Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení rekultivační činnosti na Mostecku

Hodnocení rekultivační činnosti na Mostecku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leona Mikulášková
Šetření:17. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka regionálního rozvoje na Univerzitě J. E. Purkyně a tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky poslouží pro vypracování mé bakalářské práce na téma Analýza a zhodnocení rekultivačních činností na území Mostecka.

Odpovědi respondentů

1. Jaký vliv má na Vás těžba v okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativní1250 %50 %  
žádný1041,67 %41,67 %  
zcela pozitivní14,17 %4,17 %  
spíše pozitivní14,17 %4,17 %  

Graf

2. Myslíte, že těžba má podíl na negativním názoru ostatních obyvatel na okres Most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
ne312,5 %12,5 %  
nevím14,17 %4,17 %  

Graf

3. Myslíte, že takovým hlavním faktorem je zdevastovaná krajina v okolí Mostu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

4. Jaké jiné faktory podle Vás mají špatný vliv na špatné mínění o našem okrese?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROMOVÉ28,33 %8,33 %  
CIKANI28,33 %8,33 %  
chemička, cigáni14,17 %4,17 %  
jen těžba a tím zničená krajina14,17 %4,17 %  
tady jsem línej cokoliv vymýšlet, promiň :)14,17 %4,17 %  
nezaměstnanost, cikáni14,17 %4,17 %  
romská populace14,17 %4,17 %  
Romové, nezaměstnanost14,17 %4,17 %  
vysoká nezaměstnanost,problémy s začleněním menšin14,17 %4,17 %  
bourání liidských obydlí14,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi nezaměstnanost,romové
pověst betonového města a sídliště Chánov
nezaměstnanost, špatná image- nekoncepční město
Chánov
velké množství Romů
struktura obyvatelstva,špatné ovzduší
chanov, nezaměstnanost
nezaměstnanost
nepořádek, vysoká nezaměstnanost, kriminalita,
Chemický průmysl, znečištěné ovzduší
vysoká nezaměstnanost, skladba obyvatelstva
nezaměstnanost, menšina romů
1250 %50 % 

Graf

5. Do jaké míry jste spokojen/a s dosavadními výsledky rekultivací území postižených těžbou na Mostecku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a1250 %50 %  
spíše nespokojen/a625 %25 %  
zcela spokojen/a520,83 %20,83 %  
zcela nespokojen/a14,17 %4,17 %  

Graf

6. Jaký způsob rekultivaca byste upřednostňoval/a ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lesní 1041,67 %41,67 %  
ostatní (parky, ,rekreace, sportovní areály,...)1041,67 %41,67 %  
vodní (jezera, nádrže,...)312,5 %12,5 %  
zemědělský (pole, vinice, sady,...)14,17 %4,17 %  

Graf

7. Využíváte nebo navštěvujete rekultivovaná území ve volném čase? (hipodrom, autodrom, nádrž Benedikt, Matylda, parky, lesoparky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často1250 %50 %  
občas937,5 %37,5 %  
spíše ne312,5 %12,5 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/a s možnostmi využití na těchto místech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a1458,33 %58,33 %  
zcela spokojen/a833,33 %33,33 %  
spíše nespokojen/a28,33 %8,33 %  

Graf

9. K jakým účelům by se podle Vás měly výsledky rekultivačních činností využívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zalesnění, ozelenění1250 %50 %  
rekreace, sport, volný čas1250 %50 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25ti let2291,67 %91,67 %  
26-50 let14,17 %4,17 %  
více než 50 let14,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulášková, L.Hodnocení rekultivační činnosti na Mostecku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-rekultivacni-cinno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.