Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení kvality informačních zdroujů v prostředí internetu

Hodnocení kvality informačních zdroujů v prostředí internetu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Uhlíř
Šetření:27. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí bakalářské práce na téma" Hodnocení kvality informačních zdrojů v prostředí internetu". Cílem tohoto dotazníku je zjistit jak je široká veřejnost obeznámena s danými tématy.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1250 %50 %  
muž1250 %50 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23833,33 %33,33 %  
22625 %25 %  
2428,33 %8,33 %  
2628,33 %8,33 %  
2928,33 %8,33 %  
2514,17 %4,17 %  
1914,17 %4,17 %  
3014,17 %4,17 %  
3414,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.05
Minimum:22
Maximum:30
Variační rozpětí:8
Rozptyl:6.05
Směrodatná odchylka:2.46
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Stupeň dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1458,33 %58,33 %  
vysokoškolské1041,67 %41,67 %  

Graf

4. Zaměstnaný/á?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %50 %  
ne1147,83 %45,83 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s pojmem informační etika?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %70,83 %  
ne729,17 %29,17 %  

Graf

6. Víte co pojem informační etika obnáší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1250 %50 %  
ano1250 %50 %  

Graf

7. Myslíte si, že znalost a dodržování hodnot spojených s informační etikou je přinosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2187,5 %87,5 %  
ne312,5 %12,5 %  

Graf

8. V jakém smyslu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dodržení kultury společnosti je velmi důležité pro budoucí vývoj společnosti

Dostupnost a možnost ověření správných a pravdivých informací a následná profesionálnější práce a působení

Myslim, ze je urcite prinosna, napriklad v tom, ze pokud dodrzujeme citace, tak pomahame rozlisovat dulezite(citovane) informace od tech nedulezitych, coz je podle meho nazoru v dnesnim, informacemi preplnenym svete, velice dulezite.

Nerozumim otázce

nevim

ochrana osobních údajů, soukromí, neškodnost, zamezit manipulaci, bez zkreslení informací atp.

Při dodržování dojde ke zkvalitnění poskytovaných informačních služeb.

příznivě působí na morální rozvoj společnosti, zvyšuje pocit zodpovědnosti, působí preventivně proti nesprávnému zacházení s informacemi apod.

V jakem smyslu nevim ale vim ze v 19. otazce mas mit "ktera by mela" :)))

Zvýšení kvality informačních zdrojů, snažší indexace a vyhledávání.

9. Setkali jste se někdy s pojmem etický kodex?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2187,5 %87,5 %  
ne312,5 %12,5 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s pojmem etický kodex, ve spojení s informační etikou?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1669,57 %66,67 %  
ano730,43 %29,17 %  

Graf

11. Jste vázání některým z etických kodexů? (například v rámci zaměstnání)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
nevím729,17 %29,17 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

12. Setkali jste se někdy s pojmem informační gramotnost? (pozor nezaměňujte s pojmem počítačová gramotnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1354,17 %54,17 %  
ano1145,83 %45,83 %  

Graf

13. Víte co pojem informační gramotnost obnáší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1458,33 %58,33 %  
ano1041,67 %41,67 %  

Graf

14. Považujete se za informačně gramotné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1250 %50 %  
nevím1250 %50 %  

Graf

15. Upřednostňujete informace v tištěné, nebo elektronické podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronické1562,5 %62,5 %  
tištěné937,5 %37,5 %  

Graf

16. Do jaké míry důvěřujete informacím, které jsou Vám prezentovány v tištěné podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důvěřuji1562,5 %62,5 %  
spíše nedůvěřuji520,83 %20,83 %  
důvěřuji416,67 %16,67 %  

Graf

17. Do jaké míry důvěřujete informacím, které jsou Vám prezentovány prostřednictvím internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše důvěřuji1666,67 %66,67 %  
spíše nedůvěřuji729,17 %29,17 %  
důvěřuji14,17 %4,17 %  

Graf

18. Myslíte si, že jste schopni posoudit kvalitu Vámi přijímaných informací? (berte z hlediska důvěryhodnosti a zda informace vyhovují Vašim potřebám )

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2187,5 %87,5 %  
nevím312,5 %12,5 %  

Graf

19. Jste obeznámeni s některými kritérii, které by v prostředí internetu měli napomáhat k posouzení kvality přijímaných informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1875 %75 %  
ano625 %25 %  

Graf

20. Pokud ano, s jakými ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

citace, autoritativní weby

ne

ověřit si přijímané info i z jiných zdrojů popř.serverů...?

presnost, aktualnost, dostupnost...

zdroj informací, variabilita informací z několika různých zdrojů, aktuálnost informací apod.

21. Pokud prezentujete informace v prostředí internetu, ověřujete si vždy důvěryhodnost získaných informací a zdrojů ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
ne1145,83 %45,83 %  

Graf

22. Pokud prezentujete jakékoli informace, řídíte se etickými zásadami, ve smyslu informační etiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1250 %50 %  
ano625 %25 %  
ne625 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Uhlíř, M.Hodnocení kvality informačních zdroujů v prostředí internetu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-kvality.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.