Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hledali jste někdy zaměstnání?

Hledali jste někdy zaměstnání?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Rychlíková
Šetření:23. 03. 2015 - 02. 04. 2015
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):21 / 15.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jak hodnotíte přístup zaměstnavatelů při zadávání nabídek zaměstnání a v průběhu výběrových řízení?

Podělte se prosím o své zkušenosti vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5139,84 %39,84 %  
souhlasím3325,78 %25,78 %  
spíše nesouhlasím1814,06 %14,06 %  
nesouhlasím1713,28 %13,28 %  
nevím97,03 %7,03 %  

Graf

2. Uvažujete o změně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6550,78 %50,78 %  
ne6349,22 %49,22 %  

Graf

3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9372,66 %72,66 %  
Ano3527,34 %27,34 %  

Graf

4. Pokud by Vás oslovila atraktivní nabídka práce, reagoval/a byste na ni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5558,51 %42,97 %  
Nevím2930,85 %22,66 %  
Ne1010,64 %7,81 %  

Graf

5. Účastnil/a jste se v posledních 10-ti letech pracovního pohovoru při obsazování volného místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7781,91 %60,16 %  
Ne1718,09 %13,28 %  

Graf

6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházím nabídky na pracovních serverech na Internetu3291,43 %25 %  
poptávám se kamarádů a známých2571,43 %19,53 %  
procházím karierní stránky firem, u kterých bych chtěl pracovat2262,86 %17,19 %  
nabídky od Úřadu práce2057,14 %15,63 %  
přes personální agentury1234,29 %9,38 %  
sám/sama oslovuji firmy, u kterých bych rád/a pracoval/a1131,43 %8,59 %  
čtu inzeráty v novinách a časopisech1131,43 %8,59 %  
chodím na veletrhy práce38,57 %2,34 %  
čekám, až mě nějaká firma nebo tzv. headhunter osloví s nabídkou práce12,86 %0,78 %  

Graf

7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje1645,71 %12,5 %  
Většinou jsou zpracovány standardním způsobem a splní svůj účel1440 %10,94 %  
Nechci nebo neumím hodnotit38,57 %2,34 %  
Jsou zajímavé, vždy mě něčím zaujmou25,71 %1,56 %  

Graf

8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 týdne1337,14 %10,16 %  
nedostanu žádnou odpověď822,86 %6,25 %  
trvá to déle než 2 týdny822,86 %6,25 %  
do 2 týdnů617,14 %4,69 %  

Graf

9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3497,14 %26,56 %  
Ne12,86 %0,78 %  

Graf

10. Jak byste ten pracovní pohovor (nebo většinu více absolvovaných pohovorů) charakterizoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používali standardní otázky, ničím mě nepřekvapili.6054,55 %46,88 %  
Byl profesionálně vedený, přístup zaměstnavatele byl seriózní.4843,64 %37,5 %  
Prezentovali sami sebe a mě se ptali jen okrajově.2119,09 %16,41 %  
Byl veden neprofesionální osobou, nebyl dobře připravený.1715,45 %13,28 %  
Zajímali se hlavně o mou představu výše mzdy a ne o odbornost.1311,82 %10,16 %  
Už tak stresující situaci ještě zhoršovali, byli nepříjemní.1210,91 %9,38 %  
od zájemce chtěli pravdomluvný seriózní přístup a sami se chovali arogantně + jiná byla prezentace fi. v inzerátu a jiné bylo jejich chování vůči zaměstnancům10,91 %0,78 %  
celkem příjemný pokec10,91 %0,78 %  
Personalistky jsou hodně blbé husičky10,91 %0,78 %  
Většinou používali otřepané otázky z webu a o moji osobnost se příliš nezajímali.10,91 %0,78 %  
rozlišuji ČR od zahraničí. V ČR bych nikdy nepracoval hlavně kvůli tomu, že sotva dostanete zahraniční životní minimum (kdo v ČR pracuje jako zaměstnanec je blázen). Např. v USA jsou firmy a personální agentury naprosto špičkové, vždy odpoví do 24h...10,91 %0,78 %  
na jednom jsem dostal vědomostní test z oboru. Sice mě to překvapilo, ale šlo poznat, že zaměstnavatel chce odborně vzdělaného člověka. Navíc poslední otázka byla v angličtině, takže si mohl ověřit mou úroveň psané a posléze i mluvené angličtiny.10,91 %0,78 %  
nejprve si ověřili co umím (automechanik)10,91 %0,78 %  
pohovorů jsem absolvovala již hodně, setkala jsem se se všemi uvedenými extrémy10,91 %0,78 %  
Jako kompenzaci na mé odhalení osobnosti prezentoval budoucí nadřízený i sebe, abych věděla, s kým budu pracovat a mohla se rozhodnout10,91 %0,78 %  
Řada zaměstnavatelů omílá věci stále dokola10,91 %0,78 %  
Profesionalni, ale uvolnena neformalni atmosfera10,91 %0,78 %  
diskriminace vzhledem k malým dětem10,91 %0,78 %  

Graf

11. Byly vám při pohovoru pokládány otázky, týkající se vašeho věku, rodinného stavu, počtu dětí a péče o ně, sexuální orientace, náboženského vyznání, etnického původu nebo národnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6559,09 %50,78 %  
ano4339,09 %33,59 %  
nevím21,82 %1,56 %  

Graf

12. Musel/a jste v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa absolvovat nějaké testy (např. testy na prověření odbornosti, testy IQ, psychologické testy, testy osobnosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6659,46 %51,56 %  
Ano4540,54 %35,16 %  

Graf

13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2453,33 %18,75 %  
ano2146,67 %16,41 %  

Graf

14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3373,33 %25,78 %  
ano1226,67 %9,38 %  

Graf

15. Byl jste požádán o reference z předchozích zaměstnání nebo sdělení kontaktní osoby, u které je možné si vaše reference ověřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8475,68 %65,63 %  
ano2724,32 %21,09 %  

Graf

16. Domníváte se, že jste při výběrovém řízení byl/a diskriminován/a, např. z důvodu věku (nízkého, vysokého), pohlaví, rodinného stavu, rasy, příslušnosti k etniku nebo národnosti, náboženskému vyznání nebo světovému názoru, zdravotnímu postižení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6457,66 %50 %  
ano3632,43 %28,13 %  
nevím119,91 %8,59 %  

Graf

17. Zástupce firmy nebo zprostředkovatele (např. personální agentury), který s Vámi komunikoval, dodržuje sliby a termíny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano.4944,14 %38,28 %  
Ano, vždycky.4237,84 %32,81 %  
Většinou ne.1917,12 %14,84 %  
Ne, nikdy.10,9 %0,78 %  

Graf

18. Pokud jste nebyl vybrán, byla Vám poskytnuta zpětná vazba, proč jste nebyl/a vybrán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6659,46 %51,56 %  
Byl/a jsem vybrán/a2724,32 %21,09 %  
Ano1816,22 %14,06 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8969,53 %69,53 %  
Muž3930,47 %30,47 %  

Graf

20. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let7558,59 %58,59 %  
31 – 45 let3325,78 %25,78 %  
46 – 60 let129,38 %9,38 %  
do 20-ti let43,13 %3,13 %  
více než 60 let43,13 %3,13 %  

Graf

21. Do jaké kategorie byste se zařadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa4333,59 %33,59 %  
Výkonný pracovník1814,06 %14,06 %  
Specialista produkce1310,16 %10,16 %  
Manažer střední úrovně řízení1310,16 %10,16 %  
Specialista podpory (např. IT, marketingu, personalistiky, logistiky)118,59 %8,59 %  
Manaže nižší úrovně řízení97,03 %7,03 %  
Obchodník/prodejce86,25 %6,25 %  
Pomocný personál86,25 %6,25 %  
TOP manažer53,91 %3,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uvažujete o změně?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes personální agentury na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama oslovuji firmy, u kterých bych rád/a pracoval/a na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 týdne na otázku 8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím nabídky na pracovních serverech na Internetu na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi poptávám se kamarádů a známých na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím karierní stránky firem, u kterých bych chtěl pracovat na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídky od Úřadu práce na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou jsou zpracovány standardním způsobem a splní svůj účel na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Pokud by Vás oslovila atraktivní nabídka práce, reagoval/a byste na ni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?

3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídky od Úřadu práce na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poptávám se kamarádů a známých na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím karierní stránky firem, u kterých bych chtěl pracovat na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím nabídky na pracovních serverech na Internetu na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes personální agentury na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama oslovuji firmy, u kterých bych rád/a pracoval/a na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou jsou zpracovány standardním způsobem a splní svůj účel na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 týdne na otázku 8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

5. Účastnil/a jste se v posledních 10-ti letech pracovního pohovoru při obsazování volného místa?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl/a jsem vybrán/a na otázku 18. Pokud jste nebyl vybrán, byla Vám poskytnuta zpětná vazba, proč jste nebyl/a vybrán/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 4. Pokud by Vás oslovila atraktivní nabídka práce, reagoval/a byste na ni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Domníváte se, že jste při výběrovém řízení byl/a diskriminován/a, např. z důvodu věku (nízkého, vysokého), pohlaví, rodinného stavu, rasy, příslušnosti k etniku nebo národnosti, náboženskému vyznání nebo světovému názoru, zdravotnímu postižení.

6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

 • odpověď nabídky od Úřadu práce:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
 • odpověď poptávám se kamarádů a známých:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes personální agentury na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
 • odpověď procházím nabídky na pracovních serverech na Internetu:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama oslovuji firmy, u kterých bych rád/a pracoval/a na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou jsou zpracovány standardním způsobem a splní svůj účel na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi poptávám se kamarádů a známých na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím karierní stránky firem, u kterých bych chtěl pracovat na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídky od Úřadu práce na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 týdne na otázku 8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes personální agentury na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

 • odpověď Ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím karierní stránky firem, u kterých bych chtěl pracovat na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přes personální agentury na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sám/sama oslovuji firmy, u kterých bych rád/a pracoval/a na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Většinou jsou zpracovány standardním způsobem a splní svůj účel na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 1 týdne na otázku 8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi procházím nabídky na pracovních serverech na Internetu na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poptávám se kamarádů a známých na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídky od Úřadu práce na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

12. Musel/a jste v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa absolvovat nějaké testy (např. testy na prověření odbornosti, testy IQ, psychologické testy, testy osobnosti)?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?

14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?

 • odpověď ne:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?

18. Pokud jste nebyl vybrán, byla Vám poskytnuta zpětná vazba, proč jste nebyl/a vybrán/a?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hodnotím je jako podprůměrné. Postrádají některé podstatné údaje na otázku 7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajímali se hlavně o mou představu výše mzdy a ne o odbornost. na otázku 10. Jak byste ten pracovní pohovor (nebo většinu více absolvovaných pohovorů) charakterizoval/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už tak stresující situaci ještě zhoršovali, byli nepříjemní. na otázku 10. Jak byste ten pracovní pohovor (nebo většinu více absolvovaných pohovorů) charakterizoval/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtu inzeráty v novinách a časopisech na otázku 6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?

2. Uvažujete o změně?

3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?

4. Pokud by Vás oslovila atraktivní nabídka práce, reagoval/a byste na ni?

5. Účastnil/a jste se v posledních 10-ti letech pracovního pohovoru při obsazování volného místa?

6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?

8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?

9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

10. Jak byste ten pracovní pohovor (nebo většinu více absolvovaných pohovorů) charakterizoval/a?

11. Byly vám při pohovoru pokládány otázky, týkající se vašeho věku, rodinného stavu, počtu dětí a péče o ně, sexuální orientace, náboženského vyznání, etnického původu nebo národnosti?

12. Musel/a jste v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa absolvovat nějaké testy (např. testy na prověření odbornosti, testy IQ, psychologické testy, testy osobnosti)?

13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?

14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?

15. Byl jste požádán o reference z předchozích zaměstnání nebo sdělení kontaktní osoby, u které je možné si vaše reference ověřit?

16. Domníváte se, že jste při výběrovém řízení byl/a diskriminován/a, např. z důvodu věku (nízkého, vysokého), pohlaví, rodinného stavu, rasy, příslušnosti k etniku nebo národnosti, náboženskému vyznání nebo světovému názoru, zdravotnímu postižení.

17. Zástupce firmy nebo zprostředkovatele (např. personální agentury), který s Vámi komunikoval, dodržuje sliby a termíny?

18. Pokud jste nebyl vybrán, byla Vám poskytnuta zpětná vazba, proč jste nebyl/a vybrán/a?

19. Jste:

20. Kolik je Vám let?

21. Do jaké kategorie byste se zařadil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojen/a ve svém současném zaměstnání?

2. Uvažujete o změně?

3. Hledáte si aktivně nové zaměstnání?

4. Pokud by Vás oslovila atraktivní nabídka práce, reagoval/a byste na ni?

5. Účastnil/a jste se v posledních 10-ti letech pracovního pohovoru při obsazování volného místa?

6. Jakým způsobem nové zaměstnání hledáte?

7. Jak byste charakterizoval pracovní nabídky firem, se kterými se setkáváte ve svém oboru?

8. Pokud odpovíte na nabídku práce, za jak dlouho na ni většinou obdržíte první reakci?

9. Zúčastnil/a jste se nějakého pracovního pohovoru?

10. Jak byste ten pracovní pohovor (nebo většinu více absolvovaných pohovorů) charakterizoval/a?

11. Byly vám při pohovoru pokládány otázky, týkající se vašeho věku, rodinného stavu, počtu dětí a péče o ně, sexuální orientace, náboženského vyznání, etnického původu nebo národnosti?

12. Musel/a jste v rámci výběrového řízení na obsazení pracovního místa absolvovat nějaké testy (např. testy na prověření odbornosti, testy IQ, psychologické testy, testy osobnosti)?

13. Byl/a jste s výsledkem absolvovaných testů seznámen/a?

14. Byly s Vámi výsledky testů probrány a doplněny dalšími otázkami k objasnění některých položek?

15. Byl jste požádán o reference z předchozích zaměstnání nebo sdělení kontaktní osoby, u které je možné si vaše reference ověřit?

16. Domníváte se, že jste při výběrovém řízení byl/a diskriminován/a, např. z důvodu věku (nízkého, vysokého), pohlaví, rodinného stavu, rasy, příslušnosti k etniku nebo národnosti, náboženskému vyznání nebo světovému názoru, zdravotnímu postižení.

17. Zástupce firmy nebo zprostředkovatele (např. personální agentury), který s Vámi komunikoval, dodržuje sliby a termíny?

18. Pokud jste nebyl vybrán, byla Vám poskytnuta zpětná vazba, proč jste nebyl/a vybrán/a?

19. Jste:

20. Kolik je Vám let?

21. Do jaké kategorie byste se zařadil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychlíková, M.Hledali jste někdy zaměstnání? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hledali-jste-nekdy-zamestnan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.