Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení útoku

Hodnocení útoku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tom Hashik
Šetření:17. 05. 2013 - 19. 05. 2013
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní zkušenost s útokem člověka na člověka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7075,27 %72,92 %  
Ne2324,73 %23,96 %  

Graf

2. Jak útok dopadl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře (nepovedl se)4252,5 %43,75 %  
Špatně (povedl se)2835 %29,17 %  
Nevím1012,5 %10,42 %  

Graf

3. Myslíte si, že obrana může být silnější než útok?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8186,17 %84,38 %  
Ne88,51 %8,33 %  
Nevím55,32 %5,21 %  

Graf

4. Myslíte si, že je útok častější se zbraní, nebo beze zbraně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beze zbraně6975 %71,88 %  
Se zbraní2325 %23,96 %  

Graf

5. Jakou techniku podle Vás útočník použije nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úder pěstí7782,8 %80,21 %  
Kop nohou2223,66 %22,92 %  
Páčení a bolestivé uchopení1920,43 %19,79 %  
Chvat (např. kravata)1212,9 %12,5 %  
záleží na situaci11,08 %1,04 %  
facka11,08 %1,04 %  

Graf

6. Na které místo na těle myslíte, že útočník nejčastěji zaútočí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlava8692,47 %89,58 %  
Trup2324,73 %23,96 %  
Krk1819,35 %18,75 %  
Ruce55,38 %5,21 %  
Nohy44,3 %4,17 %  
Koule11,08 %1,04 %  

Graf

7. Na koho útočník nejčastěji zaútočí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na příslušníka jiné rasové skupiny4959,04 %51,04 %  
Na seniora/důchodce3440,96 %35,42 %  
Na pěknou dívku2125,3 %21,88 %  
Na člověka pod vlivem omamných látek2024,1 %20,83 %  
Na studenta1720,48 %17,71 %  
Na očividně bohatého člověka1214,46 %12,5 %  
různě11,2 %1,04 %  
na kohokoliv, kdo vypadá jako vhodná oběť11,2 %1,04 %  
někoho kdo je mu v danou chvíli nesympatický11,2 %1,04 %  
na slabšího11,2 %1,04 %  
bez preferenci, stat se to muze komukoliv11,2 %1,04 %  
na někoho, kdo ho naštval11,2 %1,04 %  
Na zjevně slabšího protivníka11,2 %1,04 %  

Graf

8. Jaký typ zbraně, podle Vás, útočník použije?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Improvizovanou ( tyče, kameny, střepy...)5358,89 %55,21 %  
Bodnou/sečnou5257,78 %54,17 %  
Střelnou/palnou55,56 %5,21 %  
netuším11,11 %1,04 %  
ruce11,11 %1,04 %  

Graf

9. Jaký je, podle Vás, nejčastější motiv útoku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze6271,26 %64,58 %  
Šikana3135,63 %32,29 %  
Nízké IQ3034,48 %31,25 %  
Sex2326,44 %23,96 %  
Alkohol22,3 %2,08 %  
konflikt11,15 %1,04 %  
nedorozumeni na diskotece11,15 %1,04 %  
blbost11,15 %1,04 %  
Agresivita, povaha11,15 %1,04 %  

Graf

10. Jaké myslíte, že jsou hlavní důvody agrese?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychická porucha4347,78 %44,79 %  
Podrážděnost ( rozchod, výpověď, nesplněná zkouška..)4145,56 %42,71 %  
Nízké IQ3842,22 %39,58 %  
Přítomnost drog3640 %37,5 %  
absence svědomí a sebekontroly11,11 %1,04 %  
alkohol11,11 %1,04 %  
sociální11,11 %1,04 %  
zisk11,11 %1,04 %  
penize11,11 %1,04 %  
povaha11,11 %1,04 %  
nevyrovnanost, silné negativní emoce11,11 %1,04 %  

Graf

11. Myslíte si, že má prostředí vliv na míru útočníkovy agresivity?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, spíše prostředí, ve kterém vyrůstal5660,87 %58,33 %  
Ano, spíše prostředí, ve kterém se nyní pohybuje4953,26 %51,04 %  
Ne, nemá.55,43 %5,21 %  
Kombinace prvních dvou11,09 %1,04 %  
může a nemusí11,09 %1,04 %  
vše má vliv11,09 %1,04 %  
ano, obojí11,09 %1,04 %  

Graf

12. Kde byste útok nejčastěji očekávali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Park5458,7 %56,25 %  
Ulice4953,26 %51,04 %  
Diskotéka4852,17 %50 %  
Hospoda4650 %47,92 %  
Nádraží3234,78 %33,33 %  
Škola55,43 %5,21 %  
Pracoviště33,26 %3,13 %  
očekávám všude11,09 %1,04 %  
parkoviště11,09 %1,04 %  

Graf

13. V který čas byste útok nejspíše očekávali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V noci5965,56 %61,46 %  
Večer2628,89 %27,08 %  
Brzo ráno33,33 %3,13 %  
Přes den22,22 %2,08 %  

Graf

14. Čím se podle Vás nejčastěji vyznačuje útočník?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblečení (černá barva, kapuce..)4375,44 %44,79 %  
Tetování, piercing, "tunely",...1424,56 %14,58 %  
Účes (dready, pleš,..)58,77 %5,21 %  
nevyznačuje se ničím výrazným11,75 %1,04 %  
vzhledem vůbec ničím, akorát chováním11,75 %1,04 %  
nevyznačuje se, to sou předsudky11,75 %1,04 %  
ničím11,75 %1,04 %  
narušená psychika, vulgární mluva; na fyzickém vzhledu nezáleží11,75 %1,04 %  
je to velice různé, mix všeho a alkohol11,75 %1,04 %  

Graf

15. Kolik procent případů souvisejících s útokem je nahlášeno na policii ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-40%3943,82 %40,63 %  
40-60%2528,09 %26,04 %  
0-20%2022,47 %20,83 %  
60-80%55,62 %5,21 %  

Graf

16. Kolik procent případů je vyřešeno policií ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-20%4854,55 %50 %  
20-40%2427,27 %25 %  
40-60%1011,36 %10,42 %  
60-80%55,68 %5,21 %  
80-100%11,14 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jaký je, podle Vás, nejčastější motiv útoku?

  • odpověď Peníze:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na očividně bohatého člověka na otázku 7. Na koho útočník nejčastěji zaútočí?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na seniora/důchodce na otázku 7. Na koho útočník nejčastěji zaútočí?

12. Kde byste útok nejčastěji očekávali?

  • odpověď Park:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sex na otázku 9. Jaký je, podle Vás, nejčastější motiv útoku?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nádraží na otázku 12. Kde byste útok nejčastěji očekávali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte osobní zkušenost s útokem člověka na člověka?

2. Jak útok dopadl?

3. Myslíte si, že obrana může být silnější než útok?

4. Myslíte si, že je útok častější se zbraní, nebo beze zbraně?

5. Jakou techniku podle Vás útočník použije nejčastěji?

6. Na které místo na těle myslíte, že útočník nejčastěji zaútočí?

7. Na koho útočník nejčastěji zaútočí?

8. Jaký typ zbraně, podle Vás, útočník použije?

9. Jaký je, podle Vás, nejčastější motiv útoku?

10. Jaké myslíte, že jsou hlavní důvody agrese?

11. Myslíte si, že má prostředí vliv na míru útočníkovy agresivity?

12. Kde byste útok nejčastěji očekávali?

13. V který čas byste útok nejspíše očekávali?

14. Čím se podle Vás nejčastěji vyznačuje útočník?

15. Kolik procent případů souvisejících s útokem je nahlášeno na policii ČR?

16. Kolik procent případů je vyřešeno policií ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte osobní zkušenost s útokem člověka na člověka?

2. Jak útok dopadl?

3. Myslíte si, že obrana může být silnější než útok?

4. Myslíte si, že je útok častější se zbraní, nebo beze zbraně?

5. Jakou techniku podle Vás útočník použije nejčastěji?

6. Na které místo na těle myslíte, že útočník nejčastěji zaútočí?

7. Na koho útočník nejčastěji zaútočí?

8. Jaký typ zbraně, podle Vás, útočník použije?

9. Jaký je, podle Vás, nejčastější motiv útoku?

10. Jaké myslíte, že jsou hlavní důvody agrese?

11. Myslíte si, že má prostředí vliv na míru útočníkovy agresivity?

12. Kde byste útok nejčastěji očekávali?

13. V který čas byste útok nejspíše očekávali?

14. Čím se podle Vás nejčastěji vyznačuje útočník?

15. Kolik procent případů souvisejících s útokem je nahlášeno na policii ČR?

16. Kolik procent případů je vyřešeno policií ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hashik, T.Hodnocení útoku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hodnoceni-utoku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.