Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hlídání dětí

Hlídání dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Běčáková
Šetření:22. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondeni,

prosím o vyplnění následujících údajů týkajících se Vašeho názoru a zkušeností s hlídáním dětí. Dotazník slouží pro účely mé maturitní práce na střední škole podnikatelské ve Frýdku-Místku.

 

Předem Vám děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10998,2 %98,2 %  
muž21,8 %1,8 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let6659,46 %59,46 %  
30-40 let2623,42 %23,42 %  
méně než 20 let1210,81 %10,81 %  
40 let a více76,31 %6,31 %  

Graf

3. Jaký je Vás nynější rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ný6255,86 %55,86 %  
vdaná/ženatý4439,64 %39,64 %  
rozvedená/ný43,6 %3,6 %  
vdova/vdovec10,9 %0,9 %  

Graf

4. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5751,35 %51,35 %  
ne5448,65 %48,65 %  

Graf

5. Pokud ano, kolik?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13357,89 %29,73 %  
2-32340,35 %20,72 %  
4 až více11,75 %0,9 %  

Graf

6. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město7668,47 %68,47 %  
vesnice3531,53 %31,53 %  

Graf

7. Slyšel/a jste někdy o hlídání dětí v prostředí domova, popřípadě o agentuře, která poskytuje tyto služby či služby podobného charakteru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10291,89 %91,89 %  
ne98,11 %8,11 %  

Graf

8. Využila byste hlídání Vašich dětí v domácím prostředí (popřípadě vyzvedávání Vašich dětí ze škol či doprovod do školy, aktivní využití času s dětmi apod...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6558,56 %58,56 %  
ne4641,44 %41,44 %  

Graf

9. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této služby nevyužil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v současné době to nepotřebuji3160,78 %27,93 %  
nedostatek důvěry k cizím osobám poskytujícím dané služby3058,82 %27,03 %  
nedostatek financí1325,49 %11,71 %  
s žádnou agenturou poskytující tyto služby jsem se doposud nesetkala47,84 %3,6 %  
v místě není11,96 %0,9 %  
služba u nás nedostupná11,96 %0,9 %  
na hlídání dětí jsem měla babičky, kamarádky (já jsem jim také hlídala), bráchu a i dědečky.11,96 %0,9 %  
nic11,96 %0,9 %  

Graf

10. Využila jste někdy výše uvedených služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10695,5 %95,5 %  
ano54,5 %4,5 %  

Graf

11. Kolik byste byl/a ochotný/a maximálně investovat do této služby (za hodinu) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 Kč5145,95 %45,95 %  
100 – 150 Kč3430,63 %30,63 %  
150 -200 Kč1917,12 %17,12 %  
200 – 300 Kč54,5 %4,5 %  
300 a víc21,8 %1,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký je Vás nynější rodinný stav?

 • odpověď svobodná/ný:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie spadáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Máte děti?

4. Máte děti?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 5. Pokud ano, kolik?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 5. Pokud ano, kolik?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-40 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie spadáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdaná/ženatý na otázku 3. Jaký je Vás nynější rodinný stav?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

8. Využila byste hlídání Vašich dětí v domácím prostředí (popřípadě vyzvedávání Vašich dětí ze škol či doprovod do školy, aktivní využití času s dětmi apod...)?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek důvěry k cizím osobám poskytujícím dané služby na otázku 9. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této služby nevyužil/a?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatek financí na otázku 9. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této služby nevyužil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaký je Vás nynější rodinný stav?

4. Máte děti?

5. Pokud ano, kolik?

6. Kde žijete?

7. Slyšel/a jste někdy o hlídání dětí v prostředí domova, popřípadě o agentuře, která poskytuje tyto služby či služby podobného charakteru?

8. Využila byste hlídání Vašich dětí v domácím prostředí (popřípadě vyzvedávání Vašich dětí ze škol či doprovod do školy, aktivní využití času s dětmi apod...)?

9. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této služby nevyužil/a?

10. Využila jste někdy výše uvedených služeb?

11. Kolik byste byl/a ochotný/a maximálně investovat do této služby (za hodinu) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaký je Vás nynější rodinný stav?

4. Máte děti?

5. Pokud ano, kolik?

6. Kde žijete?

7. Slyšel/a jste někdy o hlídání dětí v prostředí domova, popřípadě o agentuře, která poskytuje tyto služby či služby podobného charakteru?

8. Využila byste hlídání Vašich dětí v domácím prostředí (popřípadě vyzvedávání Vašich dětí ze škol či doprovod do školy, aktivní využití času s dětmi apod...)?

9. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této služby nevyužil/a?

10. Využila jste někdy výše uvedených služeb?

11. Kolik byste byl/a ochotný/a maximálně investovat do této služby (za hodinu) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Běčáková, J.Hlídání dětí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hlidani-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.