Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení rizika

Hodnocení rizika

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oskar Novák
Šetření:10. 05. 2012 - 21. 05. 2012
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.78
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:26 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hodnocení rizika a nebezpečnosti.
Výzkum hodnocení rizika v obecné populaci - určen všem respondentům bez omezení.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník obsahuje 3 situace, ve kterých bude Vaším úkolem ohodnotit nebezpečnost nebo rizikovost.

Pokud nebudete vědět, jak odpovědět, dejte na svůj první dojem.

Po každé ze 3 částí je možné vyplňování ukončit a odeslat pouze dosud vyplněné odpovědi.
 

Odpovědi respondentů

1. Představte si, že byste museli cestovat Libyí během nedávného silně medializovaného vojenského konfliktu. Pokuste se odhadnout nebezpečnost (nebo-li riziko, že v daném místě probíhá střet nepřátelských vojsk) následujících libyjských měst:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Přejete si pokračovat v hodnocení rizika v další situaci? (Při volbě „Ne“ budete přesměrováni k vyplnění demografických údajů a k odeslání dotazníku.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2978,38 %78,38 %  
Ne821,62 %21,62 %  

Graf

3. Média s oblibou informují o různých hrůzných činech. V následujícím seznamu jsou uvedena jména nechvalně známých sériových vrahů. Vaším úkolem je odhadnout jejich nebezpečnost, vyjádřenou počtem jejich obětí.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Přejete si pokračovat v hodnocení rizika v další situaci? (Při volbě „Ne“ budete přesměrováni k vyplnění demografických údajů a k odeslání dotazníku.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2793,1 %72,97 %  
Ne26,9 %5,41 %  

Graf

5. Po tragédii v jaderné elektrárně Fukušima ve světě proběhla diskuse o potenciálních rizikách tohoto způsobu výroby energie. Pokuste se v následujícím seznamu jaderných elektráren ohodnotit jejich rizikovost, nebo-li počet a závažnost poruch, které se vyskytly v průběhu jejich provozu.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2156,76 %56,76 %  
muž1643,24 %43,24 %  

Graf

7. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25718,92 %18,92 %  
21410,81 %10,81 %  
2238,11 %8,11 %  
2338,11 %8,11 %  
3525,41 %5,41 %  
2425,41 %5,41 %  
99912,7 %2,7 %  
4212,7 %2,7 %  
4412,7 %2,7 %  
5512,7 %2,7 %  
ostatní odpovědi 33
48
88
50
17
36
19
26
20
37
14
18
1232,43 %32,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.86
Minimum:17
Maximum:88
Variační rozpětí:71
Rozptyl:195.77
Směrodatná odchylka:13.99
Medián:25
Modus:25

Graf

8. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/absolvent VŠ3183,78 %83,78 %  
jiné616,22 %16,22 %  

Graf

9. Napište prosím, co se podle Vás snaží tento výzkum zkoumat (a případně i svůj jiný komentář):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) jak jmén/název ovlivňuje vyhodnoceni nebezpeči 2) jak lide reaguji pri nerealistickem zadani

42

asi informovanost o dané situaci a zemi

dle mého jak člověka dokáže názorově ovlivnit pouhý název města/člověka apod., aniž by o něm něco věděl...

hodnocení rizika

na co lidi skočí?

pozornost při kontaku s medii, dlouhodobou paměť, jestli si někdo bude vyhledávat města aby odpověděl za každou cenu pravdivě a vypadal jako člověk s rozhledem.

Rozhodnutí mozku člověka a vytvoření si obrazu o věci čistě podle daného jména, které zkoumaný subjekt pravděpodobně nikdy neslyšel.

snaží se zkoumat, jak nebezpečně na mě působí jména na první dojem, protože kromě jednoho jsem všechny viděla poprvé v životě, a nemohla jsem tedy zhodnotit jejich reálnou nebezpečnost.

To by mě taky zajímalo, jelikož o žádném jmenovaném místě/osobě jsem dosud neslyšel. :-)

To, že lidi dělají dotazníky i když neví o co jde. Ta města v Lybii nevím jestli existují všechna (město Sardalis ale, pokud vím, existuje). Jména byla smyšlená což mnohým lidem nemusel dojít (Drinkwater :D:D ten mě velmi pobavil). A netuším pokud ty jaderné elektrárny existují:D. Dotazník jsem dodělala protože jsem čekala nějaké zajímavé vyústění. Lidé v čr jsou v tomto takový pokrytci, nechtějí přiznat, že něco neví. :)Velmi pěkné

Určit počet osob, které vyplňují dotazníky seriózně a nás ostatních, kteří musí vyplnit spoustu dotazníků, pro vložení vlastního :)

Určitě ne vztah k riziku.

VYHODIT

x

zadne mesto ani jmeno sem neznal...

Zda mediální masáž ovlivní vnímání nebezpečnosti někoho nebo nečeho.

Zda určitá jména (názvy) asociují nebezpečí.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Hodnocení rizika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hodnoceni-rizika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.