Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení společenské odpovědnosti společnosti TESCO

Hodnocení společenské odpovědnosti společnosti TESCO

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Kubánková
Šetření:02. 08. 2010 - 09. 08. 2010
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit míru znalosti koncepce společenské odpovědnosti firem. Druhým cílem je analyzovat  názory respondentů na konkrétní aktivity v oblasti společenské odpovědnosti firmy TESCO ČR.

Odpovědi respondentů

1. 3. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „trvale udržitelný rozvoj"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9680 %80 %  
ne2420 %20 %  

Graf

2. 4. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „společenská odpovědnost“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10486,67 %86,67 %  
ne1613,33 %13,33 %  

Graf

3. Oblast péče o životní prostředí- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno z výše uvedených6150,83 %50,83 %  
energeticky úsporná opatření v obchodech (víka na chladících boxech, pouití úsporných zářivek apod.)3932,5 %32,5 %  
třídění odpadu a recyklace3730,83 %30,83 %  
stavba energeticky úsporných supermarketů86,67 %6,67 %  

Graf

4. Oblast vztahů s okolím- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora zdravého životního stylu (nutriční značení výrobků, vlastní výrobkové řady Healthy Living a Light Choices)4638,33 %38,33 %  
ani jedno z výše uvedených4638,33 %38,33 %  
charita a sponzorské aktivity (Běh pro život, spolupráce s neziskovými organizacemi apod.)4537,5 %37,5 %  
komunikace se zákazníkem (výzkumy spokojenosti, změny na základě návrhů zákazníků apod.)1915,83 %15,83 %  
preference místních dodatavelů86,67 %6,67 %  

Graf

5. Oblast vztahů se zaměstnanci se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno z výše uvedených8873,33 %73,33 %  
jistota zaměstnání1714,17 %14,17 %  
podpora kariérního růstu zaměstnanců1512,5 %12,5 %  
další vzdělávání zaměstnanců1310,83 %10,83 %  
dobré platové podmínky43,33 %3,33 %  

Graf

6. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý5747,5 %47,5 %  
dostatečný2621,67 %21,67 %  
chvalitebný2420 %20 %  
nedostatečný1210 %10 %  
výborný10,83 %0,83 %  

Graf

7. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu ke svému okolí (komunity, zákazníci, dodavatelé)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý6050 %50 %  
chvalitebný3327,5 %27,5 %  
dostatečný1815 %15 %  
nedostatečný75,83 %5,83 %  
výborný21,67 %1,67 %  

Graf

8. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k zaměstnancům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý5848,33 %48,33 %  
dostatečný3730,83 %30,83 %  
nedostatečný1310,83 %10,83 %  
chvalitebný1210 %10 %  

Graf

9. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6857,14 %56,67 %  
muž5142,86 %42,5 %  

Graf

10. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
242219,3 %18,33 %  
271210,53 %10 %  
23108,77 %8,33 %  
2597,89 %7,5 %  
2697,89 %7,5 %  
2887,02 %6,67 %  
2265,26 %5 %  
2054,39 %4,17 %  
2154,39 %4,17 %  
3443,51 %3,33 %  
ostatní odpovědi 37
30
33
29
43
51
38
52
46
92
18
36
31
50
48
2421,05 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.17
Minimum:20
Maximum:50
Variační rozpětí:30
Rozptyl:34.59
Směrodatná odchylka:5.88
Medián:25
Modus:24

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské6555,56 %54,17 %  
středoškolské (maturita)4538,46 %37,5 %  
střední odborné (vyučení)54,27 %4,17 %  
Studentka VŠ10,85 %0,83 %  
základní10,85 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Oblast péče o životní prostředí- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

  • odpověď ani jedno z výše uvedených:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedostatečný na otázku 6. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k životnímu prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 3. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „trvale udržitelný rozvoj"?

2. 4. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „společenská odpovědnost“?

3. Oblast péče o životní prostředí- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

4. Oblast vztahů s okolím- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

5. Oblast vztahů se zaměstnanci se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

6. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k životnímu prostředí?

7. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu ke svému okolí (komunity, zákazníci, dodavatelé)?

8. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k zaměstnancům?

9. Pohlaví

10. Kolik Vám je let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 3. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „trvale udržitelný rozvoj"?

2. 4. Víte co znamená (alespoň přibližně) pojem „společenská odpovědnost“?

3. Oblast péče o životní prostředí- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

4. Oblast vztahů s okolím- se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

5. Oblast vztahů se zaměstnanci se kterémi z těchto aktivit společnosti Tesco Stores ČR jste obeznámeni

6. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k životnímu prostředí?

7. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu ke svému okolí (komunity, zákazníci, dodavatelé)?

8. Jak byste hodnotili přístup společnosti Tesco Stores ČR ve vztahu k zaměstnancům?

9. Pohlaví

10. Kolik Vám je let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubánková, V.Hodnocení společenské odpovědnosti společnosti TESCO (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-spolecenske-odpovednosti-spolecnosti-tesco.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.