Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hlasová průprava moderátora v soukromém rádiu

Hlasová průprava moderátora v soukromém rádiu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Benešová
Šetření:02. 03. 2011 - 09. 03. 2011
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá hlasovou průpravou moderátorů v soukromém rádiu. Snaží se odpovědět na otázky týkající se rozcvičování hlasu před moderováním, dlouhodobého tréninku hlasu, péče o hlas a zkušeností moderátorů. Dotazník je tedy určen moderátorům soukromého rádia.

Odpovědi respondentů

1. Jako moderátor v rádiu pracuji (zvolte délku doby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než 10 let833,33 %33,33 %  
2 - 5 let729,17 %29,17 %  
5 - 10 let625 %25 %  
méně než 2 roky312,5 %12,5 %  

Graf

2. Prošli jste nějakou formou hlasového vzdělávání (ve škole, kurz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1354,17 %54,17 %  
ano1145,83 %45,83 %  

Graf

3. Máte kromě moderování i jiné profesní zkušenosti, kde profesionálně používáte hlas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám1770,83 %70,83 %  
herec312,5 %12,5 %  
dabér312,5 %12,5 %  
zpěvák14,17 %4,17 %  

Graf

4. Procházíte nyní nějakou formou hlasového vzdělávání (škola, kurz)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %75 %  
ano625 %25 %  

Graf

5. K posluchačům rádia hovořím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střídám spisovnou i hovorovou češtinu1041,67 %41,67 %  
spisovnou češtinou937,5 %37,5 %  
hovorovou češtinou520,83 %20,83 %  

Graf

6. Při moderování v rádiu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sedíte1666,67 %66,67 %  
stojíte729,17 %29,17 %  
nic14,17 %4,17 %  

Graf

7. Dodržujete zásady správné životosprávy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím937,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím833,33 %33,33 %  
nevím520,83 %20,83 %  
nesouhlasím14,17 %4,17 %  
souhlasím14,17 %4,17 %  

Graf

8. Myslíte si, že trénink hlasu je pro vás důležitý?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1041,67 %41,67 %  
spíše souhlasím937,5 %37,5 %  
souhlasím520,83 %20,83 %  

Graf

9. Vyžaduje po vás trénink vašeho hlasu nadřízený?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24100 %100 %  

Graf

10. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1666,67 %66,67 %  
31 - 40 let729,17 %29,17 %  
více, jak 41 let14,17 %4,17 %  

Graf

11. Rozcvičujete svůj hlas před moderováním v rádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1562,5 %62,5 %  
ano937,5 %37,5 %  

Graf

12. Kolik času před moderováním v rádiu věnujete hlasové rozcvičce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 minut888,89 %33,33 %  
5 - 15 minut111,11 %4,17 %  

Graf

13. Jaký typ hlasové rozcvičky používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

čtení nahlas, jazykolamy, rozcvičování mimických svalů.

Jazykolam:-)

jazykolamy

jazykolamy a říkačky

jazykolamy, rozeznívání dutin

rozcvičení artikulačního ústrojí, jazykolamy, opakování obtížných slov

rozmlouvací metody, např: "mauglí, ouvex, ouvej, mauglí", "je Olivier olivrejovaný nebo není Olivier olivrejovaný. Jestli je Olivier neolivrejovaný, musíme Oliviera olivrejovat" apod...

se špuntem v puse (mezi rty a mezi zubama) se snažím přečíst krátký článek.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (73,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benešová, L.Hlasová průprava moderátora v soukromém rádiu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hlasova-pruprava-moderatora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.