Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení managementu školy a organizace procesu vzdělávání

Hodnocení managementu školy a organizace procesu vzdělávání

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kráčalík
Šetření:01. 12. 2010 - 16. 12. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně a kolegové,

rád bych vás touto cestou poprosil o vyplnění jednoduchého a krátkého dotazníku. Je určený pedagogickým a řídícím pracovníkům na středních školách. Jeho cílem je získání informací a názorů od zmíněných respondentů z oblasti managementu a organizace procesu vzdělávání.

Tyto údaje by měly:

• být kompletní v rámci dotazníku, proto vás prosím o zodpovězení všech otázek,
• vycházet z vaší osobní zkušenosti,
• podávat reálný a objektivní obraz o současné situaci na vaší škole.


Dotazník a jeho vyhodnocení je součástí mé závěrečné práce, kterou zpracovávám pod vedením RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslava Lindra, Ph. D. v rámci Doplňujícího pedagogického studia. Toto studium probíhá na Ústavu společenských věd Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně a navštěvuji jej za účelem zvýšení odborné kvalifikace. 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní. Jeho kompletní znění včetně vyhodnocení bude uvedeno ve zmíněné závěrečné práci. Kromě toho také na internetových stránkách vyplnto.cz, kde bude k dispozici volně široké veřejnosti pro jakékoli účely.

 

V případě, že se rozhodnete dotazník vyplnit bych vám chtěl poděkovat za účast a čas, který tomu věnujete!

 

Ing. Martin Kráčalík
___________________________________________________________________________
e-mail: martin.kracalik@seznam.cz
GSM: Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

• při vyplňování dotazníku zodpovězte prosím všechny otázky v libovolném pořadí,

• pokud vám i přes moji předchozí prosbu bude činit problém zodpovězení některé otázky, tak ji vynechejte,

• při výběru odpovědi z několika nabízených možností, zaškrtněte vždy jen jednu,

• při výběru odpovědi ze škály je hodnocení stejné jako ve škole, tj. 1 nejlepší a 5 nejhorší, vyberte vždy jednu z nabízených hodnot,

• vaše náměty a připomínky jsou vítány! Můžete je uvést v závěru dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak v rámci vaší školy klasifikujete následující věci (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Práci vedení školy v oblasti plánování a organizace školního roku.2.0851.162
Spolupráci mezi vedením školy a členy pedagogického sboru.2.391.187
Shodu kurikula s posláním a vizí školy.2.220.68
Materiální zázemí.2.6781.1
Kvalitu výuky.2.1190.579
Formy výuky.2.2370.893

Graf

2. Pozorujete v souvislosti s reformou školství a se snahou školy realizovat vlastní vize nějaké změny? Pokud ano, tak jaké? Pokud ne, proč si myslíte, že tomu tak je?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne, nikdo nic moc nedělá.

Ano a jsou to změny k lepšímu!

Ano pozoruji, ale spíše u mladších pedagogů, kteří se snaží k výuce využívat moderní technologie. U starších je to trochu problém.

ano, aby se škola udržela v konkurenci.

ano, celková úroveň školy se neustále zlepšuje

ano, lépe rozhozená dotace hodin,...

Ano, měli bychom se snažit o všestranný rozvoj žáků. Otázkou je, kde na to máme vzít více času.

Ano, méně memorování a zavádění nových přístupů do výuky.

Ano, na naší škole jsme využili možnosti financování různých projektů z fondů EU.Nejúspějnější a pro žáky nejpřínosnější byl projekt ,který se zabýval dovybavením jazykové učebny.

Ano, například se zkvalitňuje výuka cizích jazyků zaváděním nových metod výuky. Například rodilí mluvčí.

Ano, nové projekty, možnost získání dotací z různých zdrojů.

Ano, pozoruji. Například zkvalitňování materiálního zázemí a tím i podmínek pro výuku.

Ano, pozoruji. Reforma je u nás vnímána jako příležitost pro změny. Hlavně v oblasti výukových metod.

Ano, pozoruji. Zkvalitňování výuky a materiálního zázemí.

ano, předělaly se ŠVPéčka a na všechno je míň času ...

ano, redukují se počty hodin pro jednotlivé předměty

Ano, snažíme se zkvalitnit prostředí pro maximální rozvoj našich žáků.

Ano, změny v švp.

Ano, změny v švp.

Ano. Máme větší možnosti vzdělávání.

Jsem ve škole jen několik let, ale myslím si, že škola se snaží realizovat své vize a tudíž upravuje výuku s ohledem na praxi a schopnost absolventů se dobře uplatnit na trhu práce.

Jsem ve škole krátce, nevím ...

Kvalitnější materiální vybavení.

Na škole kde pracuji nepozoruji žádné moderní postupy. Pracuji tam jen několik hodin týdně, takže možná to není relevantní. Myslím, že není chuť a snaha opustit zajeté koleje.

Nárůst administrativy. Snižování požadavků na kvalitu vzdělávání.

NE

ne

ne

ne

ne, nevím

Ne. Naše škola realizovala vlstní vize již v době, kdy jsem jí studovala a ak je tomu i dnes, kdy na ní učím.

Ne. Řídíme se pouze pokyny zřizovatele, MŠMT a Cermatu. MŠMT nemá kvalitně rozpracovanou reformu školství. Reformu dělají organizace, které školství a vzdělávání nerozumí. Školám a učitelům nedovolí téměř nic.

nové obory, nové ŠVP, kde se může škola realizovat

Pokud je možné hovořit o změnách, tyto se spíše odvíjí od změn na trhu se vzděláním. VUT se snaží na tyto změny reagovat, například úpravami nabídek studijních oborů. Je ovšem otázka, zda-li by reflexe těchto změn na trhu se vzděláváním a následné přizpůsobení se školy nové situaci nemělo být rychlejší a hlavně v důraznější.

Pozoruji, ale jde to pomalu. Hlavně se modernizují učebny, atp.

Reforma školství přinesla středním školám velký problém - ze ZŠ žáci nemají základní návyky, vědomosti, dovednosti, neumí mluvit, psát, počítat, nerozumí textu, umí vyplňovat, doplňovat. Naše vize - toto je naučit.

S reformou došlo bohužel pouze ke snížení počtu hodin, protože velkou roli hrají peníze.

škola rodinného t ypu, zaměření školy na enviromentální výchovu

učitel má větší svobodu při sestavování skladby i obsahu učiva

učitelé udělali úpravy učiva dle svých zkušeností, zařazují nové metody práce, vedou děti k týmové spolupráci, ke komunikaci- dobré!

Určitě nějaké změny pozoruji a sice všeobecně v přístupu k žáku jako jedinci.

užší spolupráce se sociálními partnery

vize jsou minimální a změny se projevují u části (zodpovědných) vyučujících. Tito tuto činnost (myslím vytváření ŠVP) ovšem nedělají zadarmo, dělalí ji za odměny.

Změny pozoruji, ale ne u všech pedagogů. Někteří jsou v tomto směru dost laxní.

Změny s reformou školství na naší škole nepozoruji. Myslím, že tomu tak je díky tomu, že naše škola se snažíla svojí vize dosáhnout již dříve.

Žádné změny nepozoruji, jsemzd poze krátkou dobu.

3. Jste ve škole ve společnosti svých kolegů rád(a)? Zkuste uvést i důvody současného stavu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano - příjemný kolektiv

Ano jsem výborný kolektiv, občas se sejdeme i mimo pracoviště spoustu kolegů je vstřícných, ochotných... a i jinde se najdou ne moc dobří kolegové

Ano jsem, asi jsme se sedli.

Ano jsem, vzájemně se podporujeme. I když se najdou i výjimky.

Ano jsem. Jsou přátelští a vstřícní, ochotni pomoci.

Ano jsem. Máme tady dobrý kolektiv, rozumíme si.

Ano, ale jen z částí kolegů. S některými je težší vyjít.

Ano, dobrý kolektiv, společný cíl...

Ano, docela dobrý kolektiv, v rámci možností se podporujeme.

Ano, dovedeme spolu vyjít.

Ano, jsem - dobrý kolektiv, vzájmeně si pomáháme.

Ano, jsem v zaměstnání spokojená.

Ano, jsem, těším se mezi ně kvůli mimořádně dobrým mezilidským vztahům.

ano, máme dobrý kolektiv, společné zájmy.

Ano, máme dobrý kolektiv, ve kterém se cítím velice dobře, většina kolegů se snaží spolupracovat, nedělat na sebe podrazy, tak jak jsem to zažila v jiných školách- zcela určitě je to důsledek výborného ředitele

Ano, pracujeme pod jednou střechou a máme společný cíl.

Ano, rozumíme si

Ano, rozumíme si, můžeme se na sebe spolehnout.

Ano, ve společnosti svých kolegů jsem velice ráda. Myslím, že tomu tak je díky společným názorům na výuku a svědomitému přístupu k práci.

ano, velice ráda, dobrý kolektiv

ano, vycházíme spolu a není problém se domluvit

Ano,chodím ráda mezi své kolegy,známe se dlouhou dobu a jsme schopni si vzájemně pomáhat.

Ano. Důvod? Úspěch našich studentů. Společná vize.

Ano. Jsme dobrý kolektiv. Panují zde přátelské vztahy.

Ano. Jsou inspirací a korektorem

Ano. Vše je jasně určeno.

do školy chodím ráda, práce mě baví, kolektiv máme velmi dobrý, komunikace nemá problémy

Dobrá spolupráce, podporuje tak chuť k opakovanému řešení všech pracovních úkolů.

jak kdy

Jako student i jako učitel se cítím ve školní společnosti velmi dobře - kdyby tomu tak nebylo - okamžitě bych tuto instiotuci opustila.

Jsem ráda - nikdo se o mě nestará.

Jsem ráda, ale jen ve společnosti některých. Rozumíme si v oblasti nejen pracovní, ale i soukromé. Jsme si blízcí názorově.

Jsem spokojená, kolegové jsou velmi vztřícní

Jsem v tomto ohledu neutrální.

NE

ne

Ne, někteří se zbytečně a neoprávněně povyšují.

Někdy se cítím jak se cítil Jakeš - jako kůl v plotě. Přišel jsem před mnoha lety na konkuz zvenku, stal jsem se poctivým ředitelem, možná si mne mnozí váží, ale moc kamarádů nemám. Možná i kvli práci jsem mnohé dřívější ztratil.

prozatím ano, uvidíme, co bude dál ...

S některými ano a s jinými ne (značně se zhoršily mezilidské vztahy, ochota pomoci, vítězí individualismus, který jde až přes mrtvoly)

spíše ne

spokojen, naslouchají, podpoří, legrace, dodrží slovo, chápou

Ve společnosti jsem ráda, ale samozřejmě jako všude se vyskytují případy, kdy se lidé nashodnou. Důvodem tohoto jsou většinou neshody v názorech ohledně přístupu k žákům a k výuce samostatně.

Ve společnoti svých kolegů moc ráda nejsem a sice z důvodu rozdílných názorů ve většině případů.

velmi ráda, jsou zde dobré vztahy

Vyjádření "rád ve společnosti" bych nepoužil. Řekněme, že oceňuji korektní přístup při jednání svých spolupracovníků, možnost využít vzájemnou pomoc apod. Ve srovnání se zkušenostmi ze soukromého sektoru je stav na škole velmi dobrý.

Zatím to jde.

4. Platí na vaší škole – táhneme za jeden provaz? Pokud ne, uveďte nějaké důvody proč tomu tak není.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano-táhneme, podporujeme se, tolerujeme se

Ano, platí.

Ano, platí. Všichni zaměstnanci vyplňovali dotazník, který mapoval klima školy a vyšla tzv. "brána do nebes" = kolektiv, který spolupracuje a nepotřebuje neustálý dohled vedení, aby plnit úkoly včas a kvalitně

Ano, samozřejmě se najdou vyjímky.

ano, v rámci možností

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

celkem ano

částečně ano

Domnívám se, že tomu tak není. Myslím si, že jsou zde rozdíly mezi skupinou zaměstnanců, kteří se znají už více než dvě desetiletí, a mezi těmi, kteří do školy nastoupili později a neznají staré vazby mezi kolegy.

jak kdy ... dle aktuální nálady jednotlivců, ale v globále snad ano

jak kdy a jak proč

Jak s kým, důvod - mezilidské vztahy.

Myslím, že platí.

Na naší škole toto pravidlo určitě neplatí, zde platí spíš kdo se prosadí první.

NE

ne

ne - při klasifikaci nebo kázeňské přestupky žáků

Ne úplně, jednotnost názorů platí vždy pro určité skupinky učitelů.

Ne vždy. Existují jedinci, kteří si chtějí zjednodušit práci na úkor druhých.

Ne, spíš to platí pro určité skupinky.

ne, závist, donášení

Ne. Je zde častá výměna učitelů a nestihneme se sjednotit.

Nemyslím si, že někdo ví, co to znamená.

Opět jen u některých. Většinou jsou to předmětové komise, které spolupracují blíže.

platí

Platí, v klíčových věcech, domnívám se, vystupujeme jednotně, stejně i tak navenek, vůči studentům apod.

Škola rozdělena na kantony dle toho, jak s ekteří "akademici" "můžou" či "nemůžou".

táhneme

Táhneme - máme vynikající výsledky - maturita, VŠ.

Tak na půl. Někteří jedinci narušují atmosféru v kolektivu.

Určitě tomu tak není. Jako příklad uvedu rozdílné názory v přístupu k trestání žáků v hodinách, kdy někteří učitelé by žáku napsali neomluvenou hodinu a jiní nikoliv.

v našem kabinetě ano

V některých případech ne. (různý přístup a názorů kolegů k určité věci)

V posledních letech většinou asi jo, tak 2/3.

Ve většině případů určitě táhneme za jeden provaz, ale samozřejmě se najdou případy, kdy tomu tak není. Důvody jsou rozdílné názory.

Ve výuce toto určitě platí,co se týče výchovy mladých lidí v obecné rovině vidím řadu odlišností a přístupů.

Většinou ano, vyjímečně ne - občas se najde nějaký kolega ( pořád jeden a ten samý), který má připomínky ke všemu a ke všem

vypadá to, že ano

Zas taková jednotnost názorů se v takovém počtu lidí ani nečeká.

Zatím to vypadá, že ano.

5. Kontroluje vedení školy kvalitu práce personálu a plnění vytyčených cílů? Pokud ne, uveďte nějaké důvody, proč tomu tak není.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

Ano

ano

ANO

ano

Ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano - hospitace

ano - hospitace

ano částečně, nechuť ke kontrolám

ano, ale neefektivně

Ano, kontroluje.

Ano, kontroluje.

Ano, kontroluje.

Ano, kontroly probíhají pravidelně.

Ano.

Ano.

Ano.

Ano.

kontroluje

kontroluje

kontroluje

kontroluje

Kontroluje pravidelně

kontroluje- jsme malá škola rodinného typu- není s kontrolou problém

Kontroluje, přímo vidí každý den výsledky práce, jsme škola rodinného typu.

Kontroluje; provádějí se hospitace ( kontrola pedagogické činnosti ), dále také kontrola vědecké činnosti.

Myslím, že ano, hohlo by to být více. Chybí mi vštší agresivita. Poslední roky se to zlepšuje.

Naše vedení určitě kontroluje kvalitu práce svých zaměstnanců. Při neplnění vytyčeních cílu vždy zjedná pořádek.

NE

Ne, za 3 roky co na škole pracuji mi nikdo nic neřekl, ani kladného ani záporného.

někdy

Pravidelné hospitace. Průběžné úkoly jsou vyžadovány v předem daných termínech.

Vedení kvalitu plnění cílů moc nekontroluje. Myslím, že tomu tak je díky celkovým nedostatkům při komunikaci pedagogů mezi sebou.

Vedení školy určitě kontroluje plnění cílů, které vytyčila pro personál.

Většinou ano. V některých dobách má vedení plné ruce práce s jinými záležitostmi.

6. Jste spokojený(á) s podporou od vedení školy v rámci personálního růstu a rozvoje? Co byste případně přivítal(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano jsem.

ano, ale disponují určitým nožstvím finančních prostředků, které je nedostačující

Ano, jsem spokojena

Ano, jsem.

Ano, s tímto jsem velmi spokojená.

Ano, v rámci možností je to dobré.

Asi nemohu momentálně posoudit.

celkem ano

celkem ano

Cokoliv

Já jsem vedení - nevím. Spíše mám moc nápadů, ale jako vedení, nejsem podřízený (již skoro 20 let)

jsem naprosto spokojena

jsem spokojená

Jsem spokojená.

Jsem spokojený. Vedení mi vychází vstříc.

jsem, ale přivítala bych další náměty

málo peněz - málo podpor

Mohlo by to být lepší, problémem jsou finance na školení.

ne více školení, které si mohu vybrat sama a které mi nemusí zdlouhavě schvalovat celé vedení

ne

NE

Ne tak docela.Uvítala bych možnost navštěvovat více seminářů.

Ne, k lepšímu rozvoji by bylo třeba více peněz ...

ne, téměř žádná podpora, co se týká školení

ne, v učitelské praxi pracovní růst není

ne, více financí na školení

Nejsem spokojená, určitě bych přivítala průběžné kurzy pro pedagogy, které se týkají jejich oboru.

Nejsem spokojená. Přivítala bych lepší přístup k učitelům a jejich názorům na výuku.

Nejsou prostředky na další vzdělávání.

Nevím, asi spíš ne. Žádnou podporu růstu jsem za rok vého působení na škole nezaznamenala.

Nevím, jsem součást vedení

Omezené množství odorných školení, přednost je dána programům, které není nutné hradit z vlastních prostředků.

Přílišný růst asi možný není a s rozovjem to také není žádná sláva, když nejsou peníze.

Růst asi není moc kam, ale pro můj rozvoj bych přivítal více možností vyjet na školení nebo přednášky.

Růst asi žádný není, rozvoj - chybí peníze, ale jde to.

Samozřejmě větší materiálové zabezpečení - nové počítače, software a také možnost školení.

Spíše ano. Uvítal (a) bych více volných finančních prostředků na vzdělávání a růst. Zpravidla je toto omezeno.

Spokojena nejsem zejména v posledních dvou letech, kdy vzhledem k nedostatku finančních prostředků se nemůžeme zúčastňovat odborných seminářů, které jsou placené. Přivítala bych, kdybychom měli možnost na semináře jezdit podle potřeby a rovněž mohli využívat ve výuce moderní techniku (dataprojektor), která je jenom v některých učebnách.

Vše stojí na penězích na provoz školy - je jich málo.

Zatím nebyl moc čas pozorovat to, ale zřejmě budou chybět finance na nějaký rozvoj.

Zhruba napůl. Je ovšem nutné si ovšem uvědomit, že škola nemůže všechno ovlivnit, v podstatě může ovlivnit minimum v rámci personálního růstu a rozvoje; to hlavní leží na státu, jeho názoru na význam vzdělávání, názoru státu na význam a postavení učitelů ve společnosti; zde je ovšeobecně známé, že se říká, že v České republice je školství prioritou už řadu let, bohužel tomu tak není, kromě toho, podppra školství není jen o stavění budov, nákupu drahé techniky apod. Ze strany školy bych uvítal větší podporu vzdělávání učitelů, včetně jazykové vybavenosti, finanční podpory výzkumu, finanční a materiální podpory při přípravě habilitačního a profesorského řízení.

7. Jste spokojený(á) s uznáním od vedení školy za provedenou práci? Pokud ne, tak k čemu máte výhrady?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

? Platí předcházející odpověď. Já ano.

ano

Ano

Ano

Ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Ano jsem

Ano, jsem spokojená.

Ano, jsem spokojená.

Ano, jsem.

Ano, jsem.

Ano, s tímto jsem velmi spokojená.

ano, v rámci finačních prostředků, které jsou škole přiděleny

Ano.

Asi ano, chválí se spíš hromadně než konkrétně.

Asi nemohu momentálně posoudit.

Asi si mě nikdo moc nevšímá ...

finanční ohodnocení

Je to lepší než v předchozím zaměstnání, jsem tedy spokojený.

Jsem spokojen ze strany školy, nikoliv ze strany státu (otázka finančního ohodnocení pedagogů).

jsem spokojena v rámci možností školy, ale celkově si myslím, že práce učitele je v dnešní době velice podhodnocena, povolání učitele nemá ve společnosti žádnou prestiž

Jsem spokojený.

NE

ne, Když jsem pracovala na částečný úvazek, neměla jsem žádné osobní ohodnocení natož nějaké prémie a přitom jsem si je plně zasloužila

nejsem nikdo se o mou práci nezajímá

nemám výhrady

Pokud se týká morálního ocenění, domnívám se, že toho se nám všem po zásluze dostává dosti. Nejsem však spokojena s finančním ohodnocením, protože v nenárokových složkách mzdy se symbolicky objevuje částka, která ani vzdáleně nemůže být odměnou za mimořádnou práci (vedení kroužků, vedení předmětové komise, práce koordinátora atd.). Za práci "vedení kroužku" (jedná se o odborný předmět) např. dostávám v průměru na jednu odučenou hodinu Kč 50,-- hrubého, jsou ale i měsíce, kdy vedu kroužek za Kč 40,-- hrubého. Rovněž práce třídního učitele je oceněna symbolicky, a sice částkou Kč 20,-- hrubého na den. Další práce např. na ŠVP je oceněna příležitostně asi v závislosti na tom, zda zbydou nějaké mzdové prostředky nebo ne.

S ústním ano, bohužel na jiné - finanční - nemá vedení prostředky

Spíše ano

Vedení školy práci ocení slovy , ale hned dodá, že na lepší plat peníze nemá.

viz 6

žádná odezva = žádná pochvala

8. Jste spokojený(á) s ohodnocením od vedení školy za provedenou práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3768,52 %61,67 %  
ne1731,48 %28,33 %  

Graf

9. Pokud byste mohli něco ve škole změnit, co by to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi bych se pokusil zlepšit vybavení učeben

Asi drobná změna v pedagogickém sboru.

Asi zlepšit rozdělování peněz.

Doplnit materiální vybavení školy.

dovybavení školy moderními technologiemi

Finanční situace, chování dětí i jejich rodičů

hodnocení práce podle kvality a výkonu, NE jen tabulek

Je nutné zlepšit mezilidské vztahy, rovný přístup a odstranit povyšování.

jídelna - zkvalitnění nabídky

komunikace mezi jednotlivými úseky školy - zjeména mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky

Kvalitní odměňování pedagogů. Zastavení státní maturity organizované Cermatem. Státní maturita zpracovaná a organizovaná Cermatem je nekvalitní. Organizace SCIO měla a má kvalitnější testy, které by měl stát u maturit použít.

lepší materiální vybavení

lepší materiální vybavení

Lepší péče o okolí školy, zvlášť teď v zimě.

Menší počet důchodců a externistů

Modernizace pomůcek.

Modernizace vybavení. Především s drahým softwarem je problém.

Na naší škole bych nezměnila nic, jsem spokojená.

na této škole nemohu nic změnit - to je utopie

Pokusil bych se zlepšit jméno školy v očích veřejnosti, více úcty a uznání.

politika naší školy

Pracovní doba, klidně bych začínal později. Třeba od 8:30.

Prostor pro větší podílení se žáků na tvorbě nových projektů - svých dobrých postřehů a nápadů si pak nejvíce cení.

přístup vedení k pracovníkům

ředitel

Stop státním maturitám!

Školní jídelna.

To, že naše škola nemá jídelnu :-) Nechala bych ji vybudovat.

Trochu ubrat práv žákům a přidat je kantorům.

Udělala bych drobné změny ve složení předmětové komise.

Určitě bych se pokusila změnit celkovou pověst naší školy

vecení školy

větší podporu zřizovatele - finanční, metodickou

Více investovat do vybavení učeben.

Více peněz na vybavení, výplaty.

vyhodil bych chytré líné

Vyměnila bych jisté lidi ve vedení školy.

Zájem ze strany vedení, opuštění starých struktur.

Zaměřila bych se na vybavení všech učeben

Získat prostředky na rekonstrukci budovy - zateplení, střechy, vodoinstalace, přístavba. Marné žádání.

Zkusila bych vymyslet nějaké ÚČINNÉ postihy pro žáky za jejich přestupky.

zkvalitnění školní jídelny - podávaných jídel

zlepšit financování, sehnat více finančních prostředků např. přes sponzory

zlepšit materiální vybavení školy

Změnila bych vybavení skoly a celkovou renovaci prostor.

Zrušení nebo alespoň omezení třístupňového vysokoškolskéhgo systému vzdělávání, který přijala ČR v důsledku přístupu k Bologna declaration, návrat k pětiletému inženýrskému programu a zachování doktorského studia.

zrušit limity zaměstnanců- nedává to smysl, omezuje nás to v personální práci zrušila bych 200% placení přesčasových hodin povýšila bych finanční ohodnocení provozních zaměstnanců zrušila bych odsouhlasování osobního ohodnocení a odměn řediteli školy radou školy ( starostou obce)- lidé, kteří vůbec o školství nic neví, rozhodují o penězích ředitele přesto, že tyto peníze neobhospodařují a nemohou na ně dosáhnout

Zvýšení informovanosti pedagogů o hospodaření školy.

10. Myslíte si, že vaše škola má nějaké NEJ? Pokud ano, tak jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, máme studenty, kteří se časem vypracují na špičky ve svém oboru.

ano, zabezpečuje "příkladně" rovnost v přístupu k žákům, to by mělo být inspekcí používáno velice vyjímečně.

Ano. Škola s tradicí

Asi jsme jednou z nejenergeticky samostatnýc škol, jednou budeme asi zcela samostatní.

asi ne

asi ne

asi nejdelší tradici v okolí

dobré výchovné poradenství

Dobrý ped. sbor

Je anonymní, nikdo se nemusí bát kritiky nebo nadměrného zájmu.

Jsme školou, která se věnuje nadaným žákům, máme velice dobré výsledky s prací na interaktivních tabulích, s digitálními hnízdy, s vyučováním cizích jazyků

Kantory, kteří vás nejvíc naučí = donutí se naučit.

Kolem školy máme docela pěkné prostředí :-)

Kvalitně fungující obor Stavitelství - Pozemní stavby.

kvalitní pedagogové (praktické i teoretické znalosti)

Máme kvalitní pedagogický sbor.

Měla by být největší ve městě.

Myslím, že ne, naše škola žádné NEJ nemá.

náročnost učitelů k žákům

náš kabinet

Naše škola má NEJ ve špičkovém zařízení pracovišť, kde se provádí praktická výuka studentů.

ne

NE

ne

ne

nej - zedníky

Nej kolektiv pedagogů.

Nej studenti

nej ve svém oboru vzdělávání

NEJ žáci

Nejkrásnější učitelky :-)

nejlepší materiální vybavenost pro dané obory

nejlepší učitele angličtiny :o)

Nejlepší zedníky v republice pro rok 2010.

Největší v okolí.

nemyslím si, že máme nějaká speciální NEJ, ale určitě máme velké plus v tom, že patříme do Regionálního sdružení Cirsium( okolních škol, které spolupracují ve všech oblastech- jak s dětmi, tak se zaměstnanci, v oblasti DVPP, mimoškolní práce, olympiád, soutěží...)

Nevím

Nevím, jestli je to nej, ale docela se snažíme spojovat u žáků teorii s praxí ...

osobní přístup k žákům, alternativní zdroje energie

rodinný typ školy, dobrý kolektiv, příjemné prostředí, ctižádostiví kantoři :-)

Snaží se o mimořádně příznivý vztah k žákům, navázání dobrých kontaktů s nimi.

Školní jídlena to rozhodně není.

Učí volnosti a samostatnému rozhodování.

VUT je škola s tradicí s kořeny v Rakousku-Uhersku.

vztah učitel - žák

Zajímavá nabídka oborů v okruhu 40 km, podpora automobilky Citroën.

11. Má vaše škola vůbec nějakou vizi? Pokud ano, tak jakou? Souhlasí učitelé s touto vizí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Akcent na vědu a výzkum, zvyšování kvality vzdělávání.

ano

Ano, energetická samostatnost. Všichni s tím nesouhlasí, nemá to moc společného se školstvím.

Ano, energeticky soběstačná škola, většina ano

Ano, modernizovat vybavení.

Ano, pozměnit nabídků oborů, učitelé souhlaí.

Ano, stát se jednou z nejlepších škol ve Znojmě, v jihomoravském kraji, v ČR

Ano,jsou to projekty zaměřené především na zkvalitnění výuky jazyků - učitelé souhlasí.

Ano. Modernizaci studijních zaměření. někteří vyučující nesouhlasí-přináší to zpočátkuvětší práci

Asi zlepšit komunikaci škola, žáci, rodiče.

Asi zvýšení počtu studentů a zkvalitnění prostředí pro výuku.

být nejlepší škola na okrese

inspekce řekla, že dobrou

Kvalitně připravit žáky pro život, jak po praktické, tak i teoretické stránce.

kvalitní příprava žáků

Má a souhlasíme

Modernizace prostředí, dovybavení učeben, zlepšení komunikace s okolím ... s tím v zásadě všichni pedagogové souhlasí.

Myslím, že naše škola má už dlouholetoý cíl, který se týka zkvalitnění přijímacích zkoušek.

Naše škola má chce i v budoucnu udržet rozvíjení vědomostí u svých pedagogických pracovníků i přes omezené finanční prostředky.

Naše škola se snaží z každého studenta udělat kvalitního pracovníka.

Nemá

netuším ...

Nevím

nevím

nevím

Podporovat skladbu učebních oborů v rozsahu, který vyžaduje trh práce. S tím souhlasím.

Propojit teorii s praxí.

přechod na nové obory, ŠVP, učitelé souhlasí

přežít v dnešní době

Přežít v dnešní době - s tím všichni souhlasí.

Spojit teorii s praxí. Podle mne je to velmi dobrá vize.

škola rodinného typu, otevřená spolupráci s veřejností, zaměření na ekologii

Škola určitě svou vizi má, ale musí postupovat striktně podle pokynů zřizovatele, MŠMT a Cermatu. Takže na vize není prostor a nejsou peníze.

Udržet si standard ve vzdělání, náročnost, bez ohledu na tlaky zvenčí.

Vizí je energeticky nenáročná škola, se kterou souhlasím tak napůl. Nemyslím si, že by to mělo být hlavním cílem školy.

Vizí je modernizovat, přizpůsobovat nabídku oborů poptávce + naplnit kapacitu žáků. Všichni s tím v zásadě souhlasí.

Vizi má a kantoři s ní souhlasí. Nevím, jestli je nějaká konkrétní uvedená v dokumentech školy. Ale ta neoficiální zní: udělat vše proto aby naše škola v dnešní době přežila a měla stále skvělou úroveň.

Vizi musí mít každá škola. Naší vizí je dotáhnout celkovou rekonstrukci ZŠ i MŠ do úplného konce ( již se téměř zdařilo) a dovybavit technikou obě součásti školy.

Vytvořit příjemné a klidné prostředí pro žáky, aby se u nás cítili spokojeně. Udržet stávající obory a počty žáků i do budoucna. Věřím, že učitelé se s touto vizí ztotožňují.

Vytvořit takovou školu, kam žáci chodí rádi a kterou okolí respektuje. Učitelé v zásadě souhlasí.

Zapojit rodiče, zvýšit jejich zájem o vlastní děti.

Zapojit více rodiče žáků do života školy.

Zkvalitnit vzdělávání + meteriální vybavení učeben.

Zkvalitnit zázemí školy, rozšířit nabídku oborů a zvýšit počet žáků. Ano, souhlasí.

Zvyšovat kvalitu vzdělávání.

12. Máte-li nějaké připomínky nebo náměty k dotazníku, uveďte je zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dotazník se příliš nezaobírá pedagogem samotným.

I bez dotazníku : s vedením je sbor neposkojený, s hodnocením je nespokojený, s podporou není spokojený, změnit vedení, apod.

Jsem umělcem, nejsem si zcela jistá, že se umělecké školy dají zahrnout...

Minimalizovat zbytečné náklady, modernizovat, přivést více žáků, ...

Ne

Ne

ne

ne

Nemám

nemám

nemám

nemám

Nemám.

Nemám.

Nemám.

Ocenila bych, kdy by jsi mi získalné informace-až je budeš mít zpracované :-) poslal na email: ajax@email.cz Děkuji

otázka 7 a 8 se opakuje

žádné

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4066,67 %66,67 %  
muž2033,33 %33,33 %  

Graf

14. Jaká je celková délka Vaší pedagogické praxe?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více let1830 %30 %  
11 až 20 let1728,33 %28,33 %  
3 až 10 let1626,67 %26,67 %  
do 3 let915 %15 %  

Graf

15. Na jakém typu střední školy v současnosti pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola3663,16 %60 %  
gymnázium712,28 %11,67 %  
nic58,77 %8,33 %  
střední odborné učiliště47,02 %6,67 %  
SOŠ a SOU23,51 %3,33 %  
záíkladní a mateřská škola11,75 %1,67 %  
Vysoká škola, VUT v Brně. 11,75 %1,67 %  
základní škola11,75 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste spokojený(á) s uznáním od vedení školy za provedenou práci? Pokud ne, tak k čemu máte výhrady?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jste spokojený(á) s podporou od vedení školy v rámci personálního růstu a rozvoje? Co byste případně přivítal(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak v rámci vaší školy klasifikujete následující věci (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

4. Platí na vaší škole – táhneme za jeden provaz? Pokud ne, uveďte nějaké důvody proč tomu tak není.

5. Kontroluje vedení školy kvalitu práce personálu a plnění vytyčených cílů? Pokud ne, uveďte nějaké důvody, proč tomu tak není.

6. Jste spokojený(á) s podporou od vedení školy v rámci personálního růstu a rozvoje? Co byste případně přivítal(a)?

7. Jste spokojený(á) s uznáním od vedení školy za provedenou práci? Pokud ne, tak k čemu máte výhrady?

8. Jste spokojený(á) s ohodnocením od vedení školy za provedenou práci?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaká je celková délka Vaší pedagogické praxe?

15. Na jakém typu střední školy v současnosti pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak v rámci vaší školy klasifikujete následující věci (1 - nejlepší, 5 - nejhorší):

4. Platí na vaší škole – táhneme za jeden provaz? Pokud ne, uveďte nějaké důvody proč tomu tak není.

5. Kontroluje vedení školy kvalitu práce personálu a plnění vytyčených cílů? Pokud ne, uveďte nějaké důvody, proč tomu tak není.

6. Jste spokojený(á) s podporou od vedení školy v rámci personálního růstu a rozvoje? Co byste případně přivítal(a)?

7. Jste spokojený(á) s uznáním od vedení školy za provedenou práci? Pokud ne, tak k čemu máte výhrady?

8. Jste spokojený(á) s ohodnocením od vedení školy za provedenou práci?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaká je celková délka Vaší pedagogické praxe?

15. Na jakém typu střední školy v současnosti pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kráčalík, M.Hodnocení managementu školy a organizace procesu vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-management.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.