Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení stránek www.marketingostrava.cz

Hodnocení stránek www.marketingostrava.cz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Jakešová
Šetření:14. 02. 2011 - 19. 02. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsme studenti 3.ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě. Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží ke zhodnocení stránek marketingostrava.cz.
K vyplnění dotazníku je zapotřebí navštívit stránku www.marketingostrava.cz

Děkujeme za Váš čas...

Odpovědi respondentů

1. Znáte stránky www.marketingostrava.cz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2953,7 %53,7 %  
ano2546,3 %46,3 %  

Graf

2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole1935,19 %35,19 %  
neznám tyto stránky1935,19 %35,19 %  
od kamaráda1222,22 %22,22 %  
jinde47,41 %7,41 %  

Graf

3. Jak často stránky navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec3055,56 %55,56 %  
vyjímečně2037,04 %37,04 %  
několikrát měsíčně35,56 %5,56 %  
denně11,85 %1,85 %  

Graf

4. Líbí se Vám design stránek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2750 %50 %  
ano2750 %50 %  

Graf

5. Jak hodnotíte užitečnost stránek? (hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32546,3 %46,3 %  
41120,37 %20,37 %  
2916,67 %16,67 %  
5712,96 %12,96 %  
123,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.24
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Jak hodnotíte přehlednost stránek? (hodnocení jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32240,74 %40,74 %  
21018,52 %18,52 %  
11018,52 %18,52 %  
4611,11 %11,11 %  
5611,11 %11,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

7. Jste student Ekf?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2851,85 %51,85 %  
ano2648,15 %48,15 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4074,07 %74,07 %  
muž1425,93 %25,93 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-255194,44 %94,44 %  
26-3523,7 %3,7 %  
46-5511,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte stránky www.marketingostrava.cz?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjímečně na otázku 3. Jak často stránky navštěvujete?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám tyto stránky na otázku 2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec na otázku 3. Jak často stránky navštěvujete?

3. Jak často stránky navštěvujete?

 • odpověď vůbec:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Znáte stránky www.marketingostrava.cz?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám tyto stránky na otázku 2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?

7. Jste student Ekf?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte stránky www.marketingostrava.cz?

2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?

3. Jak často stránky navštěvujete?

4. Líbí se Vám design stránek?

5. Jak hodnotíte užitečnost stránek? (hodnocení jako ve škole)

6. Jak hodnotíte přehlednost stránek? (hodnocení jako ve škole)

7. Jste student Ekf?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte stránky www.marketingostrava.cz?

2. Jak jste se o těchto stránkách dozvěděli?

3. Jak často stránky navštěvujete?

4. Líbí se Vám design stránek?

5. Jak hodnotíte užitečnost stránek? (hodnocení jako ve škole)

6. Jak hodnotíte přehlednost stránek? (hodnocení jako ve škole)

7. Jste student Ekf?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakešová, M.Hodnocení stránek www.marketingostrava.cz (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-stranek-www-market.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.