Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení kavárny PAOLO Caffè

Hodnocení kavárny PAOLO Caffè

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Škarabelová
Šetření:27. 10. 2015 - 25. 11. 2015
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):14 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku,jehož cílem je zjistit spokojenost se službami kavárny PAOLO Caffè. Získané informace jsou anonymní a budou využity při zpracování diplomové práce a zlepšení služeb kavárny. Dotazník Vám zabere 3 - 5 minut.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát za měsíc průměrně navštěvujete kavárny?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1240 %40 %  
0.05120 %20 %  
4120 %20 %  
5120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:0.05
Maximum:5
Variační rozpětí:4.95
Rozptyl:4.65
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:1
Modus:1

Graf

2. Jaká je Vaše průměrná útrata za jednu návštěvu kavárny?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150360 %60 %  
100120 %20 %  
40120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:118
Minimum:40
Maximum:150
Variační rozpětí:110
Rozptyl:2370
Směrodatná odchylka:48.68
Medián:150
Modus:150

Graf

3. Jak často si v kavárně kupujete následující položky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jak důležité jsou pro Vás následující faktory při návštěvě kavárny?

1 - nejméně důležité; 10 - nejvíce důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Je pro Vás důležité, zda je kavárna kuřácká či nekuřácká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, preferuji nekuřácké kavárny360 %60 %  
Ne240 %40 %  

Graf

6. Slyšeli jste někdy o kavárně PAOLO Caffe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %60 %  
Ano240 %40 %  

Graf

7. Navštívili jste někdy kavárnu PAOLO Caffe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 11, Ano, pouze jednouotázka č. 9, Ano, vícekrátotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne150 %20 %  
Ano, vícekrát150 %20 %  

Graf

8. Kolikrát jste přibližně kavárnu PAOLO Caffe navštívili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31100 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Jak jste byli spokojeni s následujícími faktory při návštěvě kavárny PAOLO Caffe?

1 - velmi nespokojen; 10 - velmi spokojen

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Jaká je Vaše celková spokojenost se službami PAOLO Caffe?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71100 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:7
Maximum:7
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:7
Modus:7

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena360 %60 %  
Muž240 %40 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51120 %20 %  
33120 %20 %  
41120 %20 %  
20120 %20 %  
21120 %20 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:33.2
Minimum:20
Maximum:51
Variační rozpětí:31
Rozptyl:175.2
Směrodatná odchylka:13.24
Medián:33
Modus:51

Graf

13. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student360 %60 %  
Zaměstnanec360 %60 %  

Graf

14. Zde je prostor pro Vaše připomínky a návrhy na zlepšení služeb PAOLO Caffè.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (89,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škarabelová, A.Hodnocení kavárny PAOLO Caffè (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hodnoceni-kavarny-paolo-caff.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.