Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení webových stránek - důležitost skupin kritérií

Hodnocení webových stránek - důležitost skupin kritérií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marika Vondrášková
Šetření:14. 04. 2013 - 16. 04. 2013
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění jednoduchého dotazníku zaměřeného na zjištění, které oblasti hodnocení webových stránek jsou pro respondenty důležitější než jiné oblasti. Dotazník je velmi krátký a zabere Vám maximálně 3 minuty Vašeho času. Oblasti hodnocených kritérií k porovnání jsou pouze tři - použitelnost, informační hodnota a marketingová hodnota. Data budou využita pro zpracování diplomové práce na FEK ZČU v Plzni.

 

Marika Vondrášková

Odpovědi respondentů

1. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? POUŽITELNOST nebo INFORMAČNÍ HODNOTA?

POUŽITELNOST (design, navigace, technické řešení webu, vyhledávání apod.)

INFORMAČNÍ HODNOTA (info o cestovní kanceláři, info o zájezdech, online katalogy, info z oboru, kontakty)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Kritéria jsou stejně významná4038,83 %38,83 %  
1/3 - Informační hodnota je slabě významnější než použitelnost2019,42 %19,42 %  
1/5 - Informační hodnota je dosti významnější než použitelnost1312,62 %12,62 %  
3 - Použitelnost je slabě významnější než informační hodnota1211,65 %11,65 %  
5 - Použitelnost je dosti významnější než informační hodnota76,8 %6,8 %  
1/7 - Informační hodnota je mnohonásobně významnější než použitelnost54,85 %4,85 %  
7 - Použitelnost je mnohonásobně významnější než informační hodnota32,91 %2,91 %  
1/9 - Informační hodnota je absolutně významnější než použitelnost32,91 %2,91 %  

Graf

2. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? INFORMAČNÍ HODNOTA nebo MARKETINGOVÁ HODNOTA?

INFORMAČNÍ HODNOTA (info o cestovní kanceláři, info o zájezdech, online katalogy, info z oboru, kontakty)

MARKETINGOVÁ HODNOTA (viditelnost ve vyhledáváčích, stránky na sociálních sítích, rychlost odpovědí na dotazy, doména stránek, validní kód)?

 

 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - Informační hodnota je dosti významnější než marketingová hodnota3231,07 %31,07 %  
1 - Kritéria jsou stejně významná2120,39 %20,39 %  
3 - Informační hodnota je slabě významnější než marketingová hodnota1413,59 %13,59 %  
1/3 - Marketingová hodnota je slabě významnější než informační hodnota1312,62 %12,62 %  
9 - Informační hodnota je absolutně významnější než marketingová hodnota1211,65 %11,65 %  
7 - Informační hodnota je mnohonásobně významnější než marketingová hodnota76,8 %6,8 %  
1/5 - Marketingová hodnota je dosti významnější než informační hodnota43,88 %3,88 %  

Graf

3. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? MARKETINGOVÁ HODNOTA nebo POUŽITELNOST?

MARKETINGOVÁ HODNOTA (viditelnost ve vyhledáváčích, stránky na sociálních sítích, rychlost odpovědí na dotazy, doména stránek, validní kód)

POUŽITELNOST (design, navigace, technické řešení webu, vyhledávání apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - Kritéria jsou stejně významná2928,16 %28,16 %  
1/5 - Použitelnost je dosti významnější než marketingová hodnota1716,5 %16,5 %  
3 - Marketingová hodnota je slabě významnější než použitelnost1514,56 %14,56 %  
1/3 - Použitelnost je slabě významnější než marketingová hodnota1110,68 %10,68 %  
5 - Marketingová hodnota je dosti významnější než použitelnost109,71 %9,71 %  
1/9 - Použitelnost je absolutně významnější než marketingová hodnota98,74 %8,74 %  
7 - Marketingová hodnota je mnohonásobně významnější než použitelnost65,83 %5,83 %  
1/7 - Použitelnost je mnohonásobně významnější než marketingová hodnota54,85 %4,85 %  
9 - Marketingová hodnota je absolutně významnější než použitelnost10,97 %0,97 %  

Graf

4. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6361,17 %61,17 %  
muž4038,83 %38,83 %  

Graf

5. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-24 let5957,28 %57,28 %  
25-30 let2827,18 %27,18 %  
31-40 let98,74 %8,74 %  
pod 18 let43,88 %3,88 %  
41-50 let32,91 %2,91 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské3937,86 %37,86 %  
středoškolské s maturitou3937,86 %37,86 %  
magisterské1514,56 %14,56 %  
doktorské54,85 %4,85 %  
základní32,91 %2,91 %  
vyšší odborné21,94 %1,94 %  

Graf

7. Jste:

můžete zaškrtnout více políček, pro případ, že jste pracující student apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student7370,87 %70,87 %  
pracující4745,63 %45,63 %  
OSVČ76,8 %6,8 %  
nezaměstnaný43,88 %3,88 %  
mateřská dovolená21,94 %1,94 %  
důchodce10,97 %0,97 %  

Graf

8. Vyhledávali jste si někdy zájezd přes webové stránky některé cestovní kanceláře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8784,47 %84,47 %  
ne1615,53 %15,53 %  

Graf

9. Objednali jste si někdy zájezd online?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6058,25 %58,25 %  
ano4341,75 %41,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Objednali jste si někdy zájezd online?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Vyhledávali jste si někdy zájezd přes webové stránky některé cestovní kanceláře?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? POUŽITELNOST nebo INFORMAČNÍ HODNOTA?

2. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? INFORMAČNÍ HODNOTA nebo MARKETINGOVÁ HODNOTA?

3. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? MARKETINGOVÁ HODNOTA nebo POUŽITELNOST?

4. Pohlaví?

5. Věk?

6. Nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Jste:

8. Vyhledávali jste si někdy zájezd přes webové stránky některé cestovní kanceláře?

9. Objednali jste si někdy zájezd online?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? POUŽITELNOST nebo INFORMAČNÍ HODNOTA?

2. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? INFORMAČNÍ HODNOTA nebo MARKETINGOVÁ HODNOTA?

3. Která oblast kritérií hodnocení webů cestovních kanceláří je podle Vás důležitější? MARKETINGOVÁ HODNOTA nebo POUŽITELNOST?

4. Pohlaví?

5. Věk?

6. Nejvyšší dosažené vzdělání?

7. Jste:

8. Vyhledávali jste si někdy zájezd přes webové stránky některé cestovní kanceláře?

9. Objednali jste si někdy zájezd online?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vondrášková, M.Hodnocení webových stránek - důležitost skupin kritérií (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://hodnoceni-webu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.