Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení reklamy

Hodnocení reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Blažková
Šetření:18. 11. 2013 - 20. 11. 2013
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o zodpovězení krátkého dotazníku - hodnocení reklamního sdělení:)

Odpovědi respondentů

1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Reklama je přehledná vs. Reklama je chaotická1-2-3-4-53.920.498
Neuráží mne vs. Uráží mne1-2-3-4-54.080.551
Je originální vs. Je bez nápadu1-2-3-4-53.9470.705
Je konzervativní vs. Je provokativní1-2-3-4-54.2120.433
Je super vs. Je trapná1-2-3-4-54.1770.535
Reklama je z mravního hlediska nezávadná pro mladistvé vs. Reklamu shledávám z mravního hlediska závadnou pro mladistvé1-2-3-4-54.4960.427
Reklama není sexistiká vs. Reklama je sexistická1-2-3-4-54.5310.355
Propaguje dostatečně daný produtk vs. Produkt je propagován nedostatečně1-2-3-4-54.0270.486
Reklama mě přiměje ke koupi vs. Reklama mě od koupě odradí1-2-3-4-53.9560.538
Na první pohled mě zaujme propagovaný produkt vs. Nejprve si všimnu hlavního sloganu a modelky1-2-3-4-54.3540.335
Mám zájem o další produkty této společnosti vs. O další produkty této společnosti nemám zájem1-2-3-4-53.9030.601
Informace o společnosti naleznu snadno vs. Informace o společnosti naleznu až po delším hledání, popř. vůbec1-2-3-4-53.3190.483
Líbí se mi barevné provedení vs. Barevné provedení se mi nelíbí1-2-3-4-53.3270.557
Reklamní sdělení není textem zahlceno vs. Reklamní sdělení je zahlceno textem1-2-3-4-53.6020.487
Hlavní slogan mi přijde vtipný vs. Hlavní slogan mi nepřijde vůbec vtipný1-2-3-4-53.8670.628
Reklamní slogan mě neuráží vs. Reklamní slogan mě uráží1-2-3-4-53.9030.566
Reklama nestaví ženu do pozice erotického objektu vs. Reklama staví ženu do pozice erotického objektu1-2-3-4-54.460.408
Reklama by zakázána být neměla vs. Reklama by měla být stažena či úplně zakázána1-2-3-4-54.0090.734
Reklama je zaměřena na muže i ženy vs. Reklama je cílena na jedno pohlaví1-2-3-4-54.6020.328

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6456,64 %56,64 %  
Muž4943,36 %43,36 %  

Graf

3. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6759,29 %59,29 %  
26 - 35 let3228,32 %28,32 %  
36 - 45 let76,19 %6,19 %  
46 - 55 let65,31 %5,31 %  
56 let a více10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.

  • odpověď Neuráží mne [1-2-3-4-5] Uráží mne: 4:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama je přehledná [1-2-3-4-5] Reklama je chaotická: 3 na otázku 1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.
  • odpověď Reklama je přehledná [1-2-3-4-5] Reklama je chaotická: 4:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neuráží mne [1-2-3-4-5] Uráží mne: 5 na otázku 1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.

2. Pohlaví

3. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dobře si prohlédněte toto reklamní sdělení a na škále zvolte ty charakteristiky, které jej vystihují nejvíce.

2. Pohlaví

3. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blažková, L.Hodnocení reklamy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hodnoceni-reklamy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.