Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > HIV pozitivní pacient v ordinaci dentální hygienistky/stomatologa

HIV pozitivní pacient v ordinaci dentální hygienistky/stomatologa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Fialová
Šetření:26. 11. 2014 - 26. 12. 2014
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):10 / 3.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen dentálním hygienistkám(hygienistům), studentům dentální hygieny popř. i stomatologům.

Slouží k získání informací o péči o HIV pozitvní osoby v ordinaci dentální hygienistky/stomatologa.

Dotazník je  zcela anonymní, nikde nevyplňujete své kontaktní údaje.

 

Odpovědi respondentů

1. Ošetřovali jste již HIV pozitivního pacienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4178,85 %78,85 %  
Ano1121,15 %21,15 %  

Graf

2. Přijímáte (ošetřujete) pacienty, kteří Vám dopředu nahlásí, že jsou HIV pozitivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1487,5 %26,92 %  
Ne212,5 %3,85 %  

Graf

3. Pokud neošetřujete HIV pozitivní pacienty, odkážete je jinam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2153,85 %40,38 %  
Ano,známe (specializovaná) pracoviště, kde HIV pozitivní pacienty ošetřují.1846,15 %34,62 %  

Graf

4. Máte vyčleněny nástroje speciálně pro tyto pacienty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne969,23 %17,31 %  
Ano430,77 %7,69 %  

Graf

5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvojí rukavice (silnější materiál)1191,67 %21,15 %  
ústenka1191,67 %21,15 %  
štít975 %17,31 %  
brýle433,33 %7,69 %  
jednorázový oblek (přes běžný prac.oděv)216,67 %3,85 %  
čepice216,67 %3,85 %  
obuv18,33 %1,92 %  

Graf

6. Při OZK u HIV pozitivního pacienta preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kyrety i ultrazvuk654,55 %11,54 %  
kyrety436,36 %7,69 %  
neprovádíme OZK19,09 %1,92 %  

Graf

7. Provádíte ošetření Air-flow u těchto pacientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne981,82 %17,31 %  
Ano218,18 %3,85 %  

Graf

8. Zaznamenali jste u HIV pozitivních pacientů ve zvýšené míře tyto negativní změny v dutině ústní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parodontitis654,55 %11,54 %  
Gingivitis654,55 %11,54 %  
Kandidózy545,45 %9,62 %  
Ulcerace nebo hyperplazie218,18 %3,85 %  
Foetor ex ore218,18 %3,85 %  

Graf

9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Objednáváme pacienta na konec pracovní doby.1090,91 %19,23 %  
Před jakýmkoli výkonem desinfikujeme dutinu ústní.872,73 %15,38 %  
Snažíme se omezit chirurgické (krvavé) výkony i za cenu neúplného ošetření.545,45 %9,62 %  
Používáme zvlášť vyčleněné nástroje.436,36 %7,69 %  

Graf

10. Po ošetření HIV pozitivního pacienta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Použité nástroje desinfikujeme odděleně od nástrojů ostatních pacientů.872,73 %15,38 %  
Pracovní plochy a povrchy desinfikujeme jiným způsobem, než běžně (např. povrchy otíráme, po HIV pac. povrchy otíráme + postřik).654,55 %11,54 %  
Používáme běžné desinfekční prostředky ve stejných koncentracích jako u ostatních pacientů. (Výrobce deklaruje účinnost proti viru HIV).545,45 %9,62 %  
Pracovní plochy a povrchy desinfikujeme běžným způsobem (Výrobce deklaruje účinnost proti viru HIV).545,45 %9,62 %  
Používáme speciální desinfekční prostředek (jiný než běžně).327,27 %5,77 %  
Použité nástroje desinfikujeme společně s ostatními nástroji.327,27 %5,77 %  
lampa19,09 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přijímáte (ošetřujete) pacienty, kteří Vám dopředu nahlásí, že jsou HIV pozitivní?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvojí rukavice (silnější materiál) na otázku 5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústenka na otázku 5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Objednáváme pacienta na konec pracovní doby. na otázku 9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :

5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

 • odpověď dvojí rukavice (silnější materiál):
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústenka na otázku 5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?
 • odpověď ústenka:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Objednáváme pacienta na konec pracovní doby. na otázku 9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvojí rukavice (silnější materiál) na otázku 5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :

 • odpověď Objednáváme pacienta na konec pracovní doby.:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ústenka na otázku 5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ošetřovali jste již HIV pozitivního pacienta?

2. Přijímáte (ošetřujete) pacienty, kteří Vám dopředu nahlásí, že jsou HIV pozitivní?

3. Pokud neošetřujete HIV pozitivní pacienty, odkážete je jinam?

5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ošetřovali jste již HIV pozitivního pacienta?

2. Přijímáte (ošetřujete) pacienty, kteří Vám dopředu nahlásí, že jsou HIV pozitivní?

3. Pokud neošetřujete HIV pozitivní pacienty, odkážete je jinam?

5. Jak chráníte sami sebe při ošetření?

9. Při ošetřování HIV pozitivního pacienta :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fialová, A.HIV pozitivní pacient v ordinaci dentální hygienistky/stomatologa (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hiv-pozitivni-pacient-v-ordi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.