Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Historické počítací stroje

Historické počítací stroje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Stradiotová
Šetření:08. 04. 2015 - 27. 04. 2015
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen pro učitele matematiky, informatiky a dějepisu.

Je zaměřen na historické výpočetní stroje. Má za úkol zmapovat povědomí o těchto strojích mezi učiteli s určenými aprobacemi. Dotazník bude sloužit jako podpůrný materiál pro diplomovou práci.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1565,22 %65,22 %  
muž834,78 %34,78 %  

Graf

2. Vyberte předmět/y, který vyučujete:

Je možné vybrat jednu i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informatika1565,22 %65,22 %  
matematika1147,83 %47,83 %  
dějepis417,39 %17,39 %  

Graf

3. Vyberte, jak dlouho učíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let2295,65 %95,65 %  
6 - 10 let14,35 %4,35 %  

Graf

4. Věděli jste, že základem pro dnešní počítače se staly „obyčejné“ matematické počty a jednoduché mechanické kalkulátory, které se vymýšlely po staletí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl/a jsem o tom1878,26 %78,26 %  
ano, slyšel/a jsem o tom417,39 %17,39 %  
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom14,35 %4,35 %  

Graf

5. Znáte nějaké historické mechanické kalkulátory či výpočetní pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1565,22 %65,22 %  
ne834,78 %34,78 %  

Graf

6. Prosím vypište a uveďte, kde jste se s nimi setkali. (knihy, tiskoviny, média, muzea atd.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

děrnoštítkové stroje, elektronické čítače, hradla, enigma

Historie výpočetní techniky

Internet, media, ve skola na VS

knihy, škola, média

Materiály na internetu od učitele Musílka

na hodině počítačů, kde jsem byla jako studentka

Na střední škole při výuce historie počítačů (TVY - technické vybavení počítače).

Nevím

Pascalina, Schickardův počítací stroj - knihy

Prarodice

Především Internet

sčot, abaku, leibnizovo kolo, thomasův kalkulátor, pascaline, schickardovi hodiny - jen obrazově při výuce dějin informatiky

Tiskoviny

v předmětu historie fyziky

ve škole, doma (logaritmické pravítko), knihy

7. Věděli jste, že Leonardo da Vinci (15. stol.) sestrojil mechanickou početní pomůcku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl/a jsem o tom939,13 %39,13 %  
ano, slyšel/a jsem o tom834,78 %34,78 %  
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom626,09 %26,09 %  

Graf

8. Znáte i jiné výpočetní pomůcky kromě běžné kalkulačky, počítače a mobilu? Prosím vypište je.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Abaku

abakus, prsty

abakus, sčot, logaritmické pravítko a tabulky

Akabus, Napierovy kostky, Logaritmické tabulky a pravítko, Děrné štítky, Babbageův analytický stroj, Tablety, ...

Detske pocitadlo

Jednoduchá počítadla používána na 1. stupni základních škol nebo logaritmická pravítka.

logaritmické pravítko, kuličkové počítadlo, prsty :)

logaritmické pravítko, počítadlo,

logaritmické pravítko, tabulky matematické, počítání na prstech (sčítání, odčítání, násobení), abaku, násobení pomocí přímek, geloisia, ...

ne

neznám

Neznám

Neznám

Pda

počítadlo tablet prsty :)

počítadlo

počítadlo

Rucni pocitadloo

Tablet

Tablet, čtečka

tablet, tablet na kreslení

To bych musel do příprav výuky, jeden dobrý a mechanicky pěkný příklad je třeba "Paskalína", je to naprosto unikátní a zajímavý stroj.

ty úplně základní prsty, počítadla atd.

9. Věděli jste, že první logaritmické pravítko mělo tvar kruhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom1356,52 %56,52 %  
ano, věděl/a jsem o tom521,74 %21,74 %  
ano, slyšel/a jsem o tom521,74 %21,74 %  

Graf

10. Slyšeli jste o význačném fyzikovi a matematikovi Blaisu Pascalovi (17. stol.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2295,65 %95,65 %  
ne14,35 %4,35 %  

Graf

11. Věděli jste, že kromě objevů v matematice a fyzice sestrojil počítací stroj zvaný Pascaline?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom940,91 %39,13 %  
ano, věděl/a jsem o tom836,36 %34,78 %  
ano, slyšel/a jsem o tom522,73 %21,74 %  

Graf

12. Nedávno byl objeven mechanismus, který by mohl být považován za první počítač – mechanický stroj z Antikythéry. Byl to nejen kalendář, ale uměl předpovídat zatmění Měsíce a Slunce, kalendářní rok měl 365 dnů a dokonce si uměl poradit i s výpočtem přestupného roku. Věděli jste, že tento mechanismus byl sestrojen už ve 2. století př. n. l.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom1982,61 %82,61 %  
ano, věděl/a jsem o tom313,04 %13,04 %  
ano, slyšel/a jsem o tom14,35 %4,35 %  

Graf

13. Věděli jste, že jedním z dalších úspěšných matematiků, který sestrojil počítací stroj, byl Gottfried Wilhelm von Leibniz (17. stol.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, slyšel/a jsem o tom939,13 %39,13 %  
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom834,78 %34,78 %  
ano, věděl/a jsem o tom626,09 %26,09 %  

Graf

14. Mechanické počítací stroje se začaly konstruovat cca od 16. století. K čemu v tehdejších dobách mohly sloužit? Prosím zapište Vaši odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

* zacaly, mate tam chybu.

astronomie, námořnictví

ekonomické výpočty

K astronomii

k obchodovaniu

k ovládání a k zjednodušení řízení strojů

K vedeckym ucelum, predpovedi pocasii

kupecké počty

Kupecké počty, daňová správa...

Násobení, dělení, sčítání a odčítání

nejprve sloužili k jednoduchým výpočtům, používali je hlavně v účetnictví. Později se rozšířili do obchodů atd.

nevim

Nevím

Nevím

obchod, sčítání lidu

Obchod, věda

počítání cen?

pomáhali lidem sčítat, odčítat, násobit a dělit, asi jako kalkulačky dnes.

Pomáhali např. při daňové evidenci.

Pro počítání daní

sčítání lidu, složitější výpočty (daně, obchody, logistika armády, stavebnictví)

stavebnictví

Stejně jako dnes

15. Thomas de Colmar sestrojil stroj nazvaný Arithmometr nebo také Thomasův kalkulátor? Znáte jej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom1773,91 %73,91 %  
ano, věděl/a jsem o tom417,39 %17,39 %  
ano, slyšel/a jsem o tom28,7 %8,7 %  

Graf

16. Věděli jste, že Charles Babbage (přelom 18. a 19. stol.) – první konstruktér počítačů, sestrojil několik výpočetních strojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom1356,52 %56,52 %  
ano, slyšel/a jsem o tom626,09 %26,09 %  
ano, věděl/a jsem o tom417,39 %17,39 %  

Graf

17. Věděli jste, že za první programátorku je považována Augusta Ada King (19. stol.), dcera lorda Gordona Byrona, anglického básníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1669,57 %69,57 %  
ano730,43 %30,43 %  

Graf

18. Věděli jste, že byl po výše jmenované ženě pojmenován programovací jazyk - Ada?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, věděl/a jsem o tom675 %26,09 %  
ano, slyšel/a jsem o tom112,5 %4,35 %  
ne, nevěděl/a ani neslyšel/a jsem o tom112,5 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stradiotová, M.Historické počítací stroje (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://historicke-pocitaci-stroje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.