Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení dojíždění do školy/zaměstnání.

Hodnocení dojíždění do školy/zaměstnání.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Čermák
Šetření:10. 05. 2015 - 13. 05. 2015
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je podkladem k analýze faktorů ovlivňujících dojíždění do škol a zaměstnání. 

Cílovou skupinou jsou dojíždějící osobním automobilem a veřejnou hromadnou dopravou v Jihomoravském kraji.

Účelem je zjistit Vaši spokojenost se základními ukazately Vámi zvoleného druhu dopravy a zároveň ohodnocení důležitosti jednotlivých parametrů. 

Děkuji moc za Váš čas a ochotu.

Michal Čermák

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7054,69 %54,69 %  
muž5845,31 %45,31 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-405442,19 %42,19 %  
16-264031,25 %31,25 %  
41 a více2922,66 %22,66 %  
6-1553,91 %3,91 %  

Graf

3. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský9171,09 %71,09 %  
Moravskoslezský107,81 %7,81 %  
Středočeský64,69 %4,69 %  
Kraj Vysočina43,13 %3,13 %  
Praha43,13 %3,13 %  
Zlínský32,34 %2,34 %  
Plzeňský21,56 %1,56 %  
Pardubický21,56 %1,56 %  
Karlovarský21,56 %1,56 %  
Ústecký10,78 %0,78 %  
Královéhradecký10,78 %0,78 %  
Jihočeský10,78 %0,78 %  
Olomoucký10,78 %0,78 %  

Graf

4. Cíl dojíždění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání9271,88 %71,88 %  
škola3628,13 %28,13 %  

Graf

5. Frekvence dojíždění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý pracovní den9171,09 %71,09 %  
méně3728,91 %28,91 %  

Graf

6. Vlastníte osobní automobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7256,25 %56,25 %  
ne5643,75 %43,75 %  

Graf

7. Jaký dopravní prostředek využíváte pro dojíždění do školy/zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejnou hromadnou dopravu8969,53 %69,53 %  
osobní automobil2821,88 %21,88 %  
jiný118,59 %8,59 %  

Graf

8. Jaký dopravní prostředek je pro vás časově nejrychlejší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní automobil8062,5 %62,5 %  
veřejnou hromadnou dopravu4535,16 %35,16 %  
jiný32,34 %2,34 %  

Graf

9. Průměrná délka dojíždění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 min5442,19 %42,19 %  
30 - 60 min5139,84 %39,84 %  
více jak 60 min2317,97 %17,97 %  

Graf

10. Jak byste oznámkoval úroveň veřejné dopravy ve vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný5240,63 %40,63 %  
dobrý2821,88 %21,88 %  
výborný2821,88 %21,88 %  
dostatečný1511,72 %11,72 %  
nedostatečný53,91 %3,91 %  

Graf

11. Jak jste SPOKOJENI s uvedeným znakem Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nespokojen, 3= průměr, 5= zcela spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena3.4451.231
Čas dopravy (rychlost)3.6721.205
Spolehlivost (dodržení času dopravy)3.6021.349
Čekací doba (přestupní terminál, kongesce)3.571.511
Frekvence spojů3.7031.677
Bezpečnost3.9531.357
Komfort3.2421.324
Čistota3.4921.281
Vzdálenost zastávky (parkoviště)3.8441.382
Ekologie dopravy3.751.297

Graf

12. Jak jsou pro Vás DŮLEŽITÉ jednotlivé znaky Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nedůležitý, 3= průměr, 5= zcela důležitý)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena4.1411.058
Čas dopravy (rychlost)4.3281.314
Spolehlivost (dodržení času dopravy)4.3831.158
Čekací doba (přestupní terminál, kongesce)3.9841.234
Frekvence spojů3.8281.517
Bezpečnost4.3520.931
Komfort3.3670.998
Čistota3.6481.009
Vzdálenost zastávky (parkoviště)3.6561.226
Ekologie dopravy2.9451.114

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

  • odpověď muž:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný na otázku 7. Jaký dopravní prostředek využíváte pro dojíždění do školy/zaměstnání?

8. Jaký dopravní prostředek je pro vás časově nejrychlejší?

  • odpověď osobní automobil:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatečný na otázku 10. Jak byste oznámkoval úroveň veřejné dopravy ve vašem bydlišti?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobní automobil na otázku 7. Jaký dopravní prostředek využíváte pro dojíždění do školy/zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kraj:

4. Cíl dojíždění:

5. Frekvence dojíždění:

6. Vlastníte osobní automobil?

7. Jaký dopravní prostředek využíváte pro dojíždění do školy/zaměstnání?

8. Jaký dopravní prostředek je pro vás časově nejrychlejší?

9. Průměrná délka dojíždění:

10. Jak byste oznámkoval úroveň veřejné dopravy ve vašem bydlišti?

11. Jak jste SPOKOJENI s uvedeným znakem Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nespokojen, 3= průměr, 5= zcela spokojen)

12. Jak jsou pro Vás DŮLEŽITÉ jednotlivé znaky Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nedůležitý, 3= průměr, 5= zcela důležitý)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kraj:

4. Cíl dojíždění:

5. Frekvence dojíždění:

6. Vlastníte osobní automobil?

7. Jaký dopravní prostředek využíváte pro dojíždění do školy/zaměstnání?

8. Jaký dopravní prostředek je pro vás časově nejrychlejší?

9. Průměrná délka dojíždění:

10. Jak byste oznámkoval úroveň veřejné dopravy ve vašem bydlišti?

11. Jak jste SPOKOJENI s uvedeným znakem Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nespokojen, 3= průměr, 5= zcela spokojen)

12. Jak jsou pro Vás DŮLEŽITÉ jednotlivé znaky Vašeho způsobu dopravy? (1= zcela nedůležitý, 3= průměr, 5= zcela důležitý)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čermák, M.Hodnocení dojíždění do školy/zaměstnání. (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hodnoceni-dojizdeni-do-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.