly člověka.

Klient sedí na speciálně připraveném koni v kroku .

Klienti bývají dle zdravotního stavu v kontaktu s koňmi, postupně se se zvířetem seznamují, pomocí školeného personálu se na koni vozí nebo leží... Smysl je pravděpodobně v soustavné terapii.

kone vede vodič a jezdcem pohybuje terapeut

Kontakt mezi člověkem a koněm.

kontakt pacienta s koněm, ježdění na koni

Kontakt s konem, jizda na koni,

Kontakt s koněm, jízda na koni, péče o koně

Kontakt s koněm, rehabilitační jízda

Kontakt s koňmi

kontakt se zvířetem, jízda na koni, + péče o koně

kontaktem s daným zvířetem - asi koněm, ale možná i psem?...

Lecebna jizda na koni

Léčba koněm

léčba koněm

léčba koněm

léčba koněm

LÉČBA POMOCÍ KONĚ

léčba pomocí koně

léčba pomocí koně

léčba pomocí koní

Léčba pomocí koníků.

Liečenie hlavne detí prostredníctvom energie koňa.

má to něco společného s hypnozou?

myslím že něco s koněm

na koni se jezdí v kroku, v různých polohách za asistence jedné i více osob v závislosti na postižení jedince.

Na koni.

něco asi se zvířatem, jízda na koni, venčení psa..

Něco na způsob jízdy na koni

něco s hrochem, hipo - hroch :D ne, vůbec netuším.

Nejdůležitější je tělesný kontakt s koněm, sedět na něm, hladit ho, ležet mu na hřbetě.

Někde venku, setání s koněm, ježdění na koních..

Nemam poneti

nemám tušení

nemocne díte jede na koni bez sedla.

Nemocný, či většinou nějak postižený člověk je posazen na hřbet koně. Zde za pomoci zkušených pracovníků provádí různé cviky na rozpohybování aparátu. Hyporehabilitace je skvělá jelikož postižená osoba vnímá pohyb koně a i to je pro něj zpestření a zároveň terapií.

netuším

Netuším

netuším

netuším

Netuším

Netuším

netuším

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

Nevím co to je, tak těžko říct. Ale tipuji, že terapie pomocí koně, jak zmiňuji v další otázce. Cili pobyt dítěte v přítomnosti koně a následné "kamarádění" s koněm. JEždění na něm apod. Asi.

no něco s koněm

no.. hiphop to asi nebude co? Takže zřejmě asi hipo - koně, poníci, osly...

Pacient je v kontaktu s koněm, sedí/leží na neosedlaném hřbetu

péče o koně

péče o koně a jízda na nich

Péče o koně, jízda na koni

pobyt s koněm, ježdění na koni, starání se (pokud je to ve fyzických možnostech pacienta) o koně

Podle mě je to práce s postiženým a koněm, asi na koni postižený jezdí? Opravdu nevím přesně..

Pohybove Postizene deti jezdi na koni

Pomalu

Pomocí jízdy na koni se nemocní lidé uvolňují

Pomocí koně.

Pomocí kontaktu s koněm (popř. jízdou na koni).

Pomocí kontaktu s koněm se klienti léčí z různých fyzických, ale i psychických problémů.

Pomoci kontaktu s konem, jizda, nebo i jen hlazeni se zlepsuje psychika klientu a pomoci jizdy i motorika

Pomocí pohybu koně klienti vnímají svoje tělo, jeho postavení.

Postizeny clovek, zejmena telesne, je posazeno na kone. Diky pohybum kone, ktere je podobne lidske chuzi, tak dite zaziva pocity, jako by samo slo.... pomaha mu pri rehabilitacich, kdy si pohyb z kone pamatuje.

postižené děti jezdí na koni a díky jeho krokovému mechanismu, kt. připomíná lidskou chůzi, se aktivují posturální svaly dítěte

Postižený člověk se vysadí na koně, který je k tomuto vhodný a provádí se krokem po jízdárně, případně po přilehlém okolí, nejspíše se dělají i různá cvičení - sáhznout na uši, ocas, apod.

Probihá za účasti hipoterapeuta

přímý kontakt pacienta s koněm, jízda na koni, možná starání se o koně jako hřebelcování apod.

Přímý kontakt pacienta s koněm.

psychická pomoc nemocným pomocí koně, aktivní kontakt s koněm

rekl bych jizda na koni

Relaxační cvičení s koněm

s koněm

Seznámeni s konem, hlazeni, jízda, úklid kolem kone....

Seznámení s prostředím, s koněm.. Trochu teoretické nauky, jízdy+další termíny

Seznámení se s koněm, společná jízda ve specialnim sedle, kone vede zkušený člověk.

stačí kontakt postiženého s koněm

terapie pomocí koně

terapie pomocí koně

terapie pomocí koně - pohybu na něj, hlazení, péče

terapie pomoci kone, tj. jizda na koni, pritomnost zvirete, hlazeni zvirete, starani se o zvire, rehabilitace na zvireti

Terapie pomocí koně... Vyuziti koňského pohybu

terapie pomoci kone...kontakt s konem, jizda atd

terapie pomocí koní,jízda na koni, péče o něj

terapie pomocí kontaktu s koňmi, např. u zdravotně postižených dětí

Terapie pomoci pohybu a zvirat.

terapie pomoci zvirete

Terapie při jízdě na koni. Člověk, který potřebuje terapii tedy s instruktorem jezdí na koni, který svými pohyby nutí člověka rovnováze a jiným nervovým záležitostem.

terapie s koňmi

terapie s pomoci jízdy na koni a asistence odborně vyškoleného personálu

Terapie s pomocí koně

Terapie za pomoci kone... Jizda na nem... A pece o nej....

toš asi jízda na koňu né?

Určitá rehabilitace pomocí koně. Kdy, většinou děti, jezdí na koni, lehají si na něj, navazují s ním kontakt.....

V koňském sedle , na člověka pusobí pohyb koně

v sauně nazí a vlhcí, těla třoucí se o sebe, sálající lidské teplo

vodič vodí koně v daném tempu, ne hřbetu sedí nebo leží dítě nebo nemocný člověk

vozí se na koni

vůbec netuším

využívá pohybů koňského hřbetu při chůzi

7. Hipoterapie (Hiporehabilitace) je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terapie pomocí koně14794,84 %94,84 %  
Terapie pomocí hudby42,58 %2,58 %  
Terapie pomocí hry21,29 %1,29 %  
netuším21,29 %1,29 %  

Graf

8. Komu je Hipoterapie (Hiporehabilitace) určena? Můžete označit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobě se zdravotním postižením13587,1 %87,1 %  
osobě s mentálním postižením12983,23 %83,23 %  
dětem11976,77 %76,77 %  
seniorům7649,03 %49,03 %  
osobě s výchovnými problémy6240 %40 %  

Graf

9. Co podle Vás Hipoterapie (Hiporehabilitace) ovlivňuje? Můžete označit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stránku psychickou14794,84 %94,84 %  
stránku fyzickou12178,06 %78,06 %  
stránku sociální7045,16 %45,16 %  

Graf

10. Znáte nějaké Hiporehabilitační středisko, kde se Hipoterapie (Hiporehabilitace) uskutečňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 11, Ne, neznámotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám11674,84 %74,84 %  
Ano, znám3925,16 %25,16 %  

Graf

11. Pokud ano, uveďte prosím název Hiporehabilitačního střediska

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hipocentrum Koryčany616,67 %3,87 %  
Koryčany 38,33 %1,94 %  
PIAFA25,56 %1,29 %  
Kociánka 25,56 %1,29 %  
dětský ranč Hlučín12,78 %0,65 %  
není to přímo středisko, ale hiporehabilitace v rámci střední veterinární školy v Kroměříži, ještě znám jedno,ale nemohu si vzpomenout název toho města (ale také někde na Moravě)12,78 %0,65 %  
Staré Město, Světlana Mazáčová12,78 %0,65 %  
Kociánka v Brně, sdružení PIAFA ve Vyškově12,78 %0,65 %  
Mirákl, o.p.s12,78 %0,65 %  
Rehabilitační stacionář Nivy Zlín12,78 %0,65 %  
ostatní odpovědi Pirueta, Hiporehabilitační centrum Bohnice, Mirákl
VALDEK, o.p.s.
Piafa Vyškov
Valdek
PL Bohnice, dříve Komořany, nevím, zda stále
Kociánka.
Svítání, Epona
středisko PIAFA
CKP Roseta
Orion Braník
Pferd Emotion Rakousko
Kladruby?
trač Loučka
toulcův dvůr
domov petra mackov
Tůlcuv Dvůr, Praha
Psychiatrická léčebna Bohnice, Toulcův Dvůr
1747,22 %10,97 % 

Graf

12. Kdo může Hipoterapii (Hiporehabilitaci) doporučit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař11976,77 %76,77 %  
pedagog63,87 %3,87 %  
nevím42,58 %2,58 %  
fyzioterapeut31,94 %1,94 %  
kdokoliv21,29 %1,29 %  
lékař anebo se může člověk sám rozhodnout10,65 %0,65 %  
zatím jsem se s tím nesetkal, takže nevím10,65 %0,65 %  
kdokoliv, kdo má zkušenost či kompetenci10,65 %0,65 %  
Může i člověk sám chtít podspoupit10,65 %0,65 %  
někdo od koní?10,65 %0,65 %  
kdokoliv, kdo má zkušenost či je lékař10,65 %0,65 %  
Myslím že zdravotníci, nemyslim si že přímo lékař. Spealní asistenti se vyškolení pro tuto metodu. 10,65 %0,65 %  
specialni pedagog+lékař 10,65 %0,65 %  
speciální pedagog, rehabilitační pracovník10,65 %0,65 %  
Myslim, ze oba.. A dale psycholog, fyzioterapeut...10,65 %0,65 %  
To nevím - třeba kamarád?10,65 %0,65 %  
Kdokoliv. Pokud si někdo myslí, že by pro jeho daný případ byla vhodná Hipoterapie, zkusí ji. A v odpovídajícíh střediscích jsou školení profesionálové, kteří ví přesně co dělat10,65 %0,65 %  
doporučit asi kdokoli, kdo s ní dobrou zkušenost10,65 %0,65 %  
Nevím. 10,65 %0,65 %  
lékař i pedagog10,65 %0,65 %  
léčitel10,65 %0,65 %  
kdokoliv kdo má zkušenost10,65 %0,65 %  
asi kdokoliv10,65 %0,65 %  
v podstatě kdokoliv, kdo má nějaké zkušenosti10,65 %0,65 %  
psychoterapeut10,65 %0,65 %  
zoolog10,65 %0,65 %  

Graf

13. Pokud byste chtěli získat informace o Hipoterapii (Hiporehabilitaci), víte, kam byste se obrátili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

lékař

Ano

Ano

ano

Ano

Ano

ano

Ano určitě na své známé, fyzioterapeuta anebo lékaře.

Ano, na internet

Ano, poptala bych se ve škole (veterina)

asi bych se podíval na net

asi bych se zeptala první v nemocnici, jestli o tom něco neví a v první řadě na internetu

asi internet

Asi internet.

asi pomocí internetu bych si vyhledala potřebné informace o nejbližší hipoterapi v okolí

Bohužel ne. Snad jedině internet.

česká hiporehabilitační společnost

Do rehabilitačního centra, k lékaři

Dům u Lucerny

hledal bych na internetu

hledala bych informace na internetu

hledala bych na internetu

Hledala bych na internetu

hledala bych na internetu :-)

Hyjé, koně zlínského kraje. Popř. u lékaře, na rehabilitačním?!

informace bych hledala na netu

internet doporučení od známých specializovaný lékař

internet lékař doporučení z center

internet lékař

internet lékař

internet přátelé

internet

internet

Internet

internet

Internet

Internet

internet

internet

internet

internet

internet

Internet

Internet

internet

Internet

Internet

Internet

Internet

internet

internet

internet

internet

Internet

internet

Internet

internet

internet

internet

internet

internet

Internet

internet

internet

internet

internet

internet a lékař

internet či lékař

internet zřejmě

Internet, dané středisko

Internet, google :-)

Internet, knihy, veterinář,

Internet, lidé od koní

internet, lidé, kteří s ní mají zkušenosti

Internet, odborník

internet, ošetřující lékař

internet?

Internet.

Internet.

Internet. Známí.

lékař

Lékaře

Mám známého, který toto provádí.

média

na google

Na Google

na internet

na internet

na internet

Na internet

na internet

Na internet

na internet

na internet

na internet

Na internet ;)

na internet nebo na fyzioterapeuta

Na Internet přece!

Na internet.

Na kamarády u koní.

Na Klárku Sedláčkovou nebo na internet

Na lékaře

na lékaře nebo na internet

na lékaře nebo na internetové informace

na lidi, co ji provozují

na lidi, kteří s tím mají zkušenosti

na rehabilitaci

na web

Našla bych si informace na google.

našla bych si vše potřebné na internetu

ne

Ne

NE

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

nejdříve bych hledala na internetu, pročetla nějaké diskuze...

Nejspis na google

net

nevím

nevím

Nevim

Nevim

nevím

nevím

nevím, internet?

no asi internet nebo možná bych šla někam ke koním

no kdybych jako chtěl, tak asi internet v dnešní době..

Obvodni lekar bych rekla

Podívala bych se na internet

popravdě netuším, zkusila bych internet

Potrebne info bych vyhledal na internetu

priatelia

rehabilitační centrum, u lékaře, internet

toš internet

u lékaře, na doporučení, na rehabilitacích, u psychologa

určitě bych něco našel na internetu

v dnešní době jedině internet

vůbec netuším

Vyhledala bych zkušeného pracovníka. První bych si šla asi základy přečíst na internet, ale vysvětlení od člověka který dané věci rozumí je nade vše.

Vyhledanim informaci na internetu, navsteva SPC

web

web

zjistila bych si na internetu

známých

zřejmě internet, lékař či osoby které s tím mají zkušenosti

Zřejmě na internetu

14. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatek informací o způsobu a možnosti léčby pomocí Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13687,74 %87,74 %  
Ano1912,26 %12,26 %  

Graf

15. Kde jste se slovem Hipoterapie (Hiporehabilitace) setkali? (vyberte jednu nějčastější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu4025,81 %25,81 %  
z uvedeného dotazníku2616,77 %16,77 %  
u přátel2214,19 %14,19 %  
u koní2113,55 %13,55 %  
ve škole2113,55 %13,55 %  
v televizi2113,55 %13,55 %  
v práci42,58 %2,58 %  

Graf

16. Byla Vám nebo někomu ve Vašem okolí nabízena Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, bylaotázka č. 17, Ne, nebylaotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebyla13486,45 %86,45 %  
Ano, byla2113,55 %13,55 %  

Graf

17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzioterapeut1348,15 %8,39 %  
lékař1037,04 %6,45 %  
kamarád414,81 %2,58 %  

Graf

18. Byli jste někdy přítomni při Hipoterapii (Hiporehabilitaci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12278,71 %78,71 %  
Ano3321,29 %21,29 %  

Graf

19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14291,61 %91,61 %  
Ano138,39 %8,39 %  

Graf

20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11168,75 %7,1 %  
2425 %2,58 %  
516,25 %0,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.29
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.22
Směrodatná odchylka:0.47
Medián:1
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Komu je Hipoterapie (Hiporehabilitace) určena? Můžete označit více odpovědí

 • odpověď seniorům:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzioterapeut na otázku 17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?

9. Co podle Vás Hipoterapie (Hiporehabilitace) ovlivňuje? Můžete označit více odpovědí

 • odpověď stránku sociální:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzioterapeut na otázku 17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

10. Znáte nějaké Hiporehabilitační středisko, kde se Hipoterapie (Hiporehabilitace) uskutečňuje?

 • odpověď Ano, znám:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzioterapeut na otázku 17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):

16. Byla Vám nebo někomu ve Vašem okolí nabízena Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

 • odpověď Ano, byla:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzioterapeut na otázku 17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

18. Byli jste někdy přítomni při Hipoterapii (Hiporehabilitaci)?

 • odpověď Ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzioterapeut na otázku 17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?

 • odpověď Ano:
  • 10.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co je Zooterapie?

4. Zooterapie je:

5. Víte, co je Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

7. Hipoterapie (Hiporehabilitace) je?

8. Komu je Hipoterapie (Hiporehabilitace) určena? Můžete označit více odpovědí

9. Co podle Vás Hipoterapie (Hiporehabilitace) ovlivňuje? Můžete označit více odpovědí

10. Znáte nějaké Hiporehabilitační středisko, kde se Hipoterapie (Hiporehabilitace) uskutečňuje?

12. Kdo může Hipoterapii (Hiporehabilitaci) doporučit?

13. Pokud byste chtěli získat informace o Hipoterapii (Hiporehabilitaci), víte, kam byste se obrátili?

14. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatek informací o způsobu a možnosti léčby pomocí Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

15. Kde jste se slovem Hipoterapie (Hiporehabilitace) setkali? (vyberte jednu nějčastější)

16. Byla Vám nebo někomu ve Vašem okolí nabízena Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

18. Byli jste někdy přítomni při Hipoterapii (Hiporehabilitaci)?

19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?

20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte, co je Zooterapie?

4. Zooterapie je:

5. Víte, co je Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

7. Hipoterapie (Hiporehabilitace) je?

8. Komu je Hipoterapie (Hiporehabilitace) určena? Můžete označit více odpovědí

9. Co podle Vás Hipoterapie (Hiporehabilitace) ovlivňuje? Můžete označit více odpovědí

10. Znáte nějaké Hiporehabilitační středisko, kde se Hipoterapie (Hiporehabilitace) uskutečňuje?

12. Kdo může Hipoterapii (Hiporehabilitaci) doporučit?

13. Pokud byste chtěli získat informace o Hipoterapii (Hiporehabilitaci), víte, kam byste se obrátili?

14. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatek informací o způsobu a možnosti léčby pomocí Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

15. Kde jste se slovem Hipoterapie (Hiporehabilitace) setkali? (vyberte jednu nějčastější)

16. Byla Vám nebo někomu ve Vašem okolí nabízena Hipoterapie (Hiporehabilitace)?

17. Kým byla Hipoterapie (Hiporehabilitace) nabízena?

18. Byli jste někdy přítomni při Hipoterapii (Hiporehabilitaci)?

19. Máte vlastní zkušenost s Hipoterapií (Hiporehabilitací)?

20. Pokud máte vlastní zkušenost, ohodnoťte ji na stupnici 1-5 (1- nejlepší; 5- nejhorší):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Haluzová, B.Hipoterapie a její vliv na klienty (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hipoterapie-a-jeji-vliv-na-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.