Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > HIV/AIDS - dotazník k bakalářské práci

HIV/AIDS - dotazník k bakalářské práci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Pekárnová
Šetření:30. 10. 2010 - 18. 11. 2010
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.84
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má pomoci k práci na téma AIDS jako globální problém světa. Jsou zde otázky týkající se základních znalostí dotazovaných o této problematice a jejich postoj k otázce

Odpovědi respondentů

1. Pojem AIDS znamená?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Syndrom získaného selhání imunity9396,88 %96,88 %  
Dědičná smrtelná choroba22,08 %2,08 %  
Nemoc získaná špatnou hygienou11,04 %1,04 %  

Graf

2. Kdo se může nakazit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dospělá žena8996,74 %92,71 %  
dospělý muž8996,74 %92,71 %  
homosexuálové8895,65 %91,67 %  
nic33,26 %3,13 %  

Graf

3. Jak se nemoc šíří?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlavním stykem9598,96 %98,96 %  
Z matky na plod8992,71 %92,71 %  
transfůzí8992,71 %92,71 %  
Bodnutím komára44,17 %4,17 %  
nic11,04 %1,04 %  
kousnutím zvířete (Kočka, pes..)11,04 %1,04 %  

Graf

4. AIDS lze vyléčit:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelze9093,75 %93,75 %  
záleží, kdy se pacient dostaví k lékaři66,25 %6,25 %  

Graf

5. Kde je nejvíce osob nakažených virem HIV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Subsaharská a jižní Afrika8388,3 %86,46 %  
Severní Afrika88,51 %8,33 %  
Evropa22,13 %2,08 %  
Latinská Amerika11,06 %1,04 %  

Graf

6. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou AIDS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O nějaké jsem, myslím, slyšel6769,79 %69,79 %  
Ano, znám jich spoustu1717,71 %17,71 %  
Ne, žádnou1212,5 %12,5 %  

Graf

7. Zavedli byste izolaci nakažených jedinců s HIV/AIDS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není to vhodné řešení8792,55 %90,63 %  
Ano, určitě88,51 %8,33 %  

Graf

8. Nesou podle vašeho názoru kampaně proti AIDS nějaké vysledky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná zanedbatelné3840,86 %39,58 %  
Podstatně pomohou2931,18 %30,21 %  
Ano, určitě velmi pomohou2627,96 %27,08 %  
nic11,08 %1,04 %  

Graf

9. Myslíte, že je AIDS globálním problémem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, určitě8891,67 %91,67 %  
Ne, není77,29 %7,29 %  
nic11,04 %1,04 %  

Graf

10. Jaký máte postoj k HIV/AIDS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímám se o problematiku,ale nijak nepomáhám6567,71 %67,71 %  
Tento problém mě spíše nezajímá, netýká se mě2526,04 %26,04 %  
Snažím se problému pomoci66,25 %6,25 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201617,02 %16,67 %  
221617,02 %16,67 %  
211212,77 %12,5 %  
2488,51 %8,33 %  
2377,45 %7,29 %  
1866,38 %6,25 %  
1966,38 %6,25 %  
2533,19 %3,13 %  
2633,19 %3,13 %  
3422,13 %2,08 %  
ostatní odpovědi 32
35
17
33
28
31
55
30
69
40
41
43
1515,96 %15,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.02
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:19.65
Směrodatná odchylka:4.43
Medián:22
Modus:20

Graf

12. Vaše dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední5760,64 %59,38 %  
Vysokoškolské3031,91 %31,25 %  
Základní77,45 %7,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Vaše dosažené vzdělání

  • odpověď Střední:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 20 - 21 > na otázku 11. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem AIDS znamená?

2. Kdo se může nakazit?

3. Jak se nemoc šíří?

4. AIDS lze vyléčit:

5. Kde je nejvíce osob nakažených virem HIV?

6. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou AIDS?

7. Zavedli byste izolaci nakažených jedinců s HIV/AIDS?

8. Nesou podle vašeho názoru kampaně proti AIDS nějaké vysledky?

9. Myslíte, že je AIDS globálním problémem?

10. Jaký máte postoj k HIV/AIDS?

11. Kolik je Vám let?

12. Vaše dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem AIDS znamená?

2. Kdo se může nakazit?

3. Jak se nemoc šíří?

4. AIDS lze vyléčit:

5. Kde je nejvíce osob nakažených virem HIV?

6. Znáte nějaké organizace zabývající se problematikou AIDS?

7. Zavedli byste izolaci nakažených jedinců s HIV/AIDS?

8. Nesou podle vašeho názoru kampaně proti AIDS nějaké vysledky?

9. Myslíte, že je AIDS globálním problémem?

10. Jaký máte postoj k HIV/AIDS?

11. Kolik je Vám let?

12. Vaše dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pekárnová, K.HIV/AIDS - dotazník k bakalářské práci (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hiv-aids-dotaznik-s-bakalarske-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.