Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení kultury ČZU

Hodnocení kultury ČZU

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Sedláčková
Šetření:22. 04. 2010 - 29. 04. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vyšší odborné školy sociální a pedagogické a v rámci předmětu Management zpracovávám seminární práci na téma Hodnocení kultury České zemědělské univerzity, proto prosím její studenty, rodiče studentů, učitelé a ostatní zaměstnance školy o vyplnění dotazníku. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte povědomí o cílech školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné povědomí o cílech, možnost účastnit se na plánování225 %25 %  
dobrá znalost cílů, účast na společném plánování225 %25 %  
žádné povědomí o cílech školy, neúčastním se plánování225 %25 %  
malá znalost cílů a malá účast na plánování225 %25 %  

Graf

2. Jakou máte důvěru ve vedení školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká důvěra ve vedení školy450 %50 %  
většina sboru věří ve vedení školy225 %25 %  
nedůvěra ve vedení školy112,5 %12,5 %  
průměrná či částečná důvěra ve vedení školy112,5 %12,5 %  

Graf

3. Jaký je podle Vás převládající styl řízení ve vztahu k lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedení obvykle k názorům pracovníků hodně přihlíží a využívá je i při rozhodování562,5 %62,5 %  
pracovníci mají vždy možnost se vyjádřit k důležitým otázkám, je velká snaha dosáhnout v zásadních věcech konsensu225 %25 %  
jsou omezené možnosti vyjádření se, názory jiných se berou v úvahu jen zřídka112,5 %12,5 %  

Graf

4. Jaký je režim školy a organizační struktura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře zaběhlý a dodržovaný režim, funkční struktura včetně delegování pravomocí337,5 %37,5 %  
dobrý režim školy s fungující organizační strukturou337,5 %37,5 %  
formální režim i struktura nejsou dodržovány, delegování nefunguje112,5 %12,5 %  
režim a struktura s některými problémy, klady i zápory112,5 %12,5 %  

Graf

5. Jaké je zaměření vedení na pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
škola je vysoce orientovaná na výkon, plnění úkol se velmi sleduje450 %50 %  
výsledkům a výkonnosti se věnuje náležitá pozornost337,5 %37,5 %  
výsledky a výkony se sledují někdy více, někdy méně112,5 %12,5 %  

Graf

6. Na jaké úrovni je kontrola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problému, nejen viníci450 %50 %  
kontrola je průměrně přísná a intenzivní s průměrným zaměřením na všechny225 %25 %  
chybí účinná kontrola téměř všeho a všech112,5 %12,5 %  
kontrola je systematická a kvalitní, zaměřená na hledání příčin i na prevenci, postihuje vše112,5 %12,5 %  

Graf

7. Jaká je motivace pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace pracovníkků je na dobré úrovni562,5 %62,5 %  
lidé jsou minimálně motivováni k práci225 %25 %  
motivace pracovníků je průměrná112,5 %12,5 %  

Graf

8. Jaká je komunikace a informovanost pracovníků školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá informovanost, pracovníci mají potřebné informace, komunikace bez problémů562,5 %62,5 %  
špatná informovanost, důležité informace dost často chybí225 %25 %  
střední informovanost, občas se objevuje zadržování určitých informací112,5 %12,5 %  

Graf

9. Jaká je komnikace školy s okolím a rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je asi dostatečná, jsou zde příležitosti pro zlepšení225 %25 %  
je dobrá, zaměřená především na rodiče225 %25 %  
škola se jí věnuje málo, je podprůměrná225 %25 %  
nedostatečná, vykazuje řadu nedostatků a nedorozumění112,5 %12,5 %  
velmi kvalitní, škola věnuje velkou pozornost komunikaci s partnery a zejména s rodiči112,5 %12,5 %  

Graf

10. Jaký je rozvoj učitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jasná personální politika, která se v zásadě dodržuje a podporuje včetně DVPP450 %50 %  
personální politika existuje spíš na papíře, v praxi se hodně porušuje, OVPP se přikládá malý význam225 %25 %  
neexistuje jasná personální politika, DVPP se nepodporuje112,5 %12,5 %  
jasná personání politika, vysoká podpora rozvoje učitelů a DVPP112,5 %12,5 %  

Graf

11. Jaké jsou pracovní podmínky pro výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré pracovní podmínky pro práci učitelů787,5 %87,5 %  
špatné, v určitých případech neodpovídají zákonným normám112,5 %12,5 %  

Graf

12. Jaké je estetické prostředí a pořádek ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá estetická úroveň bez problémů787,5 %87,5 %  
špatná estetická úroveň včetně problémů s hygienou a úklidem112,5 %12,5 %  

Graf

13. Jaké jsou vztahy mezi pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborné vztahy, atmosféra týmové spolupráce337,5 %37,5 %  
vtzahy jsou dobré, pracovníci spolupracují337,5 %37,5 %  
vztahy umožňují potřebnou spolupráci225 %25 %  

Graf

14. Jaké jsou vztahy mezi učiteli a žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré vztahy přispívají k pohodě při výuce450 %50 %  
interakce je průměrná s výkyvy na obě strany225 %25 %  
vzahy mohou být lepší, často se vyskytují problémy112,5 %12,5 %  
výborné vztahy a atmosféra důvěry přispívají k výsledkům112,5 %12,5 %  

Graf

15. Jaké se očekávají výsledky vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
očekává se dosažení nadprůměrných výsledků450 %50 %  
očkekává se dosažení standardu337,5 %37,5 %  
nízké očekávání výsledků vzdělávání112,5 %12,5 %  

Graf

16. Jaký máte vztah k ČZU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student787,5 %87,5 %  
rodič studenta112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sedláčková, A.Hodnocení kultury ČZU (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-kultury-czu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.