Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení činnosti Městské (Obecní) policie

Hodnocení činnosti Městské (Obecní) policie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Heringová
Šetření:05. 07. 2011 - 04. 08. 2011
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník si klade za cíl získat informace o vnímání činnosti Městské (Obecní) policie. Předem děkuji všem za jeho vyplnění!

:-D

Odpovědi respondentů

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5186,44 %86,44 %  
ne813,56 %13,56 %  

Graf

2. Jak vnímáte pravomoce Obecní (Městské) policie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou dostatečné2542,37 %42,37 %  
jsou nepřiměřeně rozsáhlé2542,37 %42,37 %  
jsou nedostatečné915,25 %15,25 %  

Graf

3. Jaká je Vaše spokojenost s činností Obecní (Městské) policie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný2237,29 %37,29 %  
dobrý1423,73 %23,73 %  
nedostatečný1220,34 %20,34 %  
chvalitebný1016,95 %16,95 %  
výborný11,69 %1,69 %  

Graf

4. Jaká je Vaše důvěra v Obecní (Městskou) policii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi nízká - nevěřím ji2237,29 %37,29 %  
Mám určité pochybnosti2135,59 %35,59 %  
Věřím ji813,56 %13,56 %  
Nedovedu posoudit813,56 %13,56 %  

Graf

5. Jak vnímáte celkový vzhled a vystupování strážníků Obecní (Městské) policie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2542,37 %42,37 %  
chvalitebný1322,03 %22,03 %  
dostatečný1118,64 %18,64 %  
nedostatečný915,25 %15,25 %  
výborný11,69 %1,69 %  

Graf

6. Obrátil byste se v případě potřeby raději na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příslušníka policie ČR5593,22 %93,22 %  
strážníka Obecní (Městské) policie46,78 %6,78 %  

Graf

7. Činnost Obecní (Městské) policie hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bohužel již existující, hledající si stále své místo v zajišťování pořádku a bezpečnosti ve městě1830,51 %30,51 %  
Doplňující vhodně činnost Policie ČR1830,51 %30,51 %  
Zbytečnou1322,03 %22,03 %  
Pozitivní711,86 %11,86 %  
Velmi přínosnou a pro pořádek a bezpečnost ve městě důležitou35,08 %5,08 %  

Graf

8. Práce strážníka by se měla dle Vás soustředit především na?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Pochůzkovou činnost2.0851.637
Dohled na veřejný pořádek a bezpečnost2.1021.447
Zajištění bezpečnosti v dopravě ( u škol a pod.)3.2541.274
Dohled na čistotu v městě3.8981.922
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a prevence4.781.121
Dohled na silniční provoz (měření rychlosti, parkování a pod.)4.8812.376

Graf

9. Těžiště činnosti strážníka Obecní (Městské) policie se dle Vás soustředí především na:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Pochůzkovou činnost3.0512.523
Dohled na veřejný pořádek a bezpečnost31.695
Zajištění bezpečnosti v dopravě ( u škol a pod.)2.6441.212
Dohled na čistotu v městě4.5761.532
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a prevence4.9661.897
Dohled na silniční provoz (měření rychlosti, parkování a pod.)2.7633.605

Graf

10. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4576,27 %76,27 %  
ne1423,73 %23,73 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3152,54 %52,54 %  
žena2847,46 %47,46 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252135,59 %35,59 %  
36-451525,42 %25,42 %  
26-351322,03 %22,03 %  
46-55610,17 %10,17 %  
56-6523,39 %3,39 %  
-1823,39 %3,39 %  

Graf

13. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2745,76 %45,76 %  
vysokoškolské2237,29 %37,29 %  
vyučen46,78 %6,78 %  
vyšší odborné46,78 %6,78 %  
základní23,39 %3,39 %  

Graf

14. Bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec nad 100.000 obyvatel2745,76 %45,76 %  
obec od 5.001 do 50.000 obyvatel1728,81 %28,81 %  
obec do 5.000 obyvatel1118,64 %18,64 %  
obec od 50.001 do 100.000 46,78 %6,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak vnímáte pravomoce Obecní (Městské) policie?

  • odpověď jsou nepřiměřeně rozsáhlé:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zbytečnou na otázku 7. Činnost Obecní (Městské) policie hodnotíte jako:

4. Jaká je Vaše důvěra v Obecní (Městskou) policii?

  • odpověď Velmi nízká - nevěřím ji:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 3. Jaká je Vaše spokojenost s činností Obecní (Městské) policie?

9. Těžiště činnosti strážníka Obecní (Městské) policie se dle Vás soustředí především na:

  • odpověď Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a prevence=6:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohled na čistotu v městě=5 na otázku 9. Těžiště činnosti strážníka Obecní (Městské) policie se dle Vás soustředí především na:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

2. Jak vnímáte pravomoce Obecní (Městské) policie?

3. Jaká je Vaše spokojenost s činností Obecní (Městské) policie?

4. Jaká je Vaše důvěra v Obecní (Městskou) policii?

5. Jak vnímáte celkový vzhled a vystupování strážníků Obecní (Městské) policie?

6. Obrátil byste se v případě potřeby raději na:

7. Činnost Obecní (Městské) policie hodnotíte jako:

8. Práce strážníka by se měla dle Vás soustředit především na?

9. Těžiště činnosti strážníka Obecní (Městské) policie se dle Vás soustředí především na:

10. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Vzdělání:

14. Bydlíte

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Působí ve Vaší obci / městě Obecní (Městská) policie?

2. Jak vnímáte pravomoce Obecní (Městské) policie?

3. Jaká je Vaše spokojenost s činností Obecní (Městské) policie?

4. Jaká je Vaše důvěra v Obecní (Městskou) policii?

5. Jak vnímáte celkový vzhled a vystupování strážníků Obecní (Městské) policie?

6. Obrátil byste se v případě potřeby raději na:

7. Činnost Obecní (Městské) policie hodnotíte jako:

8. Práce strážníka by se měla dle Vás soustředit především na?

9. Těžiště činnosti strážníka Obecní (Městské) policie se dle Vás soustředí především na:

10. Dovedete si představit, že by Obecní (Městská) policie vůbec neexistovala?

11. Pohlaví:

12. Věk:

13. Vzdělání:

14. Bydlíte

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Heringová, J.Hodnocení činnosti Městské (Obecní) policie (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-cinnosti-mestske-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.