Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hlasové poruchy u dětí na ZŠ

Hlasové poruchy u dětí na ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Claudia Rakušanová
Šetření:21. 03. 2013 - 28. 03. 2013
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:35,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentkou PF na TUL, oboru učitelství pro 1. stupeň. Dostáváte se k dotazníku k mé diplomové práci na téma Poruchy hlasu v mluveném a zpívaném projevu. Dotazník je určen pro učetele na ZŠ a je zaměřen na jejich informovanost o hlasových poruchách.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějaké hlasové poruchy, které se vyskytují u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2463,16 %63,16 %  
NE1334,21 %34,21 %  
NE12,63 %2,63 %  

Graf

2. Napište alespoň dvě poruchy, které znáte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dyslalie, dysartrie14,17 %2,63 %  
Koktání, zadrhávání14,17 %2,63 %  
koktavost, patlavost14,17 %2,63 %  
nedomykavost, chrapot14,17 %2,63 %  
koktavost, šišlavost14,17 %2,63 %  
mutismus, dysfonie,..14,17 %2,63 %  
Mutace, chrapot, zánět hrtanu14,17 %2,63 %  
mutační poruchy hlasu, zánět hrtanu14,17 %2,63 %  
koktavost, němota14,17 %2,63 %  
lambdacizmus, rotacizmus14,17 %2,63 %  
ostatní odpovědi dysfónia, dyslália a i.
chraplavost
nedomikavost, uzlíky
uzlíky,lanryngitida, afonie
chraplavost, nedomykavost
zvětšené hlasové vypětí, traumatickéí vlivy u dětí, zvýšené používání hlasu(zpěv), organické onemocnění - onemocnění hlasového aparátu
nedomykavost hlasivek
Dysfonie
uzlíky na hlasivkách, nedomykavost hlasivek (dyšný tón)
hyperkinetický dysfonie, afonie,
chraplavost, mutistmus
poruchy způsobené nedomykavostí hlasivek, uzlíkami na hlasivkách (chrapot, afonie...)
rotacizmus, sigmatizmus
dyslálie, koktavost, breptavost, ...
1458,33 %36,84 % 

Graf

3. Setkali jste se někdy mezi svými žáky s poruchami hlasu? (nejedná se o poruchy řeči!)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2259,46 %57,89 %  
ano1540,54 %39,47 %  

Graf

4. S jakými poruchami jste se u žáků setkali? Vypište maximálně tři nejčastější.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkala410,81 %10,53 %  
poruchy artikulace hlásek(rotacizmus a sigmatismus) a huhňavost12,7 %2,63 %  
zadrhávání12,7 %2,63 %  
specifické poruchy učení, poruchy řeči12,7 %2,63 %  
žádnými12,7 %2,63 %  
nesetkala jsem se12,7 %2,63 %  
nesetkala, pouze s řečovými vadami12,7 %2,63 %  
s žádnými12,7 %2,63 %  
jen poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)12,7 %2,63 %  
Chrapot, zánět hrtanu12,7 %2,63 %  
ostatní odpovědi nepotkala jsem se s žádnou
zánět hrtanu, mutace
žádné
dyslexie,dysgrafie,dyskalkulie
nesetkali
so ziadnymi
nedomykavost
uzlíky
mutismus
šišlavost, patlavost, mutace
chrapot, přeskakování hlasu, mluvení skoro v šepotu
nedomykavost hlasivek
-
neumím přesně zařadit, ale projevuje se drsným, jakoby nakřápnutým, nesprávně posazeným tónem
dysfonie, afonie
neznám terminologii: chraplavý hlas, neschopnost měnit výšku hlasu
chraplavý hlas, neschopnost měnit výšku hlasového projevu (neznám terminologii)
mutace, ztráta hlasu
chraplavost
chrapot, mutace
tichý hlas, hrubý, zachrípnutý
přemáhání hlasu, při zpěvu - chraptí, špatné dýchání, vykřičený hlas
nemluvil, patla, nebylo mu vůbec rozumět
dysfonie
2464,86 %63,16 % 

Graf

5. Umožňuje Vám škola pracovat s dětmi s poruchami hlasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3183,78 %81,58 %  
Ano616,22 %15,79 %  

Graf

6. Jakým způsobem Vám to škola umožňuje? Prostřednictvím čeho (hodiny navíc, hlasový specialista,...).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlasový specialista233,33 %5,26 %  
Práce v hodině, věnování se žákovi speciálně116,67 %2,63 %  
odpolední hodina po povinné výuce116,67 %2,63 %  
školský logopéd116,67 %2,63 %  
logoped116,67 %2,63 %  

Graf

7. Co byste dělali se žákem, u kterého máte podezření na poruchu hlasu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím38,11 %7,89 %  
Dala bych doporučení do PPP, aby ho odborně diagnostikovali a poté bych s ním dále pracovala, pokud by mi to ředitel povolil, zainteresovala bych do toho i rodiče. 12,7 %2,63 %  
doporučení k vyšetření12,7 %2,63 %  
vyšetření u logopeda nebo foniatra12,7 %2,63 %  
poslala bych ho na logopedii12,7 %2,63 %  
vyžádala si konzultaci s odborníkem, který ho má v péči, aby mi poradil, jak postupovat12,7 %2,63 %  
Poslala na vyšetření.12,7 %2,63 %  
poradila se s odborníkem12,7 %2,63 %  
kontaktovala bych rodiče a doporučila jim návštěvu foniatra12,7 %2,63 %  
Doporučila navštívit lékaře12,7 %2,63 %  
ostatní odpovědi doporučila bych vyšetření
poslala bych jej k odborníkovi
hygienu hlasu - správné zacházení a péče o hlasivky - odborníka
poslala bych ho na vyšetření k fonyatrovi
odporucania na logopediu
pokud o tom rodiče neví, poslal bych ho k foniatrovi
rodiče - foniatr - hlasový poradce
poslala ho ke specialistovi
poslat na odborné vyšetření
doporučím mu hlasového poradce, odborníka
poslala ho na vyšetření po domluvě s rodiči
doporučila bych rodičům návštěvu foniatra
Poslala bych ho na foniatrii.
poslala bych ho na vyšetření k foniatrovi
kontaktoval bych rodiče a doporučil foniatrické vyšetření
konzultace s odborníkem, jiné formy zkoušení než ústní (šetření hlasu)
vyhledala bych odborníka a zeptala se ho na radu, jak postupovat
vyhledala bych odborníka a zeptala se ho na radu
individuálně zjistili příčinu poruchy, pokus o zmírnění nebo vyléčení
doporučit foniatrické vyšetření
požádala bych rodiče, aby s dítětem navšívili ORL, na dítě bych naléhala, aby se hlasově nepřepínalo (nezpívat na HV apod.)
logopedické cvičenia
odeslat k odborníkovi na ORL, různá cvičení pro zlepšení hlasu -> dechová cvičení, artikulační cvičení, hygiena hlasu apod.
prodiskutovat to s rodiči, jestli už situaci řešili v MŠ, poslat k lékaři atd.
vyšetření u pediatra, ORL,...
2567,57 %65,79 % 

Graf

8. Myslíte, že jste dobře informování o poruchách hlasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3183,78 %81,58 %  
Ano616,22 %15,79 %  

Graf

9. Odkud jste o nich informování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborná literatura a internet - toto téma mě velice zajímá116,67 %2,63 %  
zo skoly116,67 %2,63 %  
studium - obor logopedie116,67 %2,63 %  
ze SŠ116,67 %2,63 %  
ja sama trpím poruchou hlasu116,67 %2,63 %  
z VŠ 116,67 %2,63 %  

Graf

10. Myslíte si, že se člověk s poruchou hlasu může hlasem živit? (povolání, při kterém je potřeba využívání hlasu-učitel, zpěvák,...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2567,57 %65,79 %  
ne1232,43 %31,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rakušanová, C.Hlasové poruchy u dětí na ZŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hlasove-poruchy-u-deti-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.