Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení obliby drůbežího masa a drůbežích masných výrobků

Hodnocení obliby drůbežího masa a drůbežích masných výrobků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Lišková
Šetření:08. 02. 2014 - 15. 02. 2014
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

   Tento dotazník je součástí diplomové práce na Zemědělské fakultě, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na téma “Hodnocení obliby drůbežího masa a drůbežích masných výrobků“. Výsledky nebudou nikterak zneužity. Vyplnění bude anonymní. Vyhodnocení tohoto  dotazníku bude využito pro zpracování diplomové práce a zveřejněny na internetu.

Odpovědi respondentů

I.  část - MASO

1. Při koupi drůbežího masa, je pro Vás na prvním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita3437,36 %37,36 %  
vlastní zkušenost s výrobkem2527,47 %27,47 %  
cena2325,27 %25,27 %  
výrobce99,89 %9,89 %  

Graf

2. Při nákupu drůbežího masa upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákup v obchodě6975,82 %75,82 %  
nákup u producenta1314,29 %14,29 %  
farmářské trhy99,89 %9,89 %  

Graf

3. Kde nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supermarkety4549,45 %49,45 %  
menší obchody2628,57 %28,57 %  
hypermarkety1718,68 %18,68 %  
přímo na farmě u producenta33,3 %3,3 %  

Graf

4. Jak často konzumujete drůbeží maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2x týdně6470,33 %70,33 %  
1 – 3x měsíčně1819,78 %19,78 %  
každý den66,59 %6,59 %  
méně často33,3 %3,3 %  

Graf

5. Dáváte při nákupu přednost drůbeži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlazené7076,92 %76,92 %  
nerozlišuji1617,58 %17,58 %  
mražené55,49 %5,49 %  

Graf

6. Kupujete křehčené drůbeží maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7986,81 %86,81 %  
ano1213,19 %13,19 %  

Graf

7. Které části drůbežího masa kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prsa4751,65 %51,65 %  
celé kuře2426,37 %26,37 %  
stehna2021,98 %21,98 %  

Graf

8. Zajímá Vás při nákupu drůbežího masa, jeho původ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6874,73 %74,73 %  
ne2224,18 %24,18 %  
□ ne11,1 %1,1 %  

Graf

II. část - DRŮBEŽÍ MASNÉ VÝROBKY

9. Jaké drůbeží masné výrobky kupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šunka7683,52 %83,52 %  
párky99,89 %9,89 %  
paštiky55,49 %5,49 %  
tlačenka11,1 %1,1 %  

Graf

10. Jak často drůbeží masné výrobky konzumujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2x týdně4448,35 %48,35 %  
1 -3x měsíčně1819,78 %19,78 %  
méně často1718,68 %18,68 %  
každý den88,79 %8,79 %  
vůbec44,4 %4,4 %  

Graf

11. Jakým údajům uváděným na obalech věnujete pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace o složení výrobku4549,45 %49,45 %  
datum spotřeby3538,46 %38,46 %  
informace o množství55,49 %5,49 %  
výrobce44,4 %4,4 %  
údaje o výživové hodnotě22,2 %2,2 %  

Graf

12. Zajímá Vás při nákupu drůbežích masných výrobků jejich původ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6470,33 %70,33 %  
ne2729,67 %29,67 %  

Graf

13. Považujete české výrobky za kvalitnější než výrobky zahraniční?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4246,15 %46,15 %  
nevím2628,57 %28,57 %  
ne2325,27 %25,27 %  

Graf

14. Zajímáte se o značky kvality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas se podle nich orientuji5762,64 %62,64 %  
ano, jsou pro mě důležitým vodítkem při nákupu1819,78 %19,78 %  
ne, neznám je1617,58 %17,58 %  

Graf

15. Jaké značky kvality znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa7683,52 %83,52 %  
Český výrobek5964,84 %64,84 %  
Regionální potravina3336,26 %36,26 %  
žádné66,59 %6,59 %  
jiné, uveďte jaké ve vlastní odpovědi22,2 %2,2 %  
nevím11,1 %1,1 %  

Graf

16. Myslíte si, že je v současné době dostatečně kontrolována kvalita a bezpečnost potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4751,65 %51,65 %  
ano2426,37 %26,37 %  
nevím2021,98 %21,98 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6571,43 %71,43 %  
muž2628,57 %28,57 %  

Graf

18. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-253639,56 %39,56 %  
26-403538,46 %38,46 %  
41-602021,98 %21,98 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4145,05 %45,05 %  
vysokoškolské3538,46 %38,46 %  
SŠ bez maturity1112,09 %12,09 %  
základní44,4 %4,4 %  

Graf

20. Uveďte, prosím počet osob žijících ve Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22628,57 %28,57 %  
42527,47 %27,47 %  
32021,98 %21,98 %  
51010,99 %10,99 %  
188,79 %8,79 %  
622,2 %2,2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.2
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:3
Modus:2

Graf

21. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100001 a více3235,16 %35,16 %  
10001-1000002729,67 %29,67 %  
do 1000 obyvatel1718,68 %18,68 %  
1001-50001112,09 %12,09 %  
5001-1000044,4 %4,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Zajímá Vás při nákupu drůbežích masných výrobků jejich původ?

  • odpověď ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Zajímá Vás při nákupu drůbežího masa, jeho původ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při koupi drůbežího masa, je pro Vás na prvním místě?

2. Při nákupu drůbežího masa upřednostňujete?

3. Kde nakupujete nejčastěji?

4. Jak často konzumujete drůbeží maso?

5. Dáváte při nákupu přednost drůbeži?

6. Kupujete křehčené drůbeží maso?

7. Které části drůbežího masa kupujete nejčastěji?

8. Zajímá Vás při nákupu drůbežího masa, jeho původ?

9. Jaké drůbeží masné výrobky kupujete nejčastěji?

10. Jak často drůbeží masné výrobky konzumujete?

11. Jakým údajům uváděným na obalech věnujete pozornost?

12. Zajímá Vás při nákupu drůbežích masných výrobků jejich původ?

13. Považujete české výrobky za kvalitnější než výrobky zahraniční?

14. Zajímáte se o značky kvality?

15. Jaké značky kvality znáte?

16. Myslíte si, že je v současné době dostatečně kontrolována kvalita a bezpečnost potravin?

17. Pohlaví

18. Kolik je Vám let?

19. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

20. Uveďte, prosím počet osob žijících ve Vaší domácnosti:

21. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při koupi drůbežího masa, je pro Vás na prvním místě?

2. Při nákupu drůbežího masa upřednostňujete?

3. Kde nakupujete nejčastěji?

4. Jak často konzumujete drůbeží maso?

5. Dáváte při nákupu přednost drůbeži?

6. Kupujete křehčené drůbeží maso?

7. Které části drůbežího masa kupujete nejčastěji?

8. Zajímá Vás při nákupu drůbežího masa, jeho původ?

9. Jaké drůbeží masné výrobky kupujete nejčastěji?

10. Jak často drůbeží masné výrobky konzumujete?

11. Jakým údajům uváděným na obalech věnujete pozornost?

12. Zajímá Vás při nákupu drůbežích masných výrobků jejich původ?

13. Považujete české výrobky za kvalitnější než výrobky zahraniční?

14. Zajímáte se o značky kvality?

15. Jaké značky kvality znáte?

16. Myslíte si, že je v současné době dostatečně kontrolována kvalita a bezpečnost potravin?

17. Pohlaví

18. Kolik je Vám let?

19. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?

20. Uveďte, prosím počet osob žijících ve Vaší domácnosti:

21. Kolik obyvatel žije ve Vaší obci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, B.Hodnocení obliby drůbežího masa a drůbežích masných výrobků (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hodnoceni-obliby-drubeziho-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.