Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hmotná motivace

Hmotná motivace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Vágner
Šetření:05. 11. 2012 - 08. 11. 2012
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na téma hmotná motivace zaměstnanců. Dotazník je určen především pro zaměstnance, ale vyplnit jej mohou i brigádníci nebo pracovníci na dohodu. Dotazník byl stvořen za účelem manažerského projektu. Našim předpokladem je, že zaměstnanci v ČR s nižším až středním příjmem nejsou dostatečně hmotně motivováni ze strany svých zaměstnavatelů. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4860,76 %60,76 %  
Muž3139,24 %39,24 %  

Graf

2. Jaké je nejvyšší Vaše dosažené vzdělaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4556,96 %56,96 %  
Vysokoškolské2329,11 %29,11 %  
Středoškolské bez maturity911,39 %11,39 %  
Základní22,53 %2,53 %  

Graf

3. Na jaký typ pracovního úvazku jste zaměstnán(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HPP4253,16 %53,16 %  
Brigádník1822,78 %22,78 %  
Dohodář1417,72 %17,72 %  
Poloviční úvazek56,33 %6,33 %  

Graf

4. Je pro Vás důležitá výše platu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7797,47 %97,47 %  
Ne22,53 %2,53 %  

Graf

5. Dostáváte ke mzdě od zaměstnavatele pravidelné měsíční finanční bonusy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6177,22 %77,22 %  
Ano1822,78 %22,78 %  

Graf

6. Jaká je výše platu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 15000 Kč3949,37 %49,37 %  
15000 – 25000 Kč2734,18 %34,18 %  
25000 – 50000 Kč1012,66 %12,66 %  
nad 50000 Kč33,8 %3,8 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s motivačním programem ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2531,65 %31,65 %  
Ne2329,11 %29,11 %  
Spíše ano2227,85 %27,85 %  
Ano911,39 %11,39 %  

Graf

8. Zvyšuje podle Vás motivace Váš pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4151,9 %51,9 %  
Spíše ano2734,18 %34,18 %  
Spíše ne67,59 %7,59 %  
Ne56,33 %6,33 %  

Graf

9. Máte pocit, že jste od svého přímého nadřízeného dostatečně motivováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2632,91 %32,91 %  
Spíše ano2430,38 %30,38 %  
Ne2126,58 %26,58 %  
Ano810,13 %10,13 %  

Graf

10. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5670,89 %70,89 %  
Ne2329,11 %29,11 %  

Graf

11. Pokud ano, jaké by Vás nejvíce motivovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prémie5367,09 %67,09 %  
13. a 14. plat4962,03 %62,03 %  
Stravenky3645,57 %45,57 %  
Penzijní připojištění a životní připojištění2835,44 %35,44 %  
Služební telefon2632,91 %32,91 %  
Služební automobil2531,65 %31,65 %  
Dny placeného volna v případě nemoci2227,85 %27,85 %  
Účast na akcích pořádaných podnikem (sportovní hry, vánoční večírek atd.)1518,99 %18,99 %  
více dovolené11,27 %1,27 %  
nemotivují11,27 %1,27 %  
jídlo a pití11,27 %1,27 %  
zaškrtl jsem ne11,27 %1,27 %  

Graf

12. Systém odměn na Vašem pracovišti považujete za?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně spravedlivý4556,96 %56,96 %  
Spíše nespravedlivý1721,52 %21,52 %  
Nespravedlivý1417,72 %17,72 %  
Velmi spravedlivý33,8 %3,8 %  

Graf

13. Systém zaměstnaneckých výhod na Vašem pracovišti považujete za?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně uspokojivý3645,57 %45,57 %  
Spíše neuspokojivý1924,05 %24,05 %  
Neuspokojivý1822,78 %22,78 %  
Velmi uspokojivý67,59 %7,59 %  

Graf

14. Kolik procent zaměstnanců podle Vás dostává pracovní benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40%2430,38 %30,38 %  
0-20%2126,58 %26,58 %  
41-60%1518,99 %18,99 %  
81-100%1316,46 %16,46 %  
61-80%67,59 %7,59 %  

Graf

15. Jaké jsou podle Vás nejčastěji udělované benefity v jiných firmách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky3645,57 %45,57 %  
Prémie1620,25 %20,25 %  
Služební telefón1012,66 %12,66 %  
Penzijní připojištění a životní připojištění78,86 %8,86 %  
13. a 14. plat45,06 %5,06 %  
Účast na akcích pořádaných podnikem (sportovní hry, vánoční večírek atd.)45,06 %5,06 %  
Dny placeného volna v případě nemoci11,27 %1,27 %  
Služební automibil11,27 %1,27 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsou lidé v jiných firmách dostatečně motivováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3848,1 %48,1 %  
Spíše ano3139,24 %39,24 %  
Ne911,39 %11,39 %  
Ano11,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Na jaký typ pracovního úvazku jste zaměstnán(a)?

  • odpověď HPP:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 81-100% na otázku 14. Kolik procent zaměstnanců podle Vás dostává pracovní benefity?

6. Jaká je výše platu?

  • odpověď do 15000 Kč:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brigádník na otázku 3. Na jaký typ pracovního úvazku jste zaměstnán(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Jaké je nejvyšší Vaše dosažené vzdělaní?

3. Na jaký typ pracovního úvazku jste zaměstnán(a)?

4. Je pro Vás důležitá výše platu?

5. Dostáváte ke mzdě od zaměstnavatele pravidelné měsíční finanční bonusy?

6. Jaká je výše platu?

7. Jste spokojen/a s motivačním programem ve Vaší firmě?

8. Zvyšuje podle Vás motivace Váš pracovní výkon?

9. Máte pocit, že jste od svého přímého nadřízeného dostatečně motivováni?

10. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity?

11. Pokud ano, jaké by Vás nejvíce motivovali?

12. Systém odměn na Vašem pracovišti považujete za?

13. Systém zaměstnaneckých výhod na Vašem pracovišti považujete za?

14. Kolik procent zaměstnanců podle Vás dostává pracovní benefity?

15. Jaké jsou podle Vás nejčastěji udělované benefity v jiných firmách?

16. Myslíte si, že jsou lidé v jiných firmách dostatečně motivováni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Jaké je nejvyšší Vaše dosažené vzdělaní?

3. Na jaký typ pracovního úvazku jste zaměstnán(a)?

4. Je pro Vás důležitá výše platu?

5. Dostáváte ke mzdě od zaměstnavatele pravidelné měsíční finanční bonusy?

6. Jaká je výše platu?

7. Jste spokojen/a s motivačním programem ve Vaší firmě?

8. Zvyšuje podle Vás motivace Váš pracovní výkon?

9. Máte pocit, že jste od svého přímého nadřízeného dostatečně motivováni?

10. Motivují Vás v práci zaměstnanecké benefity?

11. Pokud ano, jaké by Vás nejvíce motivovali?

12. Systém odměn na Vašem pracovišti považujete za?

13. Systém zaměstnaneckých výhod na Vašem pracovišti považujete za?

14. Kolik procent zaměstnanců podle Vás dostává pracovní benefity?

15. Jaké jsou podle Vás nejčastěji udělované benefity v jiných firmách?

16. Myslíte si, že jsou lidé v jiných firmách dostatečně motivováni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vágner, O.Hmotná motivace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hmotna-motivace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.