Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení reklamní kampaně společnosti Kofola a.s.

Hodnocení reklamní kampaně společnosti Kofola a.s.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Babka
Šetření:03. 03. 2014 - 16. 03. 2014
Počet respondentů:425
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

pokud čtete tento odstavec s největší pravděpodobností se chystáte zoodpovědět otázky mého dotazníku.

Dovolte mi, abych se na úvod představil. Mé jméno je David Babka, jsem studentem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci mé bakalářské práce bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se hodnocení reklamní kampaně společnosti Kofola a.s. 

Konkrétně se jedná o hodnocení videospotu "Když slova nestačí, pomůže láska", který prezentuje nealkoholický nápoj Kofola.

Videospot můžete zhlédnout na následujícím odkazu.

 

Prosím o uvádění pravdivých informací.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějakou reklamu na nealkoholický nápoj Kofola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano42098,82 %98,82 %  
Ne51,18 %1,18 %  

Graf

2. Viděl/a jste reklamní spot společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 3, Nevzpomínám siotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34381,67 %80,71 %  
Nevzpomínám si5914,05 %13,88 %  
Ne184,29 %4,24 %  

Graf

3. Poznáváte ukázku z reklamního spotu společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

Nápověda: Hlavní děj se odehrával na vlakovém nádraží.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4150,62 %9,65 %  
Ne4049,38 %9,41 %  

Graf

4. Kde jste tento spot viděl/a?

Můžete zvolit více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize35091,86 %82,35 %  
Internet11730,71 %27,53 %  
Kino20,52 %0,47 %  
Pustila jsem si odkaz v úvodu dotazníku, tam jsem tento spot viděla prvně.10,26 %0,24 %  
škola10,26 %0,24 %  

Graf

Na otázku č. 5 odpovídejte jen v případě, že v předchozí otázce jste vybral možnost "Internet".

5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.

Můžete zvolit více možností.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
placená reklama před jiným videem na serveru www.youtube.com7357,03 %17,18 %  
sociální sítě5744,53 %13,41 %  
samostatný spot na serverech sdílející videa2620,31 %6,12 %  
vyskakovací reklamní okno2418,75 %5,65 %  
webové stránky výrobce129,38 %2,82 %  
postranní bannery107,81 %2,35 %  

Graf

6. Seřaďte atributy, dle toho jak je v reklamě upřednostňujete.

U této otázky určete pořadí od (nejdůležitějšího po nejméně důležité).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
srozumitelnost obsahu2.7611.677
kvalitní produkt2.7531.797
známý produkt3.6371.815
originalita reklamy2.1322.125
zpracování reklamy (obsazení známých osobností)4.4821.555
časté opakování reklamy5.2371.554

Graf

7. Co Vás nejvíce v reklamním spotu „Když slova nestačí, pomůže láska“ zaujalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příběh (mladistvé, nerozvážné avšak originální a zamilované chování mladíka)21456,32 %50,35 %  
hlavní postavy (mladík spěchající za svou slečnou Terezou, slečna Tereza, spolucestující nahluchlá stařenka)10928,68 %25,65 %  
prostředí (zběsilá cesta na vlakové nádraží a prostředí na nástupišti)4411,58 %10,35 %  
produkt (nealkoholický nápoj Kofola)133,42 %3,06 %  

Graf

8. Tento reklamní spot od společnosti Kofola a.s. se mi zdá …

V každém řádku prosím vyberte vždy jedno číslo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
srozumitelný vs. nesrozumitelný1-2-3-4-5-6-72.1031.792
poutavý vs. nezajímavý1-2-3-4-5-6-71.8631.529
vhodný vs. nevhodný1-2-3-4-5-6-72.1421.406
originální vs. nenápaditý1-2-3-4-5-6-71.7131.42

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Předmět této reklamy pro mě byl …

V každém řádku prosím vyberte vždy jedno číslo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
známý vs. zcela nový1-2-3-4-5-6-722.437
zřejmý od první chvíle vs. nejasný1-2-3-4-5-6-73.3552.792

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Zpracování tohoto reklamního spotu je dle mého názoru …

V každém řádku prosím vyberte vždy jedno číslo.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
profesionální vs. amatérské1-2-3-4-5-6-72.1081.296

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Vzbudila ve Vás reklama potřebu vyhledat ji na internetu a zhlédnout jí opakovaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, reklamu jsem nehledal27873,16 %65,41 %  
Ano, ale nehledal jsem ji7118,68 %16,71 %  
Ano, reklamu jsem si pustil opakovaně318,16 %7,29 %  

Graf

12. Pro výše zmiňovaný reklamní spot „Když slova nestačí, pomůže láska“ohodnoťte prosím tyto kritéria.

Jednotlivá kritéria hodnoťte jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
srozumitelnost obsahu1.9680.978
zapamatovatelnost1.7660.853
originalita1.6160.9
zpracování reklamy1.9680.852
časté opakování reklamy2.7891.235

Graf

13. Která média si myslíte, že by v budoucnu měl výrobce Kofoly více využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize24664,74 %57,88 %  
reklama v prostředcích veřejné dopravy19551,32 %45,88 %  
videoreklamy na internetu16743,95 %39,29 %  
bannery na webových stránkách11530,26 %27,06 %  
tisk (noviny, časopisy, ...)9625,26 %22,59 %  
inzertní a plakátovací plochy8823,16 %20,71 %  
rozhlas5113,42 %12 %  

Graf

14. Zařaďte se prosím do příslušné věkové skupiny.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 26 let33679,06 %79,06 %  
27 až 35 let4711,06 %11,06 %  
36 až 45 let184,24 %4,24 %  
46 až 60 let122,82 %2,82 %  
0 až 18 let102,35 %2,35 %  
61 a více let20,47 %0,47 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena36084,71 %84,71 %  
Muž6515,29 %15,29 %  

Graf

16. Vyberte prosí svůj rodinný stav.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á38089,41 %89,41 %  
ženatý/vdaná358,24 %8,24 %  
rozvedený/á61,41 %1,41 %  
vdovec/vdova40,94 %0,94 %  

Graf

17. V současné době jste ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka31072,94 %72,94 %  
zaměstnanec/zaměstnankyně8219,29 %19,29 %  
podnikatel/podnikatelka153,53 %3,53 %  
osoba na rodičovské dovolené92,12 %2,12 %  
nezaměstnaný/á61,41 %1,41 %  
invalidní důchodce20,47 %0,47 %  
důchodce10,24 %0,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde jste tento spot viděl/a?

 • odpověď Internet:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi samostatný spot na serverech sdílející videa na otázku 5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyskakovací reklamní okno na otázku 5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.

6. Seřaďte atributy, dle toho jak je v reklamě upřednostňujete.

 • odpověď časté opakování reklamy=6:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpracování reklamy (obsazení známých osobností)=5 na otázku 6. Seřaďte atributy, dle toho jak je v reklamě upřednostňujete.

11. Vzbudila ve Vás reklama potřebu vyhledat ji na internetu a zhlédnout jí opakovaně?

 • odpověď Ne, reklamu jsem nehledal:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi srozumitelný [1-2-3-4-5-6-7] nesrozumitelný: 5 na otázku 8. Tento reklamní spot od společnosti Kofola a.s. se mi zdá …
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poutavý [1-2-3-4-5-6-7] nezajímavý: 4 na otázku 8. Tento reklamní spot od společnosti Kofola a.s. se mi zdá …
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zapamatovatelnost=4 na otázku 12. Pro výše zmiňovaný reklamní spot „Když slova nestačí, pomůže láska“ohodnoťte prosím tyto kritéria.

13. Která média si myslíte, že by v budoucnu měl výrobce Kofoly více využívat?

 • odpověď televize:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi webové stránky výrobce na otázku 5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějakou reklamu na nealkoholický nápoj Kofola?

2. Viděl/a jste reklamní spot společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

3. Poznáváte ukázku z reklamního spotu společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

4. Kde jste tento spot viděl/a?

5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.

6. Seřaďte atributy, dle toho jak je v reklamě upřednostňujete.

7. Co Vás nejvíce v reklamním spotu „Když slova nestačí, pomůže láska“ zaujalo?

8. Tento reklamní spot od společnosti Kofola a.s. se mi zdá …

9. Předmět této reklamy pro mě byl …

10. Zpracování tohoto reklamního spotu je dle mého názoru …

11. Vzbudila ve Vás reklama potřebu vyhledat ji na internetu a zhlédnout jí opakovaně?

12. Pro výše zmiňovaný reklamní spot „Když slova nestačí, pomůže láska“ohodnoťte prosím tyto kritéria.

13. Která média si myslíte, že by v budoucnu měl výrobce Kofoly více využívat?

14. Zařaďte se prosím do příslušné věkové skupiny.

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Vyberte prosí svůj rodinný stav.

17. V současné době jste ...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějakou reklamu na nealkoholický nápoj Kofola?

2. Viděl/a jste reklamní spot společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

3. Poznáváte ukázku z reklamního spotu společnosti Kofola a.s. „Když slova nestačí, pomůže láska“?

4. Kde jste tento spot viděl/a?

5. Specifikujte, kde na internetu jste tento reklamní spot viděl/a.

6. Seřaďte atributy, dle toho jak je v reklamě upřednostňujete.

7. Co Vás nejvíce v reklamním spotu „Když slova nestačí, pomůže láska“ zaujalo?

8. Tento reklamní spot od společnosti Kofola a.s. se mi zdá …

9. Předmět této reklamy pro mě byl …

10. Zpracování tohoto reklamního spotu je dle mého názoru …

11. Vzbudila ve Vás reklama potřebu vyhledat ji na internetu a zhlédnout jí opakovaně?

12. Pro výše zmiňovaný reklamní spot „Když slova nestačí, pomůže láska“ohodnoťte prosím tyto kritéria.

13. Která média si myslíte, že by v budoucnu měl výrobce Kofoly více využívat?

14. Zařaďte se prosím do příslušné věkové skupiny.

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Vyberte prosí svůj rodinný stav.

17. V současné době jste ...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Babka, D.Hodnocení reklamní kampaně společnosti Kofola a.s. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hodnoceni-kofola-2014.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.