Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hledání potenciálního zákazníka pro produkt billboard

Hledání potenciálního zákazníka pro produkt billboard

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pavlíková
Šetření:21. 01. 2013 - 26. 01. 2013
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentka 3. ročníku bakalářského studia, oboru Aplikace matematiky v ekonomii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzitě v Ostravě. Jedná se o typ dotazníku Business-to-business, který se zaměřuje na hledání potenciálního zákazníka mezi firmy. Obracím se na Vás s žádosti o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který bude sloužit k analýze potenciálního zákazníka pro produkt billboard. Pokud nebude řečeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchod, dražby, pronájmy (např. maloobchod)718,92 %18,92 %  
Služby obchodní (např. reklamní činnost, administrativní správa)513,51 %13,51 %  
Zábava, sport, cestování, životní styl410,81 %10,81 %  
Informační technologie38,11 %8,11 %  
Dřevozpracující činnost38,11 %8,11 %  
Zdravotnictví, záchranářství38,11 %8,11 %  
Pohostinství a ubytování38,11 %8,11 %  
Stavebnictví a řemesla25,41 %5,41 %  
Elektřina, teplo, plyn, voda, odpady25,41 %5,41 %  
Potravinářství25,41 %5,41 %  
politická strana12,7 %2,7 %  
Nemovitosti12,7 %2,7 %  
Doprava, dopravní prostředky, poštovní a kurýrní služby12,7 %2,7 %  
Služby osobní (např. kadeřnictví)12,7 %2,7 %  
Zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybářství12,7 %2,7 %  

Graf

2. Jakou formu reklamy pro svůj výrobek či službu byste zvolil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2362,16 %62,16 %  
Letáky, brožury, plakáty, billboardy2156,76 %56,76 %  
Noviny924,32 %24,32 %  
Rádio513,51 %13,51 %  
Televize410,81 %10,81 %  

Graf

3. Slyšel(a) jste někdy o billboardu? Pokud ne, přejděte k otázce č. 8. Pokud ano, pokračujte prosím ve vyplňování otázkou č. 4

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3286,49 %86,49 %  
Ne513,51 %13,51 %  

Graf

4. Jaké místo považujete za nejvhodnější pro umístění billboardu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centrum města2165,63 %56,76 %  
Mimo město515,63 %13,51 %  
Vesnice412,5 %10,81 %  
NIKDE. Nepovažuji tuto reklamu za vhodnou.13,13 %2,7 %  
Dálnice13,13 %2,7 %  

Graf

5. Jaký typ a rozměr billboardu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Euro billboard 5,1 x 2,4 m1546,88 %40,54 %  
Citylight 1,18 x 1,75 m (s podsvícením)412,5 %10,81 %  
Eurobacklight 5,1 x 2,4 m (s podsvícením)39,38 %8,11 %  
Mostní panely 1,25 x 3 – 21 m26,25 %5,41 %  
Backlight 9,6 x 3,6 m (s podsvícením)26,25 %5,41 %  
Nevím26,25 %5,41 %  
Nepreferuji tuto formu reklamy. 13,13 %2,7 %  
to přeci záleží na umístění...13,13 %2,7 %  
Bigboard 9,6 x 3,6 m13,13 %2,7 %  
nejsem si jistá13,13 %2,7 %  

Graf

6. Jakou dobu pro vyvěšení billboardu si představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc1443,75 %37,84 %  
6 měsíců1443,75 %37,84 %  
12 měsíců26,25 %5,41 %  
013,13 %2,7 %  
3 měsíce13,13 %2,7 %  

Graf

7. Kolik jste ochotni zaplatit za měsíční vyvěs billboardu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 8 000 Kč1546,88 %40,54 %  
8 000 Kč - 9 000 Kč721,88 %18,92 %  
9 001 Kč - 10 000 Kč515,63 %13,51 %  
10 001 Kč - 11 000 Kč26,25 %5,41 %  
11 000 a více Kč13,13 %2,7 %  
Ani zadarmo. 13,13 %2,7 %  
Nevím13,13 %2,7 %  

Graf

8. Jak velký je Váš podnik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mikropodnik (počet zaměstnanců je menší než 10 osob, roční obrat je menší než 2 miliony EUR)2567,57 %67,57 %  
Malý podnik (počet zaměstnanců je menší než 50 osob, roční obrat je menší než 10 miliony EUR)1027,03 %27,03 %  
Střední podnik (počet zaměstnanců je menší než 250 osob, roční obrat je menší než 50 miliony EUR)25,41 %5,41 %  

Graf

9. Další připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Billboardy jsou pasé. Vytáhněte hlavu z p*dele a věnujte se moderním formám reklamy.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (83,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlíková, T.Hledání potenciálního zákazníka pro produkt billboard (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hledani-potencialniho-zakazn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.