Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení učitelů

Hodnocení učitelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Veselá
Šetření:07. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

prosím vyplňte mi tento dotazník. Je to teprve pilotáž, takže výsledný dotazník bude ještě upřesněn. Pokud Vás něco napadne napište mi to na konec dotazníku. Uvítám jakékoliv připomínky.

Děkuju moc

Anna Veselá

Odpovědi respondentů

1. Předmět a vyučující (pokud nechcete hodnotit Mezinár. sport. org., napište jméno jiného předmětu a vyučujícího):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezinárodní sportovní organizace-Antonín Rychtecký777,78 %70 %  
Mikroekonomie - Kraft111,11 %10 %  
Ekonomika sportu - Jan Šíma111,11 %10 %  

Graf

2. Studijní obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ekonomika a management ve sportu

Management tělesné výchovy a sportu

Management tělesné výchovy a sportu

Management tělesné výchovy a sportu

management TVS

management tvs

MNG

MNG TVS

MNG TVS

MNG VS

3. Rok a semestr:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2., zimní110 %10 %  
2. rok navazující, 1. semestr110 %10 %  
5.rok, 2.semstr110 %10 %  
1.rok, semestr 2.110 %10 %  
druhý ročník, druhý semestr110 %10 %  
2. ročník navazující, letní semestr110 %10 %  
2./ 4.110 %10 %  
5./I.110 %10 %  
2012, 4.110 %10 %  
2011/2012 zimní 110 %10 %  

Graf

4. Typ studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční10100 %100 %  

Graf

5. Studium:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské990 %90 %  
bakalářské110 %10 %  

Graf

6. Způsob ukončení předmětu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkouška10100 %100 %  
Zápočet330 %30 %  

Graf

7. Typ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přednáška10100 %100 %  
cvičení10100 %100 %  

Graf

8. Výsledná známka a pokus (na pokolikáte jste zkoušku/zápočet udělali)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1/ 1.

1/ na první pokud

2. pokus, za 1

3, 1.pokus

3,1.

na 1. pokus, za 2

první pokus, 2

první pokus, známka tři

známka - 3, pokus - 1.

znamka:1 pokus:2

9. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena770 %70 %  
muž330 %30 %  

Graf

10. Jak často jste docházeli na výuku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chyběl/a jsem 1-2x550 %50 %  
Chyběla jsem 3-7x330 %30 %  
Byl/a jsem na všech hodinách110 %10 %  
Na výuku jsem nechodil/a vůbec110 %10 %  

Graf

11. Kolikrát za semestr odpadla výuka

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x990 %90 %  
Nikdy110 %10 %  

Graf

12. Počet hodin pro výuku celkově byl:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Množství hodin pro výuku bylo přiměřeně660 %60 %  
Množství hodin pro výuku bylo zbytečně mnoho330 %30 %  
Množství hodin pro výuku bylo málo110 %10 %  

Graf

13. U tohoto předmětu bych uvítal/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počty hodin cvičení i přednášek bych neměnil/a770 %70 %  
Více hodin přednášek330 %30 %  

Graf

14. Informace, které předmět obsahoval:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Některé věci jsem již znal/a880 %80 %  
Pro mne byly zcela nové220 %20 %  

Graf

15. Informace, které jsem se dozvěděl/a jsou podle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně užitečné550 %50 %  
Neužitečné440 %40 %  
Velmi užitečné110 %10 %  

Graf

16. Látka předmětu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina látky byla probrána na hodinách660 %60 %  
Část látky byla zadána samostudiem330 %30 %  
Veškerá látka byla probrána na hodinách110 %10 %  

Graf

17. Uvítali byste u tohoto předmětu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více látky probrat na hodinách550 %50 %  
Forma studia mi vyhovuje tak jak je550 %50 %  

Graf

18. U tohoto předmětu bych preferoval/a zakončení formou (můžete označit více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Testem990 %90 %  
Vytvoření a prezentací projektu220 %20 %  
Ústního zkoušení220 %20 %  
Zpracování seminární práce110 %10 %  

Graf

20. Zavedení systému hodnocení, kdy studenti hodnotí učitele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vítám880 %80 %  
Je mi to jedno220 %20 %  

Graf

21. Vyučující je dle mého názoru odborník na vyučovanou problematiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano880 %80 %  
Je průměrný220 %20 %  

Graf

22. Vyučující byl na hodinu vždy dobře připraven:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyučující byl na hodinu připraven průměrně550 %50 %  
Vyučující byl na hodinu připraven výborně550 %50 %  

Graf

23. Výklad byl srozumitelný:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne440 %40 %  
Průměrně330 %30 %  
Ano330 %30 %  

Graf

24. Vyučující byl při hodnocení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše přísný550 %50 %  
Méně přísný550 %50 %  

Graf

25. U zkoušky/zápočtu má vyučující:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední nároky660 %60 %  
Vysoké nároky330 %30 %  
Nízké nároky110 %10 %  

Graf

26. Při hodnocení byl vyučující:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spravedlivý-objektivní10100 %100 %  

Graf

27. Vyučující se ke studentům chová-celkový dojem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně660 %60 %  
Přátelsky220 %20 %  
Nepřátelsky110 %10 %  
očekává i zájem studentů-pak přátelský110 %10 %  

Graf

28. Probíraná látka mne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebavila660 %60 %  
Bavila330 %30 %  
Velmi bavila110 %10 %  

Graf

29. Bylo to z důvodu (můžete označit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probírané látky660 %60 %  
Výkladu učitele660 %60 %  

Graf

30. Vyučující chodil na výuku včas:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy660 %60 %  
Většinou ano440 %40 %  

Graf

31. Vyučující byl k zastižení ve svých konzultačních hodinách (mimo konzultační hodiny, ze kterých se řádně omluvil, nebo byl nemocen):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy550 %50 %  
nevím110 %10 %  
nevím,nehledal jsem ho110 %10 %  
Alespoň v polovině případů110 %10 %  
nevím, nikdy jsem za ním nebyla110 %10 %  
nedovedu posoudit110 %10 %  

Graf

32. Vaše komentáře:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

během celého studia na VŠ považuji tento předmět a podání vyučujícího jako nejzajímavější

Ke kladnějšímu hodnocení předmětu by přispěla nějaká skripta, ze kterých bychom se mohli učit.

Nejlepší vyučující na škole. Přísný, spravedlivý, dokázal poradit v případě potíží s nepochopením látky. Skvělý výklad, rozuměl dané problematice. I přes odstup si zajistil nakonec největší popularitu. Ukázkový příklad vysokoškolského profesora.

Ohledně tohoto předmětu bych už vypustila takové sportovní organizace,které již zanikly...ale jinak si myslím,že látka byla vcelku nezbytnou součástí našeho studia!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, A.Hodnocení učitelů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hodnoceni-ucitelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.